BÀI TẬP THIẾT KẾ CẦU THÉP F2.docx

download BÀI TẬP THIẾT KẾ CẦU THÉP F2.docx

of 21

Embed Size (px)

Transcript of BÀI TẬP THIẾT KẾ CẦU THÉP F2.docx

BI TP THIT K CU THP F2 GII THIU V CU LONG BIN

Nhm 2 : - L Vn Ton MSV: 0914420 - Hong Cng V MSV: 1015295 - ng Hiu L MSV:8810028

MC LC

Phn I: Gii thiu chung v cu Long Bin...21- Lch s cu Long Bin22- V tr cu Long BinPhn II: Cu to cu Long Bin.1- Cu to chung2- H mt cu.a- Mt cu.b- H dm dcc- H dm ngangd- Lin kt gia dm dc vi dm ngang..3- Dn ch..a- Chiu cao dn ch.b- Tit din cc thanh dn ch..4- Cu to nt dn.5- Khung cng cu.6- Gi cu.. Phn III: Kt lun.1- Vai tr2- ngha.3- Hin trng hin nay..

Phn I - Gii thiu chung v cu Long Bin1- Lch s cu Long Bin: -Cu Long Bin c khi cng xy dng vo nm 1898 v hon Thnh nm 1092.Do mt kin trc s ngi php thit k - t tn lcu Doumer theo tn caTon quyn ng DngPaul Doumer. dn gian gi l cu Song Ci hay cu B -Chiu di ton cu l gn 3000m,trong phn dn thp di 1860m.cu gm 20 b tr xy v m gm 19 nhp dm thp v ng dn xy bng .Cu c 1 ln ng st v v 2 ln xe th s.cu nng 17 nghn tn -cu l kt qu ca cuc khai thc thuc a ln th nht -S b v qu trnh lch s ca cu Long Bin: + Sau nm 1945: cu c i tn thnh cu Long Bin,cu c 1 tuyn ng st chy gia,2 bn l ng t,hnh lang ngoi cng dnh cho ngi i b +Cu Long Bin thi k chng M: cu ch thnh mc tiu nm bom ca quc M gy nhiu h hng ln,t cui nm bom vo nm 1972

2- V tr cu Long Bin: - V tr c chn xy cu ng ngay v tr m chic tu ca Php n sng bn vo Quan Chng v Ca bc trc -Cu c v tr c bit quan trng,l huyt mch giao thng gia h ni V mt s tnh min bc,t khc ng st u tin ca tuyn ng St xuyn ng dng -Cu Long Bin c bc qua sng Hng ti bn B huyn Gia Lm

Phn II Cu to cu Long Bin Bn v thit k cu Long Bin lu ti trung tm LTQG 1 1. Cu to chung:-Kt cu nhp : cu Long Bin c thit k dng cu dn thp nhp mt tha c chiu di nhp gia L = 107.5m, chiu di nhp eo Gia di L =52.5m, nhp bin L = 75m

Nhp hng nhp eo nhp hng

2. H mt cua. Mt cu- Cu bao gm 1 ln ng st chy gia,2 bn l ng dnh cho xe c gii v ng i b.ng cho cc loi xe l 1.6m :

Phn ng cho ngi i b l 0.4m:

- Mt cu ng st thuc loi mt cu c t vt g t trc tip ln dm dc

Khe co gin hu nh hng hc trn ton b cu:

H thng thot nc :

b. H dm dc: Dm dc l cc dm mt ct ch I c to thnh t cc thp tm lin kt vi cc thp ch L bng inh tn+ cc dm dc c k trn cc dm ngang v trc tip phn mt cu bng bn b tng ct thp ln ng xe c gii v ngi i b:

+ cc dm dc trc tip phn t vt g trn ln ng dnh cho tu ha:

c. H dm ngang: Cc dm ngang c mt ct ch I c to thnh t thp tm ghp vi cc thp gc L bng lin kt inh tn

d. Lin kt gia dm dc v dm ngang:Lin kt gia dm dc v dm ngang l lin kt c cnh trn dm dc v dm ngang ngang mc thng qua lin kt bng inh tn ti bn nt

3. Dn cha. Chiu cao dn ch:

Mt ct ngang cc thanh ng dn ch l mt ct hnh hp c t hp t cc thp gc v thp bn bng lin kt inh tn

b. Tit din cc thanh dn ch: Cc thanh xin c cu to dng thanh ging

4. Cu to nt dn: Nt dn lin kt cng bng inh tn c cc thanh trc tip gn vo nhau Nt c bn chp

Nt c bn ring r

5. Khung cng cu:

6. Gi cu:- Gi ti m cu:

Gi ti tr cu:

Phn III- Kt lun

1- Vai tr: Giai on 1902 n trc nm 1945 n ng vai tr quan trng ca mng li giao thng gip thc dn php thc hin cng cuc khai thc thuc a ln th nht V cng nng kinh t - x hi th kh nh gi ht c gi tr to ln ca n trong s pht trin ca khng ring H Ni v cc vng ph cn, khng ch min Bc m c min Trung, min Nam, c bit l trong giai on rt di khi n l ci gch ni lin duy nht bng ng b v ng st ca phn cn li ca c nc vi Vit Nam pha Bc sng Hng v trong mt thi gian l c cc nc x hi ch ngha. Cu c v tr c bit quan trng,l huyt mch giao thng gia H Ni V mt s tnh min bc,t khc ng st u tin ca tuyn ng. 2- ngha: Cu Long Bin l cy cu gn lin vi lch s pht trin ca dn tc.Cu Long Bin chng kin 2 cuc khng chin ca dn tc,cng nh chng kin s chuyn mnh i ln ca th k t ngy thng nht t nc.cu long bin l mt biu tng ca th H Ni Cu Long Bin vo nhng ngy lch s thng 10 nm 1954 cng ghi du chn nhng tn lnh vin chinh Php rt qua xung Hi Phng vnh vin ri Vit Nam v n cho on qun chin thng tr v tip qun Th .

3- Hin trng: Cu Long Bin ang xung cp trm trng,du vt chin tranh cng vi vi kt cu chp v ca nhng ln sa cha trong chin tranh vn cn dn n tnh trng n mn din ra mnh m Hin ti thnh ph H Ni cng nh b Giao thng c nhiu k hoch tu sa,bo dng nh lm thm cc tr,dm tng cng.Nhng trong tng lai cn c k hoch trng tu ton din hn.

17