Ben O Yum-Maharaj

Click here to load reader

 • date post

  29-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  3.411
 • download

  18

Embed Size (px)

Transcript of Ben O Yum-Maharaj

BEN OYUM MAHARAJ amzn, belki de insanlk tarihinin en byk bilgelerinden biri olan Sri Nisargadatta MAHARAJ'n olaanst retisini ieren bu byk eseri sizlere sunmaktan onur duyuyoruz. nsanlk bugn, her zaman olduundan daha fazla aydnlanmaya, kendini, aslnda ne olduunu bilmeye, zn idrak etmeye ve i huzuruna kavumaya iddetle ihtiya duymaktadr. Sri Nisargadatta, bir gzellik, sevgi ve sadelik rnei olan retisiyle okuru gerekd ryasndan, iinde bulunduu zavall, korku ve zdrap dolu hayal dnyasndan uyanmaya, gerek, snrsz ve ebedi varln, zn idrak etmeye aryor. BEN O'YUM, varoluun gereiyle ilgili tm dnce ve inanlarmz derinden sarsarak, bizi btnlk, birlik ve mkemmellik ieren snrsz bir anlayla kar karya getiriyor. Sri Nisargadatta MAHARAJ, baml olduumuz, tutunduumuz, kendi kendimizi aldattmz her eyi elimizden alp, karlnda ilahi gerei, insann, hayatn, varoluun srrn veriyor ve asl z grle, zamandan, uzaydan ve her trl tariften te olan o En Yce Hal'e giden en ksa yolu gsteriyor.

inde tm varlklarn yer ald, tm varlklarn iinde yer alan, hepsini kutsayan, evrenin En Yce Ruhu, snrsz varlk - Ben O'yum.

Her eye nfuz eden, hibir eyin aamad, evremizdeki uzay gibi, her eyi iten ve dtan tmyle dolduran, En Yce ve Bir olan Brahman O Sensin. Sen O'sun. Sankaracharya Gerek bir aray iinde olan kii, kendisini arayan kiidir.

Biri dnda tm sorulardan vazge: Ben kimim?

Her eyden sonra, emin olduun tek gerek senin var olduundur. "Ben"kesindir. "Ben buyum" ise deildir. Gerekte ne olduunu bulmak iin ura.

Ne olduunu bilmek iin ise nce ne olmadn aratrp bilmelisin.

Sen olmayan her eyi -bedeni, duygular, dnceleri, zaman, uzay, unu ya da bunu- somut ya da soyut, sen olarak alglayabilecein her eyi kefet. Alglama fiilinin kendisi, senin algladn ey olmadn gsterir.

Akli dzeyde, ancak negatif (sen olmayan) terimlerle tarif edilebileceini ne denli ak ve kesin bir biimde anlarsan, arayn da o denli abuk sona erer ve snrsz varlk olduunu idrak edersin.

Sri Nisargadatta MAHARAJ

nsz BEN O'YUM'un srekli yeni basklar yapmas hi de artc deil, nk Sri Nisargadatta MAHARAJ'n szlerindeki ycelik, aklk, onun, En Yce Olan'dan sz ediindeki berraklk, bu kitab imdiden olaanst neme sahip bir eser klm tr. Aslnda, biroklar onu gerekten incelenmeye deer tek spiritel reti olarak grmektedirler. nsan hayatna anlam kazandrdn iddia eden eitli dinler ve felsef sistemler vardr. Fakat onlar ilerinde gizli belli snrlamalarn skntsn ekmektedirler. Onlar, Teolojik ya da filozofik geleneksel inanlar, ideolojileri kulaa ho gelen szcklerle sunarlar. Bununla birlikte, inananlar er ya da ge, bu szlerin ve onlarn uygulanabilirliklerinin snrlln kefederler. Onlar d krklna urar ve tpk bilimsel kuramlarn ar aykr deneysel veriler yznden sorgulandklarnda terk edilileri gibi, onlar da sistemlerini terk ederler. Bir spiritel yorum sistemi inandrclktan ve mantk yoluyla kabul edilebilirlikten uzak hale gelirse, takipilerinin ou bir baka sisteme ynelir ama bir sre sonra, dier sis temde de snrlamalar ve elikiler bulurlar. Bu kabul ve reddetmelerden oluan verimsiz araytan onlara kalan sadece kukuculuk ve varoluun gereinin bilinemeyecei inancdr. Bu durum da onlar yaamn kaba gereksinmelerine boul mu, yalnzca maddi kazanmlarla ilgilenen budalaca bir yaam biimine iter. Bununla birlikte, kukuculuk bazen, seyrek de olsa, szlerden, dinlerden veya felsef sistemlerden ok da ha derin olan temel gerekle ilgili bir sezgiye yol aar. Bu da kukuculuun olumlu yndr. te ben de byle bir kukuculuk hali iinde, ama ayn zamanda temel gerekle ilgili bir sezgiyle Sri Nisargadatta MAHARAJ'n "BEN O'YUM" adl kitabn okumutum. Szlerinin kesinliinden ve rtlemezliinden son derece etkilendiimi, adeta bir anda arpldm itiraf etmeliyim. Szckler doalar gerei her ne kadar snrl olsalar da, MAHARAJ tarafndan kullanldklarnda, silinip parlatlm effaf pencereler gibiydiler. Bununla birlikte, hibir spiritel reti kitab, retmenin varlnn yerini tutamaz. Ancak Guru (mrit) tarafndan size direkt olarak sylenen szler, matlklarndan (kapallklarndan) tmyle syrlabilirler. Guru'nun huzurunda, akln izdii son snrlar da eriyip kaybolurlar. Sri Nisargadatta MAHARAJ ite byle bir Guru'dur. O bir vaiz deildir, fakat o aray iinde olan kiinin tam ihtiya duyduu szleri syleyecektir. Ondan dar yaylan gerek, yadsnamayacak bir tamla ve mutlakla sahiptir. Bu "gerek" hakikidir. BEN OYUM un sayfalarnda onun szlerinin gerekliini anlam ve ilham alm birok Batl, aydnlanma ihtiyacyla MAHARAJ' n yanna gitmitir. MAHARAJ'n gerek hakkndaki yorumu Gnana Yoga/Advaita Vedanta'dakinden farkl deildir. Ama o kendine zg bir ifade tarzna sahip. evremizdeki trl trl formlar diyor o, be unsurdan olumutur. Onlar, geicidirler (fanidirler) ve srekli ak halindedirler. Ayrca onlar Neden-Sonu Yasas' na tabidirler. Tm bunlar bedene ve zihne de uygulanabilirler, ikisi de geicidir ve doum ve lme tabidir. Biliyoruz ki dn ya ancak bedensel duyular ve zihin aracl ile bilinebilir. Kant'n grne gre bu, beeri "bilme" konusuna ilikindir ve dolaysyla bilme yntemimizin temel yaps budur. Bu demektir ki zaman, uzay (mekn) ve nedensellik (neden-sonu) "nesnel" ya da dsal varolular deildirler; onlar, iinde her eyin ekillendirildii zihinsel kategorilerdir. Her eyin varl ve ekli zihne baldr (zihne gredir). Bilmek ya da idrak, zihinsel bir rndr. Ve zihin tarafndan grlen dnya znel ve kiiye zel bir dnyadr ki bu dnya, zihnin huzursuz, durup dinlenmeyen faaliyetine bal olarak srekli deimektedir. Snrl kategorileri -amall, znellii, dualitesi v.s.- ile huzursuz zihnin karsnda, en yce, snrsz "Ben-im" (ben var olanm) hissi yer alr. Emin olabileceim tek ey ite bu "Ben-im (var olanm)"dir. Descartesin kuramndaki gibi dnen bir "ben" deil, fakat hibir yklemi olmayan bir "Ben im". MAHARAJ dikkatimizi tekrar tekrar bu temel geree ekiyor; "Ben-im"liimizi idrak edip kendi kurmu olduumuz tm hapishanelerden kurtulmamz iin. O diyor ki: Tek ger ek beyan "Ben-im"dir. Dier her ey baka eylere gre var lan sonulardan ibarettir. Hibir abayla Ben-im'i, "Ben deilim"e eviremezsiniz. te, gerek deneyimleyen (deneyimi yaayan) zihin deil, Ben, yani her eyin onun iinde meydana kt, grnd ktr. Ben, tm deneyimlerin kkenindeki ortak faktrdr; iinde her eyin vaki olduu (meydana geldii) farkndalktr. Tm bilin alam "Ben-im"in iinde yalnzca bir film ya da bir nokta gibidir. Bu "Ben-im"lik, bilincin bilincinde olmak, ken dinin farknda olmaktr. Ve o tanmlanamaz, nitelendirilemez olandr, nk onun sfat ve nitelikleri yoktur. O sadece Ben' in Ben oluudur ve bu Ben de var olan her eydir. Var olan her ey, ben olarak vardr. Benden farkl hibir ey yoktur. Dualite (ikilik) yoktur, dolaysyla ac, strap da yoktur. Sorun diye bir ey yoktur. Bu, iinde her eyin kusursuz olduu bir sevgi lemidir. Vaki olan, amatan yoksun bir biimde kendiliinden vaki olur - sindirim olay gibi ya da san uzamas gibi. Bunu idrak edin ve zihnin snrlamalarndan kurtulun. inde u ya da bu olma zannnn bulunmad derin uyku halini dnn. Ama o uykuda "Ben-im" yine vardr. Ve sonsuz imdi'yi grn. Bellek gemiteki olaylar ve eyleri imdi'ye getirir gibidir ama olan her ey yalnzca imdi'de olur. Fenomenler ancak zamansz-imdi iinde tezahr ede bilirler. Bylece, zaman ve neden-sonu ilikisi gerekte geer li deildir. "Ben-im" dnyadan, bedenden ve zihinden nce de vard. "Ben-im", iinde onlarn grnp kaybolduklar lem dir. Ben-im, onlarn hepsinin kaynadr, dnyann artc eitliliiyle tezahr etmesine olanak veren evrensel gtr. "Ben-im" duygusu, bu ilkselliine ramen, En stn olan deildir. Mutlak deildir. Bu "Ben-im"lik duygusu ya da tad zamann tamamen tesinde deildir. Be unsurun z olarak o, bir biimde dnyaya baldr. O, be unsurdan olu an besin ile ina edilmi bedenden ortaya kar. Beden ldnde, o, tts ubuu yanp bittiinde snveren alev gibi kaybolur. Saf farkndala ulaldnda, artk hibir eye gereksinim kalmaz, hatta "Ben-im"e bile, ki zaten o Mutlak' iaret eden bir yn-gstericiden baka bir ey deildir. O

zaman "Ben-im" farkndal kolayca sona erer. Var olarak kalan ise szcklerin tesinde olduundan, tarif edilemez. te en gerek olan bu "hal"dir, her eyden nce gelen saf potansiyellik hali, "Ben-im" ve evren onun yansmalarndan ibarettir. Bir gnani'nin (ermiin) idrak ettii gerek ite budur. Yapabileceiniz en iyi ey gnani'yi dikkatle dinlemektir -ki Sri Nisargadatta onun canl bir rneidir- ve ona gvenip inanmaktr. Byle bir dinleyile, onun gereinin sizin gereiniz olduunu idrak edersiniz. O size, dnyann ve "Ben Olan" n doasn grmenizde yardmc olur. O sizi, bedenin ve zihnin ileyiini ciddi ve youn bir konsantrasyonla incelemeye sevk eder, onlarn hibiri olmadnz fark ederek onlarn tut saklndan kurtulasnz diye. O size "Ben-im" fikrine tekrar tekrar geri dnmenizi telkin eder, ta ki onun dnda hibir eyin var olmadn, onun tek meskeniniz olduunu anlayn caya dek; ta ki Ben Olan' kstlayan ego (ben-lik) kaybolun caya dek. te o zaman en stn idrak kendiliinden, zorlamaszca meydana gelir. Gnani'nin tm kavramlar ve dogmalar kesip geen szlerine dikkat edin. MAHARAJ diyor ki: "Birey kendini bilinceye, z hakkndaki bilgiye ulancaya, benlii ancaya kadar btn bu lf-gzaf, bu kavramlar ona sunulur." Evet, onlar kav ramlardr, hatta "Ben-im" bile. Geri ondan daha deerli bir kavram da yok. Aratrmacnn onlar byk bir ciddiyetle dikkate almas gerekir; nk onlar En Yce Gerei iaret ederler. Btn kavramlardan arnmak iin onlardan daha iyi bir kavram mevcut deil. Editr Sudhaka S. Dikshit'e, benden BEN O'YUM'un bu yeni basks iin bir nsz yazmam isteyerek, bana, en yce bilgiyi en sade, en berrak ve inandrc szcklerle aklam olan Sri Nisargadatta MAHARAJ'a sayglarm sunma frsat verdii iin teekkr ediyorum. Douwe Tiemersma Felsefe Fakltesi Erasmus niversitesi Rotterdam, Hollanda Hazan 1981

Nisargadatta MAHARAJ Kimdir? Kendisine doum tarihi sorulduunda, stat yumuak bir ekilde, asla domadn syledi! Sri Nisargadatta'nn yaam yksyle ilgili bir yaz yazmak etin ve hi dllendirici olmayan bir i. Kesin doum tarihi bilinmemekle kalmyor, hayatnn ilk yllarna ait dorulanm bilgiler de bulunamyor. Bununla birlikte, baz yal akrabalar ve dostlar onun l897 ylnn Mart