Brochure examens Nederlands en rekenen

download Brochure examens Nederlands en rekenen

of 12

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Alles wat je moet weten over je examens Nederlands en rekenen.

Transcript of Brochure examens Nederlands en rekenen

 • examenkrant2014/2015

  Alles wat je moet weten over je examens Nederlands en rekenen

 • 2Beste student

  Je volgt een opleiding bij Rijn IJssel. Dat betekent dat je ook centraal examen moet doen.

  Wat is een centraal examen?

  Waar en wanneer doe ik centraal examen?

  Hoe kan ik me voorbereiden?

  Hoe schrijf ik mij in?

  Wanneer ben ik geslaagd?

  In deze krant vind je antwoord op deze en andere vragen rondom het centraal examen voor het schooljaar 2014/2015. Lees de informatie goed door zodat je goed voorbereid bent op het examen. Wij wensen je alvast veel succes!Let op: Deze informatiekrant bevat algemene informatie over de centrale examinering. Er kunnen op omschreven regelingen uitzonderingen van toepassing zijn. Deze uitzonderingen kun je vinden in het examenreglement en het examenplan van jouw opleiding. Als er verschillen zitten tussen de krant en het examenreglement dan is het examenreglement altijd leidend.

  Examencommissie generieke examens

 • 3rijn ijssel examenkrant 2014/2015

  Wat is een centraal examen? Met het centraal examen wordt bedoeld: Nederlands lezen Nederlands luisterenRekenen

  De onderdelen lezen en luisteren van het vak Nederlands en het vak rekenen worden als centraal examen afgenomen. Dit betekent dat precies hetzelfde examen ook op alle andere mbo-scholen wordt afgenomen. Eerder mochten scholen zelf alle examens maken voor Nederlands en rekenen. Daardoor kon het gebeuren dat het examen op de ene school moeilijker was dan op een andere. De overheid wil dat de examens landelijk hetzelfde niveau hebben. Zo is het dan voor iedereen duidelijk wat je weet en kunt met een bepaald diploma.

  instellingsexamens voor nederlands Voor Nederlands doe je behalve het centraal examen, ook een instellingsexamen. Het gaat dan om spreken, gesprekken voeren en schrijven. Deze examens worden wel door jouw opleiding gemaakt, maar moeten aan strenge landelijke eisen voldoen. Wanneer je deze instellingsexamens gaat doen, bespreek je met de docent Nederlands en de studieloopbaanbegeleider. Het instellingsexamen leg je af op de locatie van je eigen opleiding.

  centraal examen voor nederlands en rekenen

  moet je op 2F oF 3F

  centraal examen doen?

  Niveau 2 en 3 Nive

  au 4

  Nederlands lezen 2F

  Nederlands lezen 3F

  Nederlands luisteren 2F

  Nederlands luisteren 3F

  rekenen 2F reke

  nen 3F

  met decomputer

  Het centraal examen voor Nederlands (lezen en luisteren) en rekenen maak je met de computer.

 • 4Examenperiode 4 (16-3-2015 t /m 25-4-2015)Week 12 Week 13 Week 14 Week 15 Week 16 Week 17

  2F Nederlands 2F Nederlands 3F Rekenen 3F Rekenen

  2F Rekenen 2F Rekenen 3F Nederlands 3F Nederlands

  Examenperiode 5 (18-5-2015 t /m 6-6-2015)Week 21 Week 22 Week 23

  3F Rekenen 3F Rekenen

  3F Nederlands 3F Nederlands

  is het centraal examen verplicht? De Centrale Examen Commissie van Rijn IJssel heeft besloten dat de centrale examens verplicht zijn voor alle studenten van niveau 2, 3 en 4 die in schooljaar 2014/2015 hun diploma hopen te behalen.

  telt het centraal examen mee voor diplomering?Voor niveau 4-studenten telt Nederlands in schooljaar 2014/2015 wel al mee voor diplomering. Niveau 4-studenten moeten minimaal een eindcijfer 5 halen voor Nederlands. Rekenen telt voor niveau 4 dit jaar nog niet mee. Voor niveau 2- en 3-studenten is het centrale examen in schooljaar 2014/2015 verplicht, maar de resultaten tellen nog niet mee voor diplomering.

  examenroosterHieronder zie je de laatste twee examenperioden van schooljaar 2014/2015. De examens Nederlands en rekenen duren allebei 90 minuten voor 2F en 120 minuten voor 3F. Heb je er vragen over, stel die dan aan je studieloopbaanbegeleider of het examenbureau.

  Wanneer is het centraal examen?Per schooljaar zijn er vier examenperioden waarin je examen Nederlands en/of rekenen kunt doen. Een herexamen is altijd in n van de vier afnameperioden. In onderstaand schema zie je de nog twee laatste perioden van schooljaar 2014/2015.

 • 5rijn ijssel examenkrant 2014/2015

  Waar is het examen?De centrale examens Nederlands en rekenen worden afgenomen op de Rijn IJssel-locatie:

  hoe kan je oeFenen? Je goed voorbereiden op de examens begint natuurlijk met goed leren en zorgen dat je alles snapt. Je docent kan je daar bij helpen. Het centraal examen van Nederlands en rekenen maak je op de computer. Wil je ook precies weten hoe de examens eruit zien en hiermee oefenen?Ga naar http://oefenen.duo.nl. Je kunt daar oefenen met voorbeeldexamens Nederlands en rekenen op niveau 2F en 3F in de oefenomgeving van Facet. De centrale examens worden ook met het programma Facet afgenomen.

  Knoppen van het programmaJe kunt oefenen met de werking van de knoppen van dit programma, zoals het vergrootglas, markeren en de rekenmachine. Lees ook alvast de instructies voor Nederlands en rekenen rustig door.

  Wageningen1 Renkum2 Dieren3

  6

  Utrechtsestraat

  Kad

  estr

  aat

  Akkerwindestraat

  Kamillelaan

  Rijn

  IJs

  sel

  Utrechtsestraat 40/42 6811 LZ Arnhem

  5 minuten lopen

 • 6Als je de helft van je opleiding hebt gedaan mag je een centraal examen doen. Bespreek met je docent rekenen en/of Nederlands en je studieloopbaanbegeleider of je er klaar voor bent. Hij of zij bespreekt met jou wanneer je het beste examen kunt doen en schrijft jou in. Tijdens de opleiding heb je n herkansing voor je examen Nederlands en rekenen.

  Je krijgt vier weken voor aanvang van het examen een schriftelijke uitnodiging. Twee weken voor het examen krijg je nog een herinnering. Heb je vragen of geen brief gekregen? Ga dan direct naar je examencommissie.

  Zorg dat je op de dag van het examen ruim op tijd bent bij de examenlocatie Utrechtsestraat 40/42 in Arnhem.

  van inschrijving tot deelnamecentraal examen

  kun je niet komen?Als je door ziekte of om een andere reden niet aanwezig kunt

  zijn, moet je dit altijd doorgeven aan je examencommissie. Deze commissie beoordeelt dan of het een geldige reden is.

  Je verspeelt dan niet je eerste kans.

  te laat?Te laat voor een examen? Ben je minder dan een half uur te

  laat voor je examen, dan mag je nog meedoen. Natuurlijk heb je dan wel minder tijd, want aan de eindtijd verandert niets

  Kom dus op tijd!

  stap 1

  stap 2

  stap 3

 • 7rijn ijssel examenkrant 2014/2015

  Meld je bij de receptie van de Utrechtsestraat en wacht daarna in de kantine. Je wordt vanzelf opgehaald.

  Wat neem je mee? legitimatieBeWijs! Zorg dat je een geldig legitimatiebewijs bij je hebt om je te legitimeren. Zonder geldig legitimatie-bewijs kun je het examen niet maken. Niet nodig zijn pen, papier, woordenboek en koptelefoon. Die liggen al voor je klaar in de examenruimte. Bij rekenen krijg je ruitjespapier. Na afloop van het examen lever je al het papier weer in. Voor het onderdeel luisteren bij Nederlands zijn koptelefoons met een goede geluidskwaliteit aanwezig.

  stap 4

 • 8aangepaste examineringBen je dyslectisch, auditief of visueel beperkt of heb je ernstige rekenproblemen/dyscalculie of een andere beperking? Neem dan zo snel mogelijk contact op met je examencommissie. De examencommissie bepaalt of je recht hebt op een aanpassing (bijvoorbeeld extra tijd, verklanking, rekenkaart etc.). Je krijgt dan van je examencommissie een brief waarin staat welke aanpassing je krijgt. Pas na deze toestemming van je examencommissie heb je hier ook recht op. Neem deze brief voor de zekerheid mee naar het examen.s tijdens het examen

  examentips tijdens het examen

  tip 1lees de

  vraag goed

  doorLees de vraag

  eventueel een

  tweede keer om hem goed te

  begrijpen. Bekijk dan pas de

  opgave, tekst of video.

  tip 2tWijFel

  niet te langWeet je tijdens

  het examen iets

  niet? Of kom je er zo n twee

  drie

  niet uit? Twijfel niet te lang en

  begin

  alvast met de volgende vraag.

  De overgeslagen vraag kun je

  altijd

  later nog beantwoorden.

  tip 3vul altijd

  iets inWeet je het ant

  woord niet

  bij een meerkeuzevraag?

  Vul altijd iets in.

  Niet gekozen is altijd fout.

  En misschien gok je goed!

  en...

  geen moBieltjes!

  Je mag tijdens je examen abs

  oluut geen mobieltje

  zichtbaar bij je hebben en aan

  hebben staan.

  Doe je dit toch en word je geb

  eld of krijg je een bericht?

  Dan is dit een onregelmatigh

  eid tijdens het examen.

  Je maakt dan het examen verd

  er af, maar het wordt

  schriftelijk gemeld bij de exam

  encommissie.

  De kans bestaat dat je examen

  ongeldig wordt verklaard.

 • rijn ijssel examenkrant 2014/2015 9

  uitslag centraal examenNadat je examen hebt gedaan worden je antwoorden naar Cito gestuurd. Daar wordt bepaald wat je cijfer is. Na ongeveer zes weken worden de behaalde cijfers naar Rijn IJssel gestuurd. De cijfers worden zo snel mogelijk per brief aan jou bekend gemaakt.

  Wanneer Ben je geslaagd?Voor niveau 4 geldt in het diplomajaar 2014/2015 dat je geslaagd bent als je kerntaken, Loopbaan & Burgerschap en eventueel Engels voldoende zijn. Voor Nederlands moet je minimaal een 5 halen.Voor studenten van niveau 2 en 3 geldt zelfs als je een onvoldoende haalt voor Nederlands en rekenen, je toch geslaagd bent.

  Herkansen of inhalen? Als je je examen hebt gemist (met een geldige reden volgens de examencommissie), een onvoldoende hebt of je wilt je cijfer verbeteren, dan mag je deze inhalen of herkansen in een volgende examenperiode van het centraal examen. Je moet de herkansing aanvragen bij de