Aprais Brochure - Nederlands

Click here to load reader

download Aprais Brochure - Nederlands

of 30

 • date post

  13-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  2

Embed Size (px)

description

Brochure over Aprais en haar werk

Transcript of Aprais Brochure - Nederlands

 • www.aprais.com

  verhoog uw marketing-prestatie

 • Aprais verhoogt marketingprestaties door een continue verbetering van de relatie tussen bedrijven en hun professionele marketingpartners.

 • het concept

  Wie zijn wij?We zijn een onafhankelijke wereldwijde organisatie. Ons doel is het verbeteren van zakelijke relaties door onpartijdige objectiviteit, benchmark-resultaten en goed onderbouwde inzichten te bieden.Aprais heeft een uniek relatie-meet- en managementsysteem, waarvoor de kwantitatieve en kwalitatieve gegevens online worden verzameld.We volgen op dit moment relaties van meer dan 55 verschillende markten. Sinds onze start in 1998 hebben we meer dan 8.000 relaties behandeld.

  Met ons wereldwijde netwerk van partners, die allemaal ervaren zijn op het gebied van marketing en communicatie, voegen we persoonlijke ervaring aan het bewezen meetsysteem toe.Onze combinatie van gebenchmarkte berekeningen en hoge-kwaliteit interpretatie hiervan hebben bewezen de meest constructieve manier te zijn om relaties te managen. Het leidt tot stevigere partnerschappen, lagere kosten en hogere kwaliteit van het werk.

 • het concept

  Voorkeursklant zijn

  Uit een Corporate Executive Board-onderzoek van de complete Aprais-database is gebleken dat als adverteerders bij hun bureau ervaren worden als een voorkeursklant (Client of Choice), ze tot 28% meer commitment voor dat account hebben (A).

  Een voorkeursklant zijn blijkt verreweg de belangrijkste factor in het streven het beste uit het bureau en de samenwerking met het bureau

  te halen.

  Tevens blijkt dat de adverteerder (Client) zeer veel invloed heeft op het voorkeursklant zijn. 93% van de factoren die daar invloed op hebben liggen bij de adverteerder en deze heeft daarmee een doorslaggevende invloed (B).

 • Omdat we zo enorm veel data hebben, kunnen we er zeer betrouwbare vindingen uit halen

  Uit6000relatiesisonderstaandegrafieknaarvorengekomen,waarinde correlatie aangetoond wordt tussen de prestatie van de klant en de prestatie van het bureau. Als de klant in de ogen van het bureau laag scoort, is de kans klein dat het bureau een hoge prestatie levert en vice versa.

  Deze data ondersteunen de bevindingen van het CEB hiernaast, die ook een verband laten zien tussen de prestatie van het klantteam en het commitment aan hoge prestaties bij het bureau.

  het concept

  Betrouwbare datavindingen

  Prestatiecijfer Klant volgens het Bureau.Prestatiecijfer Bureau volgens de Klant.

  9

  8

  7

  6

  5

  4

  3

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  3 4 5 6 7 8 9 10 0 0 0 0 0 0 00

  37

  59

  100

  96

  85

 • Uit diezelfde database van 6000 relaties blijkt dat klanten al na 1 jaar hun bureaus gemiddeld 7% hoger waarderen en na 1,5 jaar zelfs 9% hoger.

  Dit is een bijzonder resultaat, omdat veel veranderprocessen in organisaties en zeker in combinatie met externe partijen falen. Dit is

  het geval voor bijna 50% van de ingezette veranderprocessen. In totaal loopt 70% van de veranderprocessen niet zoals bedoeld.

  Dat wij met Aprais juist een gemiddelde stijging bewerkstelligen over 6000 relaties is een bevestiging van onze dagelijkse ervaring dat deze

  methode werkt.

  het concept

  Direct resultaat

  Aantal evaluatie ronden door ApraisPrestatiecijfer Bureau volgens de Klant.

  8

  7

  7

  6

  0

  5

  0

  5

  1 2 3 4

  1 jaar

  67.9470.89

  72.7974.01

 • de organisatie

  Wat wij bieden

  Een assortiment van oplossingen die gebruikt en aangepast kunnen worden op de manier die onze klanten nodig hebben.

  De mogelijkheid om enkele of meerdere bedrijfsrelaties tegelijk te managen.

  Een internationaal netwerk van senior professionals in meer dan 20 landen, die zich beschikbaar stellen om onze klanten bij te staan

  waar en wanneer ze dat nodig hebben.

  Een historie van bewezen relatieverbetering tussen beursgenoteerde bedrijven en hun internationale partners, door alle communicatie-

  disciplines heen.

  Onafhankelijke objectiviteit en gebenchmarkte beoordelingen.

 • de organisatie

  Waar wij in gelovenhet versterken van relaties Het systeem is gemaakt voor continue verbetering, niet het meten alleen Elke 6 maanden wordt het systeem uitgevoerd voor voortdurende gezondheidstests We houden altijd de benchmarks erbij zodat alle betrokkenen hun relatieve

  kracht kunnen beoordelen.

  dat elke evaluatiemethode actie en verbetering tot gevolg moet hebben Voor elke succesvolle methode kost het tijd en energie om een continu en

  waardevol managementtool te worden. Om dat voor elkaar te krijgen moeten alle deelnemers en belanghebbenden zich volledig inzetten en bereid zijn

  tot actie.

  de relatie staat centraal De kosten kunnen het beste verdeeld worden tussen bureau en klant, zodat

  het een gezamenlijk belang is.

  openheid, objectiviteit en integriteit Aprais werkt het beste als beide partijen hetzelfde proces doorlopen en geen

  resultaten vooraf zien, daarmee creren we een platform voor gezamenlijk leren en discussiren.

  Alle gezichtspunten zijn even belangrijk.

  dit is een zakelijke relatie Het Aprais-systeem bevat een Bonus Manager: een softwaretool dat de

  mogelijkheid biedt een helder bonus-systeem op te zetten en uit te voeren, gebaseerd op harde en zachte metingen.

 • de organisatie

  De voordelen voor:klanten en marketingbedrijven Maakt het mogelijk planningen en deadlines met bureaus en toeleveranciers consistent en helder te managen. Relatie-prestaties worden over langere tijd gemeten, waardoor relatieverbetering voortdurend gestimuleerd wordt. Het zorgt voor meer betrokkenheid en motivatie bij de teams. Levert best practice in toeleverancier-relatiemanagement. De vragenlijsten kunnen aangepast worden aan Service Level Agreements en Key Preformance Indicators. Het systeem biedt externe validatie. Creert de ruimte om problemen met elkaar op te lossen en daarmee

  een dure overstap naar een andere partner te voorkomen. Verstevigt de relaties tussen bedrijven, niet alleen tussen personen. Het laat zien dat de partijen uit zijn op een open zakelijke relatie voor de lange termijn.

  marcom-partners en dienstverleners Maakt het mogelijk de klantrelaties helder en consistent te managen. Verbetert de duurzaamheid van het account, omdat problemen vroeg in het proces boven water komen. Verbetert de klant-prestaties omdat een onafhankelijke derde partij ook hen adviseert. Dit zorgt voor meer winst (hogere effectiviteit) en hogere kwaliteit van werk (meer overeenstemming in de doelen). Maakt het mogelijk de interne manier van werken van het marketing-

  team te vergelijken met anderen. Het laat zien dat de partijen uit zijn op een open zakelijke relatie voor de lange termijn.

 • ons aanbod

  State-of-the-art systeemHet state-of-the-art Aprais-systeem is toegespitst op de complexe be-hoeftesvanzakelijkerelaties.Daarombiedenweeenflexibelaanbod,opgebouwd uit een aantal componenten die gemixt en gematcht kunnen worden om een all-round en effectieve oplossing te bieden.Deze kunnen door de partijen zelf worden beheerd of volledig door Aprais gemanaged worden, afhankelijk van de wensen van de klant en de relatie.

  MetApraiswerkenbetekentdatklantenprofiterenvaneencombinatievandiverse relatie- en prestatiemanagement-methodes, waaronder:

  360 180 90 Multi-way (evaluatie tussen 3 of meer teams/partijen)

  Verder zijn alle resultaten van deze evaluaties onderdeel van dezelfde database. Dat heeft als voordeel dat we werken met vergelijkbare data en robuuste benchmarks.Onze prijzen variren afhankelijk van hoeveelheid, type en complexiteit van de evaluatie, het niveau van beheer door Aprais, contractduur en de tarieven van de partner in de lokale markt (als dat van toepassing is).

 • ons aanbod

  Volledigegezamenlijke evaluatie

  volledige gezamenlijke evaluatie = 4-wegs-,360-gradenmethode Klant over bureau Bureau over bureau Bureau over klant Klant over klant

  Geschikt voor: volledige team over team en zelfevaluatie-situaties waar een diepgaand begrip van de relatie door middel van absolute scores en gaten in perceptie benodigd is. Dit is volledig relatiemanagement.

  Volledig beheer en consult wordt geboden door de Aprais-partner, inclusief: Analyseeninterpretatievandemetingsresultaten Hulpbijhetopstellenvanactieplannen

 • ons aanbod

  Elkaar evalueren

  elkaar evalueren = 2-wegs-, 180 graden-methode Bureau over klant Klant over bureau Geschikt voor: Lichtereevaluatieswaarbijvolledigezelfevaluatieenhetanalyseren

  van gaten in perceptie niet van essentieel belang zijn; Complexeeenmaligeprojectentusseneenklanteneenbureau waarbij evaluaties zorgen voor meer begrip en mogelijke problemen elimineren.

  Beheer door Aprais of door de klant

  Optioneel totaalrapport met genterpreteerde analyses

 • ons aanbod

  De ander evalueren

  een evalueert de ander = 1-wegs-, 90 gradenmethode Klant over bureau of Bureau over klant

  Geschikt voor: Lichteevaluatieswaareenenkelgezichtspuntover de relatie volstaat; Omalsbureaufeedbackvandeklanttekrijgenoverdeprestaties; Omgedurendelangeretijdhandelsrelatiesmeteenlage complexiteit te beoordelen.

  Beheer door Aprais of door de klant

  Optioneel totaalrapport met genterpreteerde analyses

 • hoe het werkt

  Het procesFase 1 - Opzetten en afstemmen evaluatieAprais doet een voorstel voor de beste methode en oplossing voorevaluaties,gebaseerdopuwbriefing.Apraisenbelanghebbenden aan klant- en bureauzijde komen vervolgens de para meters overeen voor de v