Aparell digestiu

Click here to load reader

Embed Size (px)

description

Presentació en PWP sobre l'aparell digestiu, per a cicles formatius de grau mitjà. Aquest treball està fet gràcies a una llicència retribuïda atorgada per la generalitat de Catalunya, sota una llicència Creative Commons. Totes les imatges que l'il·lustren poden ser usades de forma lliure amb finalitats educatives, sempre que se'n faci l'atribució que consta al peu de la imatge (de domini públic, o llicència Cc o GNU).

Transcript of Aparell digestiu

2. APARELL DIGESTIU s el principal responsable de lentrada i absorci de nutrients, al temps que collabora en leliminaci de residus. Est format pel tub digestiu i les glndules [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 3. TUB DIGESTIU T una llargria aproximada de set metres en lsser hum. Hi trobem els segents segments: Boca Faringe Esfag Estmac Intest prim Intest gros [email protected] AnusANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 4. TUB DIGESTIU: BOCA Flanquejada pels llavis superior i inferior. El ser hum t dues fileres de dents, una superior i una inferior, amb 16 peces dentries a cada filera, en total 32 dents. Teeth_by_David_Shankbone [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 5. FRMULA DENTRIA 8 incisius Funci: Tallar 4 canins (els ullals) - Funci: Esqueixar 8 premolars Funci: Triturar 8 molars (els queixals) Funci: Mastegar o [email protected] 4 cordals (els queixals delHUMANES ANATOMIA I FISIOLOGIA 6. PEA DENTRIASeccio_dent by Asbestos [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 7. LLENGUA s la part de la boca on rau el sentit del gust. s un mscul que sestn ms enll de la boca, fins a la faringe. Els receptors als diferents sabors estan distributs de forma especfica sobre la superfcie de la llengua, i es diuen papilles gustatives. [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 8. Glndules salivals 1. Glndula partide 2. Glndula submaxillar 3. Glndula [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 9. Istme de la gola Istme de la gola by Klem [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 10. FARINGE Est formada per tres parts: La rinofaringe: Situada just darrera de lescoanes nasals, on podem trobar les glndulesadenoides (popularment anomenades quot;carnotsquot;). Lorofaringe: Comena darrera de listme, un coppassats els pilars anterior i posterior del paladar,les amgdales i lvula. La hipofaringe: Acaba a lepiglotis, just on el tub es divideix en dues vies: la respiratria i la digestiva. [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 11. ESFAG Condueix el bolus alimentari des de la faringe a lestmac. T una llargria aproximada de 35 cm. i, desprs de travessar el trax, passa a travs del diafragma per lhiatus esofgic. En la seva uni a lestmac, el crdies actua com si fos una vlvula per efecte de la diferencia de pressi entre trax i abdomen, regulant el pas del bolus alimentari al seu travs. [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 12. ESTMAC Es troba ja dins labdomen, en la regianatmica coneguda com epigastri. Sestn des del crdies al plor, i laseva forma recorda vagament a lalletra quot;Jquot;, encara que les variantsanatmiques sn mltiples. [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 13. ESTMAC Fundus: s la part que contacta amb el diafragma. En posici de bipedestaci, s evident en les radiografies, doncs est ple daire. Cos: Al seu interior, els plecs gstrics augmenten la superfcie de contacte dels sucs gstrics amb el bolus alimentari. Antre: s la zona on els aliments esperen per passar a travs del plor fins al budell prim. Plor: s un autntic esfnter, format per teixitmuscular, que regula el pas de laliment ms enll delestmac. [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 14. INTEST PRIM Comena al plor i sestn fins a la vlvula ileocecal. Compren tres segments, que sn: intest prim by Tontine Duod Jej Ili [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 15. INTEST PRIM: DUOD Dividit funcionalment, que no anatmicament, en quatre porcions. T forma aproximada de lletra quot;Cquot;. Va des del plor fins a langle de Treitz. La primera porci s la zona on s ms freqent trobar les lceres pptiques (bulb duodenal). Al nivell de la segona porci, trobem lorifici desortida anomenat ampulla de Vater (amb unesfnter real: lesfnter d'Oddi), on el coldocprovinent del fetge i el conducte de Wirsungprovinent del pncrees aboquen el seu contingutdins el tub digestiu. [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 16. Ampulla de Vater Ampolla de vater by Tontoni [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 17. INTEST PRIM: JEJ I ILI Jej: s la part ms llarga de lintest prim. Ili: s el tram final de lintest prim, on es realitza labsorci del ferro. Finalitza a la vlvula ileocecal, que connecta amb lintest gros. [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 18. Intest prim: Secci T forma de tub que sacoda en les nanses intestinals La seva llum est formada per villi que augmenten la superfcie per labsorci de nutrients Les glndules intestinals elaboren moc [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 19. INTEST GROS Va des de la vlvula ileocecal fins a lanus Descriu un arc que envolta la massa flotant de lintest prim De la seva forma, cal destacar les haustres del colon Est format per: cec, colon (ascendent, transvers i descendent), sigma, recte i anus [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 20. INTEST GROS Colon transversColon ascendentColon descendentCec Apndix [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 21. Glndules digestives Glndules salivals Glndules intestinals Fetge Pncrees [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 22. Glndules salivals Es troben a linterior de la boca i secreten saliva Sn les segents: Partide Submaxillar Sublingual Altres: A la llengua, als llavis, les galtes i el paladar [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 23. Glndules intestinals Es troben a linterior del budell Tamb sanomenen criptes de Lieberkhn Fabriquen moc i renoven les cllules de la llum [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 24. Fetge: Anatomia rgan indispensable per a la vida Situat sota el diafragma, a lhipocondri dret i epigastri Gran: pesa entre 1400 i 1800 gr Est dividit en lbuls Les substncies absorbides pel tub digestiu arriben al fetge per la vena porta Sota dell trobem la bufeta biliar [email protected] ANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 25. Fetge: Fisiologia Produeix bilis, que actuar com emulgent del contingut del tub digestiu, afavorint labsorci dels nutrients Produeix protenes (albmina,...) Emmagatzema sang, glicgen, vitamines, ferro, protenes... s un potent destoxificant, actuant com aprimer filtre de les substncies provinents [email protected] digestiu (alcohol, frmacs,...)del tubANATOMIA I FISIOLOGIA HUMANES 26. Fetge: Espai porta s la unitat bsica de funci heptica Format per: Una branca de lartria heptica Una branca de la vena porta Un canal biliar Vasos limftics [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 27. Pncrees s un rgan retroperitoneal, a laladade les primeres vrtebres lumbars El cap s emmarcat pel duod itravessat pel coldoc El seu tub de recollida exocrina es diuconducte de Wirsung [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 28. Pncrees T una funci endocrina: Fabrica insulina i glucag, que vessar a la sang T una funciexocrina: Fabrica sucpancretic, quevessar al tubdigestiu (duod) atravs de lampulla de [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES 29. La realitzaci daquest material ha estat possible grcies a una llicncia retribuda concedida pel Departament dEducaci de la Generalitat de Catalunya. Resoluci EDU/2276/2008, de 9 de juliol (DOGC nm. 5176 18/07/2008)) Aquesta obra est subjecta a una llicnciaReconeixement-No comercial 2.5 Espanya deCreative Commons. Per veure'n una cpia, visiteuhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.5/es/deed.caLourdes Snchez SalvadorDepartament dImatge PersonalIES Callpolis [email protected] I FISIOLOGIA HUMANES