Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

30
Ohjelmistorobotiikka.Design ? Prosessien muotoileminen. Tiedolla johtaminen. Tuottavuus. Avoin tarjous 27.11.2016 - Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen - Petri Hakanen

Transcript of Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Page 1: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Ohjelmistorobotiikka.Design ?Prosessien muotoileminen.

Tiedolla johtaminen. Tuottavuus.

Avoin tarjous 27.11.2016

- Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen -Petri Hakanen

Page 2: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Olen yrittäjä ja konsultti yritykseni Petri Hakanen Oy kautta. Toimin myös tietojohtamisen osaamisyhteisön TDWI Finlandin puheenjohtajana (2010—2017).

Olen tietoammattilainen, liiketoiminnan kehittäjä, johtaja tarvittaessa ja luottamuksen ja vaikutuksen johtamisen puolestapuhuja ja toteuttaja. https://fi.linkedin.com/in/petrihakanen Olen toiminut tiedonhallinnan alueella konsulttina ja projektijohtajana, liiketoiminnan kehitystehtävissä ja liiketoimintayksiköiden johdossa, asiakkuus- ja myyntijohtajanakin. Osaamisiani ovat tiedonhallinnan sovellusalueet, tiedolla johtaminen, kehittämistoiminta sekä toimenpiteiden kytkeminen asiakasorganisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Kirjoituksiani ja esityksiäni:http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/,http://www.hakanen.eu/strategia-studio-slideshare/.

Page 3: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Taustaa

Vaikka olen nimennyt tämän esitykseni ”Avoin tarjous”, on tämä

aito tarjous!

Avoimeksi tämän tekee se, että en tätä kirjoittaessani vielä tiedä, kuka sinä hyvä lukijani olet, kenelle tarjouksen teen ja millaiseen toimintaympäristöön tämä sovitetaan.

Ei toki ole ihan tavallista, että tarjouksia kirjoitetaan avoimesti verkoille. Yleensä asioita halutaan pitää ’liikesalaisuuksina’ ainakin suurelta yleisöltä piilossa. Joku saattaa ajatella, että kilpailija kopioi. Haluan olla nyt kokeilevasti avoin ja rohkea. Ja kopiointihan on aitoa kehua Tämä tarjous on sovitettu olettamaan lähtötilanteesta, johon olen muotoillut lähestymiskulmia innovoiden siten, että tämä saattaisi jopa sopia – sovittaen tietenkin todelliseen tarpeeseen ja tilanteeseen.

Katsothan läpi avoimin mielin. – Keskustellaan sitten.

Page 4: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia … (1)

Nyt on esillä mm. tarve objektiivisesti tarkastella prosesseja ja toimintoja kuten prospektista tarjoukseksi, tilaukseksi, toimitusvaihe, laskutus ja tuotannon ja toimituksen resursointi. – operatiivinen suoritus ja johtaminen.

Kehittämisen näkökulmasta esillä on mm. kysymyksiä tiettyjen käytössä olevien ohjelmistojen käytön kehittämisestä tai mahdollisesta korvaamisesta jollain muilla ratkaisuilla. – tarpeet, hyödyt, kustan-nukset, tulevaisuus.

Ohjelmistorobotiikka on noussut puheisiin.

Tiedolla johtamisen kehittäminen on myös esillä.

Yhtenä mainintana esillä on mm. tarve projektien katteiden seurannan parantamiselle.

Page 5: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

… Taustaa – Olettamaa tarpeista – Ajatuksia (2)

Myös työn ohjauksen tarpeet ovat esillä. Parempi työn ohjaus ja projektikate liittyvät toisiinsa.

Tässä vaiheessa kehittämisen ja tarkastelun lähtökohdaksi ei haluta ottaa ohjelmistoja, tekniikoita, vaan tarkastella toimintaa kehittämisnäkökulmasta. Mahdolliset tekniikkojen tarkastelut seuraavat sitten toiminnan kehittämisen tuloksia.

Page 6: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Työn toteutussuunnitelmaa (1)

Ehdotan ”ensimmäisen vaiheen” työtavoiksi klassista haastattelut + mahdolliset työpajat.

Tavoitteena saada haastatteluihin ja työtapoihin hieman uudenlaisia tarkastelukulmia keskustelun ja ideoinnin lisäämiseksi.

Keskeisimmät prosessit, työvaiheet, on tärkeää käydä kattavasti läpi näkökulmista –

a. miten tehdään, mikä toimii,

b. mikä on vaikeaa tai nyt mahdotonta,

c. mikä on yrityksen strategian ja toiminnan kannalta keskeistä.

Page 7: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Työn toteutussuunnitelmaa (2)

Näissä em. näkökulmissa ei sinällään vielä ole erityisesti uutta metodia, mutta tämä tarkastelu tuo määrittelyyn prosessilähtöisen selkärangan.

Tarkastelukulmat

a. ihminen ja ideat,

b. toiminta/prosessit,

c. strategia/visio ja

d. kehittämistoiminta.

Page 8: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Työn toteutussuunnitelmaa (3)

Jotta saisimme keskusteluihin mahdollista ”uutta väriä”, voisimme ottaa tietojohtamisen, tiedolla johtamisen, ohjelmistorobotiikan ja suorituskyvyn johtamisen näkökulmiin pari seuraavana kuvillakin hahmottelemaani kehystä.

Voisimme antaa ajatuksen kulkea prosessiajattelusta hetkeksi myös ”alusta/verkostomalliin” tavoitteena saada uusia ajatuksia prosessiin ja tiedonhallintaan.

”Alusta-ajattelua” tukisimme seuraavien kuvien ajatusta soveltaen.

”Mitä jos yrityksemme toimisi kuin ’alusta’ integraationa eri toimijoiden, osapuolten, välillä?”

Page 9: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Integraatiot.Kokemus.

Asiakkaat Kuluttajat

Toimittajat Tuottajat

Käyttäjät

Käyttäjät

Asiakas-kokemus

Mitä osapuolet haluavat?

LUOTTAMUSUTELIAISUUS

Kuluttaja-kokemus

Käyttäjä-kokemus

Toimittaja-kokemus

Tuottaja-kokemus

Käyttäjä-kokemus

Kyky vastata uteliaisuuteen

Page 10: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Integraatiot.Digiloikka.

Integraatio

Asiakkaat Kuluttajat

Toimittajat Tuottajat

Integraatiot.Yksi keskeisin + muita.

Käyttäjät

Käyttäjät

Mitä osapuolet

haluavat toisistaan?

Tietoa.

Palveluita. Tavaroita.

”Rahaa”.

Älykkäät suotimet. Analytiikka.

Älykkäät suotimet. Analytiikka.

Arvoyksiköt

Arvoyksiköt. Tiedot.Osapuolten, käyttäjien, automaation sekä integraation omistajan itsensä tuottamia.

Käyttäjä valitsee itselleen

parhaan arvon tuottavan integraation.

LUOTTAMUS

Page 11: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Kehittämisen monet ilmentymätDesignValitaan fokus Tarkastellaan kokonaisuuden kautta.#kehittämiskulttuuri

Page 12: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Mihin ajatusmalliin tulokset ja vaikutus projisoituvat?

@PetriHakanenhttp://Strategia.Design

Ihmisten erilaisista taustoista, kokemuksesta ja positiosta seuraa kehittämisen vaikutusten ymmärtäminen eri tavoin.

Mihin ”malliin” kehittäjä ajattelee projisoivansa tulokset?

Mihin ”malliin” vastaanottaja ajattelee projisoivansa vaikutukset?

Page 13: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Strateginen kehittäminen

@PetriHakanenhttp://Strategia.Design

Useita strategisia

näkökulmia …

Useita

kehityspisteitä …

Page 14: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Toiminnallinen kehittäminen

@PetriHakanenhttp://Strategia.Design

Page 15: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Työn toteutussuunnitelmaa (4)

Samalla kun prosesseja tarkastellessamme ajattelemme

a. mitä prosessi ja työnkulku tarvitsee ja

b. mitä prosessi ja työnkulku tuottaa,

voimme miettiä innovoiden

c. mitä jos …

”Mitä jos vanhaa prosessia ei olisi tai voisimme rakentaa prosessin, työnkulun, täysin alusta, tyhjästä, mitä silloin

osapuolet toisistaan haluaisivat?”

Page 16: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Työn toteutussuunnitelmaa (5)

Samalla voimme tarkastella prosessien ja työnkulkujen tietotarpeita ja tietotuotantoa osapuolten näkökulmasta

d. mitä tietoja osapuolesta on ja pitäisi olla ja

e. mistä toisia osapuolia koskevista tiedoista osapuolet voisivat olla kiinnostuneita, jos tiedot vain kyettäisi osapuolille tarjoamaan?

Tiedolla johtamisen, suorituskyvyn johtamisen ja tiedonhallinnan näkökulmaa syventäisimme vielä soveltaen seuraavien kuvien ajatuksia tiedon käyttötavoista ja kehittämiseen liittyvistä menetelmistä.

Page 17: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Tietojohtaminen –Rakentamisen näkökulmia

Liiketoiminta-strategiat

Data-strategiat

Hallintamallit ja johtamismallit

Ydintiedon hallinta

TietovarastointiAnalytiikka

Tiedon laatu

Tieto-arkkitehtuurit

Page 18: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Ohjelmistorobotiikka – Prosessikehitys – Rakentamisen näkökulmia

Liiketoiminta-strategiat

Data-strategiat

Hallintamallit ja kehittämismallit

Kognitiiviset, oppivat,

’assistentit’

ProsessimallinnusTietojen yhdistelynäkymät

Automatisoidut työnkulkujen osat

Virtuaaliset

’assistentit’

Robottimallinnus

Page 19: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Työn toteutussuunnitelmaa (6)

Ajatukseni tässä ehdotuksessani on, että ruokimme ihmisten mielikuvitusta riittävästi, soveltuvasti, eri näkökulmilla,

jotta prosessien tarkastelusta saataisi uutta ideaa ja uudenlaista näkökulmaa – myös seuraaviin teknisempiin ratkaisuvaihtoehtojen tarkas-teluihin.

Tarkastelusta poikii tavallisesti uusia liiketoiminta-ideoitakin.

Page 20: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Kesto – laajuus – sisältö

Ehdotan, että tämä ”ensimmäinen vaihe” tarkastelussa suoritettaisi suoraviivaisesti, niin pian kuin vain mahdollista on -- aikataulu ”lähi-viikkoina”. Tämä tukee etenemistä hyvin.

Määritystyön laajuus asetetaan yhteensä noin kuuteen (6) konsultin työpäivään, jonka

hinta on 4.900,- euroa (+ALV) sisältäen laajuuteen soveltuvassa määrin haastatteluja, mahdollisen työpajan, tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –, minun valmistelutyöni ja tulosten dokumentointi-työt.

Page 21: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Seuraavat vaiheet (1)

Seuraavien vaiheiden tarkan määrityksen jättäisin vielä tässä vaiheessa avoimeksi. Nämä riippuvat ensimmäisen vaiheen havainnoista ja työn aikana esille nousseista ideoista ja tiedoista. Etenkin, koska –

Aloitukselle ts. ”ensimmäisen vaiheen” asettamiselle on kaksi yhtä vahvaa vaihtoehtoa – (a) tietyn fokusalueen kautta aloittaen tai (b) keskittyen ensin kokonaisuuden tarkasteluun. Joka tapauksessa, ei toista ilman toista; suosittelen (a+b).

Ensimmäisen vaiheen aikana tulee selkeä kuva etenemispolulle – tarkentavalle tai laajentavalle käsittelylle, johon avoimena tarjouksena esitän olevani käytettävissä samoin ehdoin.

Page 22: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Seuraavat vaiheet (2)

Mikäli määrityksissä päädytään jatkamaan ulkopuolisten ohjelmistojen ja ratkaisujen evaluointiin, esitän niin ikään avoimena tarjouksena työn ”paketointia” kuten edellä tai vaihtoehtoisesti toteuman mukaan.

Edelleen, mikäli määritystyöt ja tarkennukset johtavat kehittämisprojekteihin, olen käytettävissänne projektimäärittelijänä, projektin vetäjänä tai oman projektiorganisaationne sparraajana kehitystyön kuluessa.

Page 23: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Välineet

Ehdotan määrittelyjen valmistelujen ja dokumentoinnin työvälineiksi Ms Office ohjelmistoja siitäkin syystä, että oletettavasti nämä ovat kaikkien käytettävissä helposti ilman eri opettelua ja eri lisenssejä. Tarvittaessa käytettävissäni on muita työkaluja.

Yhteydenpitoon on käytettävissäni useita ohjelmistoja tarpeenne ja käytäntöjenne mukaisesti.

Voimme tarvittaessa hyödyntää myös ryhmätyötiloja minun lisenssilläni (SharePoint).

Sinulle ei tule kustannuksia minun käytössäni olevista omista työkaluistani ja ohjelmistoistani.

Page 24: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Hinta (1)

Edellä mainitun mukaisesti voimme ”paketoida” työn noin kuuden (6) konsultin työpäivän ja 4.900,- euron (+ALV) vaiheisiin, jotka sisältävät töiden lisäksi tarvittavat matkat – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” –.

Konsultointityön hinta toteumaveloitteisena on 110 euroa per tunti (+ALV).

Minun matkakuluistani ja matka-ajasta – ”etäisyyksillä Helsingistä Lahteen” – esitän kiinteää korvausta 100 euroa (+ALV) per yksi edestakainen matka. Veloitus työn suorittamiseksi tarvittavien matkojen mukaisesti. – Tämä siis toteumaveloitteisissa toimeksiannoissa.

Matkakustannuksia ei tule pääkaupunkiseudulla suoritettavasta työstä.

Tähän työkohteeseen mahdollisesti myöhemmin sovittavat lisätyöt tarjoan tällä samalla

hinnoittelulla.

Page 25: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Hinta (2)

Koutsina olen tietyn henkilönne sparraajana hänen kehittämistehtävänsä tai johtamistehtävänsä tukena. Sovittavat koutsaustapaamiset tahdistetaan etenemistavoitteiden ja tapahtumien mukaisesti.

Aktiivisessa hankkeessa on hyvä olla vähintään viikoittaisia tapaamisia, jotta myös minun tuntumani kohteeseen koutsina säilyy tuoreena.

Koutsauspalveluni kuukausihinta on esimerkiksi 1.900 eur (+alv) toteutettuna ½ päivää joka viikko.

Page 26: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Hinta (3)

Vuokralle, vuokrajohtajana ja/tai konsulttina, vetämään laajempaa kehittämis-kokonaisuutta, toiminnan uudistamista, tietohallintoa, tietojohtamista tai esimerkiksi digiloikkaa – määräaikaisella sopimuksella joko täysiaikaisesti tai osa-aikaisena – sopimuksen ollessa tavallisesti vähintään muutamia kuukausia; tämäkin taas riippuen tehtävästä.

Vuokrapalveluni kuukausihinta esimerkiksi täysiaikaisella sopimuksella on 10.500–11.900 eur (+alv). Täysiaikaisuus tarkoittaa, että annan 110 % fokuksestani ja huomiostani ja noin 80 % laskennallisesta ajastani. Asiakas saa aina tehollista työaikaani. Vastaan itse kaikista työnantajalle kuuluvista velvoitteista ja kustannuksista kuten sosiaaliturvamaksut, eläkemaksut, lomat ja työterveyshuolto.

Page 27: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Laskutus ja maksuehdot

Esitän laskutusta kuukausittain toteutuneen (tai sovitun vaiheistuksen) mukaisesti siten, että tehdyt työt ja toteutunut työmäärä käsitellään ja hyväksytetään sinun, asiakkaan, kanssa kalenterikuukauden vaihteessa ennen laskun lähettämistä.

Maksuaika 21 pv.

Hinnat ovat verottomia hintoja. Hintoihin lisätään voimassa olevien säännösten mukaan arvonlisävero sekä

muut kaupan kohteeseen mahdollisesti kohdistuvat verot, tullit ja muut julkisoikeudelliset maksut.

Page 28: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Muut ehdot

Konsultin alalla yleiset sopimusehdot IT2015 YSE ja konsultointi- ja asiantuntijapalvelujen toimittamista koskevat erityisehdot IT2015 EAP, toimintatapoja ja ehtoja soveltaen.

IT2015 sopimusehtoja voidaan haluttaessa käyttää osana sopimuksiamme Petri Hakanen Oy:n voimassaolevalla käyttöoikeuslisenssillä.

Page 29: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Yhteystiedot ja yritystiedot

Petri Hakanen OyY-tunnus: 2450682-3Vaniljakuja 1b D 38, 00990 Helsinki

Petri Hakanenpuh. 040 551 9611sähköposti: [email protected] http://www.hakanen.eu

Page 30: Avoin tarjous. #ohjelmistorobotikka #design - Petri Hakanen

Ohjelmistorobotiikka.Design ?Prosessien muotoileminen.

Tiedolla johtaminen. Tuottavuus.

Avoin tarjous 27.11.2016

- Työkaluja uudistamiseen, parempaan suorituskykyyn ja vaikuttavuuteen -Petri Hakanen

http://Robotiikka.Design http://www.hakanen.eu/strategia-studio-blogit/

[email protected]