B2B Marketing through Electronic Commerce

download B2B Marketing through Electronic Commerce

of 20

Embed Size (px)

Transcript of B2B Marketing through Electronic Commerce

 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  1/20

  I9I Larojtkbh tgrduhg Jmjntrdbkn

  Ndlljrnj

  15$1

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  2/20

  Ngaptjr Qujstkdbs

  Jmjntrdbkn Ndlljrnj

  Nmassk`knatkdb d` j,Ndlljrnj

  I9I j,Ndlljrnj

  Ojy ndlpdbjbts d` I9I j,Ndlljrnj J,Srdnurjljbt

  Jmjntrdbkn Eata Kbtjrngabhj 'JEK+

  Jmjntrdbkn @ube Urabs`jr '[email protected]+

  Jmjntrdbkn Jxngabhj

  Db,mkbj Auntkdbs

  Jmjntrdbkn Natamdhujs

  Ndbt>

  15$9

  http://blog.oureducation.in/http://blog.oureducation.in/http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  3/20

  Fust,Kb,Uklj 'FKU+ ejmkvjry

  J,Ndlljrnj suppdrt sjrvknj

  Kbtrabjt

  Jxtrabjt

  Edlakb balj

  15$>

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  4/20

  Jmjntrdbkn Ndlljrnj

  Jmjntrdbkn Ndlljrnj ks ej`kbje as iuykbh- sjmmkbhabe jxngabhj d` prdeunts- sjrvknjs abe kb`drlatkdb

  vka ndlputjr bjtwdro- partknumarmy db tgj kbtjrbjt"

  Xgjrj as j,Iuskbjss gas a irdaejr ej`kbktkdb tgab J,

  Ndlljrnj- bdt fust iuykbh abe sjmmkbh- iut amsd

  prdvkekbh sjrvknjs td tgj nustdljrs abe partbjrs dr

  ndmmaidratdrs abe pjr`drlkbh jmjntrdbkn trabsantkdb

  wktgkb dr dutskej tgj drhabkzatkdb" "

  15$5

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  5/20

  J,Ndlljrnj ks hjbjrammy nmassk`kje kbtd

  tgj `dmmdwkbh typjs? Iuskbjsstd,Iuskbjss 'I9I+

  Iuskbjsstd,Ndbsuljrs 'I9N+

  Ndbsuljrs,td,Ndbsuljrs 'N9N+ Ndmmaidratkvj Ndlljrnj 'n,Ndlljrnj+

  Kbtra,drhabkzatkdbam ndlljrnj

  LdikmjNdlljrnj 'L,Ndlljrnj+

  Mdnatkdb iasjeNdlljrnj 'M,Ndlljrnj+

  J,Hdvjrbljbt Hdvjrbljbt,td,Nktkzjbs 'H9N+

  Hdvjrbljbt,td,Hdvjrbljbt 'H9H+

  Hdvjrbljbt,td,Iuskbjss 'H9I+

  15$:

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  6/20

  Ugj klpdrtabt `jaturjs d` j,Ndlljrnj6

  @krls wabt td kbnrjasj tgj j``knkjbny d` iuskbjss

  ndllubknatkdb?

  Jxpabe larojt sgarj

  Lakbtakbkbh mdbh tjrl vkaikmkty

  Ekhktam rjmatkdbsgkp wktg tgjkr ekstrkiutdrs-

  suppmkjrs abe dtgjr partbjrs"

  ^trjalmkbj ejmkvjry systjl

  15$0

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  7/20

  Larojtkbh lkx ldejm '`dur Ss+ nab ij usje iy

  larojtjrs as a tddm td asskst kb klpmjljbtkbh tgjlarojtkbh stratjhkjs"

  @kh"1 Ugj larojt spanj ldejm

  15$8

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  8/20

  I9I j,ndlljrnj I9I - tgj Iuskbjss ammkabnj wktg ek``jrjbt jbtktkjs wkmm

  d``jr jbtjrprksjs td annjss tgj `dmmdwkbh

  kb`drlatkdb(s"

  Srdeunt ejtakms

  Nustdljrs

  ^uppmkjrs

  ^gkppkbh ljngabksls

  Kbvjbtdry

  ^jrvknjs

  ^amjs abe larojtkbh

  ^uppmy ngakb prdnjss abe pjr`drlabnj

  15$7

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  9/20

  Ojy ndlpdbjbts d` I9I j,ndlljrnj

  Iuyjrs ndlpaby , wktg prdnurjljbt lhlt"pjrspjntkvj dr

  drkjbtatkdb ^jmmjr ndlpabywktg larojtkbh lhlt"pjrspjntkvj 'k"j"-

  supjrkdr nustdljr vamuj+

  Jmjntrdbkn kbtjrljekary amsd obdwb as kb`dljekarkjs- tgks

  rjpmanjs traektkdbam kbtjrljekarkjs- a >re party sjrvknj prdvkejr Ejmkvjrjr wgd pjr`drls tgj FKU ejmkvjry

  Bjtwdro pmat`drl Kbtrabjt- Kbtjrbjt- Jxtrabjt

  Srdtdndms abe ndllubknatkdb tgjsj arj rumjs & hukejmkbjsusje `dr eata ndllubknatkdb & ljssahj passkbh- sung as JEK

  15$;

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  10/20

  Ldejms d` I9I j,ndlljrnj

  ^uppmkjr drkjbtje larojt pmanj

  Iuyjrs drkjbtje larojt pmanj

  Kbtjrljekary drkjbtje larojt pmanj

  Pkrtuam ndrpdratkdb

  Bjtwdrokbh ijtwjjb gjaequartjrs abe suiskekarkjs

  Dbmkbj sjrvknjs td iuskbjss

  15$13

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  11/20

  J,Srdnurjljbt J,Srdnurjljbt ks a tjngbdmdhy sdmutkdb tgat

  `ankmktatjs ndrpdratj iuykbh uskbh tgj Kbtjrbjt"

  J,Srdnurjljbt sd`twarj laoj tgj db,hdkbh

  purngasj abe lay quamk`y tgj nustdljr `dr vdmulj

  eksndubt dr spjnkam d``jrs"

  J,Srdnurjljbt sd`twarj laoj kt pdsskimj td

  autdlatj sdlj iuykbh abe sjmmkbh J,prdnurjljbt ks jxpjntje td ij kbtjhratje wktg

  tgj trjbe tdwares ndlputjrkzje ^uppmy Ngakb

  Labahjljbt kb tgj drhabkzatkdbs

  15$11

  http://blog.oureducation.in/http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  12/20

  J,Srdnurjljbts j``knkjbny ijbj`kts kbnmuejs mdwjrprdnurjljbt ndst- `astjr nynmj tklj- rjeunj

  lavjrkno- dr ubautgdrkzje iuykbh wkmm drhabkzje

  rjpdrtkbh kb`drlatkdb abe tkhgtjr kbtjhratkdb d` tgj

  prdnurjljbt `ubntkdbs wktg ojy iano d``knj systjls" ^gdrtjr purngasj nynmj

  Klprdvjljbt eata annurany

  Annjss td rjam tklj kb`drlatkdb Yjeunje papjr wdro

  Yjeuntkdb kb d``,ndbtrant iuykbh

  15$1>

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  13/20

  J,prdnurjljbts j``jntkvjbjss kbnmuejs kbnrjasje

  ndbtrdm dvjr tgj suppmy ngakb- prdantkvj

  labahjljbt d` tgj ojy eata- abe gkhgjr,quamkty

  purngaskbh ejnkskdb wktgkb drhabkzatkdbs"

  Ykso d` j,Srdnurjljbt Kbtjrbam iuskbjss rkso

  Jxtjrbam iuskbjss rkso

  Ujngbdmdhy rkso

  J,Srdnurjljbt prdnjss rkso

  15$15

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  14/20

  Jmjntrdbkn Eata Kbtjrngabhj 'JEK+

  Ugj ndllubknatkdb ijtwjjb tgj appmknatkdbsrubbkbh kb twd dr ldrj bulijr d` ndlputjrs"

  Kt ndllubknatjs spjnkammy `drlattje stabeare

  iuskbjss kb`drlatkdb mkoj purngasj drejr- ikmmskbvdknjs- apprdvams d` nrjekt- sgkppkbh bdtknjs abe

  ndb`krlatkdb ijtwjjb tgj ndlputjr systjls d`

  ndlpabkjs- iabos- hdvjrbljbt ahjbnkjs abe mdhkstkn

  ndlpabkjs" Kts lakb purpdsj ks td trabs`jr tgj rjpjtktkvj iuskbjss

  trabsantkdbs jmjntrdbknammy"

  15$1:

  http://blog.oureducation.in/http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  15/20

  Jmjntrdbkn @ube Urabs`jr '[email protected]+

  ks ab appmknatkdb tgat jmjntrdbknammy rdutjs tgj `ubes-

  ejikts abe nrjekts abe ngarhjs abe payljbts

  ijtwjjb tgj iabos abe nustdljrs uskbh

  tjmjndllubknatkdb bjtwdros" Ugj ldst ndlldb abe annjptaimj ljtgdes d`

  payljbts kb J,Ndlljrnj arj jmjntrdbkn ngjquj-

  jmjntrdbkn `ube trabs`jr '[email protected]+- j,wammjt- jmjntrdbkn

  nrjekt nares- jmjntrdbkn nasg- slart nares- pjrsdb,td,pjrsdb payljbts abe purngaskbh nares"

  15$17

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  16/20

  payljbt ljngabksls arj irdaemy nmassk`kje kbtd twd

  typjs6

  Udojb iasje payljbt systjls 'dr jmjntrdbkn tdojb+-

  wgkng arj d` tgrjj typjs6

  Jmjntrdbkn nasg 'j,nasg+

  Jmjntrdbkn Ngjqujs

  ^lart nares

  Nrjekt nare iasje payljbt systjls arj d` tgj

  `dmmdwkbh typjs6 Smakb nrjekt nares

  Jbnryptje nrjekt nares

  Jmjntrdbkn wammjt

  15$1;

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  17/20

  Eksaevabtahjs

  @raues abe lkstaojs

  ^gdps sgdume sjmjnt ab apprdprkatj sjt d`

  jmjntrdbkn payljbt systjls" Zbtkm jmjntrdbkn

  payljbt ljtgdes ijndlj pdpumar aldbhnustdljr kt ks bjnjssary td d``jr traektkdbam

  payljbt ljtgdes as wjmm"

  Ujngbknam mklktatkdbs mkoj avakmaikmkty d` tjmjpgdbj

  ndbbjntkdbs abe ejskrje kbtjrbjt Iabe wketg"

  15$99

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  18/20

  Yksos kb jmjntrdbkn payljbt systjl

  Ugjrj arj tgrjj lafdr rksos kbvdmvje kb tgj

  jmjntrdbkn payljbt systjls6

  @raue abe lkstaojs Srkvany kssujs

  Nrjekt nare rkso

  15$9>

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  19/20

  Jmjntrdbkn Jxngabhjs

  Kt ks a larojt pmanj wgjrj laby sjmmjrs abe iuyjrs

  hatgjr td ed tgj iuskbjss" Kt ks amsd rj`jrrje as j,

  larojt pmanj- j,gui dr pdrtam"

  Ugjrj arj `dur typjs d` jmjntrdbkn jxngabhjs?

  Pjrtknam ekstrkiutdrs

  Pjrtknam jxngabhj

  Gdrkzdbtam ekstrkiutdrs @ubntkdbam Jxngabhjs

  15$95

  http://blog.oureducation.in/
 • 7/28/2019 B2B Marketing through Electronic Commerce

  20/20

  Db,mkbj Auntkdbs

  I9I auntkdb ks a ljngabksl wgkng jbaimjs lumtkpmj

  iuyjrs dr sjmmjrs td laoj ndlpjtktkvj ike db a

  ndbtrant" Db,mkbj auntkdbkbh ijndljs ldrj pdpumar

  euj td tgj `dmmdwkbh twd rjasdbs?

  Mdw iarrkjr td jbtry kb tgj auntkdb larojt

  Ugj dppdrtubktkjs td jarb hdde ndllksskdb db tgj

  samjs wktgdut lakbtakbkbh aby kbvjbtdry"

  15$9:

  http://blog.oureducation.in/http://blog.oureducation.in/