Arhivska zbirka

Click here to load reader

 • date post

  03-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  242
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Arhivska zbirka

 • 1

  ARHIVSKA ZBIRKA ISIM

  POPIS ZBIRKE INTITUTA ZA SLOVENSKO IZSELJENSTVO

  IN MIGRACIJE ZRC SAZU

  Zbirka je nastajala v desetletjih razvoja dananjega Intituta za slovensko izseljenstvo in

  migracije ZRC SAZU v Ljubljani, bolj intenzivno od srede osemdesetih let 20. stoletja. Velik

  del zbirke sestavlja arhivsko gradivo, ki je bilo pridobljeno iz Slovenske izseljenske matice

  (*1951) , deloma je prilo v zbirko preko SAZU ali je bilo poslano na naslov intituta.

  Prvi popis gradiva je naredil Dean Ceglar. Glej: Dean Ceglar, Vodnik po arhivskem gradivu

  Intituta za slovensko izseljenstvo ZRC SAZU, 2000, Zaloba ZRC, ZRC SAZU, 64 strani.

  Zaradi predaje gradiva Arhivu R Slovenije je bil opravljen ponovni pregled gradiva in deloma

  so bili vneenimi popravki glede strukture in popisa. Delo je opravil dr. Marjan Drnovek v

  zaetku leta 2006, ki je tudi izvril primopredajo zbirke z gospo Marijo Grabnar (ARS).

  Zbirka je bila 23. 2. 2006 predana v hrambo Arhivu Republike Slovenije, Ljubljana,

  Zvezdarska 1. (E-pota: ars&gov.si )

  SKUPINA GRADIVA ENOT: 109 katel

  in 2 fascikla

  Zdruene drave Amerike 69

  Kanada 2

  Juna Amerika 6

  Avstralija 1

  Afrika 1

  Evropa: Francija (7), Belgija (3), Nizpzemska

  (1), vica (1), Evropa (1), drugo (7)

  20

  Splono o izseljenstvu, razno 12

  SKUPAJ 111

 • 2

  ZDRUENE DRAVE AMERIKE (katle 1 69)

  SLOVENSKI PEVSKI ZBORI V ZDA

  katla 1:

  SLOVENSKI PEVSKI ZBOR FRANCE PREEREN, Chicago, Illinois, 1954-1965

  1 m.

  Gradivo: spominske broure 1954/ rokopis: eskoslovenske Spolky v America 1964/ program

  koncerta 1965.

  PITTSBURKI SLOVENSKI OKTET, Pittsburgh, Pennsylvania, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o oktetu b. d.

  WILSONITE CHORALIERS, Los Angeles, California, 1953

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 1953.

  SLOVENIAN GLEE CLUB PREEREN, b. d.

  1 m.

  Gradivo:spominska broura b. d./ fotografija b. d.

  SLOVENIAN GLEE CLUB SLOVENEC, Pueblo, Colorado, 1953

  1 m.

  Gradivo: program koncerta 1953.

  PEVSKI ZBOR SVOBODA, Detroit, Michigan, 1931-1934

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1931-1934.

 • 3

  NAPREJ, Wisconsin, b. d.

  1 m.

  Gradivo: rokopis o zboru b. d.

  katla 2:

  ZVEZA JUGOSLOVANSKIH PEVSKIH DRUTEV V AMERIKI, 1917-1918

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1917-1918.

  ZDRUENI MLADINSKI PEVSKI ZBORI, 1934-1979

  1 m.

  Gradivo: jubilejni knjigi 1937-1938/ programi koncertov 1934-1979/ spominska knjiga 1935.

  SOLISTINI KONCERTI, 1943-1969

  1 m.

  Gradivo: programi solistinih koncertov Anne Safred 1952, Carolyne Budan 1952, June

  Babitt-Price 1954, Cecilije Valeni 1969, Florence Unetich 1947, Antona ublja b. d., Zlatka

  Balokovicha 1943/ zapisi o Antonu ublju 1944/ asopisne kritike koncertov 1965-1969.

  HRVAKI PEVSKI ZBOR ABRAEVI, 1938-1942

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1938-1942.

  katla 3:

  SLOVENSKE UPNIJE, KOFIJE IN MISIJONARJI, 1940-1991

  1 m.

  Gradivo: broure o slovenskih upnijah v Columetu (Michigan), v Pittsburghu (Pennsylvania)

  v Joiletu (Illinois) 1940-1965 in Religion in Yugoslavia 1947/ zapiski o slovenskih kofih

  in misijonarjih b. d./ rokopis o Baragi, Vinku Lautru in Kiwanis klubih (Edi Gobec) 1971/

  pismo Barbare Slanovec (California) 1973/ dopis in spominska broura (1916-1981) cerkve

  Svetega Cirila iz New Yorka 1991.

 • 4

  SLOVENSKA ENSKA ZVEZA, 1929-1979

  1 m.

  Gradivo: spominske broure in programi prireditev 1948-1955/ zgodovina Slovenske enske

  zveze 1964/ rokopisi zgodovine Slovenske enske zveze 1953-1964/ seznam lanic glavnega

  odbora Slovenske enske zveze 1979/ asopisni lanki o Slovenski enski zvezi 1942-1979/

  fotografije b. d./ dopis 1955/ fotokopirana naslovnica glasila Zarje iz leta 1929.

  SLOVENSKI DOMOVI ZA OSTARELE, Cleveland, Ohio in Fontana, California, 1957-1979

  1 m.

  Gradivo: ustanovni akt, pravilnik, letno poroilo in finanno poroilo Slovene Home for the

  Aged v Clevelandu (Ohio) 1965-1979/ dopisi in pisma Slovene Home for the Aged v

  Clevelandu 1957-1961/ asopisni lanki o Slovene Home for the Aged b. d./ razglednica

  1969/ jubilejne broure in program Slovene Home for the Aged 1961-1964/ poziv za zbiranje

  pomoi za dom v Clevelandu, pronja za sprejem v dom in cenik in usluge 1972/ potrdilo o

  prejemu darovanega denarja Franka esna za dom b. d./ spominska knjiga ob otvoritvi

  Slovene Rest Home v Fontani (California) 1960/ jubilejne broure Slovene Rest Home 1960-

  1970/ gostovanje Slovenskega okteta v Slovene Rest Home 1966/ risba doma in fotografija

  lanov odbora za graditev slovenskega zavetia v Fontani 1959.

  DRAMSKA DRUTVA

  katla 4:

  DRAMSKI ZBOR IVAN CANKAR, 1919-1984

  1 m.

  Gradivo: spominske broure in programi predstav 1919-1954/ dopis 1962/ kritike in obvestila

  v asopisih 1920-1941/ vstopnice za predstave 1951-1955/ pismo Franka esna Zimi Vraj

  1968/ otvoritev razstave Druine Danilovih v Ljubljani 1984.

  DRAMSKO DRUTVO ANTON VEROVEK, 1937-1966

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1937-1966.

  DRAMSKO DRUTVO NAA ZVEZDA, Cleveland, Ohio, 1948-1963

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1948-1963.

 • 5

  DRAMSKI ODSEK KLUBA t. 27 J. S. Z., Cleveland, Ohio, 1925-1926

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1925-1926.

  DRUTVO KRISTUSA KRALJA t. 226 K. S. K. J., 1930

  1 m.

  Gradivo: spominska broura za Pasijon 1930.

  PASIJONSKI KLUB, Cleveland, Ohio, 1950

  1 m.

  Gradivo: spominske knjige Slovenskega Pasijona v Ameriki 1950.

  IKAKA FEDERACIJA DRUTEV SNPJ, 1935-1937

  1 m.

  Gradivo: program prireditev 1935-1937.

  SLOVENSKO DRAMATINO DRUTVO, Chicago, Illinois, 1922

  1 m.

  Gradivo: program igre Rokovnjai 1922.

  DRUTVO SV. GENOVEFE, t. 108 KSKJ, Joilet, Illinois, 1912

  1 m.

  Gradivo: program igre Revek Andrejek 1912.

  MLADENIKO DRUTVO DANICA, 1922

  1 m.

  Gradivo: program igre Divji lovec 1922.

  DRAMSKI ODSEK DRUTVA OREL, t. 21 SNPJ, Pueblo, Colorado, 1928

  1 m.

  Gradivo: program igre Pred poroko 1928.

 • 6

  PROSVETNA MATICA, Chicago, Illinois, 1938-1946

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanek z pozivom 1938/ pismo Ane Beniger 1946.

  DOMOVI IN DRUTVA V ZDA

  katla 5:

  SPLONO O DOMOVIH IN DRUTVIH PO ZDA, b. d.

  1 m.

  Gradivo: seznami in naslovi Slovenskih narodnih domov, pevskih zborov in dramsko-

  kulturnih drutev b. d.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, La Salle, Illinois, 1961

  1 m.

  Gradivo: spominska broura 1961.

  JUGOSLOVANSKI NARODNI DOM, Ely, Minnesota, 1957

  1 m.

  Gradivo: spominska broura o zgodovini doma 1957.

  DRUTVO SLAVIJA, Chicago, Illinois, 1925

  1 m.

  Gradivo: vabilo na sejo 1925.

  SLOVENSKO PROSVETNO DRUTVO SIMON GREGORI, 1976

  1 m.

  Gradivo: vabilo na piknik 30. 5. 1976.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, Detroit, Michigan, 1929-1946

  1 m.

  Gradivo: pravila drutva b. d./ zapisniki 1929-1946.

 • 7

  SLOVENSKI DELAVSKI DOM, Detroit, Michigan, 1951

  1 m.

  Gradivo: spominska broura doma 1951.

  SLOVENSKI DOM, Pittsburgh, Pennsylvania, 1961

  1 m.

  Gradivo: spominska broura doma 1961.

  SLOVENSKI NARODNI DOM, Chisholm, Minnesota, 1970

  1 m.

  Gradivo: spominska broura doma 1970.

  SLOVENSKA DRUTVA

  katla 6:

  ZVEZA KULTURNIH DRUTEV, b. d.

  1 m.

  Gradivo: spominska broura b. d./ fotografija ZKD b. d.

  SLOVENSKO KATOLIKO DRUTVO TRIGLAV, 1979

  1 m.

  Gradivo: rokopis o zgodovini drutva Triglav b. d./ pismo Jacoba Strekala 1979.

  SLOVENSKO-AMERIKI KULTURNI SVET (SLOVENIAN-AMERICAN HERITAGE

  FUNDATION), 1976-1978

  1 m.

  Gradivo: spominske broure 1976-1978.

  ITALNICA SLOVENSKEGA DELAVSKEGA DOMA, 1941-1952

  1 m.

  Gradivo: program italnice 1941/ spominska broura 1952.

 • 8

  SLOVENSKA NARODNA ITALNICA, 1934-1946

  1 m.

  Gradivo: spominske broure ob obletnici in dnevu SN 1934-1946.

  CANKARJEVA USTANOVA, 1936

  1 m.

  Gradivo: ustava in pravila 1936/ spominska broura ob 20 letnici smrti Ivana Cankarja b. d./

  rokopisa Cvetka A. Kristana b. d.

  JUGOSLOVANSKI KULTURNI VRT, b. d.

  1 m.

  Gradivo: opis Jugoslovanskega kulturnega vrta b. d.

  UNITED SLOVENIAN SOCIETY, 1978

  1 m.

  Gradivo: rokopis Mile enk o USS b. d./ programi prireditev in reklamni letak 1978-1979.

  SLOVENSKA DELAVSKA ZADRUNA ZVEZA, 1913-1927

  1 m.

  Gradivo: pravila zveze 1913/ zapis o zvezi 1926/ spominske broure b. d./ fotografija 1927.

  SLOVENSKA GODBA BLED, 1916-1936

  1 m.

  Gradivo: programi koncertov 1932-1936/ fotografija 1916.

  TONY PETKOVSEK AND THE POLKA PARTY RADIO CLUB, 1971

  1 m.

  Gradivo: spominske broure b. d./ Super 10 Wxen 1971/ rokopis b. d.

  KLUB LJUBLJANA, 1929

  1 m.

  Gradivo: spominska broura 1929.

 • 9

  AMERIKO-JUGOSLOVANSKI VOJNI VETERANI JADRAN POST 3, 1981

  1 m.

  Gradivo: spominska broura b. d./ asopisni lanek o Jadran Postu 1981.

  SOCIALISTINI KLUB (t. 49 J. S. Z.), b. d.

  1 m.

  Gradivo: asopisni lanek o zgodovini kluba b. d.

  katla 7:

  SPLONO O SLOVENSKIH NARODNIH DOMOVIH, 1942-1981

  1 m.

  Gradivo: rokopisi o naselitvi Slovencev v Clevelandu, slovenskih podjetnikih, kultur