Bocce Kitabına tıklayarak

Click here to load reader

 • date post

  09-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  228
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Bocce Kitabına tıklayarak

 • im Topu, Petank, Raffa ve Volo oyun sistemleriyle;

  BOCCETanmlar, Tarihe ve Oyun Kurallar

  Dr. Mutlu TRKMEN

  ANKARA- 2011

 • 2

  im Topu, Petank, Raffa ve Volo oyun sistemleriyle;

  BOCCETanmlar, Tarihe ve Oyun Kurallar

  ***Dr. Mutlu TRKMEN

  ***Neyir Yaynlar - 0312 395 53 00

  I. Basm - ubat 2011ISBN: .....................................

  ***Yayna Hazrlk

  Dr. Mutlu TRKMEN***

  Dizgi - DzenlemeKenarplatform - www.kenarplatform.com

  ***Kapak

  Uur AHN [email protected]***

  Bask - Cilt Neyir Matbaaclk - 0312 395 53 00

  ***TRKYE BOCCE BOWLNG VE DART FEDERASYONU

  Ulus ihan A Blok No: 1006 -10. Kat ULUS / ANKARA / TRKYETelefon: 0312 310 20 60 Fax: 0312 310 60 50

  www.tbbdf.gov.tr***

  Kitabn tm yayn haklar Dr. Mutlu TRKMEN'e ait olup; kitabn 2.000 adet olarak yaplan 1. basksnn

  telif haklar Trkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu'na cretsiz olarak verilmitir. Kitap federasyon tarafndan cretsiz olarak datlr; parayla satlamaz.

  Kaynak gsterilerek alnt yaplabilir; izinsiz oaltlamaz, baslamaz.

 • 3

  NDEKLER

  SUNU ............................................................................................4N SZ ..........................................................................................6

  BLM 1..................................................................................................9BOCCE TERMNOLOJSNE GR ..........................................11

  BLM 2................................................................................................15BOCCENN TARH GELM .................................................17Antik ada Bocce..........................................................................17Eski Yunan ve Romada Bocce .........................................................18Orta ada Bocce ...........................................................................19Yeni ada Bocce............................................................................20im Topu, Petank, Raffa ve Volonun ada rgtlenmesi ...........26IOC le likiler ve CMSBnin Kurulmas ......................................34Dnyada Bocce Oynanan lekeler..................................................34

  BLM 3................................................................................................39TRKYEDE BOCCE..................................................................41

  BLM 4................................................................................................65M TOPU OYUN KURALLARI.................................................67

  BLM 5..............................................................................................121TBBDF BOCCE YARIMA TALMATI .....................................123Raffa Yarma Talimat...................................................................134Volo Yarma Talimat....................................................................148Petank Yarma Talimat ................................................................181

  BLM 6..............................................................................................197ENGELLLERDE BOCCE..........................................................199

  Kaynaka ................................................................................................212

 • 4

  SUNU

  Deerli okuyucular,Federasyonumuzun kuruluunun ardndan sadece alt yl gemesine ra-

  men Boccenin lkemizde olduka benimsenen bir spor haline gelmi olma-sndan byk memnuniyet duyuyoruz. ok ksa bir sre nce sadece birkailde ve tek bir disiplini (Raffa) oynanan Bocce, bugn drt disipliniyle (Raffa,Volo, Petank ve im Topu) lkemizin hemen yer yannda biliniyor ve oyna-nyor.

  phesiz Bocce sporuna halkmzn byle yakn ilgi gstermesinde oyu-nun zellikleri nemli rol alyor. Her eyden nce elinizdeki bu kitapta da g-receiniz zere, Bocce bizim sporumuz!

  Daha da ileri giderek Boc-cenin ata sporumuz olduunusylemekten imtina etmeyece-im. te literatrde de ortaya ko-nulduu zere bu oyunun en eskitarihi milattan binlerce yl nce-sinde Anadoluya dayanyor. tebu durumda , O dnemlerdeAnadoluda Trkler mi vard?diye itiraz edenlere ise sylenecektek ey Anadoluyu gezip grme-leri. Anadolunun btn blgele-rinde ad Bocce olmayan amakurallar, mant, uygulan ta-mamyla ayn yzlerce oyun var!

  yleyse bu spora sahip k-mak en doal hakkmzdr diyednyoruz. Bugn her y-nyle bu sporun lideri konu-mundaki talyanlar ve Franszlarbile tariheyi Anadoluya dayan-dryorsa, biz de doal olarakBocceye sahip kacaz.

  Boccede son birka yldaelde ettiimiz tarihi baarlar, buAnkara Anadolu Medeniyetleri Mzesinde

  bulanan heykel

 • 5

  sporun bize ne kadar uygun olduunun da ayr bir gstergesi. ok ksa sredesporcularmz Avrupa ve Dnya ampiyonalarnda krsye kt, AkdenizOyunlarnda talya ve Fransann ardndan nc srada yer ald.

  Toplumumuza, geleneimize, alkanlklarmza her ynyle uyum sala-yan Bocce ilerleyen dnemlerde lkemizin baat sporlar arasnda yer alacak-tr. Buna da gnlden inanyorum.

  Dnya sporunda nemli bir yer tutan, Paralimpik Oyunlarda, AkdenizOyunlarnda, Dnya Oyunlarnda, zel Olimpiyatlarda yer alan Bocce, iler-leyen dnemlerde mutlaka Olimpiyat Oyunlarnda da kendine yer bulacaktr.Bu sonuta da Trkiyenin ve federasyonumuzun nemli bir pay olacaktr.

  Bugn elinize aldnz bu eseri hazrlayan ve lkemizde Boccenin gelii-mine byk katk salayan Federasyonumuz Bakan Vekili Dr. Mutlu Trk-mene teekkr bir bor biliyoruz. Bu eserin Boccenin daha geni kitlelereyaygnlamasna vesile olmasn ve bu spora dair yaplacak bilimsel aratrma-lara esin kayna olmasn diliyoruz.

  Ahmet Recep TEKCANTrkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Bakan

 • 6

  N SZ

  Bocce ile gerek anlamda tanklm ancak Bocce Bowling ve Dart Federasyo-nunda grev almamla mmkn olmutur. 2005 yl ncesine kadar Boccenin birspor olduunun bile farknda deildim. Sadece Krkkale Genlik ve Spor l Mdr-l nndeki tek kulvarl Raffa sahasn grmtm. Ayrca niversitedeki renci-lerim arasnda da Bocce ile ilgilenenler vard. Yine de hibir biimde bu sporlailgilenmek gibi bir merakm olmamt.

  Petank ise ilk kez 2003 ylnda gittiim Fasta grmtm. Hemen hemen herparkn ierisinde insanlar kalabalklar halinde toplanyor, birka kii kk toplarla oy-narken, etraflarnda da birok kimse ilgiyle onlarn oyununu takip ediyordu. zellikleileri yal insanlarn saatlerce bu toplarn banda, bir ileri bir geri gidip gelmesi hayliilgimi ekmiti. Dahas kendi mantmla ocuk oyunu gibi grdm bu oyunla ileriyal insanlarn bu denli alakadar olmalarna da armtm.

  2005 ylnda yeni kurulan Federasyonun bakanlna Ahmet Recep Tekcan se-ilince, benim iin uzun bir yolculuk balam oldu. Deerli arkadam Taner Boz-kuun tevikiyle birden kendimi Federasyonun ynetiminde buldum. Bakan Tekcan,kendi almalarnn younluu nedeniyle benim bakan vekili olarak federasyondaetkin bir grevde olmam uygun grmt.

  Greve balar balamaz Bocce sporunu ve hlihazrda Bocce ile ilgilenenleri ta-nmak zere hzl bir almaya giritik. lerleyen yana ramen Bocceye olan ilgisiniyitirmeyen Ylmaz Balaban ve deerli akademisyen etin Yamann da katklaryla,ilk dnemde Raffa ile ilgili almalar yrttk. Ancak bu arada da bu sporun ne ol-duunu grmek zere internet ortamnda taramalara balam ve dorudan DnyaBocce Sporlar Konfederasyonu (CMSB) web sitesine ulamtm. Bylelikle Boc-cenin lkemizde sadece bir disiplininin yapldn grerek, dier 3 disiplini de l-kemize getirmek iin youn bir alma balattm. Henz 2006 ylnda, Talip Arslan,Adem Yaknc, Serkan Ildak ve Yusuf Baran gibi arkadalarn da katklaryla ilk Pe-tank ve Volo milli takmlarn oluturduk. Devam ise bana gre her ynyle nemlibir baar hikyesidir. Kitabn ilerleyen sayfalarnda detaylarn okuyacanz bu hi-kyede pay olan birok arkadamz bulunmaktadr. Hepsine mteekkiriz.

  Bugn bir biimde Trkiye olarak Dnya Boccesine yn veriyoruz. Tm Dnyayaptklarmz aknlkla takip ediyor. Bir yandan ev sahiplii yaptmz ileri derecedebaarl ampiyonalar, dier yandan art arda kazandmz madalyalarla herkese par-mak srtmay baardk. Bakanmz Ahmet Recep Tekcann Uluslararas Raffa Kon-federasyonu (CBI), benim Uluslararas Petank Federasyonu (FIPJP) ynetim kuruluyeliine seilmemde, ite bu baar hikyesinin pay olduka byktr.

  Bocce, her ynyle bir Dnya sporu. Be ktada yaygnlam, milyonlarca insanahitap eden bir oyun. Ayn zamanda gerek bir Herkes in Spor uygulamas. Gen -yal, kadn - erkek, engelli salkl, zengin fakir, toplumun tm kesimlerine hitapeden bir oyun, bir egzersiz, bir spor.

 • 7

  Hafta sonu piknie giderken arabanzn bagajnda bir takm Petank topu bu-lundurursanz, vakit daha dinamik ve keyifli geecektir. Ailecek ho vakit geirmekiin en ideal oyunlardan bir tanesidir.

  Okul ncesi dnemde ocuklarn bedensel koordinasyon becerilerini gelitir-melerine nemli bir katk salayacak, dier yandan ileri yataki bireylerin ise ayn be-cerileri yitirmelerine engel olabilecek bir egzersiz biimidir.

  Bocce ayn zamanda sabrl bir almann sonucunda yksek bir performans or-taya koyabileceiniz kresel bir spordur. Avrupa ve Dnya ampiyonalarnda, Ak-deniz Oyunlarnda, Dnya Spor Oyunlarnda, zel Olimpiyatlarda, ParalimpikOyunlarda ve daha birok nemli spor organizasyonunda temsil olana bulabilece-iniz bir spor bran.

  Bocce; Raffa, Petank, Volo ve im Topu sistemleriyle ilgililerine alternatifli biryelpaze sunar. Kiinin ilgisi, beklentisi, olanaklar erevesinde tercih edebilecei se-enekleri ortaya koyar.

  Btn bu artlaryla bu sporun lkemizde ok ksa bir sre sonra geni kitlelereyaygnlaacana yrekten inanyorum. Bu yolda ortaya koyduumuz bu eser, sadecebir n klavuz grevi grecektir. En ksa zamanda Boccenin tm disiplinlerini konualan betimleyici almalar yaplacana ve her bir disiplinin antrenman ve eitimi ileilgili detayl almalar retileceine olan inancm sonsuzdur.

  Yararl olmas dileiyle, sayglar sunuyorum.

  Dr. Mutlu TRKMEN TBBDF Bakan Vekili

  GSGM Genel Mdr Yunus