Biogel biosol black pepper pest and diseases romil 2014

download Biogel biosol black pepper pest and diseases romil 2014

of 80

 • date post

  15-Jul-2015
 • Category

  Documents

 • view

  97
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Biogel biosol black pepper pest and diseases romil 2014

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  PHN BN BIOGEL-BIOSOL CA TP ON SYNERGY n

  Nhp khu v Phn Phi Vit Nam: Cty Du Quc T

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  Gii thiu v phn hu c vi sinh c bit Biogel Biosol ca Synergy n

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  Biogel- Bn (tt) gc: Sn phm c bit dng gel ln u tin xut hin ti vit nam liu s dng thp 3-8 kg/ha

  Biosol-Phn bn l c bit liu lng thp, hiu qu cao t 500ml-1 lit/ha cy trng

  Biogel-Biosol sn phm 100% hu c c chng nhn bi t chc VOCA- n

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  Cha thnh phn dinh dng c o: a lng-Trung lng- Vi lng- kch thch t sinh hc- Vi sinh vt dng tim sinh

 • TO BIN C CHIT XUT NH TH NO ?

  Ra sch Sy kh nghin ch bin

 • QUI TRNH SN XUT BIOGEL BIOSOL

  THU HOCH TO BIN

  CC CHT BO QUN & CHT N NH C

  THM VO CHO LN MEN SINH KHI

  TRONG B CHA

  SN PHM C HON THNH, NG GI

  V A VO S DNG

  CT TO BIN THNH TNG KHC

  , PHI KH

  V NGHIN THNH BT

  A VI KHUN C LI VO TRN BT TO BIN VI ENZIM THY PHN

  THNH DNG D HP THU

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  CYTOKININ

  QUANG HP CHI BN, NG U TRI GIM STRESS HN CH BNH GII C T TR HA R L BO QUN STH - VSV- TT - R NGANG, PH U TH NGANG

  NG, MU SC HOA QU U HOA, U QU GIM STRESS GII NG C TNG KHNG BNH TNG VSV C LI TNG CHT LNG NNG SN XK

  CHI NGN RA HOA, TH PHN KT TRI LN R CHNH, BT NH U TH NGN

  AUXIN

  Vi sinh vt c

  nh m

  Vi sinh phn gii

  ln

  CYT / AUX CN I -TNG CNG RA HOA,U QU QU LN -CY PHT TRIN CN I T-R-L -R TTTNG HT NC, DD

  A,TRUNG, VI LNG

  Gibberelin

  Amino Acid

  VK quang hp

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  Microbial

  Activity

  Nutrient

  Uptake

  & Assimilation

  Improved

  Root

  Growth

  Greater

  Chlorophyll

  Production

  Resistance

  To

  Stress

  Gii phng dinh dng

  mi thi im cho cy

  trng hp th

  N,P, K, Mg,Mn,

  Mo, Ca, B, Fe, Zn

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • N

  P

  K

  N P

  K

  N P

  K

  N P

  K

  N P

  K Dinh dng t do

  N

  N

  N N

  N N N

  N

  N N N

  N

  N

  N N

  N

  N

  N

  N

  N

  N

  N P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  P

  K

  K

  K

  K

  K

  K K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  K

  Dinh dng b t c nh

 • Bn phn Bn phn

  Sd:

  Bn phn trc

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  NPK

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  B tr hp th v gim 20-30% N.P.K

  +

  NPK

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  Mg deficiency

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  Nitrogen deficiency

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

 • International Oil Technologies., Ltd 65/26 Road No 339, Phuoc Long B Ward, Dist 9, HCM City

  Phone: (08) 36402221,36402231 / Fax: 08. 62825543 Webside www.intoiltech.com Email: sales@intoiltech.com

  in thoi t vn k thut

  0937.044.068 Ks.Dng

  0919.563.277