Bestaffing in zorginstellingen

34
Jean-Paul Van Baelen November 2012 Symposium VBVK

Transcript of Bestaffing in zorginstellingen

Page 1: Bestaffing in zorginstellingen

Jean-Paul Van Baelen November 2012

Symposium VBVK

Page 2: Bestaffing in zorginstellingen

Evidentie van bestaffing.

Aandachtspunten voor leidinggevenden.

Praktische elementen voor een operationeel leidinggevende.

Page 3: Bestaffing in zorginstellingen

voor patiëntenveiligheid

Hypothese: variabiliteit van bestaffing tussen verpleegeenheden en op verpleegeenheden kan leiden tot onveilige zorg.

Er is relatie tussen verpleegkundige bestaffing enerzijds en mortaliteit en

voorkomen van complicaties anderzijds (2007, 96 Noord Amerikaanse studies)

voor kwaliteitszorg In samenspraak met het werkveld en onderwijs competenties afstemmen en

beroepsprofielen uitschrijven Tekort aan kennis stimuleert “basis”-zorgproblemen.

voor de moraal en intrinsieke motivatie

naar aanleiding van wetgeving, normering van zorgprogramma’s

Page 4: Bestaffing in zorginstellingen

voor de aantrek van toekomstige zorgmedewerkers en de zorg voor onszelf

voor onze patiënten: nood aan verpleegkundige zorgafstemming, zowel in aantal als in kwalificatie.

voor goede werkomstandigheden

Page 5: Bestaffing in zorginstellingen

dat een optimale bestaffing en kwalificatiegraad bepalend zijn voor goede zorg. Dit vraagt aandacht op vlak van ◦ Afstemming met het onderwijs (kwalificatie en

competenties)

◦ Eigen verantwoordelijkheid en kennis van “bestaffen” bij de operationeel leidinggevende (lees onwetendheid?)

◦ Omgevingsfactoren: schaarste?

◦ Beleidsbeslissingen: voor wat gebruikt men de finaciering?

Page 6: Bestaffing in zorginstellingen

Er een financieel ◦ tekort is

◦ dat financiële middelen (on)bewust anders worden ingezet

◦ dat er een inefficiënt bestaat in werken (uurroostering, taakverdeling, middelenbeheer…)

aantrekkelijkheid van instellingen belangrijk is

er een achterhaalde wetgeving bestaat sinds 1960, behalve dan dat er terloops dan toch bestaffingsaanpassingen zijn

gebeurd.

Page 7: Bestaffing in zorginstellingen

Normering: ◦ van de instelling,

◦ van de Vlaamse Overheid,

◦ van de Federale Overheid,

Basisfinanciering

Activiteiten en complexiteit (patiëntenklassificatie)

Groep (kwalificatie en functiedifferentiatie) van zorgmedewerkers

Page 8: Bestaffing in zorginstellingen

Bijvoorbeeld dienst D of C van 30 bedden ◦ 13 FTE (12+1)

◦ 0.5 FTE administratie

◦ 1 FTE ME, wel of niet op de verpleegeenheid?

◦ 0.75 FTE logistiek

◦ Minimale bezetting 70 %-90 %

Bijvoorbeeld spoedgevallen: afhankelijk van MUG, 100, erkenning functie spoedgevallen (6)

INZO: minimum 2 FTE per bed; per 3 bedden 1 extra per shift.

WCZ: eigen wettelijke normering en Katz.

Page 9: Bestaffing in zorginstellingen

Dienst Normen per bed ◦ C,D 13 30 70% - 90% ◦ E 14 30 ◦ M 14,8 24 60% - 80% ◦ G 12,8 24 90% ◦ G para 1.33 24 ◦ I 2 per bed ◦ Spoed 6 erkende functie spoed ◦ Middenkader 1 150 bedden

Bron:BS 20/11/1992 17/08/1992

!Exclusief: mobiele equipe, logistiek, administratie voor bepaalde diensten.

Page 10: Bestaffing in zorginstellingen

C en D 1punt

M 1.46 punten (inclusief verloskwartier) ◦ < 1000 bevallingen is +15 punten

G 1.36 punten

◦ 1 punt = 24.556,62 Euro

Page 11: Bestaffing in zorginstellingen

24 operationele bedden materniteit

16 verantwoorde bedden

16*1.46 +15=38,36* 24.556,62 = 941991.94 Euro

63000 Euro per vroedkundige= budget van 14.95 FTE

◦ Niet alleen Vlaamse normen (M=14 FTE voor 24 bedden)

zijn dus belangrijk maar ook het toegekende budget (Federaal)!

Page 12: Bestaffing in zorginstellingen

Aantal dagen per jaar: 365 - weekenddagen: -104 - vakantiedagen: Wettelijk: -20 Per CAO: -4 functie/anc. -3 AV -1 - feestdagen: Wettelijk: -10 bijkomend: -7 WERKDAGEN 216 - Ziekte/omstandigheids verlof -7 - opleiding -5 TOTAAL 204 *7.6= In uren 1550 uren

Page 13: Bestaffing in zorginstellingen

-Vroege dienst:

4 FTE verpleegkundigen

1 FTE HFDVPK

-Late dienst:

2 FTE verpleegkundigen

0,5 FTE ondersteuning

-Nachtdienst

1 FTE (9 uren per nacht).

Page 14: Bestaffing in zorginstellingen

◦ 365-104-15-24-2-2 = 218 werkende dagen.

◦ 218 * 7,6 = 1656.8 uren per FTE

Page 15: Bestaffing in zorginstellingen

Weekdagen en weekend dagen

66,2 uren * 365 dagen = 24163 uren

24163 uren / 1656,8 uren = 14,58 FTE

Men dient dus op deze dienst met de uitgezette bestaffing 14,58 FTE te bestaffen.

Zie het verschil tussen dit soort berekening en de berekening op vlak van financiering!

Page 16: Bestaffing in zorginstellingen

Overschatting/onderschatting?

Variatie van arbeidstijden per personeelslid

Beter via aantal gepresteerde ligdagen: aantal ligdagen gedeeld door 0.8 maal 365= aantal benodigde bedden en dan FTE berekening.

Complexiteit van zorg en competentie?

Werkorganisatie efficiënt?

Kwaliteit van zorg?

Page 17: Bestaffing in zorginstellingen

Budget Financiële middelen (Verpleegdagprijs)

Nationaal budget (meer dan 7.5 miljard Euro)

Deel B2 (klinische diensten): 55% ◦ vast (normen) ◦ variabel (in functie van MZG, nomenclatuur) ◦ In functie van verantwoorde bedden (op basis van DRG)

Deel B4 (10%) ◦ Bijkomende normen voor specifieke functies: mobiele

equipe, transport, secretariaat en logistiek, spelbegeleiding

Deel B9 (sinds 2006) ◦ Uitvoering van CAO 26/4/2005: ME

Page 18: Bestaffing in zorginstellingen

1. Bijkomende CAO’s 1. 1991: 1 bijkomend FTE/ 30 bedden 2. 1992: 0,5 FTE/ 30 bezette bedden C,D en N voor adm. &

log. Hulp

2. Mobiele equipe: C-, D-, E-, H*- en Sp-bedden 1 FTE/ 30 bedden (€ 33466/ FTE)

3. personeel voor intern transport van gehospitaliseerde patiënten in openbare ziekenhuizen

◦ Praktijk : bedrag 30 juni 2002 ◦ Principe: ¾ FTE * bedden/30 * bezettingsgraad * € 24.789,35

4. E: Spelbegeleiding (0,5 (<30b) of 1 FTE (>30b)) en psychosociale begeleiding (0,5 (<30b) of 1 FTE (>30b))

Page 19: Bestaffing in zorginstellingen

Personeelsbudget ziekenhuis Top-down & Bottom-up

staffingsberekeningen Bottom-up ◦ Via staffingsschema’s of principes van top-down?

Top-down ◦ Op basis van normen ◦ Op basis van historische gegevens ◦ Op basis van patiëntenclassificatiesystemen (San

Joaquin; TISS…)

Page 20: Bestaffing in zorginstellingen

Normen, ook financieel

Patiëntenclassificatiesystemen ◦ Meting van de intensiteit van de zorg

◦ Hele waaier van systemen beschikbaar: San Joaquin, TISS,….

◦ + Andere criteria

Page 21: Bestaffing in zorginstellingen

Operationele

Verantwoorde

Erkende bedden

Wat als er meer operationele bedden zijn dan verantwoorde?

Wat als er meer verantwoorde bedden zijn dan operationeel?

Page 22: Bestaffing in zorginstellingen

Er is geen tekort aan zorgverstrekkers maar een tekort aan instellingen waarin zorgverstrekkers willen werken! (Denise English, 1991)

Page 23: Bestaffing in zorginstellingen

Actiegericht ( beleidsevaluerend, MBWA, projectmanagement,

communicatie…)

Klant/patiëntgericht (kwaliteitaspecten, ondersteunend en

communicatief, VTO, zorgorganisatie, toetsing tevredenheid…)

Werkkenmerken (Ondersteuning, Autonomie en werklast)

Door mensen (HR-aspecten, waardegevoel…)

Gemeenschappelijke waarden (visie en leiderschap…)

Eenvoudige structuur (Stabiele strructuur en niet teveel

niveau’s…)

Vrijheid in gebondenheid (autonomie en waarden die ons

hecht…)

Page 24: Bestaffing in zorginstellingen

Benchmarking van personeel wil de bestaffing van de verschillende ziekenhuisfuncties vergelijken tussen ziekenhuizen gerelateerd aan grootte en activiteit (verantwoord en operationeel) met als doel een optimale inzet van personeel in functie van activiteit en met het oog op een hoogkwalitatieve dienstverlening.

Page 25: Bestaffing in zorginstellingen
Page 26: Bestaffing in zorginstellingen
Page 27: Bestaffing in zorginstellingen
Page 28: Bestaffing in zorginstellingen
Page 29: Bestaffing in zorginstellingen
Page 30: Bestaffing in zorginstellingen
Page 31: Bestaffing in zorginstellingen
Page 32: Bestaffing in zorginstellingen
Page 33: Bestaffing in zorginstellingen

Beveiligde website

Gebruiksvriendelijk

Eenduidige definiëring van de drivers en indicatoren

Geautomatiseerd en real - time

Performantieverhogend

Valide

Page 34: Bestaffing in zorginstellingen

Weet wat de erkenning - en de financiële normen zijn van de kenletters

Ziekenhuiswetgeving

Budget financiële middelen

Bereken i.f.v. shiftverdeling

Zorgzwaarte

Kwalificatieniveau

Beleidsplanning

Benchmark