Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

of 7 /7
Biblioteca Biblioteca liceului – liceului – centrul centrul parteneriatului parteneriatului educaţional educaţional Multe din lucrurile ce ne sunt necesare pot aştepta, numai nu copilul . Acum e timpul cînd se formează sufletul lui. Copilului nu i se poate spune: Aşteaptă pînă mîine! Numele lui este astăzi. Olga Marinescu bibliotecar LT “O.Ghibu”

Embed Size (px)

description

Autor: Marinescu O., LT O. Ghibu

Transcript of Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Page 1: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Biblioteca Biblioteca liceului – centrul liceului – centrul parteneriatului educaţionalparteneriatului educaţional

Multe din lucrurile ce ne sunt necesare pot aştepta, numai nu copilul.

Acum e timpul cînd se formează sufletul lui.Copilului nu i se poate spune:

Aşteaptă pînă mîine!Numele lui este astăzi.

Olga Marinescubibliotecar LT “O.Ghibu”

Page 2: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Realizarea integrală a obiectivelor Realizarea integrală a obiectivelor educaţionale este posibilă doar prin educaţionale este posibilă doar prin colaborare cu întreaga comunitate colaborare cu întreaga comunitate

şcolară:şcolară:

• Colectivul de părinţi;• Elevii din instituţie;• Cadrele didactice.

Page 3: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Forme şi tehnici de realizare a Forme şi tehnici de realizare a unui parteneriat eficient cu eleviiunui parteneriat eficient cu elevii

• Întîlnirile cu scriitorii:

- Leo Butnaru

- Titus Ştirbu

- Constantin Dragomir

- Claudia Partole

- Zina Izbaş

Page 4: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Parteneriat: bibliotecă, părinţi, elevi, Parteneriat: bibliotecă, părinţi, elevi, profesori în sprijinul curriculei şcolare:profesori în sprijinul curriculei şcolare:

• Călătoria “În împărăţia ceasornicului”;• Caleidoscopul literar-biologic “Cartoful a doua

pîine”;• Mozaic literar-ecologic “Apa – izvorul veşniciei”;• Victorina literară “Grigore Vieru – poetul nemuririi

noastre”;• Mozaic literar-muzical “Cartea, sfîntă carte – izvor

de înţelepciune şi busolă-n viaţă”;• Sărbătoarea ...”Mă închin cu pietate, iubite

profesor”.

Page 5: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Parteneriatul bibliotecii cu părinţii:Parteneriatul bibliotecii cu părinţii:

OBIECTIVE:• Formarea şi dezvoltarea la părinţi a interesului faţă

de lectura copiilor şi cea pedagogică destinată educaţiei în familie;

• Revigorarea tradiţiei de lectură în familie.

Cum realizăm?Expoziţia “Arta de a fi părinţi”.Concursul “Cea mai bună bibliotecă personală pentru copii”.Concurs de eseuri “Noi şi biblioteca”.Bucletul “Citiţi copiilor înainte de somn”.

Page 6: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

Biblioteca – intermediar în Biblioteca – intermediar în parteneriatul: comunitate şcolară parteneriatul: comunitate şcolară

- bibliotecă publică:- bibliotecă publică:

• Cenaclul “Dialogul generaţiilor”;

• Cenaclul “Conştiinţa Naţională”;

• Zilele Limbii Române;

• Săptămîna lecturii şi cărţii pentru copii;

• Simpozionul “Scriitorii ne cheamă”

Page 7: Biblioteca liceului – centrul parteneriatului educaţional

VĂ MULŢUMESCPENTRU ATENŢIE