AvdR Webinar

Click here to load reader

 • date post

  08-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  258
 • download

  1

Embed Size (px)

description

Lunchwebinar Jurisprudentie Arbeidsrecht

Transcript of AvdR Webinar

 • WWW.AVDRWEBINARS.NL

  WEBINAR 0227

  LUNCHWEBINAR JURISPRUDENTIE

  ARBEIDSRECHT

  SPREKER

  MR. M. DE JONG, ADVOCAAT VAN DIEPEN VAN DER KROEF ADVOCATEN

  21 FEBRUARI 2013

  12:30 13:30 UUR

 • H O O G L E R A R E N

  W E B I N A R S

  Wab en procesrecht | 27 februari 2013 | 14:00 - 17:15 uur Massaschade; de juridische afwikkeling | 11 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Corporate Governance | 18 maart 2013 | 09:00 - 12:15 uur Kwalitatieve aansprakelijkheid | 18 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Internationaal Erfrecht | 25 maart 2013 | 09:00 - 12:15 uur Algemene voorwaarden | 28 maart 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Consumentenrecht | 8 april 2013 | 14:00 - 17:15 uur Totstandkoming | 25 april 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Actualiteiten Internationaal Handelsrecht | 6 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht | 8 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur

  Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen | 8 mei 2013 | 12:45 - 16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht | 13 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Hoger beroep | 14 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 27 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur

  Flex BV | 29 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Actualiteiten Internationaal Handelsrecht | 6 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten Merken- en Modellenrecht | 8 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur

  Actualiteiten Auteursrecht en oneerlijke mededingingen | 8 mei 2013 | 12:45 - 16:00 uur Actualiteiten Verzekeringsrecht | 13 mei 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Hoger beroep | 14 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 27 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur

  Flex BV | 29 mei 2013 | 09:00 - 12:15 uur Huwelijksvermogensrecht | 23 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Derivatenrecht | 28 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Aandeelhoudersovereenkomsten | 31 oktober 2013 | 09:00 - 12:15 uur

  Actualiteiten Erfrecht | 31 oktober 2013 | 14:00 - 17:15 uur Actualiteiten pensioenrecht | 11 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  Awb bezwaarschriftprocedure | 18 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur Sociaal recht | 25 november 2013 | 09:00 - 12:15 uur

  Appartementsrecht | 25 november 2013 | 14:00 - 17:15 uur

  De Academie voor de Rechtspraktijk heeft onder de naam Magna Charta Webinars 30hoogleraren bereid gevonden webinars te verzorgen op de verschillende rechtsgebieden.

  Magna Charta is onderdeel van de Academie voor de Rechtspraktijk

  Postbus 13346 | 3507 LH Utrecht | T 030 - 220 10 70 | F 030 - 220 53 27

  E info@magnacharta.nl

 • 3

  Inhoudsopgave

  Spreker

  Mr. M. de Jong

  Jurisprudentie

  Gerechtshof 's-Hertogenbosch 8 januari 2013, LJN BY8202 p. 4 Rechtbank Eindhoven 20 december 2012, JAR 2013/44 p. 10

  Rchtbank Arnhem 10 december 2012, LJN BY8265 p. 18 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 20 november 2012, LJN BY4057 p. 27

  Rechtbank Amsterdam 13 november 2012, LJN BY2965 p. 37 Rechtbank Leeuwarden 30 oktober 2012, LJN BY2732 p. 52

  Gerechtshof Arnhem 16 oktober 2012, LJN BY7817 p. 60 Rechtbank Rotterdam 8 oktober 2012, LJN BY5534 p. 70

  Rechtbank Breda 26 september 2012, LJN BX9849 p. 76 Rechtbank Arnhem 11 september 2012, LJN BX7635 p. 80

  Rechtbank Amsterdam 9 augustus 2012, JAR 2012/228 p. 88 Rechtbank Utrecht 8 augustus 2012, LJN BX8515 p. 93

  Rechtbank Leeuwarden 1 augustus 2012, LJN BX3980 p. 99 Gerechtshof Arnhem 26 juni 2012, LJN BW9698 p. 108

  Gerechtshof Arnhem 12 juni 2012, LJN BW8050 p. 117 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 24 april 2012, LJN BW5022 p. 131

  Rechtbank Maastricht, 28 maart 2012, JAR 2012/120 p. 138 Gerechtshof Amsterdam 27 maart 2012, JAR 2012/126 p. 147 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 28 februari 2012, LJN BV7614 p. 153

  Gerechtshof 's-Gravenhage 14 februari 2012, LJN BV6808 p. 166 Rechtbank Amsterdam 22 februari 2012, JAR 2012/81 p. 172

  Rechtbank Haarlem 9 februari 2012, LJN BV2638 p. 180 Gerechtshof 's-Hertogenbosch 31 januari 2012, JAR 2012/68 p. 186

  Hoge Raad 18 maart 2011, JAR 2011/108 p. 196

 • 4

  LJN: BY8202, Gerechtshof 's-Hertogenbosch , HD 200.098.556 T Print uitspraak

  Datum uitspraak: 08-01-2013

  Datum publicatie: 11-01-2013

  Rechtsgebied: Civiel overig

  Soort procedure: Hoger beroep

  Inhoudsindicatie: Bewijslevering.

  Vindplaats(en): Rechtspraak.nl

  Uitspraak

  GERECHTSHOF s-HERTOGENBOSCH Sector civiel recht

  zaaknummer HD 200.098.556/01

  arrest van 8 januari 2013

  in de zaak van

  Vleescentrale [Vleescentrale] B.V., gevestigd te [vestigingsplaats],

  appellante, advocaat: mr. P.M.M. van der Loo,

  tegen:

  [Geintimeerde],

  wonend te [woonplaats], gentimeerde,

  advocaat: mr. E.H. de Joode, op het bij exploot van dagvaarding van 5 december 2011 ingeleide hoger beroep van de

  door de rechtbank Breda, sector kanton, locatie Bergen op Zoom gewezen vonnissen van 23 februari 2011 en 7 september 2011 tussen appellante - de Vleescentrale - als

  gedaagde en gentimeerde - [geintimeerde] - als eiser.

  1. Het geding in eerste aanleg (zaak/rolnr. 609330 CV EXPL 10-4555)

  Voor het geding in eerste aanleg verwijst het hof naar voormelde vonnissen.

  2. Het geding in hoger beroep

  2.1. Bij memorie van grieven heeft de Vleescentrale vijf grieven aangevoerd, producties overgelegd en geconcludeerd tot vernietiging van de vonnissen waarvan beroep en, kort

  gezegd, tot afwijzing van de vorderingen van [geintimeerde] en hem te veroordelen in de proceskosten van de beide instanties.

  2.2. Bij memorie van antwoord heeft [geintimeerde] de grieven bestreden en producties

 • 5

  overgelegd.

  2.3. Partijen hebben daarna ieder nog een akte genomen (de Vleescentrale met producties), de gedingstukken overgelegd en uitspraak gevraagd.

  3. De gronden van het hoger beroep

  Voor de tekst van de grieven wordt verwezen naar de memorie van grieven.

  4. De beoordeling

  4.1. Het gaat in deze zaak om het volgende. [geintimeerde], geboren op [geboortedatum] 1962, is op 30 december 1991 in dienst

  getreden bij de Vleescentrale en is thans in dienst als uitbener. Een normaal volledig dienstverband bedraagt 36 uur per week. In juli 2010 bedroeg het daarmee verdiende

  salaris 2.368,16 bruto per vier weken exclusief vakantietoeslag en overige emolumenten. Op de arbeidsverhouding tussen partijen is de CAO voor de vleessector

  van toepassing (hierna de CAO).

  4.2. [geintimeerde] vordert een bedrag van 1.188,78 bruto per vier weken over en na periode 11 van 2009 als achterstallig loon. Verder vordert hij de maximale wettelijke

  verhoging, vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente over deze bedragen. Hij stelt dat hij vanaf het begin van zijn dienstverband een prestatietoeslag heeft ontvangen, die gebaseerd was op een meerprestatie hierin

  bestaande dat hij naast zijn gewone salaris extra en stuksgewijs beloond werd indien hij meer bouten uitbeende dan 32 per dag. Deze toeslag is steeds afzonderlijk en contant

  betaald tot 2009. Nadien is deze toeslag op dezelfde wijze betaald als het overige salaris, te weten per bank. [geintimeerde] stelt dat de Vleescentrale de tussen hen geldende

  toeslag vanaf periode 10 in 2009 eenzijdig heeft gewijzigd in die zin dat de Vleescentrale deze toeslag geheel heeft stopgezet. [geintimeerde] heeft deze toeslag aldus berekend

  dat hij het gemiddelde heeft genomen van de over de periodes 2 tot en met 10 van 2009 uitbetaalde toeslag.

  4.3. De Vleescentrale heeft erkend dat zij een toeslag gebaseerd op het aantal

  uitgebeende bouten heeft betaald. Dat gebeurde echter uitsluitend over een periode van een half jaar in 2009 teneinde de productie te stimuleren, omdat was overgegaan op een

  nieuwe werkwijze, waardoor aanvankelijk de productie achterbleef bij de prognose. Omdat de Vleescentrale in die periode in toenemende mate werd geconfronteerd met

  klachten over de kwaliteit van het uitbeenwerk, is de regeling stopgezet. De tijdelijke toeslag leidde volgens de Vleescentrale immers tot ongewenste neveneffecten, doordat een bovenmatig werktempo werd gehanteerd. Bovendien leverde het werk een extra

  administratieve last op doordat er een ingewikkelde omrekenmethodiek moest worden gehanteerd, nu de bouten niet in hun geheel werden aangereikt. In die periode is

  [geintimeerde] ook een aantal keren gewaarschuwd dat de kwaliteit van zijn werk te wensen overliet. Het betalen van prestatietoeslag in de vorm van stukloon is sedert 2001

  overigens in strijd met de CAO. Ook zou een werkgever daarmee handelen in strijd met de verplichtingen van de werkgever ingevolge de Arbowet en de Arbeidstijdenwet. Aldus

  de Vleescentrale.

 • 6

  4.4. Na re- en dupliek heeft de kantonrechter een tussenvonnis gewezen waarin [geintimeerde] bewijs is opgedragen van zijn stelling dat hij gedurende zijn

  dienstverband, meer in het bijzonder ook na 1 april 2001, een prestatietoeslag heeft ontvangen. Hij overwoog daartoe, kort samengevat, dat voor de uitkomst van de

  onderhavige procedure bepalend is of er sprake was van een prestatiebeloning die jarenlang, derhalve op basis van een beste