Be-shaakh jaan ye sochey hai kya Gar tu sahi, to ghaib kya Roye bayaan, tu be-waqt ka —Khoye...

5

Transcript of Be-shaakh jaan ye sochey hai kya Gar tu sahi, to ghaib kya Roye bayaan, tu be-waqt ka —Khoye...