Bao Gia Quang Cao VCTV 2012

download Bao Gia Quang Cao VCTV 2012

of 14

 • date post

  01-Jul-2015
 • Category

  Business

 • view

  885
 • download

  4

Embed Size (px)

description

Báo giá quảng cáo hệ thống cáp VCTV 2012- Agency cấp 1 của hệ thống cáp VCTV 2012Liên hệĐoàn Thái Thiện - 0988 005 789Mail: doanthaithien@gmail.comSkype: doanthienYM: thiendoan

Transcript of Bao Gia Quang Cao VCTV 2012

 • 1. Ph lc s 1BNG GI QUNG CO TVC TRN VCTV NM 2012 (Theo Quyt nh s ./Q - VCTV ngy .. thng . nm 2012 ) KNH GII TR TNG HP - VCTV1 n v tnh : 1.000 VN GI QUNG COTHI GIANM GI10 giy 15 giy 20 giy30 giy 0h 7hA12.000 2.5003.5004.500 7h00 9h00A22.500 3.8005.0007.5009h00 - 12h00A34.500 6.7009.000 13.00012h00 - 16h00 A43.600 5.4007.200 11.00016h00 - 19h00 A54.000 6.0008.000 12.50019h00 - 20h00 A64.500 6.7009.000 13.00020h00 - 23h00 A75.500 8.500 10.500 15.00023h00 24h00 A84.500 6.7009.000 13.000KNH TH THAO TV - VCTV3Trong cc Chng trnh th thao khng trc tipn v tnh : 1.000 VN GI QUNG COTHI GIANM GI10 giy 15 giy 20 giy30 giy00h00 - 06h00 C12.700 3.4004.0005.50006h00 - 12h00 C22.200 2.6003.4004.40012h00 - 18h00 C33.300 4.0005.0006.600C44.400 5.4006.6008.80018h00 - 24h00C55.500 6.6008.400 11.000h h :5 p t tron c c n t 6 t 7 c n t-Chng trnh th thao khng trc tip l n n c n trn t t ao c sn xut k ait c bin t p v t c in p t sn trn kn THETHAOTV

2. Trong cc Chng trnh Th thao trc tip n v tnh : 1.000 VNGI QUNG COTHI GIAN M GI10 giy15 giy 20 giy30 giy00h00 - 05h00C65.5006.600 8.400 11.00005h00 - 08h00C75.0006.000 7.000 10.00008h00 - 14h00C84.4005.400 6.6008.80014h00 - 18h00C93.8004.600 5.8007.70018h00 - 20h00 C105.5006.600 8.400 11.00020h00 - 24h00 C116.6007.400 9.000 12.000C126.6008.000 10.00013.200C137.7009.200 11.50015.400C148.800 10.500 13.20017.600Ghi ch: - C12: c c n trn bn qu n tru n n tron n c p t sn trc ti p - C13 n trn tin t c bn lu n t n p t n tin t t ao trc ti p - C14 c c n trn bn qu n tru n n n c n o i p t sn trc ti p - Chng trnh th thao trc tip l n n c n trn t t ao c t n t u t d n dn v p t sn trc ti p trn kn THETHAOTV ao m c c tr n bn t i Vit am v trn ti i c c c n trn t t ao t n p c c ii u tennis billiards ua xe i n kin t i u biu di n v c c n i dun t t ao k c 3. KNH VN NGH VIT NAM - VCTV4n v tnh : 1.000 VN GI QUNG COTHI GIAN M GI10 giy 15 giy20 giy 30 giy00h00 - 08h00D1 1.0001.200 1.9002.20008h00 10h00D2 1.6002.200 3.0003.60010h00 - 14h00D3 2.2003.200 4.5005.20014h00 - 17h00D4 2.2003.000 4.2004.90017h00 - 20h00D5 2.7003.300 4.6005.50020h00 24h00D6 3.2004.200 6.0007.000KNH KHOA HC GIO DC - VCTV6n v tnh : 1.000 VN GI QUNG COTHI GIAN M GI10 giy 15 giy20 giy 30 giy00h00 - 06h00 E1 820 1.200 1.5001.80006h00 - 12h00 E21.4002.000 2.8003.20012h00 - 16h00 E32.5003.400 4.8005.60016h00 20h00 E42.2003.000 4.2005.00020h00 24h00 E53.2004.200 6.0007.000 4. KNH HOT HNH THUYT MINH TING VIT BIBI - VCTV8 n v tnh : 1.000 VN GI QUNG COTHI GIANM GI10 giy 15 giy20 giy30 giy 00h00 08h00 K1 2.0002.7003.8004.500 08h00 10h00 K2 3.5004.7006.6007.800 10h00 13h00 K3 2.7003.6005.2006.000 13h00 16h00 K4 2.4003.2004.5005.200 K5 3.6004.8006.8008.000 16h00 19h00 K6 5.4007.200 10.200 12.000 19h00 21h00 K7 4.2005.6008.0009.400 21h00 24h00 K8 2.0002.7003.8004.500Ghi ch: - K5 o i c n trn - K6 Tron c n trnh. 5. KNH THNG TIN KINH T - TI CHNH INFO TV- VCTV9n v tnh : 1.000 VN M GI QUNG COCHNG TRNH GI 10 giy 15 giy 20 giy 30 giy0h00 6h00I1 Tron v n o i c n trn 1.8002.400 3.000 4.000 06h00 08h30 I2Tron v n o i c n trn3.6004.800 6.000 8.000 I3S nc n k o n (Trc ti p) 5.4007.200 9.000 12.000 08h30 12h30 I4Tron v n o i c n trn3.6004.800 6.000 8.000 12h30 15h00 I5Tron v n o i c n trn2.7003.600 4.500 6.000 15h00 17h00 I6Tron v n o i c n trnh 1.8002.400 3.000 4.000 17h00 19h00 I7Tron v n o i c n trn3.6004.800 6.000 8.000 19h00 21h00 I8Tron v n o i c n trn3.6004.800 6.000 8.000 21h00 24h00 I9 Tron v n o i c n trn 2.7003.600 4.500 6.000 Trong cm Bn tin, c c T p c tru n n v cc chuynI10 5.4007.200 9.000 12.000 mc cui tun (trc ti p v p t l i)Ghi ch: - Cc Bn tin: Caf sng, Tr c gi m ca, Bn tin Th Tr n Info, Bn tin Vng v Ti n t, Cm cc bn tin, Bn tin Kinh t , Bn tin Xut nh p khu, Bn tin ch n khon v v - Cc T p ch truy n hnh: T p ch u t, T p ch Bt n sn, Kinh t ti chnh cui tun, Bo ch Kinh t quc t , v v - c c u n mc cui tun Gii tr doan n n To m D bo, v vSTT Hnh thc Gi Qung co n 5% ( m p n trm) i c a TV 30 i cn m 1 Pop-up tn 05 ii n 5% ( Nm p n trm) i c a TV 30 i cn m 2 Pop-up n 05 ii 6. KNH SC KHO V CUC SNG O2TV - VCTV10 n v tnh : 1.000 VNGI QUNG COTHI GIAN M GI 10 giy 15 giy20 giy 30 giy0h00 - 06h00Q1 1.700 2.200 3.2003.80006h00 - 08h00 Q2 2.700 3.600 5.0006.00008h00 - 11h00 Q3 1.500 2.000 2.8003.20011h00 - 14h00 Q4 2.000 2.600 3.8004.40014h00 - 18h00 Q5 1.500 2.000 2.8003.20018h00 - 19h45 Q6 2.700 3.600 5.0006.00019h45 - 21h00 Q7 4.500 6.000 8.50010.00021h00 - 22h00 Q8 3.600 4.800 6.8008.00022h00 -24h00Q9 3.000 4.000 5.6006.600 7. KNH BN HNG QUA TRUYN HNH TV SHOPPING -VCTV11n v tnh : 1.000 VN Thi lngS lng sn phm giiSTT Ph pht sng 3 ln/ngy (pht) thiu (Ti a)I. p dng cho khch hng qung co, bn hng qua knh VCTV11 1102.500 5 2 72.000 3 3 51.900 2 4 31.700 1 u c n i t c n t m 5c i p p t snII. p dng cho khch hng ch qung co, khng bn hng qua knh VCTV11 1103.000 5 2 72.600 3 3 52.300 2 4 32.000 1 u c n i t c n t m 0c i p p t snIII. p dng gi TVC Gi qung co Thi gian M gi 15 giy 20 giy 30 giy 1 00h00 09h00 M19001.000 1.400 2 09h00 11h00 M2 3.500 4.400 5.500 3 11h00 13h00 M3 2.000 2.800 3.600 4 13h00 15h00 M4 2.200 3.000 4.000 5 15h00 18h00 M5 2.800 4.000 4.400 6 18h00 19h00 M6 1.000 1.700 2.200 8. 719h00 22h00M7 4.0005.000 6.000822h00 -24h00 M8 3.5004.400 5.500KNH PHONG CCH SNG STYLE TV - VCTV12n v tnh : 1.000 VNGi qung co TVCSTT M giKhung gi Thi im qung co10 giy15 giy 20 giy30 giy T th 2 n th 6 1 ST1 06h00-08h00n trn ii tr2.000 2.000 3.000 4.000 2 ST2 08h00-12h00n trn ii tr2.500 3.000 3.750 5.000 3 ST3 12h00-13h00 P im tru n4.000 4.800 6.000 8.000 4 ST4 13h00-17h00 P im tru n vT ii tr 2.500 3.000 3.750 5.000 5 ST5 17h00-18h00n trn ii tr3.000 3.600 4.500 6.000 6 ST6 18h00-19h00 n tin St le n n 4.000 4.800 6.000 8.000 7 ST7 19h00-20h00 P im tru n4.500 5.400 6.750 9.000 8 ST8 20h00-21h00n trn ii tr5.000 6.000 7.500 10.000 9 ST9 21h00-22h00 P im tru n5.000 6.000 7.500 10.00010 ST1022h00-23h00n trn ii tr4.500 5.400 6.750 9.00011 ST1123h00-24h00 P im tru n vT ii tr 4.000 4.800 6.000 8.000 Th 7 & ch nht 1 SC1 06h00-10h00n trn ii tr3.000 3.600 4.500 6.000 2 SC2 10h00-12h00n trn ii tr4.000 4.800 6.000 8.000 3 SC3 12h00-13h00 P im tru n4.000 4.800 6.000 8.000 4 SC4 13h00-17h00n trn ii tr4.000 4.800 6.000 8.000 5 SC5 17h00-18h00n trn ii tr4.000 4.800 6.000 8.000 6 SC6 18h00-19h00n tin St le cui tun4.000 4.800 6.000 8.000 7 SC7 19h00-20h00 P im tru n4.500 5.400 6.750 9.000 8 SC8 20h00-21h00n trn ii tr6.000 7.200 9.000 12.000 9 SC9 21h00-22h00P im tru n n quc5.000 6.000 7.500 10.00010 SC1022h00-23h00n trn ii tr5.000 6.000 7.500 10.00011 SC1123h00-24h00 P im tru n vT ii tr 4.000 4.800 6.000 8.000Popup tn 05 i = 5 i c a TV 30 i cn m i 9. Popup n 05 i = 5 i c a TV 30 i cn m iKNH BNG TV VCTV16 Trong cc Chng trnh Bng khng trc tip n v tnh : 1.000 VNGI QUNG COTHI GIAN M GI10 giy15 giy20 giy30 giy00h00 - 06h00 N1 2.5003.0003.7005.00006h00 - 12h00 N2 2.0002.4003.0004.00012h00 - 18h00 N3 3.0003.6004.5006.000N4 3.5004.2005.2007.00018h00 - 24h00N5 4.0004.8006.8008.000h h : 5 p t tron c c nt 6 t 7v cn t-Chng trnh bng khng trc tip l n n c n trn bn c sn xut k ait c bin t p v t c in p t sn trn knn TVTrong cc Chng trnh Bng trc tip n v tnh : 1.000 VNGI QUNG COTHI GIAN M GI10 giy15 giy20 giy30 giy00h00 - 04h30 N66.0007.000 9.000 12.00004h30 - 08h00 N75.5006.500 8.000 11.00008h00 - 14h00 N84.4005.000 6.6008.80014h00 - 18h00 N93.8004.600 5.8007.70018h00 - 20h00 N10 6.6008.00010.000 13.20020h00 - 24h00 N11 7.7009.20011.500 15.400N12 6.6008.00010.000 13.200N13 7.7009.20011.500 15.400 10. N148.800 10.50013.200 17.600Ghi ch: - c ii bn tru n n trc ti p k c - 3 n trn tin t c v c c c u n mc cui tun t np t n tin bn trc ti p - N14: Gii bn c P pra il, , Ty Ban Nha, Anh. - Chng trnh bng trc tip l n n c n trn bn c t n t u t d n dn v p t sn trc ti p trn knO G ATV ao m c c tr n bn t i Vitam v trn t i i 11. KNH T VN U T INVESTTV- VCTV15n v tnh : 1.000 VN GI QUNG COTHI GIAN M GI 10 giy15 giy 20 giy 30 giy0h00 - 06h00J11.400 1.800 2.5003.00006h00 - 09h00 J21.400 1.800 2.5003.00009h00 - 11h30 J32.000 2.700 3.4004.50011h30 - 14h00 J42.500 3.000 3.8005.00014h00 - 17h30 J51.400 1.800 2.5003.00017h30 - 20h00 J62.700 3.600 4.5006.00020h00 - 22h00 J74.500 6.000 7.500 10.00022h00 - 24h00 J82.500 3.000 3.8005.000 12. KNH TRUYN HNH DUCH VCTV17n v tnh: 1.000 VNSTT Thi lng chng trnh n gi 01 ln pht sngI. p dng cho cc tiu mc mang tnh thng mi trong chng trnh 15 pht 3.000 2 Trn 5 p t n 0 p t5.000 3 Trn 0 p t n 5 p t8.000 4 Trn 5 p t n 0 p t 10.000 5 Trn 0 p t n 30 p t12.000 6 Trn 30 p t n 40 p t 15.000 7 Trn 40 p t n 50 p t 20.000 8 Trn 50 p t n 60 p t 22.000 9 Trn 60 pht 25.000 T d i 5 p t tn i t eo tn10800pht pht sngII.p dng gi TVCGI QUNG CO THI GIAN M GI10 giy 15 giy20 giy 30 giy06h00 12h00 P1 9001.2001.500 2.00012h00 14h00 P21.800 2.4003.000 4.00014h00 18h00 P31.000 1.4001.800 2.50018h00 20h00 P42.500 3.2004.200 5.60020h00 22h00 P53.500 4.6006.000 8.00022h00 24h00 P62.600 3.5004.500 6.000 13. KNH TRUYN HNH NC NGOIn v tnh : 1.000 VNGI QUNG COTN KNHM GIThi Thi10 giy 15 giy20 giy30 giy imlng QCQCKn tin t cPhtCNNF18001.000 1.500 1.70002 pht 29&59( Cable)Knh Discovery F2700 9001.200 1.500 Pht 5901 pht( Cable) Pht 10Knh Cartoon F3 1.000 1.400 1.700 2.500 n 0& 02 pht( Cable)40 n 50Knh Arriang F4600 8001.000 1.500 Pht 5802 pht( Cable)CNBC F5600 9001.000 1.400 01 pht ( Cable) Ghi ch - Thi im QC: L thi im bt u c php chn qung co (trong mt gi).- Thi lng QC: L tng thi lng c php chn qung co (trong mt gi). 14. BNG GI QUNG CO P DNG CHO CHNG TRNHT VN, T GII THIU V THNG TIN N GINn v tnh : 1.000 VN MThi im Knh Thi Ni dungchngGipht sng pht sng lngtrnhn trn t vnXemTVVCTV1 pht3.500 i i t iu doan n ipp n c iiG1 17h00 - 18h30 VCTV130 giy500G2 10h00 - 12h00 VCTV130 giy700 T n tin n inG3 19h00 - 21h00G4 10h00 - 12h00 VCTV130 giy 1.000G5 19h00 - 21h00Ghi ch:- TV: pht tr c hnh hiu cc chng trnh phim v gii tr.- G1: Tin bu n, l i cm n ri i t- G G3 M i p mt t am d li t n b o tu n sin- G4,G5 T n b o m i t ui c t n m i v n n tn tin man tn c t kin doant n m i