Antické sochařství a...

Click here to load reader

 • date post

  11-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Antické sochařství a...

 • Antické sochařství a malířství

 • Sochařství Řecka

  http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kouros_anavissos.jpg http://82.114.195.35:90/ProjektModerniUmeni/Starov%C4%9B

  k/Projekt-%20%C5%98ecko/

  Kúros – nahý chlapec

  Kóré – oděná dívka

  Kontrapost

  Archaický úsměv

  Mokrá drapérie

  kúros

  kóré

 • Feidias

  http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%

  20studenty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Martin/2.

  %20Starov%C4%9Bk/4.%20%C5%98ecko/2.%20

  Socha%C5%99stv%C3%AD/2.%20Socha%C5%9

  9stv%C3%AD%20-

  %20prvn%C3%AD%20klasick%C3%A9%20obdo

  b%C3%AD/

  Athena Parthenos

  Zeus (rekonstrukce

  jednoho ze 7 divů světa)

  http://osobnosti.detske-hry.com/foto-feidias.htm

  http://217.115.252.254:1572/Dokumenty%20pro%20stu

  denty/Dvo%C5%99%C3%A1k%20Martin/2.%20Starov

  %C4%9Bk/4.%20%C5%98ecko/2.%20Socha%C5%99st

  v%C3%AD/2.%20Socha%C5%99stv%C3%AD%20-

  %20prvn%C3%AD%20klasick%C3%A9%20obdob%C3

  %AD/

  Hlava Medusy

 • Polykleitos - Doryforos

  http://www.umeni.euweb.cz/obsah/recko/diskobolo

  smskkopie.html

  http://pl.wikipedia.org/wiki/Doryforos

  Myrón - Diskobolos

 • Praxiteles - Hermés

  http://www.flickr.com/photos/robwallace/89855598/ http://en.wikipedia.org/wiki/File:Roman_Venus_Copy_of_Praxiteles_Front.jpg

  Afrodita (Venuše) Knidská

 • Helénistické období

  http://maka.webzdarma.cz/statnice/du_du03 http://cs.wikipedia.org/wiki/Venu%C5%A

  1e_M%C3%A9lsk%C3%A1

  Venuše Mélská (z Mélu,

  Milétská, Medicejská) Chlapec vytahující si z nohy trn

 • Římské sochařství

  http://www.livius.org/caa-can/caesar/caesar09.html

  Augustus

  http://ccit300-

  f06.wikispaces.com/Ancient+Roman+Art

  Brutus

  Agrippina

  http://www.exovedate.com/ancien

  t_timeline_five.html

 • http://picasaweb.google.com/lh/photo/_PTwkmg_n

  RvHkgVxG5rsNg

  Traianův sloup

  http://www.apartmanyvrime.com/best/foro_

  eng.htm

  detail

  http://picasaweb.google.com/lh/photo/zw2Lx9PV-

  YF1twnTs_5bO41X6wSFCOMSnulxTMA3z4c

  Vlčice Kapitolská

 • Řecké antické malířství

  Nedostatek památek (jen např. fresky a

  mozaiky)

  Vázové malířství

  - geometrický styl

  - černofigurální

  - červenofigurální

  http://leccos.com/index.php/clanky/cernofigur

  ova-keramika

  http://www.gymji.cz/storage/projekt

  y/esf/antika/weby/recka_keramika/r

  ecka_keramika.htm

  http://pl.wiktionary.org/w/index.php?title=Plik:

  Panathenaic_amphora_BM_B137.jpg&filetim

  estamp=20070102222303

 • Římské antické malířství - Čtyři pompejské slohy nástěnné malby

  - Mozaiky

  http://www.profimedia.cz/fotografie/detail-rimska-mozaika-zobrazujici-muzske-hlavy/0011562877/

  http://simonak.eu/index.php?stranka=pages/h_k/8_24.htm

  „Básnířka“ - freska

  Detail mozaiky

 • jméno autora Marie Davidová

  název projektu Informatika a digitální technika

  číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0158

  číslo šablony III/2 Inovace výuky pomocí ICT

  předmět/ třída (ročník) Výtvarná výchova/ kvinta - oktáva

  pořadové číslo DUM 7

  datum 10.11.2012

  název DUM Antické sochařství a malířství

  metodická poznámka k využití

  Výuková prezentace kapitoly dějin umění. Určeno pro frontální výuku s

  půlenou nebo celou třídou. Vhodné pro vyšší gymnázium.