AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  31-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Samenhangende overeenkomsten en samenloop van vorderingen

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0250

  SAMENHANGENDE OVEREENKOMSTEN EN

  SAMENLOOP VAN VORDERINGEN

  SPREKER

  MR. L. REURICH, RAADSHEER-PLAATSVERVANGER HOF DEN HAAG

  21 MAART 2013 09:00 11:15 UUR

 • H O O G L E R A R E N

  W E B I N A R S

  Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam

  Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V.

  Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V.

  Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen

  Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

  Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam

  Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem,

  rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten

  Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen

  Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma

  Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel),

  directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School,

  universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer)

  Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam

  Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V.

  Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch

  Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht

  Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma

  Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bhler Advocaten

  Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

  Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

  Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP

  Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie

  Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem

  Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem

  Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V.

  Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg

  Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner

  Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten

  Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

  Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden

  Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

  De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27

  E info@magnacharta.nl

  Klik hier voor meer informatie

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. L. Reurich

  Jurisprudentie Samenhangende overeenkomsten Hoge Raad, 20 januari 2012, LJN BT7496 p. 4

  Hoge Raad, 15 februari 2008, NJ 2008, 108 p. 8

  Hoge Raad, 29 mei 1998, NJ 1999, 98 p. 21

  Hoge Raad, 24 september 2004, NJ 2008, 587 p. 38

  Hof Den Bosch, 22 mei 2007, LJN BA 7805 p. 50

  Hoge Raad, 8 september 2006, NJ 2006, 494 p. 59

  Rechtbank Amsterdam, 15 februari 2012, LJN BV9847 p. 68

 • 4

  LJN: BT7496, Hoge Raad , 10/02540

  Datum uitspraak: 20-01-2012

  Datum publicatie: 20-01-2012

  Rechtsgebied: Civiel overig

  Soort procedure: Cassatie

  Inhoudsindicatie: Overeenkomst en derden; aanneming; tekortschieten onderaannemer

  onrechtmatig jegens opdrachtgever? Normen maatschappelijk

  verkeer. In aanmerking te nemen omstandigheden (HR 24 september

  2004, LJN AO9069, NJ 2008/587 (Vleesmeesters/Alog)).

  Onderaannemer zal in algemeen rekening hebben te houden met

  belangen opdrachtgever en opdrachtgever zal in algemeen erop

  mogen vertrouwen dat onderaannemer dat doet. Wanprestatie

  onderaannemer jegens hoofdaannemer op zichzelf nog geen

  onrechtmatige daad jegens opdrachtgever. Stellingen opdrachtgever

  kunnen in context onderhavige zaak oordeel wettigen dat

  onderaannemer bij uitvoering werk mede jegens opdrachtgever

  onzorgvuldig te werk is gegaan. Andersluidend oordeel hof

  onvoldoende gemotiveerd. Vordering tot oproeping in vrijwaring ten

  onrechte door hof toewijsbaar geoordeeld (HR 14 december 2007, LJN

  BB7189, NJ 2008/09). Bezwaar dat waarborg zonder voldoende

  rechtvaardiging instantie wordt ontnomen, geldt evenzeer indien

  vordering tot oproeping in vrijwaring in eerste aanleg is afgewezen en

  in hoger beroep eerst aan de orde is gekomen nadat in hoofdzaak in

  eerste aanleg einduitspraak is gedaan.

  Vindplaats(en): JA 2012, 99

  NJ 2012, 59

  NJB 2012, 296

  Rechtspraak.nl

  RvdW 2012, 153

  Uitspraak

  20 januari 2012

  Eerste Kamer

  10/02540

  RM/LZ

  Hoge Raad der Nederlanden

  Arrest

  in de zaak van:

  [Eiser],

  wonende te [woonplaats],

  EISER tot cassatie,

  advocaat: mr. H.J.W. Alt,

  t e g e n

  1. [Verweerster 1],

  gevestigd te [vestigingsplaats],

  alsmede haar vennoten:

  2. [Verweerder 2], en

 • 5

  3. [Verweerster 3],

  beiden wonende te [woonplaats],

  VERWEERDERS in cassatie,

  advocaat: mr. K. Aantjes.

  Partijen zullen hierna ook worden aangeduid als [eiser] en [verweerder] (in enkelvoud).

  1. Het geding in feitelijke instanties

  Voor het verloop van het geding in feitelijke instanties verwijst de Hoge Raad naar de

  navolgende stukken:

  a. de vonnissen in de zaak 106397/HA ZA 05-1192 van de rechtbank Maastricht van 8

  maart 2006 en 17 januari 2007 en de door de rechtbank gegeven beschikking van 19

  april 2006;

  b. de arresten in de zaak HD 103.004.717 van het gerechtshof te 's-Hertogenbosch van

  13 januari 2009 en 9 februari 2010.

  De arresten van het hof zijn aan dit arrest gehecht.

  2. Het geding in cassatie

  Tegen beide arresten van het hof heeft [eiser] beroep in cassatie ingesteld. De

  cassatiedagvaarding en het herstelexploot zijn aan dit arrest gehecht en maken daarvan

  deel uit.

  [Verweerder] heeft geconcludeerd tot verwerping van het beroep.

  De zaak is voor partijen toegelicht door hun advocaten.

  De conclusie van de Advocaat-Generaal M.H. Wissink strekt tot verwerping.

  De advocaat van [eiser] heeft bij brief van 21 oktober 2011 op de conclusie gereageerd.

  3. Beoordeling van het middel

  3.1 In cassatie kan van het volgende worden uitgegaan.

  (i) [Eiser] heeft op 3 maart 2002 een overeenkomst van aanneming van werk gesloten

  met [betrokkene 1], handelende onder de naam [A].

  De overeenkomst betrof het realiseren van een kapverdieping inclusief dak op de

  bestaande woning van [eiser].

  De aanneemsom bedroeg 90.800,-- incl. btw.

  (ii) [A] heeft in april 2002 een overeenkomst van (onder)aanneming van werk gesloten

  met [verweerder], die een dakdekkersbedrijf uitoefent. De overeenkomst hield in dat

  [verweerder] een leien dak (niet bestaande uit natuurleien) en dakgoten zou aanbrengen

  op het pand van [eiser].

  De aanneemsom bedroeg 23.800,-- incl. btw.

  (iii) [Verweerder] is met de werkzaamheden aan het dak begonnen in juli 2002. Zij heeft

  haar werkzaamheden na de bouwvakvakantie niet hervat omdat [A] het

  overeengekomen deel van de aanneemsom niet aan haar had voldaan. Vervolgens heeft

  overleg plaatsge