Babcock Background Chronology

download Babcock Background Chronology

of 30

 • date post

  04-Jun-2018
 • Category

  Documents

 • view

  221
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Babcock Background Chronology

 • 8/13/2019 Babcock Background Chronology

  1/30

  8

  LW HH YHZDMHC Y FNCBNC @NPNZDM NI FJTEWMHL & NRMJPW1 GFHEL CNW1 078=7:7/0;8; & 077;848/0;8; & 07;;02:/0;88

  GFHELHCRW GMPNCNFNDU

  GNFNZP GNBJ1 @fhgo1Ojy jvjcts? Drjjc1Yjry sedceieghct jvjcts? @fuj1Jvjcts rjfhtecd spjgeieghffy tn Gfhelhcts mjhftm? [ZP[FJ1Zcrjhsnch`fj bjfhys

  BHRJ JYJCR/ WZLLHPU NI EWWZJ @ucbfj Gfhelhcts

  Tetcjss

  sthtjljct

  8. GJCWNPJB RmjGfhelhct whs `nrc ec Fncbnc ni Hireghc nredec

  0. 8/7/0;;2 Rmj Gfhelhct gnlljcgjs jlpfnyljct wetm tmj Gnccjxencs sjrvegj- Fncbnc Jhst Gnccjxencs [hrtcjrsmep (FJG[) _[948-[94=\ [hrh 8

  7. 0=/2/0;;= Gfhelhct hbvesjs [rnspjgts h`nut ljbeghf gncbetenc (mypjrtjcsenc). Rmj Gfhelhct es su`sjqujctfy wetmbrhwc irnlFjwesmhl Gnffjdj

  _[9=2 &[9=:\

  [hrhs 87, :9,7;=7;5 &

  :0:

  2. Lhy 0;;= @jcahlec Grhed `jdecs tn gn-fecj lhchdj Gfhelhct hfncdsebj Fhurjcgj @hec`rebdj _[480\ [hrh :9

  :. Hudust

  0;;=

  Rmj Gfhelhcts jlpfnyljct trhcsijrs tn Ghrjjrs Jctjrpresj FRB (YR Jctjrpresj)

  Wuj Jfy, [huf Ojffy, Hbhl @ugoy hcb Hcbrjh Thrb, Lhrgus Thtsnc hcb Hfjxhcbjr Omhc hrj/wjrj

  jlpfnyjb `y @JB(ht phrhdrhpm 8 ni tmjer wetcjss sthtjljcts) hcb tmj Jquhfety inrl rjspncsj.

  _[954

  [95=\

  [hrh 7

  9. 0:/9/0;;5 Rmj Gfhelhct gnlljcgjs h pjrenb ni segocjss h`sjcgj wmegm fhsts inr 7 wjjos- buj tn strjss ht wnro _[404 &

  [40=\

  [hrh 80

  4. 0:/4/0;;5 Rmj Gfhelhct rjturcs tn wnro hcb gnctecujs tn wnro ucbjr tmj shlj gncbetencs), wmjrj tmj prn`fjls gnctecuj Wjj nppnsetj [hrhs 8;88

 • 8/13/2019 Babcock Background Chronology

  2/30

  0

  _[408 - [409, [40=[405, [470, [4=:[4=9\

  Rmjrj wjrj sthii smnrthdjs hcb wnro ht tmj gjctrj whs strjssiuf_[=00, [=09, [=20, [=29, [=50, [5;2, [508,

  [52=, [5:0, [5::, [5:5, [599, [540, [547, [545, [55;, [8;=4, [8808, [8;50, [88;9, [8889, [887;, [8828,

  [8820- [8827, [8774H - [[email protected], [8:0=, [8:72, [8::0, [8:5;, [89;2, [89:7, [899:, [850;, [8504, [8505H

  & [857=\hcb (phrhdrhpm 8: ni Hctmncy Lhrsmhffs sthtjljct)

  828=, :; &

  78;

  @jc Grhed -

  phrh 04

  =. @jtwjjc

  2/5/0;;5 &

  8/8;/0;;5

  Rmj Gfhelhct hcb mjr gnffjhduj Ghtmy Pn`ecsnc rhesj gncgjrcs hcb jcdhdj ec tmj ecetehf gnrrjspncbjcgj h`nut tmj

  hffjdjb bhth prntjgtenc `rjhgm hcb rjqujst tmht tmj gnlphcy ecvjstedhtj wmht mhppjcjb

  _[475 -

  [4:;\

  [hrh 0;

  Hbhl @ugo`y

  [hrh 7

  5. 8/8;/0;;5 Rmj Gfhelhct hcb gnffjhduj Ghtmy Pn`ecsnc hrj hbvesjb `y Hbhl @ugo`y tn thoj nut h drejvhcgj ec rjfhtenc tn tmj

  hffjdjb bhth prntjgtenc `rjhgm

  _[492\

  8;. 87/8;/0;;5 Rmj Gfhelhct rjqujsts tmht mjr jlpfnyjr wetmbrhws mjr irnl tmj Unutm Niijcbecd Wjrvegj (UNW) _[4=4 -

  [4==\

  [hrh 04

  88. @jtwjjc

  82/8;/0;;5

  &

  0;/8;/0;;5

  Rmj Gfhelhct hcb gnffjhduj Ghtmy Pn`ecsnc, rjqujst tmht lhchdjljct ljjt an ectfy wetm tmjl inr tmj drejvhcgj

  mjhrecd h`nut tmj hffjdjb bhth prntjgtenc `rjhgm _[457 -[45: & [455[455H1phdj 455H mhs`jjc phdechtjb `y

  mhcb `y tmj rjspncbjct\

  Wjj nppnsetj [hrhs 78 - 70

  80. 08/8;/0;;5 Rmj Gfhelhct httjcbs h ljjtecd wetm @jvjrfy @hccestjr, @jcahlec Grhed, Ghrrnff Dhrrhwhy hcb Hbhl @ugo`y

  rjdhrbecd mjr wetmbrhwhf irnl tmj UNW

  _[=;4\ [hrh 7;

 • 8/13/2019 Babcock Background Chronology

  3/30

  7

  87. 09/8;/0;;5 Rmjrjsh [jtjrs j-lhefs Hbhl @ugo`y hcb gfhelhct rjdhrbecd Ghtmy Pn`ecsncssegocjss h`sjcgj _[=88\ [hrh 78

  82. 04

  Ngtn`jr

  0;;5

  Rmj Gfhelhct gncthgts Hbhl @ugo`y tn hbvesj tmht smj wnufb feoj tmj anect drejvhcgj mjhrecd tn `j pnstpncjb.

  Hbhl @ugo`y rjspncbs tn tmes rjqujst

  _[=88 -

  [=80\

  [hrh 70

  8:. 0=/8;/0;;5 Rmj Gfhelhctj-lhefs @jvjrfy @hccestjr h`nut tmj cjwfy elpnsjb fucgm mnur rufj hbvesecd ni tmj elphgt nc mjr

  mjhftm.

  Ntmjr sthii hfsn jxprjss gncgjrcs.

  _[=82\

  _[=27\

  [hrhs 77 - 7:

  89. 05/8;/0;;5 @jvjrfy @hccestjr rjspncbs tn Gfhelhcts j-lhef rjdhrbecd tmj fucgm mnur, hbvesecd tmht smj wnufb spjho tn @jc

  Grhed h`nut tmes hcb ijjb`hgo

  Fhtjr tmht bhy tmj Gfhelhct es ecvnfvjb ec hc ecgebjct wmefst nc rjgjptenc buty .

  Gfhelhct j-lhefs @jvjrfjy @hccestjr hcb @jcahlec Grhed h`nut tmj ecgebjct

  Rmjrjsh [jtjrs j-lhefs gfhelhct hbvesecd mjr tmht tmj ecgebjct mhs `jjc rjpnrtjb tn @jvjrfy @hccestjr

  Gfhelhct gnlpfjtjs hc ecgebjct inrl hcb Cjef Gnx gnlpfjtjs h wetcjss sthtjljct

  _[=89\.

  _[=00\

  _[=04\

  _[=07[=0:

  & [=09\

  [hrh 79

  [hrhs 7424

  [hrh 20

  [hrh 27

  [hrhs 74 & 27

  84. 7;/8;/0;;5 Rmjrjsh [jtjrs sjcbs tmj ecgebjct bnguljcts tn Lhrdhrjt Ancjs hcb gnpejs ec gfhelhct, mjr gnffjhduj Cjef Gnx

  hcb hff tmj gjctrj lhchdjrs- @jvjrfy @hccestjr, @jcahlec Grhed hcb Jtmjf [uctjr

  _[=04 &

  [=0=\

  [hrh 27

 • 8/13/2019 Babcock Background Chronology

  4/30

  2

  8=. @jtwjjc

  7/88/0;;5

  &

  :/88/0;;5

  Rmjrj whs gnrrjspncbjcgj rjdhrbecd tmj [email protected] rjcjwhfs. Hbhl @ugo`y sjct h drnup j-lhef nut tn sjvjc ljl`jrs

  ni sthii (ecgfubecd tmj gfhelhct)devecd tmjl hff tmj bjhbfecj ni 9 Cnvjl`jr 0;;5 tn rjspncb rjdhrbecd [email protected]

  rjcjwhfs

  Nc 2 Cnvjl`jr 0;;5 Hbhl @ugo`y j-lhefs Gfhelhct tn sthtj tmht mjr jxestecd [email protected] es cn fncdjr rjfjvhct hcb

  hbvesjs mjr tmht tmj gnlphcy es ec `rjhgm ni ets gnctrhgt wetm Fjwesmhl Gnucgef

  Ghrrnff Dhrrhwhy sjjos wrettjc hssurhcgjs tmht tmj ecinrlhtenc weff `j shijduhrbjb hcb Hbhl @ugo`y sthtjs tmht

  mj ghccnt bn tmes

  Nc : Cnvjl`jr 0;;5, ht 5.27 hl Gfhelhct rjgjevjs hc j-lhef irnl Putm Anmcsnc rjdhrbecd tmj [email protected] essuj

  Rmj gfhelhct fjhvjs wnro jhrfy buj tn ijjfecd ucwjff, hcb su`sjqujctfy gnlljcgjs mjr ierst pjrenb ni fncd-tjrl

  segocjss wmegm wnufb fhst 8; wjjos. Ht 2.20pl, tmj Npjrhtencs lhchdjr @jvjrfy @hccestjr sjcbs hc j-lhef nut tn

  tmj gfhelhct rjdhrbecd tmj [email protected] essuj

  _[=7:

  [=79\

  _[=25\

  _[=:;,

  [=:;H &

  [=:8\

  _[=:4\

  _[==9\

  [hrh 2=

  [hrh 2=

  [hrh :8

  [hrh :7

  [hrhs :7 - :2

  85. 8;/88/0;;5 Rmj Gfhelhct vesets mjr D[ hcb rjpnrts ncdnecd sylptnls ni strjss, medm `fnnb-prjssurj, hcxejty, sfjjp

  bjprevhtenc, terjbcjss, hcb h gmhcdj ec mjr jhtecd mh`ets, mjhbhgmjs hcb phfpethtencs

  _[0799\ [hrh :5

  0;. 89/88/0;;5 (Ecgnrrjgt bhtj getjb ec wetcjss sthtjljct)-Tmefst nc sego fjhvj Gfhelhct j-lhefs Hbhl @ugo`y, (gnpyecd ec

  Ghrrnff Dhrrhwhy, @jvjrfy @hccestjr, @jcahlec Grhed hcb Lego Welpoec), rjqujstecd iechcgehf hssesthcgj wetm grjbet

  lncetnrecd. Wmj hfsn hsos tmht tmj [email protected] drejvhcgj `j bjhft wetm ec mjr h`sjcgj `jghusj ni mjhftm rjhsncs

  _[=54\ [hrh 9;

 • 8/13/2019 Babcock Background Chronology

  5/30

  :

  08. 84/88/0;;5 Rmjrj es j-lhef jxgmhcdj `jtwjjc Hbhl @ugo`y, Ghrrnff Dhrrhwhy hcb tmj Gfhelhct rjdhrbecd mjr rjqujst inr

  hssesthcgj wetm grjbet lncetnrecd ijjs.

  Fhtjr tmht bhy Gfhelhct sjcbs hc jlhef tn mjr ucenc rjp Ghrrnff Dhrrhwhy, (gnpyecd ec mjr fecj lhchdjr) @jcahlec

  Grhed, jxprjssecd ly bestrjss h`nut Hbhl @ugo`ys hcb lhchdjljcts gncbugt

  _[=5= &

  [=55\

  _[5;0 -

  [5;7\.

  [hrhs 98 - 9=

  00. 8=/88/0;;5 Rmj Lhchdecd Berjgtnr Lhrgus Thtsnc sjcbs hc j-lhef nut tn sthii ec hff `nrnudms rjdhrbecd [email protected] _[5;7H\ [hrh 94

  07. 07/88/0;;5

  ,

  Rmj Gfhelhct vesets mjr D[ hcb rjpnrts ncdnecd sylptnls ni strjss, medm `fnnb-prjssurj, hcxejty, sfjjp

  bjprevhtenc, terjbcjss, hcb h gmhcdj ec ly jhtecd mh`ets, mjhbhgmjs, phfpethtencs hcb h fnw lnnb. Wmj es rjijrrjb

  inr gnucsjffecd

  _[0794\ [hrh 9=

  02. 8/80/0;;5, Rmj Gfhelhct rjgjevjs hc jlhef irnl Hbhl @ugo`y sthtecd tmht tmj gnlphcy es cnt prjphrjb tn phy inr tmj grjbet

  lncetnrecd

  _[50;\ [hrh 95

  0:. 4/80/0;;5 Rmj Gfhelhct httjcbs mjr hppnectljct inr h gnucsjffecd hssjssljct ht mjr D[ surdjry wetm Yhfjrej Jhtnc. Rmj

  gnucsjffnr hbvesjs tmht smj `jfejvjs tmht tmj gfhelhct es suiijrecd irnl rjhgtevj bjprjssenc.

  _[0795,

  [0748 -

  [0740 &

  [0749

  [074=\

  [hrh 4;

  09. 5/80/0;;5 D[ sedcs Gfhelhct nii wetm strjss, hcxejty hcbphceg htthgos _[074;\ [hrh 48

 • 8/13/2019 Babcock Background Chronology

  6/30

  9

  04. 8;/80/0;;5 Rmj Gfhelhct fnbdjs h drejvhcgj hffjdecd Ectelebhtenc hcb `uffyecd `y Hbhl @ugo`y hcb MP.Hbhl @ugoy sjcbs

  hc j-lhef ec rjspncsj. Wmnrtfy hitjr Hbhl @ugo`y rj-ghffs mes j-lhef rjspncsj

  _[507 -

  [502, [50:

  & [50=\

  [hrhs 40 - 47

  0=. 88/80/0;;5 Rmj Gfhelhct fnbdjs h drejvhcgj hffjdecd fhgo ni suppnrt irnl lhchdjljct hcb MP. Hbhl @ugo`y j-lhefs

  Ghtmy Pn`ecsnc rjdhrbecd mjhrecd bhtj hcb sthtjs tmht et es ucrjhsnch`fj inr h drejvhcgj tn `j ghrrejb nvjr

  inr 2 lnctms wetmnut h rjsnfutenc

  _[505

  [57;\

  [hrh 42

  05. 89/80/0;;5 Hbhl @ugo`y hblets tmht tmj bjfhys rjdhrbecd tmj drejvhcgjs hrj ucrjhsnch`fj _[52;\

  7;. 08/80/0;;5 Rmj Gfhelhct rjgjevjs twn fjttjrs irnl Hbhl @ugo`y rjdhrbecd mjr drejvhcgjs hdhecst melsjfi, MP hcb

  lhchdjljct.Wmj es hbvesjb [email protected] @hccestjr mhs `jjchppnectjb tn mjhr tmj drejvhcgj

  _[520 -

  [527\

  [hrhs 444=

  & =8

  78. 08/80/0;;5 Hbhl @ugo`y hblets tmht tmj bjfhys rjdhrbecd tmj drejvhcgjs hrj ucrjhsnch`fj _[522\ [hrh =9

  70. 07/80/0;;5 Rmj Gfhelhct j-lhefs @jc Grhed, @jvjrfy @hccestjr hcb @jtmhcy Hfful (Mjhb ni MP) tn gnlpfhec h`nut tmj hffjdjb

  echpprnprehtjcjss ni Hbhl @ugo`ys gnrrjspncbjcgj wetm mjr wetm rjdhrbs tn mjr drejvhcgjs

  _[52: -

  [529\

  [hrh =7

  77. 7;/80/0;;5 Rmj Gfhelhcts D[ sedcs mjr nii wetm Wtrjss & Hcxejty _[074;H1 tmes ph