Biološko - Dinamička brošura

Click here to load reader

 • date post

  08-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  349
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Brošura o biodinamci

Transcript of Biološko - Dinamička brošura

BIOLOKO DINAMIKA POLJOPRIVREDAKVALITETA PROIZVODA PUTEM EKOLOKE I ODRIVE MEODE OD 1952.GOD

POETAK Osnove biodinamike poljoprivrede (BD) postavio je, od 1922 do 1930

godine, dr.Rudolf Steiner, roen u Hrvatskoj u Donjem Kraljevcu Daljnju razradu izvrili su njegovi suradnici dr.Lily i dr.Eugen Kolisko i dr. Ehrenfried Pfeifer Veliki doprinos ima Alex de Podolinsky, ak Steinerove kole, i pionir BD metode u Australiji Pierre i Vincent Masson u Francuskoj Maria Bineart u Njemakoj Hrvoje Novosel u Hrvatskoj

NAELA BIODINAMIKE POLJOPRIVREDE Zemlja je ivi organizam na koji djeluju snage i ritmovi iz svemira Svako imanje mora biti zaokruen i sam sebi dostatan organizam Mora postojati odreen uravnoteen odnos izmeu broja ivotinja na

imanju i poljoprivrednih povrina Mora postojati odreen plodored i raznolikost kultura Gnojidbom oivjeti humus i stvoriti zdravu i otpornu biljku tetoine otklanjati prirodnim sredstvima Uzgoj stoke to vie na otvorenom Priprema tla uz pomo komposta i pripravaka Uporaba astrolokog kalendara pri odreivanju vremena sadnje i etve

DEMETER Danas je BD kvaliteta regulirana opsenim pravilnikom koji nosi naziv

Demeter smjernice Imanje koje zadovolji stroge kriterije stjee pravo da svoje proizvode obiljei Demeter oznakom Uvjet za stjecanja nacionalnih Demeter organizacija je minimalno 20 imanja koja imaju Demeter certifikat

BIODINAMIKO GOSPODARENJE OBUHVAA Obrada tla Zelena gnojidba Biodinamiki pripravci Samoodrivost Vrhunski proizvodi s karakterom Poljoprivreda utemeljena na cjelovitoj percepciji prirode

Sve se uzima u obzir: Zemlja, voda, atmosfera, svjetlost, toplina i kozmiki utjecaji ( sunce, mjesec, planeti i zvijezde) mjeseev sjetveni kalendar

OBRADA TLA

Konvencionalnom obradom tla oranjem, upotrebom traktora i teke mehanizacije unitava se struktura tla. Dubokim oranjem, tlo se okree, povrinski sloj humusa zavrava tako duboko da vie nije dostupan hranidbenim korjeniima biljke.Tlo se sabija, dostup zraka je onemoguen, zaustavljen je venski sustav cirkulacije vode. Pliim oranjem, u humusu koji je sabijen isto je nedostupan zrak, pojavljuju se anareobne bakterije, tlo postaje kiselo i rast biljaka time je zaustavljen. Tlo izgleda kao na slici iznad.

BD razvila je metodu obrade tla kojom se ne naruava prirodni sustav i organizacija, tako da se stvori koloidni humus kao temelj uzgoja biljaka. Za postizanje toga cilja treba tlu dati vie zraka, stvoriti zelenu osnovu, postii prisutstvo mikroorganizama. Sama obrada poinje specijaliziranim rehabilitatorimapodrivaima, njima se tlo ne sjee, ne okree, ne sabija ve se lomi, prima u sebe dovoljne koliine kisika, a potom se sije zelena gnojidba.

Najvanija tvar-faktorelement u prirodnom funkcioniranj u tla jest ZRAK

ZELENA GNOJIDBA Bitan je element poveanja kvalitete tla, a u tu svrhu siju se pomijeane

jednogodinje, dvogodinje i viegodinje biljke razliitih vrsta istovremeno (8-90 vrsta)- razlog je to svaka kultura ima razlitu vrstu i dubinu korjenja , te iz zemlje i amosfere prikupe razliite mikro i makro elemente. Kada su biljke prikupile elemente, najbolje ih je u fazi pupanja ili cvjetanja malariti, usitniti i vratiti nazad u tlo uz pomo BD strojeva za obradu tla, te nakon toga poprskati s pripravcima kako bi razgradnja krenula i stvaranje humusa bilo pokrenuto.

Zelena gnojidba i pripravci su OSNOVA, HRANA, TEMELJ za podizanje kvalitete i stvaranje viskokvalitetnog humusnog tla

Savrenstvo BD metode ogleda se i u njenici da se svako tlo moe

oivjeti i uiniti plodnim u relativno kratkom roku. Npr. naa teka tla(ilovaa i glina) te porozna tla(pijesak), primjenom BD metode, dobiti e rahlost i sloj dostatan za poetak uzgoja ve u periodu od 4- 9 mjeseca! SPOREDNI POZITIVNI UINCI ne manje vani, su rjeavanje problema: EROZIJE TLA- poveala se prorahljenost tla, stvorena je mrena struktura korjenja biljaka POPLAVA- ponovo se otvara venski sustav u zemlji POARA- poar se ne iri jer tlo sadri puno koloidnog humusa koji sadri 70% vlage i pokriveo je zelenim biljnim pokrovom

BIODINAMIKI PRIPRAVCI

BIOLOKO-DINAMIKI PRIPRAVCI BD 500 sadri 500mil organizama/g , neophodan za transformaciju zelene gnojidbe u koloidni humus, strukturiranje tla, omoguuje ubrzani rast korjena BD 500P- razvio ga gosp.Podolinsky, za obradu tla na vekilim povrinama; ubrzano kompostiranje zelene mase BD 508- pripravak preslice za poveanje otpornosti biljaka na oboljenja PRIPRAVCI ZA BILJKE BD 501- pripravak od gorskog kristala; intenzivira i ubrzava fotosintezu, rezultira potpunim probavljanjem hrane u biljci i nastanak savrenih finih eera i aroma BD 507- pripravak valerijane- poveava unos fosfora, koristi se za zatitu biljke od mraza, za jaanje otpornosti biljaka na bolesti, vei prinos PRIPRAVCI ZA KOMPOST BD 502 - pripravak stolisnika, unosi K u kompost BD 503 - pripravak kamilice; unosi Ca, S BD 504 - pripravak koprive; N BD 505 - pripravak maslaka; K BD 506 - pripravak hrastove kore; Ca BD 507 - pripravak valerijane; P

SAMOODRIVOST potrebno je spoznati i primijeniti organizaciju kakva

postoji u prirodi Podolinsky

VRHUNSKI PROIZVODI S KARAKTEROM Biljke bogatije proteinom, sadre vie vitamina, minerala,

razliitih eera finih aroma, proizvode manje tetnih tvari i iako esto manje veliine nego one uzgojene konvencionalnim uzgojem, ukus proizvoda Demeter BD kvalitete je daleko bogatiji i rafiniraniji

Sjemenje izuzetne otpornosti, zdravstvenih osobnosti, klijavosti Cvijee ima intenzivnije boje i mirise

BD stoarstvo/ovarstvo

Stoka se uzgaja na pregonskim panjacima Koriste se esto samo nadstrenice u koje se stoka sama sklanja po potrebi Po preseljenju sa jedne na drugu povrinu, gnoj se poravna i izmijea sa

travom (brane) i nakon prve kie poprska pripravkom BD 500 i BD 501 ime se osigurava nova kvalitetna ispaa itarice se minimalno koriste u prehrani i to samo ujutro po jedna aka odabranih itarica Oplodnja se odvija prirodno Lijeenje je homeopatsko Prednosti takvoga uzgoja: Izbjegnuta je sterilnost Mladunad je zdrava i otporna na obolijevanja Vitalnost se manifestira kroz: Kvalitetu mesa-smanjena je koliina vode u mesu, izuzetnog je okusa Kvaliteta mlijeka-protein vie kvalitete, vie masnoe, vea koliina K i vitamina D

POLJOPRIVREDA UTEMELJENA NA CJELOVITOJ PERCEPCIJI PRIRODE Budui da se biodinamika poljoprivreda temelji na holistikom

poimanju, smatra se da su utjecaji planetarnih ritmova na razvoj biljaka i ivotinja jednako vani segmenti poljoprivrede.Mjeseev sjetveni kalendar Prati se ritam planeta i Mjeseca Utjecaj na vrijeme obrade tla i sjetve Izrauje se i izdaje za svaku pojedinu godinu

SVE SE UZIMA U OBZIR Zemlja, voda, atmosfera, svjetlo, toplina i utjecaji

planetarnih ritmova na razvoj biljaka i ivotinja jednako su vani segmenti poljoprivrede .nije dovoljno koristiti prirodne materijale, potrebno je primijeniti organizaciju koju je uspostavila priroda. Alex de Podolinsky

Australija kao najbolji primjer

U Australiju BD metodu uvodi, Alex Podolinsky, politiki izbjeglica

rodom iz povijesne Ruske (Ukrajina) obitelji,sa entuzijazmom odgovara na izazov primjene BD metode u gruboj i nepredvidljivoj Australskoj klimi. Postavio je uvjet da BD metoda bude dostupna svim poljoprivrednicima. Njegov trud na obrazovanju farmera i konzumenata rezultirao je na kraju Australskom Organskom Industrijom. Danas je Australija najvei BD proizvoa. Najbolji primjer uspjenosti BD metode u Australiji je taj da danas Australija uzgaja riu bez potrebe navodnjavanja

Hrvatska i BD metoda Iako je zaetnik BD metode dr.Rudolf Steiner, roen u Hrvatskoj (Donja

Kraljevica) Hrvatska ima svega nekoliko poljoprivrednika koji su se odluili za takav nain proizvodnje. Iako se u poslijednjih nekoliko godina ipak udvosruila povrina poljoprivrednog zemljita na kojima se uzgajaju ekoproizvodi i dalje je to svega 1% od ukupnog poljoprivrednog zemljita. Hrvoje Novosel, vlasnik OPG-a 15 god se bavi BD-om, znanje i iskustvo je stjecao na najveim BD imanjima Europe, te radei na vlasitom imanju. Surauje sa svim eminentnim biodinamiarima Europe i sa Demeter International iz vicaske. Uspostavio je Udrugu BD koja danas ima lanove po cijeloj Hrvatskoj na ijim se gospodarstvima uzgaja BD metodom, naalost na malim gospodastvima. Zasluan je za posjet gosp.Podolinskog Republici Hrvatskoj, kojom prilikom daruje Udrugu s dva BD stroja za osnovnu obradu tla. Odrava seminare i teajeve o BD metodi. Prednost Hrvatske za iru primjenu BD-a je to to ima zadovoljen preduvjet netretirano zemljite, budui da su mnoga poljoprivredna zemljita u Hrvatskoj zaputena.

BD U EUROPI FRANCUSKA Ima 40godinje iskustvo u biodinamici, a najpoznatiji biodinamiari su

obitelj Masson, Pierre i Vincent koji se biodinamikom bave ve 35 godina, autori su knjige i DVD-a o biodinamici, Guide pratique pour L agriculture biodinamique koja je trenutno u prijevodu na hrvatski jezik. Pierre Masson najkvalitetniji je europski proizvoa BD pripravaka po metodi Alexa Podolynskog i savjetnik za biodinamiku . U Francuskoj je nekoliko tisua hektara poljoprivrednog zemljita na kojem se uzgaja po BD metodi Alexa Podolinskog, odnosno sada ve i po metodi Massona. Najvei uspjeh biljee biodinamiki vinogradari koji svoje vinograde gnoje samo zelenom gnojidbom, te pripravcima BD 500 i BD 500P, oni su zabiljeili porast humusa iz godine u godinu. NJEMAKA- Maria Bineart

Najvaniji uinci BD metode Oivljavanje i strukturiranje tla u vrlo kratkom vemenskom periodu Konstantno poveanje kvalitete tla poveanjem humusa od 2% godinje Rjeava probleme sue, erozije, poplave i poara Superiorna kvaliteta proizvoda Dugorona sigurnost plasmana robe Sigurnost radnih mjesta

U BD-u ne lijeimo bolesti , mi gradimo zdravlje Alex Podolinsky, pionir biodinamike

Kontakt OP