Aparell digestiu

Click here to load reader

 • date post

  28-Jun-2015
 • Category

  Documents

 • view

  20.076
 • download

  2

Embed Size (px)

Transcript of Aparell digestiu

 • 1. APARELLDIGESTIU

2. s el conjunt de processos mitjanant els quals tots els ssers vius intercanvien matria i energia amb el medi ambient. Processos de la nutrici:

 • Captaci daliments
 • Digesti
 • Transport
 • Intercanvi de gasos
 • Excreci

Qu s la nutrici -Aparell digestiu -Aparell respiratori -Aparell circulatori -Aparell excretor Mitjanant 4 aparells 3. NO s el mateix: s el mateix alimentar-se que nodrir-se? Depn de lalimentaci Est influenciada per factors culturals, econmics, socials, religiosos No s educable s educable s involuntria s voluntria s inconscient s conscient NUTRICI ALIMENTACI 4. Aparell digestiu Aparell excretor Aparells implicats en la nutrici Aparell respiratori Aparell circulatori 5. La funci de nutrici 6. Esquema general de la nutrici Aliments i aigua Oxigen Sistema circulatori Cl.lulesMetabolisme Rebutjos i aigua CO 2ivapor daigua Aparell respiratori Aparell respiratori Calor Aparell excretor Aparell digestiu 7. Anatomia de laparell digestiu

 • Boca
 • Llengua
 • Dents

Esfag

 • Estmac
 • Crdies (entrada)
 • Plor (sortida)
 • Suc gstric
 • Intest prim
 • Vellositats intestinals
 • Tres regions: duod, jej i ili
 • Intest gros
 • Anus i apndix vermiforme
 • Tres regions: cec, clon i recte

Tub digestiu

 • Faringe
 • Epiglotis
 • Glndules salivals
 • Saliva
 • Fetge
 • Bilis
 • Vescula biliar
 • Pncrees
 • Suc pancretic

Glndules digestives 8. Transformar els aliments en nutrients i aix poder ser assimilats per les cl.lules de lorganisme.

 • boca
 • glndula partida
 • glndula sublingual
 • glndula submaxillar
 • faringe
 • esfag
 • estmac
 • fetge.
 • pncrees
 • duod
 • jej
 • ili
 • clon ascendent
 • clon transvers
 • clon descendent
 • cec
 • apndix vermiforme
 • recte
 • anus
 • 10-12. intest prim
 • 13-18. intest gros

Funci de laparell digestiu Format per:TUB DIGESTIUiGLNDULES ACCESRIES 9. 1. BOCA 2. FARINGE 3. ESFAG 4. ESTMAC 5. INTESTiiii PRIM 6. INTESTiiii GROS rgans per on passa laliment 10. FETGE PNCREES Recordeu que laliment no passa per les glndules! Glndules accessries 11. La ingesti i la digesti daliments Inici digesti Final Ingesti

 • Masticaci -> dents
 • Insalivaci -> saliva

Llengua Dents Glndules salivalsBol alimentari Esfag Epiglotis Laringe Estmac Pncrees Fetge Digesti

 • Acci qumica
 • Acci mecnica

12. La ingesti i la digesti daliments Llengua Dents Glndula salival partida Bol alimentari Epiglotis Laringe Glndula salival submaxillar Glndula salival sublingual Degluci Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

13. Molars La ingesti i la digesti daliments Dents Degluci Incisives Canina Premolars Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

14. Dents Degluci Corona Coll Arrel Esmalt Dentina Polpa Cement Forat apical Geniva Vasos i nervis La ingesti i la digesti daliments Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

15. La ingesti i la digesti daliments Llengua Degluci Sentit del gust rgan musculs Ingesti

 • Masticaci-> dents
 • Insalivaci -> saliva

16.

 • - LLAVIS
 • - PALADAR
 • LLENGUA
 • - DENTS

Parts de la boca 17.

 • DIGESTI MECNICA :
 • consisteix en mastegar els aliments mitjanant el moviment de les mandbules, les dents i la llengua. Daquesta manera es trituren i es barregen.
 • DIGESTI QUMICA :
 • la duen a terme les glndules salivals que aboquen a la boca la saliva que cont amilasa, enzim que comena a fer la digesti del mid.

DURANT AQUESTS PROCESSOS ELS ALIMENTS ES TRANSFORMEN EN ELBOL ALIMENTARI , una massa ensalivada. Funcions de la boca 18. Comena la degluci del bol alimentari i aquest travessa lafaringei passa a l esfag . s voluntria i provoca el tancament de l epiglotissobre lalaringe , per evitar el pas duna part del bol a laparell respiratori. L esfags un tub que condueix el bol alimentari per moviments peristltics des de lafaringea l estmac . Sobre elcrdiai el bol passa a l estmac . Lafaringes un tub musculs duns 13 cm que ajuda a respirar i es troba en el coll i est revestit per una membrana mucosa. Connecta el nas amb la trquia i la boca amb lesfag. Passa laire i els aliments, s a dir s un rgan compartit per lap respiratori i el digestiu.Faringe i esfag 19. DIGESTI MECNICA : moviments barrejadors del bol. DIGESTI QUMICA : les glndules secreten substncies, elsuc gstric : -cid clorhdric trenca enllaos qumics, destrueix microbis i proporciona un medi cid. -pepsina enzim que degrada les protenes a pptids. -mucina protegeix les cl.lules de la paret de lestmac de lcid i la pepsina Plor Desprs daquests processos el bol sha convertit en elquimi surt pelplor per anar alintest prim . Estmac 20. La ingesti i la digesti daliments Estmac Moviments peristltics Sucs gstrics Quim Digesti gstrica

 • Acci qumica-> sucs gstrics
 • Acci mecnica -> movimentsperistltics

Crdies Plor Esfag Estmac Pncrees Fetge Moviments peristltics Bol alimentari 21. La ingesti i la digesti daliments Esfag Estmac Fetge Digesti gstrica

 • Acci qumica-> sucs gstrics
 • Acci mecnica -> movimentsperistltics

Moviments peristltics Bol alimentari Pncrees Bilis Suc pancretic Suc intestinal Quil 22. T tres parts: duod, jej i ili DIGESTI MECNICA : moviments peristltics. DIGESTI QUMICA : per tres tipus de sucs:-suc pancretic, prov del pncrees -bilis, prov del fetge -suc intestinal FUNCI PRINCIPAL:absorci de nutrients que passen a la sang. Lintest prim 23. Intest prim-> duod, jej i iliPlecs intestinals Vas quilfer Vasos sanguinis Plec intestinal Nutrients Vellositats intestinals Labsorci de nutrients daliments 24. T tres parts:cec, clon i recte. NO HI HA DIGESTI FUNCIONS:-Es produeix labsorci daigua -Els bacteris fermenten les restes no absorbides i sobt vitamina K -Es produeixen gasos com CH 4 , SH 2 , CO 2 Lintest gros 25. Flora intestinal Intestgros Anus Recte Femta Apndix vermiforme Coln ascendent Clon transvers Clon descendent Escherichia coli Egesti Cec Clon sigmoide Legesti 26. RECORDA: laliment NO passa pel fetge. - Es sintetitzen protenes - Produeix la detoxificaci de drogues, com lalcohol - Sntesi durea - Secreta la bilis formada per aigua, sals biliars, colesterol, etc. El fetge emulsiona els greixos 27. RECORDA: laliment NO passa pel fetge.

 • Segrega elsuc pancretica lintest prim, que cont:
 • Enzims digestius
 • com la tripsina, quimotripsina, lipasa
 • Bicarbonat sdic
 • que neutralitza lacidesa de lestmac i permet que els enzims actun.

El pncrees 28. Enzims digestius Glucosa Aminocids Pentoses i bases -Glcids -Pptids -Nucletids -Carboxilasa -Aminopeptidasa -Nucleases INTEST PRIM Aminocids Aminocids Desoxinucletids Ribonucletids cids grassos i glicerol -Protenes -Protenes -ADN -ARN -Lpids -Tripsina -Quimotripsina -Desoxiribonucleasa -Ribonucleasa -Lipasa PNCREES Aminocids-Protenes -Pepsina ESTMAC Glucosa -Glcids: mid -Amilasa BOCA ALLIBERA: ACTUA SOBRE: ENZIM ON SE SEGREGUEN 29. Glcids Monosacrids cids nucleics Lpids Protenes Pentosa, glcid i base nitrogenada Aminocids Es transformen en la boca i lintest prim Es transformen en lintest prim Es transformen en lestmac i l intest prim Es transformen en lestmac i lintest prim Monosacrids cids grassos Es transformen en lintest prim Pentosa, glcid i base nitrogenada Aminocids En qu es transformen els nutrients 30. La digesti dels aliments i lobtenci de nutrients La ingesti i la digesti dels aliments Inici Final digesti Monosacrids AG + glicerol Aminocids Duod Estmac Boca Protenes Greixos Glcids complexos Nutrients resultants Digesti Components dels aliments 31. El procs digestiu acaba quan els nutrients sn absorbits.L absorciconsisteix en el pas dels nutrients a la sang, que circula de lintest al fetge mitjanant venes que conflueixen en la vena porta heptica. Elsmonosacridsi elsaminocids Elscids grassos Labsorci dels nutrients SANG passen directament vasos limftics 32. Els aliments sn transformats en nutrients pels enzims secretats per les glndulesdigestivesi en elstrams del tub. Aix elsnutrients , molcules ms senzilles, poden ser absorbits per lintest prim I aix seran transportats pel sistema circulatori a totes les cl.lules del cos i podran obtindre ENERGIA pel procs de respiraci. Resum del procs digestiu 33. Egesti : eliminaci de les substncies no digerides

 • Digesti : transformaci dels aliments en nutrients
   • Acci mecnica
   • Acci qumica

Classificaci de les funcions digestives Ingesti : entrada daliments al tub digestiu Absorci : els nutrients passen a la circulac