BILTEN - U 2015. drumovi odnijeli 50 života ! Na crnogorskim drumovima tokom 2015.godine život je...

Click here to load reader

 • date post

  29-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BILTEN - U 2015. drumovi odnijeli 50 života ! Na crnogorskim drumovima tokom 2015.godine život je...

 • BILTEN

  Podizanje nivoa saobraćajne kulture u Crnoj Gori

  Aktivnosti ALFA Centra

  Period: 1. januar- 30. mart 2016.godine

  Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

  www.norveska.org.rs

 • Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

  www.norveska.org.rs

  www.alfacentar.org

  U 2015. drumovi odnijeli 50 života !

  Na crnogorskim drumovima tokom 2015.godine život je izgubilo 50

  osoba.Iz analize saobradajnih nezgoda prema kategoriji puta i

  posledicama može se zaključiti da se najvedi broj saobradajnih

  nezgoda, kao i nezgoda sa najtežim posledicama , dogodio na ulicama

  i magistralnim putevima. Razlozi za to su brojni (nekorišdenje

  siguronosnog pojasa, brzina…)ali generalno, glavni razlog je nizak

  stepen saobradajne kulture i nedostatak jake političke volje za

  rješavanje tih problema.

  U cilju smanjivanja broja saobradajnih nesreda, Crna Gora je zajedno

  sa ostalim članicama UN prihvatila niz rezolucija o bezbjednosti

  saobradaja.Međutim, kampanje i aktivnosti vezane za bezbjednost

  saobradaja na nacionalnom nivou nijesu na najvišem stepenu, a

  strategije i akcioni planovi de fakto i ne postoje.

  Iako je Crna Gora u decembru 2015.godine u okviru procesa EU

  integracija otvorila poglavlje o saobradaju, paradoks je da naša država

  još uvijek nije usvojila saobradajnu politiku. Štaviše, u Crnoj Gori ne

  postoji nijedna državna institucija koja se zvanično bavi pojmom

  bezbjednosti saobradaja!

  Veliki broj subjekata djeluje u ovoj oblasti, njihove akcije nijesu

  međusobno usaglašene, prava i obaveze nijesu utvrđeni, nadležnosti

  se preklapaju, a odgovornosti izbjegavaju. Zaključak je da u Crnoj Gori

  nedostaje koncept 3K: komunikacija, koordinacija i

  kooperacija . Tek kada primijenimo ovaj koncept možemo redi da su

  stvoreni preduslovi za izgradnju i jačanje funkcionalnog sistema

  bezbjednosti saobradaja u kojem bi svi faktori imali svoj zadatak i

  ulogu!

 • Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

  www.norveska.org.rs

  www.alfacentar.org

  ALFA Centar i pripadnici Granične policije posjetili osnovce

  u Grahovu i Vilusima

  ALFA Centar i Granična policija- Odjeljenje granične policije

  bezbjednosti Nikšid posjetili su osnovne škole „Pavle Kovačevič“ u

  Grahovu i „ Brada Bulajid“ u Vilusima. Inicijator današnjeg druženja

  sa djecom škola u graničnim područjima je Odjeljenje granične

  bezbjednosti Nikšid u okviru aktivnosti Granična policija u zajednici.

  Tom prilikom učenicima su predstavljena osnovna pravila

  ponašanja u saobradaju i prezentovana im je oprema koju

  upotrebljava Granična policija.

  Tako su saznali i ovladali upotrebom opto-elektronske opreme,

  vožnjom u ATV vozilu, a prikazana im je vježba koju su izveli

  pripadnici Granične policije koristedi obučene pse. Vježba se odnosila

  na pravilno reagovanje i koordinaciju lokalnog stanovništva i Granične

  policije u slučajevima ilegalnog prelaska granice.

  Učenici su stekli nova znanja o saobradajnim pravilima i propisima i

  upoznali se sa radnim zadacima pripadnika Granične policije.Na kraju

  druženja djeci su uručeni novogodišnji pokloni, koje je obezbijedila

  Granična policija.

 • Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

  www.norveska.org.rs

  www.alfacentar.org

  Saobradajna bezbjednost kroz prizmu humanosti

  29.februar

  Članovi ALFA Centra su zajedno sa učenicima OŠ “Brada Labudovid”

  koji u okviru fakultativne nastave pohađaju saobradajnu sekciju

  realizovali aktivnost “Pomod starima.”

  Cilj aktivnosti je da se kod učenika razvije svijest o važnosti

  poznavanja i poštovanja saobradajnih propisa ali i da djeca sagledaju

  bezbjednost saobradaja kroz prizmu humanosti pa su učenici

  pomagali starijim licima u prelasku ulice.

  Uz prisustvo pripadnika Uprave policije učenicii su kontrolisali

  odvijanje saobradaja kako bi vidjeli koje saobradajne propise njihovi

  sugrađani najčešde krše. Na taj način bili su u prilici da opomenu

  prekršioce saobradajnih propisa, koji time ugrožavaju i svoju i tuđu

  bezbjednost, ali i da se zahvale onima koji ih poštuju. Primjeri

  odgovornih i neodgovornih učesnika u saobradaju koji su učenici

  danas imali priliku da uoče, svakako de imati uticaj na njihovo budude

  ponašanje u saobradaju.

  Djeca koja pohađaju časove saobradajne sekcije današnjem zadatku

  su pristupila odgovorno i sa veoma izraženom sviješdu o važnosti

  poznavanja i poštovanja saobradajnih pravila i propisa.

  Tokom aktivnosti podijeljeno je oko 100 flajera: „Pješaci, bezbjedno u

  saobradaju!“

 • Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

  www.norveska.org.rs

  www.alfacentar.org

  Saobradajni čas u: OŠ “Aleksa Đilas Bedo” u Mojkovcu

  OŠ “Pavle Žižid” u Bijelom Polju

  OŠ “Salko Aljkovid” u Pljevljima

  OŠ „Stefan Mitrov Ljubiša“ u Budvi

  U sklopu redovnih aktivnosti edukacije učenika osnovnih škola o

  poznavanju i poštovanju saobradajnih propisa, ALFA Centar je u

  saradnji sa Upravom policije realizovao seriju saobradajnih časova za

  osnovce u nekoliko gradova Crne Gore. Nova znanja iz oblasti

  bezbjednosti saobradaja stekli su učenici devetog razreda u osnovnim

  školama: "Aleksa Đilas Bedo" u Mojkovcu, "Pavle Žižic" u Bijelom

  Polju, "Salko Aljkovid" u Pljevljima i “Stefan Mitrov Ljubiša” u Budvi.

 • Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu

  www.norveska.org.rs

  www.alfacentar.org

  Tema predavanja je bezbjednost pješaka sa akcentom na način

  prelaska ulice, kretanja iz škole i prema školi, kao i saobradajna pravila

  i propisi koji se odnose na bicikliste.

  Predstavnici saobradajne policije učenicima su objasnili svoj zadatak i ulogu, ali i predstavili patrolno vozilo sa pripadajudom opremom (policijska palica, radar, alkometar i sl.)

  U razgovoru sa osnovcima uočeno je da postoji predznanje o saobradajnim pravilma i propisima, ali jos uvjek nedovoljno da bi se njihovo samostalno učešde u saobradaju moglo okarakterisati kao bezbjedno.

  Razlog je upravo to što se u školskoj nastavi temi bezbjednosti saobradaja ne pristupa na ozbiljan način, pa su učenici uskradeni za nova znanja iz ove oblasti.

  Uglavnom je sve prepušteno individualnom doživljaju nastavnog kadra, a svima znane “saobradajne sekcije” su nažalost, zaboravljene.

  Realizujudi svoju misiju, članovi ALFA Centra su učenicima predočili ozbiljnost ove teme i na konkretnim primjerima povređivanja njihovih vršnjaka u saobradaju, očekujudi da učenici budu prenosioci poruke i svojim drugarima iz nižih razreda.

 • Realizaciju projekta finansijski je podržala ambasada Kraljevine Norveške u Beogradu