Arai Manual Ned

download Arai Manual Ned

of 15

Embed Size (px)

Transcript of Arai Manual Ned

Nederlands

INSTRUCTIEHANDBOEKVoor alle helmen behalve GP modellenLees dit door, voordat u de helm in gebruik neemt

Opmerkingen

Wij willen u bij deze bedanken voor het kopen van een van onze ARAI helmen. Wij zijn ervan overtuigd dat u volledig tevreden zult zijn en bieden u dit informatieboekje aan, zodat u optimaal plezier zult beleven aan uw nieuwe helm. Als oudste producent van veiligheidshelmen in Japan heeft ARAI altijd voorop gelopen in de ontwikkeling van de helmtechnologie en ook nu zijn wij nog altijd een van de toonaangevende bedrijven in het ontwikkelen van helmen. Maar een helm kan nooit absolute veiligheid bieden, zelfs niet, wanneer hij gemaakt is volgens de beste en nieuwste stand van de techniek. Het is de functie van uw helm om de kans op en de ernst van letsel bij ongelukken zoveel mogelijk te beperken. Sommige in alle redelijkheid te voorspellen botsingen zullen de mogelijkheden van de helm om bescherming tegen verwondingen te bieden te boven gaan. Houd dat in gedachten, wanneer u rijdt en rij veilig.

ProductgarantieOm in aanmerking te komen voor de garantie stuurt u het bijgesloten formulier binnen tien dagen na aankoop naar Arai Helmet (Europe) B.V., postbus 112, 3870 CC Hoevelaken, Nederland. Zorg ervoor dat het formulier wordt gestempeld en gedateerd door de dealer bij wie u de helm hebt gekocht. Uw garantie geldt pas vanaf het moment van ontvangst van dit formulier. Elke Arai helm die volgens Arai Helmet Europe B.V. binnen vijf jaar na datum van aankoop materiaal- of fabricagefouten vertoont, zal voor de oorspronkelijke koper gratis worden gerepareerd of naar eigen inzicht door Arai worden vervangen op voorwaarde dat hij in de originele verpakking franco huis wordt verzonden naar de dealer in het land van aankoop. In geval van wijzigingen die worden aangebracht door de koper of derden, vervalt de aanspraak op garantie. Normale slijtage van geverfde oppervlakken en abnormale behandeling of opzettelijke beschadiging van de binnenkant/-voering van de helm valt niet onder de garantie. Afschilfering, krassen of andere beschadigingen van de buitenkant van de helm en van de beschilderde oppervlakken, die veroorzaakt zijn door contact met een oppervlak of voorwerp, vallen niet onder de garantie, tenzij zij het gevolg zijn van een productiefout. Deze garantie vervangt alle andere garanties. Arai aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele additionele schades of vervolgschades. Deze garantie geldt niet voor toebehoor zoals het vizier, de helm peaks of de kinbeschermers. De Nederlandse tekst van deze garantie heeft voorrang boven eventuele vertalingen. De Nederlandse tekst is gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank Utrecht onder nummer 30/92. De partijen verklaren dat deze garantie onder de Nederlandse wetgeving valt en dat de rechtbank te Utrecht exclusief bevoegd is in geval van geschillen.

84

Gebruiksaanwijzing

ARAI HELMBuiten schaal Schokabsorberende binnenschaal Comfort materiaal

De basisfunctie van de helm is de bescherming van het hoofd tegen de effecten van een harde klap. Dit wordt bereikt door het hoofd te omgeven met een bepaalde hoeveelheid en soort materiaal en met ruimte. Deze werken als buffer en als schokbreker. Voor optimale veiligheid moet er een substantile hoeveelheid materiaal rond het hoofd zitten. Om die reden zullen er - weliswaar kleine - concessies worden gedaan aan het horen, de perifere visie en de fysieke bewegingsvrijheid om uw hoofd afdoende te kunnen beschermen. Houd dit in gedachten en rijd overeenkomstig. Voor een optimale veiligheid is het van belang dat uw helm goed aansluitend en comfortabel op uw hoofd past. Hij mag niet te groot zijn, zodat hij op uw hoofd heen en weer danst, en hij mag ook niet te klein zijn, zodat hij knelt en pijn veroorzaakt. Wanneer u probeert de helm op het hoofd te bewegen (draaien en/of naar voren/achteren bewegen) dient de binnenvoering aan de huid te trekken. Wanneer de voering makkelijk over de huid glijdt, is de helm te groot. In geval van een ongeluk zult u blootgesteld worden aan botsingen en klappen uit alle mogelijke richtingen. In sommige gevallen zullen de uitgeoefende krachten de neiging hebben de helm van uw hoofd te tillen. Daarom is het absoluut noodzakelijk dat uw kinbandje goed vastzit, wanneer u aan het rijden bent. KENNISGEVING: Alle geverfde oppervlakken zullen in de loop van de tijd als gevolg van omgevingsfactoren blootgesteld zijn aan verandering. Dergelijke veranderingen zoals verbleken - zijn te wijten aan de inwerking van de zon, dampen, reinigingsmiddelen etc. Zij gelden als normale slijtageverschijnselen en vormen geen geldige reden voor het indienen van een garantieclaim. Helmen welke voorzien zijn van fluorescerende kleuren, kunnen door inwerking van UV- stralen, binnen de garantietermijn enigzins van intensiteit veranderen. Dit dient gezien te worden als een normaal proces.

Kinbandje

85

Onderhoudsinstructies vizier (gezichtsbescherming)

Op de Arai helm die u gekocht heeft is een vizier (gezichtsscherm) genstalleerd. Dit vizier is gemaakt van kwalitatief hoogwaardig policarbonaat. Om dit belangrijke onderdeel van uw helm in een goede conditie te houden en lange tijd plezier te hebben van uw vizier, doen wij u onderstaand enkele onderhoudstips aan te hand. Reiniging Gebruik voor een optimale reiniging van het vizier een zachte doek en handwarm (liefst gedestilleerd) water. Wanneer het vizier erg vies (bijv. insectenresten) is, kunt u een beetje afwasmiddel in het water gooien. GEBRUIK NOOIT BENZINE, THINNER, BENZEEN OF ANDERE OPLOSMIDDELEN, OMDAT ZIJ EEN NEGATIEVE UITWERKING OP DE KWALITEIT VAN HET VIZIER KUNNEN HEBBEN! Ook producten die worden aangeprezen als reinigers/verzorgingsmiddelen voor helmen/vizieren kunnen een negatieve uitwerking op de kwaliteit van het vizier hebben! Dat geldt eveneens voor de andere (plastic) onderdelen van het viziersysteem (schermhouders, basisplaten) en de ventilatievoorzieningen van uw helm. Haal het vizier van de helm af, voordat u het schoonmaakt (zie gebruikershandleiding). Reinig het en droog het met een zachte doek. Gebruik geen papieren producten of verwarmingstoestellen voor het drogen van het vizier! Installeer na het drogen het vizier zoals aangegeven in de gebruikershandleiding. Tip: maak het vizier regelmatig schoon, bij voorkeur meteen na gebruik, wanneer insectenresten en ander vuil zich makkelijker laten verwijderen. De ruimte tussen de schermhouder (side-pod) en de helm kan eveneens erg vuil worden en dat kan een negatieve invloed op de werking van het vizier hebben. Verwijder en installeer de houders volgens de gebruikersinstructies en reinig de onderdelen met handwarm water. Krassen Gebruik geen scherpe objecten om vuil van het vizier te halen: dat kan krassen veroorzaken! Polijst het vizier niet, wanneer er krassen opzitten; dat kan optische vervormingen tot gevolg hebben! Bewaren Bewaar uw vizier op een droge en donkere plek, liefst in de originele Arai helmtas. Rubberen rand kijkopening In de doos van de helm vindt u een klein plastic flesje met siliconenvloeistof. Met deze vloeistof houdt u de rubberen rand van de kijkopening in een goede toestand. Breng (naar behoefte) een klein beetje siliconenvloeistof aan op het rubber. Hierdoor werkt het vizier soepeler. Deze siliconenvloeistof dient tevens als smeermiddel voor de bewegende plastic onderdelen (afsluiters van de ventilatie, rode clip op de basisplaten). Smeer deze onderdelen licht (naar behoefte). Teveel smeermiddel trekt vuil en stof aan.

86

Voorzorgsmaatregelen tegen onbedoelde schade aan de helm ARAI HELMNeem de helm tijdens het rijden niet mee op het helmslot van de motor om brandplekken door de uitlaat, afslijting door de banden en schade aan de bandjes te voorkomen.

Gebruik een zachte doek met een oplossing van handwarm water en een reinigingsmiddel om de binnen- en buitenkant van uw helm schoon te maken. Gebruik nooit benzine, thinner, benzeen of andere oplosmiddelen, omdat deze de schokabsorberende plastic componenten van de binnenvoering kunnen aantasten. Gebruik nooit benzine, thinner, benzeen of andere oplosmiddelen voor de vizieren. Gebruik uitsluitend zeep en handwarm water om schade aan vizieren en andere plastic componenten te voorkomen. Zorg er bij het verven van uw helm voor dat u de gehele binnenzijde van de helm beschermt tegen de straal van de verfspuit. Blindeer alle openingen met papier en plakband, omdat verf de schokabsorberende voering en plastic componenten kan aantasten. Gebruik alleen verf die aan de lucht droogt en gebruik in geen geval verf die moet uitharden door verhitting. De volgende instructies gelden onder alle omstandigheden: Verwijder niet de rubberen trimrand Verwijder niet de binnenvoering Verwijder niet de kinbandjes Hoewel uw helm zoals elk hoogwaardig uitrustingsstuk stevig geconstrueerd is, moet er toch zorgvuldig en voorzichtig worden behandeld. Wanneer u hem laat vallen op een harde ondergrond of er anderszins ruw mee omgaat, kan dat nadelige gevolgen hebben voor de beschilderde oppervlakken en het beschermende vermogen aantasten. Het is extreem gevaarlijk om uw helm te veranderen, omdat dat het beschermend vermogen ervan kan aantasten. Boor uit veiligheidsoverwegingen geen gaten in de buitenschaal en snijd of pers niet in de schokabsorberende binnenvoering. Gebruik alleen originele ARAI onderdelen, wanneer u onderdelen van uw helm vervangt.

87

Zoals gebruikelijk bij een goede helm, is deze helm zo gemaakt dat de energie van een ernstige impact wordt geabsorbeerd door een gedeeltelijke vernietiging van de buitenschaal en/of de binnenvoering. Dergelijke schade is soms niet met het blote oog te zien. Wanneer de helm wordt blootgesteld aan een dergelijke botsing en er twijfel bestaat of de helm zijn beschermende functie nog langer kan vervullen, dient hij te worden teruggestuurd naar de producent voor een vakkundige inspectie of hij dient te worden weggegooid en te worden vervangen door een nieuwe ARAI helm.

Zet de helm niet op spiegels om beschadiging van de binnenvoering te voorkomen.

Laat de helm tijdens het rijden niet op het helmslot van de motor zitten om brandplekken door de uitlaat, afslijting door de banden en beschadiging van de bandjes te voorkomen.

Houd de helm buiten bereik van huisdieren om te voorkomen dat zij op de binnenvoering gaan kauwen zoals op een schoen of eraan gaan krabben, zoals maar al te vaak gebeurt. Dergelijke beschadigingen kunnen onherstelbaar zijn.

Stel de helm niet bloot aan oplosmiddelen zoals benzine of de dampen daarvan om beschadigingen van de vizieren, kleine plastic onderdelen en het binnenste te voorkomen.

88

Hoe u de helm moet opzetten

ARAI HELM

Druk de helm niet recht omlaag op uw hoofd, maar:

Neem het linker kinbandje in de linker hand en het rechterkinbandje in de rechterhand

Trek Beide kinbandjes naar buiten toe Schuif de helm van de bovenzijde van het achterhoofd naarvoren / onderen

Gebruiksaanwijzing voor het kinbandjeVoor een correcte bevestiging moet het kinbandje door de D-ringen worden gehaald zoals gellustreerd in en er op deugdelijke wijze doorheen worden getrokken.

De eindknipje van het bandje is alleen bedoeld om te voorkomen dat de drager wordt gehinderd door een in de luchtstroming klapperend bandje .

WAARSCHUWING: Het maakt geen deel uit van het bevestigingssysteem en men kan er zelfs niet op vertrouwen, wanneer men de helm aan het bandje draagt, omdat het al bij geringe krachtuitoefening loslaat. Een D-ring is voorzien van een release tab om het losmaken van de ringen gemakkelijker te maken. Trek er gewoon aan zoals te zien is in afbeelding .

OpslagBewaar uw Arai helm bij kamertemperatuur in de originele helmzak uit textiel, wanneer hij niet in gebruik is.

Bewaar de helm niet in een (zeer) vochtige omgeving Bewaar hem niet onder of bij hoge temperaturen of warmtebronnen (zoals een kachel)

Houd de helm uit de buurt van hete uitlaatsystemen

89

Gebruiksinstructies Verwijdering van het vizierOm het vizier te kunnen verwijderen, dient u het eerst helemaal open te zetten in de stand . OPMERKING: Het vizier kan niet vanuit enige andere stand worden verwijderd, omdat dan het borgsysteem effectief is. Wanneer het vizier volledig open staat, komen de hendels uit de voorkant van de vizierhouders . Wanneer deze hendels omhoog worden gedrukt, totdat er een klik hoorbaar is, komt het vizier los van het mechanisme & , (druk de hendels niet verder) en het kan er recht uit worden getrokken .

90

Gebruiksinstructies

ARAI HELM

Aanbevolen procedure: plaats de helm van u af wijzend op een tafel of zitting . Zet het vizier helemaal open om de hendels te ontplooien . Gebruik beide handen tegelijk om de hendels omhoog te drukken en te ontgrendelen, totdat er bij beide hendels een klikgeluid te horen is . Pak de zijkanten van het vizier vast en draai uw handen omhoog en van de helm af, waardoor het vizier vrijkomt .

Terugplaatsen van het vizierOm het vizier terug te plaatsen houdt u het ongeveer in volledig geopende stand. Schuif het kommavormige einde van het vizier in de frontopening van de side-pod, waarbij de onderste rand van de komma over de bovenkant van de brede witte geleiding glijdt, die zich op de rode vergrendeling in de onderkant van de zijpod bevindt. OPMERKING: Wanneer de naderingshoek van het vizier onjuist is, kan het vizier niet volledig in de zijpod worden geschoven en dus niet worden geinstalleerd . Druk het vizier verder de side-pod in totdat de stoptab op de onderste rand van de kommavorm over de witte geleiding valt . Beweeg het vizier voorzichtig een beetje omhoog en omlaag en naar binnen en buiten, zodat alles op zijn plek valt . Herhaal dit voor de andere zijde. De LRS hendel wordt automatisch ingetrokken, wanneer het vizier wordt gesloten.

91

Gebruik van de DeMistLockOm de anticondens voorziening van het Super AdSis systeem te gebruiken, drukt u gewoon de DeMistLock tab stevig naar voren om de nauwe opening te verkrijgen die nodig is om het vocht te verdrijven. OPMERKING; Om het vizier terug te zetten in de volledig gesloten stand, moet de DeMistLock tab worden teruggeduwd. Het is niet voldoende om het vizier zelf omlaag te duwen. Het sluiten dient te gebeuren met behulp van de DeMistLock.

AfstellingenVrijwel alle klachten over lawaai, tochten of condens zijn te herleiden tot een foutieve installatie van het vizier of het viziersysteem. Stel het vizier of viziersysteem niet zelf af. Uw officile Arai dealer is opgeleid om het vizier en het viziersysteem af te stellen voor optimale prestaties, zit en comfort en hij beschikt over de speciale uitrusting voor het verlenen van deze dienst.

Opmerkingen over racevizieren met tear-off bevestigingen en instructies voor de tear-off's (optioneel)Voor toepassing bij races is er een Arai racevizier leverbaar met tear-off voorziening. Om te kunnen werken met tear-off's is het vizier minder gebogen dan standaard vizieren. Het is dus minder arodynamisch gevormd en maakt meer geluid dan de normale vizieren voor gebruik in het normale wegverkeer. Echte tear-off's (optie) mogen alleen worden gebruikt voor races. Gebruik ze niet in het normale wegverkeer. Sommige tear-off's hebben aan n of aan beide zijden een beschermende folie. Verwijder eventueel deze folie . Om een tear-off te installeren, schuift u het gat van het korte uiteinde over het rechter (gaszijde, wanneer u op de motor zit) bevestigingspunt op het vizier. Leg de tear-off over het vizier heen en schuif het andere gat over de linker post (koppelingszijde) van het vizier .92ARAI HELMArai tear-off bevestigingen zijn excentrisch geplaatst, zodat zij afstelbaar zijn om lossere of strakkere tear-offs beter op te nemen. Stel de bevestigingen af door ze te draaien, zodat de tear-off strak over het vizier ligt. Zet hem echter niet te strak, waardoor de tear-off kan scheuren of vervormen . Draai vervolgens de bevestigingspunten van achteren vast met een kruiskopschroevendraaier, terwijl u of iemand die u helpt de bevestigingen stevig in de juiste stand vasthoudt. Bij verzending zitten de bevestigingspunten los, dus zorg ervoor dat u ze voor gebruik vastzet, zelfs wanneer de tear-off's passen zonder afstelling . Bij het aanbrengen van meerdere tear-off's vouwt u de trekstrip van de eerste tear-off zodanig dat het grote grijpgat losjes om de vizierstub heen past, en u strijkt de vouw plat . Plaats de opeenvolgende tear-off's op dezelfde manier als de eerste. Vouw de trekstrip tussen elke tear-off. Het vouwen van de laatste lip is niet nodig, maar zorgt ervoor dat u hem gemakkelijker kunt vastgrijpen. Stapel niet teveel tear-off's op elkaar omdat dat het zicht kan belemmeren of vervormen. Bij hoge racesnelheden kunnen de treklippen scheuren of rafelen of de tear-off's kunnen eraf vliegen, wanneer u uw hoofd draait. Daarom kan een klein stukje plakband op elk van de hoeken van de tear-off deze stevig op het vizier vasthouden, totdat u hem eraf trekt . Zorg ervoor dat u de stukjes tape voor elke tear-off trapsgewijs aanbrengt om te voorkomen dat u de lager liggende tear-off's tegelijk met de bovenliggende tear-off's wegtrekt.93Bij vervanging van een racevizier (met tear-off bevestigingen) door een standaard vizier (zonder tear-off bevestigingen) kan het noodzakelijk zijn om de vizierpositie af te stellen. Het standaardvizier is gebogen van boven naar beneden om een betere arodynamische vorm te verkrijgen. Daardoor kan het te los zitten, als het in dezelfde positie wordt gemonteerd als het racevizier, dat veel minder gebogen is van boven naar beneden. Wanneer het standaardvizier bij installatie te los zit, draait u alle vier montageschroeven op de basisplaten los. Smeer het trimrubber van de kijkopening met de meegeleverde siliconenvloeistof. Plaats het vizier en stel het zo dat het helemaal in gesloten stand komt te zitten en strak tegen het rubber van de kijkopening aanzit. Houd het vizier stevig op zijn plek en draai alle vier schroeven aan. Plaats de zijhouders en controleer de goede werking van het vizier. OPMERKING: De beweging van het racevizier kan stroef aandoen in vergelijking met een standaardvizier, maar het moet stevig en nauw aansluitend sluiten. Wij raden een routinesmering van de kijkopeningrubbers aan, wanneer het vizier stroef beweegt.Bediening van de wenkbrauwventilatieType ; De wenkbrauwventilatie kent een gesloten stand, een tussenstand en een volledig geopende stand. Trek de jaloeziebediening omlaag om de ventilatie te openen en druk hem omhoog om hem te sluiten. Type ; De wenkbrauwventilatie kent een gesloten stand, een tussenstand en een volledig geopende stand. Trek de jaloeziebediening omhoog om de ventilatie te openen en duw hem omlaag om hem te sluiten.Bediening van de topventilatieDruk gewoon op de schakelaars op elk ventilatieduct om de ventilatie te openen/sluiten zoals weergegeven.94ARAI HELMBediening van de mondventilatieDe mondventilatie wordt bediend door de ventilatiebediening omlaag te trekken om de ventilatie te openen. Druk hem omhoog om de ventilatie te sluiten. Wanneer de kinventilatie helemaal openstaat, wordt lucht omhoog geleid langs de binnenzijde van het vizier om condensvorming tevoorkomen. Wanneer hij in de middelste stand staat wordt de lucht naar achteren geleid om de luchtstroming van de kinventilatie beter weg te leiden van de mond en neus om hete, vochtige lucht sneller af te voeren.Verwijderen/vervangen van de wangstukken(niet beschikbaar op: Condor, RV, SV, NR-5Wanneer u voor het eerst de wangstukken onderhoudt, is het aan te raden om er slechts een tegelijk te doen, zodat u aan het andere kunt zien hoe het teruggeplaatst moet worden. Om de wangstukken te kunnen verwijderen moet u eerst het kinbandje losmaken. OPMERKING: Alvorens de wangstukken te verwijderen trekt u de nekroltab omhoog die onder de zwarte afdekking bij de voorste onderrand van het wangstuk zit. Na het terugplaatsen van het wangstuk moet deze tab worden teruggeplaatst (behalve bij de G-type helmen zoals de Signet/GT en de Maverick). Bij deze helmen mogen de tabs helemaal niet worden verwijderd!! Trek het wangstuk naar de achterkant van de helm en vervolgens naar binnen om het vrij te geven en van het bandje te kunnen schuiven. Installatie gebeurt in omgekeerde volgorde. Zorg ervoor dat het kinbandje zich in de juiste positie bevindt! WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, thinner, benzeen of andere oplosmiddelen, omdat deze de schokabsorberende binnenvoering en de plastic onderdelen kunnen aantasten.95Verwijdering/vervanging van de earcups (alleen voor open face modellen)Om de earcup te verwijderen pakt u naast de kinbandbevestiging aan een zijde de onderkant van de earcup vast en u trekt deze naar u toe, totdat u een klakgeluid hoort. Doe vervolgens hetzelfde met de andere zijde van dezelfde earcup . Wanneer beide zijden vrij zijn, trekt u het onder deel van de cup naar binnen en beneden om de onderste tab los te maken. Herhaal dit aan de andere kant . Wanneer u de earcup wilt schoonmaken, moet u ze voorzichtig afwassen in handwarm water met een kleine hoeveelheid zeep. Spoel ze goed na en wrijf ze droog met een zachte doek. Droog ze bij kamertemperatuur en hou ze uit het zonlicht. WAARSCHUWING: Gebruik nooit benzine, thinner, benzeen of andere oplosmiddelen, omdat deze de schokabsorberende binnenvoering en de plastic onderdelen kunnen aantasten. Om de earcup terug te plaatsen (let op de in de onderkant van de cups aangebrachte indicatie L en R linker- en rechterkant als u de helm opheeft), laat de onderste tab op zijn plaats glijden en druk hem vast . Let erop dat het bandje goed zit en plaats de twee bovenste tabs boven hun insteeksleuven en druk ze op hun plek, tot u bij beiden een klakgeluid heeft gehoord. Zorg er nu voor dat het bandje helemaal goed komt te zitten . 96Helmspecificaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande aankondiging.Neem contact op met:ARAI HELMET, LIMITED 12 Azuma-cho, 2-chome Saitama City 330 JapanARAI HELMET (AMERICAS), LIMITED P.O. Box 9485 Daytona, FL 32120 U.S.A.ARAI HELMET (EUROPE), B.V. Postbus 112 3870 CC Hoevelaken Nederland97