Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

of 20 /20

Embed Size (px)

description

Daj mi godzinę, a ja Ci pokażę, jak zacząć planować i realizować swoje pragnienia, marzenia i cele. Inni będą tylko marzyć. Ty zdobędziesz to, co chcesz. Co wybierasz?

Transcript of Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Page 1: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski
Page 2: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Architekt przyszłości"

Darmowa publikacja dostarczona przez

ebooki24.org

Copyright by Złote Myśli & Jacek Siewierski, rok 2012

Autor: Jacek Siewierski

Tytuł: Architekt przyszłości

Data: 28.02.2012

Złote Myśli Sp. z o.o.

ul. Toszecka 102

44-117 Gliwice

www.zlotemysli.pl

email: [email protected]

Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie

w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości

publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie

z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli.

Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce

informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za

ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub

autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej

odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych

w książce.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

All rights reserved.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Page 3: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia:

córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces.

Dziewczyny, bez Was nie byłbym tym, kim jestem.

Kocham Was!

Page 4: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Spis treści

Wstęp................................ 7Zmiany ............................... 9Czego ja chcę?...................... 15Cel ................................. 19Sitko............................... 23Praca: kto szuka, wielbłądzi........ 35Nowy sposób działania ............... 47Metody wyznaczania celów ............ 51Spryciarz .......................... 63Konsekwencje ........................ 81Analiza SWOT ........................ 83Priorytety i planowanie ............. 89Chwile zwątpienia — jak sobie z nimi radzić? .................... 93

Mission possible .................... 95Początek końca...................... 97

Page 5: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

47

Nadszedł czas na sprawy techniczne. Teraz już wiemy, że jeśli wykonywane przez nas jakiekolwiek czynno-ści nie przynoszą zamierzonego rezultatu, to rozpo-czynamy działanie innym sposobem. Zazwyczaj jeśli robimy coś nowego, to trzeba temu czemuś zrobić miejsce, pozbywając się czegoś starego — dotyczy to również (albo przede wszystkim) nawyków. Należy zastanowić się nad tym, co robimy, przeanalizować, co można zrobić lepiej, czego można nie robić, któ-re rzeczy można zostawić, które zmienić, a z których zrezygnować. W obraniu nowego sposobu działania pomogą nam pytania:

Które wykonywane przeze mnie czynności są naj- �bardziej wartościowe, jeśli chodzi o to, co robię?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Nowy sposób działania

Page 6: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

48

Czego mogę robić więcej już od zaraz? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Które wykonywane przeze mnie czynności są �najmniej wartościowe i mogę z nich zrezygnować lub ograniczyć ich wykonywanie?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Co mogę zacząć robić inaczej? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Co mogę zrobić jeszcze lepiej? I jak? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Page 7: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Nowy sposób działania

Czy znam kogoś, kto może mi pomóc? Najlepiej �kogoś, kto osiągnął sukces w tym, co i ja chcę zrobić. Jeśli nie, to jak dotrzeć do kogoś takiego?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Dobrze jest od razu zapisać odpowiedzi na te pytania — bezpośrednio w książce lub na osobnej kartce. To pomoże naszej podświadomości w ich zapamiętaniu. Przejdźmy teraz do metod, których nauka i praktycz-ne stosowanie umożliwią to, że osiągniemy więcej, niż można przypuszczać.

Page 8: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

51

Większość skutecznych metod wyznaczania celów opracowuje się na podstawie właściwej oceny sytu-acji obecnej oraz jak najbardziej dokładnego obrazu sytuacji, w której chcemy się znaleźć. To tak jak z pły-nącym okrętem i kapitanem — okręt ma szansę do-płynąć do celu tylko wtedy, gdy kapitan wie, gdzie jest w danej chwili oraz dokąd chce dopłynąć. Określenie, w jakim miejscu się aktualnie znajdujemy, to określe-nie „startu”. Jeśli to zrobimy, to łatwiej nam będzie wyznaczyć „metę”, czyli nasze cele. To bardzo waż-ne, żeby sobie samemu uświadomić, w jakiej obecnie sytuacji się znajdujemy. Jest to niezbędne również do tego, żeby wiedzieć, w jakim kierunku powinny iść zmiany. Tu także przydadzą nam się kartka i coś do pisania (możesz także odpowiadać bezpośrednio w książce).

W życiu każdy z nas pełni określone role. Niektóre z nich to:

dziecko, jeśli mamy rodziców; �

Metody wyznaczania celów

Page 9: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

52

uczeń, jeśli się uczymy, studiujemy; �

partner, jeśli jesteśmy w związku; �

rodzic, jeśli mamy dzieci; �

pracownik, jeśli pracujemy (niezależnie, czy u ko- �goś, czy u siebie);

przyjaciel, jeśli mamy przyjaciół. �

Twoje role:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Na tej zasadzie możemy wypisać wszystkie swoje życiowe role. Dostrzeżemy ich z pewnością więcej,

Page 10: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Metody wyznaczania celów

53

a część może nas jeszcze (lub już) nie dotyczyć. Na to i na każde kolejne ćwiczenie trzeba poświęcić wy-starczającą ilość czasu. Pamiętajmy, że lepszy rezultat osiągniemy, kiedy to będzie zrobione dobrze, a nie szybko.

Kolejnym krokiem jest określenie naszych obszarów życiowych, czyli tego, na co poświęcamy czas i o co dbamy. Wyznaczmy obszary, które odgrywają w na-szym życiu ważne role, czyli gdzie w tym momencie jesteśmy. Mogą to być:

praca, �

rodzina, �

zdrowie, �

hobby, �

finanse, �

znajomi, �

wygląd, �

nauka, �

rozwój, �

odpoczynek. �

To oczywiście tylko przykłady. Każdy ma swoje ob-szary, w których na co dzień się porusza, dlatego do-brze jest zapisać wszystko, co tylko przyjdzie nam do

Page 11: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

54

głowy. Ważne jest, żeby określić je dokładnie i skupić się właśnie na nich.

Twoje obszary życiowe:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Określiliśmy to, kim jesteśmy oraz obszary, które od-grywają istotną rolę w naszym życiu. Mamy zatem „start”. Teraz pora na „metę”. Ten moment jest jed-nym z najistotniejszych w całej książce, więc zachę-cam do maksymalnego skupienia. Przygotujmy czy-stą kartkę i długopis. Usiądźmy najlepiej w miejscu, w którym zazwyczaj się odprężamy. Może to być fo-

Page 12: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Metody wyznaczania celów

55

tel, kanapa, ławka w parku — bardzo ważne, żeby to było faktycznie miejsce, w którym dobrze się czuje-my. Zaryzykuję stwierdzenie, że każdy ma wyobraź-nię. Skoro tak, to czy jest ona ograniczona? Potrafimy podać jej granice? Wyłączamy w tej chwili wszystkie hamulce i puszczamy wodze fantazji.

Wyobraźmy sobie teraz sytuację, w której wygraliśmy ogromną sumę pieniędzy — tak ogromną, że choć-byśmy się mocno starali, to nie ma szans na wydanie jej do końca naszych dni (nawet w połowie). Jak wy-glądałoby nasze życie? Załóżmy, że już mamy za sobą ten pierwszy moment amoku zakupowego, w którym kupujemy wszystko, czego nam brakowało, wszyst-ko, o czym marzyliśmy. Możemy robić dokładnie to, co chcemy, z kim chcemy, gdzie chcemy i jak dłu-go chcemy. Oswoiliśmy się już z myślą, że jesteśmy w posiadaniu nieograniczonej ilości pieniędzy — jak wygląda teraz nasze życie? Na co poświęcamy czas? Zapisz to na kartce lub w książce w czasie teraź-niejszym, tak jakby to już było osiągnięte, wczuj się w rolę i dokładnie zobacz oczyma wyobraźni, co ro-bisz, kim jesteś. Pamiętaj jednocześnie o wszystkich ważnych aspektach Twojego życia. Mogą się również pojawić nowe role, których wcześniej nie określiłeś (na przykład jeśli w tej chwili nie jesteś rodzicem, a chcesz nim być w przyszłości, to możesz taką rolę sobie wyznaczyć).

Page 13: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

56

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Page 14: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Metody wyznaczania celów

57

Zdaję sobie sprawę, że przy wykonywaniu tego ćwi-czenia po raz pierwszy, można poczuć się dziwnie. Jest tak za każdym razem, kiedy robimy coś nowego. Powtarzajmy zatem to ćwiczenie tak często, jak tylko mamy na to ochotę i czas. Może to być nawet w trak-cie podróży autobusem, w czasie której i tak czas jest zazwyczaj niewykorzystany. To ćwiczenie pomaga pozbyć się myślenia tylko o pieniądzach. Oczywiście są one ważne i potrzebne, lecz czy są najważniejsze? Dla ułatwienia możemy zadać sobie serię pytań, któ-re pozwolą wydobyć z nas to, co uważamy za istotne. Odpowiedzi zapisz w książce lub na osobnej kartce.

Co najbardziej lubię robić? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Robienie czego daje mi satysfakcję? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Page 15: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

58

Kim chcę być w życiu? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Kim chciałem być, jak byłem mały? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Co chcę w życiu robić? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Co mnie interesuje? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Page 16: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Metody wyznaczania celów

59

W czym jestem dobry? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Co ludzie we mnie podziwiają? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Za jakie czynności ludzie mnie cenią? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

W czym jestem niezastąpiony? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Page 17: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

60

Wśród jakich ludzi chcę przebywać? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Jakie umiejętności już mam, a jakie są mi jeszcze �potrzebne?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Jaki jest jeszcze lepszy sposób na to, żeby to osią- �gnąć?

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Kto może mi w tym pomóc? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Page 18: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Metody wyznaczania celów

61

Jakich informacji potrzebuję? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Gdzie mogę je znaleźć? �

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

To bardzo ważne ćwiczenie, pozwalające na określe-nie, co tak naprawdę uznajemy w życiu za priorytet oraz czego chcemy. Możemy dla ułatwienia zadać so-bie kolejne pytania: kiedy już minie pierwszy dzień, na przykład poniedziałek, co będę robił w następny poniedziałek? Co zrobię za miesiąc? Za rok? Za 5 lat? Za 10? Określamy tym samym, jak wygląda nasze ide-alne życie. Po tym ćwiczeniu uzyskamy wizję „mety”, czyli uświadomimy sobie swoje cele długotermino-we. Bardzo możliwe, że nasze cele będą się zmieniały w miarę upływu czasu, ponieważ jak wiemy, wszyst-ko ulega zmianie. Jako kapitan statku zwanego ży-ciem, będziemy mogli zmieniać kurs w zależności od upodobań, potrzeb i okoliczności.

Page 19: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Jacek Siewierski

Skoncentrujmy się teraz na tym, co zapisaliśmy. Moż-liwe, że będzie trzeba w tym momencie przepisać te cele raz jeszcze, ponieważ warto je zapisać w pewien określony w dalszej części sposób. Celowo nie po-dałem wcześniej tej informacji — żeby nie ograni-czać wyobraźni. To, co napisałeś, wypłynęło z głębi Ciebie. To Twoje uczucia i Twoje słowa. Ważne jest jednak, żeby teraz zastosować podane niżej reguły i przepisać raz jeszcze wyznaczone cele.

Page 20: Architekt przyszłości / Jacek Siewierski

Dlaczego warto mieć pełną wersję?

Pełną wersję książki zamówisz na

stronie wydawnictwa Złote Myśli

http://cele-zyciowe.zlotemysl

i.pl

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)