Bachelor brochure nederlands 2016 2017

download Bachelor brochure nederlands 2016 2017

of 64

 • date post

  23-Jul-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  3

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Bachelor brochure nederlands 2016 2017

 • UNIVERSITY OF EYE-OPENINGSCIENCE.

  BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGENCOLLEGEJAAR 2016 - 2017

 • Businessconcept

  ontwikkelen om een app

  te introduceren

  Optimalisatie van de

  batterij door middel van wiskundige modellen

  Ontwikkelen van

  een echoapparaat

  dat geluid omzet

  in beeld op

  een iPad

  Software en

  hardware zo

  ontwikkelen dat

  de beweging van

  een vinger soepel

  gevolgd wordt

  Het ontwerpen

  van integrated

  circuits (ICs)

  iPad als console

  om andere apparaten

  op afstand te bedienen

  Implementatie

  en evaluatie van

  nieuwe zorg-

  technieken

  Advies

  geven over

  ondersteuning

  informatie-

  systemen

  TECHNISCHEBEDR FSKUNDE

  Verbeteren supply chain

  management van de

  onderdelen van een iPad

  Nieuwe high tech

  materialen ontwikkelen

  op de iPad nog lichter en

  kleiner te maken

  EUROPEANPUBLIC ADMINI-

  STRATION

  Europese regelgeving

  over privacy issues in de

  cloud

  Onderzoek naar

  nieuwe beeldschermen

  die minder energie

  gebruiken

  Verandering in het

  medialandschap door de

  komst van de iPad

  Verbeteren

  van de gebruiks-

  vriendelij kheid

  Materiaalkeuze

  en -ontwikkeling

  BIOMEDISCHETECHNOLOGIE

  CREATIVETECHNOLOGY

  ELECTRICALENGINEERING

  INDUSTRIAL & APPLIED

  MATHEMATICS

  TECHNISCHENATUURKUNDE

  INTERNATIONAL BUSINESS

  ADMINISTRATION

  Ontwikkelen van

  een echoapparaat een echoapparaat

  dat geluid omzet

  van integrated

  Implementatie

  en evaluatie van

  ondersteuning

  TECHNISCHEBEDR FSKUNDE

  EUROPEANPUBLIC ADMINI-

  STRATIONCOMMUNICATIE-

  WETENSCHAP PSYCHOLOGIE

  BIOMEDISCHETECHNOLOGIE

  GEZONDHEIDS-WETENSCHAPPEN BUSINESS & IT

  CREATIVETECHNOLOGY

  ELECTRICALENGINEERING

  TECHNICAL COMPUTER

  SCIENCE

  INDUSTRIAL & APPLIED

  MATHEMATICS

  SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE

  TECHNISCHENATUURKUNDE

  INDUSTRIAL DESIGN

  ENGINEERING

  B de Universiteit Twente zoeken we alt d naar de link tussen techniek en

  de maatschappel ke relevantie. Denk je dat psychologie niets met een iPad

  te maken heeft? Of vraag je je af wat een technisch wiskundige met een iPad doet?

  Zelfs in de biomedische technologie wordt een iPad gebruikt voor onderzoeks-

  methoden.Deze cross-over noemen we High Tech Human Touch.

  En van de kenmerken van de UT.

  HIGH TECHHUMAN TOUCH

 • 4 UNIVERSITY OF TWENTE

  6 CAMPUS

  8 ENSCHEDE

  10 TWENTS ONDERWIJSMODEL

  12 EXCELLENTIE

  14 ALUMNI

  BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

  16 TECHNOLOGY AND LIBERAL

  ARTS & SCIENCES (ATLAS)

  18 CIVIELE TECHNIEK

  20 INDUSTRIAL DESIGN ENGINEERING

  22 WERKTUIGBOUWKUNDE

  24 CREATIVE TECHNOLOGY

  26 ELECTRICAL ENGINEERING

  28 BUSINESS & IT

  30 TECHNICAL COMPUTER SCIENCE

  32 INDUSTRIAL & APPLIED MATHEMATICS

  34 BIOMEDISCHE TECHNOLOGIE

  36 TECHNISCHE GENEESKUNDE

  38 ADVANCED TECHNOLOGY

  40 SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE

  42 TECHNISCHE NATUURKUNDE

  44 GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN

  46 INTERNATIONAL BUSINESS ADMINISTRATION

  48 EUROPEAN PUBLIC ADMINISTRATION

  50 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE

  52 COMMUNICATIEWETENSCHAP

  54 PSYCHOLOGIE

  56 TECHNIEKMEIDEN

  57 FACTS AND FIGURES 2014 / MASTEROPLEIDINGEN

  58 INSCHRIJVING EN TOELATING

  60 UNIVERSITY OF ENDLESS POSSIBILITIES.

  61 STUDIEKEUZEPROCES

  62 INFORMATIE VOOR OUDERS

  TECHNOLOGIE EN

  NATUURWETENSCHAPPEN

  BEDRIJFSKUNDE EN

  MANAGEMENT

  SOCIALE EN

  GEDRAGSWETENSCHAPPEN

  INHOUD

  3

 • OPGERICHT IN

  EVEN VOORSTELLEN:

  1961

  De University of Twente (UT) is in de afgelopen 50 jaar uitgegroeid tot een van de belangr kste universiteiten ter wereld. We behoren tot de pioniers in de ontwikkeling van nieuwe technologien en het concreet toepasbaar maken daarvan voor mens en maatschapp .

  DE TWENTSE FILOSOFIE: HIGH TECH, HUMAN TOUCHOnze 9.700 studenten en 3.300 medewerkers ontwikkelen niet alleen innovatieve technologien, maar koppelen deze ook aan gedrags- en sociale wetenschappen en bedrij fskunde. Deze interdisciplinaire benadering onderscheidt de University of Twente van andere universiteiten. Als UT-student word je opgeleid tot een multidisciplinair, grensverleggend probleemoplosser. Een paar voorbeelden: bij ons werken natuur- en scheikundigen samen aan nieuwe toepassingen in de nanotechnologie. Bij de ontwikkeling van nieuwe media maken onze ICTers gebruik van de kennis en inzichten van onze psychologen. En voor hightechtoepassingen zoals een revalidatierobot of een intelligente auto zetten we niet alleen technici in, maar ook marketingexperts. Op de University of Twente zij n mens en technologie nooit ver van elkaar verwij derd.

  TWENTE VERGELEKEN MET DE REST VAN DE WERELDIn 2012 behaalde de University of Twente de eerste plaats in de Leiden Ranking. Volgens het Times Higher Education Supplement (THES) behoort de UT al zeven jaar tot de 225 beste universiteiten ter wereld. Uit enqutes van I-graduate blij kt bovendien dat de universiteit op het gebied van technologie, ICT-support en internettoegang tot de tien beste onderzoeksinstellingen ter wereld behoort.

  UNIVERSITYOF TWENTE

  4BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

 • STUDENTEN WAARVAN 23% INTERNATIONAAL

  BACHELORS MASTERS

  FACULTEITEN: GEDRAG, MANAGEMENT EN

  SOCIALE WETENSCHAPPEN

  CONSTRUERENDE TECHNISCHE WETENSCHAPPEN

  ELEKTROTECHNIEK, WISKUNDE EN INFORMATICA

  TECHNISCHE NATUURWETENSCHAPPEN

  GEO-INFORMATIE WETENSCHAPPEN EN AARDOBSERVATIE

  9.61420 36

  UNIVERSITY OF TOMORROWS PROBLEM SOLVERS

  5

 • cervonecervonecervoneitali

  COOLE CAMPUS!Ik woon op de campus. De sfeer, het samenwonen met andere studenten en het uitzicht over de grasvelden vind ik geweldig. En wat me natuurl k ook goed bevalt, is het feit dat ik snel in de collegezaal, in de supermarkt of op het sportveld ben. Alles wat ik dagel ks nodig heb, vind ik op de campus. Studeren op een campus betekent dat je alles dicht in de buurt hebt. Dat geeft me op een bepaalde manier het gevoel dat ik alt d thuis ben. Je zou denken dat het lastig is om motivatie te vinden of je te concentreren met al die studenten om je heen, maar ik vind het juist geen probleem, het is eigenl k best makkel k om een plek te vinden om alleen of samen te studeren.

  cervonecervonecervoneBenede

  tta

  Als je gaat studeren, kun je thuis blij ven wonen of op kamers gaan. Wil je op kamers, dan sta je bij de UT voor een tweede keuze: in de stad of op de cam-pus? Hier vind je een aantal aanbieders van studentenkamers in de stad en op de campus: acasa.nl sjht.nl studentunion.utwente.nl/kamers kamernet.nl

  Enschede kent geen kamertekort, waardoor de prij zen relatief laag zij n. Gemiddeld betaal je 250,- all-in voor een kamer in een studentenhuis. Begin wel op tij d met zoeken, want voor de start van het nieuwe collegejaar zij n veel nieuwe studenten op zoek naar een plekje om te wonen!

  OP KAMERS IN DE STADOF OP DE CAMPUS

  6BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

 • ENSCHEDE IS TOP!Voordat ik naar Enschede kwam maakte ik mij zorgen of ik mij wel thuis zou voelen in zon onbekende stad. Dat bleek nergens voor nodig, ik maakte heel snel vrienden en had mijn weg zo gevonden. Ik ga graag de stad in om te winkelen, vooral op dinsdag of zaterdag, dan verandert het Van Heekplein van een groot, futuristisch plein in een bontgekleurd marktplein. s Avonds ga ik meestal een drankje drinken op de Oude Markt, vooral op donderdagavond, dan is het studentenavond! Over het algemeen denk ik niet dat ik een negatieve kant van Enschede op kan noemen. Het is een erg gezellige stad!

  Collegegeld** 165,-Huur 250,-Boodschappen 161,-Studieboeken 57,-Vervoer (naast de ov-kaart) 48,-Ontspanning, uitgaan en sport 144,-Kleding en schoenen 47,-Zorgverzekering 97,-Telefoon 26,-

  Gemiddeld per maand 995,-

  Het collegegeld voor 2015-2016 bedraagt 1.951,-. Dat is een bedrag van 165,- per maand.

  * Deze getallen zijn gebaseerd op gegevens

  van het Nibud.

  ** Voor University College Twente is het

  collegegeld hoger.

  WAT BEN JE ALS STUDENT PER MAAND ONGEVEER KWIJT?*

  COOLE CAMPUS!

  7

 • Geurige weekmarkten, gezellige cafs en levendige winkelstraten horen b het vaste straatbeeld van

  Enschede. Net als de goed verzorgde parken en de historische stadsgevels, waarachter vaak een museum of theater schuilgaat. Toch z n het vooral de studenten

  die de stad haar unieke air verlenen. Op de ets richting de universiteit, met de neus in een boek aan de oever van recreatieplas Het Rutbeek, of gewoon

  gezellig aan de borrel op de Oude Markt.

  HET BRUISENDE MIDDELPUNT: ONZE CAMPUSEnschede en studenten zij n onlosmakelij k met elkaar verbonden. Geen wonder, als je bedenkt dat bij na een derde van de 157.000 inwoners van deze grensstad student is. Je vindt hier maar liefst drie hogere onderwij sinstellingen: de University of Twente, Saxion Hogeschool en ArtEZ hogeschool voor de kunsten. Het brui- sende centrum van het studentenleven is de campus van de University of Twente de enige echte campus van Nederland met moderne onderwij sgebouwen, laboratoria, studenten- woningen, sportcentra, bars, restaurants en een theater. Hier hoor je talen van over de hele wereld, terwij l je gemakkelij k aansluiting vindt vanwege de overzichtelij ke omvang van onze universiteit en he