BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel,...

8
B O U W S T E N E N V O O R S O C I A A L MAATSCHAPPELIJK VASTGOED IN DE BUURT Op deze kennismarkt ontmoet u mensen uit diverse sectoren, waaronder onderwijs, maatschappelijk werk, welzijn, corporaties, gemeenten, bouw, leisure, sport en horeca. U krijgt informatie over actuele onderwerpen en diverse voorbeelden te zien. Ruimte voor eigen inbreng is er ook: de kennismarkt biedt u de mogelijk- heid een eigen onderwerp aan te dragen en daarover met ande- ren in gesprek te gaan! Opzet van de dag De dag heeft een open karakter. Met uw entreekaart kunt u in- en uit- lopen wanneer u wilt. U wordt in de gelegenheid gesteld aan twee workshops deel te nemen, één gericht op de verschillende typen voorzieningen en één die dieper in gaat op de verschillende thema’s rondom ontwikkeling en beheer. Daarnaast zijn er diverse 'open gesprekken' en ’meet en greet bijeenkomsten’; ofwel momenten om in informele setting kennis en ervaring uit te wisselen. Top-experts houden vrijblijvend spreekuur, u kunt in gesprek met sleutelspelers en op de markt ziet u wat er nog meer te koop is. Kom niet alleen en ontvang korting Iedere deelnemer die zorgt voor de inschrijving van een ‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie, krijgt € 100,- korting op de eigen deelnamekosten. Op deze wijze wordt de kennismarkt ook een markt om vanuit verschillende invalshoeken van elkaar te leren. Kortom een onmisbare dag voor professionals om actuele kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen. Meldt u aan via de antwoord- kaart uit deze folder of op www.bouwstenenvoorsociaal.nl. PROGRAMMA 09.30 uur Inloop met koffie 10.00 uur Bouwen voor de ‘next generation’ Marlies Rohmer, architect en auteur ‘Bouwen voor de Next Generation’ 10.30 - 12.00 uur Workshops over moderne voorzieningen Over kinderopvang, scholen, jongeren- en sport- voorzieningen, buurthuizen, vrouwenopvang en kerken; zie workshop 1 tot en met 7. 12.00 - 14.00 uur Lunchen met top-experts, sleutelspelers of met elkaar Voor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder. 14.00 - 15.30 uur Workshops over actuele thema’s Over bevolkingskrimp, sociale processen, onder- bouwing, gastvrijheid, grenzen, rekenen, investeren en exploiteren; zie workshop A tot en met l. 16.00 uur Borrelen met top-experts, sleutelspelers of met elkaar Voor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder. 17.00 uur Einde kennismarkt

Transcript of BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel,...

Page 1: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED INDE BUURTOp deze kennismarkt ontmoet u mensen uit diverse sectoren,waaronder onderwijs, maatschappelijk werk, welzijn, corporaties,gemeenten, bouw, leisure, sport en horeca. U krijgt informatieover actuele onderwerpen en diverse voorbeelden te zien. Ruimtevoor eigen inbreng is er ook: de kennismarkt biedt u de mogelijk-heid een eigen onderwerp aan te dragen en daarover met ande-ren in gesprek te gaan!

Opzet van de dagDe dag heeft een open karakter. Met uw entreekaart kunt u in- en uit-lopen wanneer u wilt. U wordt in de gelegenheid gesteld aan tweeworkshops deel te nemen, één gericht op de verschillende typenvoorzieningen en één die dieper in gaat op de verschillende thema’srondom ontwikkeling en beheer. Daarnaast zijn er diverse 'open gesprekken' en ’meet en greet bijeenkomsten’; ofwel momenten omin informele setting kennis en ervaring uit te wisselen. Top-expertshouden vrijblijvend spreekuur, u kunt in gesprek met sleutelspelers enop de markt ziet u wat er nog meer te koop is.

Kom niet alleen en ontvang kortingIedere deelnemer die zorgt voor de inschrijving van een ‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie, krijgt € 100,- korting op deeigen deelnamekosten. Op deze wijze wordt de kennismarkt ook eenmarkt om vanuit verschillende invalshoeken van elkaar te leren.

Kortom een onmisbare dag voor professionals om actuele kennis opte doen en ervaringen uit te wisselen. Meldt u aan via de antwoord-kaart uit deze folder of op www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

PROGRAMMA09.30 uur Inloop met koffie

10.00 uur Bouwen voor de ‘next generation’Marlies Rohmer, architect en auteur ‘Bouwen voorde Next Generation’

10.30 - 12.00 uur Workshops over moderne voorzieningenOver kinderopvang, scholen, jongeren- en sport-voorzieningen, buurthuizen, vrouwenopvang enkerken; zie workshop 1 tot en met 7.

12.00 - 14.00 uur Lunchen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

14.00 - 15.30 uur Workshops over actuele thema’sOver bevolkingskrimp, sociale processen, onder-bouwing, gastvrijheid, grenzen, rekenen, investerenen exploiteren; zie workshop A tot en met l.

16.00 uur Borrelen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

17.00 uur Einde kennismarkt

MODERNE VOORZIENINGENWorkshops van 10.30 – 12.00 uur

1 Kinderopvang en schoolYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau Kinderopvang

2 Brede school en buurt Ans Keij, directeur Brede School Tilburg, proeftuin School &Buurt

3 Nieuw concept jongerenvoorzieningBart Demmers, jongerenwerker TRAVERS

4 VrouwenopvangIngrid Rebel en Minke Wagenaar, trekkers proeftuin Vastgoedvoor vrouwenopvang

5 Laagdrempelige buurtsportKrijno van Vugt, directeur M3V, de Kopgroep MaatschappelijkVastgoed

6 Restyling buurthuizenJolande Drop, woonconsulent De Goede Woning Apeldoorn

7 Nieuw gebruik van kerkenTheo van Wijk, trekker proeftuin Kerk en wijken

ACTUELE THEMA’SWorkshops van 14.00 – 15.30 uur

A Maatschappelijk vastgoed voor dummiesEveline Botter, teamleider Vastgoed gemeente Leiden

B Bevolkingskrimp en voorzieningenbeleidWim Derks, partner Kenniscentrum Bevolkingskrimp en Beleid

C Sociale processen en vastgoedStijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht

D Argumenten om te doenKlaas Mulder, filosoof en adviseur Laagland’advies

E Gastvrijheid en belevingBernard Drion, directeur Hospitality Consultants

F Grenzen aan multifunctionaliteitJan van der Heide, coördinator Stichting Welzijn OuderenZwolle

G Rekenen aan brede scholenJohn Vernaus, namens rekenmeestersgroep Service CentrumScholenbouw, senior adviseur RO-groep

H InvesteringsbeslissingenDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH Bank

I ExploitatieformulesTom de Haas, trekker Laboratorium ExploitatieformulesNico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Spelen voor en achter de deurRob van Gaal, directeur Jantje BetonGeen nieuwe school zonder kinderopvangYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau KinderopvangJob van Velsen, coördinator Landelijk Steunpunt Brede School Gemeenten zijn de beste scholenbouwersMenno Paats, senior beleidsmedewerker juridische zaken GemeenteDen HaagHoe meet je het succes van MFA’s?Marc van Leent, innovator de WijkplaatsNaar een betere bekostiging van onderwijshuisvestingRené van Harten, bestuurslid PO-raadMaatschappelijk vastgoed is kerntaak gemeentenKarin Sleeking, hoofd beleidsafdeling Wonen & Ruimte VNGUw onderwerpUw naam

PROJECTENPARADEGehele dagHier worden uiteenlopende inspirerende projecten getoond. Op gezette tijden zijn de inhoudelijk deskundigen van deze projecten op de projectenparade aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

MARKTPLEINGehele dagOp het marktplein treft u uiteenlopende organisaties aan.

Voor de meest actuele informatie over de workshops en de rest vanhet programma: www.bouwstenenvoorsociaal.nl

ANTWOORDKAARTBouwstenen voor sociaalDonderdag 8 oktober 2009Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Organisatie: ...............................................................................................................

Dhr./mw.: .......................Titel:..................................Voorletters..........................

Achternaam: ..............................................................................................................

Functie: .......................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Postcode: ....................................................................................................................

Plaats: ...........................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................

Fax: ...............................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

� Ik kom in aanmerking voor € 100 korting (en betaal € 295 i.p.v.€ 395 excl. BTW) als de volgende persoon zich ook voor de kennismarkt aanmeldt (vul hieronder de naam en organisatiein van uw ‘tweede deelnemer’):

Naam: ...........................................................................................................

Organisatie: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

Ik ben op de hoogte van de deelnamekosten en de annuleringsregeling.

Datum: .........................................................................................................

Handtekening: ..........................................................................................

DESKUNDIG ADVIESTussen 12.00 – 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Een advies of second opinion? Dat kan! Neem materiaal van uw casemee en leg het voor aan top-experts op het gebied van:

HorecaKoert van de Weerd, directeur AWHoreca adviseursBouwkostenDavid Meijer, oud-voorzitter Nederlandse Vereniging vanBouwkostendeskundigen, adviseur Vitruvius Consultancy PlanbeoordelingDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH BankAanbestedenJan-Michiel Hebly, advocaat-partner Houthoff BurumaOrganisatie vastgoed Sidney Mac Gillavry, adviseur vastgoed Twynstra Gudde

RONDETAFELGESPREKKENTussen 12.00 - 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Neem deel aan een rondetafelgesprek met een sleutelspeler in hetveld en met elkaar. De gespreksonderwerpen zijn door de betrokkenezelf aangedragen. De gesprekken vinden plaats in een open-space-achtige setting aan een speciaal voor dit gesprek gereserveerde tafel.Bij binnenkomst kunt u ook uw eigen onderwerp op de agenda zetten. Reeds geagendeerde gesprekken gaan over:

Toekomstvisie op duurzame kinderopvangIna Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang, voorzitter TaskforceKinderopvang/Onderwijs

Page 2: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED INDE BUURTOp deze kennismarkt ontmoet u mensen uit diverse sectoren,waaronder onderwijs, maatschappelijk werk, welzijn, corporaties,gemeenten, bouw, leisure, sport en horeca. U krijgt informatieover actuele onderwerpen en diverse voorbeelden te zien. Ruimtevoor eigen inbreng is er ook: de kennismarkt biedt u de mogelijk-heid een eigen onderwerp aan te dragen en daarover met ande-ren in gesprek te gaan!

Opzet van de dagDe dag heeft een open karakter. Met uw entreekaart kunt u in- en uit-lopen wanneer u wilt. U wordt in de gelegenheid gesteld aan tweeworkshops deel te nemen, één gericht op de verschillende typenvoorzieningen en één die dieper in gaat op de verschillende thema’srondom ontwikkeling en beheer. Daarnaast zijn er diverse 'open gesprekken' en ’meet en greet bijeenkomsten’; ofwel momenten omin informele setting kennis en ervaring uit te wisselen. Top-expertshouden vrijblijvend spreekuur, u kunt in gesprek met sleutelspelers enop de markt ziet u wat er nog meer te koop is.

Kom niet alleen en ontvang kortingIedere deelnemer die zorgt voor de inschrijving van een ‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie, krijgt € 100,- korting op deeigen deelnamekosten. Op deze wijze wordt de kennismarkt ook eenmarkt om vanuit verschillende invalshoeken van elkaar te leren.

Kortom een onmisbare dag voor professionals om actuele kennis opte doen en ervaringen uit te wisselen. Meldt u aan via de antwoord-kaart uit deze folder of op www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

PROGRAMMA09.30 uur Inloop met koffie

10.00 uur Bouwen voor de ‘next generation’Marlies Rohmer, architect en auteur ‘Bouwen voorde Next Generation’

10.30 - 12.00 uur Workshops over moderne voorzieningenOver kinderopvang, scholen, jongeren- en sport-voorzieningen, buurthuizen, vrouwenopvang enkerken; zie workshop 1 tot en met 7.

12.00 - 14.00 uur Lunchen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

14.00 - 15.30 uur Workshops over actuele thema’sOver bevolkingskrimp, sociale processen, onder-bouwing, gastvrijheid, grenzen, rekenen, investerenen exploiteren; zie workshop A tot en met l.

16.00 uur Borrelen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

17.00 uur Einde kennismarkt

MODERNE VOORZIENINGENWorkshops van 10.30 – 12.00 uur

1 Kinderopvang en schoolYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau Kinderopvang

2 Brede school en buurt Ans Keij, directeur Brede School Tilburg, proeftuin School &Buurt

3 Nieuw concept jongerenvoorzieningBart Demmers, jongerenwerker TRAVERS

4 VrouwenopvangIngrid Rebel en Minke Wagenaar, trekkers proeftuin Vastgoedvoor vrouwenopvang

5 Laagdrempelige buurtsportKrijno van Vugt, directeur M3V, de Kopgroep MaatschappelijkVastgoed

6 Restyling buurthuizenJolande Drop, woonconsulent De Goede Woning Apeldoorn

7 Nieuw gebruik van kerkenTheo van Wijk, trekker proeftuin Kerk en wijken

ACTUELE THEMA’SWorkshops van 14.00 – 15.30 uur

A Maatschappelijk vastgoed voor dummiesEveline Botter, teamleider Vastgoed gemeente Leiden

B Bevolkingskrimp en voorzieningenbeleidWim Derks, partner Kenniscentrum Bevolkingskrimp en Beleid

C Sociale processen en vastgoedStijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht

D Argumenten om te doenKlaas Mulder, filosoof en adviseur Laagland’advies

E Gastvrijheid en belevingBernard Drion, directeur Hospitality Consultants

F Grenzen aan multifunctionaliteitJan van der Heide, coördinator Stichting Welzijn OuderenZwolle

G Rekenen aan brede scholenJohn Vernaus, namens rekenmeestersgroep Service CentrumScholenbouw, senior adviseur RO-groep

H InvesteringsbeslissingenDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH Bank

I ExploitatieformulesTom de Haas, trekker Laboratorium ExploitatieformulesNico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Spelen voor en achter de deurRob van Gaal, directeur Jantje BetonGeen nieuwe school zonder kinderopvangYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau KinderopvangJob van Velsen, coördinator Landelijk Steunpunt Brede School Gemeenten zijn de beste scholenbouwersMenno Paats, senior beleidsmedewerker juridische zaken GemeenteDen HaagHoe meet je het succes van MFA’s?Marc van Leent, innovator de WijkplaatsNaar een betere bekostiging van onderwijshuisvestingRené van Harten, bestuurslid PO-raadMaatschappelijk vastgoed is kerntaak gemeentenKarin Sleeking, hoofd beleidsafdeling Wonen & Ruimte VNGUw onderwerpUw naam

PROJECTENPARADEGehele dagHier worden uiteenlopende inspirerende projecten getoond. Op gezette tijden zijn de inhoudelijk deskundigen van deze projecten op de projectenparade aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

MARKTPLEINGehele dagOp het marktplein treft u uiteenlopende organisaties aan.

Voor de meest actuele informatie over de workshops en de rest vanhet programma: www.bouwstenenvoorsociaal.nl

ANTWOORDKAARTBouwstenen voor sociaalDonderdag 8 oktober 2009Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Organisatie: ...............................................................................................................

Dhr./mw.: .......................Titel:..................................Voorletters..........................

Achternaam: ..............................................................................................................

Functie: .......................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Postcode: ....................................................................................................................

Plaats: ...........................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................

Fax: ...............................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

� Ik kom in aanmerking voor € 100 korting (en betaal € 295 i.p.v.€ 395 excl. BTW) als de volgende persoon zich ook voor de kennismarkt aanmeldt (vul hieronder de naam en organisatiein van uw ‘tweede deelnemer’):

Naam: ...........................................................................................................

Organisatie: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

Ik ben op de hoogte van de deelnamekosten en de annuleringsregeling.

Datum: .........................................................................................................

Handtekening: ..........................................................................................

DESKUNDIG ADVIESTussen 12.00 – 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Een advies of second opinion? Dat kan! Neem materiaal van uw casemee en leg het voor aan top-experts op het gebied van:

HorecaKoert van de Weerd, directeur AWHoreca adviseursBouwkostenDavid Meijer, oud-voorzitter Nederlandse Vereniging vanBouwkostendeskundigen, adviseur Vitruvius Consultancy PlanbeoordelingDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH BankAanbestedenJan-Michiel Hebly, advocaat-partner Houthoff BurumaOrganisatie vastgoed Sidney Mac Gillavry, adviseur vastgoed Twynstra Gudde

RONDETAFELGESPREKKENTussen 12.00 - 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Neem deel aan een rondetafelgesprek met een sleutelspeler in hetveld en met elkaar. De gespreksonderwerpen zijn door de betrokkenezelf aangedragen. De gesprekken vinden plaats in een open-space-achtige setting aan een speciaal voor dit gesprek gereserveerde tafel.Bij binnenkomst kunt u ook uw eigen onderwerp op de agenda zetten. Reeds geagendeerde gesprekken gaan over:

Toekomstvisie op duurzame kinderopvangIna Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang, voorzitter TaskforceKinderopvang/Onderwijs

Page 3: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED INDE BUURTOp deze kennismarkt ontmoet u mensen uit diverse sectoren,waaronder onderwijs, maatschappelijk werk, welzijn, corporaties,gemeenten, bouw, leisure, sport en horeca. U krijgt informatieover actuele onderwerpen en diverse voorbeelden te zien. Ruimtevoor eigen inbreng is er ook: de kennismarkt biedt u de mogelijk-heid een eigen onderwerp aan te dragen en daarover met ande-ren in gesprek te gaan!

Opzet van de dagDe dag heeft een open karakter. Met uw entreekaart kunt u in- en uit-lopen wanneer u wilt. U wordt in de gelegenheid gesteld aan tweeworkshops deel te nemen, één gericht op de verschillende typenvoorzieningen en één die dieper in gaat op de verschillende thema’srondom ontwikkeling en beheer. Daarnaast zijn er diverse 'open gesprekken' en ’meet en greet bijeenkomsten’; ofwel momenten omin informele setting kennis en ervaring uit te wisselen. Top-expertshouden vrijblijvend spreekuur, u kunt in gesprek met sleutelspelers enop de markt ziet u wat er nog meer te koop is.

Kom niet alleen en ontvang kortingIedere deelnemer die zorgt voor de inschrijving van een ‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie, krijgt € 100,- korting op deeigen deelnamekosten. Op deze wijze wordt de kennismarkt ook eenmarkt om vanuit verschillende invalshoeken van elkaar te leren.

Kortom een onmisbare dag voor professionals om actuele kennis opte doen en ervaringen uit te wisselen. Meldt u aan via de antwoord-kaart uit deze folder of op www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

PROGRAMMA09.30 uur Inloop met koffie

10.00 uur Bouwen voor de ‘next generation’Marlies Rohmer, architect en auteur ‘Bouwen voorde Next Generation’

10.30 - 12.00 uur Workshops over moderne voorzieningenOver kinderopvang, scholen, jongeren- en sport-voorzieningen, buurthuizen, vrouwenopvang enkerken; zie workshop 1 tot en met 7.

12.00 - 14.00 uur Lunchen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

14.00 - 15.30 uur Workshops over actuele thema’sOver bevolkingskrimp, sociale processen, onder-bouwing, gastvrijheid, grenzen, rekenen, investerenen exploiteren; zie workshop A tot en met l.

16.00 uur Borrelen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

17.00 uur Einde kennismarkt

MODERNE VOORZIENINGENWorkshops van 10.30 – 12.00 uur

1 Kinderopvang en schoolYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau Kinderopvang

2 Brede school en buurt Ans Keij, directeur Brede School Tilburg, proeftuin School &Buurt

3 Nieuw concept jongerenvoorzieningBart Demmers, jongerenwerker TRAVERS

4 VrouwenopvangIngrid Rebel en Minke Wagenaar, trekkers proeftuin Vastgoedvoor vrouwenopvang

5 Laagdrempelige buurtsportKrijno van Vugt, directeur M3V, de Kopgroep MaatschappelijkVastgoed

6 Restyling buurthuizenJolande Drop, woonconsulent De Goede Woning Apeldoorn

7 Nieuw gebruik van kerkenTheo van Wijk, trekker proeftuin Kerk en wijken

ACTUELE THEMA’SWorkshops van 14.00 – 15.30 uur

A Maatschappelijk vastgoed voor dummiesEveline Botter, teamleider Vastgoed gemeente Leiden

B Bevolkingskrimp en voorzieningenbeleidWim Derks, partner Kenniscentrum Bevolkingskrimp en Beleid

C Sociale processen en vastgoedStijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht

D Argumenten om te doenKlaas Mulder, filosoof en adviseur Laagland’advies

E Gastvrijheid en belevingBernard Drion, directeur Hospitality Consultants

F Grenzen aan multifunctionaliteitJan van der Heide, coördinator Stichting Welzijn OuderenZwolle

G Rekenen aan brede scholenJohn Vernaus, namens rekenmeestersgroep Service CentrumScholenbouw, senior adviseur RO-groep

H InvesteringsbeslissingenDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH Bank

I ExploitatieformulesTom de Haas, trekker Laboratorium ExploitatieformulesNico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Spelen voor en achter de deurRob van Gaal, directeur Jantje BetonGeen nieuwe school zonder kinderopvangYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau KinderopvangJob van Velsen, coördinator Landelijk Steunpunt Brede School Gemeenten zijn de beste scholenbouwersMenno Paats, senior beleidsmedewerker juridische zaken GemeenteDen HaagHoe meet je het succes van MFA’s?Marc van Leent, innovator de WijkplaatsNaar een betere bekostiging van onderwijshuisvestingRené van Harten, bestuurslid PO-raadMaatschappelijk vastgoed is kerntaak gemeentenKarin Sleeking, hoofd beleidsafdeling Wonen & Ruimte VNGUw onderwerpUw naam

PROJECTENPARADEGehele dagHier worden uiteenlopende inspirerende projecten getoond. Op gezette tijden zijn de inhoudelijk deskundigen van deze projecten op de projectenparade aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

MARKTPLEINGehele dagOp het marktplein treft u uiteenlopende organisaties aan.

Voor de meest actuele informatie over de workshops en de rest vanhet programma: www.bouwstenenvoorsociaal.nl

ANTWOORDKAARTBouwstenen voor sociaalDonderdag 8 oktober 2009Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Organisatie: ...............................................................................................................

Dhr./mw.: .......................Titel:..................................Voorletters..........................

Achternaam: ..............................................................................................................

Functie: .......................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Postcode: ....................................................................................................................

Plaats: ...........................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................

Fax: ...............................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

� Ik kom in aanmerking voor € 100 korting (en betaal € 295 i.p.v.€ 395 excl. BTW) als de volgende persoon zich ook voor de kennismarkt aanmeldt (vul hieronder de naam en organisatiein van uw ‘tweede deelnemer’):

Naam: ...........................................................................................................

Organisatie: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

Ik ben op de hoogte van de deelnamekosten en de annuleringsregeling.

Datum: .........................................................................................................

Handtekening: ..........................................................................................

DESKUNDIG ADVIESTussen 12.00 – 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Een advies of second opinion? Dat kan! Neem materiaal van uw casemee en leg het voor aan top-experts op het gebied van:

HorecaKoert van de Weerd, directeur AWHoreca adviseursBouwkostenDavid Meijer, oud-voorzitter Nederlandse Vereniging vanBouwkostendeskundigen, adviseur Vitruvius Consultancy PlanbeoordelingDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH BankAanbestedenJan-Michiel Hebly, advocaat-partner Houthoff BurumaOrganisatie vastgoed Sidney Mac Gillavry, adviseur vastgoed Twynstra Gudde

RONDETAFELGESPREKKENTussen 12.00 - 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Neem deel aan een rondetafelgesprek met een sleutelspeler in hetveld en met elkaar. De gespreksonderwerpen zijn door de betrokkenezelf aangedragen. De gesprekken vinden plaats in een open-space-achtige setting aan een speciaal voor dit gesprek gereserveerde tafel.Bij binnenkomst kunt u ook uw eigen onderwerp op de agenda zetten. Reeds geagendeerde gesprekken gaan over:

Toekomstvisie op duurzame kinderopvangIna Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang, voorzitter TaskforceKinderopvang/Onderwijs

Page 4: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

MAATSCHAPPELIJK VASTGOED INDE BUURTOp deze kennismarkt ontmoet u mensen uit diverse sectoren,waaronder onderwijs, maatschappelijk werk, welzijn, corporaties,gemeenten, bouw, leisure, sport en horeca. U krijgt informatieover actuele onderwerpen en diverse voorbeelden te zien. Ruimtevoor eigen inbreng is er ook: de kennismarkt biedt u de mogelijk-heid een eigen onderwerp aan te dragen en daarover met ande-ren in gesprek te gaan!

Opzet van de dagDe dag heeft een open karakter. Met uw entreekaart kunt u in- en uit-lopen wanneer u wilt. U wordt in de gelegenheid gesteld aan tweeworkshops deel te nemen, één gericht op de verschillende typenvoorzieningen en één die dieper in gaat op de verschillende thema’srondom ontwikkeling en beheer. Daarnaast zijn er diverse 'open gesprekken' en ’meet en greet bijeenkomsten’; ofwel momenten omin informele setting kennis en ervaring uit te wisselen. Top-expertshouden vrijblijvend spreekuur, u kunt in gesprek met sleutelspelers enop de markt ziet u wat er nog meer te koop is.

Kom niet alleen en ontvang kortingIedere deelnemer die zorgt voor de inschrijving van een ‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie, krijgt € 100,- korting op deeigen deelnamekosten. Op deze wijze wordt de kennismarkt ook eenmarkt om vanuit verschillende invalshoeken van elkaar te leren.

Kortom een onmisbare dag voor professionals om actuele kennis opte doen en ervaringen uit te wisselen. Meldt u aan via de antwoord-kaart uit deze folder of op www.bouwstenenvoorsociaal.nl.

PROGRAMMA09.30 uur Inloop met koffie

10.00 uur Bouwen voor de ‘next generation’Marlies Rohmer, architect en auteur ‘Bouwen voorde Next Generation’

10.30 - 12.00 uur Workshops over moderne voorzieningenOver kinderopvang, scholen, jongeren- en sport-voorzieningen, buurthuizen, vrouwenopvang enkerken; zie workshop 1 tot en met 7.

12.00 - 14.00 uur Lunchen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

14.00 - 15.30 uur Workshops over actuele thema’sOver bevolkingskrimp, sociale processen, onder-bouwing, gastvrijheid, grenzen, rekenen, investerenen exploiteren; zie workshop A tot en met l.

16.00 uur Borrelen met top-experts, sleutelspelers of metelkaarVoor meer informatie over de mogelijkheden zie elders in deze folder.

17.00 uur Einde kennismarkt

MODERNE VOORZIENINGENWorkshops van 10.30 – 12.00 uur

1 Kinderopvang en schoolYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau Kinderopvang

2 Brede school en buurt Ans Keij, directeur Brede School Tilburg, proeftuin School &Buurt

3 Nieuw concept jongerenvoorzieningBart Demmers, jongerenwerker TRAVERS

4 VrouwenopvangIngrid Rebel en Minke Wagenaar, trekkers proeftuin Vastgoedvoor vrouwenopvang

5 Laagdrempelige buurtsportKrijno van Vugt, directeur M3V, de Kopgroep MaatschappelijkVastgoed

6 Restyling buurthuizenJolande Drop, woonconsulent De Goede Woning Apeldoorn

7 Nieuw gebruik van kerkenTheo van Wijk, trekker proeftuin Kerk en wijken

ACTUELE THEMA’SWorkshops van 14.00 – 15.30 uur

A Maatschappelijk vastgoed voor dummiesEveline Botter, teamleider Vastgoed gemeente Leiden

B Bevolkingskrimp en voorzieningenbeleidWim Derks, partner Kenniscentrum Bevolkingskrimp en Beleid

C Sociale processen en vastgoedStijn Verhagen, lector Participatie en Maatschappelijke Ontwikkeling Hogeschool Utrecht

D Argumenten om te doenKlaas Mulder, filosoof en adviseur Laagland’advies

E Gastvrijheid en belevingBernard Drion, directeur Hospitality Consultants

F Grenzen aan multifunctionaliteitJan van der Heide, coördinator Stichting Welzijn OuderenZwolle

G Rekenen aan brede scholenJohn Vernaus, namens rekenmeestersgroep Service CentrumScholenbouw, senior adviseur RO-groep

H InvesteringsbeslissingenDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH Bank

I ExploitatieformulesTom de Haas, trekker Laboratorium ExploitatieformulesNico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Spelen voor en achter de deurRob van Gaal, directeur Jantje BetonGeen nieuwe school zonder kinderopvangYvette Vervoort, projectleider Netwerkbureau KinderopvangJob van Velsen, coördinator Landelijk Steunpunt Brede School Gemeenten zijn de beste scholenbouwersMenno Paats, senior beleidsmedewerker juridische zaken GemeenteDen HaagHoe meet je het succes van MFA’s?Marc van Leent, innovator de WijkplaatsNaar een betere bekostiging van onderwijshuisvestingRené van Harten, bestuurslid PO-raadMaatschappelijk vastgoed is kerntaak gemeentenKarin Sleeking, hoofd beleidsafdeling Wonen & Ruimte VNGUw onderwerpUw naam

PROJECTENPARADEGehele dagHier worden uiteenlopende inspirerende projecten getoond. Op gezette tijden zijn de inhoudelijk deskundigen van deze projecten op de projectenparade aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

MARKTPLEINGehele dagOp het marktplein treft u uiteenlopende organisaties aan.

Voor de meest actuele informatie over de workshops en de rest vanhet programma: www.bouwstenenvoorsociaal.nl

ANTWOORDKAARTBouwstenen voor sociaalDonderdag 8 oktober 2009Congrescentrum De Werelt, Lunteren

Organisatie: ...............................................................................................................

Dhr./mw.: .......................Titel:..................................Voorletters..........................

Achternaam: ..............................................................................................................

Functie: .......................................................................................................................

Adres: ...........................................................................................................................

........................................................................................................................................

Postcode: ....................................................................................................................

Plaats: ...........................................................................................................................

Telefoon: .....................................................................................................................

Fax: ...............................................................................................................................

E-mail: ..........................................................................................................................

� Ik kom in aanmerking voor € 100 korting (en betaal € 295 i.p.v.€ 395 excl. BTW) als de volgende persoon zich ook voor de kennismarkt aanmeldt (vul hieronder de naam en organisatiein van uw ‘tweede deelnemer’):

Naam: ...........................................................................................................

Organisatie: ................................................................................................

E-mail: ...........................................................................................................

Ik ben op de hoogte van de deelnamekosten en de annuleringsregeling.

Datum: .........................................................................................................

Handtekening: ..........................................................................................

DESKUNDIG ADVIESTussen 12.00 – 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Een advies of second opinion? Dat kan! Neem materiaal van uw casemee en leg het voor aan top-experts op het gebied van:

HorecaKoert van de Weerd, directeur AWHoreca adviseursBouwkostenDavid Meijer, oud-voorzitter Nederlandse Vereniging vanBouwkostendeskundigen, adviseur Vitruvius Consultancy PlanbeoordelingDennis van Dalen, vastgoedspecialist FGH BankAanbestedenJan-Michiel Hebly, advocaat-partner Houthoff BurumaOrganisatie vastgoed Sidney Mac Gillavry, adviseur vastgoed Twynstra Gudde

RONDETAFELGESPREKKENTussen 12.00 - 14.00 uur en 16.00 – 17.00 uur

Neem deel aan een rondetafelgesprek met een sleutelspeler in hetveld en met elkaar. De gespreksonderwerpen zijn door de betrokkenezelf aangedragen. De gesprekken vinden plaats in een open-space-achtige setting aan een speciaal voor dit gesprek gereserveerde tafel.Bij binnenkomst kunt u ook uw eigen onderwerp op de agenda zetten. Reeds geagendeerde gesprekken gaan over:

Toekomstvisie op duurzame kinderopvangIna Brouwer, voorzitter MOgroep Kinderopvang, voorzitter TaskforceKinderopvang/Onderwijs

Page 5: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Afzender:

Bouwstenen voor sociaal

Postbus 1221

1300 BE ALMERE

Tel. (036) 530 77 00

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

U kunt deze kaart ook faxen: (036) 530 77 10

Aanmelden en meer informatie?

Bezoek www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Bouwstenen voor sociaalAntwoordnummer 14331300 VE ALMERE

NADERE GEGEVENS

Datum Donderdag 8 oktober 2009

Locatie Congrescentrum De Werelt Westhofflaan 26741 KH, LunterenTel.: (0318) 48 46 41

Tijd Koffie vanaf 9.30 uur. De inspirerende aftrap is om10.00 uur. Diverse inhoudelijke workshops, gesprekken, markt en projectpresentaties gedurendede hele dag. Gelegenheid voor de lunch tussen 12.00en 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur staat er een hapje eneen drankje klaar. Uiterlijk 17.00 uur wordt de Kennis-markt afgesloten.

Deelnemers Managers en professionals uit de sectoren onderwijs,maatschappelijk werk, welzijn, bouw, leisure, sport,horeca en van corporaties, provincies en gemeenten,die zich bezighouden met ontwikkelen, beheren engebruiken van maatschappelijk vastgoed.

Kosten De deelnamekosten zijn € 395 per persoon, exclusiefBTW, inclusief lunch, koffie/thee en borrel. Iederedeelnemer die zorgt voor de inschrijving van een‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie,krijgt € 100,- korting op de eigen deelnamekosten.De genoemde prijzen zijn per persoon excl. BTW.

Aanmelden U kunt zich aanmelden door middel van de antwoordkaart. Aanmelden kan ook via de websitewww.bouwstenenvoorsociaal.nl. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging en een week voor de bijeenkomst een routebeschrijving, toegangskaarten factuur.

Annuleren U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 21dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur of bij niet verschijnen, worden de volledigedeelnamekosten in rekening gebracht. Bij verhindering is een vervanger van de eigen organisatie welkom

Organisatie Bouwstenen voor sociaal& Telefoon (036) 530 77 00Inlichtingen E-mail: [email protected]

De organisatie van de kennismarkt wordt mede mogelijk gemaaktdoor bijdragen van:

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Zijn uw adresgegevens onjuist of wilt u meer folders ontvangen? Ga naar www.bouwstenenvoorsociaal.nl

www.bouwstenenvoorsociaal.nl

innovatief in wonen, zorg en welzijn

KENNISMARKTMAATSCHAPPELIJK VASTGOED IN DE BUURT

Over scholen, buurthuizen en andere(multifunctionele) accommodaties

DONDERDAG 8 OKTOBER 2009, LUNTEREN

Inspirerende aftrap VoorbeeldprojectenWorkshops Actuele informatieAdviezen Discussie

Page 6: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Afzender:

Bouwstenen voor sociaal

Postbus 1221

1300 BE ALMERE

Tel. (036) 530 77 00

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

U kunt deze kaart ook faxen: (036) 530 77 10

Aanmelden en meer informatie?

Bezoek www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Bouwstenen voor sociaalAntwoordnummer 14331300 VE ALMERE

NADERE GEGEVENS

Datum Donderdag 8 oktober 2009

Locatie Congrescentrum De Werelt Westhofflaan 26741 KH, LunterenTel.: (0318) 48 46 41

Tijd Koffie vanaf 9.30 uur. De inspirerende aftrap is om10.00 uur. Diverse inhoudelijke workshops, gesprekken, markt en projectpresentaties gedurendede hele dag. Gelegenheid voor de lunch tussen 12.00en 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur staat er een hapje eneen drankje klaar. Uiterlijk 17.00 uur wordt de Kennis-markt afgesloten.

Deelnemers Managers en professionals uit de sectoren onderwijs,maatschappelijk werk, welzijn, bouw, leisure, sport,horeca en van corporaties, provincies en gemeenten,die zich bezighouden met ontwikkelen, beheren engebruiken van maatschappelijk vastgoed.

Kosten De deelnamekosten zijn € 395 per persoon, exclusiefBTW, inclusief lunch, koffie/thee en borrel. Iederedeelnemer die zorgt voor de inschrijving van een‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie,krijgt € 100,- korting op de eigen deelnamekosten.De genoemde prijzen zijn per persoon excl. BTW.

Aanmelden U kunt zich aanmelden door middel van de antwoordkaart. Aanmelden kan ook via de websitewww.bouwstenenvoorsociaal.nl. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging en een week voor de bijeenkomst een routebeschrijving, toegangskaarten factuur.

Annuleren U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 21dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur of bij niet verschijnen, worden de volledigedeelnamekosten in rekening gebracht. Bij verhindering is een vervanger van de eigen organisatie welkom

Organisatie Bouwstenen voor sociaal& Telefoon (036) 530 77 00Inlichtingen E-mail: [email protected]

De organisatie van de kennismarkt wordt mede mogelijk gemaaktdoor bijdragen van:

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Zijn uw adresgegevens onjuist of wilt u meer folders ontvangen? Ga naar www.bouwstenenvoorsociaal.nl

www.bouwstenenvoorsociaal.nl

innovatief in wonen, zorg en welzijn

KENNISMARKTMAATSCHAPPELIJK VASTGOED IN DE BUURT

Over scholen, buurthuizen en andere(multifunctionele) accommodaties

DONDERDAG 8 OKTOBER 2009, LUNTEREN

Inspirerende aftrap VoorbeeldprojectenWorkshops Actuele informatieAdviezen Discussie

Page 7: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Afzender:

Bouwstenen voor sociaal

Postbus 1221

1300 BE ALMERE

Tel. (036) 530 77 00

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

U kunt deze kaart ook faxen: (036) 530 77 10

Aanmelden en meer informatie?

Bezoek www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Bouwstenen voor sociaalAntwoordnummer 14331300 VE ALMERE

NADERE GEGEVENS

Datum Donderdag 8 oktober 2009

Locatie Congrescentrum De Werelt Westhofflaan 26741 KH, LunterenTel.: (0318) 48 46 41

Tijd Koffie vanaf 9.30 uur. De inspirerende aftrap is om10.00 uur. Diverse inhoudelijke workshops, gesprekken, markt en projectpresentaties gedurendede hele dag. Gelegenheid voor de lunch tussen 12.00en 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur staat er een hapje eneen drankje klaar. Uiterlijk 17.00 uur wordt de Kennis-markt afgesloten.

Deelnemers Managers en professionals uit de sectoren onderwijs,maatschappelijk werk, welzijn, bouw, leisure, sport,horeca en van corporaties, provincies en gemeenten,die zich bezighouden met ontwikkelen, beheren engebruiken van maatschappelijk vastgoed.

Kosten De deelnamekosten zijn € 395 per persoon, exclusiefBTW, inclusief lunch, koffie/thee en borrel. Iederedeelnemer die zorgt voor de inschrijving van een‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie,krijgt € 100,- korting op de eigen deelnamekosten.De genoemde prijzen zijn per persoon excl. BTW.

Aanmelden U kunt zich aanmelden door middel van de antwoordkaart. Aanmelden kan ook via de websitewww.bouwstenenvoorsociaal.nl. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging en een week voor de bijeenkomst een routebeschrijving, toegangskaarten factuur.

Annuleren U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 21dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur of bij niet verschijnen, worden de volledigedeelnamekosten in rekening gebracht. Bij verhindering is een vervanger van de eigen organisatie welkom

Organisatie Bouwstenen voor sociaal& Telefoon (036) 530 77 00Inlichtingen E-mail: [email protected]

De organisatie van de kennismarkt wordt mede mogelijk gemaaktdoor bijdragen van:

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Zijn uw adresgegevens onjuist of wilt u meer folders ontvangen? Ga naar www.bouwstenenvoorsociaal.nl

www.bouwstenenvoorsociaal.nl

innovatief in wonen, zorg en welzijn

KENNISMARKTMAATSCHAPPELIJK VASTGOED IN DE BUURT

Over scholen, buurthuizen en andere(multifunctionele) accommodaties

DONDERDAG 8 OKTOBER 2009, LUNTEREN

Inspirerende aftrap VoorbeeldprojectenWorkshops Actuele informatieAdviezen Discussie

Page 8: BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL … kennismarkt Bvs 2009.pdf · Nico van Ginkel, ontwikkelaar Portaal BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL BOUWSTENEN VOOR

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Afzender:

Bouwstenen voor sociaal

Postbus 1221

1300 BE ALMERE

Tel. (036) 530 77 00

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

U kunt deze kaart ook faxen: (036) 530 77 10

Aanmelden en meer informatie?

Bezoek www.bouwstenenvoorsociaal.nl

Bouwstenen voor sociaalAntwoordnummer 14331300 VE ALMERE

NADERE GEGEVENS

Datum Donderdag 8 oktober 2009

Locatie Congrescentrum De Werelt Westhofflaan 26741 KH, LunterenTel.: (0318) 48 46 41

Tijd Koffie vanaf 9.30 uur. De inspirerende aftrap is om10.00 uur. Diverse inhoudelijke workshops, gesprekken, markt en projectpresentaties gedurendede hele dag. Gelegenheid voor de lunch tussen 12.00en 14.00 uur. Vanaf 16.00 uur staat er een hapje eneen drankje klaar. Uiterlijk 17.00 uur wordt de Kennis-markt afgesloten.

Deelnemers Managers en professionals uit de sectoren onderwijs,maatschappelijk werk, welzijn, bouw, leisure, sport,horeca en van corporaties, provincies en gemeenten,die zich bezighouden met ontwikkelen, beheren engebruiken van maatschappelijk vastgoed.

Kosten De deelnamekosten zijn € 395 per persoon, exclusiefBTW, inclusief lunch, koffie/thee en borrel. Iederedeelnemer die zorgt voor de inschrijving van een‘tweede deelnemer’ van een andere organisatie,krijgt € 100,- korting op de eigen deelnamekosten.De genoemde prijzen zijn per persoon excl. BTW.

Aanmelden U kunt zich aanmelden door middel van de antwoordkaart. Aanmelden kan ook via de websitewww.bouwstenenvoorsociaal.nl. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging en een week voor de bijeenkomst een routebeschrijving, toegangskaarten factuur.

Annuleren U kunt schriftelijk en kosteloos annuleren tot 21dagen voor de bijeenkomst. Bij annulering binnen 21 dagen brengen wij u de helft van de deelnamekosten in rekening. Bij annulering binnen 36 uur of bij niet verschijnen, worden de volledigedeelnamekosten in rekening gebracht. Bij verhindering is een vervanger van de eigen organisatie welkom

Organisatie Bouwstenen voor sociaal& Telefoon (036) 530 77 00Inlichtingen E-mail: [email protected]

De organisatie van de kennismarkt wordt mede mogelijk gemaaktdoor bijdragen van:

BOUWSTENEN VOOR SOCIAAL

Zijn uw adresgegevens onjuist of wilt u meer folders ontvangen? Ga naar www.bouwstenenvoorsociaal.nl

www.bouwstenenvoorsociaal.nl

innovatief in wonen, zorg en welzijn

KENNISMARKTMAATSCHAPPELIJK VASTGOED IN DE BUURT

Over scholen, buurthuizen en andere(multifunctionele) accommodaties

DONDERDAG 8 OKTOBER 2009, LUNTEREN

Inspirerende aftrap VoorbeeldprojectenWorkshops Actuele informatieAdviezen Discussie