(Astable/Monostable) Using IC 555 8/22. AB-29 Konwerter F-V i V-F F-V and V-F Convertor AB-30...

download (Astable/Monostable) Using IC 555 8/22.  AB-29 Konwerter F-V i V-F F-V and V-F Convertor AB-30 Konwerter V-I i I-V V-I and I-V

of 22

 • date post

  14-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  215
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of (Astable/Monostable) Using IC 555 8/22. AB-29 Konwerter F-V i V-F F-V and V-F Convertor AB-30...

 • www.hik-consulting.pl

  AB-01 Charakterystyki diody (Si, Zener, LED)

  Diode Characterstics ( Si,Zener,LED)

  AB-02 Charakterystyki Tranzystora (CB NPN)

  Transistor Characteristics Common Base-NPN

  AB-03 Charakterystyki Tranzystora (CB PNP)

  Transistor Characteristics Common Base-PNP

  AB-04 Charakterystyki Tranzystora (CE NPN)

  Transistor Characteristics Common Emitter-NPN

  1/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-05 Charakterystyki Tranzystora (CE PNP)

  Transistor Characteristics Common Emitte-PNP

  AB-06 Charakterystyki Tranzystora (CC NPN)

  Transistor Characteristics Common Collector-NPN

  AB-07 Charakterystyki Tranzystora (CC PNP)

  Transistor Characteristics Common Collector-PNP

  2/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-08 Charakterystyki Tranzystora FET

  FET Characteristics

  AB-09 Obwody prostownikw

  Rectifier Circuit ( Halfwave,Center tap , Bridge )

  AB-10 Mostek Wheatstone-a

  Wheatstone Bridge

  3/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-11 Powielacz pojemnociowy Maxwella

  Maxwell's Bridge

  AB-12 Mostek De Sauty

  Desauty's bridge

  AB-13 Mostek Scheringa

  Schearing Bridge

  4/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-14 Para tranzystorw Darlingtona

  Darlington Pair

  AB-15 Wzmacniacz ze wsplnym emiterem

  Common Emitter Amplifier

  AB-16 Wzmacniacz ze wsplnym kolektorem

  Common Collector Amplifier

  5/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-17 Wzmacniacz ze wspln baz

  Common Base Amplifier

  AB-18 Wzmacniacz kaskadowy

  RC Coupled amplifier

  AB-19 Wzmacniacz o sprzeniu RC

  Cascode Amplifier

  6/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-20 Wzmacniacz DC

  DC Amplifier

  AB-21 Wzmacniacz klasy A

  Class A Amplifier

  AB-22 Wzmacniacz klasy B (wtrnik emiterowy push pull)

  Class B Amplifier (Push Pull Emitter Follower)

  7/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-23 Wzmacniacz strojony klasy C

  Class C Tuned Amplifier

  AB-24 Wzmacniacz transformatorowy

  Transformer Coupled Amplifier

  Brak zdjcia

  AB-25 Ptla fazowa (demodulator FM i dzielnik /powielacz czstotliwoci)

  Phase Locked Loop (FM Demodulator &Frequency Multiplier OR Divider)

  AB-26 Wzmacniacz na tranzystorze FET

  FET Amplifier

  Brak zdjcia

  AB-27 Oscylator sterowany napiciem (VCO)

  Voltage Controlled Oscillator

  Brak zdjcia

  AB-28 Multiwibrator (monostabilny / astabilny)

  Multivibrators (Astable/Monostable) Using IC 555

  8/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-29 Konwerter F-V i V-F

  F-V and V-F Convertor

  AB-30 Konwerter V-I i I-V

  V-I and I-V Convertor

  AB-31 Stabilizator napicia z diod Zenera

  Zener Voltage Regulator

  9/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-32 Stabilizator napicia z tranzystorem szeregowym

  Transistor Series Voltage Regulator

  AB-33 Stabilizator napicia z tranzystorem bocznikujcym

  Transistor Shunt Voltage Regulator

  AB-35 Amperomierz DC (200mA)

  DC Ammeter (200 mA)

  10/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-36 Amperomierz DC (2,20mA)

  DC Ammeter (2,20 mA)

  AB-37 Amperomierz DC (0 - 2mA)

  DC Ammeter ( 0 - 2 mA)

  Brak zdjcia

  AB-38 Woltomierz DC

  DC Voltmeter

  AB-39 Wzmacniacz pomiarowy

  Instrumentation Amplifier

  Brak zdjcia

  AB-40 Komparator okienkowy

  Window Comparator

  Brak zdjcia

  11/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-41 Wzmacniacz rnicowy (na tranzystorach)

  Differential Amplifier (Transistorized)

  AB-42 Wzmacniacz operacyjny (odwracajcy / nieodwracajcy)

  Operational Amplifier(Inverting/Non Inverting/Differential)

  AB-43 Wzmacniacz operacyjny (sumujcy/ skalarny)

  Operational Amplifier(Adder/Scalar)

  12/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-44 Wzmacniacz operacyjny (Integrator/ Differentiator)

  Operational Amplifier(Integretor/Differentiator)

  AB-45 Przerzutnik Schmitta i komparator

  Schmitt Trigger and Comparator

  AB-46 Tranzystor jako przecznik

  Transistor as a switch

  Brak zdjcia

  AB-47 Filtr m-Derived (pochodnej m) (BP i BR)

  M-Derived band pass and band reject filter

  Brak zdjcia

  AB-48 Filtr m-Derived (LP i HP)

  M-Derived filter

  Brak zdjcia

  AB-49 Filtr K-Derived (T, P)

  K-Derived filter

  Brak zdjcia

  13/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-50 Tumiki pasywne (T, Pi)

  Passive Attenuators ( T , Pi )

  AB-51 Filtry aktywne (dolno i grno przepustowe)

  Active Filters (LPF+HPF)

  AB-52 Aktywny filtr pasmowy

  Active Band Pass Filter

  14/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-53 Filtr wycinajcy

  Notch Filter (active + passive)

  AB-54 Filtr Czebyszewa

  Tchebyshev Filter (LPF and HPF)

  AB-56 wiatowodowe cze analogowe

  Fiber Optic Analog Link

  Brak zdjcia

  AB-57 Mostek Owena

  Owen's Bridge

  15/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-58 Mostek Andersona

  Anderson's bridge

  AB-59 Mostek indukcyjny Maxwella

  Maxwell's Inductance Bridge

  AB-60 Mostek Kelvina

  Kelvin's Bridge

  AB-61 Odpowied sinusoidalna obwodw szeregowych RLC

  Sinusoidal Steady State Response of Series R -L -C Circuit

  Brak zdjcia

  AB-62 Odpowied sinusoidalna obwodw rwnolegych RLC

  Sinusoidal Steady State Response of Parallel R -L -C Circuit

  Brak zdjcia

  AB-64 Wzmacniacz o sprzeniu zwrotnym RC

  RC coupled Feedback Amplifier

  Brak zdjcia

  16/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-65 Oscylator z przesuniciem fazy

  Phase Shift Oscillator

  AB-66 Oscylator z mostkiem Wiena

  Wien Bridge Oscillator

  AB-67 Oscylator Colpittsa

  Colpitts Oscillator

  17/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-68 Oscylator Hartleya

  Hartley Oscillator

  AB-69 Oscylator Clapp'a

  Clap Oscillator

  Brak zdjcia

  AB-70 Tranzystorowy oscylator fazowy

  Phase Shift Oscillator (Transistorised)

  Brak zdjcia

  AB-80 Obwody rezonansowe RLC; szeregowe i rwnolege

  RLC Series and RLC Parallel Resonance

  AB-81 Prawa Kirhoffa (prawo wzw i prawo obwodw)

  Kirchhoff's Laws ( KCL & KVL )

  18/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-82 Twierdzenie Thevenina i twierdzenie o przesyaniu mocy maksymalnej

  Kirchhoff's Laws ( KCL & KVL )

  AB-83 Twierdzenie o wzajemnoci i superpozycji

  Reciprocity Theorem, Superposition Theorem

  Brak zdjcia

  AB-84 Twierdzenie Tellegensa

  Tellegen's Theorem

  Brak zdjcia

  AB-85 Twierdzenie Nortona

  Norton's Theorem

  AB-87 Powielacz napicia

  Voltage Multiplier

  AB-88 Diodowe ograniczniki

  Diode Clippers

  Brak zdjcia

  19/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-89 Diodowe ukady poziomujce

  Diode Clampers

  Brak zdjcia

  AB-90 Parametry sieci o dwch portach

  Two Port network parameters (h,y,z)

  Brak zdjcia

  AB-91 Przetwornik optyczny (fotoogniwo)

  Optical Transducer (Photovoltaic Cell)

  Brak zdjcia

  AB-92 Przetwornik optyczny (fotorezystor / LDR)

  Optical Transducer (Photoconductive Cell/LDR)

  Brak zdjcia

  AB-93 Przetwornik optyczny (fototranzystor)

  Optical Transducer (Photo Transistor)

  AB-96 Przetwornik termiczny (RTD i ukad 335)

  Temperature Transducer (RTD & IC 335)

  Brak zdjcia

  AB-100 Dwukanaowy analizator sygnaw

  Dual channel Analog Signal Analyzer

  20/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  AB-101 Modulator i Demodulator DSB

  DSB Modulator & Demodulator

  AB-102 Modulator i Demodulator SSB

  SSB Modulator & Demodulator

  AB-103 Pre-empfaza i de-empfaza

  Pre-emphasis and De-emphasis

  Brak zdjcia

  AB-104 Automatyczna kontrola wzmocnienia

  AGC - Automatic Gain Controller

  Brak zdjcia

  AB-105 Obwd Squelch

  Squelch Circuit

  Brak zdjcia

  AB-106 Modulator i Demodulator FM

  FM Modulator & Demodulator

  AB-107 Tranzystorowe multiwibratory monostabilne Brak zdjcia

  21/22

  http://www.hik-consulting.pl/

 • www.hik-consulting.pl

  Monostable Multivibrator ( Using Transistor )

  AB-108 Tranzystorowe multiwibratory bistabilne

  Bistable Multivibrator ( Using Transistor )

  Brak zdjcia

  AB-109 Tranzystorowe multiwibratory astabilne

  Astable Multivibrator ( Using Transistor )

  Brak zdjcia

  AB-110 Wzmacniacz logarytmiczny i anty logarytmiczny

  Log and Antilog Amplifier

  Brak zdjcia

  AB-111 Oscylator kwarcowy (1 MHz)

  Crystal Oscillator FET Based

  Brak zdjcia

  AB-112 Detektor szczytowy

  Peak Detector

  AB-113 Wtrnik napiciowy

  Voltage Follower

  Brak zdjcia

  AB-114 Tranzystorowy oscylator krysztakowy

  Cr