Báo cáo chi tiết vui lòng download tại đây

Click here to load reader

 • date post

  28-Jan-2017
 • Category

  Documents

 • view

  220
 • download

  4

Embed Size (px)

Transcript of Báo cáo chi tiết vui lòng download tại đây

 • MCG MANAGEMENT CONSULTING

  9th Floor, P-Tower, 52 Ba Trieu St., Hanoi, Vietnam www.mcg.com.vn

  Tel: (84 4) 3935 0082 Fax: (84 4) 3935 0083 Email: [email protected]

  Bo co

  Phn tch chui gi tr ch Shan Yn Bi v in Bin

  di tc ng c d bo ca bin i kh hu

 • Cng ty T vn qun l MCG

  BO CO

  Phn tch chui gi tr ch Shan Yn Bi v in Bin

  di tc ng c d bo ca bin i kh hu

 • NOMAFSI Phn tch chui gi tr ch Shan Yn Bi v in Bin

  di tc ng c d bo ca bin i kh hu

  2014 MCG Management Consulting Ltd | 2

  Mc lc

  Li cm n ......................................................................................................................... 7

  Tm tt ......................................................................................................................... 8

  1. Gii thiu ....................................................................................................................... 11

  1.1. Ch Shan Vit Nam ........................................................................................... 11

  1.2. Ch Shan Yn Bi .............................................................................................. 12

  1.3. Ch Shan tnh in Bin ................................................................................... 13

  2. Th trng ch v nhng tiu chun p dng ............................................................. 15

  2.1. Cung v cu trn th trng th gii v th trng Vit nam ................................ 15

  2.1.1. Ngun cung ch trn th gii v Vit Nam ................................................................15

  2.1.2. Nhu cu ch trn th trng quc t v ti Vit Nam ...................................................20

  2.1.3. Tnh cnh tranh ca ch Shan trn th trng ..............................................................27

  2.2. Pht trin bn vng ch Shan ................................................................................ 28

  2.2.1. Nhn hiu chng nhn cho ch Sui Ging-Yn Bi ....................................................28

  2.2.2. Thc hnh nng nghip t tiu chun (GAP) .............................................................29

  2.2.3. Cc tiu chun quc t cho ch ....................................................................................30

  3. Kt qu t phn tch chui gi tr ................................................................................ 33

  3.1. Phn tch mi trng chnh sch v chnh tr ....................................................... 33

  3.2. Phn tch cc tc ng bin i kh hu i vi chui gi tr v

  tim nng ca m hnh nng nghip thng minh thch ng vi

  bin i kh hu. .................................................................................................... 34

  3.2.1. Tnh hnh bin i kh hu Vit Nam v cc tnh trong kho st ...............................34

  3.3. H s nng hc cho sn xut ch .......................................................................... 39

  3.3.1. Phng thc qung canh ..............................................................................................39

  3.3.2. Phng thc bn thm canh .........................................................................................40

  3.3.3. Phng thc thm canh ................................................................................................41

  3.4. S chui gi tr v phn tch ............................................................................ 41

  3.4.1. S chui gi tr .........................................................................................................41

  3.4.2. Nhn t chui gi tr v chc nng ...............................................................................46

  3.5. Phn tch chui gi tr theo cc chc nng chnh .................................................. 50

 • NOMAFSI Phn tch chui gi tr ch Shan Yn Bi v in Bin

  di tc ng c d bo ca bin i kh hu

  2014 MCG Management Consulting Ltd | 3

  3.5.1. Trng ch Shan .............................................................................................................50

  3.5.2. Ch bin ch Shan .........................................................................................................54

  3.5.3. Xc tin thng mi ......................................................................................................56

  3.5.4. Tiu th .........................................................................................................................57

  3.6. Phn tch kinh t ca chui gi tr ......................................................................... 58

  3.6.1. Canh tc v thu hi ch bp ti ..................................................................................58

  3.6.2. Ch bin v kinh doanh ch Shan .................................................................................64

  3.7. Tm lc phn tch SWOT cho mi nhn t chui gi tr ................................... 72

  4. Cc chin lc xut v K hoch hnh ng gip h tr nng cao chui

  gi tr ....................................................................................................................... 74

  4.1. Gii php chin lc 1: Tip tc nng cao cht lng v m

  bo v sinh an ton cho sn phm ch Shan trn th trng trong

  v ngoi nc ........................................................................................................ 74

  4.2. Gii php chin lc 2: Tng cng sn lng ch Shan bng

  vic p dng cc phng thc canh tc nng nghip bn vng

  hn ........................................................................................................................ 76

  4.3. Gii php chin lc 3: Nghin cu v ng dng cc bin php

  o lng CSA ....................................................................................................... 77

  Ph lc 1: Phng php nghin cu ................................................................................... 80

  Ph lc 2: Bng hi v hng dn tho lun nhm ........................................................... 86

  Ph lc 3: Ghi ch v phn tch bin i kh hu .............................................................. 87

  Ph lc 4: Ti liu tham kho .............................................................................................. 91

  Ph lc 5: Tiu chun Vit Nam v sn phm ch............................................................. 92

 • NOMAFSI Phn tch chui gi tr ch Shan Yn Bi v in Bin

  di tc ng c d bo ca bin i kh hu

  2014 MCG Management Consulting Ltd | 4

  Danh mc bng

  Bng 1. Sn lng ch v xut khu hng nm trn th gii 2005-2012 .............................................. 15

  Bng 2. Tnh hnh cp nht v thc hin cc b tiu chun ISO 3720 v ISO 11287 .......................... 30

  Bng 3. Chi ph v li nhun ca cc h trng ch Sui ging nm 2013 (VND) ............................. 59

  Bng 4. Trung bnh chi ph u vo cho vic trng ch Shan x Gia Hi nm 2013 ......................... 60

  Bng 5. Chi ph, doanh thu v thu nhp thc t t vic trng ch ca cc h kinh doanh Gia Hi

  trong nm 2013.............................................................................................................................................. 62

  Bng 6. Chi ph v li nhun ca nng dn trng ch Ta Cha nm 2013 (ng) ........................... 63

  Bng 7. Chi ph v li nhun ca nng dn trng ch Shan nm 2013 (VND) ..................................... 64

  Bng 8. Cng sut thit k v thc t ca cc nh my ch bin .......................................................... 65

  Bng 9. Chi ph v tin u t cng ngh cho dy chuyn sn xut ch xanh ...................................... 66

  Bng 10. Gi bn ch xanh trong nc ................................................................................................... 68

  Bng 11. Li nhun t vic xut khu ch trong chui gi tr ch Shan nm 2013 ................................ 70

  Bng 12. Tm tt chi ph v li nhun rng ca cc tc nhn trong chui gi tr ch Shan 2013 .............. 71

  Bng 13. Phn tch SWOT ...................................................................................................................... 72

 • NOMAFSI Phn tch chui gi tr ch Shan Yn Bi v in Bin

  di tc ng c d bo ca bin i kh hu

  2014 MCG Management Consulting Ltd | 5

  Danh mc biu

  Biu 1. Ch Vit Nam tnh theo din tch t trng nm 2012 ......................................................... 11

  Biu 2. Sn lng ch xut khu trn th gii v gi tr ca ch xanh v en trong 2005-2012 .............. 16

  Biu 3. Cc th trng cho ch xut khu ca Vit Nam nm 2012 ..................................................... 17

  Biu 4. Tng trng hng nm ca th trng ch Vit Nam t 2008-2012 ........................................ 18

  Biu 5. Gi tr xut khu ca ch Vit Nam giai on 2003-2012 ...................................................... 19

  Biu 6. Gi tr ch Vit Nam xut khu so vi th gii (USD/tn) ...................................................... 20

  Biu 7. Lng tiu th ch th gii giai on 2006 2010 (nghn tn) ............................................... 21

  Biu 8. Nm quc gia tiu th ch ln nht trong nm 2011 (nghn tn) ............................................. 22

  Biu 9. Sn lng ch c nc v mc tiu th ni a ti Vit Nam giai on 2006 2012 ............ 24

  Biu 10. Mi quc gia xut khu ch ln nht vo Vit Nam.............................................................. 25

  Biu 11. Trin vng a dng ho cc nh xut khu ch vo Vit Nam tnh n nm 2012 ................. 26

  Biu 12. Trung bnh gi ch nhp khu vo Vit Nam nm 2011 .......................................................... 27

  Biu 13. Din bin nn nhit trung bnh nm trong nhiu thp k tnh Yn Bi ni chung v

  huyn Vn Chn ni ring .