Batuan ang padihut nga pribatisasyon nga labi ginaduso ... P8,778 kada bulan para sa pamilya nga may

download Batuan ang padihut nga pribatisasyon nga labi ginaduso ... P8,778 kada bulan para sa pamilya nga may

of 12

 • date post

  26-Oct-2019
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Batuan ang padihut nga pribatisasyon nga labi ginaduso ... P8,778 kada bulan para sa pamilya nga may

 • Sa subong nga Isyu

   Editoryal: Batuan ang padihut nga pribatisasyon nga labi ginaduso sg rehimeng US-Aquino kag APEC!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.1

   Nagalubha nga krisis sa ekonomya kag pulitika Basehan sg pagbato sg pumuluyo . . . . . . . . . . . . .p.3

   Mga taktikal nga opensiba sg NPA sa Panay . . . p. 6

   Protesta batuk sa pagdungka kag pagtenir sg barko sg US sa Roxas City . . . . . . . . . . . . . . ..p. 8

   Pagpaniplang sg NCIP-NIA, Ginkundenar sang mga Tumanduk . . . . . . . . . . . . p. 9

   Pangurakot sa pagpanagtag ESA . . . . . . . . . . . . . p.10

   Pag-aresto kay Concha Araneta, Ginkundenar sang NDFP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .p.12 ..

  Tuig 38, Numero 7 Agosto 2015

  Editoryal

  Batuan ang padihut nga pribatisasyon nga labi ginaduso sang rehimeng US-Aquino kag APEC!

  abi pa gid nga ginaduso sang rehimeng US-

  Aquino ang pribatisasyon nga polisiya sa tunga

  sang neoliberal nga opensiba subong sang

  APEC (Asia Pacific Economic Cooperation). Sunod-

  sunod na nga miting ang nahiwat sa Boracay kag

  Iloilo City sang mga delegasyon sang APEC. May

  natalana pa nga mga miting sa masunod nga bulan

  sang Septyembre sa Iloilo City.

  Ang neoliberal nga polisiya sang gubyerno sa

  pribatisasyon amo ang padayon nga pagpasiguro nga

  ang mga dalagku nga kapitalista ukon imbestor ang

  magganansya sa paghimulos sa mga pumuluyo sa

  padihut sang pribatisasyon ukon PPP (public-private

  partnership). Ang PPP sang rehimen gin-gastuhan

  sang P57.2 bilyones sa subong nga pungsodnon nga

  badyet.

  Ano pa man nga pagpanami-nami sang istorya

  nga “para sa kauswagan sang tanan” ang mga plano

  sang APEC nagatuyo sa pagpaigting sang pagpang-

  himulos sa pumuluyo sa kamot sang mga kapitalista. Ang papel sang gubyerno sa pagpasiguro sini makita

  sa pagdoble asta pagtriple nga pagdaku sang manggad

  sang mga kumprador burgesya nga kabarkada ni

  Pnoy.

  Halimbawa, nagdugang ang manggad sang

  Pamilya Sy (tag-iya sang mga SM City) sang

  P407.01 bilyunes halin sa P225.55 bilyunes sang

  2010 pakadto sa P632.56 bilyunes sang 2015. Sa

  sulod man sang lima ka tuig nga paghari ni PNoy,

  nagdugang sang P150.39 bilyunes ang manggad

  sang pamilya David Consunji, tag-iya sang minahan

  sang karbon sa Semirara, Antique.

  Sa Panay, makita ang programa nga PPP kag

  pribatisasyon sa ginaplano nga paghatag sa SM

  Development Corporation ni Henry Sy sa

  pagpakay-o sang sentral nga merkado publiko sang

  Iloilo City nga sa idalum sang Central Business

  Revilatalization Project sang syudad sang Iloilo. Ini

  L

 • 2 Daba-Daba, Agosto 2015 man ang ginaplano sa merkado publiko sa Estancia

  paagi sa kumpanya sang Gaisano kag nakaalinyar sa

  mga plano pangturismo sa isla sang Sicogon paagi sa

  Ayala Lands, Inc.

  Pribatisasyon man ang Guimaras-Iloilo Ferry

  Terminal nga ginapatukod paagi sa kumpanyang

  Double Dragon ni Edgar Sia. Nagalarga naman ang

  lubos nga pribatisasyon sang MIWD (Metro-Iloilo

  Water District) nga gina-entrahan na ang pagsuplay

  sang tubig paagi sa mga kapitalista

  nga sanday Florete nga tag-iya sang

  Flo-Water kag Villar nga tag-iya sang

  Prime Water Ventures. Sa indi

  magdugay, entrahan na nila pati ang

  distribusyon sa sa mga konsumedor

  sa Iloilo City kag sa 11 ka mga

  munisipalidad nga magaresulta sang

  pagtaas sang balayran sa tubig.

  Bisan ang mga pangpubliko

  nga ospital sang Western Visayas

  Medical Center ginapribatisa man

  paagi sa padihut nga “korpora-

  tisasyon” kag “rationalisasyon”

  naman sang National Food Authority

  (NFA). Pribatisasyon man ang plano

  nga pagpalapad pa sang erport sa

  Cabatuan, Iloilo kag ang pagtukod sang Jalaur

  megadam sa Calinog, Iloilo.

  Pag-abandonar sang gubyerno sa serbisyo sosyal

  kag labi nga pagkamusdok sang mga imol sa

  pagpanghimulos sang dalagku nga kapitalista

  Maathag nga sa pribatisasyon, ginaabandonar

  sang gubyerno ang obligasyon sini sa pumuluyo nga

  sabton ang serbisyo sosyal. Ini pareho sa pagpatikang

  sang merkado publiko, serbisyo sa transportasyon,

  subong man ang suplay kag distribusyon sang tubig.

  Gani, sa pribatisasyon, ginabutang sang rehimen ang

  mga pumuluyo nga pugaon sang mga kapitalista sang

  ganansya paagi sa pagsukot sang mas mataas nga

  balayran sa serbisyo kag labi nga mag-antus sa mas

  malubha nga kaimulon.

  Sala ang ginapalapta sang rehimen nga

  kinahanglan magkig-partner ang gubyerno sa mga

  kapitalista ukon pribado nga sektor, bangud wala ini

  sang kwarta. Ang matuod amo nga bayran pa gani

  sang gubyerno ang pagganansya ang mga imbestor

  kon nagapamyerdi ini sa ila PPP. Ini ang probisyon

  sang regulatory risk guarantee nga sabton sang

  gubyerno pagganansya sang pribado nga imbestor sa

  PPP nga kontrata. Kon indi masiguro sang kapitalista

  ang ila ganansya, indi man ini gani makig-partner sa

  gubyerno.

  Ang pribatisasyon magadul-ong lang sa labi

  nga pagdalom kag paglapnag sang kaimulon sa

  pungsod. Pero kon si PNoy lang ang pamatian,

  nabuhinan naman gani kuno ang kaimulon kag nag-

  asenso na ang kabuhian sang mga Pilipino, sandig sa

  deklarasyon sini sa nagligad nga SONA.

  Apang indi ini matuod. Si PNoy indi maka-

  intyendi sang “tigkriwi” nga ginabatyag sang kadam-

  an indi lang subong nga binulan kundi bug-os na nga

  tuig nga kapigaduhon. Bisan ang NSCB (National

  Statistics Coordination Board) nagapakita nga 26

  porsyento sang populasyon ang imol. Base pa ini sa

  ginpanubuan nga talaksan sa linya sang kaimulon nga

  P8,778 kada bulan para sa pamilya nga may lima-ka-

  tawo. Katumbas ini sa P58, kada tawo sa tagsa ka

  adlaw!

  Suno sa IBON Philippines, isa ka indepen-

  dyente nga tagpanalawsaw, kon pataason sa P125

  kada tawo kada adlaw ang linya sang kaimulon,

  magaabot sa 66 porsyento sang populasyon ukon mga

  66 milyon ka Pilipino ang imol. Bisan pa man, indi

  makaigo ang P125 kada adlaw. Kinahanglan subong

  ang P1,088 nga inkam sa tagsa ka pamilya ukon P181

  kada tao.

  Gani sa aktwal, masobra 70 porsyento ang

  imol nga pamilyang Pilipino. Wala ini nalubad sang

  “4Ps” ukon programa nga Conditional Cast Transfer

  (CCT) kag sang nauna nga mga pagpatuman sang mga

  neoliberal nga polisiya sa “liberalisasyon”, “dere-

  gulasyon” kag “pribatisasyon”.

 • 3 Daba-Daba, Agosto 2015 Labi nga pabaskugon ang pagbato sa tunga sang

  neoliberal nga opensiba sang APEC

  Sa tunga subong sang neoliberal nga opensiba

  sang APEC kag pagduso sang pribatisasyon, nag-

  organisa ang mga pumuluyo sang isa ka koalisyon

  kontra-pribatisasyon diri sa Panay. Ang grupo nga

  People’s Alliance Against Privatization, nagpaggwa

  sang ila pusisyon nga nagapamatuk sa pribatisasyon

  sang mayor nga mga inprastruktura sang gubyerno

  kag sa mga serbisyo.

  Ining masangkad nga koalisyon ginaupdan

  man sang mga personahe kag empleyado sang mga

  ahensya sang gubyerno pareho sang NFA, DOLE,

  DAR, mga manugbaligya sa sentral market, mga

  relihiyuso, mga konsumidor sa syudad sang Iloilo kag

  Guimaras, kag sang iban mga demokratiko kag

  progresibo nga sektor kag grupo pareho sang Bayan-

  Panay.

  Antes pa man sini, maigting na nga ginabu-

  yagyag kag ginpamatukan sang mga pumuluyo ang

  padihut nga pribatisasyon kag ginprotestahan ang

  miting sang APEC sa Boracay, Aklan kag sa Iloilo

  City sadtong Mayo kag Hulyo. Dungan ini sa iban pa

  nga demanda sang mga pumuluyo sa adlaw sang mga

  mamumugon, pagkadto ni PNoy sa Iloilo, kag pag-

  hiwat sang SONA.

  Samtang,

  gin-gamit naman

  sang rehimeng US-

  Aquino ang asta

  6,000 ka pwersa

  militar kag PNP

  agud magpasiguro

  sang “kalinungan”

  kapin sa panahon

  sang kahiwatan sang

  APEC sa syudad

  kag kaumhan. Ginlunsar sang 3rdID ang maigting nga

  kampanya militar kag ginpokusan ang nabagatnang

  Panay umpisa pa sang Abril sini nga tuig. Ini agud

  punggan ang mga mangunguma sa pagpasakup sa

  mga protesta batuk sa rehimeng US-Aquino kag sa

  kontra-pumulyo nga aktibidad sang APEC.

  Ginpalala man ang pagpasilabot sang pwersa

  militar sang imperyalismong US sa isla. Sumunod sa

  BALIKATAN 2015 ang pagdungka sadtong Hulyo 18

  sang barko (nga nagaserbi nga ospital) sang US sa

  Roxas City para sa misyon kaangut sa “Pacific

  Partnership”. Sa pihak sang tabon nga para sila sa

  tawhanon nga pag-ayuda, tanan ini nagaserbi sa

  imperyalista nga interes sa pagtipon sang

  impormasyon kag pagpaniktik.

  Sa pihak sini tanan, wala napunggan sang

  rehim