Bang Gia Quang Cao Facebook

Click here to load reader

 • date post

  14-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  8
 • download

  5

Embed Size (px)

description

Bang Gia Quang Cao Facebook

Transcript of Bang Gia Quang Cao Facebook

 • QUANG CAO TRN FACEBOOK

  Qung co trn Facebook tnh tin trn s lt click. Mc u gi cng cao th qung co cng c c hi xut hin u tin hn. Bn phi khon ngn sch s tin gii hn mi ngy.

  Nu s tin ngn sch mi ngy tr ht vo s tin click trong ngy th qung co s t ng tm dng v tip tc hot ng vo ngy tip theo. Bn hy la chn s tin ngn sch

  mi ngy tht hp l cho qung co ca bn. Qung co banner trn facebook l hnh thc xut hin ngu nhin ty vo ngn sch gi qung co m khch hng la chn.

  Ni dung khi to qung co

  URL ca website dn ti

  Tiu qung co

  Ni dung qung co

  Hnh nh banner i din

  Km theo thng tin nhm i tng gii thiu bn trn.

  Chng ti xut d liu thng k qung co nh k mi tun mt ln.

  ng k qung co ti thiu 1 thng. Thanh ton v nghim thu hp ng theo tng thng.

  Thi gian i kim duyt campain qung co trn Facebook l 24h. m bo thi gian hin th banner ng ngy, khch hng nn ng k s dng dch v trc 24h c kt qu tt nht.

  Cng ty TNHH SEM Vit Nam Add: S 2, Thi Sch, Phng Bn Ngh, Q.1, TP.HCM

  Tel: (84-8) 6657-8866 - Hotline: 0969 55 3131

  Email: sem@semvietnam.com Website: www.semvietnam.com

 • Bng gi Qung co Facebook (Trn gi click)

  Hng mc thc hin Facebook C1 Facebook C2 Facebook C3 Facebook C4 Facebook C5

  Chi ph (VN) 990.000 1.990.000 5.990.000 9.990.000 19.990.000

  V tr (Bn phi, gia) Ti tr Ti tr Ti tr Ti tr Ti tr

  Bo co (trc tip t FB) Tun Tun Tun Tun Tun

  Vit ni dung sng to C C C C C

  H tr to Fan Page C C C C C

  Ph khi to Min ph Min ph Min ph Min ph Min ph

  Ph qun l Min ph Min ph Min ph Min ph Min ph

  S ln click cam kt 500 click 1000 click 3000 click 5.000 click 30.000 click

  Bng gi Qung co Facebook (Qun tr ti khon)

  Hng mc thc hin Facebook Q1 Facebook Q2 Facebook Q3 Facebook Q4 Facebook Q5

  Ngn sch d kin (VN)/ngy

  200.000 500.000 1.000.000 3.000.000 5.000.000

  V tr (Bn phi, gia) Ti tr Ti tr Ti tr Ti tr Ti tr

  Vit ni dung sng to C C C C C

  H tr to Fan Page C C C C C

  Ti khon xem bo co C C C C C

  Ph khi to Min ph Min ph Min ph Min ph Min ph

  Ph qun l 10% 10% 8% 7% 5%

  (*) Min ph khi to Page Fan v vi nhiu u i hp dn.

  Cc dng v tr v qung co trn FACEBOOK

  Page Post: Hnh thc qung co gip tng lng tng tc (like post, comment, share, photo view) cho bi vit trn Fanpage, gin tip gia tng lng fan cho Fanpage. Tnh ph theo: CPC.

 • Page Like: Hnh thc qung co gip tng lng fan (like) cho Fanpage. Tnh ph theo: CPL

  Website Click: Hnh thc qung co cho Website, mu qung co dn trc tip v Website (hoc Fanpage). Gip gia tng lng truy cp, traffic ca Website. Mu qung co xut hin trn NewFeed nu c lin kt vi Fanpage v ch xut hin ct phi nu khng c lin kt vi Fanpage. Gin tip tng like cho Fanpage. Tnh ph theo: CPC.

 • Website Click - Multi Product: Hnh thc qung co ph hp vi cc Website thng mi in t hay cc nhm sn phm / dch v. Gia tng kh nng tip cn, mua hng t nhng khch hng tim nng. Hin th ti a 5 sn phm / ni dung tng ng vi 5 link trn cng mu qung co. Tnh ph theo: CPC

  Event Responsive: Hnh thc qung co s kin nhm thu ht ngi tham gia v tng tc vi chng trnh. Tnh ph theo: CPC.

 • Video View: Hnh thc qung co nhm tng tng tc, lt view cho video. Tnh phi theo: CPC.

  Offer Claim: Hnh thc qung co cc chng trnh chit khu hoc khuyn mi. Gip tng hiu qu bn hng. Tnh ph theo: CPC.

 • App Install: Hnh thc qung co nhm thu ht vic vo cc hnh ng c th (ci t, s dng ng dng, chi ngay). Tnh ph theo: CPC

 • Li ch khi hp tc vi SEM

  H tr doanh nghip tip cn khch hng mc tiu hiu qu cao nht vi chi ph tit kim.

  T vn chn gi dch v ti u v c li cho khch hng.

  Trung thc trong vic bo co (report) khch ving thm (trch xut FB, hnh nh, video)

  Ti u qung co nhm gip gim chi ph click thp nht.

  Min ph ng k v ti u a ch doanh nghip trn Google Places

  Min ph SEO Audit khi khch hng k hp ng >= 12 thng.

  Min ph trin khai dch v Google Apps (user@tencongty.com)

  Tng 1.350.000 qung co t kha trn Google

  Gim 30% qung co Bing Ads

  H tr SEO cho khch hng k hp ng >= 12 thng.

  Min ph to Fanpage trn Facebook cho doanh nghip.

  Quy trnh trin khai qung co Facebook

  1) Hai bn thng nht v ni dung, chi ph, thi gian chy Facebook

  2) K hp ng v khch hng thanh ton

  3) Khch hng gi ni dung qung co v hnh nh qung co.

  4) SEM t vn li ni dung v gi mail cho khch hng xc nhn duyt li qung co

  facebook

  5) Chy qung co Facebook ca website khch hng

  6) B phn trin khai theo di mail Facebook gi v cho Khch hng v SEM mi tun,

  xem xt ti u qung co sao cho hiu qu

  7) Bo co thng k qung co Facebook hng tun & thng, iu chnh qung co (nu

  cn) nhm ti u chin dch.

  Bt c khi no bn mun lin h vi chng ti hoc cn t vn dch v cho chin dch Facebook, xin vui lng lin lc vi cc chuyn vin t vn ca chng ti: Hotline: 0969 55 3131 (Ms.Linh)

  Bng gi cp nht: 20/11/2015