AUAIJELEFON A:B ELM.ERICSSONE .LINJEVALJAREAPPARATKABEL. Pris i kr. pr 100 m. Tr¤danta! 7 15...

download AUAIJELEFON A:B ELM.ERICSSONE .LINJEVALJAREAPPARATKABEL. Pris i kr. pr 100 m. Tr¤danta! 7 15 20

of 10

 • date post

  24-Jul-2019
 • Category

  Documents

 • view

  213
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of AUAIJELEFON A:B ELM.ERICSSONE .LINJEVALJAREAPPARATKABEL. Pris i kr. pr 100 m. Tr¤danta! 7 15...

 • AUAIJELEFON A:B ELM.ERICSSONE

  SVAGSTRMS-LEDNINGAR

  OCH

  DYNAMOTRAD Kontor: Malmskillnadsgatan 26, Stockholm. Telegrafadress: Telefonbolaget, Stockholm. Frsljningsbyrns telefoner: R.-t. 308 45, St.-t. 7781.

  Nr 9. MARS 1922.

  a

 • T E L E F O N - och R I N G L E D N I N G S T R A D .

  Pris i kr. pr kg.

  Trddiam. i mm.

  0.8 0.9

  1.0

  TBP

  6 . -

  6 . -6 . -

  DBP

  6.50

  6.50

  6.50

  TEP

  7. 7.

  t~

  DEP

  7.50

  7.50 7.50

  TKP

  9 . -

  DKP

  9.50

  G U M M I I S O L E R A D L E D N I N G S T R D .

  Pris i kr. pr 100 ni.

  Trddiam. 1 i mra.

  0 ,

  0.8 | 0.9

  TOP

  8 . -

  8.50

  DOP

  17.

  18.50

  TVP

  7.50 8 . -

  DVP

  1 6 . -

  17.50

  TVI

  1 0 . -10.50

  11.25

  DVI

  2 1 . -

  22.

  2 4 . -

  T E L E F O N K A B L A R .

  Pris i kr. pr 100 m.

  Tradantal

  2

  4

  7

  12

  14

  18 22

  26

  32

  36 42

  Trddiam.

  0.7

  > 0.5

  ,

  '

  EEB

  3 3 . -4 6 . -

  6 6 . -87.

  9 3 . -107.

  123. 137. 1 5 8 . -170. 1 8 7 . -

  Trdanlal Trddiam. EEB

  43 O.s 2 0 5 . -52

  62

  68 72

  82

  104 120

  168

  204

  220.

  245. 2 7 0 . -

  285.

  310.

  3 6 5 . -430.

  5 7 5 . -6 S 0 . -

  Fr lngd under 50 meter kas priset med 10 /.

  i

 • PAPPERSISOLERADE TELEFONKABLAR. Pris i kr. per 100 meter.

  TrAdantal

  10x2

  2 0 x 2

  30X2

  40X2 50X2

  | 75X2

  i 100X2 1 150x2

  ' 200X2

  Trddiam. i mm.

  0.4

  ;

  EPB

  115.-

  195.

  2 5 5 . -

  315. 370.

  515.

  6 7 0 . -

  Trddiam. i mm.

  0.5

  EPB

  125 . -

  205. 265 . -

  3 2 5 . -3 9 5 . -

  570.

  7 4 5 . -

  1095.-

  1390.-

  Trddiam. i mm.

  0.6

  , -

  EPB

  146.

  215.

  2 6 0 . -

  3 3 0 . -435 . -

  5 7 5 . -785.

  1200.-

  1635.

  Fr lngd under 50 meter kas priset med 10 "o. Fr kablar med annat utfrande och annat antal ledare samt

  fr armerade jord- och sjkablar lmnas pris p begran.

  Infordra alltid vrt anbud alla slag av ledningar och kab-lar fr svagstrmsndaml.

 • BOMULLSOMSPUNNEN KOPPARTRD. Pris i kr. pr kg.

  Trd diam. i mm.

  0.10 0.11 0.12

  0.13 0.14 0.15

  0.16 0.17 0.18 0.19 0.20 0.25

  0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55

  0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85

  TBE

  75. 55. 45. 38. 33. 30.

  2 6 . -24. 22. 20. 18.30 13.50

  10.80 9.20 8.15 7.40 6. 5.60

  5.40 5.20 5. 4.80 4.65 4.50

  T BD

  4 3 . -

  3 2 . -

  27.50 19.75

  15.50 12.75 1 1 . -1 0 . -7.25 6.75

  6.25 6 . -5.75 5.55 5.35 5.20

  Triddiam. i mm.

  0.90 0.95 1.0O 1.10 1.20 1.30

  1.40 1.50 1.60 1.70 1.80 1-90

  2.00 2.10

  2.20 2.30 2.40 2.50

  2*0 2.70 2.80 2.90 3.00

  TBE

  4.35 4.25 4.15 4.10 4.05 4.

  3.95 3.90 3.85 3.80 3.75 3.70

  3.65

  TBD

  5.05 4.90 4.60 4.40 4.25 4.20

  4.15 4.10 4.05 4.00 3.95 3.90

  3.86 3.84 3.82 3.80 3.78 3.76

  3.74 3.72 3.70 3.67 3.65

  Priserna glla fr omspinning med vitt bomullsgarn. Grn spinning 5 % hgre pris. Tunnare spinning n normalt 10 % hgre pris. Fr fyrkantig enkelt och dubbelt omspunnen kop-partrd lmnas pris p begran.

 • SILKESOMSPUNNEN KOPPARTRD. Pris i kr. pr kg.

  Trddiam. i mm.

  0*5

  0.06

  0.0*5

  0*7

  0.O75

  0.08

  0*o

  O.io

  O.n 0.12

  0.14

  0.15

  0.16

  O-i s

  0.20

  TSE

  200.

  145.

  125.

  108.

  9 9 . -

  8 9 . -

  7 5 . -

  65.

  58.

  52.

  4 3 . -

  40.

  37.

  3Z

  28.

  TSD

  3 0 0 . -

  2 3 0 . -

  1 9 Z -

  177.

  160.-

  1 3 6 . -

  115.

  1 0 0 . -

  8 7 . -

  7 8 . -

  64.

  5 9 . -

  55.

  4 8 . -

  4 2 . -

  Trddiam. i mm.

  0.22

  0.25

  0.30

  0.35

  0.40

  0.45

  0.50

  0.55

  0*0

  0*5

  0.70

  0.80

  0.

  1.00

  1.20

  TSE

  2 6 . -

  23.

  1 9 . -

  17.

  15.50

  14.50

  13.50

  12.75

  1 2 . -

  11.25

  10.50

  9.75

  9.

  8.50

  8 . -

  TSD

  38.

  33.

  28.

  24.

  22.

  2 0 . -

  18.

  1 6 . -

  15.

  14.

  13.25

  12.25

  11.50

  10.75

  9.75

  Mellanliggande dimensioner berknas till samma pris som nrmast finare.

  Oron spinning 5 % hgre pris.

  i

 • EMALJERAD och EMALJERAD BOMULLS-OMSPUNNEN KOPPARTRD.

  Pris i kronor pr kg.

  Trddia rn. i mm.

  0,07

  Om 0,09

  0,10

  O.ii

  0,12

  0,13

  0,14

  0,15

  0,16

  0,17

  0,18

  0,1

  0,20

  TE

  70.

  50.

  40.

  32. 27.

  24. 21.50

  19.

  17.

  1 6 . -

  1 5 . -

  1 4 . -13.50

  13.

  TEE

  36.

  33.

  3 0 . -

  Trddtam. i mm.

  0,21

  0,22

  0,23

  0,24

  0,25

  0,30

  0,35

  0,40

  0,45

  0,50

  0

  0) 0,65

  0,70

  TE

  12.70

  12.50

  12.30

  12.10

  12.

  11. 9.50

  8.60

  8.

  7.

  6.70

  6.50

  6.30

  6.20

  TEE

  ,

  25.

  19.50

  16.

  1 4 . -

  12.50

  10.50

  9.80

  9.30

  8.80 8.40

  Mellanliggande dimensioner berknas till samma pris som nrmast finare. Fr trd av grvre dimensioner upp till 2 mm. lmnas pris p begran.

  Asbest-, Frbindnings-, Hackethal- och verkopplings-trd etc. offereras p begran.

  5

 • L I N J E V A L J A R E A P P A R A T K A B E L . Pris i kr. pr 100 m.

  Trdanta!

  7

  15 20

  26

  36

  40

  46

  50

  58

  62

  70

  82

  90

  104

  110

  120

  132

  168 204

  L. M. E:s beteckn.

  RS 9900/15

  RS 9900/20

  RS 9900,26

  RS 9900/40

  RS 9900/50

  RS 9900/70

  RS 9900/90

  RS 9900/110

  M. B. Y.

  64.

  110 . -

  130. 152 . -

  218.

  26Z

  315.

  3 5 4 . -

  415.

  448.

  505. 532.

  595.

  632. 800.

  1010.

  L. M. E:s beteckn.

  _

  RS 9910/36

  RS 9910/46

  RS 9910/58

  RS 9910/82

  M. S. Y.

  8 2 . -136.

  170.

  2 8 6 . -

  3 6 0 . -

  ' 444.

  471.

  625.

  7 7 0 . -

  9 0 0 . -

  1235.-1540.-

  Fr kablar med annat utfrande och annat antal ledare lm-nas pris p begran.

  Mikrofon-, Vxelbords- och Telefonsnren i alla slags utfranden offereras p begran. Till Allmnna Telefonaktie-bolaget L. M. Ericssons telefonapparater och vxlar anvnda snren fras i lager.

 • F R K L A R I N G ver

  LEDNINGSMATERIELENS BETECKNINGAR.

  Benmning: Konstruktion:

  TEP Vaxtld inkllledatl ...' Portent, mjuk koppartrd isolerad med tv bomiillsomspinningar och paraffi-nerad. Frg: gr, vit, gul, brun, rd, bl, grn.

  OEP dubbslledaie D:o, d:o, tv ledare hoptvinnade.

  IEP Emaljerad tltrad enkelledare Emaljerad mjuk koppartrd isolerad med tv bomiillsomspinningar och pa-raffinerad. Frg som fregende.

  DEP dlibblllsdart D:o, d:o. tv ledare hoptvinnade.

  TKP RompOBfld-lfd enkelledare... Frtent koppartrd isolerad med lngs-gende bomullstrdar, bomullsomspin-ning impregnerad med kompound, bomullsomspunnen och paraffinerad. Frg: gr och vit.

  DKP ,, dllbbellldare D : o , d.-o, tv l e d a r e h o p t v i n n a d e .

  IBP Eummibaildadparatrdenkelled. F r t e n t k o p p a r t r d i s o l e r a d m e d ett paragummiband, tv bomiillsomspin-ningar och paraffinerad. Frg: gr och vit.

  DBP dubbelled. D : o , d :o , tv l e d a r e h o p t v i n n a d e .

  IIP Hglkaniierad paratfd enkelled. F r t e n t k o p p a r t r d , i s o l e r a d m e d v u l -kanisert gummi, bomullsomspunnen och paraffinerad. Frg: gr och vit.

  Dt? dublelled. D.o, d:o, tv ledare hoptvinnade.

  II Ifulkanisetad tjittrd enkelled. Frtent koppartrd, isolerad med vul-kanisert gummi, impregnerad bom-ullsomfltning.

  DI dahbelled. D:o, d:o, tv ledare hoptvinnade.

 • EES Ttlefonklhil Emaljerade koppartrdar isolerade med en bomullsomspinning och impregne-rade med rent bivax, parvis kablade, det hela omlindat med bomullsband och ompressat med blymantel.

  EPI PatpersiSOltraiie telefonkablar Mjuka koppartrdar isolerade med ett lager papper, parvis kablade, det hela omlindat med ett pappers- och ett bom-ullsband och ompressat med en bly-mantel innehllande 3 % tenn.

  TBE Koppartrd, enkllsaoeil ... Mjuk koppartrd isolerad med en om-spinning av vitt bomullsgarn.

  T80 dofafafspunnefl ... D:o, d:o, tv omspinningar. TE Eraaljerad koppartrd Emaljerad mjuk koppartrd. TEE Emalj, baimillssmsp. koppaitr. D:o, d:o, isolerad med en omspinning

  vitt bomullsgarn. TSE Koppartrd, inkelspannsn ... Mjuk koppartrd isolerad med en om-

  spinning vitt Mailnder silke. TSD Koppartrd, dU8SSispiii!ili,l... D:o, d.o, tv omspinningar. MIT liljeilj.-app.-kabllP.ail!is. 7 st. 0,i8 mm. mjuka koppartrdar hop-

  vridna och gemensamt isolerade med tv bomullsomspinningar, impregne-rade