Bosal program enterijerskih · PDF fileobrada činiće ovakva sobna vrata arhi-tektonskim...

Click here to load reader

 • date post

  17-Sep-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bosal program enterijerskih · PDF fileobrada činiće ovakva sobna vrata arhi-tektonskim...

 • Bosal program enterijerskih vrata

  0304-0506-09

  101112131415

  Bosal Vam sa ponosom predstavlja prestinu kolekciju sobnih vrata. Veliki izbor modela ima za cilj da se zaista uklope u svaki enterijer, od modernog, minimalistikog, do klasinog. Kombinacije vie zavrnih obrada inie ovakva sobna vrata arhi-tektonskim detaljem koji e se izdvajati svojim izgledom i predstavljati fantastian komad nametaja. Svaki model koncipiran je tako da bude u skladu sa karakteristikama Vaeg enterijera, a prema Vaim afinitetima. Svaki ponueni model klasinih jedno-krilnih vrata u naoj ponudi imamo i kao

  dvokrilna vrata, ili kao jednokrilna i dvokrilna vrata sa nadvratnikom ili proirenjem. S obzirom da se vrata proizvode po meri nijedna dimenzija ne predstavlja problem. Pored ponuenih modela jednokrilnih i dvokrilnih vrata, Bosal svojim kupcima ostavlja mogunost da izgled novih prilagode izgledu postojeih koja se menjaju, u okviru svojih tehnikih mogunosti.

  Ukoliko meu naim ponuenim modelima niste uspeli da pronaete vrata koja zadovoljavaju Va ukus i Vae afinitete, Bosal Vam prua mogunost da sami kreirate svoja vrata na naem internet sajtu , uz pomo www.bosal.rs"Bosal kreatora za vrata". .

  Sadraj:

  Tipovi tokova / konstrukcija krila Hotelski ProgramVrata sa intarzijom (i umetnim lajsnama)Vrata sa KaneluromVrata sa StaklomModeli klasinog izgledaSeneni jasenVrata sa oblogom dim ogledalaSkrivena sobna vrata

  2

 • Tipovi tokova

  3

  01. Ram krila vrata od punog drveta dimenzija 32 x 60mm.

  Ispuna od ekstrudirane iverice 02. debljine 32mm.

  MDF ploa debljine 6mm, sa zavrnom 03. obradom po izboru kupca

  (poliuretan po Ral karti, prirodni furnir).

  Osnovni tok od MDF-a sa ojaanjima 04. od pera ili punog drveta na pozicijama

  arki i brave. upljine izmeu zida i toka

  ispunjavaju se pur penom.

  telujue zavrne pervajz lajsne.05.

  Magnetna brava i kvaka.06.

  Vezu krila vrata i toka ine 07. 3 visokokvalitetne brodske arke.

  Struktura Krila

  Presek Krila

  Klasian tok:K las ian tok je opremljen kvalitetnim brodskim arkama sa dodatnim ojaanjima u njihovoj zoni, kao i u zoni brave. Diht guma se ubacuje u kanal omoguujui dui period ekspoatacije. Krilo vrata se ravna iznutra i otvara ka unutra.

  Kontratok: Kontratok omoguava "kontra" otvaranje vrata, pruajui vizuelni efekat skrivenih arki. Opremljen je kvalitetnim brodskim arkama i d i h t g u m a m a u b a e n i m u poseban kanal. Krilo vrata se ravna spolja, a otvara ka unutra.

  Skrivene arke:Modikovan tok enterijerskih Bosal vrata tako da moe da primi kvalitetne ukopavajue (skrivene) arke. Krilo vrata se nalazi u istoj ravni kao i tok pruajui bolji vizuelni efekat. Ravna se iznutra i otvara ka unutra.

 • Struktura Krila

  Presek Krila

  01. Ram krila vrata od MDF-a dimenzija 35x42mm, sa dodatnim ramom od sporogoueg masiva dimenzija 45x42mm

  PP ispuna debljine 42mm02. Vatrootporna MDF ploa debljine 10mm, 03.

  sa zavrnom obradom po izboru kupca (poliuretanski lak po RAL karti ili prirodni furnir)

  Osnovni tok od vatrootpornog MDF-a, 04. sa ojaanjima na pozicijama arki i brave. upljine izmeu zida i toka ispunjavaju se pur penom.

  telujue zavrne aplikacione 05. pervajz lajsne.

  Hotelska cilindar brava i kvaka iz BOSAL 06. ponude (Arieni, Ghidini, Hoppe).

  Vezu krila i toka ine 4 visokokvalitetne 07. brodske arke

  Zaptivne gume i dupli red ekspandirajuih 08. PP traka po celom obodu toka.

  * tok od vatrootpornog MDF-a, opremljen zaptivnim gumama i duplim redom ekspandirajuih PP traka.

  Hotelski Program

  Hotelski program sobnih BOSAL vrata se, kao i

  klasina sobna, izrauju iskljuivo po meri i

  elji kupca. Veliki izbor modela vrata ima za cilj

  da se uklope u svaki enterijer. Ovaj model

  nalazi primenu u ugostiteljskim objektima, a

  koncipiran je tako da bude u skladu kako sa

  karakteristikama Vaeg projektovanog

  enterijera, tako i sa uslovima i propisima koje

  zahtevaju ovakve vrste objekata. Vrata

  poseduju atest protivpoarnosti na 30

  minuta, kao i atest zvune izolovanosti I klase

  zvune izolacione moi od 33 dB.

  4

 • * Protivpoarna vrata izrauju se sa otpornou na poar u trajanju od 30 minuta, imaju funkciju i protivdimnih vrata. Zavrni slojevi i izgled vrata - ponuda sa *

  ogranienim mogunostima izbora kao za sobna vrata.* Pored standardne cilindar brave, mogue je postaviti i ita/identifikator kartica (prema posebnoj ponudi). Napomena: Bosal zadrava pravo tehnikih izmena na vratima u cilju poboljanja kvaliteta proizvoda.

  Hotelska sobna drvena vrata BOSAL poseduju sledee karakteristike:

  Suva montaa- Protivpoarna otpornost i funkcija protivdimnih vrata- Opremljena hotelskom cilindar bravom- Mogunost ugradnje itaa/identifikatora kartica- Celokupna vrata imaju izgled masivnih, drvenih vrata, -

  sa mogunou uklapanja u svaki enterijer, obogaena zavrnim aplikacionim pervajz lajsnama L3, L4 ili L5 Mogunost postavljanja praga ili sputajuih diht guma- Debljina krila vrata 62 mm- Atest na protivpoarnost T-30min.- Zvuna izolovanost od 33dB, a uz dodatne -

  elemente i do 36dB

  Na osnovu rezultata ispitivanja izvrenog prema standardu SRPS U.J1.160, prema potpunoj klasifikaciji u ispitnoj pei sa standardnim razvojem poara SRPS ISO 8 3 4 , o t p o r n o s t p r e m a p o a r u jednokrilnih sobnih drvenih vrata dimenzija 900x2200 mm, debljine 62 mm, proizvodnje BOSAL-Beograd, iznosi 30 minuta (0,5h).

  Ispitivanjem zvune izolacije drvenih vrata, od strane Instituta za ispitivanje metr i jala a.d. Beograd (Centralna laboratorija za ispitivanje materijala), ustanovljeno je da sobna drvena vrata k o m p a n i j e B O S A L ( d i m e n z i j a 98x214cm), iji je dobijeni rezultat ocenjen prema standardu SRPS U.J6.201, z a d o v o l j a v a j u K l a s u I z v u n e izolovanosti. Ispitivanja su izvrena u skladu sa standardima SRPS ISO140-3 i SRPS ISO 717, pri emu je dobijen rezultat zvune izolacione moi od 33dB.

  Protivpoarna otpornost sobnih vrata (T-30)

  Atest na zvunu izolovanost (33dB)

  5

 • U ponudi je trideset boja bajcovanih prirodnih furnira (hrast, bukva, jasen, mahagoni, trenja, orah) po originalnoj Bosal Ton karti.

  6

  Vrata sa Intarzijom (i umetnim lajsnama)

  DIZAJNIRAJTEVRATA PO SVOJOJELJIDizajnirajte vrata u 4 koraka

  na naem sajtu www.bosal.rs.

 • 7

 • 8

 • 9

 • Ral KartaU ponudi je preko dvesta nijansi poliuretanskih lakova po originalnoj Bosal Ral karti.

  10

  Vrata sa Kanelurom

  DIZAJNIRAJTEVRATA PO SVOJOJELJIDizajnirajte vrata u 4 koraka

  na naem sajtu www.bosal.rs.

 • 11

  Vrata sa Staklom

 • Detalj.

  Primenom uputenog pa "vraenog" nivoa aplikacije sa A7 lajsnom daje najbolji mogui vizuelni efekat, e k a s n o o p o n a a j u i i z g l e d nekadanjih vrata "kasetnog" tipa.

  12

  Modeli Klasinog izgleda

 • Po s e b n o m te h n i k o m s e n e n j a postignut je jo efektniji izgled prirodnog furnira jasena bajcovanog po originalnoj Bosal ton karti.U ponudi su dve nijanse boje kao i dve orjentacije smera furnira.

  13

  Seneni Jasen

 • Vrata sa integrisanim dim ogledalom pruie Vaem stambenom ili poslovnom prostoru vrhunski enterijerski detalj. Vizuelno e uticati na volumen prostora, produbiti antre, ili jednostavno biti praktina u garderobi ili spavaoj sobi. Obloga moe biti od klasinog ili dim ogledala, kao i u nekoj od devet boja stakala. U ponudi su dva tipa obloge dostupna za sigurnosna i sobna vrata.

  Model 01 Model 02

  14

  Vrata sa oblogom dim Ogledala

 • Pratei trendove u opremanju enterijera, BOSAL je razvio najnoviji model svojih sobnih vrata, takozvana skrivena vrata. Kupci koji ele da ulepaju svoj dom ovakvim vratima vie ne moraju da trae ista u nekoj od zemalja naeg regiona, ve mogu da dou u izlobeni salon BOSAL-a u Beogradu.

  Skrivena vrata se sa spoljne strane uklapaju u zid, to ih ini "nevidljivim", a sa unutranje strane zavrnu obradu i dizajn vrata moemo prilagoditi prema zahtevu kupca. Naim kupcima ponovo izlazimo u susret izradom i ovog modela vrata po meri.

  15

  Skrivena sobna vrata