Anexa 4 la Ghidul comunitar de bune practici pentru fabricarea

Click here to load reader

 • date post

  31-Dec-2016
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  5

Embed Size (px)

Transcript of Anexa 4 la Ghidul comunitar de bune practici pentru fabricarea

 • 168, avenue de Tervuren (bte 12) B 1150 Bruxelles Tel (32) 2 771 53 30 Fax (32) 2 771 38 17 Email : [email protected] http://www.fediol.be

  Anexa 4 la Ghidul comunitar de bune practici pentru fabricarea

  materiilor prime furajere sigure:

  Document sectorial de referin al FEDIOL

  a) Introducere

  Membrii FEDIOL preseaz peste 30 de milioane de tone de semin e oleaginoase pe an i produc 9 milioane de tone de uleiuri vegetale. Pe lng aceasta, ei proceseaz 4 milioane de tone de uleiuri importate. Membrii FEDIOL produc, de asemenea, 20 de milioane de tone de f inuri i joac un rol important pe pia a UE, cea mai mare din lume, unde se nregistreaz un consum de 51 de milioane de tone de f in . Pentru statistici suplimentare, accesa i: http://www.fediol.be/2/index.php. Exist n jur de 150 de unit i de prelucrare a semin elor oleaginoase i a uleiurilor vegetale i de produc ie de gr simi, n care sunt angajate aproximativ 20 000 de persoane. Industria UE de producere a f inii proteice i a uleiurilor proceseaz diferite tipuri de semin e oleaginoase, boabe, fructe i fructe cu coaj lemnoas pentru produc ia de uleiuri vegetale destinate consumului uman, dar i pentru hrana animalelor i pentru utiliz ri tehnice i pentru produc ia de f inuri din semin e care sunt utilizate ca hran pentru animale bogat n proteine. De obicei, instala iile de presare au dispozitive de rafinare integrate care produc gr simi ce pot fi utilizate n produc ia de alimente, furaje sau n procesul tehnologic. Sec iunile b) i c) de mai jos ofer detalii suplimentare cu privire la materiile prime furajere i la procesele puse n aplicare n acest sector. Pentru a sprijini companiile s ob in produse sigure, FEDIOL a efectuat o evaluare a riscurilor pentru lan urile de materii prime furajere din principalele culturi prelucrate din industria sa (a se vedea i sec iunea d). Aceste analize constituie un instrument pentru companiile de presare a semin elor i de rafinare a uleiurilor, pentru a- i evalua propriul sistem de gestionare a siguran ei alimentelor. Federa ia sprijin totodat companiile n dialogul lor cu clien ii, furnizorii i alte p r i interesate cu privire la controlul re elei. Evalu rile riscurilor vor ajuta astfel la consolidarea siguran ei lan ului furajer. FEDIOL subliniaz faptul c societ ile sunt n primul rnd responsabile pentru furnizarea de furaje sigure i c aceste evalu ri nu pot substitui aceast responsabilitate. Evalu rile riscurilor care includ m suri de control reprezint o detaliere suplimentar a conceptului de Programe de premise (PRP) a a cum este men ionat n Capitolul 5 al Ghidului comunitar anexat.

 • 2

  Cuprins:

  a) Introducere 1

  b) Lista materiilor prime furajere 3

  c) Prezentarea general a proceselor principale 3 1) Presarea semin elor oleaginoase 3 2) Rafinarea 4 3) Modificarea uleiurilor i a gr similor 7

  Schema procesului tehnologic de presare 9 Schema procesului tehnologic de rafinare 10 Schema procesului tehnologic de prelucrare 11

  d) Evaluarea riscurilor 12 1) Prezentarea general a culturilor care au fost supuse evalu rii

  riscurilor privind siguran a lan ului furajer 12 2) Cum au fost efectuate evalu rile riscurilor 13 Considera ii pentru neincluderea anumitor agen i contaminan i n evalu rile riscurilor din cadrul lan ului furajer efectuate de FEDIOL 15 Evaluarea riscurilor pentru lan ul de produse din f in i ulei din boabe de soia 16 Evaluarea riscurilor pentru lan ul de produse din f in i ulei din semin e de rapi 35 Evaluarea riscurilor pentru lan ul de produse din f in i ulei din semin e de floarea soarelui 52 Evaluarea riscurilor pentru lan ul de produse din ulei de palmier i de smburi de palmier 71

  Evaluarea riscurilor pentru lan ul de produse din ulei de nuc de cocos 87

 • 3

  b) Lista materiilor prime furajere Principalele materii prime procesate n industria UE de producere a f inii proteice i a uleiurilor sunt semin ele de rapi , boabele de soia, semin ele de floarea

  soarelui, ulei de palmier brut, ulei de smburi de palmier brut i ulei de nuc de cocos brut. Prin presarea acestor semin e de oleaginoase se ob in urm toarele materii prime furajere:

  turt de rapi f in din soia (boabe), din semin e de floarea soarelui i din semin e de

  rapi coji de soia (boabe) i de semin e de floarea soarelui

  uleiuri vegetale (ulei de rapi (boabe) brut degumat, ulei din semin e de rapi , ulei din semin e de floarea soarelui) Boabele de soia i semin ele de floarea soarelui pot fi decojite, ob innd o f in cu un procent redus de fibre i astfel cu un con inut ridicat de proteine (f in cu con inut proteic ridicat versus f in cu con inut proteic sc zut). Prin rafinarea uleiurilor se ob in:

  uleiuri vegetale rafinate (ulei rafinat de soia (boabe), ulei din semin e de rapi , ulei din semin e de floarea soarelui, ulei de palmier, ulei de smburi de palmier i ulei de nuc de cocos)

  acizi gra i din soia, rapi , floarea soarelui, palmier, smburi de palmier, nuc de cocos

  acizi gra i distila i ob inu i din soia, rapi i floarea soarelui Prin prelucrarea n aval a uleiurilor se ob in:

  uleiuri hidrogenate uleiuri interesterificate acizi gra i puri uleiuri i gr simi vegetale frac ionate (olein i stearin ) glicerin

  Alte semin e de oleaginoase procesate sunt: semin e de in, semin e de susan, germeni de porumb i semin e de mac. Alte uleiuri procesate sunt ob inute din: shea, illipe, semin e de ofran i arahide. c) Prezentarea general a proceselor principale 1) PRESAREA SEMIN ELOR OLEAGINOASE

  1.1. Cur area, uscarea i preg tirea semin elor/boabelor n prim etap , semin ele/boabele sunt cur ate i uscate. Materiile str ine (cum ar fi pietre, sticl i metal) sunt scoase prin cernere i cu ajutorul magne ilor i sunt eliminate din lan ul furajer). Uscarea se face evitnd contactul cu gazele de combustie, dac nu se utilizeaz gaze naturale. Preg tirea semin elor nainte de nceperea etapei de extrac ie depinde de semin e/boabe i de calitatea cerut a f inii. Unele semin e oleaginoase, cum ar fi boabele de soia i semin ele de floarea soarelui, pot fi decojite dup etapa de cur are. Dup decojire, f ina are un

 • 4

  con inut sc zut de fibre brute i, astfel, un con inut proteic mai mare. Cojile de soia pot fi utilizate i n scopuri furajere, ca atare sau sub form de granule. 1.2. Presarea i nc lzirea Semin ele cu con inut ridicat de ulei, cum sunt semin ele de rapi i cele de floarea soarelui, sunt de obicei presate mecanic n transportoare elicoidale dup etapa de prenc lzire, n climatizoare nc lzite n mod indirect. Turta presat va con ine pn la 18% ulei i va fi ulterior tratat n extractor. n unele cazuri, turta presat trece printr-un proces am nun it de separare. Aceasta reduce nivelurile de ulei sub 10% i se va ob ine o turt care va fi vndut ca furaj. Boabele de soia, cu un con inut relativ sc zut de ulei, sunt tratate termic, presate mecanic i utilizate ca materie prim /fulgi pentru extrac ia ulterioar . Uneori, materia prim este presat f r nc lzire; aceste uleiuri sunt cunoscute ca uleiuri presate la rece. Deoarece presarea la rece nu extrage tot uleiul, se practic numai n produc ia ctorva uleiuri comestibile speciale, cum ar fi uleiul de m sline. 1.3. Extrac ia cu solven i Extrac ia cu solven i este utilizat pentru a separa uleiul de semin e/boabe. Semin ele/boabele preprocesate sunt tratate ntr-un proces contracurent n mai multe etape, cu solven i, pn cnd con inutul r mas de ulei este redus la cel mai mic nivel posibil. Solventul obi nuit utilizat de dispozitivul de presare este hexanul. Miscela, un amestec de ulei i solvent, este separat n dou componente, ulei i solvent, prin procesul de distilare. Solventul este reciclat n procesul de extrac ie. 1.4. Desolventizarea i pr jirea F ina cu con inut de hexan este tratat n dispozitivul de pr jire cu desolventizare, cu ajutorul c ldurii indirecte i a aburului. Procesul de pr jire cu desolventizare are trei obiective. n primul rnd, de a redobndi solventul din f in ; n al doilea rnd, de a spori valoarea nutri ional a f inii, de ex. prin reducerea con inutului de glucosinolat sau inhibitorii tripsinei; i, n al treilea rnd, de a minimiza riscul contamin rii biologice. 1.5. Uscarea, r cirea, depozitarea Pentru a ob ine materii prime furajere durabile i u or de transportat i care se pot depozita, f ina este dup aceea uscat i r cit . n general, f inurile de extrac ie sunt depozitate n silozuri. n prezent, ambalarea n pungi este limitat la cazuri excep ionale. Pentru a evita lipirea f inurilor de extrac ie de peretele silozului, este o practic obi nuit s se adauge un agent anti-aglomerant (printre altele, argila mineral ). Acest lucru este n special necesar atunci cnd silozurile ating n l imi considerabile. Agen ii anti-aglomeran i utiliza i sunt cei admi i prin legisla ia privind furajele. 2) RAFINAREA Uleiurile brute ob inute prin presare i/sau extrac ie sunt uneori utilizate direct n scopuri alimentare i furajere. Totu i, n majoritatea cazurilor, uleiurile brute sunt rafinate ntr-un proces n mai multe etape. Uleiurile brute ar putea con ine substan e i resturi de componente care sunt nepl cute ca gust, stabilitate, aspect i miros sau care pot interfera cu prelucrarea ulterioar . Aceste substan e i resturile de componente includ particule de semin e, fosfatide, carbohidra i, proteine i urme de metale,

 • 5

  pigmen i, cear , produse de oxidare a acizilor gra i, hidrocarburi aromatice policiclice i reziduuri de pesticide. Specifica iile interne elaborate de sectorul uleiurilor i gr similor stipuleaz c uleiurile brute trebuie s ndeplineasc anumite cerin e