Art, Object & Design, ecopavilion

Click here to load reader

download Art, Object & Design, ecopavilion

of 39

 • date post

  02-Nov-2014
 • Category

  Documents

 • view

  407
 • download

  0

Embed Size (px)

description

 

Transcript of Art, Object & Design, ecopavilion

 • 1. Paper keuzemodule Art|Object & DesignGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO)
 • 2. Inhoudstafel1. Onderzoeksproces ...................................................................................................................... 4 1.1 Opdrachtstelling ..................................................................................................................4 1.2 Beschrijving en ligging ....................................................................................................... 5 1.3 Persoonlijke benadering .................................................................................................... 6 1.4 Conclusie ............................................................................................................................ 7 1.5 Conceptideen ................................................................................................................... 82. Gebruikersonderzoek ................................................................................................................ 133. Procesbeschrijving ..................................................................................................................... 164. Planning ...................................................................................................................................... 195. Ontwerp en visualisaties ............................................................................................................. 206. Verantwoording van de gemaakte keuzes ................................................................................... 27 6.1 Materiaal - en constructiekeuze............................................................................................. 27 6.2 Inspiratiebronnen ............................................................................................................... 287. Gebruikersscenario .................................................................................................................... 298. Bronvermelding ......................................................................................................................... 329. Bijlagen ......................................................................................................................................... 33
 • 3. 1. Onderzoeksproces 1.1 Opdrachtstelling De huidige parking van de stedelijke kunstencampus situeert zich op de kunstlaan. Deze biedt plaats aan de autos van de werknemers van de campus. Er is reeds een overdekte fietsen- parking en deze mag gebruikt worden voor het nieuwe ontwerp. De opdracht houdt in dat er twee parkingplaatsen op de kunstlaan gebruikt zullen worden als laadzones. Zo zou er minimum n parking plaats zijn voor snelladen en maximum n extra plaats voor het gewoon opladen. De normale laadparking en de snellaadparking mogen niet op dezelfde standplaats zijn, zodat de locatie voor snelladen altijd beschikbaar blijft. Er zijn zonnepanelen genstalleerd aan de academie. Een link tussen deze vorm van hernieuwbare energie en elektrisch rijden is interessant. Tevens moet de laadpaal een eyecatcher zijn met een link naar het snelladen. Een eis is ook dat de laadpaal hetzelfde betalingssysteem hanteert als de reeds bestaande laadpalen binnen de stad Hasselt. FietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 4/38
 • 4. 1.2 Beschrijving en liggingDe Kunstcampus te Hasselt is een drukke en centrale plaats in Deze parking ligt op een boogscheut van het centrum van Hasselthartje Hasselt. Ze is gelegen tegenover het Cultureel centrum en wordt tevens ook druk bezet door bezoekers van het conser-waar regelmatig lezingen over religieuze en culturele onder- vatorium, hogeschool-gangers van de Phl en Pivh en bezoekerswerpen, tentoonstellingen, theatervoorstellingen en concerten van het stadscentrum van Hasselt.worden gehouden. De parking van de Kunstcampus, waar delaadpalen gaan moeten komen, behoort toe aan het StedelijkConservatorium voor woord en dans en aan de Academie voorbeeldende kunsten. Conservatorium en Kunstacademie FietsenstallingGroep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 5/38
 • 5. 1.3 Persoonlijke benaderingUit de observaties op de Kunstcampus werd duidelijk dat deze Ook fietsers hanteren dergelijk gevaarlijk gedrag. Ze rijden vaaklocatie druk bezocht wordt door verschillende gebruikers. Deze zeer roekeloos dwars over het voetpad heen om bij de fietsen-locatie is centraal gelegen en geeft toegang tot vele plaatsen stalling te geraken. Er moet dus zeker aandacht besteed wordenbinnen Hasselt, namelijk, het stadscentrum, het Culureel centrum aan de veiligheid en vloeiing van het doorgaand verkeer.en tal van scholen. Daarnaast rijden hier, vooral tijdens de spitsuren, vele autosEen eerste bemerking is dat de fietsenstalling altijd redelijk langs. Aangezien dit een druk knooppunt is moeten we er dusvol zit en dit vooral door studenten van het conservatorium. Op voor zorgen dat onze constructie het doorgaand verkeer en deweekdagen rond vijf uur, woensdagnamiddag en in het weekend bestaande bezoekers van de parking niet hindert.is de fietsenstalling het drukst bezocht door mensen die hierlessen volgen. Vanaf dat moment is er een constante toestroom Een eerste interview vond plaats met het diensthoofd van heten afstroom van voetgangers en fietsers. Overdag en in het conservatorium. Zij was van mening dat de fietstenstalling ze-weekend worden de parking en fietsenstalling meer gebruikt ker niet mag verdwijnen of in omvang verminderen, aangeziendoor mensen die naar de stad trekken en vanaf acht uur s ze volledig benut wordt op dagen met mooi weer. Deze zouavonds vinden er tal van lezingen en voordrachten plaats in zelfs nog groter mogen. Verder haalde ze het probleem aan vanhet tegenoverliggende Cultureel centrum. ouders die hun kinderen gewoon afzetten voor het conservato- rium, waardoor er gevaarlijk situaties en opstoppingen ontstaan.De kunstcampus is dus een druk kruispunt waar jongeren die Daarom zou de Kunstcampus graag een Kiss and Ride zoneeen vorming aan de academie volgen ook vaak worden afgezet willen inbouwen. Het leek haar tevens een goed idee dat hetdoor hun ouders. Ze stappen uit de wagen en steken zonder om conservatorium betrokken wordt in het maken van het ontwerp.te kijken het fietspad over.Groep 4: Anja Kahlert (CMD), Sen Geudens (PD) en Nele Indestege (GO) P. 6/38
 • 6. Na een tweede gesprek met Katelijne Van Cluysen, de directrice 1.4 Conclusievan de kunstacademie, werd er besloten dat er een mogelijkesamenwerking zou kunnen plaatsvinden tussen het ontwerp en Het plein van de Kunstcampus is een druk en belangrijk puntde verschillende kunstdepartementen. Zij vermeldde ook dat binnen Hasselt. De fietsenstalling wordt voortdurend gebruikt. Erer op de kunstcampus wel vaker fietsen gestolen of beschadigd zijn naast het elektrisch laden nog enkele punten die belangrijkworden. Tevens heeft de huidige fietsenstalling een bijkomend zijn voor de conceptvorming.probleem. Sommige, grotere, mensen stoten met hun hoofd tegenhet fietsendak. Dit kan in rekening gebracht worden binnen het Ten eerste viel het in beide gesprekken op dat veiligheid denieuwe design. eerste prioriteit is. Er zijn verschillende aspecten binnen deze veiligheid waarmee we zeker rekening moeten houden. Zo is er enerzijds het probleem met de voortbeweging van de fietsers, die dwars over het voetpad fietsen. Concreet gezien mogen er binnen het nieuwe concept geen fietsers meer over het voetpad naar de fietsenstalling rijden. Anderzijds moet er ook gedacht worden aan het drukke verkeer en het afzetten van studenten voor het conservatorium. Een ander punt is de grote van de fietsenstalling, deze mag absoluut niet kleiner worden. Zo pleiten de mensen van het conservatorium voor een even grote als niet nog grotere fietsen-