APARATUL RENO-URINAR

of 45 /45
APARATUL RENO- APARATUL RENO- URINAR URINAR

description

APARATUL RENO-URINAR. SEMIOLOGIE RENAL Ă. Tulburări de eliminare a urinei La naştere - VU 6-44 ml urină 17% - o elimină încă în sala de naştere, 92% în primele 24 de ore. 1 . Cauzele Anoxia sau hemoragia perinatală; Limitarea aportului hidric prin alimentaţie; - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of APARATUL RENO-URINAR

Page 1: APARATUL RENO-URINAR

APARATUL RENO-APARATUL RENO-URINARURINAR

Page 2: APARATUL RENO-URINAR

SEMIOLOGIE RENALSEMIOLOGIE RENALĂĂ

A.A. Tulburări de eliminare a urineiTulburări de eliminare a urinei

La naştere - La naştere - VU VU 6-44 ml urină 6-44 ml urină 17% - o elimină încă în sala de 17% - o elimină încă în sala de

naştere, naştere, 92% în primele 24 de ore.92% în primele 24 de ore.

Page 3: APARATUL RENO-URINAR

11. . CauzeleCauzele Anoxia sau hemoragia perinatală;Anoxia sau hemoragia perinatală; Limitarea aportului hidric prin Limitarea aportului hidric prin

alimentaţie;alimentaţie; Creşterea pierderilor – fototerapie, Creşterea pierderilor – fototerapie,

surse radiante de căldură.surse radiante de căldură.

Page 4: APARATUL RENO-URINAR

AbsenţaAbsenţa elim elim.. urinei în primele 48 de ore. urinei în primele 48 de ore. a)a) Inabilitatea formării urinei:Inabilitatea formării urinei: insuficienţă circulatorie - hipovolemie , insuficienţă circulatorie - hipovolemie ,

hipotensiunehipotensiune aport hidric inadecvataport hidric inadecvat agenezie renală bilateralăagenezie renală bilaterală necroză tubulară acutănecroză tubulară acută tromboză bilaterală a venelor renaletromboză bilaterală a venelor renale sindrom nefrotic congenitalsindrom nefrotic congenital nefrite congenitalenefrite congenitale pielonefrite.pielonefrite.

Page 5: APARATUL RENO-URINAR

b)b)Obstrucţia căilor urinare:Obstrucţia căilor urinare: valvă a uretrei posterioarevalvă a uretrei posterioare sindrom megacistis-megauretersindrom megacistis-megaureter stricturi uretralestricturi uretrale diverticul uretraldiverticul uretral vezică neurogenăvezică neurogenă ureterocelureterocel tumoritumori

Page 6: APARATUL RENO-URINAR

AtitudineAtitudine

Cateterismul veziciiCateterismul vezicii va stabili: va stabili: Dacă urina este prezentă, însă Dacă urina este prezentă, însă

eliminarea este împiedicată;eliminarea este împiedicată; Dacă urina nu s-a format.Dacă urina nu s-a format. Evaluarea: ultrasonică, radiologică Evaluarea: ultrasonică, radiologică

sau urologicăsau urologică

Page 7: APARATUL RENO-URINAR

B. HematuriaB. Hematuria

Cauze Cauze boala hemoragică boala hemoragică tromboza venei renale.tromboza venei renale. hematuria microscopică după încărcături hematuria microscopică după încărcături

hiperosmolare (ex. glucoză, bicarbonat hiperosmolare (ex. glucoză, bicarbonat de Na – administrate pe cateter prin de Na – administrate pe cateter prin artera ombilicală)artera ombilicală)

uropatii obstructiveuropatii obstructive necroză medulară şi corticală renalănecroză medulară şi corticală renală tromboza arterei renale tromboza arterei renale

Page 8: APARATUL RENO-URINAR

infecţiiinfecţii malformaţii congenitalemalformaţii congenitale discrazii sanguinediscrazii sanguine calculoză renalăcalculoză renală droguri şi nefrotoxinedroguri şi nefrotoxine traumatismetraumatisme neoplasm congenital (tumoră Wilms neoplasm congenital (tumoră Wilms

şi nefroblastom).şi nefroblastom).

Page 9: APARATUL RENO-URINAR

Evaluare. Evaluare.

Dacă se decelează hematii -evaluare Dacă se decelează hematii -evaluare pentru glomerulonefrită. pentru glomerulonefrită.

Prezenţa unei mase inflamatorii - Prezenţa unei mase inflamatorii - anomalie obstructivă, neoplasm sau anomalie obstructivă, neoplasm sau tromboză venoasă.tromboză venoasă.

Se vor efectua: ultrasonografie, Se vor efectua: ultrasonografie, cistouretrograma, cistoscopie, cistouretrograma, cistoscopie, arteriografie renală sau scanare arteriografie renală sau scanare renală.renală.

Page 10: APARATUL RENO-URINAR

BACTERIURIA ŞI INFECŢIA BACTERIURIA ŞI INFECŢIA TRACTULUI URINAR TRACTULUI URINAR

Page 11: APARATUL RENO-URINAR

EtiopatogenieEtiopatogenie AA.patogeni.patogeni: : - - E. Coli. E. Coli. - rar-- rar-

b.pb.piocianic,enterococ,proteus,stafilocociocianic,enterococ,proteus,stafilococ

Riscul pentru ITURiscul pentru ITU - - AAg.bacteriologic- cantitatea şi virulenţa g.bacteriologic- cantitatea şi virulenţa Apărarea normalăApărarea normală contra ITU include : contra ITU include : menţinerea unui flux urinar adecvat menţinerea unui flux urinar adecvat umplerea completă a vezicii urinare. umplerea completă a vezicii urinare. Factori faforizanti: - obstrucţii, Factori faforizanti: - obstrucţii, - malformaţii - malformaţii - manipulări pe tr- manipulări pe tr.. urinar - cateterisme urinar - cateterisme

Page 12: APARATUL RENO-URINAR

Tabloul clinicTabloul clinic Scădere ponderală Scădere ponderală SSimptome gastrointestinale: imptome gastrointestinale: - stare generală influenţată (“nu-i merge bine”), - stare generală influenţată (“nu-i merge bine”), - pierderi excesive în greutate, - pierderi excesive în greutate, - alimentaţie dificilă, - alimentaţie dificilă, - diaree, - diaree, - vărsături - vărsături Icterul: - hiperbilirubinemia directă sau indirectă. Icterul: - hiperbilirubinemia directă sau indirectă. - uneori se asociază anemia hemolitică.- uneori se asociază anemia hemolitică. Temperatura este instabilă sau febră Temperatura este instabilă sau febră 38o C; 38o C; Iritabilitate, letargie;Iritabilitate, letargie; Tulburări ale micţiunii: jet urinar slab, urină rău Tulburări ale micţiunii: jet urinar slab, urină rău

mirositoare, poliurie care poate conduce la o deshidratare mirositoare, poliurie care poate conduce la o deshidratare severă;severă;

Semne asociate cu bacteriemia (ex. detresă respiratorie) Semne asociate cu bacteriemia (ex. detresă respiratorie) sau infecţia de focar (candidoză muco-cutanată, omfalită);sau infecţia de focar (candidoză muco-cutanată, omfalită);

HHTA - TA - rezultat al hidronefrozei asociate cu ITU. rezultat al hidronefrozei asociate cu ITU.

Page 13: APARATUL RENO-URINAR

Examenul de laboratorExamenul de laborator

1. 1. Probe inflamatorii –Probe inflamatorii –VSH,CRP,leucocitoza,fibrinogenVSH,CRP,leucocitoza,fibrinogen

2. 2. EX .sumar de urinăEX .sumar de urină

3. 3. Urocultura - Urocultura - 100000 germeni / ml. 100000 germeni / ml.

Colectarea urinei:Colectarea urinei: - cateterism vezical- cateterism vezical - puncţie vezicală ,suprapubiană - puncţie vezicală ,suprapubiană - receptacoli sterili din material plastic.- receptacoli sterili din material plastic.

Page 14: APARATUL RENO-URINAR

4. 4. ExplorareaExplorarea funcţiei renale funcţiei renale. .

funcţia glomerulară şi tubularfuncţia glomerulară şi tubulara - a - afectate afectate

scade abilitatea de concentrare renală.scade abilitatea de concentrare renală. se va căuta existenţa anomaliilor se va căuta existenţa anomaliilor

congenitale sau dobândite ale tractului congenitale sau dobândite ale tractului urinar.urinar.

5.5. Urografia Urografia -cu substanţă de contrast -cu substanţă de contrast i.v., la nou-născut nu oferă o bună i.v., la nou-născut nu oferă o bună vizualizare a căilor urinare datorită vizualizare a căilor urinare datorită funcţiei renale limitate în primele funcţiei renale limitate în primele săptămâni de viaţă şi apare riscul săptămâni de viaţă şi apare riscul nefrotoxicităţii substanţelor de nefrotoxicităţii substanţelor de contrast.contrast.

Page 15: APARATUL RENO-URINAR

DiagnosticulDiagnosticul

ClinicClinic : : febră, febră, leucocitoză, leucocitoză, sediment urinar abundent, sediment urinar abundent, creşterea concentraţiei serice a proteinei C creşterea concentraţiei serice a proteinei C

reactive reactive disfuncţie tubulară renală.disfuncţie tubulară renală.

Paraclinic - Paraclinic - Urocultura -Urocultura - 100000 germeni / 100000 germeni / ml. ml.

Page 16: APARATUL RENO-URINAR

Complicaţii.Complicaţii. acute ale ITU: acute ale ITU: bacteriemia; bacteriemia; supuraţii (microabcese);supuraţii (microabcese); obstrucţiile tractului urinar,obstrucţiile tractului urinar, HTA HTA insuficienţa renală acută; insuficienţa renală acută; tulburări hidroelectrolitice; tulburări hidroelectrolitice; methemoglobinemia methemoglobinemia

complicaţiile supurative -extrem de rare la nou-complicaţiile supurative -extrem de rare la nou-născut. născut.

Refluxul vezico-urinar -în timpul fazei acute a ITU. Refluxul vezico-urinar -în timpul fazei acute a ITU. diminuă sau dispare după tratament şi poate diminuă sau dispare după tratament şi poate

reapare în timpul infecţiilor recurente.reapare în timpul infecţiilor recurente.

Page 17: APARATUL RENO-URINAR

TratamentTratament

1. 1. Agenţii antimicrobieniAgenţii antimicrobieni iniţial parenteral iniţial parenteral după ABgr.după ABgr. Gentamicina - sensibilă asupra Gentamicina - sensibilă asupra

coliformilor. coliformilor. - conc. urinară >în sânge - 2-3 mg/kg/zi - - conc. urinară >în sânge - 2-3 mg/kg/zi -

suficientsuficient Ampicilina şi Gentamicina - infecţie Ampicilina şi Gentamicina - infecţie

simptomatică şi piurie, înainte de simptomatică şi piurie, înainte de obţinerea rezultatelor uroculturii. obţinerea rezultatelor uroculturii.

Cefalosporinele gen. a III-a (ex. Cefalosporinele gen. a III-a (ex. piperacillin)- alternative ale ampicilinei + piperacillin)- alternative ale ampicilinei + gentamicină.gentamicină.

Candidoza renală Candidoza renală - - amfotericin amfotericin BB

Page 18: APARATUL RENO-URINAR

Urocultura, după 36-48 de ore de la Urocultura, după 36-48 de ore de la aplicarea unei terapii adecvate, aplicarea unei terapii adecvate, devine sterilă. devine sterilă.

Copiii cu bacteriurie persistentă vor fi Copiii cu bacteriurie persistentă vor fi evaluaţi pentru posibile abcese evaluaţi pentru posibile abcese formate, cu sau fără obstrucţie formate, cu sau fără obstrucţie urinară.urinară.

FFără complicaţii terapia - o perioadă ără complicaţii terapia - o perioadă de aproximativ 10 zile.de aproximativ 10 zile.

Page 19: APARATUL RENO-URINAR

Complicaţii tardiveComplicaţii tardive

pielonefrită sau cu anomalii ale pielonefrită sau cu anomalii ale tractului urinar - vor fi urmărite tractului urinar - vor fi urmărite sistematic funcţiile renale.sistematic funcţiile renale.

IR IR -rară exceptând cei cu malformaţii -rară exceptând cei cu malformaţii urinare majore şi displazie renală.urinare majore şi displazie renală.

aproximativ jumătate dintre cei cu aproximativ jumătate dintre cei cu reflux vezico-urinar vor prezenta reflux vezico-urinar vor prezenta cicatrici renale. cicatrici renale.

Page 20: APARATUL RENO-URINAR

Prevenirea ITU.Prevenirea ITU. Chimioprofilaxia - recomandată după Chimioprofilaxia - recomandată după

prima ITU, la pacienţii cu reflux prima ITU, la pacienţii cu reflux vezico-urinar, sau alte anomalii ale vezico-urinar, sau alte anomalii ale tractului urinar.tractului urinar.

Rolul - la nou-născuţii cu malformaţii Rolul - la nou-născuţii cu malformaţii ale tractului urinar nu este stabilit.ale tractului urinar nu este stabilit.

Page 21: APARATUL RENO-URINAR

SINDROMUL NEFROTIC SINDROMUL NEFROTIC CONGENITALCONGENITAL

Page 22: APARATUL RENO-URINAR

Definitie: asocierea unei marcate Definitie: asocierea unei marcate proteinurii ( proteinurii ( >> 1 g/m2/zi) cu 1 g/m2/zi) cu hipoalbuminemie ( hipoalbuminemie ( < 2,5 g%). < 2,5 g%).

Se consideră sindrom nefrotic Se consideră sindrom nefrotic congenital congenital - D -- D - în decursul primelor în decursul primelor 3 3 luni de viaţă. luni de viaţă.

Tipul finlandez este cel mai întâlnit la Tipul finlandez este cel mai întâlnit la nou-născut.nou-născut.

Page 23: APARATUL RENO-URINAR

Tipul finlandezTipul finlandez IncidenţaIncidenţa:: 1,2 cazuri la 10000 de nou-născuţi, în 1,2 cazuri la 10000 de nou-născuţi, în

Finlanda. Finlanda. Se suspectează în caz de:Se suspectează în caz de: hidrops fetal, hidrops fetal, edem placentar,edem placentar, placentă cu greutatea peste 25% faţă de normalplacentă cu greutatea peste 25% faţă de normal creştere marcată a alfafetoproteinei.creştere marcată a alfafetoproteinei. D - D - în uter- creştere marcată a alfafetoproteinelor. în uter- creştere marcată a alfafetoproteinelor. Fr - VGFr - VG 37 săptămâni 37 săptămâni

Page 24: APARATUL RENO-URINAR

Clinic Clinic -semnele tipice-semnele tipice apar numai după vârsta de apar numai după vârsta de

3 luni.3 luni. Evoluţia bolii nu este modificată de Evoluţia bolii nu este modificată de

medicaţia cu steroizi sau cu citostatice.medicaţia cu steroizi sau cu citostatice.ComplicaţiileComplicaţiile : : ascita - toţi pacienţii ascita - toţi pacienţii infecţii severe diverse -85% din cazuriinfecţii severe diverse -85% din cazuri stenoză pilorică -12% din cazuristenoză pilorică -12% din cazuri complicaţii trombotice -10% din cazuri complicaţii trombotice -10% din cazuri

Page 25: APARATUL RENO-URINAR

ParaclinicParaclinic Proteinuria Proteinuria

- - este foarte selectivă. este foarte selectivă. – aproape în întregime, albuminele sunt aproape în întregime, albuminele sunt

rezultate prin rezultate prin creşterea permeabilităţii creşterea permeabilităţii glomerulare pentru proteinele mici, glomerulare pentru proteinele mici,

– apoi proteinuria devine neselectivă.apoi proteinuria devine neselectivă. Examenul biochimic - scăderea concentraţiei Examenul biochimic - scăderea concentraţiei

serum albuminelor, a tiroxinei şi serum albuminelor, a tiroxinei şi hiperlipemie.hiperlipemie.

Page 26: APARATUL RENO-URINAR

UltrasonografiaUltrasonografia

- relevă mărimea rinichilor - relevă mărimea rinichilor – creşterea echogenităţii cortexului renal, creşterea echogenităţii cortexului renal,

comparativ cu ficatul şi splinacomparativ cu ficatul şi splina– scăderea diferenţei între cortex şi scăderea diferenţei între cortex şi

medulară şi o vizualizare scăzută a medulară şi o vizualizare scăzută a piramidelor renale.piramidelor renale.

Diagnosticul este confirmat de biopsia Diagnosticul este confirmat de biopsia renală.renală.

Page 27: APARATUL RENO-URINAR

TratamentTratament

necesită terapie intensivă care include: necesită terapie intensivă care include: administrare repetată de administrare repetată de

albumină, albumină, diuretice pentru eliminarea diuretice pentru eliminarea

ascitei,ascitei, supraalimentaţie orală şi supraalimentaţie orală şi

parenterală, parenterală, tratamentul complicaţiilor tratamentul complicaţiilor

multiple.multiple.

Page 28: APARATUL RENO-URINAR

Insuficienţa renală cronică -după 6-23 luni de viaţă.Insuficienţa renală cronică -după 6-23 luni de viaţă. dializa peritoneală, în aşteptarea unui transplant dializa peritoneală, în aşteptarea unui transplant

renal.renal. fără transplant renal – deces - datorită infecţiilor.fără transplant renal – deces - datorită infecţiilor. rata de supravieţuire după transplant este de 71-rata de supravieţuire după transplant este de 71-

82%. 82%. recurenţa sd. nefrotic nu s-a observat după recurenţa sd. nefrotic nu s-a observat după

transplant.transplant. creşterea ponderală bună după transplantcreşterea ponderală bună după transplant creşterea taliei mai scăzută. creşterea taliei mai scăzută. performanţele şcolare şi sociale sunt normale.performanţele şcolare şi sociale sunt normale.

Page 29: APARATUL RENO-URINAR

INSUFICIENŢA INSUFICIENŢA RENALĂ RENALĂ

Page 30: APARATUL RENO-URINAR

IRA = o alterare a funcţiei renale, IRA = o alterare a funcţiei renale, tradusă prin: oligurie, anurie sau tradusă prin: oligurie, anurie sau poliurie, tulburarea balanţei apei şi poliurie, tulburarea balanţei apei şi electroliţilor, tulburare acido-bazică electroliţilor, tulburare acido-bazică şi acumulare de deşeuri (ureea şi şi acumulare de deşeuri (ureea şi creatinina).creatinina).

Page 31: APARATUL RENO-URINAR

Cauzele Cauzele

1). Cauzele prerenale:1). Cauzele prerenale: Hipovolemia: hemoragie, deshidratare, infecţii, fototerapie;Hipovolemia: hemoragie, deshidratare, infecţii, fototerapie; Hipoperfuzie: - hipoxie,Hipoperfuzie: - hipoxie, - hipotensiune, - hipotensiune, - SDR- SDR - insuficienţă cardiacă,- insuficienţă cardiacă, - medicaţie hipotensoare,- medicaţie hipotensoare, - tratament cu tolazolin, - tratament cu tolazolin, - starea postoperatorie (intervenţii pe cord),- starea postoperatorie (intervenţii pe cord), - ventilaţie cu presiune pozitivă.- ventilaţie cu presiune pozitivă.

Page 32: APARATUL RENO-URINAR

2). Cauze renale:2). Cauze renale:Congenitale: Congenitale: displazie renală bilaterală, displazie renală bilaterală, agenezie renală, agenezie renală, rinichi multi sau polichistic, rinichi multi sau polichistic, sindrom nefrotic congenital;sindrom nefrotic congenital;Dobândite: Dobândite: coagulare intravasculară,coagulare intravasculară, tromboza venei renale,tromboza venei renale, necroză corticală sau medulară renală;necroză corticală sau medulară renală;

Page 33: APARATUL RENO-URINAR

Ischemice: Ischemice: şoc, şoc, deshidratare, deshidratare, hipotensiune, hipotensiune, hipoxie, hipoxie, sindrom de detresă respiratorie;sindrom de detresă respiratorie;Nefrotoxice: Nefrotoxice: tratamente cu aminoglicozide şi meticilină, tratamente cu aminoglicozide şi meticilină, mioglobina, mioglobina, bilirubinabilirubina substanţele de contrast,substanţele de contrast, administrarea de indometacină;administrarea de indometacină;

Page 34: APARATUL RENO-URINAR

Diverse: Diverse: acidozele, acidozele, hiperuricemia nou-născutului, hiperuricemia nou-născutului, policitemia, policitemia, papaverina,papaverina, administrarea de catecolamine, administrarea de catecolamine, infecţiile tractului urinar.infecţiile tractului urinar.

Page 35: APARATUL RENO-URINAR

Cauze postrenale:Cauze postrenale:Uropatii obstructive congenitale: Uropatii obstructive congenitale: valvă a uretrei posterioare, valvă a uretrei posterioare, ureterocel, ureterocel, obstrucţia ureterului pelvin, obstrucţia ureterului pelvin, diverticul uretral,diverticul uretral, stricturi uretrale, stricturi uretrale, vezică urinară neurogenă, vezică urinară neurogenă, sindrom megacistic-megaureter,sindrom megacistic-megaureter, tumori.tumori.

Page 36: APARATUL RENO-URINAR

Semnele clinice şi de Semnele clinice şi de laboratorlaborator

Oliguria -Oliguria - cel mai important semn al IRA. cel mai important semn al IRA. Edemele Edemele - secundare supraîncărcării - secundare supraîncărcării

lichidienelichidiene Distensia abdominalăDistensia abdominală sau palparea de mase sau palparea de mase

pe flancuri pe flancuri ConvulsiileConvulsiile - când este asociată: - când este asociată:

– hemoragia intracraniană, hipoxiahemoragia intracraniană, hipoxia– edemul cerebral, edemul cerebral, – hipoglicemia, hipoglicemia, – hiponatremia,hiponatremia,– hipocalcemia,hipocalcemia,– hipertensiunea,hipertensiunea,– uremia uremia – sau infecţia.sau infecţia.

Page 37: APARATUL RENO-URINAR

Hipotensiunea - Hipotensiunea - la începutul instalării IRA.la începutul instalării IRA. HipertensiuneaHipertensiunea - frecvent datorată supraîncărcării - frecvent datorată supraîncărcării

lichidienelichidiene - dat. unei hipersecreţii de renină şi - dat. unei hipersecreţii de renină şi

aldosteron.aldosteron. HTA severă- necroză corticală renală, HTA severă- necroză corticală renală, - tromboza a. renale - tromboza a. renale - embolism- embolism hematuriehematurie microscopică sau intensă, microscopică sau intensă, proteinurieproteinurie

Page 38: APARATUL RENO-URINAR

Afectarea funcţiei renaleAfectarea funcţiei renale - - confirmată de testele de confirmată de testele de laborator serice şi urinare laborator serice şi urinare

Rata filtrării glomerulare -cel Rata filtrării glomerulare -cel mai bun parametru de urmărire a mai bun parametru de urmărire a modificărilor funcţiei modificărilor funcţiei renale.renale.

Page 39: APARATUL RENO-URINAR

Semne Semne A). Din ser:A). Din ser: Sodiu: scazut Sodiu: scazut Potasiu: crescutPotasiu: crescutUree serică:crescutăUree serică:crescutăCreatinină:crescutaCreatinină:crescuta

Page 40: APARATUL RENO-URINAR

FiziopatologieFiziopatologie

Patogeneza Patogeneza – poate începe cu un eveniment ischemic poate începe cu un eveniment ischemic

sau toxic care activează sistemul renină-sau toxic care activează sistemul renină-angiotensină. angiotensină.

Creşterea activităţii angiotensinei :Creşterea activităţii angiotensinei :– produce constricţia arteriolelor aferente, produce constricţia arteriolelor aferente, – reduce filtrarea glomerulară reduce filtrarea glomerulară – pune în pericol în continuare sistemul pune în pericol în continuare sistemul

tubular renal.tubular renal.– fenomenul vascular renal poate de fenomenul vascular renal poate de

asemena stimula direct eliberarea asemena stimula direct eliberarea catecolaminelor, poate activa sistemul de catecolaminelor, poate activa sistemul de coagulare, iar acestea produc leziuni coagulare, iar acestea produc leziuni renalerenale

Page 41: APARATUL RENO-URINAR

Persistenţa IRA după îndepărtarea Persistenţa IRA după îndepărtarea insulteiinsultei

dat. obstrucţiei tubulare de către dat. obstrucţiei tubulare de către resturile celulare resturile celulare

retrodifuziunii filtratului prin pereţii retrodifuziunii filtratului prin pereţii tubulari. tubulari.

reducerea fl sanguin în corticala renală reducerea fl sanguin în corticala renală şi diminuarea filtrării glomerulare. şi diminuarea filtrării glomerulare.

eliberarea catecolaminelor creşte tonusul eliberarea catecolaminelor creşte tonusul simpatetic şi activează sistemul renină – simpatetic şi activează sistemul renină – angiotensină (care pot explica reducerea angiotensină (care pot explica reducerea fluxului sanguin al corticalei renale).fluxului sanguin al corticalei renale).

reducerea fl. sanguin în c. renală pune în reducerea fl. sanguin în c. renală pune în pericol tubul renal şi pierderea de Na pericol tubul renal şi pierderea de Na care, la rândul său, stimulează macula care, la rândul său, stimulează macula densa şi eliberarea de mai multă renină. densa şi eliberarea de mai multă renină.

Page 42: APARATUL RENO-URINAR

Tratament - obiectiveTratament - obiective

restabilirea promptă a volumului restabilirea promptă a volumului plasmatic,plasmatic,

tratamentul şocului, tratamentul şocului, tr. disfuncţiei ventriculului stâng, tr. disfuncţiei ventriculului stâng, combaterea infecţiei, combaterea infecţiei, stoparea administrării substanţelor stoparea administrării substanţelor

toxice toxice medicaţia vasodilatatoare medicaţia vasodilatatoare

Page 43: APARATUL RENO-URINAR

Ghid de tratament Ghid de tratament

OligurieOligurie

↓↓

Plasmă 10-20 ml/kg i.v.Plasmă 10-20 ml/kg i.v.

Soluţii saline normale Soluţii saline normale

↓↓

Fără diureză în următoarele 30 minuteFără diureză în următoarele 30 minute

↓↓

Manitol 0,5 g/kg în sol.20% i.v.Manitol 0,5 g/kg în sol.20% i.v.

Page 44: APARATUL RENO-URINAR

Absenţa diurezei în următoarele 30 minuteAbsenţa diurezei în următoarele 30 minute ↓↓

Furosemid 1-2 mg/kg i.v. Furosemid 1-2 mg/kg i.v. ↓ ↓ Absenţa diurezei în următoarele 30 minuteAbsenţa diurezei în următoarele 30 minute

↓↓ Dopamină 1-2 Dopamină 1-2 g/kg/min. g/kg/min. ↓ ↓ Absenţa diurezei în următoarele 30-40 Absenţa diurezei în următoarele 30-40

minuteminute ↓ ↓ Instituirea tratamentului conservatorInstituirea tratamentului conservator

Page 45: APARATUL RENO-URINAR

Alte măsuri terapeuticeAlte măsuri terapeutice

Nevoile de fluide şi electroliţiNevoile de fluide şi electroliţi AcidozaAcidozaCorecţia acidozei în IRA - complicată Corecţia acidozei în IRA - complicată

datorită restricţiei de sodiu. datorită restricţiei de sodiu. deficitul de baze x 0,3 x Ga (kg) deficitul de baze x 0,3 x Ga (kg) Hipocalcemia şi hiperfosfatemiaHipocalcemia şi hiperfosfatemia AnemiaAnemia HipertensiuneaHipertensiunea InfecţiileInfecţiile