Associatie, partner in examinering

Click here to load reader

 • date post

  11-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  214
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Brochure van de Associatie voor Praktijkexamens. De Associatie biedt examendiensten voor opleiders, brancheorganisaties, overheid en werkgevers.

Transcript of Associatie, partner in examinering

 • Leverancier van vertrouwen

  Partner in Examinering

 • 2 De arbeidsmarkt vraagt om goed gekwalificeerd personeel. Scholing is daarbij onontbeerlijk. Maar wat is scholing waard als de leeropbrengsten niet transparant en waardevast zijn? De waarde van een diploma daalt, als de kwaliteit van examinering niet goed is. Als expert op het gebied van examinering is het onze ambitie om de leerinspanningen van schoolgaand, studerend en werkend Nederland te voorzien van de kenmerken Waardevol & Waardevast.

  Kees de Jong, voorzitter Associatie

 • 3Examendiensten100% onafhankelijk, de hoogst gewaardeerde diplomas, 50.000 schriftelijke en online examens per jaar. Dt is de Associatie in een notendop. Al 70 jaar is ons exameninstituut toonaangevend in de markt bij het maken n afnemen van examens. De Associatie ontwikkelt, examineert en corrigeert examens voor diverse vakgebieden. Onze expertise zetten wij inmiddels ook in voor derden. Wij zijn partner in examinering voor onderwijsorganisaties, opleidingsinstituten, branche-organisaties, overheid en werkgevers. Wij adviseren niet alleen, u kunt ook de uitvoering met een gerust hart aan ons overlaten. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten.

  De waarde van een diploma? De reputatie van uw branchevereniging, school of opleiding? Dat wordt voor een groot gedeelte bepaald door de kwaliteit van examineren. Investeringen in het proces van examinering werpen snel vruchten af. De Associatie voor Praktijkexamens is graag uw partner in examinering. Of het nu gaat om toetstechnisch advies, toetsontwikkeling, logistiek of deskundigheidsbevordering van uw personeel. Wij zorgen voor vertrouwen in uw product.

  Advies & training

  Advies kwaliteitsverbetering examineringVan analyses en toetstechnisch advies tot ondersteuning bij de inschaling NLQF.

  Deskundigheidsbevordering Coaching, trainingen en workshops op het gebied van toetsing, examenafname en beoordeling.

  Uitvoering

  Toetsontwikkeling & inhoudelijke uitvoering Ontwikkeling toetsen, correctie, nazorg.

  Examenlogistiek Wij nemen het gehele logistieke traject van a-tot-z uit handen.

  Overige dienstenVan secretarile en bestuursondersteuning tot register-beheer.

  Leverancier van vertrouwen

 • 4

 • 5Toetstechnisch adviesDe Associatie kan uw huidige toetsbeleid kritisch doorlichten. U krijgt een goed beeld van de sterke en zwakke punten in uw beleid. Wij adviseren in en begeleiden bij de onderstaande onderwerpen. De ontwikkeling van toetsbeleid De controle van de eind- & toetstermen en de toetsmatrijs

  van uw examens Toetstechnische analyse van vragen en toetsen De ontwikkeling van eind- en toetstermen De ontwikkeling en het gebruik van een toetsmatrijs Het vertalen van de toetsmatrijs naar examens.

  Keuze type examineringBegeleiding bij de keuze in type examinering: competentie-gericht, schriftelijk, online of mondeling.

  Maakt u uw eigen examenprogrammas en examens? Dan is het goed om te weten dat u onafhankelijk advies kunt inwinnen. De Associatie biedt toetstechnisch advies en inhoudelijke ondersteuning.

  Analyse, rapportages en adviesBenieuwd hoe uw toetsen uitpakken? Wij verzorgen analyses en rapportages over afgenomen examens inclusief een prak-tisch advies. Hiermee kunt u uw examinering en procedures verbeteren. Verslaglegging examenrondes Kwalitatieve analyse van gebruikte toetsvragen

  Hoe hoog is de score per vraag? Valt dat binnen accep-tabele normen?

  Feedback aan kandidaten over de fout beantwoorde vragen

  Gemiddelde score per eindterm Advies over verbetertrajecten in toetsing.

  Inschaling NLQFBij wettelijk erkende diplomas is het duidelijk welk opleidings-niveau een gediplomeerde heeft. Maar bij non-formele opleidingen, diplomas en certificaten is dit niet helder. Dat kan anders. De Associatie ondersteunt u graag bij de inscha-ling binnen het NLQF. Inschaling toont objectief aan tot welke leerresultaten uw (non-formele) opleiding leidt. Helderheid over het behaalde eindniveau biedt grote meerwaarde. Werk-gevers en werknemers weten waar ze aan toe zijn, u beschikt over een solide verkoopargument.

  Externe deelname aan examencommissiesDe Onderwijsraad adviseert om externen te betrekken bij de examinering. Dit vergroot de legitimiteit en betrouwbaarheid. Immers, met externe leden neemt het onafhankelijke karakter van de examencommissie toe. De Associatie beschikt over de vereiste toetsdeskundigheid en kan optreden als extern lid van uw examencommissie.

  Kwaliteitsverbetering examinering

 • 6Toetsconstructeurs en examencommissiesLeer alles over toetstechnieken: online, schriftelijk, mondeling en competentiegericht.

  Training Ontwikkelen leerdoelen en toetsvormen In deze opleiding leert u functieprofielen te vertalen in

  eind- en toetstermen. Hierna volgt de keuze voor de leer-doelen en de toetsvormen.

  Training Examencommissies Taken en verantwoordelijkheden van examencommissies Positionering examenprogramma, niveau aanduiding Opstellen examenprogrammas en toetsmatrijzen Beoordelingswijze en -norm vaststellen Examenprotocollen opstellen Toetsing organiseren en toetsresultaten analyseren Klachten en bezwaren.

  Examinering is een vak apart. Ons vak. Daarom biedt de Associatie trainingen en workshops op het gebied van toetsontwikkeling, examenafname, examenlogistiek en nazorg. Onze trainingen en workshops zijn maatwerk, afgestemd op uw doelen, het niveau van uw medewerkers en branche. Een greep uit ons trainingsaanbod:

  Training Ontwikkelen van vragen en toetsen Opstellen leerdoelen, indeling in taxonomien Ontwikkelen van meerkeuze- en open vragen Competentiegericht toetsen Antwoordmodellen, normering en cesuur.

  Training Online examinering Ontwikkelen van online examens Ontwikkelen van examenvragen Soorten gesloten vragen Het opzetten van een vragenboomstructuur voor een

  itembank Het optimaal inzetten van een digitaal toetssysteem Gebruik van toetssoftware.

  Training Taalniveau Europa heeft zes verschillende taalniveaus: van A1 tot C2.

  In deze training leert u niet alleen de taalniveaus herken-nen. U leert ook hoe u het juiste taalniveau toepast bij het construeren, beoordelen en vaststellen van examens.

  Training Evaluatie Deze training behandelt de statistische evaluatie van toet-

  sen en examens. Daarnaast leert u op een goede manier feedback geven aan opleiders en cursisten.

  Deskundigheidsbevordering: training & workshops

 • 7Surveillanten en examenleidersHet afnemen van een examen en de surveillance vraagt om expertise. Wat zijn de juiste procedures? Hoe zorg ik voor goed toezicht en hoe signaleer ik fraude? Uiteraard is er ook aandacht voor de controle van examenopgaven en -middelen en het omgaan met onregelmatigheden. Na de training Surveillanten en examenleiders beheersen uw medewerkers de kneepjes van het vak.

  CorrectorenVoor correctoren bieden wij de training Beoordelen (corri geren) van examens. Onderstaande onderwerpen komen aan de orde: Het objectief en efficint beoordelen van examens Het toepassen van het antwoordmodel Het bepalen van de cesuur Ontdek de valkuilen bij beoordelen.

  Workshops op maatNatuurlijk kunt u er ook voor kiezen om alleen bepaalde onderdelen uit de genoemde trainingen te volgen. In overleg ontwikkelen wij een workshop op maat.

 • 8

 • 9Vaststellen toetsbeleidDe Associatie helpt u bij de ontwikkeling en professionalisering van uw toetsbeleid en toetsen. U kunt ons inschakelen voor de volgende diensten. Opstellen toetsbeleid Opstellen eind- & toetstermen en toetsmatrijzen Vaststellen examens en correctiemodellen op basis van een

  toetsmatrijs Examenontwikkeling: we vertalen de toetsmatrijs naar

  examens.

  ExamenontwikkelingBij het maken van examens draait het maar om n ding. U wilt zeker weten dat met het behalen van een examen de leerdoelen zijn behaald. De Associatie ontwikkelt toetsen die passen bij de toetsmatrijs en aansluiten op uw specifieke situatie. Of het nu gaat om schriftelijke examens voor finan-cile professionals of praktijkopdrachten voor technisch personeel. Wij leveren elke gewenste examenvorm. Van schriftelijke en mondelinge examens tot praktijkopdrachten, meerkeuzevragen en online examens. Daar horen uiteraard ook passende correctie modellen bij.

  De Associatie kan de examinering voor u uit handen nemen. Van a-tot-z of alleen op bepaalde onderdelen. Uiteraard kunt u erop vertrouwen dat onze uitvoering voldoet aan de wet- en regelgeving binnen uw branche.

  CorrectietrajectUw correctietraject? Dat geeft u natuurlijk niet zomaar uit handen. U wilt erop kunnen vertrouwen dat de correcties snel en secuur worden uitgevoerd. Dan bent u bij de Associatie aan het goede adres. Onze inhoudelijke expertise op het ge-bied van corrigeren n het correctieproces staan als een huis. Onze correctoren voeren met uiterste precisie de correcties uit en stellen de uitslagen vast. Onze processen zijn waterdicht. Functiescheiding zorgt voor absolute betrouwbaarheid. Wat resulteert in vertrouwen in uw examens.

  NazorgDe uitbesteding van de examenontwikkeling en het correctie-traject staan niet op zichzelf. Ook de nazorg moet goed geregeld zijn. De Associatie regelt het inzageproces en behandelt volgens strakke procedures de klachten, bezwaren en beroepen.

  Uitvoering van analysesAls u uw examinering uitbesteedt, ontvangt u uiteraard ook rapportages over de afgenomen examens. We leggen verantwoording af over de kwaliteit van de examens en de correctie modellen. Daarbij betrekken we ook de mening van de examenkandidaten. Dit vindt u terug in een rapportage over het aantal inzagen, klachten en bezwaren.

  Inhoudelijke uitvoering

 • 10

 • 11

  Kandidatenregistratie en -administratieCollectieve en