BÁO CÁO - · PDF fileGC-MS Sắc kí khí/Khối phổ GDP Tổng...

Click here to load reader

 • date post

  30-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BÁO CÁO - · PDF fileGC-MS Sắc kí khí/Khối phổ GDP Tổng...

 • Y BAN NHN DN TNH QUNG NINH

  S TI NGUYN V MI TRNG

  --------------------------------------

  BO CO

  N CI THIN MI TRNG

  TNH QUNG NINH

  Qung Ninh, thng 7 nm 2014

 • Y BAN NHN DN TNH QUNG NINH

  S TI NGUYN V MI TRNG

  --------------------------------------

  BO CO

  N CI THIN MI TRNG

  TNH QUNG NINH

  N V T VN CH U T

  CNG TY TNHH

  NIPPON KOEI

  S TI NGUYN V MI TRNG

  QUNG NINH

  KENGO NAGANUMA

  Qung Ninh, thng 7 nm 2014

 • 1

  MC LC

  Trang

  CHNG 1 GII THIU ......................................................................................................... 1-1

  1.1 Khi qut ........................................................................................................................... 1-1

  1.2 Mc tiu ca n ........................................................................................................... 1-2

  1.3 Khung c bn ca Quy hoch mi trng tnh Qung Ninh............................................. 1-2

  1.4 Danh sch tng hp cc D n xut trong Quy hoch tng th mi trng tnh Qung

  Ninh ...1-7

  1.5 Danh sch cc d n xut bi VINACOMIN............................................................. 1-21

  1.6 Cc D n u tin xut trong Quy hoch mi trng tnh Qung Ninh .................... 1-22

  CHNG 2 D N U TIN V QUN L MI TRNG NC ............................... 2-1

  2.1 Cch tip cn la chn D n u tin ............................................................................... 2-1

  2.2 Nng cao Cng sut X l nc thi sinh hot ................................................................ 2-2

  CHNG 3 CI THIN QUN L CHT LNG KHNG KH TNH

  QUNG NINH ................................................................................................................. 3-1

  3.1 Cch tip cn la chn cc D n u tin ......................................................................... 3-1

  3.2 D n Tng cng Nng lc Qun l Mi trng ............................................................ 3-1

  3.3 Tng cng nng lc v quan trc cht lng khng kh v quan trc kh pht thi

  ti nh my bi chuyn gia quc t................................................................................... 3-4

  3.4 Bo co bt buc v gi tr o kh thi cho c quan qun l a phng ......................... 3-5

  CHNG 4 D N U TIN V QUN L CHT THI RN ...................................... 4-1

  4.1 Phng php chn cc d n u tin ................................................................................ 4-1

  4.2 Pht trin h thng qun l cht thi rn........................................................................... 4-2

  CHNG 5 CC D N U TIN V QUN L RNG .................................................. 5-1

  5.1 Cch tip cn la chn cc D n u tin ......................................................................... 5-1

  5.2 Tng cng chc nng khu bo tn Qun l mi trng ............................................. 5-2

  CHNG 6 BO TN A DNG SINH HC .................................................................... 6-1

  6.1 Cch tip cn la chn cc D n u tin ......................................................................... 6-1

  6.2 Lp Quy hoch Bo tn a dng sinh hc tnh Qung Ninh ............................................. 6-1

  6.3 Phc hi v ci to cc rn san h, thm thc vt c bin v rong bin ........................... 6-3

  6.4 Xc tin Du lch sinh thi v thnh lp khu Ramsar ......................................................... 6-3

  CHNG 7 VN BIN I KH HU .......................................................................... 7-1

  7.1 Cch tip cn la chn D n u tin ............................................................................... 7-1

  7.2 Truyn thng, nng cao nhn thc v bin i kh hu cho b my qun l cc cp v

  cng ng dn c trn a bn tnh Qung Ninh (u tin dn c ven bin) ..................... 7-1

 • 2

  7.3 Nghin cu xy dng Trung tm tng trng xanh ASEAN ............................................ 7-3

  7.4 Tng cng nng lc t chc thch ng vi bin i kh hu ........................................... 7-4

  7.5 Xy dng cc quy ch lin quan ti cc vn bin i kh hu ..................................... 7-5

  7.6 Xy dng, nng cp, ci to trm kh tng thy vn ti huyn C T ............................ 7-6

  7.7 Pht trin CSDL v Mi trng v Thin tai, v H thng T ng theo di v

  cnh bo thin tai ti tnh Qung Ninh ............................................................................. 7-7

  7.8 Xc tin hot ng hiu qu ca tu du lch Vnh H Long .......................................... 7-8

  7.9 Xc tin s dng nng lng hiu qu trong cc nh sn xut ln ................................. 7-10

  CHNG 8 GIM ST MI TRNG ............................................................................... 8-1

  8.1 Cch tip cn la chn D n u tin ............................................................................... 8-1

  8.2 D n Xy dng cc Trm Quan trc Mi trng T ng ti tnh Qung Ninh ............. 8-1

  8.3 Xy dng k hoch thit lp trung tm GIS vng ............................................................. 8-4

  CHNG 9 GII PHP THC HIN QUY HOCH MI TRNG ............................... 9-1

  9.1 Gii php huy ng cc ngun lc u t ......................................................................... 9-1

  9.2 Gii php nng cao v t chc b my qun l mi trng .............................................. 9-1

 • 1

  DANH MC BNG

  Bng 1.5-1 Danh mc cc D n xut trong Quy hoch tng th mi trng tnh Qung

  Ninh .................................................................................................................. 1-8

  Bng 1.6-1 Tm tt chng trnh bo v mi trng giai on 2016-2020 ...................... 1-24

  Bng 1.7-1 D n u tin trong lnh vc qun l mi trng khng kh : Ni dung, kinh ph

  v lch thc hin ............................................................................................. 1-25

  Bng 1.7-2 D n u tin trong lnh vc Qun l cht thi rn : Ni dung, kinh ph v lch

  thc hin ......................................................................................................... 1-26

  Bng 1.7-3 D n u tin trong lnh vc qun l rng : Ni dung, kinh ph v lch thc hin

  ........................................................................................................................ 1-27

  Bng 1.7-4 D n u tin trong lnh vc bo tn a dng sinh hc: Ni dung, kinh ph v

  lch thc hin .................................................................................................. 1-28

  Bng 1.7-5 D n u tin trong lnh vc Thch ng v Gim nh i vi bin i kh hu:

  Ni dung, kinh ph v lch thc hin .............................................................. 1-29

  Bng 1.7-6 D n u tin trong lnh vc gim st mi trng: Ni dung, kinh ph v lch

  thc hin ......................................................................................................... 1-30

 • 1

  DANH MC CC T VIT TT

  3R Gim thiu, Ti s dng, Ti ch

  AAS My Quang ph hp th nguyn t

  A-Cmax Nng cho php ti a

  AHP Cng vin Di sn ASEAN Heritage

  AQM Quan trc cht lng khng kh

  AQS Tiu chun cht lng khng kh

  ASEAN Hip hi cc nc ng Nam

  ASEON Cc quan chc cao cp v Mi trng ca ASEAN

  AVG Trung bnh

  BAP K hoch hnh ng a dng sinh hc

  BOD5 Nhu cu xy sinh ha

  BTL Vn Quc gia Bi T Long

  BTNMT B Ti nguyn v Mi trng

  CaCl2 Clorua canxi

  CBD Cng c v a dng Sinh hc

  CD Pht trin nng lc

  CEPC Hnh lang Bo v Mi trng Ven bin

  CFB Tng si tun hon

  COD Nhu cu xy ha hc

  COP Hi ngh cc bn

  DANIDA C quan Pht trin Quc t an Mch

  DARD S Nng nghip v Pht trin Nng thn

  DCST S Vn ha, Th thao v Du lch

  DOC S Xy dng

  DOET S Gio dc v o to

  DOH S Y t

  DOIT S Cng Thng

  DONRE S Ti nguyn v Mi trng

  DOST S Khoa hc v Cng ngh

  DOT S Giao thng Vn ti

  DPI S K hoch v u t

  EIA nh gi Tc ng Mi trng

  EMAC Trung tm Quan trc v Phn tch Mi trng

  EU Lin minh Chu u

  EVN in lc Vit Nam

  FS Nghin cu Kh thi

  GC-MS Sc k kh/Khi ph

  GDP Tng sn phm quc ni

  GHG Kh Nh knh

  GIS H thng thng tin a l

  GPS H thng nh v ton cu

  HBMD Ban Qun l Vnh H Long

  IBA Vng Chim quan trng

  IDB Ngy Quc t a dng Sinh hc

  INDEVCO Cng ty Pht trin Cng nghip

  IP Khu Cng nghip

  IUCN Lin minh Quc t v Bo tn Thin nhin

  JICA C quan Hp tc Quc t Nht Bn

  JSC Cng ty C phn

  Kp H s Cng sut

  kPa Kilopascal

 • 2

  Kv H s Khu vc

  kVA Kilo Vn Ampe

  L/min Lt/pht

  LUP K hoch S dng t

  M/P Quy hoch Tng th

  MB Ban Qun l

  MCST B Vn ha, Th thao v Du lch

  MOF B Ti chnh

  MOH B Y t

  MONRE B Ti nguyn v Mi trng

  MPA Khu Bo tn bin

  MPI B K hoch v u t

  MSW Cht thi rn th

  Mw Mega Ot

  NDVI Ch s Khc bit Thc vt c chun ha

  NGO T chc phi chnh ph

  NKER Vng kinh t trng im Bc B

  NORAD C quan Hp tc Pht trin Na Uy

  NP Vn Quc gia

  NTFP Sn phm Lm sn ngoi g

  C C

  ODA H tr pht trin chnh thc

  OJT o to thng qua cng vic

  PEM Quan trc Pht thi Nh my

  PES Chi tr Dch v Mi trng

  PM Ht Vt cht

  PM10 Ht Vt cht c kch thc nh hn 10m

  PM2.5 Ht Vt cht c kch thc nh hn 2.5m

  PMU Ban Qun l D n

  PPC UBND Tnh

  PSD C s d liu Ngun nhim

  PSI Kim k Ngun nhim

  PSM Bn Ngun nhim

  PST Bng Ngun nhim

  QA/QC m bo Cht lng/Kim sot Cht lng

  QCVN Quy chun K thut Vit Nam

  QD-TTg Quyt nh ca Th tng Chn