Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

22
Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 Mecanizată a preluat tradițiile de luptă ale Regimentului 81 Infanterie al Comandamentului General Teritorial Sibiu care a luat ființă la 29 ianuarie 1919, în garnizoana la Dej. Regimentul 81 Infanterie a fost înlocuit, în 1968, cu Regimentul 223 Mecanizat. Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” a fost înfiinţată în garnizoana Dej, la data de 01 martie 1995, prin reorganizarea Regimentului 223 Mecanizat şi a Divizionului 55 Artilerie Antiaeriană. Începând cu data de 04 ianuarie 2001, comandamentul brigăzii s-a redislocat în garnizoana Bistrița. Încă de la început, iar evoluția ulterioară a structurii a confirmat în totalitate acest lucru, Brigăzii 81 Mecanizate i-au fost repartizate roluri importante în istoria foarte recentă a instituției militare naționale. Generalul de brigadă Ioan Ciupei (comandant al marii unități în perioada 2001 2003), vorbea despre unitatea pe care o comanda că reprezenta „vârful de lance a Armatei României”. În acest sens, putem aminti că, începând cu data de 01 martie 1997, brigada mecanizată, o marcă în județele Bistrița-Năsăud și Cluj, a fost nominalizată ca parte componentă a Forţei de Reacţie Rapidă a Armatei României. Câțiva ani mai târziu, un alt comandant al acestei brigăzi, generalul de brigadă Dan-Florin Grecu (comandant al marii unități în perioada 2010 – 2014) definea structura pe care o comanda ca fiind „etalon în domeniul integrării, fiind prima mare unitate terestră care a realizat interoperabilitatea operaţională cu structuri similare din state membre NATO". În structura Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, brigada reprezintă una dintre marile unități luptătoare cu pondere importantă în economia forțelor proprii. În prezent, Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” are în compunere batalioane de infanterie, artilerie, tancuri, apărare antiaeriană și sprijin logistic și subunități de brigadă de cercetare, comunicații și informatică, geniu, apărare CBRN (chimică, bacteorologică, radiologică și nucleară), EOD (explosive ordnance disposal) și sprijin logistic. Face parte din pachetul de forţe dislocabile, în afara pachetului de forţe oferit NATO, participând la îndeplinirea obiectivelor generale ale Armatei României și ale Forțelor Terestre, executând întreaga gamă de misiuni, astfel: este Defilarea militarilor Bg. 81 Mc. (Dej, 1995) (X.01.01) Defilarea militarilor brigăzii, sub comanda gl.b. Dan-Florin Grecu (2014) (Cod X.01.03) Șeful SMFT, gl.mr. Nicolae-Ionel Ciucă decorează Drapelul de Luptă al Bg.81 Mc. (2014) (X.01.02)

Transcript of Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Page 1: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”

Brigada 81 Mecanizată a preluat tradițiile de luptă ale Regimentului 81 Infanterie al Comandamentului General Teritorial Sibiu care a luat ființă la 29 ianuarie 1919, în garnizoana la

Dej. Regimentul 81 Infanterie a fost înlocuit, în 1968, cu Regimentul 223 Mecanizat. Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” a fost înfiinţată în garnizoana Dej, la data de 01 martie 1995, prin reorganizarea Regimentului 223 Mecanizat şi a Divizionului 55 Artilerie Antiaeriană. Începând cu data de 04 ianuarie 2001, comandamentul brigăzii s-a redislocat în garnizoana Bistrița. Încă de la început, iar evoluția ulterioară a structurii a confirmat în totalitate acest lucru, Brigăzii 81 Mecanizate i-au fost repartizate roluri importante în istoria foarte recentă a instituției militare naționale. Generalul de brigadă Ioan Ciupei (comandant al marii unități în perioada 2001 – 2003), vorbea despre unitatea pe care o comanda că reprezenta „vârful de lance a Armatei României”. În acest sens, putem aminti că, începând cu data de 01 martie 1997, brigada mecanizată, o marcă în județele Bistrița-Năsăud și Cluj, a fost nominalizată ca parte componentă a Forţei de Reacţie Rapidă a Armatei României. Câțiva ani mai târziu, un alt comandant al acestei brigăzi, generalul de brigadă Dan-Florin Grecu (comandant al marii unități în perioada 2010 – 2014) definea structura pe care o comanda ca fiind „etalon în domeniul integrării, fiind prima mare unitate terestră care a realizat interoperabilitatea operaţională cu structuri similare din state membre NATO".

În structura Diviziei 4 Infanterie „Gemina”, brigada reprezintă una dintre marile unități luptătoare cu pondere importantă în economia forțelor proprii. În prezent, Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” are în compunere batalioane de infanterie, artilerie, tancuri, apărare antiaeriană și sprijin logistic și subunități de brigadă de cercetare, comunicații și informatică, geniu, apărare CBRN (chimică, bacteorologică, radiologică și nucleară), EOD (explosive ordnance disposal) și sprijin logistic. Face parte din pachetul de forţe dislocabile, în afara pachetului de forţe oferit NATO, participând la îndeplinirea obiectivelor generale ale Armatei României și ale Forțelor Terestre, executând întreaga gamă de misiuni, astfel: este

Defilarea militarilor Bg. 81 Mc. (Dej, 1995) (X.01.01)

Defilarea militarilor brigăzii, sub comanda gl.b. Dan-Florin Grecu (2014) (Cod X.01.03)

Șeful SMFT, gl.mr. Nicolae-Ionel Ciucă decorează Drapelul de Luptă al Bg.81 Mc. (2014) (X.01.02)

Page 2: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

destinată apărării naţionale; participă la apărarea colectivă, în condiţiile înlocuirii sau rotirii marilor unităţi şi unităţilor din forţele dislocabile NATO şi UE; participă cu forţe şi mijloace la iniţiative de cooperare regională, în operaţii duse în cadrul coaliţiilor şi în operaţii de răspuns la criză; participă la sprijinul autorităţilor locale, potrivit responsabilităţilor ce revin Ministerului Apărării Naţionale.

În perioada 1995–2016, brigada și unitățile din compunere au executat exerciţii tactice

cu şi fără trageri de luptă cu grupele (piesele), plutoanele (secţiile) şi companiile (bateriile) în poligoanele Cincu, Cârţişoara, Bogata, Smârdan, Capu Midia, Mălina, Sîi, Dud–Tauţ, Tătărăşti. Tragerile cu armamentul individual şi armamentul greu de infanterie s-au derulat în poligoanele din Bistriţa, Dej, Beclean, Turda, Prundu Bârgăului şi Dorolea. De menționat este exerciţiul de instruire prin simulare “SIMEX-01”, derulat de militarii Brigăzii 81 Mecanizată în luna septembrie 2002, la Centrul de Instruire prin Simulare din cadrul Academiei de Înalte Studii Militare. (Ulterior, centrul de instruire prin simulare a fost mutat, integrat și dezvoltat în Centrul de instruire pentru luptă al Forțelor Terestre din zona localității Cincu, județul Brașov.) Brigada 81 Mecanizată a fost prima structură militară din România participantă la această formă de pregătire. Scopul general al exerciţiului a fost acela de a închega lucrul de la nivel stat major până la nivel comandant de pluton, prin utilizarea unei platforme informatice. La ședința de bilanț a acestei perioade de pregătire, șeful Statului Major General de la acea dată, generalul Mihail Popescu, participant la activitate, prognoza că „aceste tipuri de exerciţii vor schimba semnificativ concepţia de pregătire a Armatei Române”. Evoluția următoare a structurii militare a confirmat din plin necesitatea și utilitatea practică a acestei forme inovative de instruire, numeroase unități și mari unități operaționale pregătindu-se pentru misiune prin intermediul instruirii prin simulare constructivă și a formelor avansate ale acestei platforme informatice.

Drapele de identificare ale unor unități din compunerea Brigăzii 81 Mecanizată (X.01.04)

Page 3: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

De la înfiinţare, marea unitate a fost nominalizată pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a păcii şi umanitare şi pentru participarea la exerciţii comune în cadrul Parteneriatului pentru Pace. Ulterior, odată cu evoluţia si schimbarea factorilor geopolitici, Brigada 81 Mecanizată a participat, alături de celelalte structuri ale Armatei României, la misiuni de stabilitate şi reconstrucţie, de luptă împotriva terorismului, precum şi la exerciţii comune în cadrul NATO.

Din anul 1996, în 20 ani de participare în diferite teatre de operaţii (Angola, Afganistan, Irak, Kosovo, Bosnia, Etiopia şi Eritreea, Liberia, Macedonia, Irak, Kuweit, Sudan, Congo, Zair, Coasta de Fildeş, Georgia, Nepal), un număr de peste 5000 de militari ai brigăzii au participat, alături de celelalte structuri ale Armatei Românei, individual sau la nivel de subunitate/unitate/mare unitate la misiuni de stabilitate și reconstrucție, de luptă împotriva terorismului. Participarea militarilor Brigăzii 81 Mecanizate la misiuni internaţionale a permis acumularea unor „lecţii învăţate” care au fost implementate la toate structurile care au acţionat în teatrele de operaţii. De asemenea, aceste „lecții învățate” s-au concretizat în norme, proceduri şi principii care au permis atât o adaptare rapidă la procedurile şi standardele NATO, cât şi o acţiune compatibilă cu structurile armatelor partenere.

Atunci când a fost nevoie, militarii brigăzii au participat și la eliminarea efectelor produse de calamităţi naturale şi la ajutorarea populaţiei în zona de responsabilitate.

Primire Drapel de Luptă la Bg. 81 Mc. (Dej) (X.01.05) Primire Drapele de Luptă (Carei,1997) (X.01.06)

Sediul comandamentului Bg.81 Mc. (Bistrița) (X.01.07)

Page 4: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Ca o recunoaştere a profesionalismului pe timpul executării misiunilor în teatrele de operaţii, Drapelele de Luptă ale comandamentului Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan” și unităților din compunere au fost decorate cu „Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre”; „Ordinul Naţional “Pentru Merit” în grad de Cavaler cu Însemn de război”; „Emblema de Onoare a Statului Major al Forţelor Terestre”.

Începând cu anul 2015, comandant al Brigăzii 81 Mecanizate „General Grigore Bălan”

este colonelul Iulian Berdilă. Batalioanele din compunerea Brigăzii 81 Mecanizată

au scris și scriu încă, fiecare în parte, pagini de aur în Registrul istoric al Armatei României. Este și motivul pentru care vom face câte o scurtă referință, text și fotografii din evoluția acestor unități din elita instituției noastre militare naționale.

Decorarea Drapelului de Luptă al Brigăzii 81 Mecanizată (2011, 2014, 2015) (X.01.08) (X.01.09) (X.01.10)

Col. Iulian Berdilă (X.01.10a)

Page 5: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Batalionul 811 Infanterie „Dej”. Așa cum se desprinde din denumirea onorifică, unitatea este dislocată, de la înființarea sa din anul 1995, în garnizoana Dej. Este o structură tactică luptătoare, operaţionalizată din timp de pace, capabilă să reacţioneze imediat împotriva ameninţărilor directe la adresa securităţii şi apărării naţionale, oriunde pe teritoriul ţării. În data de 03 martie 1997, batalionul a fost nominalizat ca parte a Forţei de Reacţie Rapidă, iar începând cu 09 iunie

1997, a funcţionat cu o structură similară unităţilor de acelaşi tip, din

forţele armate ale ţărilor membre NATO. În cadrul exerciţiului „DEMEX 2005”, Batalionul 811 Infanterie „Dej” a fost certificat ca forţă la dispoziţia NATO, fiind prima unitate cu această destinație din Armata României. În anul 2008, în cadrul exerciţiului „Getica”, batalionul a fost recertificat şi reconfirmat ca forţă la dispoziţia NATO. Calitatea profesională a infanteriștilor dejeni s-a reflectat, nu doar în cele peste 50 de exerciții naționale și internaționale de mare amploare executate în țară și străinătate, ci și în misiuni internaționale în diferite teatre de operații în care au fost angajați în cei peste 20 de ani de existență.

Prima dislocare internațională a unității a fost de nivel companie în anul 2001, fiind vorba de misiunea din Kosovo. 91 de infanteriști români au fost integrați în contingentul multinațional „BELUKROKOS 11”, sub control operaţional belgian. Doi ani mai târziu, cu un efectiv de 405 militari, forța expediționară care purta numele „Batalionul 811 Infanterie Dragonii Transilvani”, sub comanda locotenent-colonelului Petru Pah, a devenit prima unitate din Armata României care a participat în Irak, la operația „Antica Babilonia” de stabilizare şi reconstrucţie a Irakului, faza a IV-a.

După încă trei ani, în perioada 2006 – 2007, luptătorii dejeni, sub comanda locotenent-colonelului Tudorel Dragonici, s-au aflat din nou în teatrul de operații din Irak, în operația stabilizare şi reconstrucţie „Iraqi Freedom VII”.

(X.01.11)

„BELUKROKOS”, Kosovo (2001) (X.01.12)

Patrule ale B.811 I. Dragonii Transilvani în operația „Antica Babilonia” (Irak, 2003) (X.01.13) (X.01.14) (X.01.15)

Page 6: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

În anul 2010, potrivit Ordinului de misiune nr.04-10 al comandantului Comandamentului Centrului de Conducere Operaţională, Batalionul 811 Manevră, cu un efectiv de 610 militari, sub comanda colonelului Ioan-Marian Cristurean, a luat parte la misiunea „International Security Assistance Force” (ISAF) din Afghanistan executând operaţii de stabilitate şi sprijin prin interzicerea şi zădărnicirea acţiunilor elementelor insurgente, pentru menţinerea libertăţii de mişcare a forţelor coaliţiei, sprijinirea guvernului afgan pentru creşterea influenţei şi asigurarea securităţii populaţiei civile.

În perioada august 2014 – februarie 2016, un efectiv de 420 de militarii dejeni, sub titulatura Batalionul 811 Protecția Forței „Dragonii Transilvani”, a fost dislocat, din nou, în Afganistan, în cadrul operației NATO „Resolute Support”. Infanteriștii au efectuat 1500 de misiuni în provincia Kandahar, începând cu asigurarea securităţii bazei militare şi a personalului forţelor coaliţiei, asistenţă şi consiliere pentru forţele armate şi de securitate afgane până la participarea la proiecte în sprijinul educaţiei şi asistenţă umanitară. Comandantul unității, de această dată, a fost locotenent-colonelul Adrian Costaru.

Lt.col. Tudorel Dragonici, cdt. B.811 I.(Irak, 2007) (X.01.16)

Patrule ale B.811 I. Dragonii Transilvani în operația „ISAF” (Afganistan, 2010) (X.01.17) (X.01.18)

Page 7: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Nu doar prin latura pur militară se remarcă Batalionul 811 Infanterie „Dej” în peisajul comunității urbei transilvănene. Activitatea în sprijinul populației civile excede misiunea de intervenții în caz de calamități naturale. Fapte, adeseori anonime, ale luptătorilor dejeni concură la construcția imaginii lor pozitive în societatea românească. De exemplu, donarea de sânge sau împăduririle sunt constante ale activității lor ca militari și ca cetățeni.

Patrule B.811 Protecția Forței în „Resolute Support” (Afganistan, 2015-2016) (X.01.19) (X.01.20)

Ceremonia repatriere B.811 (Dej, 2016) (X.01.21)

B.811 I. Dej: acțiuni de donare sânge și plantare puieți (X.01.22) (X.01.23)

Page 8: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Batalionul 812 Infanterie „Bistrița”. A fost înfiinţat la 01 martie 1995, fiind dislocat pentru o perioadă de numai patru luni în Dej, ulterior fiind mutat în Bistrița, garnizoana în care se găsește și astăzi. Batalionul 812 Infanterie a funcţionat pe infrastructura Regimentului 221 Mecanizat „Năsăud” care s-a transformat în Centrul 221 Instrucţie şi Depozitare, apoi în Centrul 221

Mobilizare (1998) pentru ca, în anul 2000, fostul regiment să fie în totalitate desființat. În data de 29 ianuarie 1996, Batalionului 812 Infanterie „Bistrița” i s-a atribuit Drapelul de Luptă, acesta fiind înmânat comandantului unității, maiorul Alexandru Rus, de către minis- trul Apărării Naționale de la acea vreme, Gheorghe Tinca.

De-a lungul timpului, unitatea de infanterie s-a aliniat sistematic la schimbările structural–funcţionale specifice procesului de reformă militară, adoptând măsuri coerente în planul instruirii trupelor. Experienţa acumulată în urma participării la o serie de exerciţii şi misiuni naţionale și internaţionale au conferit batalionului coeziune, complexitate, amplitudine şi capacitate combativă.

Modul de realizare a pregătirii militare, de-a lungul celor peste 20 de ani de existență a structurii, a fost definit de colonelul Cornel-Traian Scurt, comandantul unității începând cu anul 2009: „respectarea principiului «instruieşte-te aşa cum vei lupta!» este esenţială în procesul de pregătire. Se ține seama, în permanenţă, de realitatea crudă a războiului, materializată atât în loviturile cu bombe de aruncător şi proiectile reactive nedirijate asupra bazelor de dispunere, cât şi în ameninţările cu dispozitive explozive improvizate, ambuscade sau alte tipuri de atacuri.”.

Mr.A. Rus sărută Drapelul de Luptă (1996)(X.01.25)

Drapelul de Luptă al B.812 Infanterie „Bistrița” a fost decorat cu: „Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Cavaler, cu însemn de război” (2004); „Emblema de Onoare a Forţelor Terestre” (2010); „Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Ofiţer cu însemn pentru militari, de război” (2010); „Emblema de Onoare a Statului Major General” (2014); „Emblema de Onoare a Armatei României cu însemn de război” (2014) (X.01.26) (X.01.27) (X.01.28)

Activități de instrucție a militarilor Batalionului 812 Infanterie „Bistrița” (X.01.29) (X.01.30) (X.01.31)

Page 9: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

În prezent, unitatea este dotată cu transportoare amfibii blindate (TAB B-33 Zimbru), autocamioane (DAC 665T şi DAC 16215T), autoturisme de teren (Aro 243, Aro 244 și Dacia Duster). Transportoarele sunt asigurate cu complete „ARGUS FO-1”. Pe linie de comunicaţii şi informatică, batalionul are în dotare staţii radio Panther 2000V, autostaţii radio Panther 2000H, autospeciale C2–SIAAB care asigură reţelele informatice mobile.

Palmaresul internațional al Batalionului 812 Infanterie „Bistrița” și, în fapt, încadrarea unității din punct de vedere profesional, în rândul unităților din elita armatei începe în anul 1996, prin dislocarea în teatrul de operații din Angola. La data respectivă, unitatea se număra printre puţinele structuri capabile să execute o gamă variată de misiuni, multe cu caracter de pionierat pentru Armata României. Așadar, prima dislocare, de nivel companie, a fost în misiunea de menținere a păcii, sub mandat ONU, „UNAVEM III”. Subunitatea completa forţele Batalionului 26 Infanterie „Neagoe Basarab”. Ulterior, Batalionul 812 Infanterie a asigurat rotirea efectivelor Batalionului 26 Infanterie. Astfel, un efectiv de 758 militari, sub comanda maiorului Alexandru Rus, va executa misiuni de menținere a păcii până în luna iulie 1997. Pentru modul de îndeplinire a misiunii, batalionul a primit calificativul „Excepţional”.

Un an mai târziu, Batalionul 812 Infanterie a constituit un detaşament de valoare companie de infanterie şi un nucleu de comandament, totalizând un număr de 148 militari care, în perioada februarie – decembrie, au participat la o nouă misiune în Angola, operația „MONUA”. (Un număr de 33 militari au rămas în Angola până în iunie 1999). Din nefericire, pe parcursul executării acestei misiuni, unitatea a înregistrat o pierdere, căpitanul Cătălin Ţifrea fiind căzut la datorie (07 aprilie 1998). Comandantul unității a fost maiorul Dumitru-Dănuţ Dincă.

Imagini din misiunea „UNAVEM III”, executată de militarii B.812 I. în Angola (X.01.33) (X.01.34) (X.01.35)

Militari din Batalionul 812 Infanterie participanți la exercițiul Black Sea Rotional Force-13 (2013) (X.01.32)

Page 10: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

În perioada 2001 – 2002, Batalionul 812 Infanterie „Bistrița” a generat forţe de valoare

companie pentru desfăşurarea operaţiilor „BELUROKOS 8, 9 şi 10”, sub conducere operaţională belgiano-luxemburgheză, în teatrul de operaţii din Kosovo. Sarcinile subunităților, în zona de operații au constat în asigurarea controlului în aria de responsabilitate prin executarea de patrule îmbarcate şi pedestre, prin instalarea de puncte de observare temporare şi executarea de puncte de control fixe şi mobile, ziua şi noaptea. De asemenea, infanteriștii bistrițeni au avut misiuni de supraveghere pentru a detecta eventuale regrupări de forţe paramilitare, au reperat și confiscat armamentul ilegal deţinut, alte misiuni.

Evoluția geopolitică se va reflecta inclusiv în evoluția structurii prin dislocarea infanteriștilor bistrițeni, începând cu anul 2002, pe alte meridiane ale lumii, în cele mai fierbinți medii operaționale. Astfel, în perioada decembrie 2002 - iulie 2003, Batalionul 812 Infanterie, sub titulatura „Șoimii Carpaților”, cu un efectiv de 405 militari, sub comanda maiorului Dorin Blaiu, a participat la misiunea „Enduring Freedom” din Afganistan. Unitatea a intrat în cadrul Coaliţiei Antiteroriste, sub comanda operațională a Brigăzii 1 Task Force Devil, executând acţiuni de stabilitate şi sprijin, în principal, în provincia Kandahar.

În perioada iulie 2004 – februarie 2005, Batalionul 812 Infanterie „Şoimii Carpaţilor”, cu un efectiv de 405 de militari, sub comanda locotenent-colonelului Dorin Blaiu, a participat, în cadrul operaţiunii „Antica Babilonia”, la faza a IV-a de stabilitate şi reconstrucţie din Irak. Luptătorii bistrițeni au fost dislocați în sudul Irakului, în provincia Dhi Qar, în Campul White Horse, ulterior, redislocați în Campul Mittica, de lângă localitatea An Nassiriah. Operaţional,

Misiunea „MONUA”, executată de militarii B.812 I. (Angola) (X.01.36) (X.01.37) ( X.01.38)

Secvențe de executare a misiunilor în Kosovo (X.01.39) (X.01.40) (X.01.41) (X.01.42)

B.812 I., „Enduring Freedom” (2003) (X.01.43) (X.01.44)

Page 11: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

batalionul a fost subordonat brigăzii de infanterie italiene „Pozzuolo del Friuli”, din compunerea Diviziei Multinaţionale de Sud - Est.

Începând cu luna decembrie 2006, până în iulie 2007, Batalionul 812 Infanterie „Șoimii Carpaților”, cu un efectiv de 479 de militari, sub comanda maiorului Ovidiu Uifăleanu, a participat, din nou, în teatrul de operații din Afganistan. De această dată, infanteriștii bistrițeni au acționat sub mandat NATO, în operația „International Security Assistance Force” (ISAF), având ca arie de operații provincia Zabul și orașul Qalat.

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare al Ţări din 21 ianuarie 2010,

forţele participante la misiunea, sub mandat NATO, „ISAF” din teatrul de operaţii Afganistan au fost suplimentate în cursul anului 2010. Astfel, în data de 01 martie 2010, Batalionul 812 Infanterie a primit ordinul de operaţionalizare pentru participarea, alături de Batalionului 811 Infanterie, în teatrul de operaţii din Afganistan. Comandantul structurii intitulate pe durata misiunii (02 august 2010 – 14 februarie 2011) Batalionul 812 Manevră „Şoimii Carpaţilor” a fost locotenent-colonelul Cornel-Traian Scurt. Batalionul a primit în subordine o companie a armatei americane, constituită din trei plutoane de infanterie, un pluton de aruncătoare 120 mm şi, în sprijin, o structură EOD, alături de care a executat o gamă largă de misiuni specifice operaţiilor de contrainsurgenţă, în scopul creşterii încrederii populaţiei locale în forţele Afghan National Security Force, interzicerii acţiunilor insurgenţilor, în special în zonele localităţilor, şi asigurarea libertăţii de mişcare. În acest sens au fost abordate peste 120 de comunităţi locale din întreaga arie de operaţii, executându-se un număr aproximativ de 3000 de misiuni. Într-un întunecat

„Șoimii Carpaților”, în misiunea „Antica Babilonia” (2005) (X.01.45) (X.01.46) (X.01.47)

„Șoimii Carpaților”, în misiunea „ISAF III” (2007) (X.01.48) (X.01.49) (X.01.50)

Page 12: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

început de octombrie în Afganistan (01 octombrie 2010), pe timpul executării unei misiuni de patrulare, doi dintre luptătorii bistrițeni şi-au pierdut viaţa (sublocotenenții p.m. Cristian Filip și Marius Sfecheş), alți doi fiind răniți. În semn de adâncă recunoştinţă şi apreciere a celor care şi-au făcut datoria chiar cu preţul vieţii, la iniţiativa militarilor, la Bistriţa a fost ridicat „Monumentul Eroilor Batalionului 812 Infanterie”.

Ultima misiune internațională a militarilor Batalionului 812 Infanterie „Bistrița”, până în momentul redactării acestor rânduri, a fost cea din perioada 21 mai – 15 decembrie 2015, tot în teatrul de operații din Afganistan. Principala misiune a Companiei KAF GDA, constituită dintr-un efectiv de 124 de militari, sub comanda maiorului Alin Marian, a fost aceea de a asigura protecţia forţei din zona de apărare terestră apropiată a aeroportului Kandahar. De asemenea, în aria sa de responsabilitate, Compania KAF GDA a executat misiuni de menţinere şi consolidare a păcii, reconstrucţie post-conflict şi acţiuni împotriva forţelor insurgente, în cooperare cu forţele NATO, ale Coaliţiei și ale Afghan National Security Force.

Pentru fapte de arme deosebite, pentru profesionalism, curaj şi simţul datoriei, pentru

merite deosebite care au contribuit la ridicarea prestigiului Armatei României, militarilor din Batalionul 812 Infanterie „Bistrița” le-au fost conferite distincţii militare onorifice.

„Șoimii Carpaților”, în misiunea ISAF (2010) (X.01.51) (X.01.52) (X.01.53)

Monumentul Eroilor B.812 I. (X.01.54)

Militari din Compania KAF GDA (Afganistan, 2015) (X.01.55) (X.01.56)

Page 13: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Batalionul 817 Artilerie „Petru Rareș”. Unitatea este continuatoarea tradiţiilor Divizionului 817 Artilerie Antitanc care a luat fiinţă la 01 martie 1995 și a fost dispus, între anii 1995 – 1997, în garnizoana Dej. Personalul divizionului, la înfiinţare, a provenit din cadrul Brigăzilor 69 Artilerie şi 315 Artilerie Antitanc. Primul comandant al Divizionului 817 Artilerie Antitanc a fost maiorul Victor Moisa. Drapelul de Luptă a fost primit în anul 1997, în cadrul unei ample ceremonii desfăşurate pe platoul Monumentului Ostașului Român din municipiul Carei. Divizionul 817 Artilerie Antitanc a avut primul pluton de artilerie din Armata României care a executat instrucţie în comun cu un pluton similar

din Armata Ungariei (Regimentul 36 Artilerie Antitanc „Gabor Aron” din Kiskunhalas) executând trageri reale în poligonul Varpalota din Ungaria. În perioada 1997 – 2000, divizionul a fost relocat în Șimleul Silvaniei. Începând cu anul 1997, divizionul a făcut parte din primele unităţi ale Brigăzii 81 Mecanizată care au fost nominalizate ca parte a Forţei de Reacţie Rapidă. Începând cu anul 2000 până în prezent, Divizionul 817 Artilerie Antitanc a fost mutat în garnizoana Prundu Bârgăului (județul Bistrița-Năsăud), preluând şi personalul care încadra Divizionul 130 Artilerie „Rodna”. În 2003, unitatea a intrat într-un proces de transformare, divizionul preluând activul Divizionului 815 Artilerie din Dej, inclusiv o parte din personal, structura nou înfiinţată devenind Divizionul 817 Artilerie Mixtă. Trei ani mai târziu, titulatura de divizion a fost înlocuită cu cea de batalion, iar din data de 01 martie 2008, odată cu punerea în aplicare a noului stat de organizare, noua denumire a unității este Batalionul 817 Artilerie „Petru Rareş”. În anul 2007, batalionul a dezvoltat competiţia „Subofiţerul Anului”, prin organizarea pentru prima dată a concursului de către consilierul comandantului pe probleme de subofițeri și maiștri militari, plutonierul adjutant principal Sabin Ivan, cu suportul comandantului unității de la acea vreme, locotenent-colonel Gheorghe Tanco.

În zona comunei Prundu Bârgăului, batalionul se bucură de un prestigiu deosebit. Unitatea păstrează și promovează tradiţiile militare dedicate cinstirii eroilor neamului, marchează sărbătorile naţionale prin ceremonii militare și religioase la monumentele eroilor din centrul localităţii şi la cel dispus pe Vârful Gruiul Mare din Munţii Dornişoarei.

Puterea de foc a acestui batalion se bazează pe întrebuinţarea tunului antitanc cal.100 mm, obuzierele cal.152 mm şi instalaţiile de lansare rachete antitanc 9P–148 pe şasiu BRDM–2. Pentru instruirea unitară a personalului, de la nivel comandament, subunitate, grupă până la nivel individ, întreaga perioadă de existenţă a Batalionului 817 Artilerie „Petru Rareş” a fost caracterizată de instrucţie şi exerciţii executate în diverse poligoane ale ţării. S-a urmărit,

Decorarea Drapelului de Luptă de către ministrul Ap.N., Mircea Duşa (Bistriţa, 2015) (X.01.58)

Ceremonie la „Monumentul Eroilor”, Vârful Gruiul Mare, Munţii Dornişoarei (2014)

(X.01.59)

(X.01.57)

Page 14: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

permanent, realizarea şi menţinerea capacităţilor operaţionale ale forţelor, ţinându-se cont de implicaţiile fiecărei misiuni la care au participat artileriștii acestei unităţi.

La ora actuală, nivelul atins în pregătirea profesională şi de specialitate a militarilor permite îndeplinirea tuturor tipurilor de misiuni, astfel: executarea reacţiei imediate pe teritoriul naţional; executarea mobilizării, pentru trecerea structurilor subordonate de la starea de pace la starea de război şi pentru realizarea capacităţii operaţionale complete; executarea serviciului de luptă/intervenţie; sprijinul autorităţilor în situaţii de urgenţă; participare la conflictul armat de mare amploare, conflictul armat regional.

Instrucția militarilor Batalionului 817 Artilerie Petru Rareș (X.01.60) (X.01.61)

Defilarea militarilor Batalionului 817 Artilerie „Petru Rareș” (X.01.62)

Page 15: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă”. Este o unitate tactică luptătoare din structura Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”, capabilă să participe la lupta armată pentru apărarea ţării, să participe la executarea operaţiilor altele decât războiul, independent sau ca parte componentă a unor forţe multinaţionale, în timp de pace sau în medii de conflict / post-conflict. Unitatea care, din 2005, este dislocată în

garnizoana Turda, poartă cu mândrie tradițiile militare ale Regimentului 11 Călăraşi, înființat în anul 1880, prin Înaltul Decret Regal semnat de Regele Carol I, în garnizoana Botoşani. Așadar, istoria batalionului se confundă cu istoria armatei moderne a României din ultimii aproape 140 de ani. Primul comandant al unităţii a fost colonelul Arion Apostol (1880 – 1883). În anul 1893, Regimentul 11 Călăraşi s-a transformat în Regimentul 4 Roşiori, Drapelul de Luptă al regimentului fiind primit în data de 10 mai 1893.

În baza Înaltului Decret Regal nr. 99 din 1895, regimentul îşi schimbă garnizoana de la Botoşani la Bucureşti, devenind regiment de gardă în cadrul Brigăzii 2 Roşiori și primind denumirea onorifică „Regina Maria”. Alteţa Sa Regală Principesa Maria a participat la reviste de front ale unităţii, îndeplinind o funcţie onorifică de comandă.

Regimentul 4 Roşiori „Regina Maria” a primit botezul focului în anul 1913, în al doilea război balcanic, dar adevărata măsură a valorii sale a fost probată în războiul pentru întregirea neamului şi în ambele campanii ale celui de-Al Doilea Război Mondial (Campania din Est: Bucovina de Nord, 22 iunie - 07 iulie 1941; luptele din Crimeea, toamna 1941 - septembrie 1942; bătălia de la Stalingrad, noiembrie – decembrie 1942; retragerea în ţară, decembrie 1942 - 03 aprilie 1943; Campania de Vest: luptele din capitală, 23 - 28 august 1944; luptele din zona Mărăşti, Luduş, între 28 august - 25 octombrie 1944; luptele din Ungaria, Slovacia şi Cehia, 25 octombrie 1944 - 12 mai 1945). Deși a fost anunțată capitularea necondiţionată a Germaniei, Regimentul 4 Roşiori „Regina Maria”, departe de patrie, la Osloveţ, la numai câteva zeci de km faţă de Praga, a avut de făcut faţă încă trei zile acţiunii agresive ale unor grupuri şi subunităţi inamice care refuzau să depună armele. După predarea ultimelor grupări germane, regimentul

Drapel Luptă Rg.4 Roşiori “Regina Maria” (X.01.65) (X.01.66)

Regina Maria, cu uniformă de colonel (X.01.67) (X.01.68) Regele Ferdinand

(X.01.69)

Page 16: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

se regrupează în localitatea Solno, la aproximativ 80 km de Praga, unde începe pregătirile pentru executarea deplasării în ţară. La comanda unităţii s-au aflat personalităţi cu o înaltă pregătire profesională şi aleasă ţinută morală, care ulterior au jucat un rol de prim rang în viaţa socială, politică şi militară a ţării. Este o datorie de onoare să-i amintim pe Alteţa Sa Regală, Principele moştenitor Ferdinand între anii 1894 – 1895, care devine Rege al României, în anul 1914; locotenent-colonelul Alexandru Averescu, între anii 1897 - 1898, care devine mareşal al României, în anul 1930; eroul legendar al luptelor din vara anului 1917, colonelul David Praporgescu, între anii 1911 - 1914, care cade pe câmpul de onoare în războiul reîntregirii patriei în 1916, fiind primul general român căzut în luptă.

În anul 1946, regimentul este mutat în Ploieşti unde, prin reorganizarea Regimentului 4

Roşiori, este transformat în Regimentul 4 Cavalerie, iar în anul 1951, este transformat în Regimentul 245 Cavalerie. În anul 1953, regimentul este redislocat în garnizoana Ineu unde primeşte un nou Drapel de Luptă. În anul 1954, urmează o altă redislocare, în garnizoana Sebeş, și transformarea în Regimentul 122 Mecanizat. În anul 1956, urmează mutarea în garnizoana Turda, unde la 23 februarie 1959, este transformat în Regimentul 5 Mecanizat, care la rândul lui, începând 1961, se transformă în Regimentul 5 Tancuri, unitate componentă a Diviziei 6 Tancuri „Horea, Cloşca şi Crişan”. În 1974, cu ocazia aniversării Zilei Armatei şi a comemorării a 30 de ani de la luptele din zona Luduş - Oarba de Mureş, la care Regimentul 4 Roşiori a participat cu eroism, Regimentului 5 Tancuri i se acordă denumirea onorifică „Mureş”. În aprilie 1980, la împlinirea unei sute de ani de la înfiinţarea unităţii de bază (Regimentul 11 Călăraşi), Drapelul de Luptă al Regimentului 5 Tancuri „Mureş” este decorat cu Ordinul „Apărarea Patriei” clasa a II-a. La împlinirea a 110 ani, Regimentului 5 Tancuri i se acordă denumirea onorifică ,,Potaissa”. În 1995, la împlinirea de 115 de ani de la înfiinţare şi în urma reorganizării Armatei României, Regimentul 5 Tancuri este transformat în Batalionul 51 Tancuri, unitate componentă a Brigăzii 5 Tancuri. Urmează, începând cu data de 01 martie 1995, o nouă transformare, structura redenumindu-se Batalionul 814 Tancuri, cu dislocare în

Mareşal Alexandru Averescu (X.01.70)

General David Praporgescu (X.01.71)

Înmânare drapel identificare (X.01.72)

Page 17: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

garnizoana Dej, ca unitate componentă a Brigăzii 81 Mecanizată. Batalionul 814 Tancuri a fost dotat cu tancuri T55-100 AM2, o varianta modernizată a tancului T55-100.

La data de 15 iunie 1997, batalionul a fost nominalizat ca parte a Forţei de Reacţie Rapidă. În anul 2000, a avut loc redislocarea Batalionului 814 Tancuri din garnizoana Dej în garnizoana Bistriţa, urmând ca în iulie 2001 batalionul să fie reorganizat printr-un amplu proces de operaţionalizare. În perioada 2001 – 2004, batalionul a parcurs un proces continuu de restructurare şi modernizare, fiind completat cu efective, armament şi tehnică. Anul 2005 aduce schimbări importante pentru Batalionul 814 Tancuri. Unitatea avea să fie redislocată din nou, de această dată, în garnizoana Turda. La comanda batalionului se afla locotenent-colonelul Vasile Iliescu (2001 – 2007). Activităţile batalionului sunt multiple şi diversificate, de la cele legate de instruire (trageri de instrucţie, tabere de instruire la cursuri de apă, la munte, mobile cu plutonul cercetare, exerciţii tactice cu sau fără trageri de luptă) la organizarea şi desfăşurarea ceremoniilor militare cu diferite ocazii care poartă emblema armatei în municipiul Turda. Începând cu anul 2005, comandamentul şi subunităţile au participat anual la exerciţii naţionale sau multinaţionale, în poligoanele Smârdan, Mălina, Cincu, Dud-Tauţ şi Cârţişoara.

În ultimii 20 de ani, unitatea a participat la exerciţii comune în cadrul Parteneriatului pentru Pace. De asemenea, militari din Batalionul 814 Tancuri „Mihai Vodă" au participat, în compunerea altor structuri ale Armatei României, la misiuni de stabilitate, reconstrucţie şi de luptă împotriva terorismului în teatre de operații din Angola, Afganistan, Irak.

Tanc T55-100 AM2 (X.01.73) Pod de asalt BLG 67M (X.01.74) Tractor evacuare TER85 (X.01.75)

Instrucția militarilor Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă” (X.01.76) (X.01.77) (X.01.78)

Instrucția militarilor Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă” (X.01.79) (X.01.80) (X.01.81)

Page 18: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Instrucția militarilor Batalionului 814 Tancuri „Mihai Vodă” (X.01.82) (X.01.83) (X.01.84)

Exercițiu cu trageri de luptă (X.01.84a)

Page 19: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Batalionul 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa”. În data de 01 octombrie 1968, s-a înfiinţat Divizionul 216 Artilerie Antiaeriană cu dislocarea permanentă în garnizoana Turda și care a intrat în subordinea Diviziei 6 Tancuri „Horea, Cloşca şi Crişan”. La înfiinţare, divizionul a fost dotat cu baterii de artilerie antiaeriană cal.37 mm. În următorii ani,

înzestrarea cu tehnică a divizionului a suferit modificări, fiind introduse în

dotare tunuri antiaeriene cal.57mm şi 2x30mm, şi instalaţii de rachete antiaeriene. Începând cu anul 2000, unitatea a primit primele sisteme antiaeriene „Gepard”.

Urmare a procesului de restructurare a Armatei României, în anul 1994, Divizionul 216 Artilerie Antiaeriană trece în subordinea Brigăzii 5 Tancuri „Potaissa”, structură a Corpului 6 Armată, iar începând cu anul 2000, intră în subordinea Brigăzii 6 Tancuri „Horea, Cloşca şi Crişan”. Începând cu data de 01 august 2004, unitatea s-a reorganizat, preluând denumirea de Divizionul 3 Artilerie Antiaeriană, resubordonându-se Regimentului 50 Rachete Antiaeriene din Brigada 6 Rachete Antiaeriene. Din 10 martie 2006, denumirea unităţii este Batalionul 3 Artilerie Antiaeriană, iar din luna aprilie 2006, s-a resubordonat Corpului 4 Armată Teritorial Cluj. Începând cu data de 15 ianuarie 2007, Batalionul 3 Artilerie Antiaeriană s-a resubordonat Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată „Unirea Principatelor”. Unitatea a început procesul de certificare şi afirmare ca structură destinată NATO, iar din 27 septembrie 2007, a primit denumirea onorifică „Potaissa”. Începând cu 01 iunie 2013, Batalionul 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa” intră în subordinea Brigăzii 81 Mecanizată „General Grigore Bălan”.

În prezent, Batalionul 3 Apărare Antiaeriană „Potaissa” este o unitate de sprijin de luptă dislocabilă, destinată NATO, care asigură instruirea pentru menţinerea şi dezvoltarea nivelului capacităţii de operaţionalizare în vederea participării, independent sau în cooperare cu alte structuri, la sprijinul acţiunilor de luptă desfăşurate pe teritoriul naţional sau în afara acestuia, de către structurile luptătoare şi de sprijin de luptă. Batalionul este înzestrat cu sistemul antiaerian „Gepard”, 2X35 mm, acesta fiind unul dintre cele mai performante sisteme de artilerie antiaeriană, având mobilitate ridicată, permițând îndeplinirea misiunilor atât pe timp de zi, cât şi pe timp de noapte, în orice condiţii meteorologice şi în condiţii de bruiaj electronic. Înzestrarea batalionului cu sistemul antiaerian „Gepard” a condus la înfiinţarea unei baze de instrucţie modernă, dotată cu simulatoare care asigură instruirea la standarde NATO atât a militarilor unităţii, cât şi a celor din alte structuri dotate cu acest tip de complex antiaerian. Atât datorită profilului armei, cât şi datorită tehnicii specifice, batalionul a participat de-a lungul

(X.01.85)

Complex de Ap.AA „Gepard” (X.01.86)

Ceremonii de decorare a Drapelului de Luptă al B.3 Apărare Antiaeriană Potaissa (X.01.87) (X.01.88) (X.01.89)

Page 20: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

anilor la numeroase exerciţii. Frecvenţa cea mai mare o reprezintă exerciţiile tactice cu trageri de luptă din poligonul Capu Midia, acestea desfăşurându-se anual, rezultatele obţinute fiind foarte bune.

Participarea la misiuni în teatrele de operaţii a constituit o preocupare continuă a militarilor din batalion, în scopul îmbunătăţirii experienţei profesionale prin confruntarea cu provocările mediului ostil din medii operaționale precum Afganistan sau Irak.

Instrucția militarilor Batalionului 3 Apărare Antiaeriană Potaissa (X.01.90) (X.01.91)

Page 21: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

Batalionul 405 Sprijin Logistic „Năsăud”. Unitatea a fost înfiinţată în data de 15 iulie 2001, în localitatea Bistriţa, în urma desfiinţării Batalionului 405 Şcoală de şoferi şi a Companiei 466 Logistică, ocupând încă de la început un rol important în structura Brigăzii 81 Mecanizată, fiind principalul element din sistemul logistic al acesteia. La comanda batalionului a fost numit locotenent-colonelul Alexa Rad. Logistica forţelor a fost proiectată pentru soluţionarea următoarelor misiuni: achiziţia, depozitarea, transportul, distribuţia, întreţinerea, evaluarea şi reforma materialelor, manevra de resurse umane si materiale, întreţinerea infrastructurii, folosirea şi declasarea de instalaţii, suportul medical şi servicii de sănătate.

Astfel, în structura batalionului intrau subunităţi de transport şi depozitare, subunităţi de evacuare şi tratare răniţi, subunităţi de evacuare şi reparare a tehnicii, subunităţi de pază, comenduire şi îndrumare a circulaţiei. Începând cu data de 03 mai 2011, Batalionul 405 Sprijin Logistic primeşte denumirea onorifică de „Năsăud”. Pe parcursul celor 14 ani de la înfiinţare, batalionul a suferit o serie de transformări, fiind supus unui amplu proces de restructurare atât din punct de vedere structural, cât şi acţional. Prin alocarea de noi resurse, sarcinile logistice ale unităţii s-au suplimentat, astfel: recuperarea şi odihna personalului; exploatarea şi întreţinerea infrastructurilor din complexul de poligoane de instrucţie şi tragere ale marii unităţi; depozitarea; paza şi securitatea depozitelor marii unităţi; administrarea cazărmilor, a Cercului Militar, a Căminului Militar, a Taberei de instrucţie şi odihnă; gestionarea bunurilor şi întreţinerea tehnicii subunităţilor din subordinea marii unităţi, precum şi alte sarcini logistice.

La data de 26 octombrie 2014, efortul şi rezultatele deosebite obţinute de către militarii Batalionului 405 Sprijin Logistic „Năsăud” au fost încununate de înmânarea Drapelului de Luptă de către ministrul apărării naţionale de la acea dată, Mircea Dușa, la „Monumentul Eroilor” din municipiul Bistriţa.

De la înfiinţare, Batalionul 405 Sprijin Logistic a sprijinit unităţile şi subunităţile subordonate Brigăzii 81 Mecanizată pentru îndeplinirea misiunilor de menţinere a păcii şi umanitare, precum şi pentru participarea la exerciţii comune, iniţial în cadrul Parteneriatului pentru Pace, ulterior, alături de naţiunile membre NATO şi partenere. Odată cu evoluţia marii unități, personalul batalionului de sprijin logistic a participat la misiuni de stabilitate şi

(X. 01.92)

Ceremonia înmânării Drapelului de Luptă al B.405 Sprijin Logistic Năsăud (X.01.93) (X.01.94)

Page 22: Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Brigada 81 ...

reconstrucţie, de luptă împotriva terorismului, precum şi la exerciţii comune în cadrul Alianţei Nord-Atlantice.

Între militarii unității care, prin prestația profesională și ținuta morală, au contribuit la construirea unei imagini pozitive a armatei în comunitatea bistrițeană se numără și plutonierul adjutant Vasile Zbâncă. În data de 17 decembrie 2015, militarului i s-a conferit titlul de „Cetăţean de onoare al judeţului Bistriţa-Năsăud”. Distincția acordată de societatea civilă vine să completeze numeroasele distincții militare care i-au fost acordate plutonierului adjutant Vasile Zbâncă, urmare a participării acestuia în teatrul de operații din Afganistan. Militarul, în data de 01 octombrie 2010, executa o misiune de patrulare, când vehiculul în care se afla a detonat un dispozitiv exploziv improvizat. În urma incidentului, subofiţerul a fost grav rănit la ambele picioare, fiind transportat de urgenţă la spital cu ajutorul unui elicopter de evacuare medicală. Ulterior, a fost transferat la un spital din Germania. Cu toate eforturile medicilor, aceştia au fost nevoiţi să-i amputeze picioarele de la genunchi, aplicându-se proteze. Dând dovadă de un caracter puternic și de tărie morală şi psihică, după o perioadă de recuperare deloc uşoară, militarul şi-a revenit, lucrează, este alături de soţia sa şi de cei doi copii ai lor.

Executarea misiunilor logistice (X.01.95) (X.01.96)

Ceremonie acordare titlu „Cetăţean de onoare al judeţului Bistriţa-Năsăud” plt.adj. Vasile Zbâncă (X.01.97) (X.01.98)