Aqiqah & qurban

20
IBADAH AQIQAH & QURBAN DIBENTANGKAN OLEH : Syahadiyana Binti Mohd Rafidi Nora Ashikin Binti Meor Hazizi Nur Izzati binti Adnan Nur Husnina Afiqah Binti Mohd Azam

Transcript of Aqiqah & qurban

Page 1: Aqiqah & qurban

IBADAH AQIQAH &

QURBAN

DIBENTANGKAN OLEH :

Syahadiyana Binti Mohd Rafidi

Nora Ashikin Binti Meor Hazizi

Nur Izzati binti Adnan

Nur Husnina Afiqah Binti Mohd Azam

Page 2: Aqiqah & qurban

PENGERTIAN IBADAH AQIQAH

Aqiqah berasal dari perkataan al-Aqqu

Dari segi bahasa beerti potong

Dari segi syara’ ialah binatang yang

disembelih sempena mencukur rambut bayi

yang baru dilahirkan.

Page 3: Aqiqah & qurban

HUKUM AQIQAH

Sunat muakkad

Wali yang menanggung bayi tersebut

dituntut melakukannya kerana

mengikut perbuatan Rasulullah s.a.w.

Page 4: Aqiqah & qurban

WAKTU AQIQAH

Bermula setelah kesemua tubuh bayi itu keluardari perut ibunya.

Jika binatang itu disembelih sebelum tubuhbayi habis keluar, maka sembelihan itu dikirasebagai sembelihan biasa.

Hukum sunat berterusan sehingga bayi itubaligh,setelah baligh gugur tuntutan keataswalinya malah lebih baik dia buat sendiri aqiqahyang tertinggal itu.

Sunat dilakukan pada hari ketujuh kelahiranbayi itu.

Page 5: Aqiqah & qurban

BINATANG AQIQAH

Sama seperti binatang yang dijadikan korban.

Binatang al-An’am seperti unta, lembu, kerbau,

dan semua jenis kambing.

Tidak mempunyai sebarang kecacatan.

Page 6: Aqiqah & qurban

SYARAT UMUR BINATANG SEMBELIHAN

BINATANG UMUR

Unta 6 tahun

Lembu dan

kerbau

3 tahun

Kambing dan

kibasy

3 tahun

Biri-biri 2 tahun atau setelah berganti gigi

setelah berumur enam bulan

Page 7: Aqiqah & qurban

PEMBAHAGIAN DAGING

Daging aqiqah sunat dimasak dengan

masakan yang agak manis.

Disunatkan supaya tidak mematahkan

tulang binatang aqiqah kecuali pada

sendinya.

Page 8: Aqiqah & qurban

HIKMAH PENSYARIATAN AQIQAH

Melahirkan rasa syukur kepada Allah s.w.t.

atas kurniaan zuriat yang diharap akan

menyambung keturunan disamping menurut

sunnah Rasulullah s.a.w.

Mengeratkan silaturrahim diantara keluarga

bayi dengan jiran-jiran dan masyarakat

setempat.

Page 9: Aqiqah & qurban

Sebagai pengishtiharan tentang kelahiran

bayi tersebut.

Mengelakkan salah sangka dan fitnah.

Menggalakkan orang lain untuk dapat anak

bagi menyambung keturunan.

Page 10: Aqiqah & qurban

QURBAN

DIBENTANGKAN OLEH

SITI NOR AINI AB MUTTALIB

NUR FATIHAH BINTI MD TAHIR

NOR FAIQAH BINTI HARUN

Page 11: Aqiqah & qurban

Qurban berasal dari bahasa Arab, “Qurban” yang berarti dekat قربان) ).

Dari segi bahasa, qurban bermaksud sesuatu yang dikorbankan kerana Allah

Dari sudut syara’, qurban bermaksud menyembelih binatang yang tertentu pada masa-masa yang tertentu seperti pada hari raya Aidil Adha dan hari-hari tasyriq sebagai bentuk taqarrub atau mendekatkan diri kepada Allah.

PENGERTIAN QURBAN

Page 12: Aqiqah & qurban

Qurban telah disyari’atkan pada tahun kedua hijrah sama seperti ibadah zakat dan sembahyang Hari Raya.

Firman Allah SWT :

( وانحرح لرب ك فصل )Maksudnya:“Maka kerjakanlah sembahyang kerana Tuhanmu dan sembelihlah qurban (sebagai tanda syukur)”(Surah Al-Kauthar 108:2)

DALIL & PENSYARIATAN

Page 13: Aqiqah & qurban

HUKUM QURBAN

Sunat Mu’akkad bagi sesiapa yang mampu melakukannya

Namun hukum qurban menjadi wajib apabila seseorang itubernazar

Page 14: Aqiqah & qurban

WAKTU PERLAKSANAAN

Waktu penyembelihan qurban bermula setelahselesai sembahyang hari raya Aidil adha danselesai bacaan Khutbahnya .

Dilakukan pada 10 zulhijjah setelah naik mataharisekadar segalah sehingga hari tasyrik terakhirpada 13 zulhijjah sebelum matahari terbenam .

Page 15: Aqiqah & qurban

BINATANG PENYEMBELIHAN

BINATANG UMUR BINATANG

UNTA 6 TAHUN

LEMBU & KERBAU

3 TAHUN

KAMBING &KIBASY

3 TAHUN

BIRI-BIRI 2 TAHUN

Para ulama’ sependapat bahawa ibadah qurban tidak sah kecuali dengan menggunakan binatang an‘am

Page 16: Aqiqah & qurban

SIFAT- SIFAT BINATANG

Sifat- sifat binatang qurban sama ada betina ataupunjantan adalah seperti berikut :-

Terang penglihatan iaitu tidak butaTidak cacat seperti kudung kaki, putus ekornya,

terpotong hidungnya atau sebagainyaGemuk, tidak harus pada binatang yang terlalu kurus. Sifat makruh pada binatang sembelihanRabit telinganyaTerpotong sedikit bahagian belakang atau depan

telinganya. Patah tanduk sebelah atau keduanya atau pecah

bahagian tanduknya. Tanggal sebahagian giginya disebabkan tua atau jatuh. Kabur penglihatannya.

Page 17: Aqiqah & qurban

SUNAT KETIKA BERQURBAN

Menajamkan pisau

Dibawa dengan baik dan ihsan ketika ke tempat penyembelihan.

Disunatkan juga orang yang berqurban menyembelihnya.

Sunat dihadapkan ke arah qiblat ketika menyembelih qurban.

Setelah selesai disembelih maka sunat ditunggu sehingga binatang yang disembelih itu sejuk dan semua anggota tidak bergerak lagi.

Binatang qurban sunat dibaringkan di atas rusuk kiri sebelum dilakukan penyembelihan.

Page 18: Aqiqah & qurban

Sunat ketika sembelihan qurban dilakukan adalah seperti berikut :-

Membaca basmalah.

Bersalawat ke atas Nabi Muhammad.

Binatang diarahkan ke arah qiblat.

Bertakbir sebelum atau selepas membaca basmalah.

Berdoa :-“Allahumma minka wa alaika,Taqqaballah. . ” 'Ya Allah qurban ini nikmatMu dan dengannya aku mendekatkan diri kepadaMu,maka terimalah.”

Page 19: Aqiqah & qurban

PEMBAHAGIAN DAGING

Dibahagikan secara mentah dan tidak dimasak

Sunat kepada orang yang berqurban memakan sedikitdaripada qurban tersebut

Diagihkan kepada semua muslim tidak kira kaya ataumiskin

Haram jika diberikan kepada bukan muslim

Diharamkan menjual apa-apa bahagian daripadaqurban .

Page 20: Aqiqah & qurban

HIKMAH & FADHILAT Menghayati dan memahami kisah nabi Ibrahim dan

anaknya nabi Ismail

Mengikis sifat tamak dalam diri

Dapat menghapuskan dosa

Akan memperoleh tunggangan pada titian As-Sirat

Memupuk sifat ikhlas dalam diri dan takwa kepadaAllah

Dapat mengeratkan silaturahim dan jurang antaraorang yang berada dengan golongan yang kurangbernasib baik