Biblijski kviz

Click here to load reader

 • date post

  20-Jul-2015
 • Category

  Education

 • view

  427
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Biblijski kviz

Slide 1

Neka bude s v j e t l oBiblijski kviz

Pripremio: Vlado KaragiU poetku bijae...A) svijetB) svjetloC) neboD) rijeEvanelje po IvanuPROSLOVU poetku bijae Rijei Rije bijae u Bogai Rije bijae Bog.

U poetku stvori Bog...A) nebo i zemljuB) Adama i EvuC) vode i kopnoD) Mjesec i zvijezde

Kog je dana Bog stvorio ovjeka?A) treeg danaB) petog danaC) estog danaD) sedmog dana

Prvi ljudi zvali su seA) Adam i EnaB) Adam i EmaC) Adam i EsteraD) Adam i Eva

Adam i Eva poinili su prvi grijeh kojeg zovemoA) Istinski grijehB) Istoni grijehC) Zabludni grijehD) Zapadni grijeh

Kako je Bog kaznio Adama i Evu?A) Poslao je veliki potopB) Istjerao ih je iz Edenskog vrtaC) Pretvorio ih je u stup soliD) Poslao je na njih gorui grm

Zato ga Jahve, Bog, istjera iz vrta edenskoga da obrauje zemlju iz koje je i uzet.

Kako su se zvali sinovi Adama i Eve?A) Abraham i IzakB) aul i DavidC) Jakov i EzavD) Kain i Abel

Kakvu je grozotu uinio Kain nad svojim bratom Abelom?

A) pretukao ga jeB) oteo mu je stadoC) otrovao mu izvorD) ubio ga jeKako se zvao Adamov potomak koji je hodio s Bogom i Bog ga k sebi uznio?A) NoaB) HenokC) JafetD) Jakov

Zato je Bog poslao na Zemlju veliki potop?A) zbog ljudske pokvarenostiB) zbog Sodome i GomoreC) zbog sedam sunih godinaD) jer ga je Noa molio da to uini

Kako je Bog kaznio ljude zbog gradnje Kule babilonske?A) poslao je vulkanB) pobrkao im je jezikeC) posvadio im je eneD) unitio ih ognjem

Velik u narod od tebe uiniti, ree BogA) MojsijuB) AbrahamuC) auluD) Davidu

Kako se zvao Noin brod kojim je spasio ljudski rod i sve ivotinje?A) korabljaB) karavelaC) krstaricaD) katamaran

Koje ptice je Noa poslao da mu pronau kopno nakon velikog potopa?A) galeba i golubicuB) goluba i golubicuC) gavrana i golubicuD) jastreba i golubicu

Kako je Bog unitio dva najporonija grada u povijesti - Sodomu i Gomoru?A) sumpornim ognjemB) velikim potresomC) erupcijom vulkanaD) kugom i kolerom

to se dogodilo Lotovoj eni u bijegu iz Sodome jer nije posluala upozorenje anela?

A) pretvorila se u kamenB) pretvorila se u ledC) pretvorila se u stup soliD) pretvorila se u pepeoKojom velikom kunjom je Bog iskuao Abrahama?A) rtvom 40 mukaraca iz svog plemenaB) rtvom itavog stadaC) rtvom voljenog sina IzakaD) rtvom najstarijeg sina Jimaela

Abraham je bio rijeen rtvovati Izaka, ali aneo ga izbavi od te kunje.

Kako se zvala lijepa Izakova ena koja mu je rodila sinove blizance Jakova i Ezava?

A) RebekaB) SaraC) RahelaD) HagaraZato je slijepi Izak blagoslovio Jakova umjesto Ezava?A) Rebeka i Jakov su se posluili lukavstvomB) Ezav je vie mario za lov nego za oevu ljubavC) aneo mu je naredio u snu da tako uiniD) vie je volio Jakova nego Ezava

Kako je Jakov postao Izrael?A) jer se hrvao s lavomB) jer se hrvao s BogomC) jer se hrvao s DavidomD) jer se hrvao s Golijatom

Vie se nee zvati Jakov, nego Izrael, jer si se hrabro borio i s Bogom i s ljudima i nadvladao si.

Kojeg Jakovljevog sina su braa prodala?A) imunaB) LevijaC) BenjaminaD) Josipa

to je Josip postao u Egiptu?A) vrhovni sveenikB) upravitelj faraonova dvora i sve zemlje egipatskeC) veliki vojskovoaD) oenio je faraonovu ker

Kako je Josip spasio svoj narod oca i brauu godinama silne gladi?A) Smjestio ih je u najbolju egipatsku zemljuB) Dao im je pola faraonove itniceC) Kriom im je slao karavane sa itomD) Dao im je zlata da kupe ito

to je Jakov posljednje poelio?A) da jo jednom vidi sina JosipaB) da blagoslovi unukeC) da mu se sinovi pomireD) da ga sahrane kraj njegovih otaca

Kog djeaka je iz rijeke Nil spasila faraonova ki?A) MojsijaB) JosipaC) imunaD) Jakova

to je Bog traio od Mojsija kad mu se objavio kroz gorui grm?A) Da izbavi narod iz progonstva.B) Da mu prinese rtvu paljenicu.C) Da mu rtvuje sina jedinca.D) Da mu podigne veliki hram.

Kad ga je upitao kako mu je ime, Bog mu odgovori...A) Ja sam koji jesam.B) Ja sam koji kraljuje.C) Ja sam koji sve vidi i sve zna.D) Ja sam koji blagosilja.

Kako je Mojsije razdvojio Crveno more i spasio narod od Egipana?A) uz pomo molitve na aramejskomB) uz pomo Bojeg tapaC) zazvao je Abrahama, Izaka i JakovaD) pomogao mu je aneo Gabriel

Na kom brdu je Mojsije primio kamene ploe Saveza ispisane prstom Bojim?A) Na Maslinskoj goriB) Na brdu SinajC) Na brdu AraratD) Na brdu Kaanan

Tko su djeca na slici?

Tko su mukarci na slici?

Koja je najea reenica u Bibliji?A) Ne boj se.B) Prah si bio, u prah e se vratiti.C) Ne ubij.D) I zaista, kaem vam

Kako se zovu Arkaneli na slici?

Tko su osobe na ovoj Leonardovoj slici?

Kojim se rijeima aneo Gabrijel obratio Mariji prilikom Blagovijesti?A) Zdravo Marijo milosti puna.B) Zdravo djevo kraljice HrvataC) Zdravo tebi, keri JoakimovaD) Zdravo da si, keri Anina.

Tko je pjevao pjesmu Slava Bogu na visini i na zemlji mir ljudima dobre volje, kad se Isus rodio?A) 3 kraljaB) pastiriC) Josip i MarijaD) aneli

Tko je mukarac na slici?A) AbrahamB) IzakC) JakovD) Josip

Tko su osobe na slici prozvanoj Bijeg u Egipat?

Koji zanat je Isus izuio sa svetim Josipom?A) stolarskiB) kovakiC) kolarskiD) pekarski

Tko je krstio Isusa?A) sveti JosipB) sveti PetarC) Juda IkariotskiD) Ivan Krstitelj

Kako se zove ova Biblijska scena?A) Govor na zdencuB) Govor u Kani GalilejskojC) Govor u pustinjiD) Govor na gori

Kome je Isus prvom priznao da je Mesija?A) svojim uenicimaB) Samarijanki kraj zdencaC) Mariji MagdaleniD) Lazarovim sestrama

Koji dogaaj prikazuje ova slika?

Koga je Isus obranio rijeima: Tko je od vas bez grijeha neka prvi na nju baci kamen?

A) preljubnicuB) kradljivicuC) ubojicuD) prosjakinjuU kom gradu je Isus spasio ker uglednog idova Jaira i rekao joj: Hrabro keri, vjera te tvoja spasila.?A) U JeruzalemuB) U KafarnaumuC) U BetanijiD) U Bisaru

Kako su se zvale Lazarove sestre kojima je Isus bio jako drag?A) Marija i MirtaB) Marta i MarijaC) Miriam i MartaD) Mirta i Marta

Koji dogaaj je prikazan na slici?

Kako se zvao veliki idovski sveenik koji je ispitivao Isusa?A) NikodemB) KajfaC) Poncije PilatD) Herod

to je Poncije Pilat doviknuo svjetini pokazujui Isusa?

A) Evo kralja!B) Evo ovjeka!C) Evo zloinca!D) Evo nesretnika!Kako se zove ova biblijska scena?A) suenjeB) bievanjeC) Posljednji sudD) Isus pada prvi put pod kriem

Tko je pomogao Isusa skinuti s kria?A) Josip iz ArimatejeB) Apostol PetarC) Apostol IvanD) sveti Josip

Kog dana je Isus uskrsnuo?A) treeg danaB) petog danaC) sedmog danaD) etrdeseti dan

Tek kad je prelomio kruh, prepoznali su ga Kako se zove ova biblijska slika?

A) Putovanje u NazaretB) Putovanje u BetlehemC) Putovanje u EmausD) Putovanje u EgipatSvako dijete ima svog

A) apostolaB) sveenikaC) biskupaD) anela uvaraKoji se plodovi raaju iz 7 darova Duha Svetoga?DAROVI DUHA SVETOGA SU: mudrost, razum, savjet, jakost, znanje, pobonost, strah Boji

12 plodova Duha Svetogaljubav, radost, mir, strpljivost, velikodunost, uslunost, dobrota, krotkost, vjernost, blagost, suzdrljivost i istoa

Od ega se sastoji svaki ovjek?A) od glave, tijela i udovaB) od tijela, srca i umaC) od besmrtne due i raspadljivog tijelaD) od tkiva, kostiju, miia i tetiva

Tko se jedini rodio bez istonog grijeha?A) IsusB) JosipC) MarijaD) Ivan Krstitelj

Kako su se zvali roditelji blaene djevice Marije?A) Joakim i AnaB) imun i MartaC) Jakov i RahelaF) Filip i Sara

Koji apostol jedini nije umro muenikom smru?A) AndrijaB) FilipC) IvanD) Bartol

Koje je Isusovo najvee udo?A) oivljavanje mrtvihB) pretvaranje vode u vinoC) kad je utiao olujuD) vlastito uskrsnue

to nas ui Isusovo uskrsnue?Isusovo uskrsnue ui nas da je Isus pravi Bog i da emo i mi jednom uskrsnuti od mrtvih.

Hvala na sudjelovanju.