AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA....

16
Perjantai 17.8.2012 | n:o 56 | www.uusirovaniemi.fi Kauppatori, Rovaniemi puh. 040 820 3790 HEDEVÄLITYS LKV Soita 040 820 3790 Tauno Hedemäki Kiinteistönvälittäjä LKV KT VEITIKANHARJU 41 m 2 2h,avok,kph,s+las.p Uudehko (2007) koti ve- sistöjen keskellä Veitikanharjulla kävelymatkan päässä KESKUSTASTA ja YLIOPISTOSTA. La- sitettu eteläparveke. Mh 77.000 € lo 52000 € Vh 129.000 €. Veitikantie 25-27. SOVI ESITTELY Turvallinen tie asuntokauppaan KT OUNASRINNE 61 m 2 2h,k,kph+las.p. Edullista asumista luonnon lä- heisyydessä muuttovalmiissa kodissa, hyvässä taloyhtiössä palveluiden vierellä. Vh 64.000 €. Salmenperä 3 KT KORKALOVAARA 78 m 2 3h,k,2vh,kph+la.p. Kulmahuoneisto puistoa vas- ten hissitalon 4. krs kaikkien palveluiden vierellä. Keittiö ja pinnat uusittu 08. Vh 79.000 € Louhik- kotie 26. Avoinna 19.8. asti päivittäin klo 11–19 (sateella suljettu) facebook.com/ounasvaara Taunontie 14, Hiihtokeskus P. 050 533 3388 KESÄKELKKARATA, BIKE PARK BIKE PARK JA JA PYÖRÄHUOLTO A A A Vielä ehtii Oukulle! Vuokraamme myös maastopyöriä sekä huollamme kaikki pyörämallit. 5 kierrosta 20 20 (norm. 25 €) Lapset alle 8 v. ilmaiseksi aikuisten seurassa. Tarjous voimassa 19.8.2012 asti. Tällä kupongilla elokuun extratarjous: Tällä kupongilla elokuun extratarjous: Kesäkelkkata AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. - laske kelkalla helposti ja turvallisesti 750 m pitkää kourua - kokeile vauhdikasta alamäkipyöräilyä merkityillä Bike Park -radoilla www.santapark.com, [email protected] Puh. 0600 301 203 (1.50 € + pvm) lauantaina 18.8. kymppipäivä: pääsymaksu kaikilta vain 10€! Ihania ideoita vaikka joulun varalle: Kaikki lahjatuotteet ja vaatteet -50% (ei voi yhdistää muihin tarjouksiin) Kesäkauden viimeisenä aukiolopäivänä peikot kömpivät koloistaan ja saapuvat SantaParkiin! Tarjolla on huikean hauskaa ohjelmaa ja mahtavia tarjouksia. vaahtokarkkien vauhdittama PeikkoSeikkailu Syväsenvaaran huipulle Peikkojen jännittävä Bingo-Bongo tutut ja suositut SantaPark-elämykset SantaPark on avoinna kesäkautena 18.8.2012 asti klo 10:00–17:00.

Transcript of AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA....

Page 1: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Perjantai 17.8.2012 | n:o 56 | www.uusirovaniemi.fi

����������������� �������������������������

���������������������������������������� ������������������ �������������������� ���� �������� ������������ ��

����������������� ������������������������������� �������� ����������������������������� �� �

������������

�������� !!"#!� ������"�#�����"�$������"�%�������

��$�$�%�������������&���� �������'()������*+�,,')��,-*

Kauppatori, Rovaniemipuh. 040 820 3790

HEDEVÄLITYS LKV

Soita 040 820 3790Tauno HedemäkiKiinteistönvälittäjä LKV

KT VEITIKANHARJU 41 m2

2h,avok,kph,s+las.p Uudehko (2007) koti ve-sistöjen keskellä Veitikanharjulla kävelymatkan päässä KESKUSTASTA ja YLIOPISTOSTA. La-sitettu eteläparveke. Mh 77.000 € lo 52000 € Vh 129.000 €. Veitikantie 25-27.

SOVI ESITTELY

Turvallinen tieasuntokauppaan

KT OUNASRINNE 61 m2

2h,k,kph+las.p. Edullista asumista luonnon lä-heisyydessä muuttovalmiissa kodissa, hyvässä taloyhtiössä palveluiden vierellä. Vh 64.000 €. Salmenperä 3KT KORKALOVAARA 78 m2

3h,k,2vh,kph+la.p. Kulmahuoneisto puistoa vas-ten hissitalon 4. krs kaikkien palveluiden vierellä. Keittiö ja pinnat uusittu 08. Vh 79.000 € Louhik-kotie 26.

Avoinna 19.8. asti päivittäin klo 11–19 (sateella suljettu)

facebook.com/ounasvaara

Taunontie 14, Hiihtokeskus P. 050 533 3388

KESÄKELKKARATA, BIKE PARK BIKE PARK JAJA PYÖRÄHUOLTO

AAA

Vielä ehtii Oukulle!

Vuokraamme myös maastopyöriä sekä huollamme kaikki pyörämallit.

5 kierrosta

2020€€(norm. 25 €)

Lapset alle 8 v.ilmaiseksi aikuisten seurassa.

Tarjous voimassa19.8.2012 asti.

Tällä kupongilla elokuun extratarjous:Tällä kupongilla elokuun extratarjous:

Kesäkelkkata

AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. - laske kelkalla helposti ja turvallisesti 750 m pitkää kourua - kokeile vauhdikasta alamäkipyöräilyä merkityillä Bike Park -radoilla

www.santapark.com, [email protected] Puh. 0600 301 203 (1.50 € + pvm)

lauantaina 18.8. kymppipäivä:

pääsymaksu kaikilta vain

10€!

Ihania ideoita vaikka joulun varalle: Kaikki

lahjatuotteet ja vaatteet

-50% (ei voi yhdistää

muihin tarjouksiin)

Kesäkauden viimeisenä aukiolopäivänä peikot kömpivät koloistaan ja saapuvat SantaParkiin! Tarjolla on huikean hauskaa ohjelmaa ja mahtavia tarjouksia.

vaahtokarkkien vauhdittama PeikkoSeikkailu Syväsenvaaran huipullePeikkojen jännittävä Bingo-Bongotutut ja suositut SantaPark- elämykset

SantaPark on avoinna kesä kautena 18.8.2012 asti klo 10:00–17:00.

Page 2: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.20122 |

Mie & sieRovaniemen jutut

� KAS saa tukea Liisa Ansalalta .............................. 6� Kasvisruoka juhlii Vegefi estassa .......................... 8� Jussi Jokisella outoja oireita ................................. 9

Anne Jaakola

Liikenne● Toripuistikon ja Korkalonkadun risteyksessä päivittäin kulkeva Al-li Humaloja (83) katselee tyyty-väisenä, kun tietä kaivetaan auki. Risteykseen saadaan vielä tämän syksyn aikana liikennevalot, ja työt ovat jo hyvällä alulla.

”On tosi ihana asia että saam-me tähän valo-ohjauksen”, kiittää Humaloja.

”Tämä on ollut vaarallinen paikka jalankulkijoille. Olen asu-nut vastapäisessä kerrostalossa 61 vuotta ja nähnyt tässä kohtaa myös monta peltikolaria.”

Kaupungin alueella on Rovanie-men kaupungin ja Lapin ELY-kes-kuksen yhdessä ylläpitämiä liiken-nevaloja yhteensä 25 risteyksessä. Toripuistikko – Korkalonkatu -liit-tymästä tulee 26. valoristeys, joka tulee osaksi yhteen kytkettyä lin-jaa Jätkänkynttilän ja Poromiehen-tien liikennevalojen välillä.

Valot vaihtuvat autoilijoille pu-naiseksi ainoastaan silloin, kun ke-vyen liikenteen väylältä painetaan nappia, joten valojen ei pitäisi hi-dastaa autoliikenteen sujumista. Risteyksen liikennettä ei muilta osin järjestetä uudelleen, joten keskustasta päin ei tulevaisuudes-sakaan pääse kääntymään Korka-lonkadulle vasemmalle.

”Varsinkin meidän vanhempi-en kulkijoiden turvallisuutta valot lisäävät kyllä huomattavasti. Tie-tysti nuorempienkin, tästä kulkee paljon pieniä lapsia ja koululaisia”, Alli Humaloja pohtii.

Yksi uusi liikennevaloristeys suunnitteluineen ja töineen mak-saa noin 150 000 euroa. Jatkuvas-ti vilkastuvaan risteykseen valo-ohjaus on järkevämpi, vaikkakin käyttökustannuksiltaan hintavam-pi ratkaisu kuin kiertoliittymä, ker-too kaupungin teknisen laitoksen suunnittelupäällikkö Aku Raap-pana.

”Liikennevaloilla pystytään oh-jaamaan liikenneympyrää suurem-pia liikennemääriä silloin, kun ka-duilla on useampia ajokaistoja ja useita peräkkäisiä liittymiä lähel-lä toisiaan”, hän lisää.

Myös kevyen liikenteen turval-

lisuus on liikennevaloissa kierto-liittymää parempi, jos sitä ei järjes-tetä alikulkukäytävillä eri tasoon. Kiertoliittymä voi Raappanan mu-kaan olla liikennevalojen vaihtoeh-tona siellä, missä kaavassa on sille valmiiksi varattu riittävästi tilaa.

”Kiertoliittymä on hyvä ja edul-linen ratkaisu silloin, kun se suun-nitellaan paikalleen jo kaavoitus-vaiheessa. Kaupungin uusille alu-eille on suunnitteilla tieosuuksia, joihin on tarkoitus järjestää suju-vaa liikennettä muun muassa lii-kenneympyröiden avulla.”

Kiertoliittymiä tullaan jatkos-sakin käyttämään pääkatujen liit-tymäratkaisuina ydinkeskustan ulkopuolella. Kiertoliittymän ra-kentaminen voi tulla liikenneva-loja kalliimmaksi, mutta ylläpito-kustannuksiltaan se on valoja edul-lisempi.

Uuden Rovaniemen Facebook-si-vuilla käydyssä keskustelussa moi-tittiin monta muutakin risteystä, joihin toivottiin pikaisesti uusia järjestelyjä.

Aku Raappanan mukaan uusia liikennevaloja onkin kaavailtu ai-nakin Eteläkeskuksen ruuhkautu-vaa liikennettä helpottamaan. Va-loja on suunniteltu Oijustielle Ra-takadun liittymään sekä Lampelan-kadun liittymään.

”Mietinnässä on myös Yliopis-tonkadun ja Vapaudentien liitty-män ratkaisuvaihtoehdot. Ounas-kosken sillan Ounasvaaran puolei-sessa päässä myös bussiliikenne ontuu, joten liittymän sujuvuutta on tarkoitus parantaa poistamalla autoliikenteen yhteys Jäämeren-tielle kokonaan”, Raappana mai-nitsee.

Uusien liittymien rakentamisen lisäksi nykyisiä liikennevaloja sa-neerataan yhdestä kahteen liitty-mään vuodessa.

”Saneerauksen yhteydessä oh-jauskojeet vaihdetaan uusimpaan tekniikkaan ja opastimiksi tulee auringonpaisteessa paremmin nä-kyvät, entisiä hehkulamppuja kirk-kaammat LED-opasteet.”

”Tänä vuonna toteutetaan lä-hinnä ylläpitotöitä. Muut uudistuk-set ovat vielä suunnitteluasteella, joten niihin ei ole olemassa vielä toteutusaikataulua”, Aku Raappa-na summaa.

Näitä valojaon odotettu!Toripuistikon ja Korkalonkadun risteykseen liikennevalot vielä ennen talven tuloa

Leena Talvensaari

Liikennevalot● Kun Rovaniemen keskustassa otettiin käyttöön ensimmäiset lii-kennevalot lokakuussa 1982, niis-tä seurasi ruuhka, jollaista ei ol-tu täällä ennen nähty. Valot puu-routtivat etenkin Yliopistonka-dun ja Vapaudentien liikenteen.

Keskustan ensimmäiset liiken-nevalot tulivat Ounaskosken sil-lan kumpaankin päähän. Ne ai-heuttivat harmia varsinkin niille autoilijoille, jotka yrittivät kään-tyä Vapaudentieltä vasemmalle kohti kaupunkia.

Tutkivaa journalismia harras-taneen Lapin Kansan mukaan kesti keskimäärin 12 minuuttia odottaa sellaista rakoa, että Va-paudentieltä uskalsi kiilata Kirk-kotielle eli nykyiselle Yliopiston-kadulle. Moni Vapaudentiellä jo-nottanut menettikin hermonsa ja kääntyi kirkon parkkipaikan kaut-ta takaisin tulosuuntaan.

Lapin Kansan mittausten mu-kaan yhden auton matka Vapau-

dentieltä yli Ounaskosken sillan kesti peräti peräti puoli tuntia. Kävellen sama matka olisi tait-tunut viidessä minuutissa. Ei ih-me, että autoilijat protestoivat moniäänisin tyyttäyskonsertein.

Ounaskosken sillan valot raken-nettiin, jotta liikenne sillalla saa-taisiin joustavammaksi. Jätkän-kynttilä-siltaa ei vielä ollut ole-massa, joten liikennevirrat Ou-naskosken sillalla olivat suuret.

Liikennevalot rakennettiin vuonna 1982 myös Hallituska-dulle Erottajan kohdalle ja La-

Ennätysruuhka Liikennevalot tulivat Rovaniemelle 30 vuotta sitten

A Mittausten mukaan yh-

den auton matka Vapaudentieltä yli Ounaskosken sillan kesti peräti peräti puoli tuntia.

Muistihäiriöinen

pyöräili Sinetästä

Oikaraiseen● Sinetästä katosi maanantaina iltapäivällä muis-tihäiriöinen nainen, joka löytyi pyöräilemästä puolen yön jälkeen Oikaraiselta. Nainen oli löy-dettäessä hyväkuntoinen. Matkaa hän oli taitta-nut pyöräillen ainakin 40 kilometriä, jos oli aja-nut suorinta reittiä.

Poliisi aloitti naisen etsinnät nopeasti ja kut-sui avuksi Vapaaehtoisen pelastuspalvelun (Va-pepa) jäseniä.

Etsinnässä käytettiin useissa maissa poliisil-la käytössä olevaa MSO-menetelmää (Mana-ging Search Operation). Se perustuu erilaisiin todennäköisyyspäätelmiin, joita tehdään kadon-neen henkilön ja aiempien katoamistapausten perusteella.

Menetelmän maastoetsinnäs-sä toimitaan pien-ryhmissä, mikä on poliisin arvion mukaan huomatta-vasti tehokkaam-paa kuin haravoin-tiketjuissa kulke-minen. Haravoin-tiketjuun tarvitaan paljon etsijöitä, ja kulkeminen on hidasta.

MSO-mallissa etsittävä alue jaetaan lohkoi-hin, jotka asetetaan tärkeysjärjestykseen toden-näköisyyslaskelmin. Lohkoja kierretään kolmen hengen partioissa vastapäivään. MSO-etsintä so-veltuu myös taajamiin.

Sinetän tapauksessa tapauksessa etsijät saivat hyvän muistutuksen siitä, että hyväkuntoinen et-sittävä voi olla kaukanakin. Kadonneen naisen tavoitti toiselle tehtävälle menossa ollut poliisi-partio puolen yön jälkeen Oikaraiselta.

A Etsijät sai-vat muis-

tutuksen siitä, että hyväkuntoi-nen etsittävä voi olla kaukanakin.

● JALANKULKIJAT. Alli Humaloja on asunut keskustassa vuosikymmeniä. Hän on onnel-linen, että jalankulkijat pääsevät pian ylittä-mään vilkkaasti liikennöidyn Korkalonkadun liikennevalojen määräämään tahtiin.

Santasport

vuokraa

Lappi Areenan● Santasport Lapin Urheiluopisto on solminut vuokrasopimuksen Kiinteistö Oy Lappi Aree-nan kanssa. Vuokrasopimus astuu voimaan hei-näkuun 2013 alusta ja on voimassa vähintään viisi vuotta.

Jäähallin toiminnasta tulevalla kaudella vas-taa nykyinen vuokralainen, Ounasvaaran Aree-na Palvelut Oy. Vuodesta 2005 toimintaa pyö-rittänyt yritys ilmoitti tänä vuonna vetäytyvän-sä toiminnasta.

Santasport Lapin Urheiluopisto pyrkii vahvis-tamaan Lappi Areenan vuokraamisella jääurhei-lutoimintaa ja -kehitystä Rovaniemellä.

Urheiluseurojen iltaharjoitusajat tullaan toteut-tamaan nykyisen tapaan, uusi vuokralainen lu-paa. Kesäajan käyttöä se pyrkii kehittämään esi-merkiksi valtakunnallisten jääurheiluleirien se-kä liikuntamatkailun avulla.

Jäähallin pääomistaja on Rovaniemen kaupun-ki ja sitä hallinnoi Kiinteistö Oy Lappi Areena. Kiinteistö Oy Lappi Areena on ollut vuosia tap-piollinen, mutta Ounasvaaran Areena-palvelut Oy on tehnyt jonkin verran voittoa.

Santasport Lapin Urheiluopisto on Rovanie-men Koulutuskuntayhtymän omistuksessa toi-miva liikelaitos.

Page 3: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 3

!Kerro juttuvinkki• puh. 010 665 7810 tai• [email protected]

SOITA TAI KIRJOITA

”Valot ja

äkkiä,

ennen kuin

joku kuolee!”

● UR:n Facebook-sivulla aloi-tettu keskustelu kaupungin vaarallisista risteyksistä nosti esille useita paikkoja, joihon kaivataa n liikenteen ohjaus-ta. Keskustelu lähti liikkeelle Hallituskadun ja Valtakadun risteyksestä.● ”Tuo on ilkeimpiä risteyk-siä. Kyllä Hallituskadulta oi-kealle helposti, mutta vasem-malle Valtakadulle, saa siinä vartoa.”● ”Liikenneympyrää tuo huutaa. Neljän ruuhkassa tuossa olisi spektaakkeli, kun porukkaa lappaa Rantsun suunnasta.”● ”Toripuistikon ja Korka-lonkadun risteykseen valot ja äkkiä, ennen kuin joku lapsi tai turisti kuolee! Tosi vaaral-linen risteys jalankulkijalle.”● ”Lentokentän risteykseen myöskin liikennevalot, kiitos!”● ”Kairatie-Pohjolankatu tarvitsee myös valot.”● ”Jokkerinpolun ja Jääme-rentien risteykseen, kiitos - ai-nakin arkiaamuisin klo 7.30-8.00 välillä. Kun yritämme Jokkerinpolulta autolla töi-hin, on se usein aivan toivo-tonta kolmion takaa. Jääme-rentiellä menee katkeamaton autoletka, jonne pääsee pu-jahtamaan vain uhkarohkeas-ti kaasuttamalla tai odottamal-la hyväntahtoista (nais)autoi-lijaa, joka päästää armollisesti meidät mukaan porukkaan.”● ”Liikenneympyrä! Ehdot-tomasti paras vaihtoehto. Lii-kenneympyräristeykset ovat paljon toimivampia kuin lii-kennevaloristeykset. Nelos-tielle kaikkien valoristeyksi-en tilalle liikenneympyrät.”

Mikä olisi seuraava remontin

paikka? Keskustelu jatkuu

osoitteessa facebook.com/uusi-

rovaniemi.

uusista valoista

● KOHTI LIIKENNEVALOJA. Vapaudentien ja Yliopiston-kadun liikenne ruuhkautui 1.10.1982, kun liikennevalot otettiin käyttöön Ounas-kosken sillan kummassakin päässä.

LK-arkisto/Ilkka Koskinen

pinkävijäntien risteykseen. Samoin valot saatiin nelos-tien varteen Vapaudentien ja Viirinkankaantien risteyksiin.

Seuraavina vuosina valot oli tarkoitus toteuttaa muun muassa Hallituskadun ja Ro-vakadun sekä Hallituskadun ja Valtakadun risteyksiin –

viimeksi mainittu risteys on edelleen ilman valoja.

Kaikki autoilijat eivät olleet tyytyväisiä liikennevaloihin, sillä syksyllä 1983 Lapin Kan-sa siteerasi mielipiteitä, joiden mukaan valot oli laitettu Rova-niemelle vain tuomaan suur-

kaupungin leimaa ja houkutte-lemaan tänne uusia yrityksiä – todellisuudessa liikennevalot hidastivat liikennettä.

Lehden haastatteleman kaupungin suunnitteluinsi-nöörin mukaan valot eivät eh-kä nopeuttaneet keskustan lii-kennettä mutta selkeyttivät si-

tä. Insinööri ei pitänyt vaihto-ehtona, että keskustan liiken-nesumaa helpotettaisiin muut-tamalla joitakin katuja käve-lykaduiksi. ”Kävelykadut ei-vät ole kaupungin suunnitel-missa. Ne aiheuttaisivat ongel-mia henkilöille, joilla on vai-kea liikkua”, hän totesi.

Oppisopimus

���������OPPISOPIMUKSELLA AMMATTIIN

Elokuussa alkavaa koulutusta:• Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, kiinteistönhoitaja• Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

Syyskuussa alkavaa koulutusta:• Autoalan perustutkinto, autotekniikka• Hotelli- ravintola- ja catering-alan perustutkinto• Hierojan ammattitutkinto • Kehitysvamma-alan ammattitutkinto• Kone- ja metallialan perustutkinto• Kotityö- ja puhdistuspalvelujen perustutkinto• Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto• Liiketalouden perustutkinto, merkonomi• Liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto • Perhepäivähoitajan ammattitutkinto• Sosiaali- ja terveysalan lisäkoulutus: Osaamista neuropsykiatriseen ohjaukseen ja valmennukseen

Oppisopimuskoulutuksena voit opiskella näitä tai useita

muita ammatillisia tutkintoja. Kun Sinulla on jo työpaikka

tai olet työllistymässä, ota yhteyttä ja kysy lisätietoja.

Koulutussuunnitteluapua saat oppisopimuskeskuksesta.

Toripuistikko 5 - 7 4. krs 96200 Rovaniemi

Puh. 020 798 4191 Fax. 020 798 4198

[email protected] www.lapinoppisopimus.fi

Ainoana Lapissa; UUTUUS!NIMUE CTS-MIKRONEULAUSH o i t a m a tt o m a l l e i h o l l e

D I B I 3 - T E H O H O I TO

KAUNEUSHOITOLA KAUNEUSHOITOLA DIBICENTERDIBICENTER

p. 0400 436 173p. 0400 436 173

Yhdistelmä 3:sta eri kasvohoidosta 150,- (196,-)

lisätietoja www.dibiroi.fi

LapinLapinLÄÄKÄRIKESKUS

Ajanvaraus 0207 199 780Marttiinin Wanha Tehdas Vartiokatu 32 Rovaniemiwww.lapinlaakarikeskus.fi

L A U A N TA I -VASTAANOTTO

Viikonloppuna lääkärin vastaanotolle jonottamatta

L a p p i l a i s e n o m a l ä ä k ä r i k e s k u s

Ajanvaraus lauantaina alkaen klo 8:30numerossa 0207 199 780

● SAUNA LAINEILLA. Rovaniemen uusi saunalautta on Erkki Närän tekemä ja kipparoima. Lue sivulta 9, kuinka Eki päätyi saunalautan isännäksi.

Page 4: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.20124 |

Rovaniemi ennen ja nyt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

�Toimittajalta ...................�Perjantaivieras ............................................................................

● Toimin maisemanhoidon neuvojana ja työhöni kuuluu suunnitelmien laatimi-nen pihasuunnitelmista laajempiin, ko-ko kylää koskeviin maisemanhoitosuun-nitelmiin. Lisäksi teen neuvontatyötä esimerkiksi puutarhakurssien muodos-sa. Näin elokuussa on ajankohtaista sa-donkorjuun lisäksi pihan puiden ja pen-saiden leikkaus.

Tänä viikonloppuna järjestämme Ro-vaniemellä yhteistyössä useiden tahojen kanssa Avoimet puutarhat –tapahtuman. Viikonlopun aikana järjestetään opas-tettuja kierroksia julkisissa puistoissa ja muutamat yksityispihat avaavat porttin-sa tutustumista varten. Tavoitteena on nostaa esille viheralueiden ja puutarho-jen hoitoa sekä innostaa ihmisiä teke-mään pihastaan juuri oman näköisensä.

Työssä tapaamani ihmiset ovat käytän-nössä kaikki olleet sitä mieltä, että kylä-maisemat kaipaavat hoitoa. Kylänraittien varsilla ja jokien ja järvien rannoilla kas-vavat pajukot peittävät maisemat ja ku-lopellot kasvavat maitohorsmaa ja koi-ranputkea. Aktiivisten maatilojen määrä on vähentynyt, mikä näkyy kylämaise-massa. Lisäksi taloja on jäänyt perikun-nille, jonka jäsenet asuvat muualla, ei-kä heillä ole aikaa ja kiinnostusta tilus-ten hoitoon.

Aiemmin Lapin ELY-keskus työllisti kunnissa paikallisia työmiehiä maise-man- ja ympäristönhoitotöihin. Nyky-ään tähän ei ole enää mahdollisuutta, sil-lä rahoitus on lakkautettu. Siksi vastuu maisemanhoidosta on siirtynyt kunnille.

Tornion kaupunki ja Ylitornion kun-ta ovat yhdistäneet voimansa ja hake-neet yhteistä hanketta, jonka rahoituk-sella ne pystyvät palkkaamaan paikallisia työmiehiä maisemanhoitotyöhön kylil-le. Myös rovaniemeläisten kylien edus-tajat ovat toivoneet kaupungilta saman-laisia toimia.

Toki yksittäiset kylät voivat hakea

hankerahoitusta maisemanhoitoon, mut-ta kylän voi olla raskasta pyörittää omaa hanketta ja toimia työnantajana, vaikka hankebyrokratiaan saa apua paikallisel-ta toimintaryhmältä.

Olemme mukana Lapin ELY-keskuksen Maisemat Ruotuun –hankkeessa, jossa innostamme Etelä- ja Keski-Lapin ky-liä maisemanhoitoon. Järjestän kylillä mm. kyläkävelyitä, joiden aikana tutus-tutaan kylän hienoihin maisemakohtei-

siin ja alueisiin, jotka vaatisivat hoitoa. Valitsemme yhdessä hoitokohteen,

jossa järjestämme talkoot. Tavoitteena on, että kohteiden hoito ei jää vain ker-taalleen tehtyyn pajukon raivaukseen, vaan kohteelle järjestyy myös jatkohoi-to, esimerkiksi laidunnus.

Lampaat, hevoset ja lihakarja ovat te-hokkaita maisemanhoitajia. Viljelijät voi-vat hakea maisemanhoitoon maatalou-den ympäristötuen erityistukea, mutta kylämaiseman kannalta tärkeät hoito-kohteet eivät välttämättä ole viljelijän kannalta houkuttelevia. Laidun voi ol-la pinta-alaltaan pieni tai sijaita kauka-na tilasta, jolloin eläinten kuljetukseen ja valvontaan kuluu paljon aikaa. Siksi järjestämmekin hankkeessa yhteistyö-kuvioita, joiden avulla kohteita saatai-siin hoitoon.

Myös rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea näitä tukia perinnebiotooppien se-kä luonnon ja maiseman monimuotoi-suuden hoitoon. Sodankylän Kieringis-sä kyläseura haki viime keväänä hank-keen avustuksella tukea hevoslaitumen perustamiseen ja hoitoon. Kyläseura to-teuttaa kohteen hoidon yhteistyössä he-vosten omistajan kanssa.

Tuki on enimmillään 450 e/hehtaari/vuosi ja sopimus kohteen hoidosta teh-dään viideksi vuodeksi. Tukisumma voi kuulostaa isolta, mutta se on korvaus lai-tumen aitaamisesta, pensaiden raivauk-sesta sekä eläinten kuljetuksesta ja val-vonnasta syntyvistä kuluista.

Heli PääkköMaisemanhoidon neuvojaLapin Maa- ja kotitalousnaisten piiri-keskus

Perjantaivieras-palstalla kirjoittaja vaihtuu

joka viikko. Haluatko sinä kirjoittaa palstalle?

Ota yhteyttä [email protected].

Kylämaisemat kaipaavat hoitoa

A Kylänraittienvarsilla ja joki-

en rannoilla kasvavat pajukot peittävät mai-semat ja kulopellot kasvavat horsmaa ja koiranputkea.

● Seurasin mielenkiinnolla Facebookissa käytyä liiken-nevalokeskustelua, jonka pohjalta on juttua ensimmäi-sellä aukeamalla.

Yllättävän moni keskustelijoista ehdotteli Rovaniemen kaikkien liikennevalojen tilalle liikenneympyröitä. Nyt ihan pakko päästä pätemään tästä aiheesta.

Muutin Rovaniemeltä noin kymmenen vuotta sitten Tornioon, lähelle liikenneympyröiden luvattua kaupun-kia Haaparantaa. Tarina kertoo, että aikoinaan Haapa-rannan ensimmäiseen kiertoliittymään oli joskus lisätty teksti ”Suomalaiset! Vain yksi kierros!”

Nykyisin sekä Torniossa että Haaparannalla kruisa-taan ympyrästä toiseen, on se sitten hauskaa tai ei. Oike-astaan liikennevalojen aikakausi jäi sielläpäin kokonaan välistä. Nykyinen rajakaupunkilainen huristelee kaupoil-le keskipakoisvoimaa uhmaten.

Autoilu sujuu kiertoliittymien ansiosta jopa niin liukkaas-ti, että liittymien välissä posotetaan kuuttakymppiä. Vii-me keväänä keskelle Suomen tullin kiertoliittymää kaa-tui suurehko säiliöauto. Alkoholilla ei ollut osuutta asi-aan, mutta tilannenopeudella saattoi olla. Kukaan ei on-neksi loukkaantunut.

Ympyröissä juoksentelee myös kevyempää liikennet-tä, sillä heitä varten ei kaikkien kauppojen välillä ole tur-vallista oikoreittiä. Uskaliaimmat ryysivät autojen sekaan skeittilaudalla tai rollaattorilla iästä riippuen.

Kiertoliittymät ovat kaupunkisuunnittelun tulevaisuut-ta, mutta kevyttä liikennettä ne eivät sellaisenaan palve-le. Ympyröiden keskialueet näyttävät olevan oiva paikka valo- ja vesitaideteoksille, joten myönnettäköön, että pi-menevinä iltoina kaksoiskaupunki näyttää jopa hienolta.

Tänä viikonloppuna minun on palattava Rovaniemen valoristeyksistä takaisin Tornion liikenneympyröihin. Jään seuraamaan sivummalta, miten ympyrät kehittyvät täällä rakkaassa Rollossani.

Anne Jaakola

Ympyrät kutsuvat

17.8.2012 TOIMITUS: Leena Talvensaari, Anne Torvinen, Veera VasaraSÄHKÖPOSTI: [email protected]

Eino Karvonen

● VALTAKATU VUONNA 1951. Oikealla silloinen Kauppalantalo, takana Osuuskaupan jykevä seinä, joka edelleen seisoo jämerästi pystyssä. Vasemmalla Yhdyspankki ja sen vasemmalla puolella häämöttää Lapinmaan kiinteistö. Pumpasenharjulla on sodasta kunnostettu Pohjolan Osake Pankin kiinteistö (nykyinen Osuuspankki) ja sen takana talo, jossa oli mm. Auerin autoliike. Yhdyspankin takana, sodassa tuhoutuneen Kansallispankin tontilla pojat pelasivat potkupalloa.

Veera Vasara

Valokuvat kertovat muutoksesta● Miltä Rovaniemi näytti ennen ja miltä se näyttää nyt?

Uusi Rovaniemi -lehti alkaa jul-kaista viikoittain kuvasarjaa, jossa on rinnakkain vuosikymmeniä sit-ten otettu valokuva ja uusi valoku-va samasta kohteesta. Vanhat valo-kuvat on ottanut rovaniemeläinen Eino Karvonen, joka valokuvasi Rovaniemeä innokkaasti etenkin 1950- ja 60-luvulla.

Eino Karvonen (1906-92) oli syn-tyjään oululainen, mutta hän muut-ti Rovaniemelle vuonna 1935. Hän teki työuransa Pohjanmaan Kaup-piaiden palveluksessa.

Eino Karvonen alkoi heti Rova-

niemelle muutettuaan valokuvata lähiympäristöään, etenkin Rovanie-men ydinkeskustaa eli Pumpasen-harjua. Karvonen ehti kuvata pal-jon, sillä hänen jäämistönsä sisäl-tää kaikkiaan noin 15 000 negatii-via ja valokuvaa. Hän oli yksi Ro-vaniemen Kameraseuran perusta-jajäsenistä.

Eino Karvosen valokuvat ovat hänen poikansa Matti Karvosen hallussa. Matti Karvonen on pikku hiljaa perehtynyt laajaan materiaa-liin ja digitoinut kuvia. Uudessa Ro-vaniemessä julkaistavat valokuvat ovat Matti Karvosen ja UR:n toimi-tuksen yhdessä valitsemia.

Page 5: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 5

SAMPOKESKUS, MA-PE 10-19, LA 10-17, SU 12-16

KESÄVAATTEIDEN KESÄVAATTEIDEN POISTOMYYNTI!POISTOMYYNTI!Teemme tilaa syksyn uutuuksille.

Nyt kesän takkeja, housuja, paitoja, neuleita, ...

25€35€20€

-60%-50%-70%

9€10€

20€ 15€

Palvelemme myös sunnuntaina

klo 12-16!

TYÖNÄYTÖKSIÄ• TUNNETILA-SISUSTUSNEUVOJAMME MARJO SAARINEN: Tunto-struktuurimaalaus ja muut innostavat maalaustekniikat

• TIKKURILAN DESIGN-LATTIAT: työnäytös ja uniikit lattiaideat

ILLASSA MUKANA• SISUSTUSPALVELU / MARJA-LEENA PIKKARAINEN – kotien kaikki tekstiiliratkaisut suunnittelusta aina asennukseen asti

• LARI BOURGOIN – Casadeco-tapettimallistot skandinaaviseen makuun

• SEPPO OLLIKAINEN, KAAKELIKESKUS – Tampereen asuntomessujen kaakeli-ideoita

Värisilmä Rovaniemi - Väri ja MattoAittatie 11 | 0400 309 555 | Ma-pe 8.30 - 18.00, la 9.00-15.00

Vuoden Värisilmä -liike

2012

TARJOAA:

TUNNETILA -SISUSTUSKLINIKKA

Hyödynnä TunneTilan Sisustusklinikka:

saat pika-apua sisustuspulmiisi sisustus-

neuvojiltamme 15 minuutin ajan. Lah-

joitamme jokaiselle klinikalla vierailleelle

200 euron arvoisen TunneTila-sisustus-

suunnittelulahjakortin!

Tule meille Aittatien Värisilmään tiistaina 21.8. klo 18–21 –voit tulla yksin, kaksin tai vaikka työporukalla.

Yllätämme sinut iloisen värikkäästi syksyn 2012 ideoilla & ohjeilla. Saat inspiraatiota kotisi pieneen tuunaamiseen ja isompaankin remonttiin. Sinun kanssasi iltaa viettävät TunneTila-sisustusneuvojamme ja vierailevat asiantuntijat.

Värisilmään tiistaina 21.8. klo 18–21 –voit tulla yksin, kaksin tai vaikka työporukalla.

ä ikkää ti k 2012 id ill & hj ill S t i i ti t k ti i i t i j

Kotoilu voi olla kynttilänvaloa, käsitöitä tai vaikka syksyisten sienien säilöntää. Meillä Värisilmässä kotoillaan nyt kotia kaunista-malla: tiesitkö, että lattiaankin voi helposti maalata upeita kuvioita ja käyttää tunnelman luomiseen erilaisia struktuureja? Syysideat ovat tänä vuonna erityisen jännittäviä!

ttää ttaaaaiiii

MMeeeeiiillllllää lää

nnniiiiissssttttaaaaa-------

oossttttttiiii

nneellmmmmaaaannnnn

aaaattttt

! Ilmoittauduthan ma 20.8. klo 18 mennessä [email protected] tai 0400-309 550, 0400-309 555

TIKKURILA DESIGN-LATTIAT:

työnäytös & uniikit lattiaideat

Tarjoilemme Kotoiluillassa

maistuvaa pikku-purtavaa!

TATT RJJOAA:

m

lluu

ooovv

Energiapolar on osa lappilaista elämää.

Luotettava lappilainen

*Lapin alennusta myönnetään vain seuraavien verkkoyhtiöiden alueella: Rovakaira, Rovaniemen Verkko, Tornionlaakson Sähkö, Koillis-Lapin Sähkö, Tunturiverkko, Pellon Sähkö, Muonion sähköosuuskunta ja Enontekiön Sähkö.

Paikallinen palvelu löytyy läheltä.Meillä on Lapissa jokaisena arkipäivänä avoinna kaksitoista

palvelupistettä. Puhelimessakin asiakkaitamme palvelevat tutut,

paikalliset henkilöt, jotka osaavat verrata kilpailevia tarjouksia ja

laskevat sinulle hyvän, lappilaisen vaihtoehdon.

Lapin alennusta vain lappilaisille.Energiapolarista saat Lapin alennusta sähköösi. Tämä etu

annetaan vain lappilaisen* sähkönkäyttöpaikan sähkösopimuksiin.

Toiminnan tulot jäävät Lappiin.100% lappilaisen yhtiön asiakkaana voit olla varma siitä, että

kaikki sähkön myynnistä saatavat tulot jäävät omaan maakuntaan.

Page 6: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Sanomalehtien liiton jäsenlehti.Keskiviikkoisin ja perjantaisin ilmaiseksi Rovaniemellä. 31. vuosikerta. Painos 31 530 kpl. ISSN 1235-6085

SÄHKÖPOSTIOSOITTEET:[email protected] [email protected] [email protected]

ASIAKASPALVELU/TOIMITUS: Veitikantie 2–8 A, 96100 RovaniemiPalvelemme ma–to 9–16.30, pe 9–15Mediamyynti: 010 665 7811Toimitus: 010 665 7810Fax. 010 665 7608Puh. hinnat 010 nroon kotim. lanka-liittymistä 8.28 snt/puh.+5,95 snt/min (alv. 23%) Kotim. matkap. 8.28 snt/puh.+17,04 snt/min (alv. 23%)

TILAUKSET Jakelualueen ulkopuolelle 98,26 €/v.

PÖRSSI-ILMOITUKSETPikkupörssi 10 ,30€/2 riviä, lisärivit á 2,00 e/rivi, nimimerkkilisä 2,50 €Hinnat sisältävät alv. 23 %.www.uusirovaniemi.fi [email protected] P. 010 665 7700

KUSTANTAJA:Pohjois-Suomen Media Oy

PAINOPAIKKA:Alma Manu Oy, Rovaniemi

ILMOITUSHINNAT/pmm:Etusivulla 1,98 €Ennen tekstiä 1,73 €Tekstissä 1,64 €Tekstin jälkeen 1,73 €Takasivulla 1,83 € Hinnat sisältävät alv. 23 %.

ILMOITUSAINEISTOT:Ke lehteen ma klo 16 mennessä. Pe lehteen ke klo 16 mennessä. [email protected] Lehden vastuu virheellisestä ilmoituksesta rajoittuu enintään ilmoituksen hintaan.

JAKELU/PÄIVYSTYS: ItellaJakelureklamaatiot sähköisesti: [email protected] puh. 0200 71 000, ma–pe klo 8–18

myy paikallisia ja valtakunnallisia lehtipaketteja 29 kaupunkilehteen Suomessa. www.kaupunkiplus.fi , p. 010 322 9800. Uusi Rovaniemi kuuluu KaupunkiPlus -lehtiin.

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.20126 |

66°33´Pohjoista leveyttä että varusmiehet joutuivat

vaaraan Rovajärvellä, kun harjoituskäsikranaatin kahvasytytin räjähti

Huono▼

että Lappi Areenalle löytyi Santasportin kaltainen iso toimija.

Hyvä▲

Helsingissä klo 4.50 klo 21.59 Rovaniemellä klo 3.43 klo 22.55Nuorgamissa klo 2.07 klo 00.19

Helsingissä klo 5.39 klo 21.08Rovaniemellä klo 4.59 klo 21.41Nuorgamissa klo 4.15 klo 22.05

Aurinko nousee ja laskee

Pimeä päättyy ja alkaa

LEENA TALVENSAARIpäätoimittaja• 010 665 7806• 040 5362 555

ANNE TORVINENtoimittaja• 010 665 7805• 050 349 3125

VEERA VASARAtoimittaja • 010 665 7814• 050 381 2552

SAILA ALAKULPPImyyntipäällikkö• 010 665 7801• 040 5221 772

PERTTI SÄRKIKANGASmyyntineuvottelija• 010 665 7802• 050 4422 064

�Lukijat .............................................................................................................................

�Elämää ja espanjaa Limassa ...................................................................................

MEDIATIEDOT

LEHDEN TEKIJÄT

● Kuusi ja puoli kuukautta Ete-lä-Amerikassa. Lista asioista, joita kaipaan kotimaassa, on tuttu: perhe ja ystävät, ruoka (antaisin paljon ruispalasta) ja asioiden toimivuus pohjoi-sella varmuudella ja aikatau-lulla. Edelliseen listaan täytyy kuitenkin lisätä yksi asia, joka raastaa minua usein: kaipaan sitä, että olen (aina) hauska.

Saapuessani Etelä-Amerik-kaan osasin kolme elintärke-ää sanaa espanjaksi: ”Hola”, ”una cerveza” ja ”gracias”. 30 viikkoa myöhemmin puhun ja ymmärrän espanjaa tasol-la B2. Yhteiseurooppalaisten standardien mukaan tämä tar-koittaa, että kieltä opiskeleva yksilö ”ymmärtää pääajatuk-set konkreetteja ja abstrakte-ja aiheita käsittelevistä mo-nitahoisista teksteistä, myös oman erityisalansa käsittelys-tä. Viestiminen on niin suju-vaa ja spontaania, että hän pys-tyy säännölliseen vuorovaiku-tukseen syntyperäisten kans-sa ilman että se vaatii kum-maltakaan osapuolelta pon-nisteluja.”

Olen kohtuullisen tyytyväi-nen kielen oppimisnopeuteeni. Tästä huolimatta osa vitseis-tä ja kielen pikkunyansseista

menee edelleen ohi. Ajoittain nauran siksi, että muutkin nau-ravat – en siksi, että ymmärsin jutun jujun. Tunteeseen, joka näistä hetkistä seuraa, kylläs-tyin jo kuusi kuukautta sitten.

Edellistäkin pahempi on kuitenkin ajoittainen kyke-nemättömyys tilannekomiik-kaan. Ajattelen jotain hulva-tonta heittoa, joka sopisi tilan-teeseen, mutta en vielä(kään) aina pysty ilmaisemaan itseä-ni espanjaksi riittävän tarkas-ti ollakseni hauska. Näin ollen joudun nielaisemaan kielen-päällä olevan vitsin ja tyydyn hymähtämään itsekseni. Luu-len, että puista tuntuu samal-ta, kun ne kuihtuvat.

Siitä on noin 200 päivää, kun olen viimeksi käynyt keskuste-lun äidinkielelläni. Tällä puo-len päiväntasaajaa ja Atlantia ollessani en ole tavannut yh-tään suomalaista. Ruotsalai-sia, norjalaisia, tanskalaisia ja jopa yhden islantilaisen olen tavannut.

Keskustellessani muiden

skandinaavien kanssa lähes jo-kainen heistä oli opiskellut es-panjaa koulussa. Tämä sai mi-nut pohtimaan seuraavaa asi-aa: muissa Pohjoismaissa vain englanti on pakollinen kieli ja muut opiskeltavat kielet saa valita vapaasti. Näin ollen es-panjan alkeet tulevat toden-näköisemmin tutuiksi muis-sa Pohjoismaissa, sillä kah-den pakollisen kielen jälkeen normaali ihmisillä, kuten mi-nulla, ei ole energiaa aloittaa kolmatta kieltä. Ja kun espan-jan alkeet ovat hallussa, tälle mantereelle on paljon helpom-pi tulla.

Oletan siis, että tästä syys-tä olen tavannut muita skandi-naaveja mutta en suomalaisia. Suomalaisilla on oletetun pie-nemmän espanjantaitomäärän tähden helpompi mennä mai-hin, joissa puhutaan englan-tia, tai Thaimaahan. Ja viimek-si mainittuunhan usein men-nään oppimaan paikallisesta kulttuurista ja tavoista.

Minua ei pidä käsittää väärin.

Olen vahvasti kannalla ”Suo-mi on ja pysyy kaksikielisenä maana.” Minäkin kävin sen lä-pi, joten sama käyköön myös tuleville sukupolville.

Antti Autioniemi

Kirjoittaja on rovaniemeläis-

lähtöinen taiteen maisteri, joka

on kiertänyt keväästä lähtien

Etelä-Amerikkaa. Loppuvuoden

hän työskentelee Perun Limassa

harjoittelijana televisioyhtiössä.

Hän kertoo kokemuksistaan tällä

palstalla neljän viikon välein.

Tengo una TeoriaA

Joudun nielaisemaan kielen päällä olevan vitsin ja tyydyn

hymähtämään itsekseni.

● Katson tarpeelliseksi kom-mentoida muutamaa päätoi-mittaja Leena Talvensaaren (UR 15.8.) esille nostamaa seikkaa.

Rovaniemen kaupunki ei suinkaan ole laittanut pää-tään pensaaseen Kunta-asun-toihin liittyvässä vaikeassa ti-lanteessa koskien käyttöasteen laskua ja vuokrien kohtuuton-ta nousua. Keväästä 2011 kau-pungissa on toiminut poliitti-sista päättäjistä sekä virkamie-histä koostunut työryhmä, jon-ka tehtävänä on ollut kehittää rovaniemeläistä asuntopoli-tiikkaa, sekä erityisesti osal-listua ratkaisemaan Kunta-asuntojen ympärille kehkey-tynyttä vyyhtiä.

Kunta-asuntojen tilannetta on käsitelty sekä kaupungin-valtuuston kokouksissa, että kaupunginhallituksessa. Kau-pungin taloustilanteesta joh-tuen uusiin takauksiin ryhty-minen on kuitenkin ruoditta-va tarkkaan, eikä hätiköityihin päätöksiin ole varaa.

Mielikuva kaupungin passi-visuudesta johtunee osittain siitä, että ratkaisut tilantee-

seen täytyy ensisijaisesti tul-la Kunta-asuntojen aloitteesta, ei kaupungin määräämänä. Ro-vaniemen lisäksi Kunta-asun-noissa omistajana on 38 muu-ta kuntaa.

Yhtiön toiminnasta ei siis päätetä pelkästään tässä pääs-sä Suomea. Kun asuntojen pur-kamisen vaihtoehto nostettiin pöydälle, pidimme myös tär-keänä että mahdollisista toi-menpiteistä tiedotetaan ensin asukkaita, ei median edustajia.

Keskustan kantaa ei voi loke-roida yhden mielipiteen taak-se. Olen perehtynyt asiaan ja kannatan Kunta-asunnoille myönnettävää lainantakausta. Takauksen antaminen pienen-tää kaupungin riskiä Kunta-asuntojen osakkeiden omista-miselle, sekä edistää yhtiön ta-louden tasapainottumista Ro-

vaniemen osalta. Minulle tär-keää on se, että Kunta-asunto-jen asukkaat voivat lähitulevai-suudessa asua kohtuuhintaisis-sa asunnoissa.

Mielipiteelleni asetan eh-don: Kunta-asuntojen on teh-tävä työtä asukastyytyväisyy-den parantamiseksi. Yhtiön asukkaiden on saatava henki-lökohtaista palvelua, sekä rat-kaisuja annettuun asiakaspa-lautteeseen. Asuntokantaa on edelleen kehitettävä remon-toimalla asuntoja pienemmiksi yksilöllisiksi asunnoiksi, joita Rovaniemellä tarvitaan.

Liisa AnsalaTyöskentelynsä päättäneen asuntopoliittisentyöryhmän pj.Valtuuston varapuheenjohtaja (kesk.)

Pää on jo pois pensaasta

A Olen perehtynyt asiaan jakannatan Kunta-asunnoille

myönnettävää lainantakausta.● Rovaniemen investointioh-jelman muutospaineet ovat todellisia ja varsinkin koulu-ja koskevat ratkaisut on saata-va linjattua tulevana syksynä. Rovaniemellä on asuinalueita, joissa lasten lukumäärän kasvu edellyttää reagointia myös pal-veluiden suhteen. Kysymys on myös siitä, toteutuvatko perus-opetuksen järjestämistä koske-vat periaatteet kaikilta osin, jos koulujen tilanpuute vaikeuttaa opetuksen tasapuolisuuden.

Akuutein tilanne on Venni-vaaran ja Ylikylän suunnalla, missä ratkaisuja on odotettu pitkään. Tilanteen päivittämis-tä edellyttää myös muut asuin-alueet, missä asukkaiden mää-rä on kasvussa.

Talousarvioprosessi on meneillään ja lautakuntien lausunnot valmistuvat piak-koin. Odotan, että koulutus-lautakunta ottaa kantaa Ven-nivaaran tilanteeseen lausun-nossaan. Kaupunginvaltuustol-la on oma tilaisuutensa poh-tia asiaa syyskuun taloussemi-

naarissaan ja evästää kaupun-ginhallitusta talousarvion laa-dinnassa.

Samalla on hyvä linjata kulttuuripuolen investointeja muuttuneessa tilanteessa. Ro-vaniemellä on tultu tilantee-seen, missä investointien osal-ta tarvitaan entistä tarkempaa priorisointia ja silloin koulut ja päiväkodit pitää löytyä kär-jestä.

Riku TapioKeskustan

Ratkaisutkouluinvestoinneistasyksyllä

A Samallaon hyvä

linjata kulttuuri-puolen investoin-teja muuttunees-sa tilanteessa.

Espanjaaoppimassa● Rovaniemeläissyntyinen Antti Autioniemi (31) lähti alkuvuodesta tyttöystävänsä kanssa Etelä-Amerikan kier-rokselle. Aluksi hän oli kolmi-sen kuukautta Chilessä ja sen jälkeen Argentiinassa, Uru-guayssa, Paraguayssa ja Boli-viassa.

Elokuun alussa Autionie-mi saapui Peruun, jossa hän on kolme kuukautta CIMO:n organisoimassa työharjoitte-lussa. Hän työskentelee yri-tyksessä, joka tekee lasten- ja nuortenohjelmia sekä televi-sioon että internetiin.

”Työ on mielenkiintoista, mutta haastavaa lähinnä kielen takia. Espanjan kielen taitoni ei vielä ole ihan täydellinen.”

Antti Autioniemi lähti Ete-lä-Amerikkaan juuri sen ta-kia, että halusi oppia espanjan. Kielitaito on karttunut melkoi-sesti, sillä hän osasi lähtiessään vain kolme sanaa espanjaa.

Kielen lisäksi haastavinta on ollut liikkuminen Liman kaltaisessa suurkaupungissa, jossa asuu noin 10 miljoonaa ihmistä mutta jossa ei ole jouk-koliikennettä.

”Siirtyminen paikasta toi-seen vie aikaa ja on toisinaan melkoista säätämistä.”

Page 7: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 7

!

Kerro mielipiteesi!KIRJOITAOsoitteeseen [email protected] tai Veitikantie 2–8 A, 96100 Rovaniemi. Toimitus voi lyhentää pitkiä kirjoituksia. Liitä mukaan nimesi ja yhteystietosi.

TEKSTAANumeroon 17255. Vies-tin alkuun tunnus URPOSTI ja välilyönnin jälkeen kan-nanottosi. Viestin hinta on 0,84 €. Toimitus valitsee jul-kaistavat viestit.

KUVAALähetä kuvasi osoitteeseen [email protected] . Palkitsemme lehdessä julkais-tujen kuvien lähettäjät tuote-palkinnoilla. Kuvia julkaistaan myös lehden Facebook-sivuilla.

�Lukijat ...............................................................................................

�Vauvat ..................... �Tekstarit

Kouluruoka viikko 34 ● Maanantai Veriohukaiset, porkkana-perunasose, kaali-puolukkasalaatti ● Tiistai Karjalankastike, perunat, hunajaiset punajuurisuikaleet ● Keskiviikko Kirjolohi-juureskiusaus, kurkku-paprika-sipulisalaatti ● Torstai Hernekeitto, tuorepala, kaurapalat ● Perjantai Broileririsotto, hedelmäinen kaalisalaatti, mustaherukkahilloke

● Rovaniemen perusturvalautakunta on päättänyt, että Meltauksen lapsi- ja per-hetukikeskus lakkautetaan. Päätös toi yh-den huolen lisää perheiden raskaaseen ar-keen. Mistä kokonaisvaltaista tukea voi saada jatkossa? Todellisuus paperilla ja käytännössä eivät nyt kohtaa.

Meltauksen asiakkaina on ollut mo-nenlaisia perheitä: yksinhuoltajista paris-kuntiin, työllisistä työttömiin. Tuen tar-ve on ollut moninainen: esimerkiksi jak-samisen loppuminen, onnettomuus tai fyysinen sairaus.

Yksi piirre perheillä on yhteinen: he ovat usein yksin täällä Rovaniemellä. Su-kulaisia ei ole, jos asuinpaikka on Rova-niemi esimerkiksi työn perässä muutta-misen vuoksi. Tällöin Meltaus on tarjon-nut paikan, johon voimiensa äärirajoilla olevat vanhemmat ovat voineet lapsensa tuoda, saaden itsekin mahdollisuuden le-vähtää. Nyt apu tässä laajuudessa on lak-kaamassa kokonaan.

On sanottu, että jatkossa tukiperheet ja Lapin ensi- ja turvakoti palvelisivat per-heitä. 16:lle säännöllisesti Meltauksessa hoidossa olevalle lapselle on luvattu tu-kiperhe. Meltaus lakkautetaan 30.9.2012, eikä perheitä vielä ole kaikille tarjottu. Si-joitus- ja tukiperheistä on kuitenkin Ro-vaniemellä ollut tähän mennessä huuta-va pula.

Vanhemmilla on myös pelko, etteivät tukiperheet voi tarjota Meltauksen lap-si- ja perhetukikeskuksen kaltaista apua: ottaa lapset hoitoon pitemmäksi ajaksi ja myös lyhyellä varoitusajalla. Vanhempien käsitys on, että Lapin ensi- ja turvakodilla järjestetty tukitoiminta on ollut aiemmin kurssimuotoista. Meltauksesta tukea saa-vien perheiden tukitarve ei aina ole ka-

lenteriin merkattavissa.Jos Meltaus lakkautetaan, kriisitilan-

teessa lähin osoite olisi siis ensi- ja tur-vakoti. Onko kuitenkaan lapsen kannalta mielekästä, että häntä pompotetaan tuki-muodosta toiseen? Meltaus on ollut mo-nelle se turvallinen ja varma paikka, jossa lapsen on hyvä olla. Useat vanhemmista ovat saaneet apua myös kaupungin per-hetyöstä. Muutaman tunnin apu ei kui-tenkaan ole riittävä tilanteessa, jossa jak-saminen on hyvin tiukassa.

Meltauksen lapsi- ja perhetukikeskuksen työntekijöiden kerrotaan olevan koulut-tamattomia tukitoimintaan. Vanhemmat ihmettelevät, miksi työntekijöitä ei ole vuosien myötä koulutettu tarpeen mu-kaisesti. Joka tapauksessa he ovat tarjon-neet hoidettaville lapsille ja myös Melta-uksessa olleille aikuisille lämmintä ja ter-vejärkistä hoitoa ja tukea. Heillä on ollut aikaa hoitaa lapsia vaikka yön yli, toisin kuin esimerkiksi ajoittain täpötäydessä Lapin ensi- ja turvakodissa.

Näyttää siltä, että lapsi- ja perhetuki-keskusta on hivutettu pikku hiljaa alas-päin muun muassa jättämällä satsaamat-ta tilojen saneeraukseen. Remonttitarve on suuri. Sinänsä Meltaus paikkana on vertaansa vailla: luonnon keskellä iso ta-

lo, jossa lapset voivat juosta ja tutkia. Ko-dinomainen sisustus ja tunnelma.

Vanhemmat pelkäävät, että kaikki edel-lä luetellut seikat vain pahentavat perhei-den tilannetta. Apua ei saakaan silloin, kun sitä tarvitsee. Tämä voi johtaa van-hemman tai vanhempien väsymiseen niin, että koko perhe kärsii siitä. Ennen kaikkea lapset, jotka ovat riippuvaisia vanhemmis-taan. Tämä voi taas olla lapsen kohdal-la tie kierteeseen, jolla on laajakantoiset, koko yhteiskuntaa rasittavat seuraukset.

Useat tukea tarvitsevista vanhemmista ovat päässeet elämän ja työn syrjään suu-relta osin Meltauksen ansiosta. Jo tieto sii-tä, että hyvä tuki on jatkunut, on saanut vanhemmatkin ponnistelemaan eteen-päin. Ja ennen kaikkea: lapset voivat elä-män syrjässä kiinni olevien vanhempien-sa kanssa hyvin.

Vaadimme, että Rovaniemen kaupun-ki kartoittaa uudelleen Meltauksen lap-si- ja perhetukikeskuksen tilanteen ja tar-peen sen käyttöön. Vaadimme myös, et-tei keskusta lopeteta, koska se heikentää Rovaniemellä ilman läheisiä olevien ih-misten asemaa.

Olemme laatineet internettiin adres-sin, jonne voitte käydä allekirjoittamas-sa nimenne Meltauksen Lapsi- ja Perhe-tukikeskuksen lopettamista vastaan. Ad-ressi tulee olemaan internetissä vain muu-taman viikon, joten asialla on kiire! Kau-nis kiitos!

Neljä Meltauksesta tukea saanutta perhettä

Adressi löytyy osoitteesta www.adressit.com/

meltauksen_lapsi-_ja_perhetukikeskusta_ei_

saa_lakkauttaa

Perhetukikeskusta ei saa lakkauttaa

A Useat tukeatarvitsevista

vanhemmista ovatpäässeet elämän ja työnsyrjään suurelta osin Meltauksen ansiosta.

● Päätoimittaja kirjoittaa Rovaniemen suurimman vuokranantajan KAS:n on-gelmista. Ytimessä ollaan käsiteltäessä asuntojen kokoa. Ylitarjontaa kolmiois-ta ja suuremmista on ollut yli kymme-nen vuotta.

Rovatalon aikana ongelmaa käsiteltiin. KAS on siis tutkinut asiaa kymmenkunta vuotta. Asuntojen puolittaminen on todet-tu kalliiksi. Mahdollinen soluvaihtoehto ei ilmene. Mahdolliset koeasunnot ei ilme-ne. Alueelliset kokeilut ei ilmene. Soluja olisi ehkä ollut aiheellista kokeilla Ran-tavitikalla ja Keskustassa? Olisiko laskel-mien tekijän pitänyt olla muu kuin KAS.

Poikki ja pinoon -palstalla kerrotaan, KAS:n mielestä toimivia keinoja ei ole löy-detty. Mikä on omistajanohjauksen mieli-pide. Onko asukkaita todella kuultu? Vie-lä on pakko kysyä,onko ulkopuolisia asi-antuntijoita kuultu.

Pitää vielä korostaa, ettei sinänsä vuok-ra-asuntoja ole tarjolla liikaa. On raken-nettu liian suuria asuntoja. Sinkkujen määrän kasvua ei ole voitu ennustaa,eikä muunneltavuutta ole huomioitu.

Kimppakämppien suosio on ollut nou-sussa. Onko solu osaratkaisu Rovaniemel-lä? Onko KAS:n organisaatiossa liian pal-jon välikäsiä ja konsernijohtajia?

Kari Nojonen

Asunnot liian suuria ● Tyttö

4.8. Sanna-Maija Pohjanvesi ja Keijo Pintamo-Kenttälä, Rovaniemi (51/3630)6.8. Sanna Huttunen ja Aki Poikela, Kittilä (48/4000)7.8. Tanya ja Jarmo Koivisto, Rovaniemi (49,5/3265)8.8. Kristiina Kalliainen ja Joni Tapio, Rovanie-mi (52/3660)8.8. Hanna Saari-Pantsar ja Jukka-Pekka Pant-sar, Pello (49/3240)9.8. Petra Magga-Vars ja Mathis Ole Vars, Vuotso (49/3300)9.8. Anna-Maija ja Lauri Mäkitalo, Kittilä (49/3590)10.8. Liisa Aska ja Jani Tuutijärvi, Salla (50,5/3320)10.8. Katja ja Esa Säkkinen, Rovaniemi (53/4290)11.8. Raisa Koivusaari ja Jussi Huotari, Rovanie-mi (47,5/3655)11.8. Kati ja Jari Rantonen, Kivitaipale (50/3500)

● Poika5.8. Emilia ja Jari Lilja, Rovaniemi (50/3250)7.8. Liisa ja Tero Kuha, Ranua (49/3360)8.8. Meiju Soppela ja Ilkka Salla, Salla (52/4000)9.8. Sirpa Salmela ja Matti Kela, Saariharju (49/3355)11.8. Sari Guttorm ja Tuomas Keskitalo, Pelto-vuoma (50/3550)12.8. Miia Partanen ja Sami Holm, Rovaniemi (53/3735)

Kiitos Ystävät tuestanne. Sii-tä että matkani toteutui Ah-din luokse Venäjällä.Tavataan pian. Siunaus! Elena ja Atte.

Levin MC peruttu, ku suksi-tallien rekat eksyisi kairaan ja kiire ois takaisin Alpeille. ”Kaukonen”

Hyvinhän se meni!

Kyllä Lotvoselle riittäisi vä-hempikin palkka suhteelli-sen kevyestä ja siististä sisä-työstä, jossa hiki tulee vain syödessä.

Hullua on päivitellä kasvavia terveysmenoja. Roi vois etu-joukoissa panostaa koko kan-san terveysneuvontaan, kau-punginosissa kuntopäiviä ai-kuisillekin!

Kiipijä käyttää joskus hänel-le merkityksettömiä ihmisiä astinlautoina ja voi olla, et-tä kukaan ei todella merkitse hänelle mitään. Pilvilinnas-saan ihmettelee!

Lue näköislehti www.uusirovaniemi.fi Osallistu keskusteluun facebook.com/uusirovaniemi

UR on verkossa!

Ounasrinne-tori avataan lauantaina● Ounasrinteen asukasyhdis-tys järjestää perinteisen Ou-nasrinnepäivät lauantaina. To-ritilaisuudessa paljastuu muun muassa se, kuka on Ounasrin-teen uusi pormestari.

Kaupungin tervehdyksen tapahtumaan tuo kaupun-ginvaltuuston puheenjohtaja Heikki Autto. Juhlapuheen pitää Lapin yliopiston rehtori, professori Mauri Ylä-Kotola.

Ounasrinnepäivä on luon-teeltaan lähiön ohjelmalli-nen toritilaisuus. Puheiden ja erilaisten esitysten ohessa voi herkutella muurinpohja-letuilla.

Ounasrinteen kirjasto avaa ovensa jo klo 11. Kirjastolla on kirjojen poistomyyntiä.

Päivän aikana avataan myös Ounasrinnetori. Se on asukas-yhdistyksen käynnistämä kirp-putori ja infopalvelupiste, joka on sijoitettu entisiin pizzeri-an tiloihin. Toimintaa on pyö-ritetty talkoovoimin kolmena päivänä viikossa.

Ounasrinnepäivä la 18.8. klo 12

alkaen K-Market Hessuntorin

sisäpiha-alueella.

ikäihmisten kyläpaikkaPohjolankatu 4, käynti torin puolelta

Tiedustelut Riitta Pitkänen, 0400 – 376472Rovaniemen Seurakunta

Helmikammari

Ma 20.8.Klo 10 Äiti Teresan peittotalkoita.Klo 11.15 Liikuntatuokio, Kristiina.Klo 12 Yhteislaulua, Matti Granroth ja Heikki Ahola.Klo 13 Naisten hengellinen keskustelupiiri, Riitta P.

Ti 21.8. Klo 10 Liikuntatuokio, Virpi.Klo 10.30 Hengellinen keskustelupiiri.Klo 12 Kirjallisuuspiiri.Klo 13.15 Virkistä muistia, pelejä, sanaristikoita ym.

Ke 22.8.klo 10 Atk- ohjausta senioreille, Jarmo.klo 12 Taidepiiri, Katariina.

To 23.8. Klo 10 Surunvertaistukiryhmä, Kinnunen ja Hauhia.Klo 12 Viikkohartaus Lauri Kinnunen. Toivevirret, Heikki Ahola.Klo 13.15 Uutelan Leilan tietokilpailu.

Auki ma-to klo 10-14, kahvio 11-14. Ohjelmien aikana kammarin vapaat tilat käytettävissä. Tervetuloa kyläilemään!

23.8.2012

Page 8: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.20128 |

Vapaalla Moni söisi mielellään enemmän kasvisruokaa, muttei tiedä mitä ja miten valmistettuna.

● OMALLA PALSTALLA. Lauri Mikkonen, Anna-Leena Muotka ja Heljä Kilpeläinen kokeilivat kaupunkiviljelyä Pöykkölässä. Jatkoa on luvassa jälleen ensi kesänä.

Ravintolapäivä tuo kaupunkiin neljä pop up -ravintolaa● Sunnuntaina vietetään jälleen Ravintolapäi-vää. Helsingistä ympäri maailmaa levinnyt ta-pahtuma kannustaa ketä tahansa perustamaan oman pop up -ravintolan päivän ajaksi.

Rovaniemelle on tulossa ainakin neljä ra-vintolaa.

Bear vs. Lion Burger Bar palvelee puistossa Veitikantie 19:n läheisyydessä. Myytävänä on lihaisia hampurilaisia suoraan grillistä, muu-rinpohjalättyjä sekä salaattiannoksia. Asiak-kaita viihdyttää live-esiintyjä. Baari on auki kello 12–18.

Aurinkopaari löytyy Karhunkaatajantie 16:ta.

Kerrostalon asukkaiden kimppabaarista saa vaikkapa Lapin Akan kermaista riistakeittoa, myös kotiin vietäväksi. Paikan päällä valmis-tuvat herkulliset vohvelit hillolla ja kermavaah-dolla. Itse leivottuja herkkuja löytyy kakuista piirakkaan. Taloyhtiön pihalle levittäytyy myös pihakirppis kello 13–16.

Maya-kahvila tarjoilee nepalilaista tunnel-maa, kahvia, nepalilaista teetä, kotitekoista me-hua, himalaya-leivoksia ja suolaista purtavaa osoitteessa Pohjolankatu 19. Hyvällä säällä kah-vila on ulkona, huonolla Kairaportin toisessa ja kolmannessa kerroksessa. Myynnissä myös

nepalilaisia käsitöitä. Koko tuotto menee ne-palilaisten lasten hyväksi. Lisätietoa: www.ma-yanepalry.com. Kahvila on avoinna kello 11–19.

Nunnun ja Minnin Keitto ja Kirppu tarjoi-lee kasviskeittoja, tuoretta leipää ja kirppislöy-töjä Lentävän Poron kesäteatterissa, Pekanka-tu 11:ssä. Jälkiruuaksi tarjolla on kahvia ja mu-takakkua. Kirppikseltä löytyy vaatteita, kenkiä ja leluja. Keitto ja Kirppu palvelee kello 13–17.

Ravintolapäivä sunnuntaina 19.8. Lisätietoa netissä:

www.restaurantday.org.

Ensi kesän palstoja varataan jo● Rovaniemen 4H-yhdistys vuokraa viljelypals-toja Pöykkölässä ja Saarenkylässä. Puolen aa-rin palstan voi vuokrata kesä-syyskuuksi käyt-töönsä 26 euron hintaan.

”Varauksia ensi kesälle voi jo tehdä netti-sivuillamme”, vinkkaa toiminnanjohtaja Mar-jo Lehtola.

Yleensä varauksen ehtii tehdä vielä kevääl-läkin huhti-toukokuussa.

”Tänä vuonna palstoja meni mukavasti, eh-kä pari jäi vapaaksi perutusten vuoksi”, Leh-tola kertoo.

Pöykkölässä haasteensa viljelyyn tuo maa-perän savisuus.

”Pyrimme tekemään maanparannusta vuo-sittain. Nytkin tilauksessa on kunnolla palanut-ta kompostia Lapin ammattiopistolta.”

Saarenkylässä asuinrakentaminen on kaven-tanut viljelysalaa. Suurin osa jäljellä olevista palstoista on monivuotisten viljelijöiden va-kiopaikkoja.

”Viljelijöiden ikääntymisen myötä palstoja toki vapautuu aina silloin tällöin.”

Veera Vasara

Kasvisruoka● Keräkaalia, lehtikaalia, mangoldia, puikula-perunaa, sokeriherneitä, friseesalaattia... Kyl-mästä kesästä huolimatta Pöykkölän mullassa on kasvanut monenlaista syötävää.

Tulevana viikonloppuna viljelypalstan an-timia voi maistella kaksipäiväisessä Vegefi es-ta-tapahtumassa. Tarjolla on ilmaista kasvis-ruokaa, reseptejä, työpajoja, luentoja ja muu-ta ohjelmaa luovasta tanssista elävään musiik-kiin ja elokuviin.

Kestävän elämäntavan festivaalia järjestää joukko rovaniemeläisiä vapaaehtoisia, joille kasvisruoka on sydämen asia. Idean festivaa-liin he saivat käytyään Vegfest-kasvisruokata-pahtumassa Tampereella.

”Halusimme tuoda vastaavan tapahtuman myös pohjoiseen, täällä on harvemmin tällais-ta”, sanoo yksi järjestäjistä, Lapin yliopistossa sosiaalityötä opiskeleva Heljä Kilpeläinen.

Itse hän on noudattanut vegaanista ruoka-valiota 14 vuotta.

Järjestäjien mukaan tapahtuman tarkoitus ei ole julistaa tai painostaa elämäntapamuu-tokseen, vaan herätellä kasvisruuan helppou-teen, herkullisuuteen, terveellisyyteen ja eko-logisuuteen.

”Monesti tapaa ihmisiä, jotka sanovat, et-tä söisivät mielellään enemmän kasvisruokaa,

mutteivat tiedä mitä ja miten valmistettuna. Ta-pahtumasta löytää apua tähän pulmaan”, Kil-peläinen rohkaisee.

Vegefi estan kaupunkiviljelykokeilua esitellään tapahtumassa paitsi maistiaisten myös näytte-lyn muodossa. Ajatus oman kasvimaapalstan perustamisesta syntyi kaveriporukan pohdin-nasta, kuinka oman ruokansa tuotantoon voi-si vaikuttaa itse.

”Kaupan vihanneksista ei voi tietää, onko ne kasvatettu tien vieressä, tai mitä torjunta-ainei-ta niissä onkaan käytetty”, pohtii mediatiedettä opiskeleva Anna-Leena Muotka.

Omalle palstalleen kaupunkiviljelijät istut-tivat samettikukkia – niiden pitäisi pitää tuho-laiset loitolla.

Parhaiten ovat menestyneet esikasvatetut taimet, siemeninä maahan kylvetyt juurekset heikommin.

Joukosta Lauri Mikkonen opiskelee puutar-huriksi Lapin ammattiopistossa. Viljelykokei-lu on kuitenkin ollut kaikille oppimisprojekti.

”Ensi kesänä tiedämme jo paremmin kuin-ka kannattaa toimia.”

”Vihannesten koon suhteen olimme aika op-timistisia – niitä olisi voinut kylvää tiheämpään-kin”, Mikkonen naurahtaa.

Myös oman kasvihuoneen pystyttäminen ja seinäviljelysten perustaminen kerrostalopar-vekkeille siintävät kaupunkiviljelijöiden suun-nitelmissa.

Vegefi esta kutsuu maistelemaanElämäntapafestivaali tarjoaa kasvisruokaa 400 ensimmäiselle

A Vihannestenkoon suhteen

olimme aikaoptimistisia – niitäolisi voinut kylväätiheämpäänkin.

TapahtumaVegefi esta● Kestävän elämäntavan festivaali 18.–19.8. Rovaniemellä.● Vapaa pääsy ja ilmaista kasvisruokaa. Ohjelmaa kaikenikäisille. ● Tapahtumapaikkoina Wiljami, Café Lumme ja Lapin maakuntakirjasto pihoineen.● Iltaklubi lauantaina Kahvila Kauppayhtiössä.● Teemoina reilu kaupankäynti, ihmisten ja muiden eläinten oikeudet, ympäristöystävälliset toimintatavat ja kansalaisvaikuttaminen. ● Tapahtumaa tukevat nuorisotoimintaohjelma Youth in Action, Rovaniemen kaupunki, Maan ystävät, Eläinsuojeluliitto Animalia, VegFund, Oikeutta eläimille -yhdistys, Vegaaniliit-to ja Rovaniemen Wanhat Markkinat.● Katso koko ohjelma netistä: www.vegefi esta.tk.

Jussi Leinonen

● VIIME ELOKUUSSA. Minni Haanpään ja Kirsi Pitkäsen ravintola tarjoili tomaattikeittoa.

Page 9: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 9

�Suoraa housua ...........................................................................................................................................

Vapaalla Tästä lautasta löytyyoma pilkkireikäkin!

Pia Jokela

● Elokuinen ilta-aurinko kimmeltää Kemijoen pinnalla, kun M/S Mari-an kippari Erkki Närä ilmoittaa vie-railleen saunan olevan nyt lämmin. Katseita keräävä löylylautta on tä-män kesän tulokas Rovaniemen elä-mystarjonnassa. Kelluvaa saunase-sonkia jatketaan säiden salliessa lo-kakuulle saakka.

Idea saunalautasta syntyi, kun ro-vaniemeläinen pitkän linjan toimis-tokonealan yrittäjä Erkki ”Eki” Närä myi Los Oy:n liiketoiminnan vuoden alussa uusille yrittäjille. Viisikymppi-nen veneily- ja seuramies päätti ai-kansa kuluksi rakentaa itselleen ja perheelleen saunalautan, jossa olisi tilaa nautiskella isommallakin poru-kalla kotikaupungin jokimaisemista.

Saunalauttaprojektillaan Eki jär-jesti itselleen koko kesän mittaisen kesätyön.

”Parhaimmillaan tein 12-tuntisia työpäiviä. Hidasteista pienimpiä ei-vät olleet tämän kesän vaihtelevat kesäsäät”, kertoo Eki, joka teki lau-tan omin voimin aina piirustuksis-ta alkaen.

Suurin yllätys liittyi saunabisnek-siin. Mikäli aikoo vuokrata saunalaut-taa, kuljettajalla on oltava vuokrave-neen kuljettajan pätevyys.

”Löysinkin sitten itseni kesken ra-kennushommien myös koulunpenkil-tä viikon mittaiselta kipparikurssilta sekä SPR:n ensiapukurssilta.”

Valmis lautta kallistuksineen piti hyväksyttää Suomen Standardoimis-liitto SFS:n vaatimusten mukaiseksi. Lautta ristittiin M/S Mariaksi Ekin

tyttären Maria Johannan mukaan.

Ensilöylyt lautan tervantuoksuises-sa, puulämmitteisessä saunassa otet-tiin heinäkuun puolessa välissä Mar-ja-vaimon ja löylyhullun Pipsa-koi-

ran kanssa. ”Ei millään jaksettu odottaa! Sau-

nailta vietettiin, kun vasta pelkät ylälauteet olivat valmiit. Istun itse yleensä löylyissä tuskin kymmen-tä minuuttia, mutta lautan vihkiäis-saunassa viivähti makeissa löylyissä puolitoista tuntia”, kehaisee kippari.

Välillä lautalta voi pulahtaa ui-maan ja narrata vaikka kaloja – tästä lautasta löytyy nimittäin oma pilkki-reikäkin! Varsinainen taideteos sau-nojille avautuu, kun ohi lipuvat Ro-vaniemen sillat ja siluetti.

Vedessä liikkuva sauna herättää var-masti myös kysymyksiä. Onko se ra-kennus vai alus?

”Tämä on vesikulkuneuvo, jo-ta ohjataan ratilla ja jota vie eteen-päin Mercuryn 20-heppainen perä-moottori.”

Saunaelämyksiä on varattu muka-vasti pitkälle syksyyn saakka, mutta ensi kesänä kelluviin maisemalöylyi-hin pääsee heti alkukesästä lähtien. Juhannussauna 2013 on kuitenkin jo varattu – kipparin omalla nimellä.

Täyttä löylyä KemijoellaSaunalautta M/S Maria seilaa nytRovaniemellä

A Välillä lautalta voi pulahtaa

uimaan ja narrata vaikka kaloja.

Mikä? Saunalautta M/S Maria● Omistaja Erkki Närä ● Valmistunut heinäkuussa 2012● Risteilee Kemijoella lokakuulle saakka säiden salliessa ● Rekisteröity 12 + 2 hlölle● Pituus 7,5 m ja leveys 3,5 m● Lisätietoja: p. 040 5588 992, [email protected]

● EKI TEKI SEN. Pitkän linjan toimistokonealan yrittäjä Erkki Närä on nyt oman saunalauttansa kippari.

● Mikään ei ole niin helppoa kuin it-selleen valehteleminen. Varsinkin jos kyse on laiskasta miehestä ja liikun-nasta. Minun ja lihavan kesäteatteri-kollegani Jonne Suopajärven perso-nal trainer on ollut nyt lomalla puo-litoista viikkoa ja kuten arvata saattaa myös pari lihavaa kesäteatterinäyt-telijää on ottanut vähän rennommin siitä lähtien.

Itse kun en ole pahemmin tottunut liikuntaa harrastamaan ja omin nok-kineni lenkkipolulle lähtemään, niin aika harvakseltaan käy edes mielen vieressä kehitellä itselleen näitä hi-koiluttavia aktiviteetteja jo valmiik-si hikisen työnteon rinnalle. Emme-hän siis toki ole kokonaan liikuntaa hukanneet elämästämme herra Suo-pajärven kanssa, vaan huhkiminen kesäteatterin lavalla käy toki liikun-nasta sekin.

Hiki virtaa ja kilot karisevat, kun juoksee, huutaa, nauraa, riehuu, tans-sii, laulaa, ilveilee ja vaihtaa vaattei-ta parituntisen teatteriesityksen ajan. Kuntokuuri ja asenneongelman kans-sa käytävä Jaakobin paini aloitettiin-

kin kesän alussa juuri sen takia, että mekin olisimme vielä hengissä pitkän kesäteatterikauden jälkeen. Ja pitkin hampain se on minunkin tunnustet-tava, että onhan tästä liikkumisesta ollut apua.

Jaksaminen on parantunut huomat-tavasti ja ilman tiukkaa liikuntakuuria tuskin olisin jaksanut panostaa samal-la tavalla jokaiseen esitykseen. Ja niin katkeralta kuin se tuntuukin, niin on pakko myöntää, että nyt kun on saa-nut pitää hieman taukoa vatsalihas-liikkeistä ja intervallijuoksusta, niin ikään kuin kaipaa jo takaisin liikun-nallisten toimintojen pariin. Minä!? Vannoutunut liikuntaa harrastama-

ton yksilö, joka on aina vältellyt jo pelkästään aiheesta puhumistakin. Luultavasti kyseessä on ohimenevä oireyhtymä.

Viimeksi lenkkeillessämme pohdis-kelimme Lentävän poron kollegojen kanssa syvällisesti juoksemisen fi lo-sofi aa ja harrasteen ympärillä pyö-rivää myllytystä. Kuka oikeasti hu-rahtaa juoksemiseen? Miksi ja miten?

No, minä tunnen useitakin ihmisiä, jotka ovat ”hurahtaneet” juoksuun, haaveilevat puolikkaista ja kokonai-sista maratoneista, tuijottelevat sy-kemittariaan ja retostelevat uusilla lenkkeilysaavutuksillaan.

Päädyinkin itse tutkiskelemaan asiaa netistä ja löysin itselleni uusia tavoitteita. Voisin aloittaa Pyhtään minitriathlonista ja päätyä vaikka-pa Partalan kirmaisuun. Toinen tois-taan nokkelampien juoksutapahtumi-en lisäksi törmäsin myös uuteen villi-tykseen – ”luonnolliseen juoksuun”.

Luomu on siis saavuttanut nyt myös huippu-urheilun. Elämäni ensim-mäisten lenkkitossujen ostaminen

alkoi yhtäkkiä tuntua turhemmalta ostokselta kuin olin kuvitellutkaan. Juoksemisen uusin trendi kun näyt-tää olevan niin sanottu paljasjalka-juoksu. Eli heivaa sinäkin ne iänikui-set lenkkarisi jo roskakoriin ja läh-de pururadalle naturellit nahkatos-sut kaverinasi. Kuka enää viitsii sol-mia kengännauhoja, kun ilman ken-kiä juokseminen on niin paljon ter-veellisempääkin.

Hifi stelijöille toki löytyy hankin-

talistaan lisättäväksi myös paljasjal-kajuoksukengät. Voiko paradoksaa-lisempaa nimikettä urheiluvälineel-le enää keksiä? Jälleen olen löytänyt yhden uuden todisteen urheilun ja liikunnan järjettömyydestä.

Taidan pysytellä entiseen tapaan kaukana maratoneista ja muista pal-jasjalkaisista urheilulajeista. Takaisin teatteriin teeskentelemään.

Jussi Jokinen

”I’m the Great Pretender”

A Heivaa sinäkin jo ne iänikuiset

lenkkarisi ja lähde pururadalle naturellit nahkatossutkaverinasi.

Lentävän poron teatterista tutut Jussi Jokinen ja Jonne Suopajärvi kertovat

kuntoiluprojektistaan tällä asennevammaisten miesten terveyspalstalla.

Page 10: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.201210 |

MenoksiNapapiiri liikkuu

Kansien välissäKaupunginkirjaston työntekijät esittelevät kokoelmien uutuuksia.

ListallaVaratuimmat cd-levyt Rovaniemen kaupunginkirjastossa.

Lähetä menotieto MENOKSI-PALSTALLA JULKAISTAAN TIETOJA TULEVISTA YLEISÖTAPAHTUMISTA. LÄHETÄ MENOTIEDOT• sähköpostitse [email protected] tai• postitse Uusi Rovaniemi, Veitikantie 2–8 A, 96100 Rovaniemi Lähetä tiedot ajoissa: keskiviikon lehteen ti klo 12:een mennessä ja perjantain lehteen to klo 12:een mennessä.Menotiedot ovat toimituksellista aineistoa. Toimitus valitsee ja käsittelee julkaistavat tiedot.

!

● KOMEITA KAAROJA. Jenkkiautonäyttelyyn on vapaa pääsy.

Jenkki-autojaliikkeellä

● Lauantaina on liikkeellä jenkkiautoja, kun Midnight Sun Cruisers ja Ravintola Valde-mari järjestävät kolmannen kerran Mid-night Rock’n Roll Partyt.

Valdemarin pihalla on päivällä kello 14–18 avoin jenkkiautonäyttely, johon on vapaa pääsy. Iltakuudelta starttaa cruising Valde-marin pihalta kohti keskustan katuja.

Illalla rokataan Valdemarissa, jossa esiin-tyvät The Housewreckers ja Mark Harman & Hot Rod Rhythm Boys.

Midnight Rock’n Roll party la 18.8. klo 21 Valde-

marissa. The Housewreckers ja Mark Harman &

Hot Rod Rhythm Boys. Liput 15 e.

Melodisen metallin mestarit● CD-levy: Sonata Arctica: Stones grow her name. Nuclear Blast. 2012.

Kemin merelli-sistä maisemis-ta kotoisin ole-va Sonata Arcti-ca on yksi Lapin ja samalla koko Suomen kan-sainvälisistä metallimenes-tyjistä. Vuonna 1996 taipaleen-sa Tricky Beans -nimisenä aloit-tanut bändi tun-nettiin levytys-uransa alkupuo-lella melodisesta ja nopeasta power metallistaan. Myö-hemmillä levyillään yhtye on laajentanut musiikillista il-maisuaan huipentuen kolmen vuoden takaisen The days of grays -levyn sinfonisiin ja progressiivisiin sävyihin.

Tuore Stones grow her name on siirtymä suoraviivai-sempaan hard rockiin. Yhtyeelle tunnusomaisesta melo-disuudesta ei ole uudellakaan levyllä tingitty vaan Tony Kakon sävelkynä on säilyttänyt terävyytensä.

Edellisen levyn tapaan tälläkin julkaisulla on muka-na vierailijoita, mainintoina esimerkiksi Timo Kotipel-to ja viulisti Pekka Kuusisto. Musiikillisia yllätyksiäkin on luvassa: monellakohan metallilevyllä on aikaisemmin mahdettu kuulla esimerkiksi banjoa?

Stones grow her name on saapunut musiikkikirjas-toon pahvikantisena bonusraidan sisältävänä digipack-painoksena.

Saatavuus: Yksi cd lainattavissa Rovaniemen kaupungin-kirjaston musiikkiosastolla. Levyä on hankittu myös Ina-rin, Tornionlaakson, Kemijärven ja Sompion kirjastoihin.

Lisää Sonata Arcticaa musiikkikirjastossa:The collection (cd + dvd). Spinefarm Records. 2006.The days of grays. Nuclear Blast. 2009.Ecliptica. Spinefarm Records. 1999.Takatalvi. Spinefarm Records. 2010.Winterheart’s guild. Spinefarm Records. 2003.

Jouni MäkinenKirjastoamanuenssi

1. Sonata Arctica: Stones grow her name (4 var.)2. Jukka Poika: Yhdestä suusta (2 var.)3. Accept: Stalingrad (2 var.)4. Elokuu: Hääväki saapuu (2 var.)5. Justin Bieber: Never say never (2 var.)6. Slim Butler: Slim Butler’s inner blues (2 var.)7. Randelin, Kake: Avain (2 var.)8. Hittiparaati 15 (2 var.)9. JVG: JVG.fi (2 var.)10. Jodarok: Valvo viiteen nuku kolmeen (2 var.)

Teatteri● Piplia – iso kirja kannesta kanteen, Lentävän poron ke-säteatterin humoristinen näy-telmä, su 19.8., ke 22.8., ja pe 24.8. klo 19 Lentävän poron ke-säteatterissa Pekankadulla. Li-put 15/10 e.● Lentävän Poron komedia-show, hulvatonta huumoria ja improvisaatioteatteria ti 21.8. klo 19 Lentävän poron kesä-teatterissa Pekankadulla. Va-paa pääsy.

Elokuvat● Lyhytelokuvanäytös: Hiljainen viikko & Dr. Professor´s Thesis of Evil ensi-ilta ke 22.8. klo 19.45 Ma-ximissa, Sali 1.

Konsertit● De Amor – Rakkaudes-ta Flamencoon, oululaisten muusikoiden ja Lapin baletti-opiston fl amenco-oppilaiden yhteisesiintyminen pe 17.8. klo 20 alk. Wiljamissa. Liput 5/10 e, tapakset 5 e.● Mikko Alatalo laulattaa su 19.8. klo 16 alk. Songan Oi-tolanrannassa. Ilmainen kulje-tus Hotelli Santa Clausin edes-tä klo 15, auto ajaa Kairatietä Ylikylän ja Nivankylän kylä-tien kautta. Liput aikuisilta 10 e, lapset ilmaiseksi. Järj. Son-gan Eurooppakerho ry ja Ro-vaniemen kulttuuripalvelu-keskus.

Rock, tanssit,klubit● Dj Righteous, (dSB-SOUND) pe 17.8. Kauppayh-tiöllä. Narikalla sisään 3 e.● Pirates of the Kemijoki -bileristeily Kemijoen Hel-mellä pe 17.8. klo 19–22 Val-demarin satamasta. Nasty Pirates-rock´n roll band, li-put 15 e (samalla lipulla ilta-jatkoille Valdemariin).● Musavisa ja Joku Paikalli-nen Bändi pe 17.8. Amarillon terassilla. Musavisa alk. klo 21, bändi alk. klo 23. Vapaa pääsy!● Andre Wickstrom ja Tee-mu Vesterinen, Arctic Live! -stand-up -koomikot pe 17.8. klo 22.30 alk. Comicossa. Li-put 10 e.● Terho Keskitapio plays Wes Montgomery Plukihäi-riö-klupilla pe 17.8. klo 21.30 Hilpeässä Krouvissa. Liput 10 e.● Vegefi esta - jatkot la 18.8. klo 22-24 Kauppayhtiöllä. Sla-vetrade, The Zum Wagon, Tai Shan, WiltsuPortimosta ja DJ Righteous. Liput 5 e sis. na-rikka.● Midnight Rock´n Roll Party jatkot la 18.8. klo 21 alk. Valdemarissa. Esiintyjinä The Housewreckers ja Mark Har-man & Hot Rod Rhytm Boys. Liput 15 e.● Elävää musiikkia: Latta-ri-iltama & lauluyhtye Con

Pollo to 23.8. klo 18 Lentävän poron kesäteatterissa Pekan-kadulla. Liput 5 e.● Trubaduuri-illassa Jaana Isokangas ja Jari Karjalai-nen to 23.8. klo 22 alk. Pub Ui-tossa. Vapaa pääsy.

Liikunta, ulkoilu● Veneilytapahtuma, Ro-vaniemen Veneilijät venei-lee la 18.8. klo 11 Lainaan se-lältä Ounasjokea pitkin Sinet-tään. Matka päättyy Sinetän

kyläyhdistyksen rantatapah-tumaan. Avoin kaikille venei-lijöille. Järj. Rovaniemen Ve-neilijät - RoVe ry.● Yläkemijoki-juoksu, la 18.8. klo 13 alk St1 Vanttauskos-kelta. Ilm. klo 12 alk. St1:n kil-pailukeskusessa. Osall. maksu 10 e, juoksijakortilla 8 e, nuo-ret 7–15v ilmainen. Tieduste-lut: Erkki Harju-Autti, p. 0400 905 853.● Melontaretki Ounasjo-kisuistoon ti 21.8. klo 17–20. Lähtö kimppakyydein klo 17 Lappiatalon parkkipaikalta. Järjestäjät tarjoavat melonta-

opastuksen ja -kaluston, vaa-tetus sään mukaan. Ilm. Sa-ri Hänninen, p. 040 873 7986. Järj. Rovaniemen Luonto ry.● Atleetti Klubin lasten painonnostokoulun infoti-laisuus ke 22.8. klo 18 Urhei-luopistolla. Lisätietoja [email protected] tai p. 0500-343 303.● Pisteen perhesirkusryh-mät aloittavat ma 27.8. Mon-della. Ennakkoilmoittautumi-set Napero-aikuinen -ryhmään tai Perheryhmään (maanan-taisin 27.8. alk.) tai Vauvaryh-mään (tiistaisin 4.9. alk.) Met-te Ylikorvalle p. 040-573 8864 tai [email protected]● Revontulitanssijat, syys-kaudella: Kilpatanssin alkeis-kurssit lapsille ja aikuisille. Uudet kurssit: Bailatino, La-varytmit, Muksujen Musame-no ja Dance Mix. Lisätiedot ja ilmoittautumiset os. www.re-vontulitanssijat.com● Ounasvaaran Hiihtokes-kuksen kesäkelkkarata ja nä-köalahissi ovat avoinna koko kesän joka päivä klo 11–19 su 19.8. saakka. Sateella suljettu.● Frisbeegolf-viikkokisat jo-ka sunnuntai klo 17 Ounasvaa-ran radalla. Kilpailut ovat kai-kille avoimia. Osallistumis-maksu 1 e, ensikertalaiset il-maiseksi.

Urheilu● Jääkiekkoa, harjoitusot-telu, RoKi – Hokki (Kajaani) la 18.6. klo 16 Lappi-Areenal-la. Liput 5 e.● Jalkapalloa, Kolmonen FC

● VIHDOIN ROVANIEMELLÄ. Jussi Hiltusen lyhytelokuva Hiljainen viikko nähdään vihdoin Rovaniemellä. Se esite-tään lyhytelokuvanäytöksessä keskiviikkona 22.8. klo 19.45 Maximissa. Elokuvaa esitetään myöhemmin myös Wanhojen Markkinoiden yhteydessä. Antti Luusuaniemi tekee yhden elokuvan päärooleista.

Page 11: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 11

● VIELÄ EHDIT. Galleria Kodin kesän päättää Marjukka Parkki-sen poissaoloa käsittelevä valo-kuvanäyttely. Valokuvaajina ovat toimineet Parkkisen tuttavat ja niissä on kuvattu paikkoja, joissa Parkkinen ei ollut. Näyttely on avoinna viimeistä päivää tänään perjantaina klo 16-20 osoittees-sa Koskikatu 49.

Uusi Rovaniemi

tietää ja tuntee!

MissäNapapiiri liikkuu?

Muurola – Tervarit Oulu, su 19.8. klo 17 Keskuskentällä. Va-paa pääsy.

Muuta● Marjanäyttely pe 17.8. klo 9–13 Kauppatorilla. Tulevat marjaneuvojat vastaavat mar-joihin ja marjastukseen liitty-viin kysymyksiin. Myös sienis-tä voi kysyä keruutuotetarkas-taja Marja Tuomiselta.● Avoimet Puutarhat - tee-maviikonloppu pe 17.8. – su 19.8. Ohjelma osoitteessa pro-agrialappi.fi .● Vegefi esta, Kestävän elä-mäntavan festivaali la 18.8. - su 19.8. Wiljamissa. Mm. kas-visruoka-, ympäristö- ja hy-vinvointiasiaa sekä esittelyjä. Luentoja, tanssiesityksiä sekä kahvila- ja ruokakojuja. Mak-suton, päihteetön ja ikärajaton tapahtuma.● SantaParkin kesäkauden päättäjäiset, la 18.8. klo 10–17. Peikkojen johdattama Peikko-polku luolan lähimetsissä, Bin-go-Bongo -tietovisailupeli se-kä tuotteita alennusmyynnillä. Sisäänpääsy 10 e / hlö.● Ounasrinnepäivät la 18.8. klo 12 alk. K-Market Hessun-torin sisäpihalla. Ounasrinteen kirjasto avoinna klo 11–15.● Midnight Rock´n Roll Party la 18.8. klo 14–18 Val-demarissa. Jenkkiauto-näyt-tely pihassa, vapaa pääsy. Klo 18 alk. cruising keskustan ka-duilla.● Koko perheen kylätapah-tuma la 18.8. klo 15–18 Tapion

kylän koululla. P● Sieninäyttely su 19.8. klo 12–18 Tiedekeskus Pilkees-sä. Esillä lähimetsien sienet, sienineuvontaa, pakurikää-vän maistatusta ja Pohjoisen parhaat sienet -fi lmi. Vapaa pääsy.● Maisemaristeily Kemi-joen Helmellä ke 22.8. klo 18 Lainaanrannan satamasta. Li-put 15 e.● Yhteislaulua Lähteentien Pirtillä tiistaisin klo 13.

NäyttelytTIEDEKESKUS PILKE

● Ounasjoentie 6. Avoinna ma–pe klo 9–18, la–su klo 10–18.● Pilke kertoo pohjoisten met-sien kestävästä käytöstä.

ARKTIKUM● Pohjoisranta 4. Avoinna jo-ka päivä klo 9–18.● Pohjoiset keinot, maakun-tamuseon perusnäyttely.● Muuttuva Arktis, Arktisen keskuksen perusnäyttely.● ILO169: Kenen maa – mi-kä oikeus? kirjanäyttely Ark-tisen keskuksen kirjastossa 4.9. saakka. Vapaa pääsy.● Napapaita, Lapin taiteilija-seuran nuorten taiteilijoiden näyttely galleria Valossa 4.9. saakka.● Kurkista Lapin luontoon - Peek at Nature -näyttelys-sä mm. Jouko Lehmuskallion valokuvia pohjoisen luonnosta 28.10. saakka. Liput 4 e.

● Tsöh-tsöh – kuuluuko? Lappilaisen populaarimusii-kin historiaa, esillä mm. vinta-ge-soittimia, harvinaisia valo-kuvia, äänentoistolaitteita sekä muita kuriositeetteja. Näytte-lyyn pystytetty myös 1960-lu-vun tanssilava ja takahuone se-kä 1970-luvun teinitytön huo-ne. Näyttely esillä 24.8.–15.11.

LAPIN METSÄMUSEO● Metsämuseontie 7. Avoinna ti–su klo 12–18.● Perusnäyttelyssä aitoja sa-vottakämppiä, metsätyöväli-neitä sekä lappilaisen metsä-työn historiaa. Myös opastet-tuja kierroksia. Liput 4/2 e.

ROVANIEMENKOTISEUTUMUSEO● Pöykköläntie 4. Avoinna ti–su klo 12-18 elokuun loppuun saakka.● Perusnäyttely kuvastaa sa-ta vuotta vanhaa varakasta ta-lonpoikaistaloa siihen kuuluvi-ne rakennuksineen.

ROVANIEMENKAUPUNGINKIRJASTO● Jorma Eton tie 6. Avoinna kesällä: ma–to klo 9–19, pe klo 9–17, la klo 11–15, lehtisalit la klo 9-15. Lehtisalit ja ja Lapponica-salin näyttelyt su klo 11–15.● Veda-taidekurssien satoa, pääkirjaston aulassa 26.8. saak-ka.● Pohjois-Suomen biblio-grafi nen historia -näyttely Lappi-osastolla.● Satu Maahispeikosta, Ja-nette Backmanin satukirjan Lappi-aiheisia maalauksia Lap-

ponica-salissa 2.9. saakka.● Kreetta Poikelan Polkka, käsintehtyjä poronnahkajalki-neita lapsille ja aikuisille esillä Aalto-salin Vitriini-galleriassa 2.9. saakka.

KULTTUURITALO KORUNDI● Lapinkävijäntie 4. Avoinna joka päivä klo 11–18.● Taiteilijatiloja, Jussi Ti-aisen valokuvia taiteilijoiden työhuoneista ja taiteilijoiden teoksia 19.8. saakka.● Elokuun kuukau-den taiteilija: Essi Korva.Harvoin lempeä tuuli pu-haltaa arktisille jängille, Reidar Särestöniemen teok-sia 25.11. saakka.

GALLERIA NAPA● Jorma Eton tie 6. Avoinna ti–to klo 12–18, pe klo 11–17, la klo 12–16.

VARJO GALLERIA● Rovakatu 40. Avoinna ma–pe klo 10–17, la–su klo 12–16.● Elämän jälkiä, Piritta Pää-kön readymade-teoksia 26.8. saakka.

GALLERIA KOTI● HUOM! Viimeinen toimin-taviikko: Pop-up-galleria yk-sityisasunnossa, Koskikatu 49 as. 6, 17.8. saakka. Avoinna ke–pe klo 16–20.● Missä en ollut, Marjukka Parkkisen valokuvia 14. - 17.8. Näyttely päättää Galleria Ko-din kesänäyttelyiden sarjan.

LAPIN KUVATAIDESEURA PALAS RY:N TAIDE HOITAA -NÄYTTELYT:● Asenteella, Jani Kuhan maalauksia Sairaalakadun ter-veyskeskuksessa 16.10. saakka.● Luonnonvalossa, Kati Kan-non näyttely Saarenkylän ter-veyskeskuksessa 25.10. saakka.● Eila Salmen akvarelleja, Näsmänkiepin terveyskeskuk-sessa 25.10. saakka.

MUUT● Pertti Huhtalan maala-uksia Tapion kylän koululla la 18.8. klo 15–18.● Kuvataideyhdistys Maa-histen akvarellinäyttely kaupungintalon aulassa 24.8 saakka.● Rakkaudella on väri, Tilk-kuyhdistys Finn Quilt ry:n tilk-kutyönäyttely Taitokeskus Luhdissa, Valtakatu 21, elo-kuun loppuun saakka.● Rauha Viirin taidenäyt-tely galleria Tuuliviirissä Oi-karaisella, os. Ylikörköntie 89, 31.8. saakka.● Sinisiä ajatuksia, Raija Vie-konelon näyttely Saarenkylän kirjastossa 31.8. saakka.● Kesää on jäljellä, Ilmi Huo-vialan taidetta Galleria Suti-rannassa Pohtimolammella, osoitteessa Mellalammentie 26 elokuun loppuun saakka. Avoinna su-ma klo 12-18, mui-na aikoina sop.muk.● Pysähdys, Lapin Yliopiston painettujen tekstiilien työpa-jan töitä esillä Kaupunginta-lolla Rovaniemi-viikolla 27.8. – 21.9.

JUDOMuksujudo 5-7v

SU 17-18

Juniorit 8v ja yli

MA ja KE 17:30-18:30

Aikuiset

TI ja TO 19:30-21:00

TIEDUSTELUT

040 849 6015

[email protected]

PERUSKURSSI

INFO URHEILUOPISTOLLA (Tiera-sali)

MA 3.9. klo 18:30

http://sites.google.com/site/koyamarovaniemi/home

Perustettu 198 1

TANSSITUNNIT ALKAVAT 19.8.2012

TAITEEN PERUSOPETUSTA TANSSISSA, 32. TOIMINTAVUOSI

Lähteentie 20, 96400 Rovaniemi(Kunnon Paikan talo)Toimisto:puh. 040 5311 145; 016 311 [email protected] www.lapinbalettiopisto.com

Tervetuloa tanssivaan joukkoomme ammattitaitoisten opettajien johdolla!

UUTTA!! Dance RUMBITA®-tuntiPOIKIEN omat ryhmät 4-5 ja 6-8 -vuotiaat

LASTENTANSSI (LT)BALETIN alkeet 9-12 v.

TANSSIKOULULUOKAT (TK), balettia 7 -vuotiaasta alkaen

NYKYTANSSIAIKUISBALETTI

FLAMENCO, myös PERHEFLAMENCO!

Tanssitunteja yhteistyössä Rovaniemen kansalaisopiston kanssa www.rovala.fi

De Amor -rakkaudesta fl amencoon konsertti pe 17.8. klo 20 Wiljamissa!!

Suosituimmat yhteislaulutKultaisesta Nuoruudesta KänkkäränkkäänIlmainen kuljetus Hotelli Santa Clausin edestä klo 15. Ajaa Kairatien, Ylikylän ja Nivankylän kyläteiden kautta.

Liput 10€ aikuiset (lapset ilman)

Tervetuloa !Songan Eurooppakerho ryRovaniemen kulttuuripalvelukeskus

MIKKO ALATALO LAULATTAA SONGASSA,

OITOLANRANNASSA Su 19.8. klo 16

Page 12: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.201212 |

�Pieni suuri puutarha ................................................................................................................................

Liikehakemisto

● Loppukesällä lämpimien ilmojen suosiessa on vielä mukava puuhastel-la parvekkeilla ja puutarhoissa. Puu-tarhamyymälöissä on tarjolla paljon erilaisia syyskukkia ja varpukasveja, joista osa kestää pientä pakkasta ja osa pysyy kauniina vielä lumenkin tullessa maahan.

Syklaamit hurmaavat ihanissa purppuranpunaisen eri sävyissä ja pallokrysanteemit ilahduttavat muh-kealla muodollaan. Varpukasveja löy-tyy useita erilaisia, ja yhdessä esimer-kiksi koristekaalin kanssa niistä saa kauniita syksyisiä asetelmia. Kaali-asetelma voi kuitenkin osoittautua herkkulautaseksi jäniksille, joten sitä ei kannata laittaa aivan maan tasalle.

Tuijia istutetaan ruukkuihin syksyl-läkin ja niistä on iloa ainakin seuraa-vaan kevääseen asti, koska ne pysyvät

talven ajan vihreinä. Jos tuijan toivoo selviävän hyvinvoivana aivan kesään asti, tulee ruukun olla riittävän iso ja kasvi pitää suojata kevätauringolta huputtamalla se. Maahan istuttaes-sa tuijalle kannattaa valita varjoinen paikka ja hapan kasvualusta. Suoras-sa auringonpaisteessa se harvemmin selviää kauniin vihreänä.

Syksyn kukkasipulien kirjo vie aja-tuksemme jo osittain ensi kevääseen. Kukkasipuleja voi istuttaa elokuun lo-pulta aina lokakuun loppuun saakka. Syksyt ovat kuitenkin erilaisia ja täy-tyy muistaa, että sipulien pitäisi eh-tiä juurtua ennen kuin maa jäätyy.

Kukkasipulit istutetaan pehmeään ja kuohkeaan multaan kärjet ylöspäin. Jos sipuli kuitenkin vahingossa ek-syy multaan väärinpäin, ei siitä koi-du suurta vahinkoa, vaan kasvi hakeu-

tuu automaattisesti ylöspäin. Tämän seurauksena ainoastaan kukinta vä-hän viivästyy.

Kukkasipulipakkauksissa kerro-taan sipulien istutusväli sekä istutus-syvyys, mutta yleisohje on, että istu-tussyvyys on noin kolme kertaa sipu-lin oma korkeus. Pakkauksen pahvi-set osat kannattaa säilyttää tallessa, jotta muistaa keväällä, mitä syksyllä on istuttanut.

Sipuleja voi istuttaa niin perenna-penkkeihin kuin pensaidenkin juurel-le. Sipulit, jotka lisääntyvät siemen-tämällä kuten sinililjat ja helmililjat, kasvavat myös nurmikolla. Tulppaa-neja on erikokoisia sekä yksinker-taisia että kauniin kerrottuja. Niiden seuraan sopivat esimerkiksi myyrien hyljeksimät narsissit.

Keisarinpikarililjan sipuli puoles-taan haiskahtaa niin pahalle, että sen

haju karkottaa mahdolliset sipulivar-kaat kauaksi kukkapenkistä. Pienem-piä kevätkukkijoita ovat yllämainitut liljat sekä krookukset.

Suurten myyräarmeijoiden yllättä-en kadottua, voi kukkasipulien kas-vuun lähdön onnistumisprosentti ol-la suhteellisen hyvä. Vaikka ensi ke-sääkin on jo mukava suunnitella, py-sytään kuitenkin vielä tässä alkavas-sa syksyssä ja nautitaan siitä, mitä sil-lä on meille tarjota. Luonnossa liik-kuminen on loppukesästä ja syksyi-sin erityisen mukavaa, ja vaikka hil-lasato jäi taas kerran melko vaisuk-si, on vielä tulossa mustikat ja puo-lukat sekä toivottavasti henkeä sal-paava Lapin ruska.

Nana Niskala

Kukkasipulien katse suuntaa jo kevääseen

Kirjoittaja on rovaniemeläinen puutarhuri-

viherrakentaja, joka pitää Uusi Rovaniemi

-lehdessä puutarhapalstaa kesän ajan.

Voit lähettää Nanalle kysymyksiä tai

aihetoiveita osoitteeseen ur.toimitus@

uusirovaniemi.fi.

ROVAKATU 8 • P. 016 310 410

Aallonkatu 2 96200 Rovaniemip. (016) 311 022

www.b4you.fi

TOMMI NIKKILÄ 0400-885 382 RIITTA ANKKURI 0400-693 094

-Kodin kunnostukset ja remontit -Lumityöt ja muut pihatyöt-Talonmiespalvelut. Mökkitalkkari-Ruuanlaitto, siivous, asiointiapu ym. Soita ja kysy!

Satu 040-729 6520Maria 040-765 4213Elli 044-290 1110

Kotipalveluja

EMÄNTÄ-PALVELU

Kaikki kodin askareet!

Muista kotitalousvähennys!

Pirauttele, Riikka Hyökyp. 040 552 3925

PARTURI-KAMPAAMO

MARIA 044/5364208 ANNELI 044/2101078Maakuntakatu 21 Roi

Päivi Leinonen P. 040-726 7041

Suosiolantie 10, RovaniemiSeppo p. 040 180 3613 [email protected]

• Piipun pellitykset • Ikkunan vesipellit• ym. rakennusten peltityöt

Hae meiltä piipun pelleistä mittakaavakuva ja helpota tilaamista!Toimitusmyyntinä vesikourut ja –syöksyt

Kysy tarjous!

HEDEVÄLITYS LKV

TURVALLINEN TIEASUNTOKAUPPAAN!Pyydä ilmainen arvioja palvelutarjous.

www.huoneistoketju.fi

Kauppatori, 96100 Rovaniemipuh. 040 820 3790

Maastoratsastusvaellukset.Maastoratsastusvaellukset.Istuntakurssit.Istuntakurssit.

www.hummalomat.fi www.hummalomat.fi p. 040- 5131 046p. 040- 5131 046

LUONTAISHOITOLA URANUS• kalevalainen jäsenkorjaus

• vyöhyketerapia • energiahoidot • Selvänäkökanavoinnit

BEMER hoidot, vuokraus, myyntiMartin Hansén-Haug

040-533 9521 Koskikatu 36-38 B 11www.uranus.suntuubi.com

www.kosmetologipalvelu.fi

040-7706952

SAANA 040 8313 355HANNELE 040 548 8752

PARTURI KAMPAAMO

Kansankatu 14Carolina

Page 13: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 13

�Kansalaisopisto ..............................................................................

Pörssi JÄTÄ ILMOITUS: www.uusirovaniemi.fi [email protected] Keskiviikon pörssi-ilmoitukset tiistaina kello 14 mennessä. Perjantain pörssi-ilmoitukset torstaina kello 14 mennessä.

UR-PÖRSSIN ILMOITUSMAKSU on 10,30 € (1-2 riviä) sis. alv. Lisärivit 2 €/rivi. SEURAPALSTAN ILMOITUSMAKSU on 6,05 € (7 riviä) sis. alv. Lisärivit 1 €/rivi.

● Savella on tuhatvuotinen perinne muo-vailumateriaalina. Saven muotoilu antaa mahdollisuuden lähes rajattomaan ko-keiluun ja vie tekijän mielenkiintoiseen maailmaan.

Tänä päivänä kädentaitoja arvostetaan yhä enemmän. Keramiikka on nostanut harrastuksena arvoaan vuosi vuodelta yhä enemmän sen terapeuttisen ja monenlai-sen muun positiivisen vaikutuksen vuok-si. Innostus keramiikkaharrastukseen on laajentunut verrattuna aikaisempiin vuo-siin ja vuosikymmeniin.

Kolmiulotteinen tekeminen edustaa tilaan ja muotoon liittyvää hahmotusta-paa. Usealle lapselle piirtäminen, maalaa-minen tai muovailuvahalla tekeminen on tuttu asia. Muovailumateriaalina savi on paras sen plastisuutensa, muovattavuu-tensa ja käsiteltävyytensä ansiosta. Lap-selle saven kanssa työskentely on leik-kiä, mutta samalla kehittyvät luovuus ja ilmaisuvoima.

Syyskuussa alkaa Keramiikkaa lapsille musiikin voimin kurssi, joka on suunnattu

5-6 -vuotiaille lapsille. Kurssin suunnitte-lijana ja opettajana toimii Kuopion Muo-toiluakatemiasta joulukuussa 2012 valmis-tuva Janika Takalo, jonka opetuskokeilu on osa hänen lopputyötä.

Kurssiin tuo lisää mielenkiintoa se, et-tä musiikki yhdistetään osaksi työsken-telyä. Kuultu musiikki tuo jokaiselle lap-selle eri mielikuvia ja aistimuksia ja nii-den siivittämänä saven muovaamiseen yhdistyvät lapsen rajaton mielikuvitus ja omat tuntemukset. Jokaisen lapsen yksi-löllisyys sekä oma kokeilunhalu otetaan huomioon kurssilla työskennellessä. Las-ta kannustetaan haastavan, mutta myös palkitsevan materiaalin kanssa ja loppu-tuloksena saadaan upeita persoonallisia koriste-esineitä.

Lisätietoja kurssista saa internetin kautta www.rovala.fi tai opiston toimis-tosta p. 040-4873010.

Janika Takalo

Keramiikkaa naperoille musiikin voimin

● KERAMIIKAN KIRJOA. Kurssilla huomioidaan jokaisen lapsen yksilöllisyys ja kokeilunhalu.

K a l e v a l a i n e n j ä s e n ko r j a u sm e s t a r i Tu o m o R y t i l a h t iRovaniemi 046-5777 578www.kansanlaakintaseura.fi

Pihakiveykset, nurmikot, muurit,pihatyöt 15-v. kokemuksella ta-kuutyönä. Ilmainen arviointi. Puh.040 446 8287

Taipumattomat ry. Etsimme iloi-sia, lasten kanssa toimeentulevia,vastuuntuntoisia ohjaajia pikku-jumppareille! Me annamme sinulle”eväät” telinevoimistelun opettami-seen. Ota yhteyttä mahd. pian esit-telemällä itsesi: [email protected]

Näkijä Tuire Lähde 0700-86655.2,22 e / min + pvm.

0700 84410 Tietäjä Matti Chinita pl918 00101 Hki.2,19 €/min + pvm. Ks.www.bedette.fi

Cyproc- ja bitulit rakennuslevyjä.Puh. 040 410 8749

Neuvokas, Kansankatu 8. HaluatkoSinä kierrättää hyvää? Neuvokaskutsuu uusia vapaaehtoistyöhönpyrkiviä peruskurssi I:lle pe 21.,la 22. ja ti 25.9.2012. Perinteistenauttamismuotojen ohella voit osal-listua uuteen omaishoitoa tukevanTaukopirtin toimintaan. Ilmoittauduja varaa aika haastatteluun ke 12.9.mennessä puh. 016-3560 337 tai An-neli Laine 040 5870 713. Kurssioh-jelman, haastattelulomakkeen ja li-sätietoja saat toimistolta tai netistäwww.neuvokasrovaniemi.fi. Tulet-han mukaan, lämpimästi tervetuloa!

Kolaroijaa etsitään! Sinä, joka kol-hit autoani harmaalla autolla Ci-tymarket 15.8. klo 9.50-10.50 ai-kana, tapauksella on silminnäkijä,ota yhteyttä, p. 040 587 8762.

AAL. Alkoholistien aikuiset lapset.Avoin ryhmä kaikille, joiden lap-suudessa on ollut puhumatto-muutta, tunteiden kieltämistä jaluottamuksen puutetta. Kokoon-numme su klo 17, Keltakangas/kerhoh. Tervetuloa!

Moposkootteri Boatian -04 ml. 6tkm h. 280 e p. 045 340 1021

Citroen Berlingo 1,8i -99 katso Tori.fi vaihto/tarjous p. 044 550 0800

Si ivouspalve lut kot i in . Puh .040 564 9157

Luotettava oikeustieteilijä etsiivuokra-asuntoa. Ei lemmikkejä en-kä polta. 0405876777/Janne

Jaatilassa edul. rengasmyynti jaasennus. Alk.10:-. Kesärenkaat-50%ale.Myös ilt. ja vk-lopp. Kort-timaksukin käy. 040-7657890

Lapin MS-yhdistys ry; Soveltavaaliikuntaa syksylle 2012: Keskiviik-koisin joogaryhmä klo 17.30-19.00Lapin Radion tiloissa, Jorma Etontie8, alk.5.9., omavastuu 30 €. Tors-taisin kehonhahmotus- ja hallinta-ryhmä Saaren koululla klo 17-18, alk.4.10. Ryhmä toimii loka- marraskuunajan, maksuton. Torstaisin pilatesklo 16.20- 17.20 alk. 13.9. CoresportPilates Studiolla. Sunnuntaisin al-lasjumppa klo 16.30- 17.30 uima-halli Vesihiidessä alk. 2.9.,maksu-ton. Lisätietoja ja ilmoittautumiset26.8.mennessä, p.050-545 6304 jap. 040-5198060

Uusi 2 h+k+p+s, 47,5 m², Ah-k i o m a a n t i e 2 , v . 7 2 0 e .P. 050 516 9449.

Tietokoneiden huolto- ja asennus-työt sekä neuvonta- ja tukipalve-lut ma - la 10 - 21 p. 0400 151 726www.nörttimiespalvelu.fi

Lapin sieniseuran sieninäyttely su19.8. klo 12-18 Pilkkeen kahviossa,Ounasjoentie 6. Esillä sieninäytteitäja sienivärjäystä. Lisäksi pakurikää-vän maistatusta ja Pohjoisen par-haat sienet -filmi. Vapaa pääsy! järj.yhteistyössä Lapin Martat, Rovanie-men 4H-yhdistys, Metsähallitus.

TULE MUKAAN YOUNGART-TEATTERIKOULUUNYoung Art-toiminta on lapsille ja nuorille suunnattua teat-teritaiteen tavoitteellista opetusta, joka toteutetaan teatte-ritaiteen YA-perusopetuksen mukaisesti.

Ryhmät aloittavat syyskauden toimintansa viikolla 35.

Ilmoittautuminen seuraaviin ryhmiin:

YA I (uudet lapset 7 – 12 v)YA II (jatkoryhmä 7 – 12 v)YA III (uudet nuoret 13 – 16 v)YA IV (jatkoryhmä nuoret 13 – 16 v)H-Moilaset-ryhmä (16 – 19 v teatteri-ilmaisuopintoja suorittaneille sekä teatteria aiemmin harrastaneille suun-nattu nuorisoteatteriryhmä)

Lisätietoja sekä ilmoittautumislomake:ya-teatterikoulu.blogspot.fi Liisa Penttilä puh. 040-820 5406

Tietokoneasennukset ja -huollot.Myös kotikäynnit, käytön opastusja digi-TV:n työt. www.polardata.fi,0400-605271

Rovaniemen Seudun Eläkkeensaa-jat.ry 21.8 klo10.00 Hyvänolon lii-kunta päivä urheiluopistolla ilmoit-tauduttu mennään sinne. Wanhatmarkkinat 24-26 myös sinne kai-vataan porukkaa, entisen tavanmukaan,meillä myyntipöytä siellä.Ottakaa yhteyttä ensi viikolla Tuu-laan Kangas tai Helenaan

Neuvokas, Kansankatu 8.Toimisto onavoinna ma, ke, to klo 9-15, pe klo12-15. Ti 21.8. Neuvokaskeskus onsuljettu, olemme Sykettä syksyyn –tapahtumassa. Kahvila Väärti avoin-na ma, ke, to klo 13-17. Ke 22.8. klo9.30-12 Elvi- ja Eemeli –hetki ikään-tyneille naisille ja miehille Väärtissä,tarjolla jauhelihakeitto tykötarpei-neen 5,50 €, nykyiset ja uudet kä-vijät lämpimästi tervetuloa!

Neuvokas, Kansankatu 8. Vapaa-ehtoiset, Sykettä syksyyn -tapah-tumaan työhön urheiluopistolle il-moittautuneet, kokoontuminen ti21.8. klo 8.45 turvallisuusesittelyynurheiluopistolle. Leiväntekijät ko-koontuvat Neuvokkaassa klo 7.30.Tapahtumaan ilmoittautuneet eritiesuuntien busseissa kulkevat: olet-tehan ajoissa pysäkeillä! Joustava jarento pukeutuminen tekevät olonleppoisaksi. Järjestäjät Rovaniemenkaupunki, seurakunta, Neuvokas jaurheiluopisto toivottavat kaikki ta-pahtumaan ilmoittautuneet, esiin-tyjät ja toimintaansa esittelevätlämpimästi tervetulleiksi

Huonekalu ja kodinkone ym. kulje-tukset kotiin, kierrätykseen/ kaato-paikalle, muutot. Tavarataxi 0400-693 663

Lapin ensi- ja turvakodin kriisikeskuspäivystää ympäri vuorokauden. Krii-sikeskukseen voi ottaa yhteyttä elä-män äkillisissä kriisitilanteissa ja eri-laisissa elämän vaikeuksissa. Palve-lut ovat luottamuksellisia, maksut-tomia ja myös nimetön asiointi onmahdollista. Ympärivuorokautinenpäivystys numerossa 040 553 7508.Vastaava kriisityöntekijä tavat-tavissa virka-aikana numerossa040 505 4802. Kriisikeskuksenkäyntiosoite on Lähteentie 5.www.lapinensijaturvakoti.fi.

Lapin neuronuorten ja nuorten ai-kuisten Seitti-ryhmän venetsialai-set 1.9.-2.9.2012, Invalidiliiton Nor-vamajalla klo 17 alkaen. Lisätietoaja ilmoittautumiset Hanna Hämeen-aholle, 27.8. mennessä.

Nyt sitä taas saa; Seulottua multaaja hyvää kantavaa täytemaata pe-rille toimitettuna. www.koukkula.fi 0400-290026, 040-4860506.

NMC Rovaniemi, Urheilukatu 4. Su19.8. klo 18 Profetaalinen Jumalankohtaamisen ilta, mukana Saara Tai-na. Tervetuloa!

Pihasuunnittelua ammattitaidolla.Tilaa maksuton arviointikäynti! Pi-hashamaani p. 0440 742 626

ErotiikkaliikeL a p i n K u n i n g a t a rPohjo lankatu 12 , Rovaniemia v o i n n a t i - p e 1 1 - 1 7 . 3 0www.QueenDesiree.net

Oletko ennen pelannut liikaa? Ha-luatko auttaa?<BR>Tule ongelmal-lisesti pelaavien ryhmään vertais-ohjaajaksi! 044 777 6790 tai peli-rajaton.fi

Huoneistoremontit lattiasta kat-toon, vesivahingot, talkkarityöt.Remonttipalvelu Vee. 0405407516.

Eroottista hierontaa. 0417409650.

Vuokraa Pilkemaster. Helppoa javaivatonta polttopuidentekoa. P:0401812409.

Pihakiveykset, muurit, portaat,viherrakennustyöt 040-7444541www.rovakivi.fi.

Lastenhoitoapua - Tilaa luotettava,koulutettu MLL:n hoitaja kotiin. Ti-laukset arkisin klo 8-13 p 0407725078 tai netissä http://lastenhoi-to.mll.fi. Palvelu maksaa 8,20€/h.Perhe toimii työnantajana.

Pelastusarmeija Ukkoherrantie 15Rovaniemi, Su 19/8 klo.16 Jumalan-palvelus, kahvitarjoilu. Kaikki terve-tulleita!

Talojen ulkomaalausta. Mahdolli-suus saada kotitalousvähennys.Puh. 044 293 8498

Volvo 440 DL vm. 93 aj 90000 km5ov 2000,00 €, Yamaha Jog R -03aj 6700 km 800,00 €, Crescentsport atlet 21”53 cm 24 v miesten-pyörä 200,00 €,Felt Q 800 15,5”maastopyörä 250,00 € Hyväkun-toisia. Myydään tarpeettomina.P. 040 512 5969

Salaojat, Sadevesijärjestelmät,Mullanlevitykset. bobcat 2.5 ton.kumitelainen kaivinkone 3.5 ton.puh: 0401812409 jarkat ky

Pihakirppis la-su 18.-19.8. klo 10-17,Lankkutie 39, Saarenkylä. Paljon eri-laisia tuotteita: huonekaluja, talous-tavaraa, mattoja, ym.

Mannerheimin LastensuojeluliitonLapin piirin Perhetoimintakeskuk-sessa (Pirkkakatu 2, Rovaniemi) al-kaa ryhmiä viikolla 36. Ilmoittautu-minen ryhmiin alkaa 28.8 klo 8 jokoPerhetoimintakeskuksessa tai p. 016345 824. Tiistaisin Taaperomuskari1-2v klo 10–10.45, vauvamuskari (7-12 kk) klo 11–11.45, vauvamuskari(alle 7 kk) klo 12.15–13. Torstaisin(4 krt) vyöhyketerapiaa vauvoille klo11–11.45, Muskari 1v klo 16.30–17.15ja Taaperomuskari 2-3v klo 17.30–18.15. Muskarit kokoontuu 12 krt.Avoimina ryhminä kokoontuvat Ro-vaniemen imetystukiryhmä joka kk.1. ma klo 17–19, kestovaippailta jokakk:n viimeinen ma klo 17–19. Viik-kokalenteri ja lisää ryhmistä osoit-teessa http://lapinpiiri.mll.fi sekätoimistolta arkisin klo 9-14 p. 016345 824.

Hiekkaa, soraa, murskeita, sepeliäRovaniemen alueelle toimitettuna.P. 0400 125 939.

Maanrakennustyöt/vuokrataan 2tpainoinen kumitela kaivinkone (Yan-mar Vio20 vm. -07) Kuljetus järjes-tyy. Puh. 0407218695/Harri

Pihapuiden kaadot erikoisvälinein.Myös vaikeat ja hankalat puut. Vast.vahinkovak. Kotitalousvähennys.Pyydä ilm. arv. kokonaispaketistarisut, oksat, kannon jyrsintä, kaa-to ja poisvienti. Puh. 050 517 [email protected]

OKT Muurolassa, kaikki palvelut ½km säteellä, kuntot. tehty. Kysy lisää040-718 4672.

K a l eva l a i n e n j ä s e n ko r j a a j aJouko Puska Rovaniemi vastaanottoRautiosaari p. 0400 441 161.

Page 14: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.201214 |

Alansa ykköset

Palveleva ja osaava LVI-alan erikoisliike

MYYNTI • HUOLTO • URAKOINTI

Rakentajain Eteläkeskus Teollisuustie 17 A

p. 044 3447760 www.lampolukko.fi

Avoinna:MA-PE

8.30-16.30

P&H Kumpula KyRahtikuljetukset umpikaappi autolla, muutot ja kuorma-auton vuokraus

puh. 040 5933791

Onko sinun yrityksesi

Saila Alakulppi 040 522 1772Kysy lisää!

Alansa Ykkönen?

Me pesemme Me pesemme ja kiillotammeja kiillotammeautosi käsityönä!autosi käsityönä!

Alakorkalontie 1196300 Rovaniemi

0400 732 766040 8283 868

Tilaa meiltä kerralla kaikki työt!

Rovaniemi 040 485 7070

• talonpohjat • pihatyöt• teiden hoidot• lumenpudotukset• lumenajot • polttopuita

LAMAKO OY

JätekuljetuksetAstiavuokrausMOLOK-huoltoMOLOK-asennusVaihtolavapalvelut

Asiat mallillaan

VVO:n vuokra-asunnossa saat omistusasumista vastaavan asumisturvan. Tutustu asuntotarjontaamme ja täytä asuntohakemus jo tänään: www.vvo.fi.

Tuulilasin vaihtoTuulilasin vaihtoja korjausja korjaus

KOIVIKKOTEOLLISUUSTIE 12 D, ROVANIEMIPUH. 0400 695 660 Sijaisauto käyttöösi huollon ajaksi!

JOKELAN HAUTAUSTOIMISTO

Hautausalan palvelua ja asiantuntemusta vuodesta 1923

Ruokasenkatu 6, 96200 ROVANIEMI - www.hautaus.info Puh. (016) 312 616 tai 040 522 0552 (24 h/vrk)

Palvelemme ma - pe klo 9.00 - 16.30, muina aikoina sopimuksen mukaan.

RoKi ja Hokki kohtaavat

Lappi Areenalla● Rovaniemen Kiekon valmis-tautuminen 15. syyskuuta alka-vaan jääkiekon Suomi-sarjaan jatkuu lauantaina harjoitusotte-lulla Kajaanin Hokkia vastaan. Hokki pelaa alkavallakin kau-della Mestistä, joten vastus on varmasti kova.

Sinipaidat luistelevat Lap-pi Areenan jäälle neljällä ken-tällisellä. Näistä pelaajista suu-rin osa on jo tehnyt sopimuk-sen RoKin kanssa, mutta mu-kana on vielä myös muutamia try out –pelaajia.

”Hokki on hyvä mittari meil-le. Meidän osalta joukkue ei ole vielä aivan kasassa, ja nyt on-

kin monella pelaajalla vielä hy-vä näytön paikka, kun vastassa on hieman tasokkaampi jouk-kue”, RoKin tuore päävalmen-taja Ari Kokkonen sanoo.

Oman mielenkiintoisen mausteensa otteluun tuovat Ho-kin paidassa luistelevat ex-roki-laiset Henri Fomin ja Joonas Alanne.

RoKi pelasi kauden ensim-mäisen harjoitusottelunsa vii-me lauantaina kotonaan. Tuol-loin kaatui Oulun Kärppien A-juniorijoukkue maalein 3-1.

RoKi-Hokki harjoitusottelu la 18.8.

klo 16 Lappi Areenalla. Liput 5 e.

LassiLoikka

liikuttaa lapsia● Viikolla 37 alkaa Rovaniemellä LassiLoik-ka-liikuntaleikkikoulu 4-9 -vuotiaille lapsille. Lukukauden aikana lapset pääsevät kokeile-maan monipuolisia liikuntamuotoja yhdessä koulutettujen LassiLoikka-ohjaajien kanssa.

Kauden ohjelma on rakennettu erilais-ten teemalajien ympärille tarjoten hausko-ja liikuntahetkiä niin ryhmässä kuin kave-rin kanssa. Aiempaa kokemusta liikunnasta ei tarvita, sillä LassiLoikassa kiinnostus lii-kuntaan herää monipuolisen ja positiivisen tekemisen kautta.

Finland Sport Academy AB:n LassiLoik-ka-liikuntakoulut ovat toimineet Suomes-sa vuodesta 2009 alkaen. Tänä syksynä toi-mintaa järjestetään 80 paikkakunnalla. Ro-vaniemellä toimintaa järjestetään Viirinkan-kaan koululla tiistaisin ja keskiviikkoisin.

Suositut ponikerhot

alkavat jälleen● Huippusuositut ponikerhot alkavat jälleen Mäntyvaarassa raviradan tal-lialueella.

Kerhossa opetellaan kokonaisvaltai-sesti poneihin, hevosiin ja raviurhei-luun liittyviä asioita niin käytännössä kuin ”teoriassakin”. Kerhossa opetel-laan esimerkiksi harjausta, kavioiden puhdistusta ja taluttamista. Kerhossa valmistetaan keppihevoset ja kerhon loppujuhlassa pidetään keppihevos-näyttely ja keppihevosravit.

Kerhon alaikäraja on 6 vuotta. Ker-hoa pitää Mäntyvaaran ravinuoret.

Ponikerho alkaa ke 22.8 klo 17. Ilmoittau-

tumiset 17.8. mennessä kirsi.haapasaari@

wippies.com tai p. 040-7589577.

Vielä ehtii syksyn

AMK-opintoihin● Rovaniemen ammattikorkeakoulu tarjoaa vielä joitakin opiskelupaikkoja tänä syksynä alkavassa koulutuksessa. Lisähaku vapaana oleviin opiskelupaik-koihin päättyy perjantaina 17. elokuuta.

Nuorten koulutuksen vapaita opis-kelupaikkoja on insinööri (AMK) -tut-kintoon johtavissa maanmittausteknii-kan, rakennustekniikan ja tietoteknii-kan koulutusohjelmissa sekä agrologi (AMK) -tutkintoon johtavassa maa-seutuelinkeinojen koulutusohjelmas-sa. Aikuiskoulutuksessa on vielä mah-dollisuus hakea oikeustradenomikou-lutuksen tarjoavaan liiketalouden kou-lutusohjelmaan.

Lisätietoa hakemisesta www.ramk.fi

Page 15: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.2012 | 15

Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti osoitteessa https://opistopalvelut.fi/rovaniemi tai puhelimitse 016-322 6520 sekä toimistolle asiakaspalvelun auki-oloaikoina. Huom! Kaikille kursseille tulee ilmoittautua etu- käteen, 7 päivää ennen kurssin alkamista.

Osviitassa (Hallituskatu 7) olevaa asiakaspalvelu-päätettä on mahdollista käyttää sähköisessä ilmoit-tautumisessa.

Ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen löytyy opinto-ohjelmasta ja www.rovaniemi.fi/kansalaisopisto

Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Ryhmiin vapaaksi jääneitä tai peruutuspaikkoja voi tiedustella toimistosta koko toimikauden ajan.

Musiikin yksilöopetuksen ajat jaetaan ensimmäisellä kokoontumiskerralla.

Opinto-ohjelmia on saatavilla muun muassa Osvii-tasta, Korundista, kirjastoista ja työvoimatoimistosta.

Olette kaikki tervetulleita osallistumaan kursseille.

TYÖKAUSI 2012-2013Syyslukukausi 4.9.-12.12.2012Syysloma 15.-21.10.2012Joulujuhla 12.12.2012

Syväsenvaaran koulu klo 18.30

Kevätlukukausi 7.1.-3.5.2013Hiihtoloma 4.-10.3.2013Pääsiäisloma 28.3.-1.4.2013Kevätnäyttely 20.-21.4.2013 Syväsenvaaran koulu ja

opiston tilat la ja su 10-15

TOIMISTOHallituskatu 7, 3. kerros, 96100 RovaniemiAsiakaspalvelu avoinna ma-to klo 9.00-11.30 ja 12.30-15.00, pe klo 9.00-12.00Puh. 016-322 [email protected]/kansalaisopisto

ILMOITTAUTUMINEN SYKSYLLÄ ALKAVILLE KURSSEILLE TO 23.8. KLO 10.30 ALKAEN

Päivitä osaamistasi syksyn kursseilla:HALLINTO- JA LAKIKOULUTUKSIATyösopimusten joustavuus 6.9. Julkisten hankintojen peruskurssi 3.10., jatkokurssi 13.11. ja erityiskysymykset 12.12.

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KOULUTUKSIAÄänenkäyttö ja esiintyminen VoicePilateksen® avulla 26.-27.9.Feldenkrais - Vapautta niskaan ja hartioihin 27.10.sekä Vetreytä selkääsi 28.10.Seksologian jatko-opinnot 60 op v.2013-2014Voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus v. 2013-2015

MUU KOULUTUSKivilitografi an kurssi 4.-15.9.Turvallisuuskoulutus yrittäjille 11.9.Fyysisten uhkatilanteiden hallinta hoiva- ja kuntoutustyössä (fyysistä harjoittelua) 30.10.Kaupankäynnin turvallisuus 30.10.

Ilmoittautuminen ja lisätietoja

www.lapinkesayliopisto.fi

Etsitkö turvallista ja pitkäaikaista vuokra-asuntoa?

www.kas.� ROVANIEMIRekimatka 292h+k, 57 m2

vuokra 572,11 €/kk

2h+k, 59,5 m2

vuokra 603,39 €/kk

3h+k, 75,5 m2 vuokra 726,49 €/kk

Ounasrinteellä v. 1989rakenne� u luh� -/rivitalo.Taloyh� össä sauna, pesu-tupa sekä huoneistokoh-taiset varastot. Ounasvaa-ran upeat ulkoilumaastotlähellä, Ounasrinteenpalvelut n. 2 km ja keskus-taan. 6 km.

Asukasvalitsija Päivi Lampela p. (016) 322 3414 (klo 12– 15)Asukasvalitsija Jaana Ylijääskö-Körkkö p. (016) 322 3412 (klo 12-15)

ROVANIEMI, Rekimatka 29

Toimisto on avoinna 13.-17.8. ma-to klo 9-19, pe 9-1620.8.-30.11. ma-to klo 12-19, pe 12-16

puh. 040 487 3010, Rovala 5, 96100 ROVANIEMIRovalan Setlementti ry.

Ilmoittautuminen syksyn kursseille on alkanut. Ilmoittautua voi Internetissä www.rovala.fi tai opistolla Rovala 5 ma-to klo 12-19 ja pe klo 12-16.Opinto-ohjelma on jaettu elokuun alkupuolella kotita-louksiin. Opinto-ohjelma löytyy mm. opiston www-si-vuilta, opistolta, kirjakaupasta, kirjastoista ja telineistä, joita on eri liikkeissä. Lisätietoja opiston toimistosta 040 487 3010.

Page 16: AVOINNA VIIMEISTÄ KESÄVIIKONLOPPUA. 20uusirovaniemi.sitepaper.fi/sitepaper/2012/08/17/sitepaper/lehti.pdf · • Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto

Uusi Rovaniemi perjantaina 17.8.201216 |

www.uusirovaniemi.fi SUOMEN PARAS KAUPUNKILEHTI

•1994 •1996 •2005 •2009

Kotikadut

kilpasille

Saarenkylässä● Saarenkylän Omakotiyhdistys ry järjestää nyt kol-mannen kerran leikkimielisen Viihtyisä kotikatu -kil-pailun Saarenkylässä. Tapahtuman tarkoitus on paran-taa yhteisten alueiden eli kadun varsien siisteyttä itse kunkin tontin kohdalla.

Kaupungin resurssit ja määrärahat eivät riitä tällai-seen toimintaan, joten Omakotiyhdistys toivoo yhteis-tä talkoohenkeä oman kotikadun varren siistimiseen. Tarkoitus on kiinnittää huomiota yleiseen siisteyteen, roskattomuuteen, heinän niittämiseen, pajujen raivaa-miseen ja postilaatikoiden kuntoon ja ryhmittelyyn.

Tämän kesän kilpailualue on Saarenpudas (Takapu-das) – Napapiirintie – Ritatie – Vaaratie – Myllymäen-tie – Rautatie – Saarenpudas.

Tarkastus suoritetaan elokuun aikana. Kilpailun voit-tajakatu julkistetaan viime vuoden tavoin mediassa.

Omakotiyhdistyksen tarkoituksena on ottaa vuoro vuosin Saarenkylän eri alue kilpailun kohteeksi. Vuon-na 2010 kilpailun voitti Kuppuraisentie-Rivitie, viime vuonna voittajana oli Tuomaantie.

Kyläjuhla

Tapion koululla

lauantaina

● Tapion koululla vietetään kyläjuhlaa lauantaina 18. elo-kuuta. Juhlapuhujana tapah-tumassa vierailee europarla-mentaarikko Hannu Takkula.

Kyläjuhlassa kuullaan mu-siikkia nuorten voimin: juh-lassa esiintyy muun muassa Tapion kylän nuorten bän-di. Samoin juhlassa esiintyy Kaukosen Cowboyt.

Myytävänä on kahvia, munkkeja, makkaraa ja mui-ta herkkuja. Esillä on käsi-töitä ja taidetta. Ohjelmassa on myös tikkakisa ja ongin-taa lapsille.

Tapion kyläjuhla la 18.8. klo

15-18.

Yli 39 000 kpl • Roi • Kemijärvi • Kittilä • Sodankylä • Pello

ke 29.8.2012ke 29.8.2012Suurjakelu

Ota yhteyttä ja varaa oma paikkasi!Saila Alakulppi 040 522 1772

[email protected]

Rovaniemen Väri ja Matto Aittatie 11 | 0400 309 555 | Ma–pe 8.30–18.00, la 9.00–15.00Vuoden Värisilmä -liike

2012

RAKENTAJAN JA REMONTOIJAN

NETTO-OSTOPÄIVÄT VIELÄ TÄNÄÄN JA HUOMENNA!

P.S.PIHAKIRPPIKSEN LOPPUUNMYYNTItänään klo 10–18huomenna klo 10–15