Beroep en geluk in Nederland - ... luistert en je dagelijks bewust bent van de dingen die je...

download Beroep en geluk in Nederland - ... luistert en je dagelijks bewust bent van de dingen die je gelukkig

If you can't read please download the document

 • date post

  08-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Beroep en geluk in Nederland - ... luistert en je dagelijks bewust bent van de dingen die je...

 • Masterscriptie: Beroep en geluk in Nederland

  1

  Wat voor mensen zijn

  gelukkig in welke

  beroepsgroepen?

  Beroep en

  geluk in

  Nederland

  ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM

  Faculteit der Sociale Wetenschappen

  Sociologie: Master Arbeid, Organisatie en Management

  Naam: Susanne Kennis

  Studentnummer: 363565

  Scriptiebegeleiders: Prof. Dr. Ruut Veenhoven

  Prof. Dr. Kea Tijdens

  Datum: 20 januari 2014

 • Masterscriptie: Beroep en geluk in Nederland

  1

  VOORWOORD

  Toen ik twee en een half jaar geleden de belangrijke keuze voor mijzelf maakte om naast mijn

  werk te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit heb ik mij nooit bedacht hoezeer het mijn

  leven zou beïnvloeden. Ik wilde mijzelf blijven uitdagen en verder ontwikkelen en dat is zeker

  gelukt. Nu ik terugblik op de afgelopen twee jaar vraag ik mij af in hoeverre de keuze voor de

  studie Sociologie met als Master Arbeid, Organisatie en Management heeft bijgedragen aan

  mijn geluk? Ik heb geleerd om op een andere manier naar de samenleving en sociaal

  organisatorische vraagstukken te kijken. Het was een mooie en leerzame periode, maar ook

  een zware tijd waarbij ik tot het uiterste ben gegaan om goede resultaten te behalen. Al met al

  heeft deze studie mijn leven verrijkt en ben ik de mooie dingen nog meer gaan waarderen. Ik

  ben ervan overtuigd dat geluk dichterbij komt als je bij het maken van keuzes goed naar jezelf

  luistert en je dagelijks bewust bent van de dingen die je gelukkig maken.

  In mijn masterscriptie Beroep en geluk in Nederland vraag ik mij af wat voor typen

  mensen gelukkig zijn in welke beroepsgroepen. In het leven moet men belangrijke keuzes

  maken en uit ervaring weet ik dat dit niet altijd gemakkelijk is. Bij de keuze voor mijn eerste

  en tweede studie wist ik van tevoren niet precies wat er allemaal op mijn pad zou komen.

  Hetzelfde heb ik ervaren toen ik, na afronding van mijn eerste studie, op mijn 23 e ben gaan

  werken. Met mijn onderzoek geef ik inzicht in welke beroepsgroepen verschillende typen

  mensen zich gelukkig dan wel ongelukkig voelen. Ik hoop dat mensen, zoals jij en ik, met

  deze informatie een bewustere en passendere beroepskeuze kunnen maken en dat adviseurs

  gerichtere beroepskeuzeadviezen kunnen uitbrengen. Ik heb ernaar gestreefd om het

  onderzoek praktijkgericht en bruikbaar te maken.

  Ik wil dit voorwoord gebruiken om de mensen te bedanken, die mij tijdens mijn

  studieperiode en bij het schrijven van deze scriptie hebben geholpen. Allereerst mijn

  scriptiebegeleiders prof. Dr. Ruut Veenhoven en prof Dr. Kea Tijdens voor hun begeleiding

  en waardevolle feedback. Mijn vriend voor zijn steun en geduld en drie studievriendinnen

  voor de gezellige momenten en steun aan elkaar. Daarnaast wil ik mijn familie en vrienden

  bedanken voor hun begrip en aanmoediging tijdens mijn studieperiode. Ik ben trots op het

  mooie eindresultaat.

  Susanne Kennis

  Rotterdam, januari 2014

 • Masterscriptie: Beroep en geluk in Nederland

  2

  INHOUDSOPGAVE

  VOORWOORD ........................................................................................................................ 1

  INHOUDSOPGAVE ................................................................................................................ 2

  ARTIKEL ................................................................................................................................. 4

  INLEIDING ............................................................................................................................ 23

  1.1 Aanleiding en relevantie ............................................................................................ 24

  1.2 Onderzoeksvragen ..................................................................................................... 25

  1.3 Leeswijzer .................................................................................................................. 25

  2. THEORIE ........................................................................................................................ 25

  2.1 Het begrip geluk ........................................................................................................ 26

  2.2 Kwaliteiten van leven ................................................................................................ 26

  2.3 Componenten van geluk ............................................................................................ 28

  2.4 Meten van geluk ........................................................................................................ 29

  2.5 Determinanten van geluk ........................................................................................... 29

  2.6 Consequenties van geluk ........................................................................................... 31

  2.7 Beroep ........................................................................................................................ 31

  2.8 Eerder onderzoek naar geluk en werk ....................................................................... 32

  2.9 Eerder onderzoek naar geluk en beroep in Nederland ............................................... 33

  2.10 Conceptueel model en hypothesen ............................................................................ 33

  3. DATA EN METHODOLOGIE ..................................................................................... 34

  3.1 Loonwijzeronderzoek ................................................................................................ 34

  3.2 Selectie van de data ................................................................................................... 35

  3.3 Analyse ...................................................................................................................... 35

  3.4 Variabelen en metingen ............................................................................................. 36

  3.4.1 Afhankelijke variabele: geluk ............................................................................ 36

 • Masterscriptie: Beroep en geluk in Nederland

  3

  3.4.2 Onafhankelijke variabele: beroepsgroep ............................................................ 38

  3.4.3 Specificatie variabele: type mens ....................................................................... 39

  3.5 Kwaliteitscriteria ....................................................................................................... 43

  3.5.1 Validiteit en betrouwbaarheid ............................................................................ 44

  3.5.2 Vooronderstellingen bij variantieanalyse ........................................................... 44

  4. RESULTATEN ............................................................................................................... 45

  4.1 Hypothese 1: er zijn verschillen in geluk tussen beroepsgroepen ............................. 45

  4.2 Hypothese 2: de gemiddelde mate van geluk per beroepsgroep verschilt tussen typen

  mensen ....................................................................................................................... 54

  4.2.1 Invloed van leeftijd op geluk .............................................................................. 55

  4.2.2 Invloed van geslacht op geluk ............................................................................ 64

  4.2.3 Invloed van opleiding op geluk .......................................................................... 70

  4.2.4 Invloed van burgerlijke staat op geluk ............................................................... 78

  4.2.5 Invloed van ouderschap op geluk ....................................................................... 85

  4.2.6 Invloed van typen mensen op geluk ................................................................... 91

  4.3 Hypothese 3: er zijn verschillen in de zekerheid van geluk per beroepsgroep tussen

  typen mensen ........................................................................................................... 114

  5. CONCLUSIE ................................................................................................................. 115

  6. DISCUSSIE ................................................................................................................... 122

  LITERATUURLIJST .......................................................................................................... 125

  BIJLAGEN ........................................................................................................................... 128

 • Masterscriptie: Beroep en geluk in Nederland

  4

  ARTIKEL

  Gedetailleerd inzicht in de mate van geluk tussen beroepsgroepen en typen mensen in

  Nederland 1 .

  Abstract

  Empirisch onderzoek naar geluk is sinds de tweede helft van de 20e eeuw flink toegenomen.

  Nederland behoort tot één van de gelukkigste landen ter wereld. Het geluk in Nederland is

  hoog omdat de keuzevrijheid groot is. Erfelijkheid, levensomstandigheden en levenskeuzen

  zijn belangrijke f