AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  24-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Fiscaliteiten

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0348

  FISCALITEITEN SPREKER

  MR. W.J.A. AMBERGEN, ADVOCAAT CMS DERKS STAR BUSMANN N.V.

  26 SEPTEMBER 2013 15:00 18:15 UUR

 • In samenwerking met vier advocatenkantoren verzorgt de Academie voor de Rechtspraktijk eenreeks webinars waarin de meest recente uitspraken van de Hoge Raad op verschillende rechts-gebieden worden behandeld. Al vanaf oktober 2013 kunt u elke maand deze colleges volgen.Elke eerste vrijdag van de maand worden door specialisten de belangrijkste uitspraken van demaand daarvr met u besproken.

  ProgrammaWebinar 1: 4 oktober 2013 12:00 14:15 uur NautaDutilh N.V.Webinar 2: 1 november 2013 12:00 14:15 uur Ekelmans & Meijer AdvocatenWebinar 3: 6 december 2013 12:00 14:15 uur Pels Rijcken & Droogleever FortuijnWebinar 4: 3 januari 2014 12:00 14:15 uur BarentsKrans N.V.Webinar 5: 7 februari 2014 12:00 14:15 uur NautaDutilh N.V.Webinar 6: 7 maart 2014 12:00 14:15 uur Ekelmans & Meijer AdvocatenWebinar 7: 4 april 2014 (afwijkend tijdstip) 11:00 13:15 uur Pels Rijcken & Droogleever FortuijnWebinar 8: 2 mei 2014 12:00 14:15 uur BarentsKrans N.V.Webinar 9: 6 juni 2014 12:00 14:15 uur NautaDutilh N.V.Webinar 10: 4 juli 2014 12:00 14:15 uur Ekelmans & Meijer Advocaten

  SprekersMr. F.E. Vermeulen, advocaat NautaDutilh N.V.Prof. mr. B.F. Assink, advocaat NautaDutilh N.V. Mr. B.F.L.M. Schim, advocaat NautaDutilh N.V.Mr. R.J. van Galen, advocaat NautaDutilh N.V.Mr. D. Rijpma, advocaat Ekelmans & Meijer AdvocatenMr. A. van Staden ten Brink, advocaat Ekelmans & Meijer AdvocatenMr. K. Teuben, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. S.M. Kingma, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. M.W. Scheltema, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. M.E.M.G. Peletier, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. J.W.H. Van Wijk, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.Mr. J.C. van Nass, advocaat BarentsKrans N.V.

  Bezoek onze website voor meer informatie: www.magnacharta.avdrwebinars.nlT 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27E info@magnacharta.nl

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  Magna Charta Webinars

  Uitspraken Hoge Raad besproken

  W E B I N A R S

  LIVE & ON DEMAND

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. W.J.A. Ambergen

  Jurisprudentie

  Hof Amsterdam, 18 april 2013, LJN: CA2686 p. 5

  Hoge Raad, 22 maart 2013, BNB 2013/133 p. 11

  Literatuur

  W.J.A. Ambergen en J.P. van Zanten, De econoom 2008-2010, Vastgoed, Fiscaal & Civiel, jaargang 15, augustus 2010 p. 35

  Besluit van 25 november 2011 (Aftrek van omzetbelasting), Staatscourant 6 december 2011, nr. 21834 p. 40

  Besluit van 31 oktober 2012, nr. BLKB2012/1752M, Staatscourant (Overdrachtsbelasting en omzetbelasting. Samenloop) p. 66

  Y.E. Gassler, De Hoge Raad gaat om: inperking van overdrachtsbelastingdruk bij aandelentransacties, WFR 2011/1011 p. 80

  G.J. van Norden, Geen paradox maar een echte tegenstelling in de btw: strikter n ruimer, WFR 2010/684 p. 88

  J.P. van Zanten, De veiligheidsregeling in de vastgoedpraktijk, Vastgoed, Fiscaal & Civiel, jaargang 16, oktober 2011 p. 96

  R.A. Wolf, Periodiek onderhoud onroerendezaaklichaam? Belastingplan 2011, Kamerstukken II, 2010-2011, 32504, MBB, november 2010, nr. 11 p. 103

  Besluit van 1 juli 2011, nr. BLKB 2011/1290M (Overdrachtsbelasting. Tijdelijk verlaagd tarief bij verkrijging woningen) p. 110

  Vragen en antwoorden besluit 1 juli 2011, nr. BLKB 2011/1290M, Staatscourant 2011, 12301 p. 112

  Maasdriel en een beetje Don Bosco en Komen, ofwel de ontwikkelingen (en nieuwe vragen) ten aanzien van artikel 11 lid 3 en 4 Wet OB 1968 p. 119

  Besluit van 14 juli 2009, nr. CPP2008_137M p. 124

 • 4

  E. Cox & W. Ambergen, Hoe zit het ook alweer? Tarieven en termijnen in de btw en overdrachtsbelasting, 9 november 2012 p. 146

  L. Ketner & mr. dr. M.M.W.D. Merkx, De complexbenadering voor leegstaande units, WFR 2012, 295 p. 147

  Mr. J.A.M. Leijten, Verhuur-plus, n met btw belaste dienst of toch niet? WFR 2013, 868 p. 154

  J. Sanders, Over Weg Wezen en Weg Wijzen, BtwBrief 2013/62 p. 162

 • Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 18-04-2013Datum publicatie 13-06-2013 Zaaknummer 11-00600 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBHAA:2011:BU6567, (Gedeeltelijke)

  vernietiging en zelf afgedaan Rechtsgebieden Belastingrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie Het Hof oordeelt dat belanghebbende met het sluiten van de

  samenwerkings- en de financieringsovereenkomst voor een onverdeeld aandeel van 20% de economische eigendom van de percelen heeft verkregen in de zin van artikel 2 lid 2 Wet BRV. Er is geen sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel of strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM en geen aanleiding voor een integrale vergoeding van proceskosten.

  Wetsverwijzingen Wet op belastingen van rechtsverkeer 2 Vindplaatsen Rechtspraak.nl

  Uitspraak

  GERECHTSHOF AMSTERDAM

  kenmerk 11/00600

  18 april 2013

  uitspraak van de eerste meervoudige belastingkamer

  op het hoger beroep van

  [X] Projektontwikkeling B.V., gevestigd te [Z], belanghebbende,

  gemachtigde [B],

  tegen de uitspraak in de zaak met kenmerk AWB 10/6947 van de rechtbank Haarlem in het geding tussen

  belanghebbende

  en

  ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2686

  Page 1 of 6ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2686, voorheen LJN CA2686, Gerechtshof Amsterdam, 11-...

  12-09-2013http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2686&...

  5

 • de ontvanger van de Belastingdienst/Utrecht-Gooi/kantoor Utrecht,

  de ontvanger.

  1. Ontstaan en loop van het geding

  1.1. De ontvanger heeft bij beschikking van 10 augustus 2010 belanghebbende op de voet van artikel 42, tweede lid, van de Invorderingswet 1990 aansprakelijk gesteld voor een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting, opgelegd aan [H] B.V. te [P] (hierna: [H]), tot een bedrag van 531.626.

  1.2. Belanghebbende heeft bezwaar gemaakt tegen de beschikking. Bij zijn uitspraak op dit bezwaar heeft de ontvanger de beschikking gehandhaafd.

  1.3. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de ontvanger beroep ingesteld bij de rechtbank Haarlem (hierna: de rechtbank). De rechtbank heeft bij uitspraak van 23 juni 2011 het beroep gegrond verklaard, de uitspraak op bezwaar vernietigd en de aansprakelijkstelling verminderd tot een bedrag van 402.742. De uitspraak van de rechtbank is gepubliceerd op rechtspraak.nl onder LJN BT1988.

  1.4. Belanghebbende heeft tegen de uitspraak van de rechtbank hoger beroep ingesteld. Het beroepschrift is bij het Hof ingekomen op 25 juli 2011 en aangevuld bij brief van 16 augustus 2011. De ontvanger heeft een verweerschrift ingediend.

  1.5. Het onderzoek ter zitting heeft plaatsgevonden op 28 september 2012. Van het verhandelde ter zitting is een proces-verbaal opgemaakt dat met deze uitspraak wordt meegezonden.

  2. Feiten

  2.1. Belanghebbende was op 28 augustus 2001 juridisch eigenaar van percelen grond in de gemeente [L] (hierna: de percelen). Op die datum sloot zij, voor zichzelf en als beherend vennoot van Planontwikkeling [L] II C.V., een overeenkomst met [R] Vastgoed B.V. (hierna: [R]), [N] Ontwikkelingsmaatschappij B.V. (hierna: [N]) en [H] (hierna: de samenwerkingsovereenkomst). De samenwerking betrof het ontwikkelen van woningbouw c.a. in een gebied in de gemeente [L] waarin de percelen waren gelegen. Belanghebbende en [N] zouden in de samenwerking participeren voor ieder 27,5%, [R] voor 25% en [H] voor 20%. De voor dit geding van belang zijnde bepalingen van de samenwerkingsovereenkomst zijn weergegeven onder 2.2 van de uitspraak van de rechtbank.

  2.2. Eveneens op 28 augustus 2001 sloten belanghebbende, Planontwikkeling [L] II C.V. en [R] een overeenkomst over de financiering van de aankoop van grond te [L] ten behoeve van het in de samenwerkingsovereenkomst bedoelde bouwproject (hierna: de financieringsovereenkomst). Belanghebbende verplichtte zich hierbij tot inbreng in het project van de percelen en zegde medewerking toe aan een eventuele daaruit voortvloeiende doorverkoop van de percelen aan de gemeente [L] of aan derden. De voor dit geding van belang zijnde bepalingen van de financieringsovereenkomst zijn weergegeven onder 2.3 van de uitspraak van de rechtbank.

  Page 2 of 6ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2686, voorheen LJN CA2686, Gerechtshof Amsterdam, 11-...

  12-09-2013http://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:CA2686&...

  6

 • 2.3. Voor de tussen partijen vaststaande feiten verwijst het Hof voor het overige naar de onderdelen 2.4 tot en met 2.14 van de uitspraak van de rechtbank.

  3. Geschil in hoger beroep

  In hoger beroep is in geschil het antwoord op de volgende vragen:

  a. Heeft [H] op 28 augustus 2001 van belanghebbende de economische eigendom van een onverdeeld aandeel in onroerende zaken verkregen, in de zin van artikel 2, tweede lid, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (hierna: de Wet BRV)?

  b. Indien de vorige vraag bevestigend moet worden beantwoord, dient dan het bedrag waarvoor belanghebbende aansprakelijk is te worden verminderd met 30% wegens schending door de ontvanger van algemene beginselen van behoorlijk bestuur?

  c. Is in een geval als het onderhavige het toepassen van artikel 2, tweede lid, van de Wet BRV in strijd met artikel 1 van het Eerste Protoc