ASTROLOJi, KARMA D0N0$0M

of 274/274
 • date post

  20-Dec-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of ASTROLOJi, KARMA D0N0$0M

Dogum Haritasmm isel Boyutlari
Stephen Arroyo Ti.irki;esi: Gui <;ehreli
Bari§ ilhan Yaymevi Astroloji/Psikoloji: 17
ASTROLOJI, KARMA VE D0N00M Dogum Haritas1nin ii;:sel Boyutlan Stephen Arroyo
lngilizce'den c;eviren Gui Cehreli
Yayma Haz1rlayan Ban llhan
ASTROLOGY, KARMA & TRANSFORMATION The Inner Dimensions of the Birth Chart © 1978, 1992 Stephen Arroyo © 2003, Turki;:e yay1n haklan Ban llhan Yay1nevi'ne aittir.
2.Bask1 2015, $ubat
Kapak Di.izenleme Ban llhan
Ofset Haz1rhk Vildan Bizer
Bask1 Mart Matbaa Sistemleri San.ve lie. A.$. Merkez Mah. Tathpinar Sok. Mart Plaza No:13 Nurtepe - Kag1thane I istanbul Tel: (0212) 321 23 00 pbx Faks: (0212) 295 11 07
ISBN 978-975-7029-36-6 Yaymc1 Sertifika No 10727 Bas1mevi Sertifika No 19644
Bari§ l lhan Ya ymevi & Dam§manhk BARI$ iLHAN Av. Sureyya Agaoglu Sok. Geren Apt. No: 20 D.5 Tevikiye 34365 - i STANBUL Tel: (0212) 247 31 77 Faks: (0212) 231 55 17 E-posta: [email protected] com www. barisilhanyayinevi.com www. astrolojidergisi. com
ASTROLOJi, KARMA &
Stephen Arroyo TOrki;esi: Gui t;ehreli
iC::iNDEKiLER
GiRi$ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. KARMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 Dogum Haritasmm Ozel Unsurlan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 Saturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 A<;1lar ve Elementler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 "Karm1k" Bur<;lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
"Su" Evleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , 36
2. DONU$UM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Gune ve Ay Prensipleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Sosyal Baglamda Dtinuum 49
Yuksek Bilin<;lilik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 3. DONU$UMUN ANAHT ARLARI: BOLUM I
URANUS VE NEPTUN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53 Uranus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Neptun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . 61
Pluto' nun Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Pluto'nun A<;1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 5. SATURN: DOGASI VE DONGULERi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Dogum Haritasmdaki Saturn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 Saturn'un A<;1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Saturn'un Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Saturn Dongusu 101
Satum'un Diger Planetlere Transitleri 104
Satum'un Evlerden Ge<;:ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6. DOG UM HARiT ASINDAKi D0NU$UM A<;:ILARI . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Modem Zamanlarda A<;:Iiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
A<;:Iiarm Dogas1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Ai;1lar ve Karma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Uranus Ai;ilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Gune-Uranus Ai;1lan 137
Ay-Uranus Ai;Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Merkiir- Uranus Ai;1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Venus-Uranus A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140 Mars-Urani.is A<;:1lan 142
Nepttin A<;:1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144 Gi.ine-Nepttin A<;:1lan 147 Ay-Nepttin A<;:1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Merkur-Neptun A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149 Venus-Neptun Ar;1lan 150 Mars-Neptiin A<;:Iian 152
Pluto A<;:1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Gune-Pluto A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Ay-Pluto A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156 Merkur-Pluto A<;:1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Venus-Pluto Ar;Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 Mars-Pluto A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
Lunar A<;:1lar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Dogum Haritasmdaki Temalan Anlamak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
7. KARMA ve iLi$KiLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Satum'un Meydan Okuyucu Haritalararas1 Ai;ilan . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171 Uranus'un Meydan Okuyucu Haritalararas1 Ar;Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 4 Neptun'un Meydan Okuyucu Haritalararas1 A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Pluto'nun Meydan Okuyucu Haritalararas1 A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . 179 Kompozit Haritalar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
8. D0ND$DMDN DONGULERi: BOLDM I PROGRESYONLAR 183 Progres Gune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Progres Ay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193 Progres Ay'm Evlerden Ger;ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195 Progres Ay'm A<;:Iian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197 Diger Onemli Progresyonlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
9. DOND$DMDN DONGULERi: BOLDM II TRANSiTLER 201
Transitler ve Karma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
Jupiter Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 Saturn Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215 Uranus Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217 Nepti.in Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218 Pluto Transitleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Transitlerin Zamanlamas1 223 10. YUKS EL EN ve TEPE NOKT ASI:
Ki$iLiK YAPISININ HAY A Ti UNSURLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229 Yukselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230 Yukselen'in Yoneticisi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 Yukselen'in A<;:1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236 Tepe Noktas1 ve A<;:1lan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241 Kar1lahrmalardaki Dort Koe Noktas1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243
11. EDGAR CAYCE OKUMALARINDAKi ASTROLOJi KA VRAMLARI . 247 "Planetsel Ge<;:ici ikametler" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252
12. ASTROLOG VE DANl$MANLIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Tavsiye Vermeme Sanah 265 ideallerin Onemi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266
Bibliyografya ve Oneri Kitaplar 269
Karim, ortagim ve dammanun Kathy'e
Onun teviki, pratik ve ruhsal yardimi
ve varligtntn takdiriyle
Bir kii pencereden bakmadan cennetin yolunu gorebilir.
Bir kii ne kadar uzaga giderse o kadar az bilir.
-Lao Tzu
Biiyiik kiisel degiimler yaad1g1m bir donemde balayan ve C. G. Jung'un <;alrmala­ nru derinlemesine irdeleme ile devam eden astroloji <;alrmalanna ilk balad1g1mdan bu yana, astrolojide bir<;ok astroloji kitabmm yazdrgmdan <;ok daha fazla ey oldugunu ogren­ dim. Geleneksel astrolojinin sembolleri ve kadim lisanmm arkasmda gen bir potansiyel bilgelik alam oldugu, yaamm kendisine ait kanunlannm daha derin anlay11 ve kendini adamr bir ogrenciyi deneyimin ruhsal boyutlanrun daha iistiin bir ekilde anlarlmasma gotiirecek i<;goriilerin yattrgr ger<;eginin her zaman sezgisel olarak far kmdaydrm. Bundan dolayr, bir astroloji kitabmm ardmdan bir digerini yutarcasma okuduk<;a kendimi sem­ bollerin daha derin anlamlanm, ruhsal geliim ve iistiin far kmdalrk i<;in boylesine biiyiik bir potansiyel ta1d1gma inand1g1m kozmik lisanm i<;sel onemini aratmrken buldum.
\:alrmalanm1 siirdiirdiik<;e, astrolojinin diinyasal olarak artlandmlmr mantrklr bir aklm anlayrmrn <;ok otesindeki bilin<; seviyeleri ve deneyim boyutlan ile iledigi benim i<;in giderek artan bir a<;rklrk kazanmaya baladr. Astrolojiyi daha derin kokleri ve onemi ba­ krmmdan sadece yiiksek derecede sezgili aklm (buna "goniil gozii" de diyebiliriz) ger<;ek anlamda algrlayabilecegini anladrm ve yrllar ge<;tik<;e kiinin meditasyon, devamlr <;alrma ve kendini teslimiyet yoluyla yazarlann o kadar <;ok kitapta sozel olarak a<;rklamaya <;a­ lrtrklan temel ger<;egi hemen alg1layabilecegi noktaya kadar sezgisini gii<;lendirebilece­ gini far k ettim.
11
Ancak, erken donemdeki <;ahmalanmda astrolojiye Bati kiiltilriinden pek <;ok insanm aksine <;ok az ilphecilikle yaklahg1m halde, hem kadim hem de modern astroloji yazila­ nndaki dililnce, muhakeme, objektiflik ve ruhsal farkmdahk kalitesi beni <;ok derinden ilzdii. Bu hayal kmkhg1 sadece temelde olaylar, kehanet ve yilzeysel karakter analizi ilze­ rinde odaklanan <;ahmalar ile smlfh kalmay1p, ayru zamanda baz1 insanlar i<;in zaman zaman uygun olsa da <;ogunlukla genellemeleri ve vaazlanyla sa<;malad1g1 i<;in <;eitli as­ trolojik faktorlerin esas anlammdan uzak kalan "ezoterik astroloji" yaymlarma da uzam­ yordu. Bundan dolay1, zamanla Dane Rudhyar'm <;ahmalan ile birlikte yoga, tedavi, Dogu dinleri ve bir<;ok ruhsal egitmenin konuma ve yaz1lanm derinlemesine incelemeye ve bunlara ilave olarak y1llarca ilgilenmeye devam ettigim Jung'un k1yas kabul etmeyen bi­ limsel aratlrmalarma yoneldigim i<;in kendimi ansh kabul ediyorum. Biitiin bu ugra1- larla birlikte enerji alanlanyla ilgili giderek netleen alg1lanm, aynca yilzlerce son derece egitici riiyanm uzun silreli incelenmesi ve merkezdeki bir ruhsal ideal <;evresinde yaamm bir<;ok boyutunun sezgisel sentezi beni imdi <;ok rahat ettigim bir astroloji anlay11 ve uy­ gulama metoduna getirdi.
Bunu belirtmekle astrolojik "yorumda" "kapah bir sistem" gelitirdigimi soylemek is­ temiyorum. Bilakis, bu tip yakla1mlar zamanla kati ve yersiz hale gelirler ve kanaatime gore tam anlam1yla tahammill edilemeyecek derecede sirurlay1c1 tilrde sistemlerdir. Demek istedigim, kendi anlayi1mda ve dammanhk <;ahmamda takip ettigim yolun benim geli­ imim ve hatta damanlanm ve ogrencilerim i<;in geleneksel olay yonelimli veya "ezoterik" astrolojiden <;ok fazla ey i<;eren, denenmemi teoriler ve varsay1mlar demetinden daha yaplCI ve faydah oldugudur. Pek <;ok astroloji kitabmda rastlamlan hatalar ve temelsiz ge­ nellemeler kiinin bilin<; seviyesine gore rafine edilip hassas ayarlanmad1g1 takdirde, kii­ sel durumlar i<;in uyguland1gmda son derece y1k1c1 etkileri olmaktad!f. Hele kii, bu onergeleri tam bir dilriistlilk ve tarafs1zhkla geliigilzel smarsa bunlarm <;ogunun ger<;ek yaam deneyimiyle tamamen ilgisiz olduklanm deneyimleyerek kefederse, daha da gil­ liln<; olduklanm gorilr.
Astrolojik <;ahmalanma balad1g1mda u transitlerin etkisinin silrdilgilnii bilmek belki okuyucunun ilgisini <;ekebilir: Satilrn natal Yiikselen'e kavuumda, Neptiln Venils'e a<;1 halinde ve Baak burcundaki Pluto ve Uranus natal Uranils'e yakm a<;1 durumunda, yani hepsi "zor" veya "gerilimli" olarak bilinen a<;ilar. Bundan bahsetmemin nedeni astroloji­ nin benim i<;in tam gunliik bir kariyer ve dililnme ve ger<;egi arama yolu olmasmm yam s!fa eskiden ve halen kendi dogam1 antan ve imdiki deneyimin daha yilksek seviyelerine dogru beni ilhamlaitd!fan bir ara<; oldugu ger<;egini gostermektedir. Bu kitap yaamm bir­ letirici prensiplerini ve astrolojinin daha derin anlamlanm aratmrken derledigim fikir­ lerin bir sonucudur. Kendi <;ahmalanmm seyri esnasmda geleneksel kitaplardan bana anla1lmas1 zor gelen veya hic;bir kitapta yer almayan c;ok geni <;eitlilikte konu bahkla-
12
nm i<;ermektedir. Yiizlerce hazu yorum ile dolu "yemek tarifi kitabi" tarzmda bir kitap yazmak giriimi degildir ve burada okuyucunun en azzndan bur<;larm, planetlerin, evlerin ve a<;tlarm geleneksel temel anlamlan ve karakteristikleri hakkmda zaten bilgisi oldugunu kabul ediyorum.
Bu <;ahmada, oncelikleastrolojinin baz1 boyutlarnu aydmlatmak istiyorum. Astrolojik yorumun bir<;ok seviyesi vardir. Astrolojik literatiirde ihmal edilmi olan, derin manalar, i<;sel boyutlar ve yorumun biiyilmeye yonelik deneyimsel seviyesidir. Kehanet formiilleri, eskimi kavramlar ve basit karakter analizleri ile tatmin olanlar i<;in bu kitap yersizdir. Hala oyle sorular sorabilenler ise bu kitab1 faydah ve bilgi verici bulacaklardir: Astroloji neden iler? Belli bir kii neden dogum haritasmda belli a<;ilarla dogmutur? Goreceli ola­ rak zor yaanan bu doneminin amacz nedir? Belli bir kii belli bir problemle etkili bir ekilde baa <;1kmay1 neden baaramanubr? Bu kitap temelde kiisel ve klinik deneyimlere da­ yandmlnubr ve bunu olabildigince pratik hazirlamaya <;ahbm. Ancak, tarbilan baz1 konu bahklanrun inceligi ve geni alan kapsamas1 nedeniyle baz1 yerlerde aym zamanda son derece spekiilatiftir; <;iinkii biitiin sorularm biitiin cevaplanna sahip oldugumu iddia etmedigim gibi yaanun daha yuksek boyutlan hakkmda tam bilgi elde etmek i<;in gere­ ken yuksek ruhsal farkmdahg1 temin ettigimi de kesinlikle iddia etmiyorum. Jiu kitap. ki­ inin kulland1gmda haritalan mekanik bir ekilde yorumlayabilecegi bir kurallar dizisi olmay1p, daha ziyade kisinin kendi sezgisi ve kiisel deneyimi ile birlikte kullanacag1 bir _!hberdir. Ozel kurallar astrolojik <;ahmalamruzm ilk safhalarmda bize rehber olabilir, ama dikkatle haz1rlaruru tilm kural ve kanunlanm1zdan daha iistiln olan Birlik ve Sevgi, her am ve baka bir insarun gizemi ile her kar1lamay1 aydmlatan, bir yaam ger<;egi ha­ line geldik<;e bir kenara birakilmahdu.
Herhangi bir "okiilt" <;ahmadaki biiyiik tehlike, ogrencinin her eyi merkezi, birleti­ rici ger<;egin sadece bir yans1mas1 veya a<;1s1 olarak gormek yerine, Bir' in sonsuz ikincil ifa­ delerinde kaybolabilmesidir. Bu giri'in balang1cmda Lao Tzu' clan alman soz sadeligin te­ mel degeri ve ger<;egini <;ok gilzel bir ekilde ifade etmektedir ve herhangi bir astrolojik haritada yer alan <;ok say1daki faktoril tutarh, anlamh bir biitiin halinde sentez etmeye ba­ layabilmesi i<;in, astroloji ile ugraan kiide bu idrakin derhal ortaya <;1kmas1 gerekir. Bilincin yiiksek seviyelerinde ortaya <;1kan Birlik, varoluun daha alt seviyelerine yans1d1gmda c;ok­ luk halini almaktadir. Kii merkezi ger<;eklikten uzaklabk<;a yaam da o derece <;eitli ve tezat goriinUr. Ancak kii merkeze, o yiiksek Birlik' e bagland1k<;a, giderek artan a<;1khkla, dogum haritasmm biitUn, birlemi, yaayan bir sembol oldugunu, bir insanm <;ok <;eitli faktorlerin sadece bir birleimi olmay1p, o ilahi potansiyelin yaayan bir i.initesi oldugunu goriir. Ve astrolojinin ilgilendigi bi.iyiime ilemi (om. transitler ve progresyonlar) zaman zaman oluan ve birbiriyle <;ak1an soyut dongiiler olmay1p, <;ok degiik seviyeler ve <;ok degiik boyutlarda e zamanh olarak ileyen birlemi ve gelien bilin<;liligin btitiin a<;1la-
13
ndir. Bundan dolay1 bir astroloji ogrencisi veya uygulay1c1s1 bu bilgiyi dolays1z, yard1m edici, kiiselletirilmi bir sanat olarak kullanmay1 diiUniiyorsa, giiniimiizde neredeyse tum astrolojik yaymlarttdolduran degiik kehanet veya yorum "teknikleri" hakkmda en­ die duymamahd1r. Bana "Birisinin haritasma bakmaya nereden balamahy1m?" diye so­ ran ogrencilerime s1khkla soyledigim gibi, eger haritadaki bir faktorii tamamen anlarsamz, o sizi her eyin <;1k1 noktas1 olan merkeze goturecektir. Yani, anlad1gm1z bir ey hakkmda konumaya balaym, bunu kiinin kiisel deneyimi ve anlay11 ile ilikilendirin ve bundan sonrasm1 kendi ak1ma birakm. Albert Einstein'm soyledigi gibi, herhangi bir eyin oziine girebilirseniz, sonunda en derin hakikat ve ger<;eklikle kar1lairs1mz.
Benim iaret ettigim basitlik ulaIimaz bir ideal degildir; kulaga ho gelen, ama pra­ tikte uygulanamayan ve ilgisiz bir ey degildir. Bir kiinin Birlik hakkmdaki farkmdah­ gmdan ve kiinin i<;sel yaammm sonsuz potansiyellerinin farkmdahgmdan gelien bir ozelliktir. Aki!, Dogu bilgeliginin de belirttigi gibi "hakikatin katili" olabilir, ki bu durumda a<;1khgm ve 11gm diimamd1r. Ger<;ekten de kiinin akh, bir haritamn karma1k detaylan i<;inde kaybolursa damanmm butiinliigiinii ve kiisel degerlerini gozden yitirebilir. Bu durumda akil ger<;egin diimamd1r ve sadece karma1k detaylar kiitlesiyle mevcut prob­ lemi cilalamaya hizmet eder. Daman, akh <;ok <;eitli yeni eyler diiiinmeye yonlendiril­ digi i<;in belli bir siire kendini daha iyi hissedebilir. Ancak bu rahathk kii mevcut durumla tekrar yiizlemek, yogun ve derin bir ekilde kar1lamak durumunda kalmca ne kadar siirebilecektir?
Ancak, akil aym zamanda yaamm ve kiisel kaderin sirlarma eriilmesi zor hakikatini aydmlatmaya yard1m eden yiiksek benligin bir arac1 olarak da hizmet edebilir. Herhangi bir astrolojik diyalogun kalitesi her eyden <;ok aklm duruluguna, konsantrasyonun de­ rinligine ve darumarun belirli yaamideallerinedayanmaktad1r. Ve astrologunfelsefi veya ruhsal degerlerini, boy le bir ozelligin "mistik" bilimsellikten uzak veya "saglam astrolojik esaslarm" bilgisi ile uyumsuz oldugu iddias1yla goz ard1 etmeye kalk1an birisi bana gore bakalarma verdigi dammanhk hizmetinin sorumlulugu ve yaphg1 <;ahmanm etkisi hak­ kmda <;ok az bilince sahiptir. Bugiinlerde baz1 astrolojik <;evrelerde yaanan kaos ve buna bagh olarak astroloji ile yeni yeni ilgilenen ogrencilerin zihnini etkileyen karmaa, sadece yaphg1m1z <;ahmanm temelindeki felsefi ve ruhsal yakla1mlarm iistiinliigiinii tamd1g1- ffi!Zda <;oziime ulaabilir. Dr. Kenneth Regus'unmiikemmel bir makalesinde yazd1g1 gibi:
14
"En miikemmel haliyle astroloji sadece bilimlerin temel konusu olan madde v e enerji ile
ilgilenmez. Sadece yiiksek bir felsefi yakla1m dunyamlZI ve <;evresini kozmos haline getiren
iistiin bi<;imlendirici gii<;leri uygun bir ekilde ele alabilir; bu en iistiin astrolojik ger<;eklerden
biridir ve bilimsel degildir.
Astrolojinin kendi i<;indeki bilginin hiyerarisini tammam1z gerekmektedir. Bu da as-
trolojik bilginin felsefi ve insani seviyelerinin sadece astrolojik c;ahmalann esas ogeleri ol­
makla kalmay1p ayru zamanda ytice bir tistunltik olarak tamnmas1 anlanuna gelir". (Astro­
logy Now, Vol. l, No. 1, sf. 18)
Okuyucuyu bu bUtiinliik ve sadelige yonlendirirken neyin dogru oldugunu neyin ol­ mad1glill soylemek bana diimez. Ancak bu kitabm dogas1, baz1 manalan onermek veya <;:e­ itli faktarler arasmdaki aymrru belirtebilmek i<;:in kendi anlay1 ve degerlerimi kullanmam1 gerektirmektedir. Bu kitapta, bir haritada "tema" olarak adland1rd1g1m eyden olduk<;:a s1khkla bahsederek astrolojinin geneldeki sadeligini ortaya koymaya <;:ahtim. Dr. Zippo­ rah Dobyns tiim harita faktarlerini temsil eden on iki harfli astrolojik alfabeden s1khkla bahseder; Richard Ideman bu temel faktOrler arasmdaki "diyalog"lardan bahsederek pla­ netleri, bur<;:lan ve evleri birbirine bagh bir biiriln halinde birletirir. Ben on iki temel as­ trolojik prensip arasmda milmkiln olan her tiirlii kar1hkh etkileimi tarif etmek ii;in "kar1hkh ahveri" terimini s1khkla kulland1m: Astroloji ogrencisinin bu yakla1mdan faydalanabilecegine inamyorum; mantik <;:eri;evesinde ele almd1gmda her eyi iyijkotU veya uygun/uygunsuz olarak sm1flandiran yorum seviyesinden tamamiyla iistiln bir ha­ rita faktarlerini gorme yoludur.
Bahsetmekte oldugum biitiinliik bu kitapta Zodyak'in on iki burcundan her biri ii;in Pacia Ryneal tarafmdan <;:izilen mandalalarda <;:ok gilzel vurgulanm1tlr. Bir mandala bir­ ligin ve yogunlam1 bi<;:imin miikemmel bir semboliidiir ve bir<;:ok astrolog dogum hari­ tasma insanm kiisel mandalas1 olarak yaklamaktan bahsetmektedir. Kadim Zodyak mandalalanArap, Yahudi, Hint, Babil, Yunan, Roma, Tibet, Sumer ve Avrupa Hiristiyan ktiltiirlerinde mevcuttur. Bana gore bu modem mandalalar hem kadim sembolizmi hem de modern yogunlugu kullanarak astrolojik sembollerin derin boyutlanm grafik olarak ortaya koymaktad1r. Hem teorik hem de pratik yorumlama bak1mmdan astrolojiyi mo-
*Bu yakla1ma aina olmayan okuyucular ic;in boyle "kar1hkh ahverileri" orneklerle ac;1kla­
mak gerekir. Buna verilecek bir ornek astrolojik alfabenin yedinci ve onuncu harfleri (veya prensip­
leri) arasmda olan ve her biri genelde birbirine benzerlik ta1d1g1 halde ozel durumlarda bir miktar
farkh ekilde or ta ya c;1kan kar1hkh ahverilerdir: Saturn Terazi' de; Sattirn yedinci evde; Venus Og­
lak'ta; Venus onuncu evde; ttim Ventis-Sattirn ac;lian; ve belli bir dereceye kadar yedinci ev ile
onuncu ev ve Terazi ile Oglak arasmdaki btiti.in kare ac;liar.
Baka bir ornek de dordtincti ve onuncu prensipler arasmdaki tum kar1hkh ahveriler olabilir:
Ay Oglak'ta; Saturn Yengec;'te; Ay onuncu evde; Sattirn dordtincti evde; ttim Ay-Sattim ac;lian; ve belli bir dereceye kadar dordtincti ile onuncu ve Yengec; ile Dglak arasmdaki ttim kar1t ac;liar.
Eger herhangi bir kiisel harita ozel bir kar1hkh ahveri tipinden iki veya daha fazla durumu
ic;erirse, bu dinamik o kiinin yaammda en azmdan tali bir "tema" oluturur. Eger harita tic; veya
daha fa'llasm1 il;erirse, o zaman temel bir yaam temas1 ifade edilmektedir.
15
demletirme zamam gelmitir ve Pacia Ryneal'm sanatl modemizasyona dogru gelimekte olan trendin bir yans1mas1d1r.
Son olarak, belirtmek gerekir ki boy le (karma, reenkamasyon ve kendini donilttinne gibi sorularla ilgilenen) bir kitap hem /1 sagduyu" hem de gene! olarak kullamlan astroloji yorum tiplerinin altmda dile getirilmeden yatan varsay1mlara tamamen ters dtien varsa­ y1mlar ilzerine dayandmlm1tlr. Bunun boyle olmasmm nedeni, kii reenkamasyon ve kar­ may1 yaamm gen;:ekleri olarak gordilgunde ve kendini ruhsal bir ideale dayah kiisel degiime adad1gmda, /1 olaylara dayah" astrolojin]n geleneksel kahplarmm, anlam ve yo­ rumlarmm tersine donmesidir. Kii fiziksel duyulanffilzm alg1lad1gmdan daha yilksek bir hakikatin kabulilne dayanan daha irdeleyici bir yakla1m1 ele ald1gmda, en onemli <;:o­ zilmlerin d1 dtinyadan degil de i<;:imizden geldigi ortaya <;:1kmaktad1T. 0 zaman kii belli bir durum veya zaman donerninde ne kadar kolayhk veya rahatI deneyimledigine odak­ lanmaktansa, tilm 11zor" deneyimlerdeki derslere ve buyilme potansiyellerine yonelerek 11kolay11 deneyimleri dengesini kaybetmeden veya egosunu buyiltmeden yaamma kabul eder. Boyle bir yakla1mda maddesel diizlemde yaamm uygunlugu ve rahatI bilyilk onem ta1yan bir faktOr degildir; onun yerine as1l oncelik ta1yan ey varolu hali ve kiisel geli­ im silrecidir.
Omegin bir kli Venils'iln Ay, Nepttin, Uranus veya Satilm'e kare a<;:1 yaptigi bir ko­ numla dogmusa, kiinin ak ilikileri veya diger ilikilerinde belli derecede sorunu ol­ mas1 <;:ok onemli degildir. Onemli olan o deneyimin gen] anlamda bilin<;:sel geliimimizde neyi ifade ettigi, bize neyi ogretebilecegi ve amac1d1T. Bu sebeple bu kitapta okuyucuyu kiisel ihtiya<;:lar, potansiyeller ve ama<;:lar yonilnde i<;:sel uyam saglayacagiru umdugum do gum haritas1, transitler, progresyonlar ve harita kar1latrrma faktOrlerinin derin bir se­ viyede anlatlmasma yoneltmeye <;:ahtim. Bu kolay bir i degildir, <;:ilnkil yaam <;:ok aa­ mah bir silre<;:tir. Bir kii omegin belli bir transitin yilzeyde pek <;:ok insanm tamy1p cevap verecegi bir ekilde kendin] gostereceginden em]n olabilirse de, genellikle o zaman silre­ cinin e zamanh olarak uzun silreli tesiri olacak bir yaam geliimi veya farkmdahkta olu­ an bir degiim gibi daha derin bir aniaffil da vard!T. Astrologungorevi ve yaad1gi en zor meydan okuma bu anlam1 milterisine a<;:1klamak ve daruarurun dikkatini yilzeysel degi­ ikliklerden ziyade silrmekte olan esas hadisenin ilzerinde odaklamasma yard1mc1 ol­ maktir. Jung'un da makalelerinde pek <;:ok defa belirttigi gibi, sizin bilin<;:li olarak temasta olmad1gm1z ey ba1rnza 11kader11 olarak gelir. Sanki sizin ba1rnza geliyor gibidir ve bu durumda siz onun sorumlulugunu almaz veya onun olumasmdaki ro!Unilzil fark et­ mezsiniz. Kii i<;:sel yaam1yla bilin<;:li olarak ne kadar baglantl halinde ise astroloji ona o kadar fazla ey sunar; bu, sansasyonel silrprizler veya kaderi yonlendirmek eklinde degil de bizim ho kar1layarak, kiisel degiimimiz i<;:in firsatlar olarak kullanabilecegimiz ki­ isel geliim aamalanrn a<;:1ga kavuturmak eklinde olur.
16
1
KARMA
Bir insamn bama gelenler onu bakalarmdan ayzran 6zelligidir. Tii m par-
9alann birbiriyle uyumlu oldugu bir modeli temsil eder. Yaamz devam et­
tigi Sl'irece bu par9alar birer birer 6nceden belirlenmi bir tasarzma uygun
olarak yerine oturur.
-C. G. Jung
Her eyden once astrolojinin karma ile olan baglanhsm1 goz oniine ald1g1m1zda, okiil­ tistler, astrologlar ve hayatlanm1z1 yonlendiren evrensel kanunlarla ilgilenen diger grup­ lann <;ok <;eitli tarzlarda kulland1g1 "karma" teriminin anlamma a<;1khk getirmeliyiz. Karma esas olarak kutsal kitap diiiincesi olan "tnsan ne ekerse onu biser" diisturuyla ozde olan evrensel neden-sonu<; kanununu kasteder. Bu kanun bizim neden-sonu<; iize­ rine diinyevi diiiincelerimizin geniletilmi uygulamas1dir; a<;1khr ki deve dikeni eken hi<; kimse giil hasat etmeyi bekleyemez. Karma yasas1 "her etki i<;in eit ve zit bir tepki vard1r" diyen Newton'un mekanik yasas1yla benzerdir. Evrensel karma yasas1 ile diinyevi etki­ tepki fizik kurah arasmdaki tek fark bunlarm kapsad1klan alanlardir. Karma yasas1 haya­ hn maddi diinyada sadece bir cisimlenmeylesm1rlanmayansiirekli bir deneyim oldugunu varsayar. Bu durumda evrensel karma yasas1, evrensel denge ve adaletin saglanmas1 ve ko­ runmasmm bir yolu olarak tammlanabilir. Hatta yaamm en basit, her eyi kuatan kural­ larmdan biridir.
Karma baz1larmm "firsatlar yasasi" olarak adlandird1g1 yasadan aynlamaz, yani daha tannsal olabilmek i<;in her birimizi ihtiya<; duydugumuz ruhsal dersleri saglayan artlarla
19
yi.iz yi.ize getiren evrensel bir yasadir. Karma kavram1 evrenin bir denge durumunu saglad1g1 kutuplama fenomenine da­
yamr. Bu bir dinginlik hali demek degildir, olduk<;a dinamik, si.irekli degien bir dengedir. Bu kavramm dogasmda, gelecekte "tepki" meyvesi verecek olan nedensel gi.ici.i i<;inde tutan kiisel bir ruh (veya baz1 di.iilnce ak1mlarmdaki gibi "varhk") var say11Ir. Bu si.ireci ilk balatan meleke "irade"dir ve nedensel fenomenin btitun yap1s1 "arzu" olarak adlan­ dmhr. "Arzu" bir fikir veya i<;te!inin ortaya konmas1 maksad1yla enerjinin yonlendiril­ mesi eklinde iradenin uygulanmas1 olarak gori.ilebilir.
Kukusuz karma dtii.incesi reenkarnasyon teorisinden (veya yasasmdan) aynlamaz. Baz1 yazarlar karma ve reenkarnasyon kelimelerini popiller kavrammdan daha i.isti.in bir kozmik silrecin benzetme ve sembolleri olarak gormi.ilerse de, karma ve reenkarnasyon ogretisini yaamsal bir ger<;ek olarak kabul eden <;ogunluk kelimelerin geleneksel, bariz anlamlarmdan honuttur. C::ogu kii i<;in reenkarnasyon si.ireci olilmsilz varhklann, ruhla­ rm veya ozlerin daha yi.iksek bir varolu haline (veya bilin<;lilik haline) haz1rhk olarak baz1 dersleri ve ozel varolu yollanm ogrenmek i<;in fiziksel di.in ya ortam1 vas1tas1yla ortaya <;1- k11dir. Dnlil medyum (imdilerde Jess Stern' in "The Sleeping Prophet" ismindeki <;ok satan kitabmdan soma bu isimle amlmakta olan) Edgar Cayce' in psiik yorumlarmda one silrillen reenkarnasyon teorisine gore tilm "varhklar" "balang1<;ta" yarahlm1lardir ve sevgi, sabir, 1hmhhk, denge, ozveri, inan<; gibi temel ruhsal derslerin ogrenilmesi i<;in pe­ riyodik olarak cisimlenirler. Cayce'e gore "ak1l ina edendir, "benzer benzeri <;eker", ba­ g1lama, karma, reenkarnasyon gibi temel evrensel kurallar hakkmda bilgiye sahip olmak ruhsal geliime yard1mc1dir. "Uituf, ihsan veya bag1lama kanunu" Cayce'in psiik yo­ rumlannda en onemli alandir.
Newton mekaniklerini modern nilkleer fizikle k1yaslad1g1m1zda oldugu gibi, karma yasas1 da, Cayce'e gore, insan kendisini "isa Bilinci"ne a<;1k tuttugu takdirde bag1lama yasasma k1yasla daha bi.iyilk seviyede iler. Bu "isa Bilinci", kutuplama (veya kar1thk) ya­ sasmm iledigi seviyede yer almad1g1 i<;in, tepkisiz olan birligin insani deneyimidir. Dolay1- s1yla, eger Cayce'in "bag1lama yasas1" kavramm1 kabul edersek, karma yasasmm hayatlanm1zm temelindeki nihai gi.i<; olmad1g1 fikriyle kar1lamz. Yine de karmay1 anla­ mak, ne oldugunu, nasil iledigini bilmek yard1mc1 olabilir. Cayce "her yaam silresinin kendinden onceki ti.im enkarnasyonlann toplam1 oldugunu" ve "gerek iyi gerekse kotil olarak onceden ina edilmi olan her eyin bu firsatta (yani imdiki enkarnasyonda) var ol­ dugunu" ifade etmitir. Binlerce kay1th psiik yorumunda Cayce, insanm hayatmm zorla­ y1c1 bir aamasm1 veya birtak1m ozel sorunlan deneyimlerken sadece "kendisiyle kar1latigmi" diger bir deyile, kiinin ge<;mite yaratm1 oldugu deneyimlerle imdi yi.iz­ lemekte oldugunu defalarca vurgulam1hr.
Karma yasas1, en geni di.izeyde, kutsal kitaplardaki "goze goz die di" sav1yla a<;1k-
20
larur. · Arzu giiciinii karmay1 balatan en derin gil<; olarak kabul edersek abartm1 olmay1z. Sadece ayn diimii bir ego arzular, <;iinkii oz benlik (veya ruh) zaten her ey ile birdir ve hi<;bir eyi arzulamaz. Ozde karma yasas1 bize "eninde sonunda istedigine sahip olursun" der. Fakat tabii ki biz ta ki onlan deneyimleyinceye kadar arzulanm1zm sonu<;lanm anla­ yamay1z. Ornegin bir adam maddi zenginlik arzu eder. Boylece, gelecekte bir zamanda, son derece zengin bir aile ve liiks i<;ine dogar. $imdi o istedigine kavumutur, fakat tatmin olmu mudur? Hayir. Baka arzular hemen ortaya <;1kar, <;iinkil yerinde duramayan akh dogas1 geregi arzu tiretmektedir. Ger<;ekte adam yeni buldugu zenginligin sadece tannin edicilikten uzak olmakla kalmay1p aym zamanda korkun<; bir yuk oldugunu kavrayabilir. Fakir ken hi<; olmazsa kaybedecek bir eyi olmad1g1 i<;in ozgiirdiir. $imdi servet sahibi ola­ rak aslmda artik istemedigi fakat yine de bagland1g1 eyleri kaybetme endiesi i<;indedir. Bu durumda soru una doniiiir: Kii tekrar ozgiir olabilmek i<;in sahte arzularmm bagla­ nm nas1l kopartabilir (veya kurtulabilir)? (Biiytik ingiliz air William Blake bu baglan "aklm sahte kelep<;eleri" olarak isimlendirmitir.) ite bu ozgilrliik biitiln kendini ger<;ek­ letirme ve kurtulu yollarmm peinden kotugu ama<;tlr.
Karmik yaamm ileyii ve dogas1 hakkmda en gelimi kavray1 zenginligi <;ogu Do­ gulu, ve bundan ottirii ogretileri Budist ve Hindu geleneklere kok salm1, spirittiel egit­ menlerin ogreti ve yaz1larmda bulunur. Bah diinyasma ogretisini geni ol<;tide ilk yaym1 Dogulu iistatlardan biri olan Paramahansa Yogananda'nm yazm1 oldugu "Bir Yogi'nin
Otobiyografyas1" adh etkileyici ve gilzel kitabmda aag1daki paragraf1 buluruz:
"Almyaz1s1, karma, kader -nas1l isterseniz oyle adlandmn- her nas1lsa, fakat asla ans
eseri olarak degil, duygusal ve zihinsel baz1 ay1rt edici tizelliklerimizi, fiziksel yap1m1z1 ve 1r­
kmuz1 belirleyen bir adalet yasas1 vard1r. Anlailmas1 gereken tinemli nokta, kendi temel ya­
p1m1zdan kac;amasak bile, onunla uyumlu c;ahabilecegimizdir. ite burada serbest irade
balar. Anlay1muzm sm1rlanru sec;mek ve ay1rt etmekte ozgtiriiz ve sec;me giictimtizti dogru
kulland1g1m1z takdirde anlay11m1z artar. 0 halde, bir kere sec;im yap1lmca insan tercihinin
sonuc;lanm kabul etmeli ve buradan devam etmelidir."
Yogananda aynca kiinin karmas1yla nas1l verimli ba edecegini ve kaderine kar1 hangi uygun tavn almas1 gerektigini de a<;1klam1tlr:
"Cec;mi karmanm tohumlan bilgeligin ilahi ateinde yanarlarsa filizlenemezler. insa­
nm kendini kavramas1 derinletikc;e ince spirittiel titreimleriyle tum evreni etkiler, ve ken­
disi de anla1lmayan akmbdan (karma) daha az etkilenir."
*Bu konuda daha geni arahrma yapak isteyenler incil'de yer alan reenkarnasyon ve karma ile ilgili bavuru kaynaklarma bakabilirler: Job 14:14; Eccles. 1:11; Jer. 1:5; Matt. 17:9-13 & 16:13-14;
Mark 6:15; Luke 9:8; John 3:7 & 1:21,25;Col. 3:3;Jude 1:4; ve Rev. 3:12
21
Yogananda'run guru' su ttim eski sanat ve bilimlerin Ustad1 oldugu i<;in astrolojiyle de yakmdan ilgiliydi. Bu nedenle astroloji ve i<;eriginin kapsanu hakkmdaki yorumlan goz onUne almaya degerdir:
"Bir <;ocuk goksel 1mlar bireysel karmas1yla matematiksel bir uyumda oldugu gtin ve sa­
atte dogar. Horoskobu degitirilemez ge<;miinin ve olas1 geleceginin sonu<;lanm gosteren
meydan okuyucu bir portredir. Fakat do gum haritas1 sadece sezgisel bilgeligi olan kiiler ta­
rafmdan hakk1yla yorumlanabilir; bunlar da son derece az say1dad1r.
Bazen astrologlara planetsel iaretlere gore en zorlu donemlerimi se<;melerini soylerdim
ve her eye ragmen o s1rada tistlendigim i!?leri ba!?arm1!?1mdir. Ger<;ekten de boyle zaman­
larda baanlanma olagand1!?I zorluklar elik eder. Fakat inanc1m her zaman dogru <;ikffil!?hr;
ilahi korumaya inan<; ve insarun Tann' nm ltitfu olan iradesini dogru kullanmas1, her §eyden
ileri muhteem gti<;lerdir."
Budist ilmin derinliklerine nUfuz etmeye <;ahm1 pek <;ok Batih tarafmdan dogru e­ kilde yorumlanamanu bir terim olan "nirvana", Budist geleneginde spirittiel (tinsel) uy­ gulamalann ve ozgiirletirme tekniklerin]n gayesine verilen isimdir. "Niroana" kelimesinin ger<;ek anlam1 "karma riizgarmm esmedigi yer" dir. Diger bir deyile tinsel geliimi ta­ mamlamarun tek yolu, illiizyon dtizleminin ve karma sahasmm otesinde bir farkmdahk dtizeyinln uuruna varmaktir. ("Buda" basit bir ifadeyle "uyamk olan kii" anlamma gelir.) Kii bu ogretilerden, karma ile ugramamn tek yolunun neticede onu amak oldugu sonu­ cunu <;1karabilir. Bununla birlikte fiziksel enkamasyonger<;ekletik<;e karma yasas1 u veya bu ekilde bizi etkiler; ve boylelikle bu yaam safhasmda pay1nuza diien karmik model­ lerden bir anlay1 gelitirmeyi baarabilmek son derece yararhdu, <;tinkti bu durum kade­ rimizi zarafet, teslimiyet ve metanetle karIiamam1za yard1mc1 olur.
Hindistan'da karmik yasanm <;oztimlenmesinde <;ok derinlere giden eski bir gelenek, karma ekillerini ii<; gruba baler. Pralabd karma, bu yaam sUresinde yiizleilmesi gereken karma veya kader olarak kabul edilir. Bu temel kader modelinin kiinin bu enkamasyo­ nunda ugramas1 gereken bir yap1 ve deneyim s1ralamasm1 i<;eren, temelde degitirileme­ yen bir model oldugu dtiUniiliir. Bununla birlikte yaama spirittiel bir yakla1m tarzmm, spirittiel bir tistadm yard1mnun veya Tannsal bag1m, zaman zaman ozellikle agu karma­ nm tesirini azaltarak "k1h<; yarasnu" "igne batmasma" <;evirebilecegi belirtilmitir. Kriya­
man karma, bu yaam sUresinde yapt1g1m1z ve etkileri ile daha sonra yUzleecegimiz karmad1r. C::eitli spirittiel okullarm bazen <;ok katI boyutlara ulaan terbiyelerindeki temel neden, davrarularm kontrol edilmesinin, yolda ilerleyen kiiyi gelecekteki ruhsal gelii­ mini engelleyebilecek daha fazla karma yapmaktan koruyacagma inarulmas1du. Bu tip di­ siplinleri yUriitmenin d1mda, bu yaam1m1zda karma yaratmay1 engellemenin birincil yolu gunliik ilerimizi yiiriitmekte uygun ruhsal durumu ve tavn yaratirken yogun arzu-
22
lardan ve baglanmalardan kendimizi uzak tutmakhr. Dogal olarak uygun ruhsal durumu ve tavn elde etmek son derece zordur ve spiritilel ogretilerin c;oguna gore meditasyon yap­ madan boy le bir hale ulamak kesinlikle imkans1zdir. Son olarak, Sinchit karma, birc;ok gec;­ mi yaamlar silresince biriktirdigimiz, ama bu enkamasyonda pek aktif olmayan karma birikimine verilen isimdir. Bu ogretilere gore, binlerce enkamasyon boyunca o kadar c;ok karmik karmaa elde edilir ki, gec;miteki bi.itiln diiilnce ve hareketlerin tamammm so­ nuc;lanyla sadece bir yaam silresinde kar1lamak imkans1zd1r. Bundan dolay1 bu yaan­ turuzm kaderi veya pralabd ile baglanhh olmayan karma bolilmi.imi.iz rezerv olarak sakh kahr. Bu ogretilere gore, milkernrnel bir spiriti.iel ilstat bizdeki bu yilkiln bir k1sm1ru hafif­ letmedigi silrece gelecekte bir zamanda o karmarun tamarnI ile yilzlemek durumunda ka­ lmz.
Amerika' da birc;ok mi.iridi olan Meher Baba ismindeki spiritilel ogretmen karmarun i­ leyiini benzer ekilde ac;1klamaktadrr:
"Sen, bi.iytik bir beden olarak Gerc;ek Benliginin farkma varmcaya kadar tekrar tekrar
dogarsm. Sen, akil olarak sadece bir kere dogar ve bir kere ollirstin; bu bak1mdan enkarnas­
yon yaamazsm. Bliytik beden stirekli degiir, ama akil (zihinsel beden) bu sure boyunca
aym kahr. Btittin izlenimler (sanskaras) ak1lda depolamr. Bu izlenimler ard1 ardma devam
eden enkamasyonlarda yeni karma yoluyla ya ttiketilir ya da etkisizletirilir. Her tlirlti iki­
lik halini amana yard1mc1 olacak deneyim zenginligine sahip olmak ic;in erkek, dii; zen­
gin, fakir; parlak, silik olarak dogarsm."
Astrolojinin kesinligi ve derin seviyede yararhhgma aina olan herhangi bir insarun dogum haritasuun bir kiinin temel yaam modelini (potansiyelleri, yetenekleri, baglan, problemleri ve baskm zihinsel karakteristikleri) sembolik olarak gosterdigini inkar edece­ gini zannetmiyorum. Bu boyle olduguna gore, o halde, dogum haritas1 kiinin bu yaa­ nundaki kader ya da pralabd karmasmm izdililmilni.i veya rontgenini de c;1kanyordur. Astroloji, Psikoloji ve Dort Element adh kitab1mda son derece detayb olarak gosterdigim gibi, dogum haritas1 kiinin ti.im seviyelerde ortaya c;ikan enetji modelinin gostergesi olarak kabul edilebilir. Bunlar: fiziksel, zihinsel, duygusal ve ilhamsal olup, dart element olan toprak, hava, su ve ate ile bagda1khr. Sinchit veya rezerv karma bu yaam si.iresine tahsis edilmedigi ic;in dogum haritasmda belirgin degildir. Benzer ekilde kriyaman karma da be­ lirgin degildir, c;i.inki.i bu yaam si.iresinde hangi karmay1 yaratacaguruz konusunda, s1- rurb da olsa, belli derecede ozgi.irli.ige sahibizdir. Bundan dolay1 "kader", "alm yaz1s1" gibi terimlerden bahsederek karmarniza olan cevab1m1zda yaamlanm1z1 olurnlu bir yonde de­ gitirecek bir ey yapamayacag1rniz veya olamayacaguruz izlenimini vermek istemiyorum. Bilakis, dogum haritas1 karmay1 ve dolay1s1yla bizi baglayan ve kendimizi ozgi.ir hisset­ memizi engelleyen smirlamalar1 gostermesine ragmen, ayru zamanda u siradaki ifade tar-
23
z1m1z1 degi!?tirmek ii;in ugra!?mam1z gereken ya!?am alanlanm ai;1ki;a gormemizi de sag­ lar. Edgar Cayce' in yazilannda s1ki;a tekrar ettigi gibi, "Ak1l yaratandir" . Biz akhm1zm i.ize­ rinde durdugu, 1srar ettigi !?ey haline geliriz. Boylece eger tavulanmlZI ve di.i!?i.ince tarz1mm degi!?tirebilirsek, meditasyon vas1tas1yla bilincimizi daha yi.iksek bir frekansa ge­ tirebilirsek, bir ideale sahip olmakla kalmay1p o ideali ya§arsak, o zaman engellerden kur­ tulmaya ve ya!?amm ritrni ile serbesti;e nefes almaya ba!?layabiliriz.
Yirminci yi.izy1lm en bi.iyi.ik astrologlanndan biri olan Dane Rudhyar'm yazilannda be­ lirttigi gibi geri;ekten de olay lar ki!?ilerin ba!?ma ki§ilerin olaylarm ba§ma geldi gi kadar onemli bir !?ekilde gelmez. Bu sozler, ister ho!? olsun ister olmasm, karmam1zla kar!?ila!?tiki;a ruh­ sal ve psikolojik bi.iyi.ime olas1hklanm1zm ozetidir. Diger bir deyi!?le, deneyimlere yakla­ !?Im1m1z asil kritik faktardi.ir. Zorlu deneyimlerde ac1 i;ekmemizi (ve "kaderimize" lanet etmemizi) veya ya!?amm bize ogrettigi dersleri alarak olgunla!?mamlZI belirleyen yegane !?ey bizim olaylara yakla!?Im tarz1m1zdir.
Dolay1s1yla dogum haritas1 zihinsel yap1m1z1, gei;mi!?teki etkilenmelerimizi ve Meher Baba tarafmdan sanskaras olarak isimlendirilen zihinsel izlenim ve modellerimizi gosterir. Harita gei;mi!?te di'i§iindiiklerimiz ve yaptzklarzmzzdan dolay1 !?imdi ne oldugumuzu ifade eder. Bu eski, yerle!?ik modeller kolay kolay degi!?tirilemezler. Bunu boy le kabul etmek ge­ rekir! Sadece modas1 gei;mi!? bir "irade gi.ici.i" uygulamas1 ile kuvvetli ah!?kanl1klan degi!?­ tirmek kolay bir mesele degildir. Bu modeller "Yeni C::ag" psikoterapileri veya insanlan !?evke getirerek "Hayatlmm yonetimini elime ahyorum; her !?eyi geri;ekle!?tirebilirim; kendi kendime ac1 verdigimin farkmday1m; vs ... . " benzeri sozlerle egoyu !?i!?iren felsefeler gibi baz1 anlams1z jargonlar ile cilalanarak da degi!?tirilemez. insanm spiriti.iel geli!?imi boyle !?eylerin i;ok otesindedir. Ki!?inin problemleriyle ba!?a i;1kmada "irade varsa bir i;oziim de vard1r" yakla!?Iffil meydan okumanm i;ok yogun oldugu bir durumda i;oker. Ki!?inin i;atI!?­ malanyla ve spiriti.iel krizle i;ozi.im bulma giri!?imi ya!?am enerjilerini k1sa bir si.ire ii;in tu­ tabilir, ve bunun hemen arkasmdan yalanc1-spiritiiel kai;1!?m s1ghgm1 i;arp1c1 bir !?ekilde ortaya koyan sel gibi bir kuvvet sahmm1 gelir. Karrnik modeller geri;ektir ve kuvvetlidir. Bu ah!?kanl1klar pozitif di.i!?i.inme i.izerine yapilan bir konu!?manm ardmdan bir gecede kay­ bolup gitmez. Bu ya!?am kuvvetleri kabullenilmeli, onaylanmah ve ciddi bir dikkatle ele almmahd1r.
Kendini bilmek ve kendini geri;ekle!?tirmek Tann'y1 geri;ekle!?tirmek ii;in gerekli bir ba!?lang1i;t1r; ama -ba!?lang1i;ta- ruhsal geri;ekler egitimi alan veya astrolojinin daha i.istun seviyeleri ile ugra!?an bir ogrencinin, benlige ait ilk ii;gori.ileri olumsuz ozelliklerini, duy­ gularuu ve davranI!? modellerini ai;1ga i;1karmaya ba!?lad1grnda, !?evki kmhr. Ki!?inin geli­ !?iminin i!?te bu noktasmda hem ki!?inin kendisinin hem de ogrenciye rehberlik veya dam!?manhk yapan insarun i;ok biiyi.ik ozen gostermesi gerekir. Bu noktada, bir kapmm ka­ ranhk bir odaya bir I!?Ik huzmesi girecek kadar, i;ok hafifi;e aralanmas1 durumunda ha-
24
vada w;uan tozlar ve belki de o ana kadar fark edilmemi olan kirler nas1l gozle gorillilr hale geliyorsa, kendini bilmeye yonelik ilk ad1mlar kat edildiginde bu w1k huzmesi ister as­ troloji isterse baka bir aydmlahc1 metot olsun, ogrencinin i;ogu zaman kendi benligi, ka­ deri ve dogum haritasma kar1 h1zla olumsuz bir tepki gelitireceginin ai;1klanmas1 gerekir. Bu kiiye w1k yogunlugu arthki;a kendi hatalan, zay1fhklan ve olumsuz ozelliklerinin gi­ derek daha fazla farkmda olacag1, ama bu farkmdahgm aslmda kendini daha fazla bilme­ nin ve belirgin bir geliimsel ilerlemenin belirtisi olarak ho karilanmas1 gerektigi ai;1klanmahdir. Ogrenci bu ii;gori.l,yil korku veya endie duymak ii;in bir bahane olarak kullanmak yerine, kiisel yaammm olumlu yonde donililmilnde belirgin bir yap1c1 ha­ reket ii;in bir ad1m olarak kullanmaya tevik edilmelidir. Daha da ileri giderek ogrenciye bir kiinin kendisini tarumas1 arthki;a karmasmm daha ince bir seviyede onaya i;1kmaya balayacag1, i;ilnkil arhk benligi hakkmda bilmesi gereken eyleri ogrenmeye ai;1k oldugu ii;in onu spirituel uyuukluk uykusundan uyandiracak oklar veya dramatik hadiselere ihtiyai; kalmad1g1 iaret edilmelidir. Jung'un belirttigi gibi:
"Psikolojik kurala gore eger ic;sel bir durum bilinc;Ie fark edilmezse d1 diinyada kader
olarak kar1m1za c;1kar. Yani, kii kendi ii;sel tutars1zhgmm bilincine varamad1gi durumda
maddi diinya bu i;ahmay1 ister istemez fiile doker ve kar1thklar halinde ortaya koyar."
(Aion, sf. 71)
Bundan dolay1 kendini gelimeye ve kendini tammaya adamak kiiye gelecekte daha bilttin, mutlu ve aydmlannu bir ruh vaat etmekle kalmaz, aym zamanda boyle bir ad1m, balang1i;taki karmaa ve cesaretsizlik aild1ktan sonra, imdiki 1shrabm bilytik bir k1smm1 hafifletmeye balar.
Boylece, hepimizin yilzlemesi gereken baz1 karmik etkiler oldugunu gorebiliriz; ekti­ gimizin meyvelerini bii;memiz gerekir. Astroloji baghhklanm1zm, problernlerimizin, ye­ teneklerimizin ve zihinsel egilirnlerimizin bir izdililmiinil bize sunarak, sadece karmammnne olduguna dair ozel bir farkmdahk saglay1p, ii;teki ve dwtaki bu ytizleme­ lerle baa i;1kmam1za yard1m etmekle kalmaz, aym zamanda bu karmarun ilzerine i;Ikarak bir bak1 ai;1s1 kazanmaya balama yolunu da gosterir. Kiisel dogum haritasuun gei;mite yaphklar1m1z1 yans1thgi fikri Edgar Cayce' in 5124-L-l no'lu psiik okumasmda da dogru­ lanmaktadir:
"Planetler, y1Id1zlar iaretleri, mevsimleri ve y11Ian baIang1i;tan beri gostermektedir ve
birc;ok kii evreni uzun uzad1ya diiiinmekle onlarla olan yakm ilikisini bulabilir, insanoglu
Tann' nm yarahc1hkta yard1mc1s1 olmutur. insan yild1zlarm konumuna gore iyi ya da kotii
olarak nitelendirilemez; ama y1Idizlann konumu insana maddesel goriiniime girme firsah ve­
rildigi donemlerde kiinin Tann' nm diinyadaki eylemleri ile ilgili neler yaptigiru gosterir."
25
Bundan dolay1 dogum haritas1 gulerimizin gemite yaratzcz ya da hatalz kullammm1 gosterir. Eger bir insanm ak1l ve irade gucii oldugu fikrini kabul ediyorsak, dogum hari­ tasmda goruldtigu haliyle kaderimiz, alm yaz1m1z ve problemlerimizden sorumlu oldugu­ muz fikrini kabul etmemiz gerekir. 0 zaman daha da ileri giderek dogum haritasmm sadece karmay1 gosterdigini bile soyleyebiliriz. Dogum haritasmdaki her eyin dogrudan dogruya gemiteki hareketlerimiz, baanlanm1z ve arzulanrruzdan kaynakland1g1 dtiU­ niilebilir. Birok yaz1da sadece Saturn iin "karmanm planeti" denmise de bu am bir ba­ sitletirmedir. C::unku, astrolojiye "karmanm bilimi" emek yanh olmaz; yani kiinin sorumluluklannm kesinlikle dogru bir ekilde farkma varmas1 ve kabullenmesi yoludur.
Dogum Haritasmm Ozel Unsurlan
Dogum haritas1 yorumunda hemen hemen btittin unsurlar karmik veya karmik an­ lama sahip olarak diiUntilebilirler. Bununla birlikte, bu tur incelemelerde ozel bir dikkat gostermemiz gereken baz1 belirli astrolojik unsurlar vardir. Bunlarm ogundan kitabm ileri boltimlerinde daha detayh bahsedilecektir, fakat odaklarulacak belirli eylerden k1saca bu­ rada bahsedilmesi gerekiyor.
Genellikle "Karmanm Efendisi" olarak adlandwlan Saturn, baz1 astrologlar tarafmdan -
kimi kiilerin yaamlarmdaki ana karmik sorunun simgesi olarak nitelendirilir. Saturn pla­ netine dogum haritasmda kiisel karmanm bir a1s1m sembolize eden tek unsur oldugu iin degil, Saturn'iin yeri ve ailan gerilim ve ac1y1 en fazla deneyimleyecegimiz yer ol­ dugu kadar, en ozel ve yogun smavlanm1zla karilaacag1m1z yeri de gosterdigi iin "Kar­ manm Efendisi" denmitir. Ve populer karma kavramma gore karma s1kmh verici ve olumsuz bir ey olduguna gore, Saturn deneyimleri ogunluk tarafmdan "karma" eyle­ miyle ozdelemi gibi gorulmektedir. Bu tabii ki ok basit bir ifade old ugu kadar aym za­ manda gerekte ne oldugunun yanh yorumlanmas1d1r. Dogum haritasmda Saturn'un (ozellikle ev pozisyonuna ve kavuum, kare ve kar1t ailarma uygun olarak) ozellikle odaklamlacak "zor" karmam1zm neredeoldugunu gosterdigini soylemek daha dogru ola­ bilir. Satiirn'iin bu meydan okuyana1lan yarahc1 enerjimizin ak11m engelleyen eylem ve dtiUncenin kemiklemi ahkanhk kahplanm gosterir. Boyle bir a1 imdi disipline etme­ miz ve yap1c1 kanallara tekrar yonlendirmemiz gereken, gemite yanh kullamlm1 bir yetenek veya gticii gosterebilir. ite bu alanda yakla1m ve tav1rlanm1zda koklii bir ayar­
lama gereklidir. Boyle bir a1 (ve bu aym zamanda daha az onemle 150 derecelik, yanm-kare ve yan-altm1hk a1lara da uygulanabilir) i geriliminden biiyiik bir enerji iiretir; ve biz bu
26
enerjiyi farkmdahgumz1 arttmnakta ve yarahc1hk geli!?tirrnekte kullanabiliriz. Satilrn !?ekil ve yap1 planetidir ve Satilrn'le yakm ac;1da olan bir planetin s1k s1k yeni bir ifade §ekli ge­ rektirdigini gorilrilz. (Saturn hakkmda daha fazla bilgi ic;in Bolilrn 5' e bakm1z.)
Yine de Satilrn dogurn haritasmda ya!?arn1rnizda kar!?ila!?acag1rn1z engellerin tek gos­ tergesi degildir. Hemen hernen her a!?m vurgu, cans1zhk veya ozellikle gerilirnli birle!?irn­ ler -hangi gezegeni kapsad1g1 onernli degildir- geli!?irn ve biiyilrne ic;in onernli bir ihtiyac1 vurgulayabilirler. Fark edilrnesi gereken oncelikli !?ey hayahn maksatlz oldugu, ve bu <;e!?it zorluklarla olurnlu bir sebepten dolay1 kar!?ila!?hg1rn1zdir. Medyurn Arthur Ford'un dedigi gibi:
"Fiziki govdede engeller btiytidtik<;e ruh i<;in karmik bor<;lan odemek ve daha h1zh tin­
sel btiytimeyi baarmak i<;in firsatlar artar. Engeller eger baanyla tistesinden gelinirse ad1m
taland1r ve nefsi bedendeki fiziki engelleri neeyle karilayan ve tistesinden gelen ruh, her
eyi ya!?am i<;inde dtinyevi rahathk standartlarma uyan baka bir ruha gore daha h1zh btiytir.
Odtil fiziksel formda degil tinsel geliimdedir ve fiziki bir yaam stirecinde tistesinden geli­
nen cngeller ne kadar fazla olursa, karakterinde kalan kaba noktalan torpiilemek i<;in fiziki
forma geri donme geregi o kadar azahr." (Ruth Montgomery'nin A World Beyond'mdun, sf 46)
Aplar ve Elementler
Ac;Ilar konusu 6. Bolilrnde detayh olarak incelenecektir, fakat burada baz1 onernli nok­ talardan kisaca bahsedebiliriz. Dogurn haritasuun karrnik yorurnunda tilrn kare (90°) ve kar!?It (180°) ac;Ilar, kendi karrna!?1khg1rn1zla bagda!?rnak, ya!?arna oldukc;a degi!?ik yakla­ !?Irnlan sergilernek ic;in gereken farkindahg1 bir !?ekilde geli!?tirrne gerekliligini gosterirler: Kare ac;mm ortaya koydugu kuvvetler c;eli!?ik arnac;hdir ve birbirinin ifadesini engeller tarz­ dadir. Bu sebeple bu kuvvetlerin bireyin ic;inde uyurnlu hale getirilrnesi gerekirse de bu i!?lern, ki!?inin artan anlay1!? ve yeni davram!? kahplan geli!?tirrnesine bagh oldugu ic;in, do gal olarak y1llar alan bir silrec; gerektirir. Kar!?It ac;1da yer alan kuvvetler ki!?inin ba!?kalan ile ili!?kilerinde dogrudan dogruya hissettigi kar!?It arna buna ragrnen tarnarnlay1c1 ifade c;e­ kirnlerini gosterir. Bu kutupsalhklann uyurnlula!?hnlrnas1 ihtiyac1 bu ac;Ilarda da ifade edi-
* En azmdan bir<;ok vakada, "hayata belirgin farkh yakla1mlarm" olmasmm kiinin ge<;mi ha­
yatlarmda farkh deneyim <;eitlerine sahip olmasmdan kaynakland1g1 hipotezi bana olduk<;a makul
geliyor. Omegin biri bir hay at siirecinde erkek sava<;1 olarak, soma diger bir hay at siirecinde gele- •
neksel bir ev hamm1 ve anne olarak yetitirilmise, bu ruh bu hayata omegin Yenge<; ve Ko<; planet-
leri arasmda kare a<;1yla dogabilir ve bu da bu kiinin imdi bile boylesine belirgin farkh yaam
yonelimlerini ve deneyim tarzm1 hissedilebildigi i<;sel gerilimi gosterir.
27
lirse de, ozellikle kar;it ac;1 sadece kiinin kendisinin degil diger insanlarm arzulan, bek­ lentileri ve bakw ac;1lan hakkmda daha fazla farkmdahk gelitirmesi geregini vurgular. Yu­ kanda bahsedilen uyum ise sadece ve sadece soz konusu kuvvetler ve itkiler hakkmda daha yi.iksek seviyede farkmdahgm gelitirilmesi ile temin edilebilir. Onli.i psikolog C. G. Jung simya ile ilgili c;ahmalarmda s1khkla kadim simya ozdeyiini aktarmaktadir: "ter­
tium non datur", ki bu (tek bama kar1thklan ve kiisel c;elikileri c;ozebilen) iic;iincii faktOr verilmez anlamma gelir. Jung ac;1klamaya devam ederek bir c;atimanm, asla ortaya c;1ktig1 seviyede c;ozi.imlenemeyecegini, ancak daha yi.iksek bir bak1 ac;1s1 ve bilinc; seviyesine da­ yah daha yiiksek bir seviyede c;ozi.imlenebilecegini soyler. Bundan dolay1 kare ve kar1t ac;Iiar hem kendi ic;imizdeki en btiyiik gerilim alanlanm hem de -memnuniyetle karIia­ manuz gereken bir gerc;ek olarak- en bi.iyi.ik potansiyel gelime alanlanm gosterirler.
Gerilimli ac;1larla ilgili zaman ic;inde daha fazla ozen gostermeye balad1g1m bir diger faktar de en yi.iksek gerilim alan planetlerin bulundugu element veya elementlerdir. Ge­ rilimli ac;1lar dogamm antmay1, ayarlamalar yapmay1 ve yeni yakla1mlar gelitirmeyi og­ renmemiz gereken alanlar olarak kabul edilebilecegine gore, boyle bir ac;1ya dahil olan herhangi bir planet (ozellikle herhangi bir kiisel planet) sadece kendi dogasma ve temel prensibine gore degil aym zamanda bulundugu burcun elementine gore degerlendirilme­ lidir. Astroloji, Psikoloji ve Dort Element'te son derece detayh olarak gosterdigim gibi, dort element kiinin dogrudan dogruya deneyimleyebildigi yaam boyutlarmm ve enetjilerinin gerc;ek seviyesini ortaya c;1kard1gma gore bu yiiksek derecede arj olmu, kuvvetlice geril­ mi planetlerden bir veya birkac;m1 ic;eren herhangi bir burcun elementi kac;milmaz olarak ayarlama ve antma ihtiyacmm oldugu yaam boyutudur. Boyle planetleri buldugumuz element ne c;eit baglzlzk ve arzularzn bizim ic;in en giic;lii oldugunu, bu yaamm en biiyi.ik amacmm ne oldugunu ve yaamm hangi alanlarmm bize problem yaratmaya devam etti­ gini ve bu nedenle doni.ii.im gerektirdigini gosterir. Eger bir kiinin belli bir burc;ta biitiin parc;alan baka bir planet veya planetlerle gerilimli ac;1da olan yakm bir kavuumu veya stellumu varsa o burcun elementi istisnas1z olarak kiinin ya enerjiyi daha uyumlu ve olumlu olarak ifade ederek veya o alandaki baghhgm yogunluk ve bi.iyiikliigi.inii rafine ederek yaamm o alarunda u veya bu ekilde c;ahmas1 gerektigini gosterir.
Baz1 ornekler bu son noktay1 ac;1klamaya yard1mc1 olabilir. Egei:gerilimli £lanet (veya planetler) br su burcunda ise kj§inin duygulanm ve duygusal ifade tarzm1 rafine etmesi
Boyle bir planetsel konumu olan bir kii bu yaam siiresinde duygulanm c;ok am veya c;ok zorlay1c1 bir tarzda ifade ediyor olabilir. Bu enerjinin degiimini etkilemek ic;in ge­ reken ic;sel bask1y1 saglamak ic;in bir c;eit.dugusal d is (bu duygulan bashrmak anla­ mma gelmez!) gerekli olabilir. Kiinin ic;gi.idi.isel tepkileri ya am bastmlm1 ya da kontrol edilemeyecek derecede bask1lay1c1 olabilir; bundan dolay1 hem duygusal gi.ici.ini.i yap1c1 olarak kanalize etmeyi hem de yaanun ti.im suyunu kesmeden kendisini andan ,gel!;_-
28
c:!_ olumsuz etkilerden korumay1 ogrenmesi gerekS,. Bu kii ayru zamanda her eyi bir ke­ nara birakarak sadece duygusal tatmine am bagh bir insan olabilir.
Eger gerilim altmdaki planet veya birleim bir ate burcunda ise kiinin cokun ve ben- - . ....-
mer k e z ci davranwlarmr kontrol ederek sevgi, duyarhhk ve sabir gelitirmesi gerekebilir. Bo! ateli enerjinin armm1, disiplinli bir ekilde kullammr bouna savunma tavrrlanrun veya kiisel abartmm c;ok otesindedir. Kiinin bu hayatmda nasrl yaayacag1m ve kendini daha yilksek bir iradeye veya ilahi giice adamaktan dogan alc;ak [email protected] gelitirme"i ogrenmesi gerekebilir. Ate burc;lan iizerindeki gerilimle ifade edilebilen diger dersler un­ lardir: ahcr olmayr, kendi zay1fl1gm1 ve derin ihtiyac;lanm itiraf edebilmeyi, s1kmtr anla­ rmda yard1m istemeyi ogrenmek. Ate agrrhkh insanlar genellikle kendilerinin de ihtiyac;lan oldugunu dile getiremeyecek kadar gururludurlar; ve bu egilim yaamla baa c;1kmak ic;in eyleme olan am baghhkla bir araya gelince ic;sel yaamlanna ivedi bir farkm­ dahk gelitirmelerine genellikle engel olur.
Eger gerilim altmdaki planet veya birleim bir hava burcun ise, kiinin sadece nasil
- ..
Eger gerilim altmdaki planet (veya planetler) bir toprak burcundaJse, fiziksel duyular, -
diinyevi degerler, fiziksel rahathk, Un, mallara ve di.inyevi "bilgelige" c;ok am baghhk ola- bilir. Kt'.ijkusuz kiinin ozlem duydugu derin giivenlik duygusunu neyin gerc;ekten ve k-
olarak saglayacag1 sorusu ile baa c;1kmas1 gerekecektir. ivedi yaamsal ihtiyac;lann (para, g1da, korunak vs . . . . ) farkmdahgr daha derin veya daha ilham verici eylemlerin Uze­ rinde oyle iistiinli.ik kazanabilir ki, kii yaammdaki mutluluk ve evk eksikliginin yerini doldurmak amacryla bir gi.ivenlik yaratmak -ki bu her an y1k1labilir- ic;in daha fazla c;aba­ lamaya balar. Bu tip bir toprak vurgusu olan bir insan "ayaklan yere basar" tarzda yaa­ maya ve di.iUnmeye oylesine bagh olabilir ki, kiisel yaam diizeninde asla daha ilham verici soyut bir diii.ince veya eyleme izin vermez.
Ruhsal bir egitmenin dedigi gibi "karma bag1mhhktrr". Bu nedenle dogum haritas1 ve ozellikle de haritarun am vurgulu parc;alan kendimizi hangi ayar veya uyum kanalmda
29
tuttugumuzu, dolay1s1yla bag1mlrlrklanm1z1 ve bundan dolayr da karmam1z1 gosterir. Ha­ ritaya ve kiinin yaanuna bu ac;rdan bakmak her eye yeni bir rrk tutar. Dogum haritasr­ nm "pozitif ve "nega!if k1s1mlan arasmdaki keyfi, yarg1lay11 ve yarW aymm eriyip gitmeye balar. "iyi" veya "koti.i" harita, ac;r veya insan kalmaz. Hepimiz btiyi.ik kozmik dramm bir parc;as1y1z ve -bu maddesel di.izlemde - her birimiz kendi karma ag1m1za do­ lanmr durumdayrz. Bu bir kere anlarldrktan soma sorulacak soru udur: Kii kendisini bu karmik agdan ve varoluun smrrlr modellerinden kurtarmak ic;in ne yapmalrdrr? Birc;ok spirittiel i.istadm ogretilerinin derlenmesinden anlayabildigim ey kurtulmayr veya "ay­ dmlanmayr" istemenin, arzulamanm veya ummanm, miktan ne olursa olsun, pek bir ey saglayamad1g1d1r. Kii eski alrkanlrk modellerinden ancak daha iyi bir eye baglandzgz
-- ....._ _.,__ - - .. -
"Karmik" Burlar
---- --
* Ozellikle Dane Rudhyar'm Astrological Triptych and Astrological Signs: Ihe Pulse of Life; Isa­
bel Pagan' in Signs of the Zodiac Analyzed; J oan Hodgson' in Wisdom in the Stars. Bunlarm her biri bun;­
lann daha derin anlamlarmm analizini ii;erir.
30
§Imak durumunda kabr gibidirler; zor ve s1k1c1 i§ler ve gorevler (Ba§all ve duygusal kan- .,.- /"' --=-------
;1kbk ve yamlgi (Bahk). Bunun sebebi bu bun;larm ki§isel geli§imin kritik safhalanm, ki- §inin kendi eyleleri veya tav1rlarmm meyveleri ile kar§1la§tlg1 evrim ve geli§im safhala­ nm temsil etmeleridir. (On ikinci bun; olan Babk'm_l>iltiin ya§am dongiisiln.iiij_ sonun i§aret ettigini ve Ba9ak'm da hasat burcu oldugunu hatirlaym!) Her iki bun; da daha ileri bir ge-
.... F
- =
rikmi§ olan duygularm ve zihinsel imajlarm antilmas1 ile alakahdir. Akrep burcu ozellikle kar _ _ile ili§kilendirilebilir, c;iinkil geli§imin bu evresinde ki§inin gerc;ek arzulan ile dii­ riltc;e yiizle§mesi veonlarm aynlmaz parc;as1 olan gilcii anlamas1 gerekir. Btvvetli Akrep vurgusu olan birc;ok ki§inin gizemlere, okillte, deneyimin "yasak" alanlarma.ve °' ., . .....
otesi l<onulara yogun ilgi duymasmm sebebi budur. Bu insanlar benliklerinin en olumsuz _?zellikleriyle baglantI halindedir ve ba§kalarma gilven duymamalan kendi duygulanmn ne kadar gilvenilmez ve kendi gildillerinin ne kadar ac1mas1z olabilecegini bilmelerin­ dendir. Dogal olarak diger insanlarm da aym giidiilerle hareketettiklerini varsayarlar. _i:epl.. olilm ve yeniden dogumun burcudur ve dogum haritasmda Akrep vurgulannu§ olan bir ki§i sirf ab§kanbklan geregi eski, zorlaylCl arzularma tutunmak ile en ic;sel benliginin yeniden dogma arzusu arasmda kabr.
"Su" Evleri
"Su" evleri (IV, VIII, ve XII. Evler) "ruhun ilc;lemesi" veya "psi§ik ilc;leme" olarak am­ brlar ve ki§isel karma ile ilgili bir diger onemli unsuru olu§tururlar: Geleneksel astrolojide on ikinci ev "karmik yatkmbk" evi olarak bilinmekte ise de, aslmda karmanm tamamz bizi maddesel diizleme ve snurb bir bilinc; seviyesine baglayan bir yatkmhktir. Ve biitiin su ev­ leri gec;mi§le, §imdi igudusel olan ve duygular vas1tas1yla i§leyenle ve bundan dolay1 da karmayla ili§kilidir. Belli bir seviyede bu evler ruhun en derin ozlemleriyle, dogalan geregi en azmdan k1smen bilinc;d1§ma ait ozlemlerle ilgilidirler. Su evleri dongilsii gec;mi§in ozii­ niin hazmedilmesi ve kullam§bbglIU yitirmi§ kalmtilardan kurtulmak yoluyla bilinc;lilik kazanma i§lemini gosterir. Duygusal artiklar ve tiikenmi§ duygusal davram§ modelleri ruhun kendisini ac;1kc;a ifade edebilmesi ic;in antilmabd1r. Su evlerinde vurgusu olan kisi­ le.!.J..c;edoniik ya§arlar ve yakmdan tamnmalan (ozelli ki§isel benligin sembolii olan Gilne9 bu evlerden birinde ise) milthi§ zordur. Ya§am enerjilerinin bilyilk bir bolilmii du­ yularla algilanamayan bilinc;d1§I diizeyde faaliyet gosterir; gildiilerinin biiyiik bir boliimii
*Su evlerinin her biri hakkmda daha ozel bilgi i«;in ayru yazarm Astroloji, Psikoloji ve Dort Element kitabmda Boliim 6, Elementler ve Evler boliimiine bakabilirsiniz.
31
--
VU!]_USU olan herhangi bir ki§ini.;t gec;mi deneyimlerden kaynaklanan korkulan ve hu- - ,- zursuzluklan ytizeye getirmeye ve bu duygulan bilinc;te a_mhg-_vuturmaya ihtiyac1
- Astrolojik kavramlann psikolojik terminoloji ile olan ilikisinin yeniden formiile edil-
mesinde onciiliik yapan bir astrolog olan Richard Ideman su evlerinin c;eitli korku tiirle­ rini gosterdigini belirtmektedir: aciz c;ocukluk durumuna donii korkusu (IV), sosyal tabular korkusu (VIII), kaos korkusu (XII). Bu korkular nereden gelmektedir? Ac;1ktir ki bunlar gec;miteki artlanmalar ve ozel bir egitim tarz1 veya ozel baz1 travmatik deneyim­ ler ve oklardan, yarn gec;miten kaynaklanmaktadu. Dolay1s1yla su evlerinde yer alan pla­ netler karmik modeller, duygusal onyarg1lar veya bilinc;altma ait gtidtiler ve korkularla renklendirilmi ifade tarzlanna olan dtirttileri temsil etmektedir. Kiiye yakasm1 buak­ mayan gec;mie ait hayaletleri gosterirler ve bunlann belli derecede bilinc;d1ma ait olmalan bu enerji komplekslerinin yaama bilinc;li bir yonelimi nas1l sabote ettiklerini ac;1klamak­ tadu. Bu kuvvetler, bu diirtii ve enerjiler, bilinc;li c;abanuz yoluyla yeniden dogmay1 bek­ lerler; ve dtirtistc;e yiizleilip cesaretli eylemler vas1tas1yla bu enerji serbest buak1lmad1g1 mtiddetc;e bize huzur vermezler.
Su evlerindeki planetler g!zli veya bilinc;alti seviyelerde nelerin olup bittigini gosterir­ ler; bu yaamda -uzak gec;miten kaynakland1g1 halde- halen canh olan ve yaam enerjisi- _..
nin btiytik bir yogunlugunu oluturan derin deneyim kaynaklanm ifade ederler. Dogam1zm bu ozelliklerinin farkmda olmad1g1m1z mtiddetc;e, su evlerindeki planetler ta­ rafmdan temsil edilen enerji ve psiik fonksiyonlar bilin(li olarak yonlendirilmeye ve ya­ rat1C1 olarak kullamlmaya ac;1k degildirler. Ancak bu ozellikler bilinc;li hale getirilirlerse btiytik bir gtic;le canlamrlar. Su evleri planetlerinin genellikle yaammuzdaki bilinc;li yo­ nelimimizi aan, bastlran ve bozan unsurlan ortaya koydugu gerc;egi memnuniyetle kar­ Ilanmahdu, c;tinki.i ego-bilinci smuh ifade modellerinde s1k1u kahr ve bu nedenle ic;imizdeki daha derin yaam kaynaklanyla zaman zaman yiizleme ihtiyac1 duyar. Boyle bir deneyim tazeleyici olabilir; c;tinkti su evlerinde kuvvetli bir vurgusu olan bir kiinin deneyimledigi "kendini mahvetme", kaos, kendini kaybetme veya bilinc;li ego kiiliginin c;oziilmesi kiiyi spiritiiel ic;gorii ve aydmlanmaya yoneltebilir. Su evlerindeki kuvvetli vurgu kiinin yaanundaki bu unsurlann bilinmek ic;in, yani bilincin aydmhgma kavumak lc;in c;upmd1gm1 gosterebilir. (Buradaki "bilinmek" kelimesi aslmda u s1rada bilinc;d11 olan veya "unutulmu" bir faktOri.in bilgisinin yeniden hatulanmas1 anlamma gelir.) Bu
32
evlerde bulunan gerilimli ac;1 alm1 planetlerin olumsuz duygusal etkileri bu ekilde sem­ bolize edilen yaam kuvvetlerinin tanmmas1 ve yaama gec;irilmesi ile genellikle diizelti­ le bilir; bu tipk1 kadim insanlarm her planete bir tann (yani evrensel bir giic; veya yasa) olarak tapmalarma ve kii daha kuvvetli guc;lerin isteklerine kibirli bir ekilde kulak as­ mazsa tannlarm adaletine ugrayacagma inanmalarma benzer.
Su evlerinin ozel anlamlanm belirlemek ic;in u ekilde ozetleyebiliriz. Dordiincii ev bizi bu yaammuzdaki aile, ev, hrel!'.iI_ -yu! it\4.1:!-e bununla ilikili diger giivenlik unsurlanyla ilikilendiren koullanmalan ortaya koyar. Genc;likteki deneyimi­ mizin hazmedilmesi ve ebeveynlerimiz veya yetitirilmemizde tesiri olan baka kiilerle olan ozel karmik baglanm1zm anlailmas1 ile ilgilidir. Dordi.inc bunlann yam sua ki­ inin korunrna ve efkat hissettjgi huzurlu bir c;evreye olan ozlemini temsil eder; ve bu ev­-urgus
u olanlar sadece kendileri i; boyle bir ortama ihtiyac; duymakla kalmaz
bakalanna kar1 koruyucu ve efkatli tutum sergilemeye egilim gosterirler. (Ancak dor­ diincii evdeki baz1 planetler - ozellikle Uran tis ve Mars - kiinin yaamm bu alanmda su­ kunet sergileme ansm1 azaltu!) Bu kiilerin ozlem duydugu huzur genellikle c;ok ozel bir yaam tarzmda ve/veya, fiziksel uzaklama veya ebeveynleri hakkmdaki duygularmda ic;sel bir seviyede c;oziime ulama yoluyla, ebeveyn ilikilerinin duygusal kargaasmdan kendilerini uzaklatlrma yoluyla aramr.
<- -,,,....___.........___
33
siri olan herhangi bir giici.i kullanma ile ilgili soml!l!!a! ait O[!ceki bin;ok ya§am e­ neyimlerinin hazmedilmesi ile ili§kilendirilebilinir. Sekizinci ev ki§inin zorlay1c1 duygula­ rm ve ii;gi.idi.ilerin uzun zamandan beri si.iren bask1smm azalmasma yard1mc1 olacak derin duygusal huzura ozlemini temsil eder. Dogal olarak bu huzur ve tatmin hali ruhun tam bir gi.ivenlik ve siikunet (kurtulu§!) ozlemi ile baglantihd1r ve bu ancak ve ancak arzulardan ve zorlay1c1 isteklerden ozgUrle§mekle elde edilebilir. Arna sekizinci ev vurgusu olan in­ sanlardan pek az1 derinde yatan ozlemlerinin geri;ek dogasmm farkma varabilmektedir. Duygulannm kendileri Uzerindeki giii;lii etkisini a§maya i;ah§1p bunun neticesinde spiri­ tiiel evrim i;izgisinde ki§isel reforma kendini adamanm dogal bir sonucu olan duygusal huzuru deneyimlemek yerine, genellikle duygulanm tatmin etmek yoluyla (para, seks, diin­ yasal kudret, "okiilt bilgi", vs ile) duygusal huzur elde etme yollan ararlar.
Bunun aksine, 2!!. ikinci ey_ tamamen ve apka kontroli.imiiziin otesjnde olan tesjrleri_ ortaya koy. ii;sel ozlemlerini siradan eylemlerle tatmin edemeyecegi i;ogu zaman ki§i ta­ rafmdan ai;1ki;a bilinirse de, bu ai;1khk bazen y1llarca i;ekilen 1shrap sonucu geri;ekle§ebi­ lir. Sekizinci eve ait olan duygusal huzur ozlemi halen mevcuttur, ama burada ruh ii;in nihai bir huzur ihtiyac1 gerektiginin farkmdahg1 ile harmanlanm1§hr. Dogum haritasmda on ikinci evde bulunan planetler genellikle bizi ezen kuvvetleri sembolize ederler ve bu enerjilerle, isel olarak kendini daha iyi bilmeye ve her §eyin Birligine kendini adamaya ve dz$sal olarak da ruh ve hizmet comertligine dogru bize ilham veren bir ideale bu enerjinin yeniden yonlendirilmesi sayesinde etkili bir §ekilde ba§a i;1kilabilir. Bu ev, ya§amm tiim bo­ yutlarmda geni§ bir deneyim siirecini hazmetmek ozellikle tiim diger ya§ayan varhklara kar§I sorumluluklanm1zla ugra§mak i§lemi ile ilgilenir. Bir e§it kendini dama, spiritiiel i;ah§ma veya kar§1hk beklemeyen hizmet yoluyla ki§i gei;mi§ eylemlerinin sonui;lanndan ve bunlara e§lik eden zihinsel izlenimlerden kurtulmaya ba§lar. Gei;mi§ ya§am deneyim­ lerinin geni§ birikimiyle temas kurmak ki§inin yarahc1 sanatlarda bu sm1rs1z hayal giiciinii ifade etmesine, her tiirlii ya§ayan varhgm aCI ve sevini;lerini anlamasma ve sempati duy­ masma katk1da bulunabilir. Hem sekizinci hem de on ikinci ev okiilt ve metafiziksel i;ah§­ malar ve pratikler, bir i;e§it yeniden dogum oncesinde derin seviyede s1kmti i;ekmek ve ya§amm psi§ik ve spiritiiel boyutlannm realitesi hakkmda dogrudan dogruya farkmdahk ile ili§kilidirler. Sekizinci ve on ikinci evler arasmdaki en belirgin fark, sekizinci ev pla­ netleriyle dogrudan yiizle§ilip Uzerinde i;ah§Iimas1 gerekirken, on ikinci ev planetlerinin genellikle a§ilabilecegidir. Birinci vakada ki§i, eski egilimlerini o andaki ve yogun ili§kisi kanahyla donii§tiirebilmek ii;in yiizeye getirirken, ikinci vakada ki§i problemlerini a§arak tamamen otesine gei;er.
-- --··-·----·--·---. .... -. . . . ....... •.- ... - ... ........... ____ .
yorumlanmas1 en zor evlerdir, i;iinki.i kii bu enerjilerin hangi seviyede ortaya i;1ktigm1 asla bilemez. Ornegin, herhangi bir su evinde yer alan Sati.im derin bir katihk ve duygula­ rm ifade edilmesine kar1 bilini;d11 bir direnci temsil edebilir. Baz1 vakalarda kiinin bi­ lincini istila etmi belirgin bir korkakhk, i;ekingen bir yap1, veya kuvvetli sui;luluk duygulan, minnet hissi veya genel bir duygusal agirhk soz konusudur. Arna bazen yine bu kiilerde oki.ilt ve bilini;d11 kuvvetleri bi.iyi.ik bir derinlikle anlama yetisi de vardir; orne­ gin, Sigmund Freud, astrolog Vivian Robson ve teozof Annie Bessant'm on ikinci evlerinde Sati.irn yer ahr.
-.U evlerindeki planetlerle ilgili birkai; ki.ii;i.ik ornek izah etmeye i;ahtig1m ey hakkmda daha kapsamh bir izlenim vermeye yard1mc1 olabilir. Bu evlerde A_y_bulundugunda kii-
.r __....
nin igiivenlik veya duyg;isal destek duygusu beljrsj ya_£u_incaltmda yatiyor olabi- ,lir.:. Bundan dolay1 kiinin gi.ivenlik duygusunu desteklemesi ii;in genellikle bir duzen
-
Alifilinme)re m'i!yilliair 'f.lii: takmtih di.ii.inme ekilleri mevcut olmakla birlikte- ayru za- -
manda genellikle oki.ilt, psiik veya spiriti.iel i;ahmalara veya yazmaya yetenegi vardir. u ev lerde _Mars yer ald1gm, kii kendi kontroli.ini.in otesindi;la.i:.':\fl!lD.J:Qrl­ lendirileQili; ve en giii;lii hedeflerinin kolay tarumlanabilir bir karakteri veya amac1 olma­ yabilir. Kii tipk1 on ikinci evinde Mars olan Vincent Van Gogh gibi takmtr noktasma kadar yonlenebilir, veya ihtiraslanru zor durumda olanlan korumaya veya kendi olumsuz egi­ limleriyle savamaya enetjik bir ekilde yoneltebilir. Bahsi gei;en ikinci durumda kendine kar1 i;ok sert olabilir, ama su evlcrindc yer alan Mars'm kiisel geliim ii;in etkili bir tetik­ leyici oldugu zaten inkar edilemez.
evlerindeki Veni.is _nelikle lg§inin siradan herhangi bir yi.izeysel .>Uem veya ili­ !<Juygusal tatmin bulamayacaglll gosterir ve baz1 astroloji yazarlan bu geri;ek hak­ kmda i;ok fazla yakmm1tlr. Oysa bu geri;ek, kiinin kendi ii; di.inyasm1 daha verimli bir ekilde incelemesine veya duygusal tatmine kavuabilmek ii;in enetjisini spiritiiel hedef­ lere yonlendirmesine sebep olabilir. Bu kiinin ii;sel di.inyay1 aratlrabilmek ii;in yalruz ba­ ma kalmaya ihtiyac1 vardir. Bu evlerde Jupiter oldugunda dini ihtiyai;lar ancak daha derin yaam giii;leriyle baglantl kurmakla tatmin edilebilir. Genellikle kiiyi zor donemlerde des­ Jekley_Q ':.n yi.izeyindeki her eyin i.imitsiz go-;:tid.tigu anlarda ilhal;ry;n 2i;sel bir ruh comertligi vardir. Sati.irn otesi planetlerden herhangi birisinin su ev lerinde ol­ mas1 ise s1khkla belirgin bir psiik duyarhhk ve/veya dikkat i;ekici derecede aktif bilini;­ d11 giii;lerin gostergesidir.
35
K1saca, ya§amm yiizeyinde bulunamayan - veya doyurucu bii;imde kola yea dene­ yimlenemeyen -, ancak ii;sel farkmdahgm derinliklerinde geri;ekle§tirilebilen §eyleri or­ taya koyarlar. Bundan dolay1 herhangi bir su evinde bulunan herhangi bir planet ki$inin sadece
kendi irini arayarak gerrekle$tirebilecegi dogasmm bir aps1, ya$am deneyiminin bir boyutu olarak
yorumlanabilir. Ki§inin hissettigi ozlemi doyurabilmesini saglayacak yeterli bir ii;sel ya§am anlay1§m1 kazanmadan once, varolu§un ii;sel boyutlanmn bir ka§ifi, aray1c1s1 haline gel­ mesi gereklidir. Dolay1s1yla, bu evlerdeki planetler ki§inin spiritiiel olarak olgunla§ma­ d1g1, ii;sel dogasm1 ve motivasyonlanm bilip yiizle§meye doniik ad1mlan heniiz atmad1g1 zamanlarda en sorunlu olan varolu§ yonlerinin ifadecisidir. Ki§i bu ozlemlerin arkasmda yatan daha gizli sebepleri ve bu karma§a ve arzunun geri;ek sebebini bir kere kavrad1ktan sonra bilini;liligin gerekli donii§Umiinii deneyimlemede yo! kat etmeye ba§lar.
Ay
Ki§ilik, mevcut ya§am siiresinde, gei;mi§in temelleri iizerine in§a edilir. Nas1l ki dor­ diincii ev dogum haritasmm en altmda yer almakla tiim i§levsel ki§iligimizi Uzerine kur­ dugumuz temeli olu§turuyorsa, -benzer prensibi payla§an Yengei; Burcunun ve dordiincii evin geleneksel "yoneticisi" olan- ia kendi hakk1m1zda sp_9ldugumuz koklii duy­ ulan temsil eder. Ay tarafmdan temsil edilen benlik duygusu genellikle geri;ekte ne ol­ dugumuzun k1smen belirsiz, iistu kapah bir habercisi olup yeterince bilini;li bir gorse! imaj olmamakla birlikte, Ay prensibi biri;ok psikologun "ki§isel imaj" olarak isimlendirdikleri §ey ile benzerlik ta§II. Astrologlar, ister bu ya§am siiresindeki er ken i;ocukluk donemi §art­ lanmalan ve ebeveynlerle (ozellikle anne ile) olan ili§kiye ait gei;mi§ deneyimler, isterse reenkarnasyon teorisini kapsayan daha geni§ bir gei;mi§ anlay1§1 ile ili§kili olsun, gelenek­ sel olarak Ay'1 gei;mi§ ile ili§kilendirmi§lerdir. Biri;ok astrolojik yaymda Ay'm gei;mi§i gos­ terirken, iine(in simdiki zamdaki konumu gosterdigini ve !iikselen'in gelecege ait geli§meye i§aret ettigini bildirmi§lerdir. $iiphesiz ki kurulan bu paralelliklerin arkasmda saglam bir manhk vard1r ve - gene! anlamda- vakalarm i;ogunda olduki;a kesindir. Ancak, her §ey $imdiki zamanda bir araya gelir; germi$te ne oldugumuz §imdiki andaki ko­ numlannuza, tavir ve eylemlerimize tesir etmeye devam eder. Kendimizi nas1l hissettigi­ miz ve bize en rahat ve en dogal gelen ifade modellerinin (Ay) hangileri oldugunun §imdiki ya§am tarz1m1za biiyiik etkisi vard1r.
Giine§ sistemindeki Ay'm Giine§ I§Iguu Diinyaya yans1tmas1 ve boylelikle yaam kuv­ vetini pratik objektiflere odaklamas1 (ki bu Diinya ile sembolize edilir) gibi, astrolojideki A)i.. da,.g,eQPioldugymuzunJ7enel yanstemsil eder. A§ina olduklan ve - as­ lmda - bunlan varoluumuzda ornekledigimiz ii;in bize rahat gelengermi§ deneyim ve dav­
ram§ modellerinin hazmedilmi§ bir imaj1d1r. Yani, A y - ozellikle buri; konumuna gore - dr§
36
diinyada kendimizi ifade ve uyum saglama giriimlerimizde bizi engelleyen veya bize yar­ drm eden zihinsel ve duygusal ozel karmik modelleri sembolize eder. Eger Ay'm ai;:rlan uyumlu ise, kiinin yaama ve topluma uyum saglamasma ve kendisini ifade etmesine yard1mc1 olacak gei;:mi artlanma ve spontan tepki modellerini ortaya koyar. Eger Ay ai;:r­ lan gerilimli olup boylelikle kiinin yaama kolay uyum saglayamamasrm ve/veya olum­ suz bir kiisel imajr gosteriyorsa, bu duygusal yatkmlrklarm yaanarak a1lmas1 gerekir. Ay oylesine spontan reaksiyon ve davram modellerini sembolize eder ki, bu modellerin, kiinin davramlanrun daha ziyade saf ve bask1lanmam1 oldugu, i;:ocukluk doneminde ozellikle aikar olduklanm belirtmek gerekir. Bundan dolayr, yaamm erken donemi kii­ nin Ay'mm buri;: ve ai;:rlarmm en dolaysrz etkili oldugu zamandrr. Kii yar ilerlediki;:e bu eski duygusal modelleri geride brrakabilir ve bazen bu durum lunar ai;:rlarla haritada go­ riilen duygusal engellerin hii;:bir anlamr kalmamasma kadar gidebilir. Bu soylediklerim Ay burcunun onemini kaybedecegi anlamma gelmez, i;:iinkii bu buri;: kiinin varoluunun te­ melinde her zaman belirgin bir tonu sembolize edecektir. Burada vurgulad1g1m, Ay ai;:rlan ve bu ekilde sembolize edilen ozelliklerle baglantrlr olan problem/er ve ah$malarm tama­ men geride brrakrlabilecegi veya en azmdan saglrklr bir tarzda ayarlanabilecegidir.
Ay boylesine karmark bir sembol olduguna ve anlamlan i;:ok ve bazen tezat olduguna gore, onlan daha detaylr olarak en anlamlr ekilde ai;:rklamarun yolu ematik bir taslak ile sunmaktrr:
a) Ay kiinin toplumla ilikilerine yans1m1 olarak gordiigil kendi imajrm sembolize eder. Bundan dolayr, gerilimli ai;:r almr olan Ay, kiinin diger insanlarm olumlu cevap ve­ rebilmelerini saglayacak ekilde kendisini uyumlu olarak yansrtmasmdaki yetersizligini gosterebilir. Uyumlu ai;:r alan Ay genellikle kiinin toplumla olan ilikisinde kendisini uyumlu olarak ifade edebildigini ve toplumun neyi sevdigini i;:ok gilzel algrlayabildigim gosterir. (Diger bir deyile, kii sezgisel olarak bakalarma dogru olarak tepki verince, bunun karrlrgmda diger insanlar da ona olumlu bir ekilde cevap verir.) Dolay1s1yla, Ay ile olan uyumlu ai;:rlar iyi geri besleme alabilmek ii;:in kendimizi kolaylrkla yansrtabildigimiz alan­ lan gosterir.
Gerilimli ai;:r almr Ay genellikle belirgin derecede eksik (yanlr) kiisel imajr gosterir, i;:ilnkii kiinin gei;:mi modellere ve gei;:mi kiiligine dayalr benlik duygusu kiinin u an­ daki yaammdaki geri;:ek dogasmm dogru (eksiksiz) bir tarifi olmayabilir. Kiisel imaj ile ilgili bu eksiklik genellikle u tip davramlarla yansrtrlrr: her eyi ters tarafmdan almak, m hassas olmak, onemsiz eylere am tepki gostermek, ii;:sel dogasrm ve geri;:ek kiiligini yansrtmayan tarzda giyinmek, ve kendisi ile ilgili i;:ok am savunmacr tavrrda olmak.
Natal Ay'm ev konumu geri besleme almaya ihtiyac1m1z olan, kendimizi daha objek­ tif olarak gorebilecegimiz ve bize ii;:sel huzur saglayacak benlik haliyle baglantr kurabile­ cegimiz yaam alamm gosterir.
37
Ay'm burcu kendimizi h;giidiisel olarak nas1l savundugumuzu gosterir. Ornegin, ­ hiddet ile tepki verir; ,ba' dk f_-a!a:-.?!lma veya ak1lsal yakla;nmla; su- 2a'ki Ay geri <;ekilmek veya duygusal tak:_1k prak' taki Ay ise dayanma giiciiyle
;a tepki verir.
__..
davrarulan gelitirmekte giivenlik bulur. Boga'daki Ay tOI![aga bagh koylii gibi davran- ...__ -
makta giivenlik bulabilir. slan'daki Ay dramatik tavirlarda veya en azmdan tamnmakta
nlik bul!:!.r. f) Ay, kiinin varhgmm dogal ve ozel par<;asmm ifade edilmesi ile ilgili kuvvetli bir
.....- .
zulanru" ifade eder. Ay ile olan a<;ilar kiinin bu varolu halini ne kadar ifade edebildigini ve kendisini iyi hissetme halini ne kadar kolay elde edebildigini gosterir.
g) Ay burcu solar enerji ve amacm pratik uygulamasm1 sembolize eder. Giine-Ay ii<;geni, altmihg1 ve -belli dereceye kadar- kavuumunun (ayru zamanda Giine ve Ay'm uyumlu elementlerde olmaslllin) boylesine dengeleyici ve potansiyel olarak yarahc1 a<;1lar olmasmm sebebi budur; <;iinkii bu vakalarda solar enerji pratik bir ekilde kolayhkla ifade edilebilir.
-
sinbolize ettigi ihtiya<;br, ve haritalan karmik bak1 a9smdan yorumlamanm en yap1c1 yakla1mi kiinin hissedebilecegi ama tehis edemedigi veya daha geni bir pers­ pektife yerletiremedigi derin moti'l:;!syonlan ve baskzlan aydznlzga kavu2turmakhr.
Bu boliimii sona erdirirken, her birimizin evrenin farkh tezahiirlerini kendi i<;imizde uyumlu hale getirme firsatma sahip oldugumuzu; ve tiim diger insanlan -kiisel seviyede uyumsuz olduklanm1z1 bile- kabullenme firsatma sahip oldugumuzu soyleyebiliriz. Tiim deneyimlerin ve tiim insanlarm bizim baglanh seviyemizle uyum halinde olmasm1 iste-
38
meden yaayabilir miyiz? Kozmik dramada pay1m1za dtien roltimtizi.i oynarken kendi­ mizi seyretmemizi saglayacak olgun, mesafeli bir bilirn; haline kavuabilir miyiz? Kendi karmaIl<l1g1miza, <;abmalarmuza ve tutars1zhklanm1za gi.ili.ip ge<;ebilir miyiz? Her eyden onemlisi evrenin uyumlu olduguna, sadece kendi dar gori.ii.imi.izi.in onda bir ahenksizlik gordligi.ine inanabilir miyiz? Bu sorulann cevaplan bu yaamdaki karmam1zla nereye kadar yi.izletigimizi ve imdi ne <;eit bir karma yaratbg1m1z1 belirleyecektir.
39
2
DONOOM
Hi9bir astrolog -ve aynz zamanda hi9bir psikanalist- bir yafami ve kaderi
kendisinin bulundugu seviyeden daha yiiksek bir seviyede yorumlayamaz.
-Dane Rudhyar
Tarihte astroloji, diger oki.ilt bilimler ve i;eitli spiriti.iel yollardaki ogrencilerin eziyet gordi.igi.i, si.iri.ildi.igi.i, ikenceye ugrad1g1 veya daha baka ekillerde rahats1z edildigi do­ nemler olmutur. Bu donemler esnasmda, bu ogrencilerin, d1andaninsanlarm neyin nak­ ledildigini anlayamayacaklan, birbirleriyle iletiim kurabilecekleri gizli bir lisan, kod veya semboller grubu gelitirmeleri gerekli oldu. Bu tarihsel donemlerde "oki.ilt" -veya gizli­ lisan boyle ogretilere kabul edilen kiilerin gi.ivenligini saglayan pratik bir amaca hizmet etti. Ancak yirminci yi.izy1lm ikinci yansmda Amerika' da -biri;ok yerinde ve en azmdan bir si.ire- artlar dramatik bir ekilde degiti. Halen zaman zaman astroloji, ruhsal tedavi ve benzeri eylerle ugraan bir kiinin rahats1z edilmesine rastlaruyorsa da -genellikle- de­ mokratik di.izen ii;inde vatandalarm kiisel geliime ait i;eitli metotlan inceleme ozgi.ir­ li.igi.i giderek geri;eklik kazanmaktadir. Hatta, bi.iyi.ik insan kitleleri kitap satIlarmdan, ders ve konferanslara kahhmdan ve kitle medyasmda bu bahklara olan vurgudan da an­ la1labilecegi gibi oki.ilt, ruhsal ve psiik konulara artan bir ilgi gostermektedir. Belki de po­ pi.iler ilgi modas1 gei;tikten soma yine geriye i;aglar boyu kendini ciddi olarak adayan kiilere ait ki.ii;i.ik grup kalacaktir. Tabii ki nitelik yerine niceligi dikkate alarak ilgilenen­ lerin sadece say1s1ru goz oni.inde tutma hatasma di.imemeliyiz.
Astrolojl alanmda gelecek ne getirirse getirsin, iki eyin kesin olduguna inaruyorum.
41
Bunlardan birincisi bin;ok ciddi astroloji ogrencisinin yeni, modernize edilmi bir astrolo­ jik lisana ihtiyai;: duymas1 ve bunu gelitirenlere cevap vermesidir, ikinci olarak da, astro­ lojiye merakh biri;:ok kii birkai;: geleneksel kitab1 okuduktan veya ilgili birkai;: derse kabl­ d1ktan sonra konudan sogumaktadH; eger bu konu pozitif diii.inceli pratik kiilere hitap eder tarzda daha modem ve yap1c1 bir ekilde sunulsa bunlann i;:ogu astroloji konusundaki ilgilerini biiyiik ihtimalle stirdi.ireceklerdir. Giini.imi.izde astroloji halen s1khkla geri;:ek bilgi ve anlay1 yerine inani;:lara dayah arkaik bir ekilde sunuldugu ii;:in, ogrenci astrolo­ jiye bi.iyi.ik bir kuvvetle i;:ekilmeli ve uzun siireli ilgi ve ilikisinin korunabilmesi ii;:in ola­ ganiisti.i bir hayranhk duymahdH. Astrolojinin /1 ezoterik11 yonleriyle, bu kitapta yapmaya i;:ahtig1m gibi direkt, deneysel bir ekilde ilgilenebiliriz, ama arbk astrolojiyi /1 ezoterik" veya 11 gizemli11 tutma geregi yoktur. Konunun kendisi evrenin gizemleriyle hayranhga dii­ i.irme kapasitesine sahiptir. C::ogu zaman astrolojiyi gizemliymi gibi sunma i;:abas1 bana sanki kiinin 11bak bu kadar kozmik gizemi anlayabildigime gore ne kadar akilh ve sezgi­ liyim!" dedigi bir ego oyunu gibi gelir. Baka vakalarda ise astrologun veya astrolog ada­ y1m1zm sadece kendi anlay1 noksanhg1 sebebiyle ileri gizemli veya belirsiz gostermeye i;:ahtig1 ai;:1kbr. Kii geri;:ek deneyim yoluyla (sadece teorik olarak sonuca varmak yerine) ne kadar i;:ok eyi geri;:ekten anlayabilirse, anlattigi eyi ifade edebilmesi o derece kolay ve pratik olur. Einstein'm dedigi gibi, eger bir eyi geri;:ekten anhyorsaruz, onu kiii;:iik bir i;:o­ cuga kolayhkla ai;:1klayabilirsiniz. Ve, Giri'te belirttigim gibi sadece astroloji alamnda de­ gil di.inyaya ti.im bak1 ai;:1m1zda u s1rada ihtiyac1m1z olan ey prensipleri sadeletirmek, sentezlemektir. Yani, yaamm yap1sal, arketipsel prensipleriyle direkt olarak ilgilenmek var­ ken neden astrolojide ben merkezci tahmin oyunlan oynamaya devam edelim ki?
Astroloji hakkmda hangi sadeletirici, sentezleyici fikirlerden balayabiliriz? Oncelikle astrolojinin tamamI -kiilerin yaamlarma uyarland1gmda- doniii.imle ilgilidir. Yani, do­ ganm tiimi.inii karakterize eden daimi degiiklikler, dongiiler, biiyiime ve i;:iiriime do­ nemlerine ait bir perspektif kazanma ve ai;:1ki;:a kavrama yoludur. Bunun yam s1ra astrolojinin bize deneysel lisan sundugunu da kabul etmeliyiz, yani bir kiinin yaama ve yaamm arahks1z degiikliklerine dair ii;:sel deneyimini tarif etmek ii;:in kullamld1gmda son derece k.ullamh bir lisan sunar: Astroloji biri;:ok durumda bir kiinin yaanundaki d1sal hadiseler veya durumlan sembolize ederse de, bu her zaman boy le olmak durumunda de­ gildir. C::iinkii daha s1khkla ii;:sel deneyimi ve bu deneyimin toplam yaam modeline nasil uydugunu sembolize eder. Omegin, diyelim bir kii Saturn natal Giine'ine kare ai;:1 yap­ tig1 s1rada "a1k oldu11• C::ok az astrolog tek ba1na bu oluuma bakarak kiinin yeni bir 11ak11 ilikisine balad1gm1 dogru olarak yorumlayabilir. Ama Sati.irn transitlerinin derin
* Astroloji, Psikoloji ve Dort Element temel astrolojik faktOrleri deneyim bak1mmdan tammlad1m:
planetler deneyimin boyutlan; bun;lar deneyimin kalitesi; ve evler 1;eitli deneyim alanland1r.
42
onemine aina olan herhangi bir astrolog bu deneyimin anlarruru, kiinin bu donemde neler hissedecegini ve ilikinin en yogun evresinin silresini belli bir dereceye kadar tarif edebi­ lir. Bu ornek astrolojik i;ahmalarda mil