Bencze Ildiko - A Metonimia Pragmatikaja_2

of 24

 • date post

  31-Oct-2015
 • Category

  Documents

 • view

  29
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Bencze Ildiko - A Metonimia Pragmatikaja_2

MAGYAR NYELVJRSOK

KIADJAXLVII, 11DEBRECEN

A DEBRECENI EGYETEM

2009.

MAGYAR NYELVTUDOMNYI TANSZKE

A metonmia a kognitv pragmatikaelmletek tkrben

Jelen tanulmny a metonmia jelensgt vizsglja klns hangslyt fektetve annak pragmatikai aspektusaira. A metonmia fogalmnak jrartelmezse legelszr Lakoff s Johnson 1980-as munkjban trtnt meg, ami nagy hatssal volt a ksbbi kognitv metonmiaelmletekre is. A kognitv pragmatikaelmletek kzl elszr a SperberWilson-fle relevanciaelmlet keretein bell ksreltk meg jragondolni a jelensget, mgpedig a lakoffi megkzelts kritikjbl kiindulva. Az 1. pontban tallhat bevezetst kveten ezrt a 2. pont a holisztikus kognitv nyelvszeten belli metonmia-felfogsokat ismerteti. Ezt kveti a 3. pontban a relevanciaelmlet lnyegi sszefoglalsa s a lakoffi metonmiaelmlet kritikja. Ugyancsak itt kerl bemutatsra a metonmia explikatraknt val rtelmezse, ami alapul szolgl a jelensget gazdasgossgi eljrsknt trtn megkzelts szmra ezt a 4. pont fejti ki bvebben. Mindezekbl kiindulva az 5. pont a metonimikus kifejezsek produkcijnak s megrtsnek egy jszer pragmatikai megkzeltst ksrli meg flvzolni: a metonmia mint viselkedsi jtk bemutatst. A htkznapi nyelvi, a nyelvtrtneti, nyelvjrsi adatok elemzst, valamint a pszicholingvisztikai ksrletek eredmnyeit is felhasznlva a tanulmny f kvetkeztetse, hogy a metonmia pragmatikai aspektusai rendkvl szertegazak, ami viszont jl megragadhat a metonimikus jtk modellje segtsgvel. A metonmiahasznlat motivcija ugyanis nemcsak a gazdasgossgra val trekvs lehet, hanem egyb implicit rzsek, attitdk kifejezse is, ami ltal a beszl nagyobb kognitv hatst rhet el a hallgat(sg)ban. A konvencionalizltsg mrtke, a szituci megfelel ismerete, valamint a viselkedsi jtk bonyolultsga gy egyttesen szerepet jtszanak a metonmia rtelmezsben. 1. A metafora, metonmia, szinekdoch, szinesztzia stb. fogalmak sokak szmra mg mindig az olyan, a hagyomnyos stilisztika vizsglati trgyhoz tartoz szkpeket jellik, amelyek elssorban a mindennapi beszdtl eltr klti, illetve retorikai nyelv dsztelemeiknt fordulnak el. Mr az korban gy vltk, hogy pldul a metaforikus nyelvhasznlatnak sokkal tmrebb, sokkal nagyobb kifejezereje van, mint a htkznapi beszdnek, s gy az antik rtorok, azrt, hogy a nyilvnos beszdet minl hatkonyabb, meggyzbb tegyk, tanulmnyozni kezdtk azokat a nyelvi jelensgeket, amelyek valamilyen szempontbl mskpp mkdnek, mint a mindennapi beszd megszokott fordulatai. gy figyeltek fel tbbek kztt azokra a nvtviteleknek nevezett nyelvi jelensgekre is, mint amilyen pldul a metafora, a metonmia vagy a szinekdoch, s mivel ezeket elssorban az elegns s hatkony stlus elsajttsa rdekben tanulmnyoztk s hasznltk, az emltett jelensgeket hossz ideig a nyelvszet sem a kznapi beszd termszetes tartozkaiknt trgyalta.

Ennek a szemlletnek a msik oka a korbbi nyelvszeti paradigmk jellegvel magyarzhat. A 20. szzad egyik legismertebb s legelterjedtebb nyelvszeti irnyzata, a generatv grammatika sokig kizrlag szintaktikai elmlet volt, s gy (az azt megelz formlis, strukturlis nyelvszeti irnyzatokhoz hasonlan) figyelmen kvl hagyta a nyelv pragmatikai aspektusait, a szemantikt pedig formlis (logikai) mdszerekkel igyekezett lerni. Mindez annak ellenre mondhat el, hogy tulajdonkppen a generatv nyelvszet clkitzse is az volt, hogy a nyelvet az elme mkdsvel sszefggsben vizsglja. A trpusok ezrt tovbbra is olyan jelensgekknt voltak szmon tartva, amelyek nem jellemzik a normlis beszdet, hiszen a szigor transzformcis grammatika szablyaival sok olyan kifejezst nem tudtak megmagyarzni, amelyek pedig termszetesek voltak a nyelvhasznlk szmra. A nyelvszeten bell gy egyre ersebben jelentkezett az igny egy jabb paradigmavltsra, s gy jelent meg az 1970-es vek vgn a kognitv nyelvszetnek nevezett irnyzat olyan kutatk munki rvn, akik elssorban a nyelv s a gondolkods, tgabban a nyelv s az elmemkds kapcsolatt vizsgltk, s mr nemcsak a nyelv bels, autonm szerkezeti sajtossgait tartottk szem eltt. A 70-es vek kzepn az Eleanor Rosch ltal kidolgozott pszicholgiai prototpuselmletet az amerikai holisztikus kognitv nyelvszeten bell George Lakoff s Mark Johnson kezdte alkalmazni. Ez az elmlet a legkzenfekvbben a szjelentssel kapcsolatos jelensgek magyarzatban volt hasznosthat, a kognitv nyelvszet ezrt is foglalkozik elssorban a szemantika problmjval, amely a generatv elmletben kezelhetetlennek bizonyult, ennek tanulmnyozsban azonban szemben ll a klasszikus megkzeltsekkel, amelyek a szjelentsek pontos elemezhetsgbl s krlhatroltsgbl indultak ki. Ezek alapjn az egyik lnyeges felismers az volt, hogy a jelents nem vlaszthat kln sem a morfolgitl, sem a szintaxistl, de mg a pragmatiktl sem. Ez a megkzelts ellenkezett azzal a chomskynus nzettel, amely a szintaxist tekintette a nyelvszet igazi trgynak, s a nyelv bels szerkezett a szemantiktl s pragmatiktl fggetlenl prblta lerni s megmagyarzni.

A kognitivistknak egy msik fontos szrevtele, hogy a vilgrl kialaktott nzeteink bizonyos kognitv struktrkba, vagy Lakoff (1987) megnevezsvel lve: idealizlt kognitv modellekbe szervezdnek, s ezek segtsgvel nemcsak kategorizlni tudjuk a klnbz dolgokat, jelensgeket, esemnyeket, hanem az ezek kzti kapcsolatokat is rtelmezni tudjuk. Ez a fogalmi kategorizci pedig kihat a nyelvi kategorizcira is, gy az amerikai kognitv nyelvszet kpviseli elssorban arra kerestk a vlaszt, hogy a nyelvi jelensgek vizsglata sorn milyen ltalnos kvetkeztetseket lehet levonni a kognitv struktrk (avagy az elme) mkdsnek megmagyarzsra. Innen nzve mr elssorban az a krds vlik elsdlegess, hogy hol hzhat meg a hatr a hagyomnyos rtelemben vett nyelvi tuds s a vilgrl alkotott enciklopdikus tuds kztt, egyltaln szksges-e a kettt sztvlasztani egymstl.A krdsre magn a kognitv nyelvszeten bell is eltr vlaszok vannak. Az n. modularista s holisztikus kognitv nyelvszeti felfogs aszerint differencildik egymstl, hogy a kpviseli mit vallanak a nyelv, valamint a megismers egyb tnyezinek elvlaszthatsgrl. Mg a generatv irnyzathoz kzelebb ll modularistk Jerry Fodor nyomn azt mondjk, hogy a nyelv mint specifikusan emberi kpessg funkcionlisan elklnl a tbbi mentlis jelensgtl, s gy kln modulknt jellemezhet, addig a holistk szerint a nyelvi kpessgek nem vlaszthatk el az emberi megismers egyb tnyezitl. Ez a problma azrt is fontos, mert olyan nyelvszeti terleteket is rint, amelyek klnllsga a szakirodalomban mig vitatott krdsnek szmt. A szemantika s pragmatika elklntsnek f indtka ugyanis abban az ltalnos felismersben rejlik, miszerint a mondatok rtelme egy adott beszdszituciban, vagyis kommunikcis helyzetben olyan jelentstbblettel gazdagodhat, amely nem jelenik meg akkor, hogyha csupn nmagukban talljuk azokat. A szvegkrnyezetbl kiszaktott, a kontextustl s beszlktl elvonatkoztatott nyelvi egysgek ltal hordozott jelents szablyossgainak feltrsval s lersval, annak logikai termszetvel hagyomnyosan a szemantika foglalkozik. A mindennapi nyelvhasznlatban azonban a kijelentsek mindig egy adott szituciban kt vagy tbb beszdpartner kztt hangzanak el, amibl szksgszeren addik, hogy csak akkor lesz sikeres a kommunikci, hogyha ismerjk a szitucit s a szvegkrnyezetet, valamint figyelembe vesszk a beszl szndkait s a hallgat kompetencijt. A jelentsnek teht olyan komponensei is vannak, amelyek kvl esnek a szemantika vizsgldsi krn: ezek feltrsval s lersval a pragmatika foglalkozik.

Ez a szigor elklnts azonban nem mindig ltezett. Ahogyan ReboulMoeschler (2000) is rmutatott, a legels pragmatikaelmletek, jelesl Austin, Searle s Grice munki a pragmatikt mg olyan nyelvi komponensknt kezelik, amely a szemantikt hivatott kiegszteni. Ezzel szemben a SperberWilson (1995) ltal kidolgozott relevanciaelmlet a pragmatikt elvlasztotta a ler nyelvszet egyb terleteitl (fonolgia, szintaxis, szemantika), s kln tudomnygknt jellte meg. A kognitv folyamatok hangslyozsa sorn gy az addigi nyelvi pragmatikbl nem-nyelvi, univerzlis pragmatikaelmlet szletett, amely a fodori modularits krdst is flvetette: ltezik-e a nyelvi komponensektl elklnthet pragmatikai modul?

A kognitv relevanciaelmlet a kognitv nyelvszeti felfogsokon bell kzelebb ll a modularista, mint a holisztikus irnyzathoz. A relevanciaelmlet eredetileg egy ktlpcss nyelvi feldolgozst felttelezett, amelyben az elst a dekdolsi szint, a msodikat pedig az inferencilis szint kpviselte: ez a kettssg teht a nyelvi rendszer s a nem-nyelvi pragmatikai kpessg modulris elklntsben volt megragadhat. Sperber s Wilson (2003) azonban nmileg trtelmezte ezt a korbbi elkpzelst: mostani elmletk szerint inkbb egy interaktv folyamattal van dolgunk, amely azt jelenten, hogy egy megnyilatkozs kibontakozsakor minden rtelmezsi szint aktv, s ezek egymst klcsnsen befolysoljk. Ez a megkzelts krdre vonja a nyelvi dekdols (sz szerinti jelents) s az inferencilis folyamatok kzti tradicionlis megklnbztetst. A szerzk ugyanakkor tovbbra is egy klnll pragmatikai modult feltteleznek, viszont ez inkbb egy sokkal ltalnosabb elmeolvas modulnak az almoduljaknt kpzelhet el: az ltalnos modul automatikusan kiszmtja ms emberek intenciit (mire gondolnak, figyelnek vagy mit prblnak kommuniklni), a pragmatikai modul pedig ennek a relevancira specializldott rsze lenne. A kognitv nyelvszeten bell a klnbz felfogsok ms-ms mdon kzeltik meg a metafora s metonmia krdst is, vagyis azt a kt jelensget, amelyek mostanra mr a kognitv nyelvszet legfontosabb kutatsi terleteiv nttk ki magukat. Tanulmnyom a tovbbiakban ez utbbinak, vagyis a metonminak a kognitv pragmatikai aspektusaival foglalkozik.

2. Metonmia-felfogs a holisztikus kognitv nyelvszeten bell. A metonmia s a pragmatika viszonyt a szakirodalom ktfle megkzeltsben trgyalja: (i) magt a metonmia jelensgt rtelmezi a klnbz pragmatikaelmletek keretn bell, illetve (ii) a pragmatika jelensgeit magyarzza a metonmia mint konceptulis folyamat segtsgvel. Ez utbbi megkzelts a kognitv nyelvszeti felfogsban elterjedt metonmiartelmezs sajtossgaibl fakad. Az a nzet ugyanis, hogy a metonmia nem csupn egy klti vagy retorikai fogs, nem is puszta nyelvi eszkz, hanem a mindenna