AvdR Webinars

Click here to load reader

 • date post

  20-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Algemene voorwaarden

Transcript of AvdR Webinars

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0256

  WEBINAR ALGEMENE VOORWAARDEN

  SPREKER

  MR. R.J.Q. KLOMP, RAADSHEER-PLAATSVERVANGER HOF AMSTERDAM

  27 MAART 2013 09:00 12:15 UUR

 • H O O G L E R A R E N

  W E B I N A R S

  Prof. mr. B.J. van Ettekoven, senior rechter Rechtbank Utrecht en hoogleraar Bestuursrecht Universiteit van Amsterdam

  Prof. mr. dr. I.N. Tzankova, bijzonder hoogleraar Comparative mass litigation Universiteit van Tilburg, advocaat BarentsKrans N.V. en mr. C.M. Verhage, advocaat BarentsKrans N.V.

  Prof. mr. G.T.M.J. Raaijmakers, hoogleraar Ondernemings- en Effectenrecht Vrije Universiteit Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V.

  Prof. mr. F.T. Oldenhuis, universitair hoofddocent aan de vakgroep Privaatrecht en Notarieel Recht van de Rijksuniversiteit Groningen

  Prof. mr. F.W.J.M. Schols, hoogleraar Privaatrecht, in het bijzonder notarieel recht, Radboud Universiteit Nijmegen, estate planner

  Prof. dr. M.B.M. Loos, hoogleraar Privaatrecht Universiteit van Amsterdam

  Prof. mr. J.G.J. Rinkes, hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit, bijzonder hoogleraar Europees Consumentenrecht Universiteit Maastricht, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem,

  rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam, adviseur Paulussen advocaten

  Prof. mr. M.M. van Rossum, hoofd Wetenschappelijk Bureau Deterink Advocaten en Notarissen, bijzonder hoogleraar Privaatrecht Open Universiteit Heerlen

  Prof. mr. M.E. Koppenol-Laforce, hoogleraar Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Privaatrecht, Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma

  Prof. mr. drs. M.L. Hendrikse, bijzonder hoogleraar Handelsrecht en Verzekeringsrecht Open Universiteit (JPR advocatenleerstoel),

  directeur UvA Amsterdam Centre for Insurance Studies (ACIS), opleidingsdirecteur Master Verzekeringskunde UvA Amsterdam Business School,

  universitair hoofddocent Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, rechterplaatsvervanger Rechtbank Utrecht, lid geschillencommissie Kifid (verzekeringskamer)

  Prof. mr. G.C.C. Lewin, bijzonder hoogleraar Bijzondere aspecten van het Privaatrecht Universiteit van Amsterdam, raadsheer Hof Amsterdam

  Prof. mr. CH. E.F.M. Gielen, hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Universiteit van Groningen, advocaat NautaDutilh N.V.

  Prof. mr. A.H.N. Stollenwerck, hoogleraar Notarieel en Fiscaal Recht Vrije Universiteit Amsterdam, raadsheerplaatsvervanger Hof Den Bosch

  Prof. mr. C.A. Schwarz, hoogleraar Handels- en Ondernemingsrecht Universiteit Maastricht

  Prof. mr. J.M. Hebly, hoogleraar Bouw- en Aanbestedingsrecht Universiteit Leiden, advocaat Houthoff Buruma

  Prof. mr. G.K. Sluiter, hoogleraar Internationaal Strafrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat Bhler Advocaten

  Prof. mr. M.W. Scheltema, hoogleraar Enforcement issues in Private Law Erasmus Universiteit Rotterdam, advocaat Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V.

  Prof. mr. P. Vlaardingerbroek, hoogleraar Familie- en Personenrecht Universiteit Tilburg, raadsheer-plaatsvervanger Hof Den Bosch, rechter-plaatsvervanger Rechtbank Rotterdam

  Prof. W.H. van Boom, hoogleraar Privaatrecht Erasmus School of Law, Erasmus Universiteit Rotterdam

  Prof. mr. dr. G.J. Zwenne, professor Faculteit Rechtsgeleerdheid, Instituut voor Metajuridica, eLaw@Leiden, Universiteit Leiden, advocaat Bird & Bird LLP

  Prof. dr. S. Perrick, bijzonder hoogleraar Universiteit van Amsterdam, advocaat Spinath & Wakkie

  Prof. dr. K.F. Haak, hoogleraar Handelsrecht Erasmus Universiteit Rotterdam, rechter-plaatsvervanger Hof Arnhem

  Prof. W.D. Kolkman, hoogleraar Privaatrecht Rijksuniversiteit Groningen, raadsheer-plaatsvervanger Hof Arnhem

  Prof. mr. dr. M.G.C.M. Peeters, bijzonder hoogleraar Derivatenrecht Universiteit van Amsterdam, advocaat NautaDutilh N.V.

  Prof. mr. E.P.M. Vermeulen, hoogleraar Business & Financial Law Universiteit van Tilburg

  Prof. mr. dr. W. Burgerhart, hoogleraar Rijksuniversiteit Groningen, estate planner

  Prof. mr. dr. M. Heemskerk, bijzonder hoogleraar Pensioenrecht Radboud Universiteiten Nijmegen, advocaat Onno F. Blom Advocaten

  Prof. dr. H.B. Winter, bijzonder hoogleraar Toezicht Rijksuniversiteit Groningen

  Prof. mr. B. Barentsen, bijzonder hoogleraar Albeda leerstoel Universiteiten Leiden

  Prof. mr. dr. R.F.H. Mertens, bijzonder hoogleraar Zakelijke Rechten Open Universiteit Heerlen, advocaat Paulussen Advocaten

  De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27

  E info@magnacharta.nl

  Klik hier voor meer informatie

 • 3

  Inhoudsopgave

  Mr. R.J.Q. Klomp

  Jurisprudentie

  Algemene voorwaarden

  Hoge Raad, 6 april 2001, NJ 2002, 385 p. 4

  Hoge Raad, 6 februari 2004, NJ 2004, 349 p. 13

  Hoge Raad, 11 juli 2008, NJ 2008, 416 p. 23

  Hoge Raad, 11 februari 2011, LJN BO7108 p. 55

  Hoge Raad, 2 december 2011, LJN BT6684 p. 58

  Hoge Raad, 21 september 2012, LJN BW6135 p. 65

 • 4

  NJ 2002, 385: Algemene voorwaarden: art. 6:234 lid 1 BW; redelijke

  mogelijkheid kennisnemen beding; systeem wet. Bewijsaanbod; getuigenbewijs; vold...

  Instantie: Hoge Raad (Civiele kamer) Datum: 6 april 2001

  Magistraten:

  F.H.J. Mijnssen, C.H.M. Jansen, A.E.M. van der Putt-Lauwers, O. de Savornin Lohman, P.C. Kop

  Zaaknr: C99/188HR

  Conclusie:

  A-G Hartkamp

  LJN: AB1252

  Noot: H.J. Snijders Roepnaam: -

  Wetingang: BW art. 6:233; BW art. 6:234; BW art. 6:235; BW art. 6:248; Rv (oud) art. 192

  Snel naar: EssentieSamenvattingPartij(en)Voorgaande uitspraakConclusieNoot

  Essentie Naar boven

  Algemene voorwaarden: art. 6:234 lid 1 BW; redelijke mogelijkheid kennisnemen

  beding; systeem wet. Bewijsaanbod; getuigenbewijs; voldoende concreet; verboden prognose. Aanpassen stellingen.

  Met regeling art. 6:233 aanhef en onder b BW en art. 6:234 lid 1 BW is stelsel gecreerd

  dat aan gebruiker slechts beperkte mogelijkheden geeft tot afweer van door wederpartij

  gedaan beroep op vernietiging o.g.v. art. 6:233 aanhef en onder b (niet bieden redelijke

  mogelijkheid van algemene voorwaarden kennis te nemen). Tot uitgangspunt nemend

  dat gebruiker de voorwaarden niet aan wederpartij ter hand had gesteld, kon Hof niet

  ermee volstaan te beoordelen of redelijke mogelijkheid is geboden; Hof had tevens moeten vaststellen of ter hand stellen in casu niet mogelijk was. Geen ruime uitleg art.

  6:235 lid 3 BW (uitsluiting wederpartij die meermalen (nagenoeg) dezelfde algemene voorwaarden gebruikt). Wanneer partij louter in algemene bewoordingen aanbiedt

  stellingen te bewijzen, kan zulks niet zonder meer conclusie rechtvaardigen dat die partij

  geen getuigenbewijs aanbiedt; dat geen getuigen zijn genoemd, rechtvaardigt niet

  zonder meer de conclusie dat bewijsaanbod onvoldoende concreet was. Hof mocht niet

  bewijsaanbod passeren op grond dat ook in hoger beroep een begin van bewijs zelfs niet aannemelijk is geworden.

  Samenvatting Naar boven

  Leverancier vermeldt in offerte voor de levering van slagboomunits dat op haar

  leveringen de FME-voorwaarden van toepassing zijn, waarvan zij op verzoek graag een

 • 5

  exemplaar toezendt. Deze voorwaarden bevatten een beperkte garantie gedurende een

  termijn van zes maanden na levering, terwijl reclamering uiterlijk veertien dagen na het

  verstrijken van de garantietermijn in schriftelijke vorm moet plaatsvinden (art. ). Koper heeft vier slagboomunits gekocht. Ruim negen maanden na levering stelt koper

  leverancier schriftelijk van gebreken aan de units in kennis en vordert schadevergoeding.

  Leverancier beroept zich op algemene voorwaarden. Koper beroept zich op de nietigheid

  van de algemene voorwaarden omdat leverancier aan koper niet een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene voorwaarden kennis te nemen.

  Met de regeling neergelegd in art. 6:233, aanhef en onder b, en het daarop aansluitende

  art. 6:234 lid 1 is een stelsel tot stand gebracht dat aan de gebruiker slechts beperkte

  mogelijkheden geeft om een door de wederpartij gedaan beroep op vernietiging op grond

  van het bepaalde in art. 6:233, aanhef en onder b, af te weren. (vgl. HR 1 oktober 1999,

  NJ 2000, 207). Tot uitgangspunt nemend dat leverancier de voorwaarden niet aan koper

  ter hand had gesteld (vlg. art. 6:234 lid 1 onder a), kon het Hof er niet mee volstaan tot

  beoordelingsmaatstaf te nemen of een redelijke mogelijkheid tot kennisname van de

  voorwaarden is geboden. Het had tevens moeten vaststellen of de aangevoerde

  omstandigheden al dan niet tot de gevolgtrekking leidden dat ter hand stellen van de

  voorwaarden in het onderhavige geval redelijkerwijs niet mogelijk was (art. 6:234 lid 1

  onder b). Aan het vorenoverwogene doet niet af dat koper zelf aan de voet van door haar

  gebruikt briefpapier vermeldt dat (gedeponeerde) voorwaarden van toepassing zijn, die

  op aanvraag gratis worden toegestuurd. Door het Hof is niet vastgesteld dat koper

  meermalen overeenkomsten sluit waarop (nagenoeg) dezelfde algemene voorwaarden

  van toepassing zijn als de door leverancier gebruikte voorwaarden, terwijl ook de door

  koper gebruikte tekst niet tot die gevolgtrekking noopt. Voor een ruime uitleg van art.

  6:235 lid 3 BW (uitsluiting wederpartij die (n