ARA‡LARIN BOYUTLARI –L‡œ VE A‍IRLIKLARI °LE YœKLENME...

download ARA‡LARIN BOYUTLARI –L‡œ VE A‍IRLIKLARI °LE YœKLENME ESASLARI

of 66

 • date post

  01-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  69
 • download

  0

Embed Size (px)

description

ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI. ARAÇLARIN BOYUTLARI ÖLÇÜ VE AĞIRLIKLARI İLE YÜKLENME ESASLARI. 1 . ARAÇLARIN BOYUTLARI VE AĞIRLIKLARI. 2 . KARAYOLUNDA TRAFİĞE ÇIKACAK OLAN YÜKLÜ VE YÜKSÜZ ARAÇLARDA UYULACAK ÖLÇÜ VE BOYUTLAR. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ARA‡LARIN BOYUTLARI –L‡œ VE A‍IRLIKLARI °LE YœKLENME...

 • * ARALARIN BOYUTLARI L VE AIRLIKLARI LE YKLENME ESASLARI

 • *ARALARIN BOYUTLARI L VE AIRLIKLARI LE YKLENME ESASLARI1. ARALARIN BOYUTLARI VE AIRLIKLARI2. KARAYOLUNDA TRAFE IKACAK OLAN YKL VE YKSZ ARALARDA UYULACAK L VE BOYUTLAR3. KAMYON,KAMYONET VE RMORKLARLA YOLCU TAINABLMES ESASLARI4. LTT.LERN KARAYOLUNU KULLANMALARI,YK VE NSAN TAIMA ESASLARI5. TEHLKEL MADDELERN TAINMASI 6. ARALARIN YKLENMES KURALLARI7. KARAYOLUNDA BOZULUP ARIZALANAN ARALAR

 • * AZAM UZUNLUKLAR dingili tek katl otobslerde 12.60 metredir. veya drt dingilli tek veya ift katl otobslerde 15.00 metredirYar rmorklu aralarda 16.50 metredir.Mafsall (krkl ) otobslerde 18.00 metredir.Bir rmorklu katarlarda 18.75 metredir.ki rmorklu katarlarda 22.00 metredir.

 • * ARALARIN BOYUTLARI VE AIRLIKLARI4 M.2.55 M12 M.

 • *AZAM AIRLIKLAR18 TON18 TONki dingilli bir aks grubunda en ok 18 tondur. (Dingil eksenleri arasndaki mesafe 1.3 ve 1.8 metre olmas kaydyla

 • *

  AZAM AIRLIKLAR

  11,5 TON11,5 TONTahrikli (motordan hareket alan ) tek dingilde

 • *AZAM AIRLIKLARTahriksiz (motordan hareket almayan ) tek dingilde 10 TON10 TON

 • *TOPLAM (YKL) AIRLIKLARki dingilli aralarda ykl iken 18 ton , Uzunluk 12 metredir

 • *

  TOPLAM (YKL) AIRLIKLAR

  dingilli yar rmorklu aralarda ykl iken 28 ton, uzunluk 16.50 metredir

 • *

  TOPLAM (YKL) AIRLIKLAR

  Drt dingilli aralarda ykl iken 32 ton,uzunluk 12 metredir

 • *TOPLAM (YKL) AIRLIKLAR veya daha ok dingilli aralarda ykl iken 25 ton ,uzunluk12 m.

 • *TOPLAM (YKL) AIRLIKLARDrt dingilli yar rmorklu aralar ile drt dingilli bir rmorklu katarlarda ykl iken 36 ton,uzunluk 16.50 metredir

 • *TOPLAM (YKL) AIRLIKLARBe veya daha ok dingilli yar rmorklu aralar ile be veya ok dingilli bir veya iki rmorklu katarlarda ykl iken 40 ton, uzunluk 16.50 metredir.

 • *STSNA DURUMLAR Frigorifik tatlarn yalnz frigorifik yaplarnda genilik 2.60 m.Tarm ilerinde kullanlmak zere imal edilmi aralarla yol bakm aralar , kurtarc aralar ve itfaiye aralarnda azami genilik 3.05 metre olabilir. Tarm iin imal edilmi ve genilii 2.50-3.05 metre arasnda olanlar gnn kararmasndan itibaren gn aydnlanncaya kadar trafie karlamaz.

 • *STSNA DURUMLARKarayollar Genel Mdrl tarafndan yaplacak olan yol boyu sabit veya seyyar arlk kontrollerinde ,aracn azami toplam arlnn en ok % 5 si kadar tart tolerans tannr.Baz durumlarda ykler blnemez ve tanmalar iin Karayollar Genel Mdrlnn onay gerekir.

 • *KARAYOLUNDA TRAFE IKACAK OLAN YKL VE YKSZ ARALARDA UYULACAK L VE BOYUTLARamurluk, basamak karoser kenar ,src mahallinin veya aracn st ,bagaj merdiveni gibi d ksmlarda insan tanamaz.

 • *

  STSNA DURUMLAR

  Dingil kapasiteleri ekici ve aralarda,azami dingil arlklarndan en ok % 20 ,kurtarc ve seyyar tamir ve bakm ,beton kartrma ve pompalama makine ve aksamlarnn monte bulunan aralar ile benzeri zel amal ve zel tehizatl aralarda en ok % 50 daha fazla olabilir. Ancak bu aralarn karayollarnda seyrederken azami dingil arl ve azami toplam arlk snrlarn aamaz.

 • *STSNA DURUMLAR Bu tr blnemeyen zel ykler yol ve kprlerin durumu gz nne alnarak trafik gvenliini de tehlikeye drmeyecek ekilde istenecek gvenlik tedbirleri aldrlarak tanabilir.Ancak ; Karayollar tarafndan her k iin ayr ayr zel Yk Tama zin Belgesi alnmas mecburidir.Askeri maksatlarla kullanlan Trk Silahl Kuvvetlerine ait aralar iin Karayollarndan izin almaya gerek yoktur.Tuz serici ,n-yan kar ba ,kar rotatifi ve benzeri atamanlarla birlikte saatte 60 km/s hz gememek kaydyla azami toplam arlklarnn zerinde ykleme yapabilirler.

 • *

  KAMYON,KAMYONET VE RMORKLARLA YOLCU TAINABLMES ESASLARI

  Kamyon ,kamyonet,rmork ve yar rmorklarda ,yk zerinde insan tanmas yasaktr.

 • *KAMYON,KAMYONET VE RMORKLARLA YOLCU TAINABLMES ESASLARIGerekli hallerde ;Aralarn mal ,Tadil ve Montaj hakkndaki Ynetmelikte belirtilen llere uygun oturma yeri yaplmas ,Kasa kenarlarnn dmeyi nleyecek ekilde kapal ve zerinin rtl olmasartyla tama snrnn her tonu iin 2 yolcu tanabilir.

 • *KAMYON,KAMYONET VE RMORKLARLA YOLCU TAINABLMES ESASLARIKsa mesafelerde ii tamasnda kullanlacak iin kasa yannn ve arka kapaklarnn 90 cm. ykseklikte ve salam ekilde kapal olmas ,karoser zemininden itibaren en az 120 cm.lik elle tutulacak salam bir korkuluunun bulunmas art ile her tonu iin ayakta 2 ii tanabilir.90 Cm120 Cm

 • *KARAYOLUNDA TRAFE IKACAK OLAN YKL VE YKSZ ARALARDA UYULACAK L VE BOYUTLARKarayolunda trafie kacak olan ykl ve yksz aralarn Aralarn mal . Tadil ve Montaj Hakkndaki Ynetmelik de belirtilen l ve boyutlara uygun olarak imal edilmi olmas ve yk ve yolcu tamlarnda bu l boyutlara uyan aralarla tamak zorundadrlar.

 • *

  LTT.LERN KARAYOLUNU KULLANMALARI,YK VE NSAN TAIMA ESASLARI

  Ticari amala yk ve yolcu tamak yasaktr.Ticari ara olarak tescil edilemezler.l Trafik Komisyonu karar ile ehir ii tamalar hari bir konu ile ilgili tamann baka yk arac ile yaplamamas halinde tama sresinin zamann ve gzergahn belirlenmesi ile geici olarak ticari amala yk tamalarna izin verilebilir.

 • *KAMYON,KAMYONET VE RMORKLARLA YOLCU TAINABLMES ESASLARIYkle ile birlikte yolcu ve hizmetlilerin tanmas Yklerin salam olarak yerletirilmi ve balanm olmasKasann yan ve arka kapaklarnn kapal olmasYolcularn kasa iinde ayrlacak bir yerde tanmasYklerin birbiri zerine hibir ekilde yolcu bindirilmemesiartyla ykle birlikte yolcu tanabilir

 • *

  TEHLKEL MADDELERN TAINMASI

  Tehlikeli maddelerin ; yklenmesi boaltlmas ve tanmas srasnda ilgili mevzuat hkmlerinin yerine getirilmesi yannda , trafik gvenliini salamak zere bunlar tatan veya tayanlarn uymas gerektii kurallar vardr.

 • *LTT.LERN KARAYOLUNU KULLANMALARI,YK VE NSAN TAIMA ESASLARITarm rnlerinin toplanmas ,yklenmesi veya boaltlmas amacyla tarla ve i yerine gtrlp getirilmek zere LTT. in rmork veya yar rmorklarna oturmalar artyla ,tama snrnn her tonu iin en ok kii bindirilir.Yk ile insan birlikte tanmak zorunda kalrsa durma ve hareket halinde insanlarn bulunduu yere ykn tamamas artyla ykn salamca tespiti ve rmorkun kapaklarnn dmeyi nleyecek ekilde kapal olmas mecburidir.

 • *TEHLKEL MADDELERN TAINMASIFiziksel ve kimyasal yap nitelikleri bakmndan parlayc,yanc, yakc , kendi kendine tututurucu veya kolayca ate alc , zehirli veya radyoaktif maddeler ile bunlarn benzerleri TEHLKEL MADDE saylmaktadr.

 • *

  TEHLKEL MADDELERN TAINMASI

  Niteliklerine gre tehlikesizce tanmas iin gerekli ekilde ambalajlanm olacaktr. Ambalajlarn bozulmamas, patlayc madde bulunan kaplarn sarslmamas, yksekten drlmemesi, yuvarlanmamas, kaymamas ve srklenmemesi iin gerekli tedbirler alnacaktr. Tehlike yaratacak derecede ambalaj bozulan ve zedelenenler yklenmeyecek, bu durum tama srasnda meydana gelecek olursa, ayklama yaplarak gerekli tedbirler alnmadan yola devam edilmeyecektir

 • *

  TEHLKEL MADDELERN TAINMASI

  Patlayc, yanc ve yakc olanlarla kolayca ve kendi kendine ate alan maddelerin yklenmesi ve boaltlmas srasnda bulunduklar yere 30 metre mesafe iinde sigara ve benzerleri iilmeyecek, kibrit, akmak, aydnlatma cihaz ve benzerleri gibi alev ve kvlcm karan eyler kullanlmayacak, aralarn iine 6 voltu gemeyen pilli fener dndaki aydnlatma cihazlar ile girilmeyecektir.

 • *TEHLKEL MADDELERN TAINMASIAkaryakt tayan aralarn sarnlar zerine tanan maddenin ad da yazlacaktr.Srcnn kolayca kullanabilecei yerde ve her an kullanlabilir durumda belirlenen nitelikte 2 yangn sndrme cihaz bulundurulacaktr Araca baka bir yk alnmayacak, mal sahibi veya hizmetliden bakas bindirilmeyecektir. Park etme veya duraklama halinde, ara srcs, hizmetli veya bir bekinin gzetiminde bulundurulacaktr

 • *TEHLKEL MADDELERN TAINMASIBu aralarn srcleri; yerleim birimleri dndaki karayollarnda dier aralara en az 50 metre mesafe brakarak izlemek ve duraklama halinde aralarnda 20 metrelik mesafe bulundurmak zorundadr. Ykleme ve boaltma srasnda kalabalk olmayan yer ve uygun zaman seilecek, motor alr durumda bulunmayacak, gerekli gvenlik tedbirleri alnm olacaktr. Hayvanla ekilen aralarda geceleri tehlikeli maddeler tanamaz

 • *TEHLKEL MADDELERN TAINMASITehlikeli madde tayan aralarla ilgili olarak ;Elektrik donanmlar ksa devre, kontak yapmayacak ve kvlcm meydana getirmeyecek ekilde dzenlenmi ve izole edilmi olmal,n ve arka yanlarna krmz renkte zemin zerine boyu yirmi ve izgi kalnl 2.5 cm den az olmayan beyaz renkte "TEHLKEL MADDE yazs yazlacak ve ayrca n ve arka taraflarna kolayca grlebilen 30x30 santimetreden kk olmayan krmz renkte birer bez aslacaktr.

 • *

  TEHLKEL MADDELERN TAINMASI

  Radyoaktif maddelerin yklenmesi, boaltlmas ve tanabilmesi iin ayrca Atom Enerjisi Komisyonundan izin alnmas mecburidir

 • *EKEN VE EKLEN ARALARekilen aracn; 1) Arlnn, eken aracn tama snrndan fazla olmamas, 2) Srcnn ynetiminde bulunmas, 3) Ik donanm bozuksa arkasna gndz krmz yanstc veya 20x20 ebadnda krmz bez, gece ise krmz k veya krmz yanstc konulmas

 • *

  TEHLKEL MADDELERN TAINMASI

  Tehlikeli atk tayan aralara ve bal bulunduklar firmaya ait ilgili valilike onaylanm Lisans Belgesi bulunmaldr.Yurt iinde tanmas halinde Atk Tama FormuUluslararas tamaclkta ise Uluslararas Tamaclk FormuTat srclerinin Uluslar aras Eitim Sertifikaslk yardm amacyla gerekli malzemelerTanacak malzeme ile ilgili Trke bilgi formuTehlikeli atk tamacl ile ilgili olarakTad atn tehlikeliine gre Tehlike Etiket ve aretleriBulundurulmas zorunludur.

 • *EKEN VE EKLEN ARALARHerhangi bir nedenle ekilerek gtrlmesi gereken aralar, kurtarc olarak adlandrlan "zel Amal Tat"larla ekilir

 • *

  EKEN VE EKLEN ARALAR

  Her iki ara iin; Birbirine balanan iki ara arasndaki akln 5