Aparell digestiu

Click here to load reader

download Aparell digestiu

of 35

 • date post

  28-Jun-2015
 • Category

  Education

 • view

  2.787
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Aparell digestiu

 • 1. NUTRICI -Aparell digestiu -Aparell respiratori -Aparell circulatori -Aparell excretor TEMA 4: APARELLS DIGESTIU I RESPIRATORI

2. Qu s la nutrici? s el conjunt de processos mitjanant els quals tots els ssers vius intercanvien matria i energia amb el medi ambient. Processos de la nutrici:

 • Captaci daliments
 • Digesti
 • Transport
 • Intercanvi de gasos
 • Excreci

3. s el mateix nodrir-se que alimentar-se? NO Depn de lalimentaci Est influenciada per factors culturals, econmics, socials, religiosos No s educable s educable s involuntria s voluntria s inconscient s conscient NUTRICI ALIMENTACI 4. APARELLS IMPLICATS EN LA NUTRICI Aparell digestiu Aparell respiratori Aparell circulatori Aparell excretor 5. ESQUEMA GENERAL DE LA NUTRICI Sistema circulatori Cl.lulesMetabolisme Sistema circulatori Rebutjos i aigua CO 2i vapor daigua Sistema circulatori Cl.lulesMetabolisme Aparell respiratori Aparell respiratori Sistema circulatori Calor CO 2i vapor daigua Aparell excretor Sistema circulatori Aliments I aigua Oxigen Aparell digestiu Aparell respiratori Aliments I aigua Oxigen Aparell digestiu Aparell respiratori Aliments I aigua Oxigen Aparell digestiu Aparell respiratori Aliments I aigua Oxigen Aparell digestiu Aliments I aigua Oxigen 6. Anatomia de laparell digestiu

 • Boca
 • Llengua
 • Dents

Esfag

 • Estmac
 • Crdies (entrada)
 • Plor (sortida)
 • Suc gstric
 • Intest prim
 • Vellositats intestinals
 • Tres regions: duod, jej i ili
 • Intest gros
 • Anus i apndix vermiforme
 • Tres regions: cec, clon i recte

Tub digestiu

 • Faringe
 • Epiglotis
 • Glndules salivals
 • Saliva
 • Fetge
 • Bilis
 • Vescula biliar
 • Pncrees
 • Suc pancretic

Glndules digestives 7. 1. APARELL DIGESTIU FUNCI: Transformar els aliments en nutrients i aix poder ser assimilats per les cl.lules de lorganisme. Format per: TUB DIGESTIU GLNDULES ACCESRIES

 • boca
 • glndula partida
 • glndula sublingual
 • glndula submaxillar
 • faringe
 • esfag
 • estmac
 • fetge.
 • pncrees
 • duod
 • jej
 • ili
 • clon ascendent
 • clon transvers
 • clon descendent
 • cec
 • apndix vermiforme
 • recte
 • anus
 • 10-12.intest prim
 • 13-18.intest gros

8. rgans per on passa laliment FARINGE ESFAG BOCA ESTMAC INTEST PRIM INTEST GROS 9. GLNDULES ACCESRIES FETGE PNCREES RECORDA QUE LALIMENT NO PASSA PER LES GLNDULES 10. La ingesti i la digesti daliments Inici digesti Final Llengua Dents Glndules salivalsBol alimentari Esfag Epiglotis Laringe Estmac Pncrees Fetge Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

Digesti

 • Acci qumica
 • Acci mecnica

11. La ingesti i la digesti daliments Llengua Dents Glndula salival partide Bol alimentari Epiglotis Laringe Glndula salival submaxillar Glndula salival sublingual Degluci Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

12. La ingesti i la digesti daliments Dents Degluci Incisives Canina Premolars Molars Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

13. La ingesti i la digesti daliments Dents Degluci Corona Coll Arrel Esmalt Dentina Polpa Cement Forat apical Geniva Vasos i nervis Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

14. La ingesti i la digesti daliments Llengua Degluci Sentit del gust rgan musculs Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

15. PARTS DE LA BOCAPARTS DE LA BOCA -LLAVIS -PALADAR -LLENGUA -DENTS 16. FUNCIONS DE LA BOCA - DIGESTI MECNICA : consisteix en masticar els aliments amb els moviments de les mandbules, dents i llengua i aix es trituren i es barregen. - DIGESTI QUMICA : la porta a cap les glndules salivals que aboquen a la boca la saliva que cont amilasa, enzim que comena a fer la digesti del mid. ELS ALIMENTS SHAN TRANSFORMAT EN EL BOL ALIMENTARI, una massa ensalivada. 17. FARINGE I ESFAGComena la degluci del bol alimentari i ara travessa lafaringei passa a l esfag . s voluntria i provoca el tancament de l epiglotissobre lalaringe , per evitar el pas duna part del bol a laparell respiratori. L esfags un tub que condueix el bol alimentari per moviments peristltics des de lafaringea l estmac . Sobre elcrdiai el bol passa a l estmac . HI HA DIGESTI A LESFAG? Lafaringes un tub musculs duns 13 cm que ajuda a respirar i es troba en el coll i est revestit per una membrana mucosa. Connecta el nas amb la trquia i la boca amb lesfag. Passa laire i els aliments, s a dir s un rgan compartit per lap respiratori i el digestiu. 18. ESTMAC DIGESTI MECNICA : moviments barrejadors del bol. DIGESTI QUMICA : les glndules secreten substncies, el suc gstric. - cid clorhdric : trenca enllaos qumics, destrueix microbis i proporciona un medi cid. - pepsina : enzim que degrada les protenes a pptids. - mucina : protegeix les cl.lules de la paret de lestmac de lcid i la pepsina Plor Ara el bol sha convertit enquimi ix pelplor per anar alintest prim . 19. La ingesti i la digesti daliments Esfag Estmac Pncrees Fetge Movimentsperistltics Bol alimentari Estmac Moviments peristltics Sucs gstrics Quim Crdies Plor Digesti gstrica

 • Acci qumica-> sucs gstrics
 • Acci mecnica -> movimentsperistltics

20. La ingesti i la digesti daliments Esfag Estmac Fetge Moviments peristltics Bol alimentari Pncrees Bilis Suc pancretic Suc intestinal Quil Digesti gstrica

 • Acci qumica-> sucs gstrics
 • Acci mecnica -> movimentsperistltics

21. LINTEST PRIM T tres parts: duod, jej i ili DIGESTI MECNICA : moviments peristltics. DIGESTI QUMICA : per tres tipus de sucs:-suc pancretic, prov del pncrees -bilis, prov del fetge -suc intestinal FUNCI PRINCIPAL:absorci de nutrients que passen a la sang. 22. Labsorci de nutrients Intest prim-> duod, jej i iliPlecs intestinals Vas quilfer Vasos sanguinis Plec intestinal Nutrients Vellositatsintestinals 23. INTEST GROS T tres parts:cec, clon i recte. -NO HI HA DIGESTI FUNCIONS:-Es produeix labsorci daigua -Els bacteris fermenten les restes no absorbides i sobt vitamina K -Es produeixen gasos com CH 4 , SH 2 , CO 2 24. Flora intestinal Intestgros Legesti Anus Recte Femta Apndix vermiforme Coln ascendent Clon transvers Clon descendent Escherichia coli Egesti Cec Clon sigmoide 25. FETGE RECORDA: NO passa laliment per ac. -Es sintetitzen protenes -Produeix la destoxicaci de drogues, com lalcohol -Sntesi durea -Secreta la bilis formada per aigua, sals biliars, colesterol, etc. -emulsiona els greixos 26. PNCREES RECORDA: NO passa laliment per ac. -Segrega el suc pancretic a lintest prim, que cont: - Enzims digestius , com latripsina, quimotripsina, lipasa - Bicarbonat sdic , queneutralitza lacidesa delestmac i permet queelsenzims actuen. 27. ENZIMS DIGESTIUS Glucosa Aminocids -Pentoses i bases -Glcids -Pptids -Nucletids -Carboxilasa -Aminopeptidasa -Nucleases INTEST PRIM Aminocids Aminocids Desoxinucletids Ribonucletids cids grassos i glicerol - Protenes -Protenes -ADN -ARN -Lpids -Tripsina -Quimotripsina -Desoxiribonucleasa -Ribonucleasa -Lipasa PNCREES Aminocids-Protenes -Pepsina ESTMAC Glucosa -Glcids: mid -Amilasa BOCA ALLIBERA: ACTUA SOBRE: ENZIM ON SE SEGREGUEN 28. EN QU ES TRANSFORMEN ELS NUTRIENTS? Glcids Monosacrids cids nucleics Lpids Protenes Pentosa, glcid i base nitrogenada Aminocids Es transformen en la boca i lintest prim Es transformen en lintest prim Es transformen en lestmac i l intest prim Es transformen en lestmac i lintest prim Glcids Monosacrids cids grassos Lpids Es transformen en lintest prim cids nucleics Pentosa, glcid i base nitrogenada cids nucleics Protenes Aminocids 29. La ingesti i la digesti daliments Inici digesti Final Duod Estmac Boca Protenes Greixos Glcids complexos Nutrients resultants Digesti Components dels aliments La digesti dels aliments i lobtenci de nutrients 30. Labsorci dels nutrients El procs digestiu acaba quan els nutrients sn absorbits .L absorciconsisteix en el pas dels nutrients a la sang, que circula de lintest al fetge mitjanant venes que conflueixen en la vena porta heptica. Elsmonosacridsi elsaminocidspassen directament a la sang Elscids grassospassen als vasos limftics i dac a la sang 31. RESUM DEL PROCS DIGESTIU Els aliments sn transformats en nutrients pels enzims secretats per les glndulesdigestivesi en elstrams del tub. Aix elsnutrients , molcules ms xicotetes, poden ser absorbits per lintest prim I aix seran transportats pel sistema circulatori a totes les cl.lules del cos i podran obtindre ENERGIA pel procs de respiraci. 32. Egesti : eliminaci de les substncies no digerides

 • Digesti : transformaci dels aliments en nutrients
   • Acci mecnica
   • Acci qumica

Classificaci de les funcions digestives Ingesti : entrada daliments al tub digestiu Absorci : els nutrients passen a la circulaci sangunia