Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény · Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló...

of 12 /12
Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény Üzleti középfok 1. Írásbeli – BME üzleti típusú nyelvvizsgára készülıknek

Embed Size (px)

Transcript of Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyőjtemény · Király Mónika Angol Nyelvvizsga Gyakorló...

 • Király Mónika

  Angol Nyelvvizsga

  Gyakorló Tesztgyőjtemény

  Üzleti középfok 1.

  Írásbeli – BME üzleti típusú nyelvvizsgára készülıknek

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  2

  Kedves Nyelvtanuló! Az Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény sorozatban az Üzleti középfok 1. című angol nyelvvizsga felkészítő e-könyvet úgy állítottam össze, hogy ennek segítségével egyénileg is tudj készülni az Üzleti középfokú Írásbeli BME nyelvvizsga típusra. ► Értékes nyelvvizsga rutint szerezhetsz: mivel a választott nyelvvizsga típusnak megfelelő feladatsorokkal készülsz fel, a nyelvvizsgán már rutinosan fogod tudni megoldani a feladatokat ► Tejes nyelvvizsga feladatsorok: a tananyag öt fejezetben összesen 30 gyakorló vizsgafeladatot tartalmaz. Így mielőtt elmész vizsgázni, többször is alaposan begyakorolhatod a tudásod mindegyik feladat típusban ► Megoldásokkal: a teljes tesztgyűjtemény a megoldásokat is tartalmazza, így könnyen leellenőrizheted a válaszaid helyességét. ► Üzleti levél minták: a tananyagban található számos üzleti levél minta is segít íráskészséged fejlesztésében. Ebben a fájlban mindegyik feladat típusból található egy BME üzleti / gazdasági középfokú írásbeli minta feladatsor A teljes e-tananyag megoldókulccsal megrendelhető a www.e-angol.eu weboldalon. Jó gyakorlást és sikeres vizsgafelkészülést kívánok! Király Mónika Angol nyelvtanár, közgazdász Web: http://www.e-angol.eu

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  3

  MINTA FELADATSOR

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  4

  Feladattı́pusok

  Reading comprehension 1 Olvasási készséget mérő feladat. Feladat a megfelelő szövegrészek összekapcsolása. Egy rövidebb szövegből ki van „vágva” öt mondatszelet. Ezeket kell helyesen visszahelyezni a szövegbe. Nehezíti a feladatot, hogy van egy hatodik elem is, amely nem illik a szövegbe. (Természetesen, ezt nem kell felhasználni.) Szótár használata megengedett.

  Reading comprehension 2 Olvasási készséget mérő feladat. A szöveg után megadott kérdésekre kell magyarul válaszolni röviden. Legtöbbször elegendő egy-két szavas választ adni, nem kell egész mondatokban fogalmazni. Amikor eldöntendő kérdés van, ott elég igennel, vagy nemmel felelni. Ezt a (Write Yes / No) jelzi a kérdés végén. Szótár használata megengedett.

  Writing Íráskészséget mérő feladat. Egy kb. 120 szóból álló hivatalos üzleti levél írása megadott szempontok szerint. Minden megadott szempontra ki kell térni. Figyelni kell arra, hogy a szöveget nem ömlesztett formában kell megírni, hanem megfelelően bekezdésekre kell tagolni, valamint be kell tartani az angol levélformátumra vonatkozó formai követelményeket. (Címzés, dátum, megszólítás, elköszönés, aláírás). Szótár használata megengedett.

  Use of English Helyes nyelvhasználatot mérő feladat, amelyhez pontos nyelvtani ismeretek szükségesek. Egy megadott mondatot kell úgy átalakítani, hogy felhasználjuk a zárójelben lévő szót. A második mondat jelentéstartalma meg kell egyezzen az elsőjével. A zárójelben lévő szót nem szabad megváltoztatni. Példa: 1. Somebody built this house in 1990. (was) →→→ 2. This house was built in 1990. Szótár nem használható.

  Language elements 1 Ez egy ún. lyukas szöveg típusú feladat. Egy rövidebb szöveget kell önállóan kiegészíteni odaillő nyelvtani elemekkel. (Például névelőkkel, prepozíciókkal, stb.) Szótár nem használható.

  Language elements 2 Ebben a feladatban is lyukas szövegeket találsz. Ez azonban egy szókincset mérő feladat. A szöveg után található szavak listájából válogatva kell kiegészíteni a szöveget. Egy szót csak egyszer lehet felhasználni. Szótár nem használható.

  A gyakorlókönyvben a fenti 6 féle feladat típus van. Minden rész végén találsz megoldókulcsot, amellyel ellenőrizheted megoldásaidat. A levélírási feladathoz mintamegoldás van, hiszen a levélírás kreatív jellegű feladat, így annak nem létezik egyféle jó megoldása. Az olvasott szöveg értése (Reading comprehension 2) feladatnál sárgával vannak kiemelve a megoldókulcsban azok a szövegrészek, amelyek a kérdésekre adandó válaszokhoz tartalmazzák az információt.

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  5

  Set1

  Test 1

  Reading comprehension 1

  Advertising on the web As an advertising executive responsible for buying space for Microsoft ads, Neil Monnens was shocked when he first started looking for __________(1). Most of the Web site operators he talked to wanted his business but had no idea how to get it. They didn't understand, for example, that advertisers needed numbers -- especially how many people would see the ad and __________(2). Likewise, most advertisers don't understand that there's no way to measure Internet advertising the same way you can measure television viewers or magazine subscribers. So Monnens decided to try to bridge the gap between advertisers and Web sites. He and his partner Michael Hess, formed Web Rep, a San Francisco company __________(3). Some advertisers are looking at the web as a broadcast medium, and rotating their commercials through sites, just as they would rotate through television shows. Others are following the magazine model of targeting certain sites, __________(4) that can be demographically defined. Most Web sites charge advertisers based on how many times the site is accessed, __________(5). The price ranges from $15 per thousand ``impressions'' to $150 per thousand.

  A. hoping to capture a niche audience

  B. places to advertise on the World Wide Web

  C. trying to bring advertisers and Web sites together

  D. that represents about a dozen Web sites that are seeking advertisers

  E. the cost of the ad per thousand viewers

  F. whether or not users click on the advertising banner

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  6

  Test 2

  Reading comprehension 2

  Robots One million robots by 2025. That's just what the Japanese government has been counting on. A 2007 national technology roadmap by the Trade Ministry calls for 1 million industrial robots to be installed throughout the country by 2025. A single robot can replace about 10 employees, the roadmap assumes - meaning Japan's future million-robot army of workers could take the place of 10 million humans. That's about 15 percent of the current work force. "Robots are the cornerstone of Japan's international competitiveness," Shunichi Uchiyama, the Trade Ministry's chief of manufacturing industry policy, said at a recent seminar. "We expect robotics technology to enter even more sectors going forward." Meanwhile, localities looking to boost regional industry clusters have seized on robotics technology as a way to spur advances in other fields. Robotic technology is used to build more complex cars, for instance, and surgical equipment. The logical next step is robots in everyday life. At a hospital in Aizu Wakamatsu, 190 miles north of Tokyo, a child-sized white and blue robot wheels across the floor, guiding patients to and from the outpatients' surgery area. The robot, made by startup Tmsk, sports perky catlike ears, recites simple greetings, and uses sensors to detect and warn people in the way. Also, it helpfully prints out maps of the hospital. The Aizu Chuo Hospital spent about some $557,000 installing three of the robots in its waiting rooms to test patients' reactions. The response has been overwhelmingly positive, said spokesman Naoya Narita. "We feel this is a good division of labor. Robots won't ever become doctors, but they can be guides and receptionists," Narita said. Still, the wheeled machines hadn't won over all seniors crowding the hospital waiting room on a weekday morning. "It just told us to get out of the way!" huffed wheelchair-bound Hiroshi Asami, 81. "It's a robot. It's the one who should get out my way.I prefer dealing with real people," he said. Another roadblock is money. For all its research, Japan has yet to come up with a commercially successful consumer robot. Mitsubishi Heavy Industries Ltd. failed to sell even one of its pricey toddler-sized Wakamaru robots, launched in 2003 as domestic helpers. Though initially popular, Sony Corp. pulled the plug on its robot dog, Aibo, in 2006, just seven years after its launch. With a price tag of a whopping $2,000, Aibo never managed to break into the mass market. One of the only commercially successful consumer robots so far is made by an American company, iRobot Corp. The Roomba vacuum cleaner robot is self-propelled and can clean rooms without supervision. "We can pretty much make anything, but we have to ask, what are people actually going to buy?" said iRobot CEO Helen Greiner. The company has sold 2.5 million Roombas — which retail for as little as $120 — since the line was launched in 2002. Still, with the correct approach, robots could provide a wealth of consumer goods, Greiner stressed at a recent convention. Sure enough, Japanese makers are catching on, launching low-cost robots. "What we need now isn't the ultimate humanoid robot," said Kyoji Takenaka, the head of the industry-wide Robot Business Promotion Council. "Engineers need to remember that the key to developing robots isn't in the lab, but in everyday life." Still, some of the most eye-catching developments in robotics are coming out of Japan's labs. Researchers at Osaka University, for instance, are developing a robot to better understand child development. The "Child-Robot with Biomimetic Body" is designed to mimic the motions of a toddler. It responds to sounds, and sensors in its eyes can see and react to people. It wiggles, changes facial expressions, and makes gurgling sounds. The team leader, Minoru Asada, is working on artificial intelligence software that would allow the child to "learn" as it progresses. "Right now, it only goes, 'Ah, ah.' But as we develop its learning function, we hope it can start saying more complex sentences and moving on its own will," Asada said. "Next-generation robots need to be able to learn and develop themselves."

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  7

  Questions

  1. A japán kormány várakozásai szerint hány ember munkáját válthatják ki 2025-re robotok?

  2. Említsen meg 2 ipari felhasználási területet a cikkből, ahol jelenleg sikeresen használnak robotokat.

  3. A japán kórházban mely területen áll kipróbálás alatt egy új típusú humanoid robot?

  4. Milyen funkciókra képes a kipróbálás alatt álló robot? (Említsen meg hármat.)

  5. Hogyan fogadták a betegek az új robot munkaerőt?

  6. Milyen két sikertelen próbálkozást említ a cikk az otthoni felhasználásra szánt robotokat illetően?

  7. Mi a legfontosabb oka annak, hogy ezek a próbálkozások sikertelenek voltak?

  8. Mire használható a Roomba robot?

  9. Milyen két fő tényező miatt lehetett sikeres a Roomba robot?

  10. Mr. Asada szerint milyennek kell lenniük a következő generációs robotoknak?

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  8

  Test 3

  Writing

  You are András / Andrea Dobos, Sales Manager for GreatOffice Ltd. that sells office furniture. You have received the following letter. PURCHASE ORDER 12 March, 2014 GreatOffice Ltd. 14 Vas Street, Budapest H-1255 Dear Sirs, Thank you for sending us your GreatOffice Furniture Catalogue. Please accept this purchase order for the following:

  QUANTITY PRODUCT UNIT PRICE TOTAL

  10 Office ZD desk $250 $2,500

  We require shipment by 20 July, 2012 to the following address BCA Industries 1223 Olga Street Graz, 1255 Austria Please refer to this order as “purchase order #p1234/2008”. If this order cannot be processed as requested, please contact me at your earliest convenience. I understand all your products are of high quality. Can you confirm this? Yours faithfully, Hans Merkel Purchasing Manager Write a reply. Write a request letter for additional order information.

  • Answer Mr. Merkel’s questions • Ask Mr Merkel to specify what size of desks they want • Suggest that he use your company’s order form to order the products

  Remember to use the relevant English request letter format.

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  9

  Test 4

  Use of English

  1. If he doesn’t start working harder, they’ll fire him. (fired)

  If he doesn’t start working harder, he ..................................................................................

  2. You shouldn’t invite Mr. Richards to the office party. (better)

  You ...................................................................................

  3. My salary is quite low, so I’m planning to leave the company. (thinking)

  My salary is quite low, so I ...................................................................................

  4. I have never seen such a boring presentation. (first)

  This is ...................................................................................

  5. “I’m confident that we’ll win the next local elections,”said Mr. Simons. (they))

  Mr. Simons said he ...................................................................................

  6. Although he wasn’t invited, he went to the meeting. (without)

  He went to the meeting ...................................................................................

  7. They made me produce figures for the budget forecast. (was)

  I ...................................................................................

  8. When I went to the post office in my lunch break I forgot to post the letter. (remember)

  When I went to the post office in my lunch break, I ...................................................................................

  9. Greg was late for work this morning because the weather conditions were very bad. (due)

  Greg was late for work this morning ...................................................................................

  10. It wasn’t necessary for you to come to the meeting. (need)

  You ...................................................................................

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  10

  Test 5

  Language elements 1

  3D cell phone The Japanese already use __________(1) cell phones to shop, exchange e-mail and watch digital TV.

  Now comes another dimension to the ever-growing list of __________(2)-catching mobile features: the 3D display.

  The Hitachi Ltd.'s Wooo H001 cell phone, which went __________(3) sale last month in Japan for 50,000 yen

  ($510), has a tiny button that says "3D" below the keyboard. Push __________(4), and the screen's image will

  appear three-dimensional, seeming to protrude slightly from the 3.1-inch liquid crystal display.

  Similar to how 3D movies and TVs work, the technology __________(5) advantage of how the human mind

  understands depth and spacing. By sending a slightly different image to each eye, the 3D cell phone creates the

  illusion of 3D, almost like a miniature hologram.

  Watching a tiny 3D image or animation video on a cell phone is fun, but for a __________(6) seconds. It gets a bit

  tiring on the eyes, once the novelty wears off. The 3D feature works for any image, but it would __________(7)

  more enjoyable if __________(8) were more mobile content especially designed for 3D. Reading e-mail in 3D is

  simply nerve-racking.

  There are no plans to sell the 3D cell in the United States and other overseas markets, according __________(9)

  mobile carrier KDDI Corp., __________(10) offers the phone. KDDI doesn't disclose the number of 3D handsets

  sold so far.

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  11

  Test 6

  Language elements 2

  Business Process Outsourcing Organisations may be undermining business process outsourcing (BPO) initiatives by failing to take

  account of the telecoms and network infrastructure issues which are vital to successful __________(1).

  Harry McDermott, chief executive at a specialist telecoms consultancy, argued that, because most BPO

  initiatives are business driven rather than IT driven, such important __________(2) are often ignored and

  can lead to hidden __________(3). "If you outsource your processes to a country chosen because of

  __________(4) arbitrage, it doesn't mean that the network infrastructure is fit for purpose there," he said.

  "Even if the client has a __________(5) relationship with a global network operator, it doesn't necessarily

  follow that the operator will have point of presence in the [outsourced] country, or a relationship with a

  local __________(6)."

  McDermott added that firms need to carefully assess the network and telecoms infrastructure of any

  potential BPO location, and the __________(7) of the incumbent telecoms provider. Companies should

  also ensure that there is enough cost built into the business case to address any additional infrastructure

  __________(8). "There is dual responsibility on the business side to articulate to IT what its

  __________(9) are and in reverse, once IT understands the goals of the BPO process, they factor in all

  aspects of the IT necessary to deliver and support it," he said. The chosen telecoms provider in a

  __________(10) should also be invited into any discussions at as early a stage as possible, said

  McDermott.

  capabilities

  costs

  deal

  factors

  labour

  plans

  projects

  provider

  requirements

  strategic

 • Copyright © 2014 Király Mónika www.e-angol.eu

  12

  Ez egy MINTA FELADATSOR, mely betekintésre szolgál. A teljes Angol Nyelvvizsga Gyakorló Tesztgyűjtemény

  megoldásokkal (86 oldal) megrendelhető a www.e-angol.eu weboldalon az E-Tananyagok menüpontban.

  Jelen kiadvány sem részben, sem egészben nem másolható, sem elektronikus, sem mechanikus eljárással – ideértve a fénymásolást, számítógépes rögzítést vagy adatbázisokban való felhasználást is – a szerzői jogtulajdonos írásos engedélye nélkül. A dokumentum szerzői jogvédelem alatt áll.