BILTEN PRIRODE PARKBILTEN PRIRODE PARK PARKA NATURE BULLETINPARKA NATURE 2019-05-07¢ ...

download BILTEN PRIRODE PARKBILTEN PRIRODE PARK PARKA NATURE BULLETINPARKA NATURE 2019-05-07¢  Bilten Parka prirode

of 65

 • date post

  21-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of BILTEN PRIRODE PARKBILTEN PRIRODE PARK PARKA NATURE BULLETINPARKA NATURE 2019-05-07¢ ...

 • BILTEN PRIRODE PARKPARKA NATURE BULLETINBILTEN PRIRODE PARKPARKA NATURE BULLETIN

  G o

  d in

  a/ V

  o l.

  7 B

  ro j/N

  o . 1

  /2 IS

  S N

  : 13

  32 -0

  68 8

  U D

  K :

  50 2.

  4 G

  o d

  in a/

  V o

  l. 7

  B ro

  j/N o

  . 1 /2

  IS S

  N :

  13 32

  -0 68

  8 U

  D K

  : 50

  2. 4

  H an

  db oo

  k

  2nd Edition

  Published:

  May 2004

  4

  River basin management

  (Ramsar, Iran 1971)

  CONVENTION ON WETLANDS

 • Bilten Parka prirode

  Nature Park Bulletin Lonjsko polje

  Vol. 7/No. 1/2, 2005

  Ovaj projekt je izrađen uz pomoć LIFE financijskog instrumenta Europske unije

  This project has been carried out with the contribution of the LIFE financial instrument of the European Community

 • 2

  Nakladnik / Published by:

  Glavni i odgovorni urednik / Editor in chief:

  Uredništvo / Editorial board:

  Tajnica uredništva / Administrative secretary:

  Adresa uredništva / Adress of the Editorial Board:

  Tel./faks:

  E-mail:

  Prijevod / Translation:

  Lektor i korektor:

  Naklada:

  Tisak:

  Javna ustanova "Park prirode Lonjsko polje" Lonjsko Polje Nature Park Public Service HR-44325 Krapje, Krapje 30 Hrvatska / Croatia

  Goran Gugić

  Edvard Bogović, JUPPLP Eugen Draganović, kontakt osoba za Ramsarsku konvenciju u RH Valerija Hima, JUPPLP

  Marija Kušina

  Javna ustanova "Park prirode Lonjsko Polje" Bilten HR-44325 Krapje Krapje 30 HRVATSKA / CROATIA

  ++385 (0)44 672 080

  info@pp-lonjsko-polje.hr

  Vlatka Dumbović, Graham McMaster

  Ivan Jindra

  Izlazi dva puta godišnje / The Bulletin appears twice yearly

  500 primjeraka

  Gratis tiskara - Kutina

  IMPRESSUM

  Bilten Parka prirode Lonjsko polje

  Nature Park Bulletin Vol. 7/No. 1/2, 2005

 • SADRŽAJ / CONTENTS

  3

  Uvodna riječ ........................................................................................................................................... 5 5

  O konvenciji o močvarnim staništima ..................................................................................................... 6 About the Convention on Wetlands ......................................................................................................... 6

  Zahvale .................................................................................................................................................. 8

  ............................................................................................................................................... 9 ................................................................................................................................................ 9

  Uvod ....................................................................................................................................................... 11 Introducion .............................................................................................................................................. 11

  Institucionalni okvir ................................................................................................................................. 14 ......................................................................................................................... 14

  14

  16

  19

  22

  Procjena i jačanje uloge močvarnih područja u upravljanju vodnim bogatstvima ................................. 27 ..................................... 27

  27

  30

  35

  ............................................................................................................................... 36 ........ 36

  36

  40

  41

  Opening word .........................................................................................................................................

  Institutional frameworks

  Integrated river basin management .........................................................................................

  Development and strengthening of policy and legislation for integrated water resources management ............................................................................................................................

  Establishment of river basin management authorities and strengthening of institutional capacity ....................................................................................................................................

  Involvement of stakeholders, community participation and public awareness ........................

  Hydrological functions ..............................................................................................................

  ..........................................................................................................

  .......................................................................................................

  ............................................

  ......................................................................

  ..........................................................................................

  ............................................................

  31

  Acknowledgements ................................................................................................................................

  Assessment and enhancement of the role of wetlands in water management

  Assessment of functions

  Enhancement of functions

  Identification of current and future supply and demand for water

  Minimising the impacts of land use and development projects on wetlands and their biodiversity

  Impacts of land use and development projects

  Assessing and minimising impacts

  Minimising the impacts of water development projects

  8

  Predgovor

  Integrirano upravljanje porječjem

  Razvoj i jačanje zakonodavstva za integrirano upravljanje vodnim bogatstvima

  Organizacija ustanova mjerodavnih za upravljanje porječjem i jačanje njihova kapaciteta

  Uključivanje dionika, sudjelovanje zajednice i svijest javnosti

  Hidrološke funkcije

  Procjena funkcija

  Poboljšanje funkcija

  Procjena postojećih i budućih potreba za vodom

  Smanjivanje utjecaja korištenja prostora i razvojnih projekata na močvarna područja i njihovu biološku raznolikost

  Utjecaji korištenja prostora i razvojnih projekata

  Procjenjivanje i smanjivanje utjecaja

  Smanjivanje utjecaja razvojnih projekata vodnoga gospodarstva

  Foreword

  Bilten Parka prirode Lonjsko polje Nature Park Bulletin Vol. 7/No. 1/2, 2005

 • 4

  ......................................................................................................

  .............................................................................................................................

  ..........................................

  .......................................

  ..................................................................................................................

  .......................................................................................

  42

  .............................................. 43 ................................................................ 43

  44

  ......................................................................................................................... 45 ....................................................................................................................... 45

  45

  51

  ............................................................................................................................. 55

  ............................................................................................................................. 55

  55

  58

  Procjena i ublaživanje posljedica

  Očuvanje prirodnoga vodnoga režima za očuvanje močvarnih područja

  Zaštita i obnova močvarnih područja i njihove biološke raznolikosti u okviru upravljanja porječjem

  Međunarodna suradnja

  Osobiti problemi međunarodnih porječja i močvarnih područja

  Partnerstvo s bitnim konvencijama, organizacijama i inicijativama

  Relevantna rezolucije

  Rezolucija VII.18: Smjernice za integriranje zaštite i razumnog korištenja močvarnih područja u upravljanje porječjem

  Rezolucija VI.23: Ramsar i voda

  Assessment and mitigation

  Maintenance of natural water regimes to maintain wetlands

  Protection and restoration of wetlands, and their biodiversity, in the context of river basin management

  International cooperation

  Special issues related to shared river basin and wetland systems

  Partnership with relevant conventions, organizations and initiatives

  Relevant Resolutions

  Resolution VII.18: Guidelines for integrating wetland conservation and wise use into river basin management

  Ramsar and waterResolution VI.23: