Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

14
ONKO ASUNTO ARKKITEHTUURIA ?

description

Arkkitehti Kirsti Siven esitys uuden arkkitehtuuripolitiikan toisessa työpajassa. Huutokonttori, Helsinki 26.1.2011.

Transcript of Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

Page 1: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

ONKO ASUNTO ARKKITEHTUURIA ?

Page 2: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

MITÄ ASUNTO JA ASUINYMPÄRISTÖ ON ?

- KOTI

- LEPOPAIKKA, LATAAMO

- ELÄMÄNTAVAN JA ASUJAN IDENTITEETIN ILMAISIJA

- ITSENSÄ TOTEUTTAMISEN PAIKKA

- KYLÄYHTEISÖ

- TURVAPAIKKA

JA LISÄKSI:

- SIJOITUS, PERINTÖ

- KANSALLISVARALLISUUTTA

JA LISÄKSI LISÄKSI JOSKUS:

- ARKKITEHTUURIA

Page 3: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

Asumisen todellisuus – arkkitehti-lehti 1/1990

Page 4: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?
Page 5: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

NAUTINNOLLISTA ASUMISTA

Page 6: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

ASUNTO KAUPUNKI- JA TILARAKENTEEN OSANA

-Julkisen ja yksityisen tilan yhteen sovittaminen-Julkisivut osana yhteistä kaupunkikuvaa -Julkisivujen optimointi asunnon sisätilojen kannalta-Asunnon sisäänkäynti, näkyvyys ja identiteetti -Asunnon sisä- ja ulkotilojen yhteen liittyminen

Page 7: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?
Page 8: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?
Page 9: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

NORMIT JA ARKKITEHTUURI

Page 10: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

NORMIOHJAUS JA ASUNTOARKKITEHTUURI • Terveellisyyden ja turvallisuuden perustaso

• Tilatehokkuuden optimointi asuttavuuden, asunnon elinkaaren ja käytettävissä olevien resurssien suhteen

• Mukautuva yleispätevyys

• Yksilölliset valinnanmahdollisuudet: asunnosta kodiksi

• Holhoava ylimitoitus ja –varustus

• Normeista aiheutuvat tilakustannukset johtavat asuinpinta-alojen pienenemiseen

• Tasapäistävä yhdenmukaisuus

• ”Samanlaisia laatikoita kaikki ja joka ikinen…”

Page 11: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

• Terveellisyyden ja turvallisuuden perustaso

Laki ja asetus säätelevät:

- Asunnon minimivarustus

- Asuinhuoneen minimiala

- Esteettömyyden yleisohjeet

- Päivänvalon saanti

- Poistumistiet

- Paloturvallisuus

- Käyttö- ja huoltoturvallisuus

- Sisäilman laatu

- Energiankulutus

• Holhoava ylimitoitus ja –varustus

Yhden näkökulman norminveroiset tulkinnat ja ohjeet johtavat ratkaisuihin, joita aniharva asukas kokee tarvitsevansa. Resurssien ja asuttavuuden optimointi edellyttää tällaisten tulkintojen kriittistä uudelleenarviointia.

Ongelma-alueita: - LVIS-tekniikka - Esteettömyystulkinnat

Page 12: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

• Tilatehokkuuden optimointi asuttavuuden, asunnon elinkaaren ja käytettävissä olevien resurssien suhteen

- Toimivuus

- Väljyys

- Päivänvalo

- Näkymät

- Riittävä esteettömyys ikääntyvää asukasta varten

- Rakenteellisia mahdollisuuksia muuntojoustoon ja tason parantamiseen

• Mukautuva yleispätevyys

- Porrassyötön ja asunnon liikennetilojen optimointi

- Huoneiden sopusuhtainen muoto ja riittävä väljyys

• Normeista aiheutuvat tilakustannukset johtavat asuinpinta-alojen pienenemiseen

- Talotekniikan kasvavien tilantarpeiden kustannukset johtavat asuntoneliöiden vähenemiseen

- Pesu- ja liikennetilojen esteettömyysnormeista johtuva kasvu leikataan asuinhuoneiden neliöistä

- Tiukat hissinormit estävät mittakaavaltaan miellyttävien pienkerrostalojen käyttöä ja yksipuolistavat talotyypistöjä

• Tasapäistävä yhdenmukaisuus

- Liikennetilojen ja oviaukkojen ylimitoittaminen normitulkintojen takia

- ”Normikopitus” tiettyä kalustusta varten.

Page 13: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?

KERROSTALOASUNNON SISÄTILA

Page 14: Apoli: Kirsti Siven ja Onko asuntoarkkitehtuuri alkemiaa?